Управління виробництвом

Production planning & scheduling

Впорядкуйте весь свій виробничий цикл та керуйте операціями ефективніше. Прогнозуйте потенційні проблеми та вживайте коригуючих заходів протягом усього виробничого циклу. Ефективно контролюйте виробничі витрати та відхилення і швидко визначайте основні причини відхилень у витратах.

 

Ефект від впровадження

12%

Виробничі витрати ↓

28%

Відхилення фактичної собівартості від планової ↓

20%

Термін випуску продукції ↓

Можливості

 • Виконання функцій підготовки та налаштування параметрів виробничого процесу;
 • Ведення операційно-трудових нормативів, конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати, технологічних маршрутів виготовлення виробів;
 • Планування обсягів виробництва, ведення розрахунку календарних графіків виробництва, робочого розкладу;
 • Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах і виробничих потужностях;
 • Розрахунок дефіциту матеріалів;
 • Проведення контролю ходу виробництва;
 • Ведення обліку матеріалів, продукції і напівфабрикатів, недоброякісної продукції та відходів;
 • Формування звіту з виробництва;
 • Розрахунок калькуляції витрат на виробництво;
 • Планування серійного і позамовного виробництва.

Модулі

 • Конфігурація виробництва
 • Налаштування
 • Керування доступом
 • Робочий календар
 • Специфікація на продукцію
 • Схема вживаності матеріалів
 • Технологічна карта
 • Виробничі замовлення
 • Розрахункова специфікація
 • Операційно-трудові нормативи
 • Довідник замін
 • Довідник бригад
 • Планування виробництва
 • Налаштування планування виробництва
 • Налаштування планування ресурсів
 • Зведений план виробництва
 • Планування потреб
 • Керування цехом
 • Завдання виробництва
 • Наряд-завдання
 • Облік операцій
 • Облік вироблення
 • Картотека запасів у виробництві
 • Документи руху
 • Зведена картотека запасів у виробництві
 • Лімітно-забірна карта
 • Вимоги на відпуск матеріалів
 • Акти заміни матеріалів
 • Акти списання матеріалів
 • Приймально-здавальні накладні
 • Акт на виробничий брак
 • Накладні на повернення матеріалів
 • Накладні на повернення відходів
 • Контроль ходу виробництва
 • Контроль ходу виробництва ГП і НФ
 • Звіт виробництва
 • Накладні на внутрішнє переміщення
 • Лабораторний аналіз
 • Заявка на постачання
 • Калькуляція витрат
 • Відомість калькуляції витрат
 • Бази розподілу витрат
 • Планова собівартість
 • Карточка обліку витрат
 • Калькуляція витрат
 • Бази розподілу витрат
 • Довідник статей витрат
 • Шаблони відомостей калькуляції
 • Відомість фактичної калькуляції
 • Відомість планової калькуляції
 • Додаткові модулі
 • Шаблони універсального звіту виробництва
 • Універсальний звіт виробництва
 • План-завдання виробництва
 • Зведене добове замовлення виробництву
 • Відомість дефіциту матеріалів
 • Зведений звіт виробництва
 • Коригуюче списання ТМЦ
 • Посвідчення якості
 • Шаблони виробничих операцій
 • Виробнича комплектація
 • Виробнича розукомплектація
Заказ демонстрации