Встановлення оновлень

Встановлення пакетів оновлення версії 7.11 виконується тільки для серверної частини системи ISpro. Оновлення робочих станцій виконується автоматично при виконанні першого запуску робочої станції, після оновлення серверної частини. Оновлення виконується для всіх баз даних (схем), які належать до оновлюваної серверної частини.

1. Перед встановлення пакету оновлень системи ISpro необхідно всім користувачам закінчити роботу з системою ISpro (якщо користувачі не закінчили роботу зупинка сервера аплікацій призведе до закриття програми ISpro з можливою втратою даних), а потім зупинити сервер аплікацій ISpro.

Для зупинки сервера аплікацій ISpro запустить додаток Адміністратор сервера аплікацій : Пуск / Програми / ISpro 7.11 Сервер аплікацій / Адміністратор сервера аплікацій.

Введіть в поле Сервер ім'я комп'ютера або IP-адресу комп'ютера, на якому встановлена служба сервера аплікацій ISpro. Введіть в поле Порт порт, на якому працює служба сервера додатків ISpro. Порти для версії 7.10, 7.11, 7.12 - 10000, 11000, 12000 відповідно.

Примітка. Порт встановлюється в процесі встановлення Сервера аплікацій ISpro і може відрізнятися від наведених портів за замовчуванням.

Виберіть сервер в списку серверів і зупиніть його за пунктом меню Сервер / Зупинити.

Якщо служба сервера аплікацій ISpro обробляє тільки одну серверну частину, то можна зупинити і саму службу сервера аплікацій ISpro (Пуск / Налаштування / Панель управління / Адміністрування / Служби / Служба сервера додатків ISpro 7.11).

2. Запустити встановлення пакету оновлень, який має формат 7_ХХ_ХХХ_pack.exe. Якщо пакет кумулятивний (який включає попередні оновлення), то його формат буде 7_ХХ_to_ХХХ_pack.exe, і він може бути встановлений на будь-який з раніше встановлених пакетів версії (наприклад, на 7.11.035 може бути встановлений кумулятивний пакет 7_11_to_037_pack.exe). Натисніть кнопку Далі.

3. Виберіть каталог серверної частини системи ISpro, яка буде оновлена. Натисніть кнопку Далі.

4. Натисніть кнопку Встановити для початку процесу встановлення пакету оновлень системи ISpro.

5. Якщо є станції, що працюють, або працює сервер аплікацій ISpro, то буде видано відповідне повідомлення. Закрийте всі станції і зупиніть службу сервера аплікацій ISpro. Натисніть кнопку Повтор для продовження встановлення.

5. У процесі встановлення пакету оновлень ISpro для оновлення системних даних необхідно вказати ім'я та пароль облікового запису користувача СКБД, який має права на запис в БД ISpro.

6. У процесі встановлення пакету оновлень ISpro на вимогу системи необхідно запустити сервер аплікацій ISpro.

7. Після встановлення пакету оновлень системи ISpro натисніть кнопку Готово.