Облік основних засобів

ISpro:FAA - рішення з управління об'єктами основних засобів протягом всього життєвого циклу. Система обробляє рух вартісних даних: введення в експлуатацію, переміщення, модернізацію і вибуття. Передбачено оперативний розрахунок амортизації з використанням різних методів нарахування: лінійний, прискорений і зменшуваного залишку. Результати легко проводяться і наочно відображаються в системі.

Ефект від впровадження

 

Можливості

 • Ведення картотеки основних засобів (в т.ч. нематеріальних активів);
 • Проведення реєстрації документів по руху основних засобів;
 • Налаштування алгоритмів розрахунку амортизації;
 • Нарахування амортизації (бухгалтерської, податкової, управлінської);
 • Проведення переоцінки основних засобів;
 • Проведення інвентаризації основних засобів;
 • Керування обліковими періодами основних засобів.

Модулі

 • Керування доступом
 • Картотека основних засобів
 • Документи руху ОЗ
 • Відомість інвентаризації ОЗ
 • Відомість переоцінки ОЗ
 • Податковий облік ремонтних витрат
 • Розрахунок амортизації
 • Розрахунок управлінської амортизації
 • Керування періодами
 • Звіти
 • Облік державного майна
Заказ демонстрации