ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Цією Антикорупційною програмою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС» проголошує, що її працівники, посадові особи, директор і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

Контактна інформація для здійснення повідомлень про факти вчинення у ISpro або пов’язаних з корупцією правопорушень

УПОВНОВАЖЕНА З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Комарденко Ольга Олександрівна

ТЕЛЕФОНУЙТЕ
+380 44 206 7233

ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ
[email protected]
Антикорупційна програма ISpro (PDF, 2 MB)
стоп корупція