Реєстрація COM-бібліотеки в COM+ для доступу з 64-бітового застосунку

Архітектура 64-бітових операційних систем побудована таким чином, що 64-бітові застосунки не можуть запускати 32-бітові бібліотеки. Для обходу даного обмеження в ОС Windows вбудована спеціальна обгортка COM+, яка являє собою 64-бітовий застосунок, що може взаємодіяти з 32-бітовими бібліотеками.

Для запуску станції ISpro в режимі COM з 64-бітового застосунку треба зареєструвати isstboot.dll у COM+. Усі інші бібліотеки, що використовуються у 64-бітовому застосунку, так само мають бути зареєстровані в COM+.

Бібліотеки реєструються на комп'ютері, на якому запускатиметься COM-станція ISpro.

Реєстрація 32-бітової бібліотеки в COM+

Наведемо покроковий опис реєстрації бібліотек на прикладі isstboot.dll:
Виклик COM-об’єкта, обернутого у COM+, здійснюється від імені створеного COM+ компонента (в описаному вище прикладі це ISStBoot.SysStartup.1).