Випущено пакет оновлень 7.11.041

 

Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №1533402. В довіднику Призначень в налаштуваннях Обліку грошових коштів додано реквізит SM_NDSК «Сума ПДВ (роздільник десяткового числа - кома; для довідника призначень)».
 2. СОІД №1817802. В довіднику Призначень в налаштуваннях Обліку грошових коштів розширено поле DOSN_UONMR до 32 знаків.

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №1743678. Додано перевірку по даті в роботу спецфункції Ctrl+Shift+S (модифікація рядка документа – додавання номенклатурної позиції в операцію). Додано перевірку та співставлення вводимої позиції до наявних операцій. Спецфункція вставляє вводиму позицію в першу операцію останньої за періодом відповідної Угоди.
 2. СОІД №1524582. 1. В доступ до даних додано параметр «Корегування специфікації операцій, по яким сформовані документи». Параметр буде доступний при встановленому параметрі «Корегування затверджених договорів». 2.При встановленому параметрі система дає можливість вносити зміни в рядки специфікації операцій по яким є створенні документи логістики. Коригувати можна тільки кількість існуючих рядків (додавати чи видаляти рядки не можна). 3.Додатково додано контроль кількості по рядку специфікації з урахуванням створених раніше документів. При спробі зменшити кількість більше ніж невикористаний залишок.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №1803108. Відомості аналітичного обліку. Реалізований звіт FR «Акт звiрки розрахункiв з дебiторами та кредиторами(валютний)» (RC48_009.RPF).
 2. СОІД №1816962. Відомості аналітичного обліку. У звітах групи 1248 «Відомість аналітичного обліку» прибрано відображення логічно видалених звітів.
 3. СОІД №1819848. Меморіальні ордери. По приказу Міністерства фінансів України № 101 від 15 лютого 2021 року реалізовані нові форми меморіальних ордерів FR «Меморiальний ордер № 11-авт (у редакцiї вiд 15.02.21)» (R570_029.RPF) і FR «Меморiальний ордер № 12-авт (у редакцiї вiд 15.02.21)» (R570_030.RPF). Звіти під номером R570_017.RPF і R570_018.RPF переміщені до архіву.
 4. СОІД №1809666. Меморіальні ордери. У звіті «Меморiальний ордер № 16-авт ( анал. позабал.обл.)» (R570_022.RPF) розширено поле найменування підприємства, додано вивід комісії тільки з поточної структурної одиниці, додано вибір керівника фінансової служби з комісій, фіксується вибір комісії користувачем при наступному запуску звіту.
 5. СОІД №1810476. Меморіальні ордери. У звіті FR «Журнал головна» (R570_025.RPF) додана можливість вибору підписів з комісії.
 6. СОІД №1796034. Звіти. У звітах FR «Відомість операцій по рахунку» (R019_003.RPF) і FR «Відомість операцій по рахунку (аналітика рахунку і кор.рахунку)» (R019_006.RPF) реалізовано вивід повного найменування аналітики контрагента.
 7. СОІД №1684074. Системний доктор/Головна книга/Зведений реєстр проводок. Доданий пункт «Видалити проводки без заголовку». Процес видаляє проводки, які були видалені із таблиці SRD, але в SRDPRW залишились.
 8. СОІД №1786296. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Капiтальнi iнвестицiї(кв)» (R372_374.RPF) внесено зміни згідно Наказу Держстату від 26.08.2020 р. №256.
 9. СОІД №1792380. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Довiдка про операцiї в iноземнiй валютi» (R372_372.RPF) внесено зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України від 06.11.2020р. №689.
 10. СОІД №1726554. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «1-3 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 1,2,3» (R372_417.RPF).
 11. СОІД №1812144. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «4-6 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 4,5,6» (R372_418.RPF).
 12. СОІД №1812186. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «7-8 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 7,8» (R372_419.RPF).
 13. СОІД №1816974. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «10-14 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 10,11,12,13,14» (R372_421.RPF).
 14. СОІД №1816116. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Аналіз (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС Аналіз» (R372_429.RPF).
 15. СОІД №1821996. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Валідація (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Валідація 1-НС» (R372_428.RPF).
 16. СОІД №№1793298, 1786320. Регламентована звітність. Внесено зміни в друковані форми звітів згідно Наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2021р. №7: «FR Звiт про надходження та використання коштів загального фонду Наказ №712» (R372_330.RPF), «FR Ф№4-1д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML)» (R372_331.RPF), «FR Ф№4-2д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень Наказ №712» (R372_329.RPF), «FR Ф№4-3д,м Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду Наказ 712» (R372_333.RPF), «FR Ф№4-4д Звiт про надходження i вик. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712» (R372_332.RPF), «FR Ф№4-3д,м.1 Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (кредити (позики) вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй)(д)» (R372_334.RPF), «FR Ф№7д,м Звiт про заборг. за бюдж. коштiв р/кв/м 2017 Наказ 44» (R372_181.RPF), «FR Дод 12. Довiдка про залишки коштiв в iноземнiй валютi, що перебувають на поточних рахунках, вiдкритих в установах банкiв. Наказ №44» (R372_099.RPF), «FR Дод 13. Довiдка про залишки коштiв на iнших поточних рахунках в установах банкiв. Наказ №44» (R372_097.RPF), «FR Дод.14. Довiдка про депозитнi операцiї. Наказ №44» (R372_096.RPF), «FR Дод.15 Довiдка про сплату до бюджету штрафiв» (R372_390.RPF), «FR Дод.16 Довiдка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованостi ЗФ» (R372_335.RPF), «FR Дод.17. Довiдка про спрямування обсягiв власних надходжень, якi перевищують вiдповiднi витрати» (R372_103.RPF), «FR Дод.18. Довiдка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштiв» (R372_102.RPF), «FR Дод.19 Довiдка про кредиторську заборгованiсть за забов'язаннями 10/13 Наказ 44» (R372_120.RPF), «FR Дод.20 Довiдка про дебiторську та кредиторську заборгованiсть» (R372_325.RPF), «FR Дод.21 Довiдка про розподiл видаткiв Держ бюджету» (R372_381.RPF), створені системні шаблони : «2д,2м», «4-1д,м», «4-2д,м», «4-3д,м», «4-4д», «4-3д.1,м.1», «7д,м», «Додаток_12», «Додаток_13», «Додаток_14», «Додаток_15», «Додаток_16», «Додаток_17», «Додаток_18», «Додаток_19», «Додаток_20», «Додаток_21».Перенесені в архів «FR Дод.22 Довiдка про використання iноземних грантiв» (R372_001.RPF), «FR Дод.23 Довiдка про дебiторську заборгованiсть за видатками 10/13 Наказ 44» (R372_104.RPF).

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №1782282. Фінансове планування та аналіз / Аналіз руху запасів. Видалено звіт R468_001.RPF.
 2. СOІД №1798128. Кошториси бюджетної організації. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Фінансове планування та аналіз. Змінено тип полів Код економічної класифікації (IMPSMT_KEKV, IMPCHS_KEKV) на символьний довжиною 10 для імпорту кошторисів і змін до них.
 3. СOІД №1793988. Кошториси бюджетної організації. Реєстр розподілів. При виклику операції Експорт у форматі ДКУ додалися додаткові параметри:
  - Новий номер розподіл (замінює номер розподіленого в файлі експорту),
  - Заполнять від розпорядника верхнього рівня (замінює код одержувача на код розпорядника бюджетних коштів).

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №1769994. Картотека ОЗ/ Звіти. Реалізований звіт «482 FR ВIДОМIСТЬ 8 позабалансового обліку (Нак.29.12.2000 № 356)» (R482_012.RPF).
 2. СОІД №1779384. Відомість інвентаризації ОС. Реалізований звіт «868 FR Iнвентаризацiйний опис дорогоцiнних металiв, що мiстяться в напiвфабрикатах, вузлах i деталях (форма № iнв-8а) » (R868_025.RPF).
 3. СОІД №1431276. Звіти. Переписаний звіт «700 FR Відомість руху ОЗ» (R700_002.RPF) на новий функціонал.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1795734. При розрахунку виду оплат за методом розрахунку 3 «Погодинна по окладу», в разі якщо в модулі Налаштування для нього в розділі Властивості включений параметр «Місячний оклад визначається коефіцієнтом від середнього заробітку», доопрацьований облік видів оплат з методами розрахунку 39 «Щомісячна премія», 53 «Квартальна премія», 41 «премія за підсумками року» згідно зі змінами до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213.
 2. СОІД №1807146. Доопрацьовано облік виду оплат з методом розрахунку 39 «Щомісячна премія» при розрахунку виду оплат з методом розрахунку 31 «Матеріальна допомога» згідно зі змінами, до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213, якщо в налаштуванні виду оплат увімкнене розраховується: Від середнього заробітку.
 3. СОІД №1815954. Для видів оплат з методами розрахунку 117 «Відрядження», 249 «Військові збори», 105 «Вихідна допомога», 228 «Гос.обязанності», 31 «Матеріальна допомога», 32 «Матдопомогу до відпустки» реалізований розрахунок в разі відсутності періоду збору заробітку , розрахунок від окладу, але за середнім за 2 місяці, згідно зі змінами, до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213: «Якщо розрахунок середньої заробітної плати проводиться виходячи з посадового окладу або мінімальної заробітної плати, то її нарахування проводиться шляхом множення посадового окладу або мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду ».
 4. СОІД №1817154. У налаштуванні видів оплат групи Відпустки методи розрахунку 4 «Відпустка», 55 «Навчальна відпустка», 54 «Додаткова відпустка на дітей» на закладці Середній заробіток реалізований параметр «Ігнорувати зміну до Постанови №100, яка виключає п.19» (Постанова №1213 від 12.12.2020) ».
  Увімкнувши цей параметр і в особових рахунках працівника є накази на підвищення окладів з включеним параметром «Чи індексувати заробіток відповідно до зміни окладу/тарифу», то при розрахунку відпустки середній заробіток до підвищення буде індексуватися на коефіцієнт підвищення окладу. При цьому премії будуть включатися в розрахунок по розрахунковому періоду згідно зі змінами, до Постанови №100.
  Попередній параметр в налаштуванні «Чи індексувати заробіток» збережений для випадків перерахунків відпускних за періоди до 12.12.2020. Для відпусток з датою початку після цієї дати індексація середнього заробітку відключена.
  Параметр доданий для підприємств, у яких в колективному договорі встановлена ​​індексація середнього заробітку.
 5. СОІД №1813074. Розрахунок виду оплати доплата до середнього заробітку з методом розрахунку 110 «Доплата до середнього заробітку» доопрацьований згідно зі змінами, до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213 стосовно щомісячної премії.
 6. СОІД №1798566. У модулі Єдиний соціальний внесок додана можливість експорту за формою J3000413 (з 01.2021). Форма може використовуватися в звітах по єдиному соціальному внеску з січня 2021 для ліквідованих підприємств в цих періодах.
 7. СОІД №№1760898, 1784502, 1804110, 1804116, 1808562. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. N 773 реалізований модуль Об'єднана звітність (Управління персоналом / Результати розрахунку / Об'єднана звітність).
  Для заповнення даних потрібно зайти у модуль меню «Реєстр» - Створити, обрати вид довідки «Звітна», ОК, перейти на 2-гу сторінку, вибрати звітний квартал. При першому вході у модуль закладки налаштувань будуть заповнені автоматично з модулів «Довітка 1-ДФ» та «Єдиний соціальний внесок». Перевірити налаштування на усіх закладках. Після натискання ОК відбувається заповнення даних по усім таблицям за усі місяця звітного кварталу в розрізі працівників. Після заповнення даних в реєстрі Об’єднаної звітности створюється рядок з даними за звітний квартал. При вході в реєстр відображаються дані по підсумкам. На закладці «Працівники» доступні XMLреєстри для перегляду даних по усім заповненим таблицям. Модуль ще доопрацьовується, після закінчення доопрацювання буде надано інструкцію по роботі модуля.
  Якщо в базі даних є структурні одиниці, то в довіднику структурних одиниць на закладці«Загальні відомості» потрібно встановити відмітку у полі «Основний офіс» у разі, якщо ця структурна одиниця є  податковим агентом та платником єдиного внеску. Якщо відмітка не встановлена, то вказана структурна одиниця буде сприйматися у звіті як відокремлений підрозділ юридичної особи.
 8. СОІД №1827894. При першому запуску модуля Об'єднана звітність виконується автоматичне перенесення налаштувань на форму створення звітності з модулів Довідка 1-ДФ та Єдиний соціальний внесок.
 9. СОІД №1808736. У модулях Єдиний соціальний внесок, Об'єднана звітність при створенні на формі з налаштуванням розділу Фонди в системну таблицю кодів застрахованих осіб додані:
   - 67 «Військовослужбовці ДСНС»;
   - 68 «Особи начальніцького складу НАБУ»;
   - 69 «Слухачі проф.-тех навч. закладів - стажування та практика »;
   - 70 «Наглядачі дітей-інвалідів»;
   - 71 «Члени вібр. КОМІСІЇ одноразова винагорода »;
   - 72 «Непрацюючий з подружжя дип. служби »;
   - 73 «Особи начальніцького складу ДБР»;
   - 74 «Служба СУДОВОЇ охорони»;
 10. СОІД №1819560. У модулі Об'єднана звітність в групі 1620 Об'єднана звітність реалізований звіт 1620 FR «Додаток 1. Таблиця 6» (RG62_004.RPF).
 11. СОІД №1819590. У модулі Об'єднана звітність в групі 1662 Об'єднана звітність реалізований звіт 1620 FR «Додаток 5. Таблиця 5» (RG62_001.RPF).
 12. СОІД №1819650. У модулі Об'єднана звітність в групі 1662 Об'єднана звітність реалізований звіт «Додаток 3. Таблиця 9» (RG62_003.RPF).
 13. СОІД №1819596. У модулі Об'єднана звітність групі 1662 Об'єднана звітність реалізований звіт «Додаток 6. Таблиця 7» (RG62_002.RPF).
 14. СОІД №1819482. У модулі Об'єднана звітність групі 1662 Об'єднана звітність реалізований звіт 1662 FR «Додаток 4 ДФ (пункт 4 роздiлу IV)» (RG62_005.FRF).
 15. СОІД №1722546. У модулі Списки на перерахування для виплат за видами оплат з методом розрахунку 35 «Виплата в міжрозрахунковий період», 60 «Виплата зарплати» реалізований вид реєстру №3 «Список на перерахування - міжрозрахунок / зарплата. Контроль сум до виплати » (V156_6_003.XML, V156_7_003.XML). Реєстри формуються тільки якщо відомість на виплату Закрита. Після вибору реєстру виводяться розбіжності між сумами в списку виплати і розрахунковими листами. Якщо розбіжностей немає, то реєстр буде порожній.
 16. СОІД №1736550 Доопрацьовано метод розрахунку Наряд 30. У модулі Документи, в документі, створеному на підставі виду оплат з методом розрахунку Наряди 30:
  Закладка Табель.
    1. У поле Середня кількість годин на місяць виводиться планова кількість годин за графіком працівника в зазначеному місяці.
    2. У поле Розряд виводиться значення з поля розряд Особового рахунку працівника розділу Загальні відомості.
  Закладка Відомість.
    1. Змінено розрахунок поля «Загальний заробіток». На розрахунок «Загальний заробіток» = Приробіток + Тариф за відпрацьований час по працівнику.
    2. Назва поля «Разом» змінено на «Тариф з урахуванням КТУ». При закритті документа Наряд годинник, відпрацьовані за даним нарядом, заміщають фактично відпрацьовані години за стандартною системою оплати.
 17. СОІД №1593594. Модуль Розрахунковий лист. У звіті 520FR «Відпускна записка з врахування коефіцієнту підвищення» (R520_014.RPF) доопрацьовано відображення даних, внесених в Особовий рахунок працівника Розрахункові листи / Відомості для розрахунку середнього заробітку.
 18. СОІД №1748460. Допрацьовано звіт 157 FR «Звід за видами оплат для лікувальних установ з угрупованням за розрядами» (R157_015.RPF). Звіт переведений на українську мову.
 19. СОІД №1818282. Доопрацьовано звіт 181 FR «Розрахункова відомість по видам оплат вертикальна» (R181_007.RPF) в звіт додана «багатомовність»: відображається в назві, на формі редагування і в самому звіті ту мову, яка була обрана в інтерфейсі.
 20. СОІД №1821624. Доопрацьовано звіт 814 FR «Таріфiкацiйній список працiвнікiв» (R814_004.RPF). У колонці 22 Доплата до мінімальної зарплати додана пропорція для розрахунку доплати відповідно ставки працівника, також в звіті змінений розрахунок вихідної суми Мінімальною заробітної плати. Зараз для розрахунку використовується та сума, яка актуальна на дату початку дії документа тарифікації. Додатково, змінений розрахунок колонок 21: 21 = 12 + 17 + 20 і колонки 25: 25 = 21 + 22 + 24.
 21. СОІД №1761852. Модуль Звіти. Реалізовано звіт 1114 «Розрахунково-платіжна відомість військовим (Додаток 19)» (RB14_021.RPF).
 22. СОІД №1743798. Модуль Звіти. У звіт FR181 «Розрахунковий відомість за видами оплат» (R181_002.RPF) доданий параметр на формі звіту «Види оплат виводяться в розрізі періодів, за які розраховані».

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №1749282. Додано в особову картку в розділ «Загальні відомості», на сторінці 2, поле «Таблиця розподілу сум». До даного поля підключений відповідний довідник. В розділі особової картки «Призначення та переміщення» в записах наказів також додано поле «Таблиця розподілу сум», підключений відповідний довідник. Поле доступно якщо в налаштуванні зарплати вказаний параметр «Використовувати джерела фінансування».
 2. СОІД №1800096. Внесені зміни у звіт 1815 FR «Форма № 10-ПОI. Звіт про зайнятість i працевлаштування осіб з інвалідністю» RI15_009 відповідно до Наказу Мінсоцполітики від 18.12.2020 р. № 821, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.01.2021 р. № 115/35737 та набрали чинності з 12.02.2021.
 3. СОІД №1811232. Системний довідник «Тип навчального закладку» доповнений видами:
  - Фаховий коледж
  - Військовий коледж сержантського складу
  - Фаховий коледж із специфічними умовами навчання відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» № 2745-VIII.
 4. СОІД №1811676. Відповідно до Закону України №931-ІХ «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», ст.20, п.2, внесені зміни до системного довідника пільг донору. Якщо дата донації крові після 24.01.2021, то недоступні для вибору пільги 2 «Здача в роб.дн, не звільн. від роб. +2 дн.відпоч.» та 5 «Здача в роб.дн, не звільн. від роб. +1 дн.відпоч.». Адже у даному документі вказано на те, що у дні донації крові працівник повністю звільнений від роботи. При введенні даних по працівнику в особовій картці чи наказі, поле Пільга доступно для вибору лише після заповнення дати здачі крові.
 5. СОІД №1498458. Згідно Постанови Кабінету міністрів України № 55 від 17.01.18 року був розширений перелік стилів написання, які підтримує функція KDPRK_TO_GET_FIO.
 6. СОІД №1701330. В повідомлення при збереженні операції наказу про відпустку з наданням матеріальної допомоги, якщо матеріальна допомога з методом розрахунку 32 «Матдопомога до відпустки» вже надавалася раніше через розрахунковий лист, додано дані про код і назву виду оплати матеріальної допомоги в розрахунковому листі.
 7. СОІД №1740444. В налаштуваннях Штатного розпису в модулі Облік кадрів додано розділ «Калькуляція». Передбачено створення програми калькуляції для кожного документа / події штатного розпису, що зазначені в даному розділі налаштування. Для програми можна застосовувати основні реквізити:
    'FIELD_MOD – назва зміненого поля даних, якщо порожньо, то калькуляція виконується для збереження документа;
    'PROTOCOL - текст повідомлення, який буде виведений після виконання калькуляції, якщо не порожньо;
    'CAN_SAVE - визначає можливість зберегти документ 0/1, актуальний тільки коли FIELD_MOD порожньо.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №1718682. В екранній формі податкової накладної додано поле «Код». Поле заповнюється довідником.
 2. СОІД №1718676. Додано довідник для використання в екранній формі ПН поля «Код» Поле заповнювати довідником:
  1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  2 – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);
  3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
  4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
 3. СОІД №1797756. У модулі податкових накладних покупку-продаж / Меню реєстр / доданий пункт "глобальне коригування" (комбінація Shift+Alt+G). Додає в старі накладні значення в поле «Код».
 4. СОІД №1808724. Реалізоване інформаційне вікно «Довідника пільг» при не заповнених полях.
 5. СОІД №1806336. Приведено у відповідність з розробкою М.Е.Doc коди податкового кредиту та зобов'язань в екранній формі ПН для нових форм Декларації ПДВ.
 6. СОІД №1777884. Внесено зміни в передачу податкових накладних між програмами M.E.Doc і ISpro.
 7. СОІД №1809792. Додано поле «код» в звіти НН і РК (R374, R381).
 8. СОІД №1802664. У звітах ПН і РК замінений формат ПІБ на формат «Ім'я ПРІЗВИЩЕ»
 9. СОІД №№1817952, 1821378. Реалізовано нові звіти ПН і РК (14%) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 1 березня 2021 N 131.

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №1820148. Облік запасів / Звіти. Реалізовано звіт «Оборотна Відомість (нак. 15.02.2021 №101)». Звіт 398_501.RPF переміщений в архів у зв'язку з втратою чинності наказу.
 2. СОІД №1794498. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт R317_010.RPF «Накладна-вимога на відпуск / внутр. переміщ. (Нак.№ 193 21.06.1996) ». Звіт формується з видаткового ордера.
 3. СОІД №1799232. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МБП. Реалізовано звіт R677_022.RPF «Акт списання запасів (нак. 28.12.2020 №816)». Звіт формується з документів журналу «Списання МШП з обліку».
 4. СОІД №1793694. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. У звіт R864_027.RPF «Акт списання запасів (нак. 28.12.2020 №816)» виконано перетворення даних для підписів, додано умову: якщо в комісії немає співробітника зі статусом «Глава комісії», в блок комісії виводяться дані співробітника зі статусом «Заступник голови комісії ».
 5. СОІД №1787436. Облік запасів / Налаштування / Довідники / Картка складу. У вікно редагування МВО складу додано поле «Власне ім’я», в якому можна зберігати довільне текстове значення. При установці МВО, в поле дублюється значення з довідника, але поле доступне для редагування.
 6. СОІД №1527480. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізовано видалення картки товару при видаленні ордера, якщо після видалення документа кількість по картці нуль і картка не має інших документів руху.
 7. СОІД №1600290. Логістика / Облік закупок. Додано поле "Зовнішній номер накладної" у документі Накладна на повернення постачальнику.

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №1517190. Облік комунальних послуг / Довідники / Картотека лічильників. Змінено алгоритм розрахунку за послугами в залежності від встановленого статусу лічильника. Статус «Технічне обслуговування» передбачає відновлення демонтованого лічильника після повірки. Статус «Знято з обліку» - встановлення нового лічильника замість демонтованого.
 2. СОІД №1740600. Облік комунальних послуг / Показання лічильників. Реалізовано сортування лічильників відповідно до черговості груп номенклатури, до яких прив’язані послуги, зазначені в картці лічильників.
 3. СОІД №1630584. Облік комунальних послуг / Показання лічильників / Реєстр V704_4_001.XML. В реєстр додано обов`язкові поля: TDocS_UserQt1 (Попер..пок.), TDocS_UserQt2 (Поточ.пок.), а також реалізовано можливість внесення даних в поле TDocS_UserQt2 (Поточ..пок.).

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СOІД №1715790. Аналітичний довідник. Налаштування / Калькуляції. Додано поле для програм калькуляцій Код аналітичного довідника (DC_CdSpr).
 2. СOІД №1785984. Код бюджетної класифікації. Змінено довжина поля найменування записи довідника на 1024 символу.

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №1795632. Для FR-звітів реалізовано системну функцію форматування П.І.Б. для виклику в звітах. BPRO.GETSHORTIF (рядок FIO, число prm)
    1) з "Прізвище Ім'я По батькові" в "Ім'я ПРІЗВИЩЕ", де prm = 0 - Ім'я + Прізвище великими;
    2) з "Прізвище Ім'я По батькові" в "І. Прізвище", де prm = 1 - ініціал імені з крапкою;
    3) з "Прізвище Ім'я По батькові" в "Ім'я Прізвище", де prm = 2 - повне ім’я.

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання
 1. СОІД №1727886. Документи. Меню «Включити режим заступника» якщо для користувача створено декілька заміщень, реалізована можливість переключатися між працівниками (вікно з вибором працівників якого заміщає користувач).
 2. СОІД №1596576. Реалізовано збереження зміни параметрів ширини колонок в XML- реєстрі.
 3. СОІД №1772574. Доопрацьовано автонумерацію. При зміні дати документа, номер буде змінюватися згідно налаштування.
 4. СОІД №1800114. Реалізована функція CREATE_LINKDOC ("ІД основного документу", "ІД зв’язуємого документу>), яка створює згідно заданих параметрів документ на закладці Пов’язаний документ.

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 81.