Випущено пакет оновлень 7.11.040

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №1688484. В системний експортний звіт R302_007.RPF Винесено на діалогове вікно можливість вибору Виду діяльності по якому буде формуватися перелік договорів для експорту в систему Е-дата.
 2. СОІД №1744884. Реалізовано звіт-експорт, та транспортний файл для вивантаження даних на портал Е-дат R302_009.RPF Обсяг платежів за договорами (ДП/КП).
 3. СОІД №1780770. Оновлено коефіцієнт індексації грошової оцінки землі, додано коефіцієнт за 2020 р.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №№1736868, 1736874. Меморіальні ордери. Реалізовано звіти «FR Меморіальний ордер №11-авт (Проект)» (R570_029.RPF) і «FR Меморіальний ордер №12-авт (Проект)» (R570_030.RPF) згідно проекту змін до наказу від 08.09.2017 №755.
 2. СОІД №1737774. Регламентована звітність. У звіті «FR Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами i кредиторами» (R372_227.RPF) реалізована можливість виводу даних без відмітки «Розгорнути аналітику на рівні» у шаблоні звіту.
 3. СОІД №1751394. Регламентована звітність. Відповідно до Наказу МФУ №649 від 29.10.2020 було внесено зміни в наступні форми звітів: «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств» (R372_323.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ЗП» (R372_314.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ВП» (R372_322.RPF),«FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ПП» (R372_407.RPF). Реалізовано системні шаблони: "FR Додаток КіК" (R372_424.RPF), FR Додаток КІК-К (R372_425.RPF), FR Додаток КІК-ТЦ (R372_426.RPF), FR Додаток КІК-ЦП (R372_427.RPF).
 4. СОІД №1744848. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон FR "Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік" (R372_423.RPF).
 5. СОІД №1727340. Регламентована звітність. В системний шаблон FR "Відомість аналітичного обліку 5.1" (R372_406.RPF) додано: - вибір в діалоговому вікні по матеріальним рахункам (з 20 по 28); вибір даних з ОСБ.
 6. СОІД №1709184. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон FR "Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Додаток 7 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції наказу Міністерства фінансів України, від 04.12.2015 N 1118)" (R372_416.RPF).
 7. СОІД №1780020. Довідник кодів бюджетної класифікації. Оновлені класифікатори в Довіднику кодів бюджетної класифікації.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №1729620. Звіт Акт списання (виробництво)- в діалоговому вікні додані параметри комісія та склад комісії.

Облік основних засобів

Доопрацювання:
 1. СОІД №1746192. Документи руху ОЗ. Звіти/ Доопрацьований звіт «Накладна (вимога). Типова форма №3-3» (R645_010.RPF).
 2. СОІД №1749894. Звіти. Доопрацьований звіт «FR Відомість амортизації по рахункам обліку (RG99_001.RPF) з використанням функції OS_RSTD_CRTN.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1738548. Згідно Наказу Держстату від 17.06.2020 №178 у модулі «Статистична звітність» реалізовано звіт №1-ПВ(квартальна) R359_040.RPF (FR Дані для форми 'N1-ПВ' квартальна (з 2021 року)). Реалізовано експорт в форматі XML, код форми S0301117.
 2. СОІД №1735776. У модулі «Статистична звітність» в реєстрі місячної звітності додано колонку 2050 (Заборгованість бюджету). Суми у колонці заповнюються по обліковому складу бюджетників, який вказано в формі налаштування модуля «Статистична звітність» на закладці «Обліковий склад».
 3. СОІД №1738518. Згідно Наказу Держстату від 17.06.2020 №178 у модулі «Статистична звітність» реалізовано звіт №1-ПВ(місячна) R359_041.RPF (FR Данi для форми 'N1-ПВ' термінова-місячна (з 2021 року)). Реалізовано експорт в форматі XML, код форми S0301012.
 4. СОІД №1735590. Згідно Наказу Держстату від 17.06.2020 №183 у модулі «Статистична звітність» реалізовано «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» R359_007.RPF(Форма №7-ПВ(один раз на 4 роки)).
 5. СОІД №1735332. Згідно Наказу Держстату від 21.07.2020 №222 у модулі «Статистична звітність» реалізовано «Звіт про заборгованість з оплати праці» R359_036.RPF.
 6. СОІД №1757952. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1213 внесено зміни у постанову 100. Доопрацьовано алгоритм розрахунку відпускних МР4(відпустка),6(компенсація відпустки),55(учбова відпустка),54(додаткова відпустка на дітей) у частині нарахувань від окладу, а саме додано перевірку порівняння окладу працівника з мінімальною зарплатою для виконання норми постанови: «В разі відсутності нарахувань в розрахунковому періоді і розрахунку від окладу, його потрібно порівнювати з мінімальною зарплатою на день розрахунку, якщо оклад менше мінімальної, то розрахунок середнього проводити від мінімальної».
 7. СОІД №1760622.Дата початку дії постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1213 12.12.2020. Постанова відміняє індексацію середнього заробітку при розрахунку відпусток. Доопрацювання ігнорує включений параметр «Індексувати заробіток», «По змінам окладу/тарифу» при розрахунку відпускних МР4 (відпустка), МР6 (компенсація відпустки), МР55 (учбова відпустка), МР54 (додаткова відпустка на дітей) у разі коли відпустка починається 12.12.2020 і пізніше. Відпустки розраховані з датою початку до цієї дати середній заробіток індексують.
 8. СОІД №1759464.Згідно змін постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1213 реалізоване врахування премій при розрахунку відпусток. Щомісячні премії та їх перерахунки враховуються при розрахунку відпускних по розрахунковому періоду. Реалізована норма включення премій за період «Премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати включаються шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані. Така частина визначається діленням суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.» Реалізовано врахування квартальних премій МР53 и премій за підсумками року МР41. Для цих методів розрахунку можна задавати будь-які періоди збору заробітку.
 9. СОІД №1729290. При формуванні списків на перерахунок по методу розрахунку №35 "Виплата в міжрозрахунковий період" на закладці «Виплата» додано параметр «Розраховувати податки з суми по документу без перерахунків». У разі, якщо включено цей параметр і параметр «Виключати утримання з нарахованої суми», податки по приєднаним документам розраховуються без перерахунків.
 10. СОІД №1770510. Згідно змін постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1213 «Якщо працівника прийнято (оформлено) на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць.» В попередніх версіях в налаштуванні відпусток було додано параметр «Враховувати місяць вступу якщо працівника прийнято у 1-й робочий день». Цей параметр потрібно включати. Доопрацьовано врахування кількості календарних днів у місяці вступу для такого випадку. Якщо працівника прийнято не 1-го числа, але в перший робочій день, то для обчислення середньоденної заробітної плати враховуються календарні дні місяця вступу з 1-го числа.
 11. СОІД №1759608. Згідно змін постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1213 доопрацьовано врахування премій при розрахунку оплат по середньому. Врахування щомісячних премій МР39 проводиться по розрахунковому періоду, премії за рік (МР41) і за квартал (МР 53) враховуються в пропорції до відпрацьованого часу в періоді збору заробітку у разі перетину місяців періоду збору заробітку з періодом розрахунку оплат по середньому Доопрацювання проведено по методам розрахунку 117 (відрядження), 228 (держобов’язки), 105 (вихідна допомога), 249 (військові збори), 274 (донорські дні), 32 (матдопомога до відпустки).
 12. СОІД №1758198.Доопрацьовано алгоритм розрахунку середньоденного значення для розрахунків по середньому за 2 місяці. У місяці вступу розрахунок проводиться виходячи із окладу з урахуванням кількості ставок. Якщо оклад працівника меньше мінімальної зарплати, розрахунок проводиться з мінімальної зарплати. Доопрацювання проведено по методам розрахунку 117 (відрядження), 228 (держобовязки),105 (віихідна допомога), 249 (військові збори), 274 (донорські дні), 32 (матдопомога до відпустки).

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №1691676. Доопрацьовано алгоритм універсального імпорту особових карток / особових рахунків. Після імпорту даних в розділі «Адреси та телефони» тепер відображається інформація за індексами для випадків, коли індекс прописаний для населеного пункту, міста, номеру будинку і не прописаний для вулиці. Також доопрацьовано алгоритм відображення номера будинку, який містить букву - раніше відбувалося перетворення літери в велику, зараз зберігається запис в тому вигляді, як вносить користувач.
 2. СОІД №1734714. Реалізовано звіт 1815 «FR Форма №10-ПОI. Звіт про зайнятість и працевлаштування осіб з інвалідністю» RI15_009.RPF. Підстава: Наказ Мінсоцполітики №591 від 27.08.2020р. «Про затвердження форми звітності №10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення». Звіт формується в реєстрі Особових карток працівників або в розділі Звіти. Для коректного формування в звіті даних за місцем проживання працівників (колонки 4, 5, 6, 7), в особових картках працівників повинні бути заповнені дані в розділі «Адреси та телефони», підрозділ «Постійне місце проживання» з довідника. Якщо заповнене значення в полі Місто, то працівник буде в звіті врахований в колонці 4 або 5 залежно від статі. Якщо в адресі заповнене поле Нас.пункт, то в звіті працівник буде врахований у колонці 6 або 7 відповідно статі.
 3. СОІД №1725432. Довідник посад, Довідник професій - доповнений системний довідник «Класифікатор професій ДК 003: 2010» даними згідно змін, внесених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Зміни №8 до національного класифікатора ДК 003: 2010» від 15.02.2019р. №259.
 4. СОІД №1741806. Довідник посад, Довідник професій - доповнений системний довідник «Класифікатор професій ДК 003: 2010» даними згідно змін внесених наказом Міністерства економіки «Про затвердження Зміни №9 до національного класифікатора ДК 003: 2010» від 18.08.2020р. №1574.
 5. СОІД №1767210. Доопрацьовано звіт 253 «FR Форма №П-5. Табель обліку використання робочого часу» R253_009.RPF - в колонці «Всього неявок» дані по працівникам вказані відповідно до того, як зазначено в заголовку колонки – в верхньому рядку години, в нижньому рядку дні.
 6. СОІД №1590048. Вікно редагування Призначення в розділі Призначення та переміщення особової картки доповнено реквізитом «Тимчасове призначення» аналогічно вікну редагування призначення в особовому рахунку.
 7. СОІД №1643568. Згідно наказу Національного агентства України з питань державної служби №80-20 «Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» від 20 травня 2020 року розроблена нова форма звіту RI12_022.RPF "Форма КСДС (квартальна) Звіт про кількісний склад державних службовців 2020" и доповнене налаштування звіту КСДС в меню Облік кадрів / Параметри / Налаштування на закладці Параметри в пункті Звіти.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №1718682. Податкові накладі. В екранній формі податкової накладної додано поле «Код».
 2. СОІД №1728996. Реалізовано новий звіт по Податковим накладним покупки / продажу відповідно до законодавства R374_017.
 3. СОІД №1728984. Реалізовано новий звіт по Розрахунку Кор. Купівлі / продажу відповідно до законодавства R374_012.

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №1772682. Облік запасів / Документі обліку руху запасів. Для документу акт списання реалізовано системний звіт R864_027.RPF «Акт списання запасів (нак. 28.12.2020 №816)».
 2. СОІД №1724796. Логістика / Облік закупок. В накладну на повернення постачальникам додано поля для вводу реквізитів вантажовідправника.

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №1715820. Облік комунальних послуг. Для демонтованих лічильників з типом «Тепловий» реалізовано алгоритм розрахунку відповідно до середнього споживання за попередній опалювальний сезон.
 2. СОІД №1745736. Облік комунальних послуг. Реалізовано алгоритм розрахунку за наявності більш одного встановленого лічильника для однієї послуги.
 3. СОІД №1744974. Облік комунальних послуг. Реалізовано можливість створення рахунків на оплату комунальних послуг в попередньому періоді. У вікно параметрів формування рахунків додано параметр: «Сформувати нульовий рахунок за попередній період». За встановленим параметром формується рахунок за попередній період з нульовими нарахуваннями.

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 40.