Випущено пакет оновлень 7.11.042Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №1770564. При створенні шаблонів платіжних доручень доопрацьовано збереження Центрів відповідальності.
 2. СОІД №1704042. Реалізована можливість зміни номера платіжного доручення в виписках банків без очищення полів дати та суми.
 3. СОІД №1835868. Реалізовано запис полів в калькуляції розрахункового рахунку платника та розрахункового рахунку отримувача, за умови, що дані розрахункові рахунки присутні в картці підприємства (картці структурної одиниці) та в картотеці контрагентів, якщо розрахункові рахунки не прив’язані до журналу.
 4. СОІД №1536222. Реалізована можливість рознесення сум по Alt+F3 із реєстру у виписках банків.
 5. СОІД №1741266. В звіті «FR Реєстр платіжних доручень для казначейства з експортом в dbf (2020)» (R053_003.RPF) реалізовано автоматичний вибір поля розрахункового рахунку із налаштувань екрану.

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №1885482. У картку Угоди та картку Операції договору додана закладка Вкладення.
 2. СОІД №1318464. В картку об'єкта оренди додані поля користувача.
 3. СОІД №1853412. Звіти. У звіт FR «Експорт для Є-дата API» (R302_008.RPF) додано нову умову. У разі якщо, поле «ЄЗС» (cpvCode) специфікації акту / накладної не заповнено, буде передаватися перші 10 знаків значення ЄЗС з аналогічного поля картки договору.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №1835898. Реалізовано звіт «FR Акт сверки (Передача в Медок)» (R393_015.RPF) ).

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №1846098. Меморіальні ордери. У звіт FR «Меморiальний ордер №5-авт» (R570_009.RPF) додано поле "Рівень КЕКВ". Якщо рівень вказаний, виводиться код через кому після рахунку у колонку "Дебет субрахунку, КЕКВ" для дебета рахунку.
 2. СОІД №1865412. Бухгалтерська довідка. Реалізовані звіти FR «Бухгалтерська довiдка без аналiтики (Проєкт)» (R131_008.RPF) і FR «Бухгалтерська довiдка з аналiтикою (Проєкт)»(R131_009.RPF) по проєкту до наказу Миністерства фінансів України від 29.12.2000 №356.
 3. СОІД №1865418. Головна книга. Реалізовано звіт FR «Головна книга (Проєкт)» (R004_007.RPF) по проєкту до наказу Миністерства фінансів України від 29.12.2000 №356.
 4. СОІД №1889550, 1891020. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморiальний ордер №13-авт» (R570_019.RPF) і FR «Меморiальний ордер №9-авт» (R570_015.RPF) доданий вивід аналітики КПКВ і КЕКВ для всіх рахунків у підсумках по параметру «Виводити аналітику КПКВ, КЕКВ», додано вивід керівника фінансової служби з комісій і додано збереження комісій при наступному запуску під користувачем.
 5. СОІД №1891104. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморiальний ордер №4, 6, 8-авт (вал.)» (R570_019.RPF) доданий вивід залишків у валюті, збереження комісій при наступному запуску під користувачем і доданий параметр «Книжковий формат» .
 6. СОІД №1890984. Оборотно-сальдовий баланс. У звіті FR «Оборотно-сальдовий баланс» (R008_001.RPF) збільшено відступ з нижнього і верхнього краю до 2,5 см.
 7. СОІД №1849248. Регламентована звітність. В системний шаблон «1-3 таблиці (1-НС)» та друкована форму звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 1,2,3» (R372_417.RPF) внесені наступні зміни: до таблиці 1 додані рядки 1а та 1б та до таблиці Деталізація «ІНШЕ» з таблиці 1 додані колонки: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 та 5.6.
 8. СОІД №1847850. Регламентована звітність. В системний шаблон «4-6 таблиці (1-НС)» та друкована форму звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 4,5,6» (R372_418.RPF) внесено наступні зміни: змінено назву рядка 4.1.3.1 на "Дохід за програмою медичних гарантій ( з додатка Доходи ПМГ)"; змінено назву рядка 4.2.2 на "Інший операційний дохід від надання майна в оренду"; змінено назву рядка 4.2.4.1 на "Дохід від покриття витрат ( збитків) за рахунок бюджету (Дт 37 ЗБКВ Кт 419) (п.19 ПСБО 15)".
 9. СОІД №1848000. Регламентована звітність. В системний шаблон «7-8 таблиці (1-НС)» та друковану форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 7,8» (R372_419.RPF) внесено наступні зміни: в таблиці « Довідково» ( продовження рядка 1 Табл.8) змінити назву колонки на "Норма тривалості робочого часу на 2021 рік, лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.08.2020 р. №3501/06/219 при 40-годинному робочому тижні", додано додаткову таблицю « З таблиці 8.1».
 10. СОІД №1816974. Регламентована звітність. В системний шаблон «10-14 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 10,11,12,13,14» (R372_421.RPF) в друковану форму звіту R372_421.RPF в таблицю 13 додано порівняння, якщо дані в рядку Т13.2>0, то виводити ПОМИЛКА, якщо дані в рядку Т13.2=0, виводити ПРАВДА.
 11. СОІД №1816116. Регламентована звітність. В системний шаблон «Аналіз (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС Аналіз» (R372_429.RPF) внесено наступні зміни в таблиці «Структура надходжень до КНП грошових коштів та ресурсів в натуральній формі»: додано колонку «Нецільова благодійна допомога»; змінено назву колонки з «Благодійна допомога» на «Цільова благодійна допомога», в таблиці 2 «Рух грошових коштів» змінено назви рядків: в таблиці 3 «Структура придбання, оприбуткування за грошові кошти та у натуральній формі» (рядок 1.1 б/н видалено; додано останній рядок б/н; додано колонки H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q);в таблиці 4 «Покриття витрат»: у другій колонці додано назву «Показники»; змінити назву рядку 1,2,3; рядки 1.2; 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.4; 1.4.1; 1.5 змінено нумерацію ( колонка № з/п); таблицю 5 видалено «Оплата праці»; створено нову таблицю 5 «Рух запасів".
 12. СОІД №1846872.Регламентована звітність. В системний шаблон та друковану форму звіту (R372_420.RPF) згідно листа від 13.04.2021р. №7282/8-17-21 внесено наступні зміни: додано рядок 11251; додано рядок 16352; додано колонку 4а.
 13. СОІД №1847250. Регламентована звітність. В системний шаблон та друковану форму звіту (R372_415.RPF) «Додаток Доходи ПМГ» внесено зміни.
 14. СОІД №1847310. Регламентована звітність. В системний шаблон та друковану форму звіту (R372_414.RPF) «Додаток Надходження ПМГ» внесено зміни.

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД № 1622076. Кошторис та план асигнувань бюдженту. Довідки змін до річного кошторису для спеціального фонду бюджету. У хмл- реєстри деталізації рік (або за рік) документа додані поля: Зміна фін., Зміна доходів, Кошторис фін., Кошторис доходи, Кошторис ізм.фін., Кошторис вим. доходи. Поле Зміна фін. вводитися вручну за залишками на початок року (код; 602100). Всі інші поля - розрахункові. Формула розрахунку: Зміна доходи = Зміна - Зміна фін. При експорті даних змін по спец. фонду не змінився.
 2. СОІД №1883490,1884102,1884726,1885632. Кошторис та план асигнувань бюджету. Дані поля Зміна фін. довідок змін спеціального фонду виводяться в рядку Фінансування (код 602100) в звітах: 506 FR Зведення показникiв спецiального фонду кошторису (R506_004), 506 FR Кошторис (R506_001), 517 FR Довiдка про змiни до кошторису (Додаток 11) (R517_001), 517 FR Зведення показникiв спецiального фонду кошторису для довiдок (R517_004.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. CОІД №1837434, 1844028. Модуль Об'єднана звітність. На формі експорту відомості об'єднаної звітності збільшена довжина поля КОАТАУ до 20-ти символів. В імені файлу експорту відомості Об'єднаної звітності встановлюється значення цього поля з 32-ї позиції.
 2. CОІД №1844106, 1859028, 1839540, 1847166,1856928, 1874760. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано заповнення відомості об'єднаної звітності по всім доступним структурним одиницям на базах без централізованого обліку. При цьому додатки Д1, Д5, Д6 заповнюються по всім працівникам підприємства, додаток Д4 тільки для працівників основного офісу. Для інших структурних одиниць, які не є основними заповнюються тільки дані в додатку Д4, за відсутності даних порожні відомості не формуються. Реалізовано груповий експорт по всім зазначеним відомостям, сформованим за структурними одиницями.
 3. CОІД №1819350. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано звіт 1662 FR «Пiдсумки» (RG62_006.RPF.
 4. CОІД №№1852788, 1854966, 1841370, 1839444, 1874772, 1874784, 1874766. У модулі Об'єднана звітність в вікні Податкові органи (меню Реєстр / Податкові органи) збільшено розмір поля Код відокремленого підрозділу до 256 символів, додана закладка Центральний, на якій має бути вказано Головний податковий орган. Доопрацьовано механізм формування і експорту відомості об'єднаної звітності по податковим органам.
 5. CОІД №1852650. Модуль Об'єднана звітність. Для експорту в форматі XML додана можливість вибору форми F0500106, для експорту даних по ФОП.
 6. CОІД №1729296. При виконанні переміщення працівника в модулі Об'єднана звітність в доповненні додаток Д5 відбивається дата звільнення за старим табельної номером і дата надходження по-новому.
 7. CОІД №1856394.Модуль Об'єднана звітність. В основний вид реєстру об'єднаної звітності, з переліком створених відомостей (V855_1_001.XML), додані поля Нарахований дохід і Сума фонду з підсумками за Єдиним соціальним внеском.
 8. CОІД №1870140, 18736858. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано формування та експорт об'єднаної звітності з типом Довідковий (форма створення, поле тип, в комбобокс доданий вибір Довідковий) .
 9. CОІД №№1883694, 1891176. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано формування та експорт об'єднаної звітності з типом Уточнюючий (форма створення, поле тип, в комбобокс доданий вибір Уточнюючий, в поле період доданий вибір місяця кварталу, за який уточнюється звіт, параметри для вибору номерів додатків. У виді реєстру 1 «Список працівників ПДФО, ЄСВ, ВЗ» відображені закладки по обраних при формуванні звіту додатків за вказаний період з можливістю додати рядок, вказати ознаку або тип нарахувань (для Додатку1).
 10. CОІД №1804128. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано введення працівників за списком, при створенні відомості з включеним параметром Порожній звіт у виді реєстру 1 «Список працівників ПДФО, ЄСВ, ВЗ».
 11. CОІД №1804110. Модуль Об'єднана звітність. При заповненні додатка Д5 проводиться аналіз переведення працівника в інший підрозділ в звітному кварталі.
 12. CОІД №1772280. Передбачено перерахунок надбавок, внесених в модулі Універсальний документ або вручну в разі, якщо в налаштуванні виду оплат надбавки ввімкнений параметр «Чи нараховується за відпрацьований час за кожним видом оплати окремо» .
 13. CОІД №1641270. Доопрацьований функціонал розрахунку фондів єдиного соціального внеску з індексації. У запис сторно індексації доданий аналіз зміни базового місяця. Якщо базовий місяць змінився заднім числом і викликав сторно індексації минулого місяця, то при розрахунку фондів вона відноситься по обліковому періоду.
 14. CОІД №1878090. У форми налаштування індексації доходів метод розрахунку 72 доданий параметр «виключає час» для введення видів оплат системи оплати, час за якими потрібно виключити з розрахунку індексації.
 15. CОІД №1891794 Доопрацьовано розрахунок оплати середнього заробітку. Якщо відсутній заробіток для методів розрахунку 105 Вихідна допомога, 32 Матеріальна допомога до відпустки.
 16. CОІД №1888746. Реалізовано звіт 1585 FR «Довідка про нараховані суми грошового забезпечення та про Сплачені необхідних для планування внески» (RF85_006.RPF) згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 04.02.2021 № 3-1.
 17. CОІД №1896054. Реалізовано відображення на дату розрахункових листів в поточному обліковому періоді за минулі розрахункові періоди, якщо відомість на виплату список за методом розрахунку 60 Виплата зарплати, сформований в минулому обліковому періоді, а закривається в поточному або список в поточному періоді сформований з параметром «Враховувати заборгованість минулих періодів ».
 18. СОІД №1839198. Модуль Тарифікація навчальних закладів 1. Прихований пункт меню Тарифікація Навчальних закладів 1, так як він застарів і більше не використовується. Перейменований модуль Тарифікація навчальних закладів 2 на Тарифікація навчальних закладів.
 19. СОІД №1707852. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика/ Відхилення. При зміні в особовому рахунку працівника звання (Надбавка за звання Метод розрахунку 52) і створенні наказу в Призначенні/Переміщенні, в розділі розрахункового листа у вкладці Аналітика / Відхилення відображаються відповідні записи нарахувань з  дати зміни даної надбавки.
 20. СОІД №1670400. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика Допрацьований параметр для розрахунку фонду оплати праці за повний місяць, без урахування дати дії надбавок. Реєстр/ Період розрахунку відхилень/ Доданий чекбокс: Розрахунок за повний місяць при активації якого виконується розрахунок сум надбавок по розділам ФОП і Відхилення за повний місяць, з постійних нарахувань працівника, не зважаючи на період дії надбавок в рамках вибраного місяця. Зберігаючи при цьому поточний розрахунок надбавок, що означає якщо відключити  параметр Розрахунок за повний місяць, то надбавки будуть відображатися за вказаний період в постійних нарахуваннях.
 21. СОІД №1730310. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика/ ФОП. Реалізований розрахунок виду оплат з методом розрахунку 038 Вислуга років: при зміні відсотка в середині місяця, виводиться два рядка: до зміни і  після з відповідним відсотком нарахування і датою.
 22. СОІД №1670268 ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика/ ФОП. Реалізовано відображення Видів оплат у розділах ФОП і Відхилення з розбивкою по ДФ/ЕКВ. При виборі фільтра по ДФ/ ЕКВ, в даних розділах відображаються відповідні  Види оплат. В реєстр ФОП і Відхилень додані поля ДФ и ЕКВ. Відображаються, якщо використовується дане налаштування.
 23. СОІД №1717548 ФОТ. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика/ Відхилення. При зміні категорії персоналу в особовому рахунку працівника і  додаванні наказу у Призначення / Переміщення, дані зміни для видів оплат з методом розрахунку 038 Вислуга років з урахуванням  умови застосування по зміні категорії, відображаються в розділі Відхилення.
 24. СОІД №1887318 Документи / Тарифікація медичних закладів.
  Для розрахунку підвищень ставки, допрацьовано метод розрахунку 273 Підвищення посадового окладу, допрацьоване налаштування в модулі Тарифікація медичних закладів. Для розділення Видів оплат підвищень по групам і самостійного вибору розрахунку підвищень користувачем, в налаштуванні роботи тарифікації Реєстр / Параметри додана вкладка Підвищення окладу. На вкладці у розділі Системи оплати знаходиться список доступних в розрахунку систем оплати, в панелі Порядок розрахунку підвищень список Видів оплат підвищень по кожній Системі оплати. Для зручності роботи по кожній Системі оплати можна налаштовувати свою розбивку підвищень по групам. Розподіл виконується на 3 групи, код групи задається в полі Група.
  При додаванні/ видаленні системи оплати/ підвищення, відповідний вид оплати автоматично підтягнеться в налаштування після того, як буде додано на вкладку Види оплат. Нові Види оплат Підвищень заносяться в список по кожній Системі оплати з групою 1. Таким чином, якщо не виконувати налаштування розділення підвищень, всі вони будуть розраховуватися по групі 1, як це було реалізовано в старому алгоритмі, тобто, розрахунок від окладу. Після налаштування розділення підвищень по групам, розрахунок Системи оплати буде виконуватися з урахуванням налаштування.
  Після закриття документу тарифікації, в Особовий рахунок працівника потрапляє повна сума окладу з урахуванням підвищень. Суми підвищень записуються в постійні нарахування з урахуванням даного налаштування, в Розрахунковий лист потрапляють повною сумою з постійних нарахувань працівника без додаткових перерахунків.
 25. СОІД №1894866. Модуль Звіти.  У звіт FR181 «Розрахункова відомість по видам оплат (відпр. дні)» (R181_010.RPF) доданий параметр на формі звіту «Види оплат виводяться в розрізі періодів, за які розраховані».
 26. СОІД №1894854. Модуль Звіти.  У звіт FR181 «Розрахункова відомість по видам оплат (відпр. дні)(відпрацьовані години)» (R181_012.RPF) доданий параметр на формі звіту «Види оплат виводяться в розрізі періодів, за які розраховані» .
 27. СОІД №1736658. При розрахунку видів оплат з методом розрахунку 19 «Аліменти» доопрацьовано розрахунок аліментів від прожиткового мінімуму пропорційно до дати зміни віку дитини. .

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №1831224. Внесені зміни у звіт 1629 FR «Особова картка держслужбовця (від 19.05.2020 №77-20)» RG29_040 у розділі 12. «Відомості про військовий облік» відповідно до Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 березня 2021 року №44-21 «Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 березня 2021 року за №395/36017.
 2. СОІД №№1836132, 1838394. Відповідно до Наказу Національного агентства України з питань державної служби №45-21 від 10/03/2021 «Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та Інструкції щодо її заповнення» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 квітня 2021 року за №419/36041) реалізовано відповідний звіт 1812 FR «Форма КСДС (квартальна) Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців (2021)» RI12_023.RPF.
  Зважаючи на зміну форми звіту, були виконані зміни й в налаштуванні.
  Облік кадрів / Параметри / Налаштування на закладці Параметри розділ Звіти / Форма КСДС внесені наступні доопрацювання:
  1) На сторінці «Загальні відомості» доданий перелік типів структури органу виконавчої влади, які повністю відповідають зазначеним у формі звіту.
  2) Відповідно додано перелік на сторінці «Налаштування типу структури».
  3) На сторінці «Спосіб призначення» вилучено неактуальні «На підставі конкурсу:», «За контрактом:». Додано новий «За рішенням суду», що у звіті зазначений, як «За рішенням суду (відповідно до ЗУ «Про військово-цивільні адміністрації»)».
  4) На сторінці «Категорії та підкатегорії держслужби» в розділі Група категорій (підкатегорій) держслужби додано рядок «Підкатегорія "А3"».
  Перед формуванням звіту потрібно виконати всі належні налаштування. Звіт формується в модулі Облік кадрів / Звіти або Облік кадрів / Картотека / Особові картки працівників через меню Звіт / Формування звіту (або Alt + F9.
 3. СОІД №1883388. Реалізовано звіт 1812 FR «Форма №4-ПН Інформація про заплановане масове вивільнення працівників» RI12_024, нова форма затверджена наказом Мінекономіки від 18/03/2021 №563 (зареєстрований в Мін'юсті 05/04/2021 р. за №445/36067). Звіт формується в модулі Облік кадрів в реєстрі особових карток або в розділі Звіти. Дані у звіт зачитуються по результату проведення відповідного наказу «Попередження про заплановане звільнення працівника» та/або запису в особовій картці в розділі Призначення та переміщення, стор.2.

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №1833372, 1846506. Реалізовано експорт Додатку 4 ДФ до «Об’єднаної звітності» згідно Наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773.
 2. СОІД №1838028. Реалізовано звіт FR Додаток 4ДФ RG60_001 «Додаток 4ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (пункт 4 розділ IV)» згідно Наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773.
 3. СОІД №1839570 Реалізовано створення групового наказу для типової операції 068 Призначення   стипендії.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №1890390. Зведені п/н специфікація / підстава договір. При формуванні зведених податкових накладних на продаж за документами оплати якщо в підставі договір то специфікація зачитується за кодом договору.

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД № 1886874. Управління запасами / Документи руху. Реалізовано системний звіт R864_028.RPF «Акт списання (Дод.3 до Порядку списання військового майна)».
 2. СОІД № 1843284, 1843446. Управління запасами / Звіти. У звіті R408_002.RPF, R398_013.RPF реалізовано відображення мови згідно налаштувань інтерфейсу.
 3. СОІД №1839090. Логістика / Облік закупок. Оптимізовано процедуру видалення рядків специфікації в рахунках до оплати.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №1890258. Автотранспорт. Реалізовано підтягування залишків палива при виборі в ПЛ автомобіля з ознакою "Спідометр відсутній".

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №1886220. Облік комунальних послуг \ Показники лічильників \ Вид - Комерційні точки обліку та Особові рахунки. У реєстри додано поле «Ознака» для відображення ознаки внесених показників.
 2. СОІД №1869552. Облік комунальних послуг \ Показники лічильників. Реалізовано функціонал внесення 0 обсягу споживання для квартирного, будинкового лічильника та лічильника на групу квартир:
  - в поле "споживання" вноситься значення "0", встановлюється ознака "Ф";
  - в поле "поточні показники" вноситься значення = "попередні показники", після автоматично заповнюється поле " споживання " значенням "0", встановлюється ознака "Ф".Для недопущення внесення некоректних даних, що можуть призвести до неправильного алгоритму розподілу будинкового факту, за результатом формування рахунків на оплату в протоколі буде повідомлення про необхідність перевірити правильність внесеного обсягу будинкового лічильника.
 3. СОІД №1782660. Облік комунальних послуг \ Показники лічильників \ Вид – Показники лічильників (закладка "будинок"): додано обов'язкове поле реєстру "Ознака".

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД № 1898118. Коди бюджетної класифікації. Оновлені класифікатори бюджетів.
 2. СОІД № 1899126. Картотека контрагентів. Змінено логіку обробки доступу до рахунків контрагентів. Тепер доступ до довідника рахунків конрагента працює незалежно від доступу до картки конрагента.

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 68.