Облік основних засобів

Fixed asset accounting

ISpro:FAA - рішення з управління об'єктами основних засобів протягом всього життєвого циклу. Система обробляє рух вартісних даних: введення в експлуатацію, переміщення, модернізацію і вибуття. Передбачено оперативний розрахунок амортизації з використанням різних методів нарахування: лінійний, прискорений і зменшуваного залишку. Результати легко проводяться і наочно відображаються в системі.

Ефект від впровадження

35%

Підвищення оперативності обліку ↑

70%

Мінімізація помилок обліку ↓

Можливості

 • Ведення картотеки основних засобів (в т.ч. нематеріальних активів);
 • Проведення реєстрації документів по руху основних засобів;
 • Налаштування алгоритмів розрахунку амортизації;
 • Нарахування амортизації (бухгалтерської, податкової, управлінської);
 • Проведення переоцінки основних засобів;
 • Проведення інвентаризації основних засобів;
 • Керування обліковими періодами основних засобів.
Картотека основних засобів
Картотека основних засобів
Налаштування параметрів діагностики картотеки ОЗ
Налаштування параметрів діагностики картотеки ОЗ
Створення документу на внутрішнє переміщення ОЗ
Створення документу на внутрішнє переміщення ОЗ
Перегляд документу на списання ОЗ
Рахунок на оплату

Модулі

 • Керування доступом
 • Картотека основних засобів
 • Документи руху ОЗ
 • Відомість інвентаризації ОЗ
 • Відомість переоцінки ОЗ
 • Податковий облік ремонтних витрат
 • Розрахунок амортизації
 • Розрахунок управлінської амортизації
 • Керування періодами
 • Звіти
 • Облік державного майна

Мобільні додатки

ISpro: InStock - інвентаризація запасів в Вашому телефоні

Додаткові матеріали

Замовлення демонстрації