Выпущен пакет обновлений 7.12.005

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №№1645452, 1645446, 1645440, 1645434, 1645428, 1645410, 1645404, 1645398, 1645392, 1645386, 1645380, 1645362, 1645350, 1645344, 1645338, 1645332, 1644888, 1644894, 1644882, 1657332, 1657338, 1657344, 1657350, 1657362, 1657368, 1657374, 1657380, 1657386, 1657398, 1657410. Переведено на PostgreSQL xml реєстри: V212_2_001, V212_1_001, V212_0_001, V210_21_001, V210_20_001, V210_1_001, V210_0_001, V069_5_001, V069_0_001, V047_0_001, V042_6_001, V042_5_001, V042_4_001, V042_3_001, V042_2_001, V042_1_001, V166_0_001, V401_1_001, V401_0_001, V042_31_001, V354_1_001, V354_2_001, V354_3_001, V354_4_001, V401_2_001, V401_4_001, V401_4_002, V401_5_001, V404_1_001, V796_2_002 модуля Облік грошових коштів.
 2. СОІД №1643352. Переведено на PostgreSQL процедури модуля Облік грошових коштів.
 3. СОІД №№1651872, 1653078, 1653084, 1655556, 1654938, 1647336, 1654908, 1651878, 1655058, 1654914, 1654962, 1655028, 1654974, 1655040, 1655052, 1655088, 1655106, 1648236, 1647462, 1648296, 1659636, 1659630, 1655718, 1648284, 1655700, 1655688, 1655682,1655574 Переведено на PostgreSQL звіти груп: 1463, 1240, 297, 42, 298, 32, 1230, 369, 1288, 300, 386, 591, 544, 592, 1241, 1397, 1492, 37, 33, 53, 1492, 1325, 451, 393, 349, 345, 43 модуля Облік грошових коштів.

 

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №№1644354, 1645062, 1645086, 1645482, 1657752, 1657758 Переведено на PostgreSQL xml реєстри: 001_62_001.XML, 001_62_003.XML, 132_0_001.XML, 052_11_001.XML, 052_12_001.XML, 052_9_001.XML, 052_8_001.XML, 132_9_001.XML, 052_0_001.XML, 052_0_003.XML, 463_0_001.XML.
 2. СОІД №№1660974, 1660980, 1660986, 1660992,1660998, 1661004, 1666626, 1666668, 1666680, 1666698, 1666836, 1666842, 1666848, 1666854, 1666866, 1670670 Переведені процедури обліку договорів на PostgreSQL.
 3. СОІД №1643448. Рефакторинг коду в модулі Ведення договорів
 4. СОІД №1657134, 1657164. 1657404, 1657434, 1657452, 1657464, 1648170, 1657524, 1658502: Переведені Звіти підсистеми Обліку договорів на PostgreSQL.

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №№1659660, 1655730. Переведено на PostgreSQL звіти групи 1540 модуля Розрахунки з контрагентами.
 2. СОІД №1670040. Реєстри зобов'язань. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти RD30_002, RD64_002, RD64_003.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1621116. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 8» та друковану форму звіту «FR Вiдомiсть 8 позабалансового облiку» (R372_411.RPF).
 2. СОІД №1623036. Регламентована звітність. Реализовано системний шаблон «4-мтп» та друкована форма звіту «FR Звiт про використання та запаси палива» (R372_410.RPF).
 3. СОІД №1562400. Регламентована звітність. Доопрацьована друкована форма звіту «FR Картка аналiтичного облiку доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) Наказ №604» (R372_328.RPF) в разділах «Нараховано доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)» та «Надійшло коштів за видами доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)» відображення даних за попередній період за наростаючим підсумком
 4. СОІД №1628226. Регламентована звітність. Реализовано системний шаблон «Декларація тур. збору» та друкована форма звіту «FR Податкова декларацiя з туристичного збору» (R372_412.RPF).
 5. СОІД №1636350. Регламентована звітність. Реализовано можливість перегляду розрахункових даних по підлеглим структурним одиницям в режимі консолідації.
 6. СОІД №1671612. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Капiтальнi iнвестицiї(кв)» (R372_374.RPF) внесено зміни згідно чинного законодавства.
 7. СОІД №1671264. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Картка аналiтичного облiку фактичних видаткiв Наказ №604» (R372_223.RPF) внесено зміни, враховано використання в налаштуваннях шаблону субрахунків з різними рівнями аналітики.
 8. СОІД №1670700. Регламентована звітність. Реализовано заповнення даних із Структурної одиниці в обраному розрахунку в режимі консолідації в звітах «FR Ф№7д,м Звiт про заборг. за бюдж. коштiв р/кв/м 2017 Наказ 44» (R372_181), «FR Ф№2д,м Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду Наказ №712» (R372_330), «FR 1-дс Баланс» (R372_212), «FR 2-дс Звiт про фiнансовi результати» (R372_222), «FR 3-дс Звiт про рух грошових коштiв» (R372_089), «FR 4-дс Звiт про власний капiтал» (R372_091), «FR 5-дс Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» (R372_092).
 9. СОІД №1640172. Регламентована звітність. Реализовано зміну статусу розрахунку підлеглих структурних одиниць при видаленні Консолідованого розрахунку.
 10. СОІД №1640160. Регламентована звітність. В деталізації розрахунку шаблону додано контекстне меню «Деталізація суми Ctrl+ Enter».
 11. СОІД №1642284. Регламентована звітність. При ввімкненому режимі «Консолідація» реалізовано: зміну шрифту в розрахунку по підлеглим Структурним одиницям, які задіяні в Консолідуючому розрахунок і зміна кольору відкоригованої вручну комірки.
 12. СОІД №1673160. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Картка аналiтичного облiку касових видаткiв. Наказ №604» (R372_310.RPF) внесено зміни на сторінці 2 «Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації» рядок «Касові видатки на початок місяця» відображає суму відшкодованих видатків з наростаючим підсумком з початку року.
 13. СОІД №№1665996, 1665954, 1664400, 1665942, 1662486, 1662480, 1664208, 1665972, 1665606, 1665918, 1665606, 1664778, 1664736, 1664436, 1664166, 1662240, 1662474, 1662228, 1662180, 1662156, 1662138, 1661388, 1661358, 1661340, 1661328, 1661064, 1661022 Переведено на PostgreSQL звіти груп: 372 модуля Регламентована звітність.
 14. СОІД №1644858. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Декларація Тур. збору (Додаток)» згідно з Наказом №186 від 08 травня 2019 року №186 і друкована форма звіту «FR Додаток до декларацiї з тур. збору» (R372_409.RPF).
 15. СОІД №1644486. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Вiдомiсть 4.2 до ж / о №4» (R372_403.RPF) продубльована вертикальна шапку на всіх наступних сторінках.
 16. СОІД №1639188. Додана нова функція SPR_ANL_GETCD (ID в довіднику), яка повертає Код записи для запису аналітичного довідника по його Ід.
 17. СОІД №1670046. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 46 «План Рахунків».
 18. СОІД №1638708. Звіти. У звіті FR «Шаблон для журнала-ордера або відомості» (R912_002.RPF) реалізовано переніс колонки «Код і найменування аналітики» при переносі даних на наступну сторінку.
 19. СОІД №1655904. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморiальний ордер №17-авт» (R570_023.RPF) і FR «Меморiальний ордер №17-авт (звед)» (R570_024.RPF) додана можливість виводу з довідника комісій керівника фінансової служби.
 20. СОІД №166128. Початковий баланс. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Початковий баланс».
 21. СОІД №1661214. Головний журнал. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Головний журнал».
 22. СОІД №1661226. Головна книга. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Головна книга».
 23. СОІД №1661238. Оборотні відомості. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Оборотні відомості».
 24. СОІД №1674192. Оборотно-сальдовий баланс. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Оборотно-сальдовий баланс».
 25. СОІД №1674204. Відомості аналітичного обліку. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Відомості аналітичного обліку».
 26. СОІД №1674210. Меморіальні ордери. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Меморіальні ордери».
 27. СОІД №1674222. Бухгалтерська довідка Ф1. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Бухгалтерська довідка Ф1».
 28. СОІД №1674228. Бухгалтерська довідка Ф2. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Бухгалтерська довідка Ф2».
 29. СОІД №1674234. Керування періодами. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований модуль «Керування періодами».
 30. СОІД №1647234, 1660944. Бухгалтерська довідка. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 131 «Бухгалтерська довідка».
 31. СОІД №1653246, 1657104, 1659732. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 4 «Головна книга за рік».
 32. СОІД №1660818. Початковий баланс. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 221 «Реєстр початкових залишків».
 33. СОІД №1660830. Головна книга. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 397 «Реєстр оборотів за періоди року Мультф.».
 34. СОІД №1660842. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 5 «Головна книга за місяц».
 35. СОІД №1660860. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 6 «Оборотна відомість (по рахунках)».
 36. СОІД №1660872. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 7 «Оборотна ведомість (по датах)».
 37. СОІД №1660884. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 8 «Оборотно-сальдовий баланс».
 38. СОІД №1660890. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 9 «Аналітична довідка по рахунку».
 39. СОІД №1660896. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 10 «Оборотно-сальдова відомість (аналітична)».
 40. СОІД №1660956. Головний журнал. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 410 «Реєстр проводок в головному журналі».
 41. СОІД №1662636. Оборотно-сальдовий баланс. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 244 «Реєстр документів (проводок)».
 42. СОІД №1662648. Головний журнал. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 314 «Реєстр господарських операцій».
 43. СОІД №1666776. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 912 «Шаблон для журнала-ордера або відомості».
 44. СОІД №1667196. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 638 «Оборотна відомість».
 45. СОІД №1660920. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 19 «Відомість операцій по рахунку».
 46. СОІД №1667202. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 712 «Оборотна валютна відомість (по датам)».
 47. СОІД №1667208. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 713 «Оборотна валютна відомість (по рахункам)».
 48. СОІД №1667220. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 78 «Відомість операцій по рахунку (валютна))».
 49. СОІД №1667214. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 816 «Звіти, які формуються користувачами».
 50. СОІД №1669770. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 1248 «Відомість аналітичного обліку».
 51. СОІД №1666530. Меморіальні ордери. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти групи 570 «Меморіальні ордери».
 52. СОІД №1675668. Регламентована звітність. В друкованій формі звіта «FR Відомість 7.1 до ж/о №6» (R372_401 RPF) колонки 3,4(Сальдо на початок місяця) не закріплюються на наступних листах при друці.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1669770, 1670028, 1670022. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані звіти груп 505 «Мережа установ», 516 «Реєстру розподілів», 517 «Реєстру змін до кошторису».
 2. СОІД №1642518, 1642536, 1642548, 1642554, 1658136, 1661778. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптовані модулі «Фінансові таблиці», «Кошторис заходів», «Кошторис і план асигнувань».

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. Для роботи з СУБД PostgreSQL реалізовані наступні доопрацювання: 1649514, 1643466, 1643610, 1643640, 1643436, 1643490, 1643412, 1643472, 1646640, 1670766, 1670694, 1652652, 1670898,1652580, 1652556, 1652454, 1670712, 1667772, 1667778, 1667556, 1667574, 1667568, 1667562, 1666974, 1672776, 1668738, 1672782, 1686810, 1686828, 1686846, 1686972, 1693422, 1693458, 1693464, 1693476, 1693434.
 2. СОІД №1598136. В документі «Заявка на забезпечення» додано відображення якісних характеристик у вікні модифікації рядка документа.
 3. СОІД №1674042. Збереження відміток строк у вікні наряд-завдання після формування звітів.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД №№1643388, 1643400, 1643856, 1643862, 1643868, 1644516, 1644522, 1644528, 1657200, 1656852, 1656756, 1646232, 1646226, 1658778, 1657848, 1657932, 1659780 переведено на PostgreSQL процедури підсистеми Основні засоби.
 2. СОІД №1655598, 1660590. Переведено на PostgreSQL методи підсистеми Основні засоби.
 3. СОІД №1660614. Переведено на PostgreSQL XML реєстри підсистеми Основні засоби.
 4. СОІД №1577376, 1577310, 1577370. Усунутий весь функціонал постзаповнення даних реєстрів XML підсистеми Основні засоби.
 5. СОІД №№1663818, 1663848, 1664118, 1664112. 1664100, 1663998. 1663866, 1664094, 1664064, 1664082, 1663878, 1663938, 1663944, 1664088, 1663896, 1663908, 1663920, 1664052, 1664058, 1663956, 1664046, 1663932, 1663986, 1663902, 1664076, 1664070, 1664040, 1663830, 1663836, 1663872, 1663884, 1663890, 1663926, 1663992, 1664004, 1664010, 1664022, 1664106, 1664034, 1683612, 1683204. переведено на PostgreSQL Звіти груп: 64, 56, 1699, 1272, 1140, 573, 105, 1139, 771, 1094, 115, 526, 528, 1102, 676, 182, 200, 340, 704, 718, 535, 700, 495, 561, 184, 869, 868, 101, 103, 106, 119, 122, 482, 568, 645, 658, 675, 1131, 663, 535 підсистеми Основні засоби.
 6. СОІД №1629114. Реалізована заборона видалення задіяних журналів.
 7. СОІД №1628592. Реалізована заборона видалення задіяних методів амортизації.
 8. СОІД №1645776. Документи руху ОЗ. Надходження / Реалізовано доктор для видалення втрачених посилань в документі надходження.
 9. СОІД №1647114. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 105 «FR Амортизація бухгалтерська за рік наростаючим підсумком» (R105_001.RPF).
 10. СОІД №1647582. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 340 «FR Оборотна відомість (по МВО+Місцезнаходження)» (R340_001.RPF).
 11. СОІД №1647990. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 1275 «FR Оборотна від-ть з кіл-тю (підр+рах. обліку)» (RC75_001.RPF)
 12. СОІД №1647996. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 1141 «FR Оборотна відомість (по рах. зносу)» (RB41_001.RPF).
 13. СОІД №1648002. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 720 «FR Оборотна вiдомiсть (по МВО/пiдр.)+Знос» (R720_001.RPF)
 14. СОІД №1648008. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 118 «FR Оборотна відомість (з рах. зносу)» (R118_001.RPF)
 15. СОІД №1648014. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 117 «FR Оборотна відомість по рах. Обліку (кілкість)» (R117_002.RPF)
 16. СОІД №1648050. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 719 «FR Оборотная ведомость (по КОФ)» (R719_001.RPF), «FR Оборотна відомість (по КОФ)+Знос» (R719_002.RPF).
 17. СОІД №1648062. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 1138 «FR Відомость наявності ОЗ по рах. бух. обл.» (RB38_001.RPF)
 18. СОІД №1648110. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 64 «FR Iнвентарний список основних засобiв» (R064_005.RPF).
 19. СОІД №1649856. Реалізовано повернення рядка з декількома рахунками, обраними на діалогових формах оборотних відомостей. Доопрацьовані функції: OS_1275FR_CRT(), OS_725FR_CRT(), OS_720FR_CRT(), OS_340FR_CRT(), S_1140FR_CRT(), OS_118FR_CRT(), OS_117FR_CRT().
 20. СОІД №1638516. Звіти. реалізовано звіт 482 «FR ВIДОМIСТЬ 4.3 аналiтичного облiку НА» (R482_011.RPF).
 21. СОІД №1647450. Документи руху ОЗ. Часткове переміщення. Якщо в Налаштуванні активна відмітка на пункті "Облік МНМА в розрізі номенклатурного номеру" в документі буде приховано поле інвентарний номер.
 22. СОІД №1656330. Картотека ОЗ. Доопрацьовано звіт, для карток з типом МНМА 101 «FR Iнвентарна картка ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» (R101_008.RPF).
 23. СОІД №1633386. Розрахунок амортизації. Бухгалтерська амортизація / в xml реєстр V044_1_001.XML в список вихідних реквізитів додана секція полів Аналітика, з аналітикою рахунків обліку, зносу і витрат.
 24. СОІД №1639320. Документи руху ОЗ. Переміщення зі складу / при спробі видалення документа переміщення зі складу додано вікно підтвердження з кнопками Так / Ні, при підтвердженні видалення, автоматично буде віддалятися ордер разом з документом.
 25. СОІД №1654878. Документи руху ОЗ. Зміна вартості / меню Налаштування / доданий пункт "Автоматичне заповнення суми зміни зносу", якщо відмітка відсутня НЕ будуть заповнюватися поля сума зміни: Зносу, податк. аморт, управл. амортиз.
 26. СОІД №1648074. Звіти. Актуалізовано і переведено на мультифірменність звіт 56 «FR Опис інвентарних карток ОЗ» (R056_001.RPF), «FR Опис інвентарних карток ОЗ (з датами)» (R056_002.RPF).
 27. СОІД №1660506. Реалізована можливість автоматичного нарахування зносу в розмірі 100% при введенні в експлуатацію МНМА. У модуль Налаштування / Параметри / для пункту "Для МНМА нараховувати у вхідній знос при вводі в експлуатацію" додано перемикач 50% / 100%.
 28. СОІД №1671120. Доопрацьовано звіт 645 «FR Акт введення в експлуатацiю ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» (R645_025.RPF).

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1639080. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 №107 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. №304», у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням окладів в середині місяця, при розрахунку відпустки враховується фактичний заробіток за період після зміни структури і підвищення окладу. Виконане доопрацювання алгоритму розрахунку відпустки з врахуванням заробітку за частину місяця з дати зміни структури заробітної плати.
 2. СОІД №№1609560, 1573152. Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 25.05.2009 р. N 4/13/84-09 при розрахунку відпускних календарні дні простою, виключаються з розрахунку. В налаштуванні видів оплат відпусток з методами розрахунку 4 Відпустка, 54 Додаткова відпустка на дітей, 55 Навчальна відпустка додано закладку «Види оплат час яких виключається з розрахунку». Доопрацьовано алгоритм розрахунку відпускних у частині виключення часу видів оплат відмічених на цій закладці.
 3. СОІД №1639548. В налаштуванні відпусток з методами розрахунку 4 Відпустка , 55 Навчальна відпустка додано параметр «Не індексувати у місяці розрахунку до дати початку події». Якщо цей параметр включено і відбулося підвищення окладу у місяці, за який розраховується відпустка, але раніше дати її початку, то коефіцієнт підвищення не застосовується до періоду збору заробітку, тому що підвищення відбулося і не в періоді збору заробітку, і не в періоді збереження середнього заробітку. При виключеному параметрі коефіцієнт застосовується.
 4. СОІД №1658808. Реалізована індексація заробітку при розрахунку відпусток у разі зміни посади протягом розрахункового періоду.
 5. СОІД №1610082. Реалізована можливість утримання аліментів із суми авансу. В налаштуванні методу розрахунку 61 Аванс додано закладку «Утримання», на якій є можливість відмітки виду оплати з методом розрахунку 19 Аліменти. Якщо на закладці «Утримання» відмічаються ВО аліментів, то на цій закладці потрібно внести відмітки на усі інші види оплат утримань (ПДФО, ВЗ). У разі такого налаштування, аліменти з суми авансу будуть утримані, якщо вони є на закладці «постійні утримання» особового рахунку працівника.
 6. СОІД №1609722. При розрахунку відпустки реалізоване виділення частини заробітку за місяць, у якому відбулося зниження окладу для подальшої індексації цієї частини на наступний коефіцієнт підвищення.
 7. СОІД №1625724. Якщо матеріальна допомога (метод розрахунку 31 Матеріальна допомога) налаштована від планового заробітку, то усі складові (оклад+надбавки) враховуються заокругленими до копійок.
 8. СОІД №1615518. Для використовування у програмах користувачів створено функцію SUM_PL_RND_DAT із заокругленням складових при розрахунку. На відміну від функції SUM_PL_DAT, яка виконує складання незаокруглених сум по видам оплат, нова функція спочатку заокруглює складові до копійок.
 9. СОІД №1492074. При редагуванні суми у списку на перерахування або платіжній відомості у разі використання ДФ та ЕКВ у списках на перерахування та платіжних відомостях перевіряється наявність коду ДФ та ЕКВ. Якщо код відсутній, але є сума, то видається повідомлення «Не вказано ДФ / ЕКВ» і відкривається вікно для внесення значень.
 10. СОІД №1658100. Доопрацьовано звіт R377_008.RPF «Заявка на лікарняні ФСС» для випадків, коли в довіднику причин непрацездатності додана причина №11 «Ізоляція від COVID19».
 11. СОІД №1266768. У звіт R474_002 FR «Зведена відомість видів оплат по категоріях» додано розподіл по ДФ / ЕКВ.
 12. СОІД №1533090. В модулі «Списки на перерахування» в структуру вихідних реквізитів для формування реєстрів користувача додані поля даних виплати та особового рахунку, аналогічні полям, які можуть використовуватись при формуванні файлів експорту списків на перерахування.
 13. СОІД №1676532. В системний довідник режимів хвороби додані наступні режими: постільний, домашній, санаторний, вільний, інший.
 14. СОІД №1680696. Доопрацьована індексація середнього заробітку у відповідності до п.10 Порядку №100 для метода розрахунку 105 «Вихідна допомога». У випадку зміни окладу в зв’язку зі зміною посади в середині місяця, а потім підвищення окладу без зміни посади, індексується тільки сума після зміни посади.
 15. СОІД №1579506. Доопрацьований звіт R813_001 FR «Особовий рахунок A4»: додано відображення відсотка надбавки за вислугу років, яка введена індивідуально для працівника.
 16. СОІД №1540266. Доопрацьований звіт R639_008 FR «Меморiальний ордер 5 iз ЗП 1С». В налаштування звіту додано групи видів оплати «Нараховано відпустку ЧАЕС», «Утримано військовий збір ЧАЕС», а також групи фондів «Нараховано ЄСВ відпустка ЧАЕС», «нараховано ЄСВ відпустка ЧАЕС інваліди» і відповідні рядки на бланку звіту.
 17. СОІД №1638672. Оптимізовано закриття відомостей в модулі Списки на перерахування.
 18. СОІД №1675158, 1658022, 1673664, 1657302, 1646298, 1643688, 1643670, 1643658, 1657500, 1657938, 1643604, 1657308, 1643592, 1657254, 1657260, 1658028, 1646112, 1658034, 1658040, 1657650, 1658046, 1657746, 1656870, 1646250, 1642950, 1657152, 1656750, 1657146, 1657998, 1657992, 1657128, 1657770, 1657884, 1657854, 1646310, 1657980, 1657086, 1657098, 1657110, 1657542, 1657734, 1657830, 1658004, 1658010, 1658016, 1657974, 1642836, 1643700, 1643580, 1646124, 1643718, 1642920, 1646274, 1642602, 1642866, 1645986, 1642902, 1642512, 1642854, 1642584, 1642590, 1641210, 1641078, 1641204, 1641066, 1641054, 1641138, 1641060, 1640988, 1641180, 1640904, 1640922, 1640916, 1640970, 1640946, 1640784, 1640550, 1640604, 1640580, 1637994 доопрацювання ISpro для роботи з СУБД PostgreSQL.
 19. СОІД №1655766. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 590 «Довідка про заробіток».
 20. СОІД №1656846. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 377 «Заявка на лікарняні ФСС».
 21. СОІД №1663386. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 1130 «Довідник операційно-трудових нормативів».
 22. СОІД №1659798. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 475 «Зведення видів оплат за посадами».
 23. СОІД №1656456. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 333 «Доступ кадрів».
 24. СОІД №1664862. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 522 «Форма РСВ-1».
 25. СОІД №1664454. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 520 «Відпускна записка».
 26. СОІД №1663824. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 1708 «Зведення оплати праці - детально».
 27. СОІД №1662396. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 926 «Відомість заборгованостей підприємства».
 28. СОІД №1663710. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 1655 «Особовий рахунок з розрахунковими листками».
 29. СОІД №1663572. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 1434 «Проводки зарплати по працівникам».
 30. СОІД №1663218. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 1114 «Розрахункова відомість по видам оплат II».
 31. СОІД №1663146. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 927 «Відомість заборгованості працівників».
 32. СОІД №1659672. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 640 «Розрахунок лікарняного».
 33. СОІД №1660668. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 759 «Розрахунковий лист (горизонталь)».
 34. СОІД №1660968. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 813 «Звіт, що формується користувачем».
 35. СОІД №1659552. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 145 «Форма 4-ФСС».
 36. СОІД №1656588. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 334 «Довідка для призначення пенсії».
 37. СОІД №1655928. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 639 «Меморіальний ордер 5».
 38. СОІД №1656684. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 359 «Статистична звітність».
 39. СОІД №1656312. Звіти. Для роботи з СУБД PostgreSQL адаптований звіт групи 587 «Довідка про доходи для субсидії».

 

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1625988. До виду реєстру особових карток №56 Універсальний реєстр був доданий розділ Військовий облік.
 2. СОІД №1593030. В розділі Військовий облік особового рахунку та особової картки працівника змінені назви полів «Знятий з обліку» на «Знятий (виключений) з військового обліку», та Причина зняття з обліку» на «Причина зняття (виключення) з військового обліку».
 3. СОІД №1646928, №1649844, №1647000, №1647006, №1651098, №1646922, №1651434, №1649820, №1649628, №1663302, №1649562, №1663452, №1663542, №1663476, №1651080, №1670484. Реалізовано підтримку PostgreSQL для звітів груп 1813 «Наукова діяльність», 245 «Відомість розподілення видів оплат по фондах», 1817 «Військовий облік», 1614 «Друк наказу», 1808 «Рух кадрів, вакансії, фонд оплати праці», 1629 «Особова картка», 1809 «Чисельність», 181 «Розрахункова відомість за видами оплат», 162 «Розрахунковий лист», 1812 «Державна служба, ранги, чини, звання», 702 «Штатний розпис (спрощений)», 1818 «Інші», 87 «Форма 1-К», 88 «Форма 2-К», 1627 «Трудова діяльність та стаж», 445 «Схема посад за типами підрозділів».
 4. СОІД №1665000. Було видалено застарілі звіти груп 87, 88, 157, 245, 1440, 1808, 1812, 1813 и 1815.
 5. СОІД №1567614. В модулі Штатний розпис для штатної позиції збільшено кількість символів до 500 в полі Коментар.
 6. СОІД №1595520. В розділі особової картки / особового рахунку Трудова діяльність додано поле «Місцезнаходження» для кожного запису даного розділу.
 7. СОІД №1640520. В звіті 1629 FR «Особовий листок з обліку кадрiв» RG29_003.RPF. в п. 11 тепер заповнюється по кожному запису трудової діяльності колонка «Місцезнаходження установи, організації, підприємства» даними з відповідного поля картки працівника.
 8. СОІД №1594962. Доопрацьований звіт в модулі Штатний розпис 89 FR «ДПС: Список вакантних посад» R089_015.RPF - додана можливість сформувати звіт на вказану дату.
 9. СОІД №№1662234, 1655670, 1655724, 1656738. Переведено на PostgreSQL звіти групи 89 «Штатний розпис та розміщення», групи 449 «Положення про підрозділ», групи 140 «Зміни до штатного розпису» та 446 FR Посадова інструкція R446_001 модуля Штатний розпис.
 10. СОІД №1679112. У модулі Штатний розпис реалізований контроль при присвоєнні коду підрозділу. При створенні підрозділу в проекті Штатного розпису, в Зміні чинного штатного розпису в операціях Створення підрозділу, Створення підрозділу на підставі ліквідованого тепер програмою встановлюється вільний код з усієї структури мультифірмової бази. Таким чином, забезпечено контроль на дублювання коду підрозділу в базі та виключена можливість створити код, який вже використаний в іншій структурній одиниці.
 11. СОІД №1667850. В зв’язку з затвердженням наказу Національного агентства України з питань держслужби N 77-20 від 19 травня 2020 була оновлена форма особової картки держслужбовця, розроблено звіт RG29_040.RPF FR «Особова картка держслужбовця (від 19.05.2020 №77-20)».

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №№1670250, 1670256, 1670082, 1669548, 1670244, 1670238, 1670196, 1670256, 1661040, 1658160, 1648188, 1647228. Переведені на PostgreSQL звіти груп: 367, 368, 1754, 282, 374, 354, 342, 353, 326, 368, 1762, 1313, 381, 385, 374 модуля Податковий облік України.
 2. СОІД №№1660266, 1642470, 1642476, 1661772. Переведені на PostgreSQL процедури, XML звіти: 99, 103, 10, 137, 400, 443 модуля Податковий облік України.
 3. СОІД №1641846. Усунутий весь функціонал постзаполненія даних реєстрів XML: V010_0_001 модуля Податковий облік України.

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1595940. Облік запасів / Запаси в дорозі. Реалізовано аналіз валюти для запасів в дорозі при створенні картки.
 2. СОІД №1624218. Облік запасів / Звіти. У звітах R408_003, R411_001, R402_001, R398_502 реалізована можливість відбору по декількох рахунках обліку. Відбір рахунків обліку виконуватися шляхом відміток значень для фільтра з довідника.
 3. СОІД №1652430. Облік запасів / Звіти / В звіті R585_003 реалізована можливість сортування.
 4. СОІД №1636470. Облік запасів / Звіти. Звіт R585_003.RPF оптимізований, в діалогове вікно додано поле "Номер документа", наскрізні рядки.
 5. СОІД №1635990. Облік запасів / Звіти. Звіт R584_003.RPF оптимізований, в діалогове вікно додано поле "Номер документа", виведено найменування контрагента.
 6. СОІД №1660344. Облік запасів. Звіти R259_003.RPF, R259_004.RPF, R260_002.RPF, R959_001.RPF видалені.
 7. СОІД №№1664976, 1665096, 1663290, 1663278, 1663272, 1663260, 1663248, 1662282, 1662276, 1662270, 1662264, 1662258, 1662252, 1662246, 1660146, 1660362, 1660356, 1656036, 1660350, 1653108, 1660278, 1660308, 1660296, 1660236, 1660200. 1660152, 1658802, 1656972, 1655046, 1651992, 1649034, 1647138, 1660380, 1660398, 1660368. Облік запасів. Звіти груп 584, 585, 579, 402, 408, 400, 398, 419, 418, 413, 412, 411, 1547, 95, 679, 846, 317, 864, 262, 275, 1402, 736, 1513 698, 689, 694, 677, 678, 159, 160, 673, 318, 155, 170, 674 реалізовані для роботи з PostgreSQL.
 8. СОІД №№1666140, 1666152, 1666158, 1666176, 1666182, 1666188, 1660650, 1660674, 1660686, 1660698, 1661520, 1661538, 1661544, 1661550, 1661556, 1661568, 1662324, 1662330, 1666194, 1666200, 1666206, 1666212, 1666218, 1667646, 1667652. 1667658, 1667664, 1667676, 1667700, 1667784, 1667790, 1667796, 1667808, 1666080, 1666104, 1666110, 1666116, 1667040, 1667046, 1667058, 1667064, 1667082, 1667100, 1667112, 1667118, 1667124, 1660644, 1660632, 1665198, 1665228. 1665204, 1665246, 1665180, 1665168, 1665108, 1646808, 1646820, 1646826, 1665240, 1665222, 1665192, 1665174, 1665138, 1665120, 1665102, 1658754, 1658760, 1658772, 1662372, 1663776, 1663782, 1663794, 1646802, 1646832, 1656954. 1656948, 1656942, 1656936, 1656024, 1656018, 1656012, 1655358. Облік запасів. Процедури реалізовані для роботи з PostgreSQL.
 9. СОІД №№1658670, 1658676, 1658682, 1663650, 1663662, 1665252, 1665270, 1665276, 1665288, 1665294, 1665300, 1658658, 1658652, 1658628 Облік запасів. XML реєстри реалізовані для роботи з PostgreSQL.
 10. СОІД №31667820, 1667838, 1670832, 1670838, 1670844, 1670850, 1670874, 1670880. Облік запасів. dll підсистеми реалізовані для роботи з PostgreSQL.
 11. СОІД №1643316, 1643304, 1643262, 1643268, 1643274, 164328, 1645824, 1643370, 1644384, 1643322, 1643364, 1645830, 1645836, 1645848, 1645842, 1665750, 1665690, 1665708, 1665714, 1665732, 1665744, 1666890, 1665696, 1666926, 1666914, 1666908, 1666920, 1666902, 1666896, 1659534, 1660428, 1659498, 1664706, 1661100, 1661076, 1660434, 1660440, 1661088, 1661112, 1664712, 1664688, 1664700, 1664676, 1664664, 1664430, 1664418, 1664406, 1664382, 1664376, 1664364, 1662882, 1663488, 1663500, 1663530, 1663548, 1663566, 1662864, 1662810, 1662822, 1662858, 1663524, 1661070, 1661874, 1661904, 1661916, 1661928, 1661940, 1661952, 1662840, 1688178, 1688952 Процедури підсистем Облік закупок та Облік збуту реалізовані для роботи із PostgreSQL.
 12. СОІД №1648548, 1651728, 1651716, 1651692, 1652304, 1653546, 1653594, 1654530, 1654548, 1654638, 1654668, 1655394, 1655442, 1655406, 1655478, 166492, 1656780, 1657710 Логістика / Облік закупок, Облік збуту. Звіти груп 281, 322, 555, 596, 1309, 1392, 305, 306, 311, 323, 324, 470, 483, 574, 598, 717, 895, 1062, 1393, 1570 реалізовані для роботи із PostgreSQL.
 13. СОІД №1657728, 1656534, 1656228, 1656516, 1656522, 1658340, 1658370, 1658352, 165830 XML-реєстри підсистем Облік закупок та Облік збуту реалізовані для роботи із PostgreSQL.

 

Планування закупівель

Доопрацювання

 1. СОІД №1655490. Процедури підсистеми Планування закупівель реалізовані для роботи із PostgreSQL.
 2. СОІД №1658292. XML-реестри підсистеми Планування закупівель реалізовані для роботи із PostgreSQL.

 

Облік речового забезпечення

Розробка

 1. СОІД №1645962. Облік речового забезпечення / Номенклатура. Реалізована можливість встановити в існуючих картках номенклатури ознака «Речове майно» і «Фурнітура».

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1633824. Автотранспорт. Налаштування. Довідники. Типи автомобілів. Додано контроль використання запису довідника при видаленні.
 2. СОІД №1633836. Автотранспорт. Налаштування. Довідники. Типи шин. Додано контроль використання запису довідника при видаленні.
 3. СОІД №1633830. Автотранспорт. Налаштування. Довідники. Марки автомобілів. Додано контроль використання запису довідника при видаленні.
 4. СОІД №1649496. Автотранспорт. Подорожній лист. Реалізована можливість заповнювати в ПЛ поле тонно-кілометрів за допомогою програми розрахунку параметрів. Поле "тонно-кілометрів" на закладці робота є для редагування і заповнення програмою розрахунку параметрів палива при прихованій закладці "Вантаж". Закладка ховається в модулі "Налаштування" на закладці "Параметри".
 5. СОІД №1641366. Автотранспорт. Виправлений xml-реєстр V206_0_002.XML.
 6. СОІД №1659384,1658706, 1658694, 1660584, 1660656, 1658610, 1659774, 1658598, 1659738, 1659726,1659642,1659396,1659432, 1659582, 1659492, 1659678, 1660566, 1662012, 1662462 Переведено на PostgreSQL звіти груп: 641, 654, 1256,1268, 1209, 178, 163, 1375,925, 657, 641, 654, 53, 889, 1237, 1331, 745, 727 модуля автотранспорт
 7. СОІД №1663032, 1663020, 1662996 Переведено на PostgreSQL xml реєстри: V206_0_002.XML, V335_0_001.XML, V573_0_001.XML.
 8. СОІД №1688394. Автотранспорт. Налаштування. Довідники. Акумулятори. Додано контроль використання запису довідника при видаленні.

 

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання

 1. Для роботи з СУБД PostgreSQL реалізовані наступні доопрацювання: 1642596, 1646640, 1643460, 1642224, 1642230, 1642236, 1642242, 1685442.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1658556, 1658568, 1658574, 1659192, 1659198, 1660128, 1668204, 1668228. Облік комунальних послуг / XML-реєстри реалізовано для роботи з PostgreSQL.
 2. СОІД №1655760, 1655772. Облік комунальних послуг. Звіти груп 404, 21 реалізовано для роботи з PostgreSQL.
 3. СОІД №1668228, 1668234, 1668240, 1663266, 1662756, 1660176, 1659546, 1659558, 1659570, 1660158, 1660164, 1660182, 1662744, 1662762, 1662750 Облік комунальних послуг. DLL реалізовано для роботи з PostgreSQL.
 4. СОІД №1640640. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг. Для виду оплат «Пачка" реалізовано можливість збереження значення поля «Сплачено» після видалення виписок банку по пачкам.
 5. СОІД №1644276. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. Реалізовано законодавчу форму рахунку до оплати у відповідності до наказу №23 від 31.01.2020 - R404_008.RPF «FR Рахунок за комунальні послуги від 31.01.2020».
 6. СОІД №1676070. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Звіт RU31_008 «FR Відомість боржників у розрізі періодів (пеня)» адаптовано для алгоритму нарахування пені за подвійною ставкою НБУ.
 7. СОІД №1616580. Облік комунальних послуг / Довідники / Квартири. Збільшено розмір полів LONG8: SAdrKvrt_PlKv, SAdrKvrt_PlKvOt, SAdrKvrt_PlLodj, SAdrKvrt_PlBalk, SAdrKvrt_PlKhn, SAdrKvrt_PlVan, SAdrKvrt_PlUbr, SAdrKvrt_PlKrd, SAdrKvrt_PlGil, SAdrKvrt_PlPds.
 8. СОІД №1656318. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. Видалено звіти: R404_002.RPF, R404_003.RPF, R404_004.RPF.
 9. СОІД №1669170. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники. Довідник «Періоди пені» реалізовано для мультифірмових підприємств.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1645542. Довідник адрес. Переведені на PostgreSQL xml реєстри: V504_20_001.XML, V504_21_001.XML, V504_22_001.XML, V504_23_001.XML, V504_24_001.XML, V504_35_001.XML, V504_25_001.XML, V504_26_001.XML (Користувацький реєстр) модуля Довідник адрес
 2. СОІД №1645476. Переведені XVL-Реєстри довідника контрагентів на PostgreSQL V497_0_00*.XML.
 3. СОІД №1658286. XML-реєстри довідника прайс-листів реалізовані для роботи із PostgreSQL
 4. СОІД №1655484. Процедури довідника прайс-листів реалізовані для роботи із PostgreSQL
 5. СОІД №1664610. Довідник номенклатури. Реєстри V092_0_001.XML, V092_1_001.XML, V092_2_001.XML реалізовані для роботи з PostgreSQL.
 6. СОІД №1665546. Довідник адрес. Реалізовано заповнення поля GUID при імпорті.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1518060. Реалізовано механізм зберігання файлів вкладень, що використовуються в документах ISpro, на сервері аплікацій ISpro.

 

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

 1. СОІД №1633080. Налаштування / Довідники / Комісії (підписи) реалізовано контекстне меню з пунктами додати, змінити, видалити.
 2. СОІД №1607538. Шаблони документів / Специфікація / додана Закладка Калькуляція. Реалізована обробка подій:
  • Створення документа DC_cNEWDOC
  • Зміна реквізитів DC_cCHGDOC
  • Подія користувача Alt+U. DC_cUSEREVENT
  • Для роботи необхідно використовувати секцію з полями "Поля специфікації".
 3. СОІД №1646898. Калькуляція / В список Вихідних реквізитів додано службове поле DC_DFLS_LINKDOC - «Зв’язані документи», яке буде повертати значення наявність док-тів на закладці Пов’язані документи.
 4. СОІД №1646508. Калькуляція / В список Вихідних реквізитів додано поле DC_DocRcd - «Rcd документа».
 5. СОІД №1603782. Документи. У всі системні реєстри у список Вихідних реквізитів додані поля «Вкладення», «Пов’язані документи».
 6. СОІД №1640910. Доопрацьовано відображення документів при перемиканні між видами.
 7. СОІД №1579116. Калькуляція / В список Вихідних реквізитів додано службове поле DC_DFLS_ATTACHMENT - « Вкладення», яке повертає значення наявність док-та на закладці Вкладення.
 8. СОІД №1637976. Шаблони документів/ При копіюванні шаблонів документів реалізовано автоматичне копіювання даних закладки Калькуляція (специфікація).

 

Веб

Доопрацювання

 1. Реалізовано новий компонент вкладення.
 2. Реалізовано можливість додавати компонент «Вкладення» у шаблон документу в модулі «Дизайнер документу Веб».
 3. Реалізовано можливість пошуку в реєстрі по всім стовбцям.
 4. Додана можливість аналітики по стовбцям в реєстрі (Функція аналітики в реєстрі доступно в Демонстраційному режимі).
 5. Додана можливість відображення діаграм по обраним полям у реєстрі (Функція діаграм в реєстрі доступно в Демонстраційному режимі).
 6. Реалізована можливість створення шаблонів довідників у Дизайнері документів Веб (Функція діаграм в реєстрі доступно в Демонстраційному режимі).
 7. Додана можливість відображення фото співробітника.
 8. Реалізовано новий модуль «Дизайнер процесів Веб» в підсистемі Документообігу(Модуль доступний в Демонстраційному режимі).
 9. Реалізовано новий модуль «Аналітика процесів Веб» в підсистемі Документообігу (Модуль доступний в Демонстраційному режимі)..
 10. Реалізовано новый модуль «Задачі Веб» в підсистемі Документообігу(Модуль доступний в Демонстраційному режимі).
 11. Реалізовано новый модуль «Управління доступом Веб» в підсистемі Документообігу(Модуль доступний в Демонстраційному режимі).
 12. Реалізовано відображення версії в головному меню.
 13. Реалізована можливість додати вкладення в документ.
 14. Реалізована можливість зміни типу створюваного шаблону – Документи, Довідники, Документообігу в модулі «Дизайнер документу ВЕБ».
 15. Реалізована можливість зміни кольору елементів діаграми в модулі «Дизайнер процесів».
 16. Додана можливість зміни положення тул-бару в модулі.