Управління персоналом

Workforce management

За допомогою ISpro:WFM ви можете знизити навантаження на складні ручні обчислення змінних елементів витрат на персонал і приймати обґрунтовані рішення на основі сценаріїв планування інвестицій в персонал на основі даних.

 

Ефект від впровадження

95%

Кількість помилок в кадровому обліку ↓

16%

Скорочення витрат на обслуговування кадрових процесів ↓

28%

Прискорення операцій кадрового обліку ↑

Можливості

 • Проведення у повному обсязі кадрового документообігу та обліку на підприємстві у тому числі військовий облік;
 • Формування та проведення наказів;
 • Формування та зберігання особових карток працівників;
 • Зберігання історії зміни персональних відомостей про працівників;
 • Автоматичний розрахунок основних та додаткових видів стажу роботи працівників;
 • Штатний розпис. Планування ієрархічної структури організації та розстановка працівників за штатними позиціями;
 • Облік внутрішнього і зовнішнього сумісництва, кандидатів на посаду, внутрішній і зовнішній кадровий резерв;
 • Планування графіку відпусток;
 • Оперативний розрахунок балансу відпусток працівників;
 • Здійснення оперативного контролю присутності працівників в установі.

Модулі

 • Довідник окладів
 • Довідник тарифних коефіцієнтів
 • Довідник відсотків нарахувань
 • Довідник схемних окладів
 • Напрями діяльності
 • Особові картки працівників
 • Накази
 • Табель обліку робочого часу
 • Розпорядження
 • Протокол комісії із соцстрахування
 • Графік відпусток
 • Штатний розпис
 • Звіти
 • Диспетчер обліку часу

Додаткові матеріали

Замовлення демонстрації