Система обліку праці

Labour Accounting System

ISpro: LAS охоплює все: від розрахунку заробітної плати, обліку часу, оптимізації робочого процесу до бізнес-аналітики і автоматизації процесів. Підсистема інтегрується з іншими підсистемами, включаючи Бухгалтерський облік та управління фінансами. Це забезпечує можливість бізнес-аналізу і звітності в режимі реального часу, що дозволяє керівникам швидко приймати обґрунтовані рішення.

 

Ефект від впровадження

14%

Ефективність використання трудових ресурсів ↑

35%

Підвищення трудової дисципліни ↑

60%

Зменшення часу на розрахунок зарплати ↓

Можливості

 • Розрахунок різних видів заробітної плати по підприємству. Перерахунок при внесені змін, у т.ч. заднім числом;
 • Автоматичний розрахунок та перерахунок податків, утримань;
 • Автоматичний розрахунок та перерахунок нарахування на заробітну плату;
 • Отримання роз’яснення розрахунку для кожного нарахування, утримання, застосування пільги з податку;
 • Автоматичне формування проводок;
 • Формування довільних аналітичних довідок;
 • Автоматичне розподілення сум нарахувань, податків, фондів по джерелам фінансування та економічним класифікатором витрат;
 • Автоматичне формування документів на виплату через касу або банк (зарплати, авансу, відпусток, лікарняних, аліментів, тощо);
 • Формування звітності згідно законодавства, експорт даних звітів для передачі до контролюючих органів.

Модулі

 • Довідник графіків і режимів роботи
 • Довідник тарифних сіток
 • Довідник тарифних ставок
 • Єдина тарифна сітка
 • Операційно-трудові нормативи
 • Таблиця прожиткового мінімуму
 • Таблиця мінімальної зарплати
 • Таблиця границі малозабезпеченості
 • Таблиця індексу споживчих цін
 • Картотека
 • Особові рахунки працівників
 • Розрахунковий лист
 • Штатний розпис спрощений
 • Персональний кабінет працівника
 • Заявки на надання довідок
 • Документи
 • Табель обліку робочого часу
 • Документи
 • Універсальний документ
 • Тарифікація навчальних закладів 1
 • Тарифікація навчальних закладів 2
 • Тарифікація медичних установ
 • Відомості на виплату
 • Платіжні відомості
 • Списки на перерахування
 • Результати розрахунку
 • Зведений реєстр документів
 • Аналітична розрахункова відомість
 • Довідка Форма 1ДФ
 • Єдиний соціальний внесок
 • Статистична звітність
 • Звіти
 • Централізований розрахунок зарплати
 • Періоди
 • Керування обліковими періодами

Мобільні додатки

ISpro: Profile - швидкий доступ до персональної інформації співробітників

Додаткові матеріали

Замовлення демонстрації