Випущено пакет оновлень 7.11.043Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №1906140. При встановленому параметрі в налаштуваннях «Заборонити коригування підстави по проведеним оплатам», в модулі виписки банків реалізовано заборону на видалення документів підстав за допомогою комбінації Shift+F8 в проведених платіжних документах.
 2. СОІД №1680366. Додано поле «Кошторис заходів» для документів надходження в модулі виписки банків.
 3. СОІД №1668252. Реалізована можливість рознесення по статтям по Alt+S в реєстрі виписок банка.

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №1928202. В структуру реєстрів картотеки обліку та обліку розрахунків за договорами додана групу полів «Поля додаткових угод». Поле «Сума угоди» - розраховується як загальна сума всіх угод, у яких встановлено параметр «Дод. угода ». Поле «ПДВ угоди» - розраховується як загальна сума ПДВ за всіма угодами, у яких встановлено параметр «Дод. угода » .
 2. СОІД №№1926450, 1928142, 1926456, 1926444. Внесено ряд змін до звіту «FR Експорт для Е‑дата» (R302_007.RPF).За параметром «Специфікація договором» тепер вивантажується специфікація тільки основного договору (Угоди), без зазначеної галочки «Додаткова угода». У діалоговому вікні звіту, в розділі Додаткових угод додано два нові параметри: «Специфікація дод. угоди (угода)»; «Специфікація дод. угод (Договір)». Якщо дод. угод кілька, то специфікація вивантажується по окремих файлах. У найменуванні файлах додано номер дод. угоди. Акти і накладні тепер вивантажуються в два окремих файлу.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №1441566. Реєстр зобов'язань. У меню Сервіс / Налаштування доданий новий параметр «Автоматичне заповнення параметра Не опубліковувати (НО) для КВК: 100, 210, 330, 360, 596, 638, 652, 662, 664». Якщо він активований, то при створенні фінансового зобов'язання автоматично буде заповнений ознака «Не публікувати (НО)», по рахунках з зазначеними КВК.
 2. СОІД №1545210. Реєстр зобов'язань. Для програми калькуляції фінансового зобов'язання в розділ Реквізити шапка додані поля: DC_ZprPbk Ознака Не опубліковувати (0 - опублікувати; 1 - не публікувати); DC_MskPrsD Ознака приховування персональних даних (0- ні, 1-так); DC_IFNCd Код доходу.
 3. СОІД №1629828. Реалізовано виведення повідомлення при видаленні документів в модулі Документи інвентаризації розрахунків.
 4. СОІД №1754520. Реалізована можливість в Картотеці обліку взаєморозрахунків формування декількох актів звірки по відміченим в реєстрі контрагентам у друкованій формі звіту «FR Акт звірки» (R393_009.RPF).
 5. СОІД №1714584. В Картотеці обліку взаєморозрахунків реалізована заборона вибору початкової дати, менше ніж дата початку розрахунків.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №1646454. Меморіальні ордери. В налаштуваннях меморіального ордеру реалізовано відображення аналітики за кодами, які ще не задіяні в картотеці.
 2. СОІД №1929588. Звіти. У звіт FR «Аналітична довідка по рахунку» (R009_001.RPF) додано фільтр по кор. рахунку.
 3. СОІД №1888026. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні» по стандарту МСФЗ та друкована форма звіту «FR Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні» (R372_430.RPF) .
 4. СОІД №1888032. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат» по стандарту МСФЗ та друкована форма звіту «FR Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат» (R372_431.RPF) .
 5. СОІД №1888050. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування» по стандартну МСФЗ та друкована форма звіту «FR Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування» (R372_432.RPF).
 6. СОІД №1888038. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат» по стандарту МСФЗ та друкована форма звіту «FR Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат» (R372_433.RPF).
 7. СОІД №1888056. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування» по стандартну МСФЗ та друкована форма звіту «FR Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування» (R372_434.RPF.
 8. СОІД №1888020. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності» по стандартну МСФЗ та друкована форма звіту «FR Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності» (R372_435.RPF) .
 9. СОІД №1911378. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про використання та запаси палива» та друкована форма звіту «FR Звіт про використання та запаси палива» (R372_436.RPF) згідно наказу Держстату України від 31.08.2016 № 162 (зі змінами).
 10. СОІД №1927146. Головна книга. Регламентована звітність. В звіт R372_374.RPF Звіт Капітальні інвестиції (кв) додано можливість обирати одиниці виміру - тис. грн.
 11. СОІД №1912782. Головна книга. Регламентована звітність. В звіті R372_006 FR Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів додано можливість вибору кореспондуючих рахунків.
 12. СОІД №1936320. Головна книга. Регламентована звітність. Внесені зміни згідно Наказу №и 356 від 29.12.2000 р.(в редакції от 21.07.2021 р. № 408)в такі форми звітів: FR Журнал 1 R372_384; FR Журнал 2 R372_388; FR Журнал 4 R372_379; FR Журнал 5 R372_387; FR Журнал 5А R372_391; FR Журнал 6 R372_389.
 13. СОИД №1936338.Головна книга. Регламентована звітність. Внесені зміни згідно Наказу №и 356 від 29.12.2000 р.(в редакції от 21.07.2021 р. № 408)в такі форми звітів: FR Журнал 3 R372_380; FR Журнал 7 R372_386; FR Відомість 8 R372_411; Реалізовано нові форми звітів: FR Відомість 3.1 R372_437; FR Відомість 3.2 R372_438;FR Відомість 3.3 R372_439;FR Відомість 3.4 R372_440;FR Відомість 3.5 R372_441.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №1914510. Калькуляція витрат / Картка обліку витрат. Модуль переведено на XML реєстр.

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №1940130 Калькуляція. Збільшена довжина поля OSCL6_GRP «Група номенклатури» до 30 символів.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОИД № 1921830. В Списках на перерахування доопрацьовано протоколювання редагування документу. При редагуванні документу запис в протоколі відображається зеленим кольором. В даних запису відображається старе і нове відкориговане значення.
 2. СОІД №1901136. Налаштування зарплати/Довідники /Причини непрацездатності
  В довідник додані наступні причини непрацездатності для електронних лікарняних:
   «1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві»
  «2 - Вагітність і пологи»
  «3 - Необхідність догляду за хворою дитиною»
  «4 - Необхідність догляду за хворим членом сім’ї»
  «5 - Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»
  «6 - Карантин, встановлений відповідно до законодавства»
  «7 - Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»
  «8 - Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»
  «9 - Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта)
  «10 - Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2»
   У разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві» після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини:
  •     «11 - Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»
  •     «12 - Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві».
  Довідник не має доступу для перегляду/редагуванню із налаштунків зарплати. При внесенні лікарняних в розрахунковий лист або універсальний документ, система автоматично обирає для якого довідника звертатися при виборі причини непрацездатності при введенні номера. Якщо номер починається з літери, то вибір причини хвороби проводиться із строго довідника, якщо з цифри, то з нового. Довідник буде автоматично заповнено при оновленні версії. Якщо по якимось причинам довідник не оновився, то потрібно виконати оновлення серверних об’єктів для підсистеми «Управління персоналом».
 3. СОІД №1901226. При додаванні лікарняних в універсальний документ або в розрахунковий лист додана можливість вводу цифрового номеру.
 4. СОІД №1874784. Доопрацьовано експорт об’єднаної звітності по податковим органам, в позиції с 26 по 31 назви файлів експорту додано номер податкового органу із довідника податкових органів в модулі "Об’єднана звітність".
 5. СОІД №1904454. В звітах модуля «Статистична звітність» R359_040.RPF(1-ПВ квартальна), R359_041.RPF(1-ПВ місячна) додано аналіз ручних коригувань таблиці підсумків. Зараз у звітах ручні коригування враховуються.
 6. СОІД №1916826. Доопрацьовані звіти FR Утримання і фонди по списку на перерахування -R494_015.RPF і FR Відомість розрахунку ЄСВ за період RG01_006 FR. Звіти відображають список працівників з перевищенням максимальної величини для розрахунку фондів ЄСВ на дату виплати.
 7. СОІД №1798530. В звіт FR Відомість розрахунку ЄСВ за період RG01_006 FR додана колонка, в яку заноситься підсумок по усім фондам працівника.
 8. СОІД №1917372. Якщо звіт R157_005 FR "Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів" формується по обраним підрозділам і включено параметр "Формувати єдиний звіт по вибраним підрозділам», то в верхній частині звіту виводиться список вибраних підрозділів (номер, назва).
 9. СОІД №1919214.Реалізовано звіт R377_009.RPF Заявка на лікарняні ФСС для Е-лікарняних.Звіт формується по УД з Е-лікарняними .
 10. СОІД №1550388. При розрахунку лікарняних виключено контроль на перевищення максимальної величини для розрахунку фондів ЄСВ в розрахунку за кожний місяць, додано контроль на перевищення суми лікарняного за місяць.
 11. СОІД №1932834.В модулі «Об’єднана звітність» в Додатку 4ДФ реалізовано правильне відображення матеріальної допомоги з накопиченням за рік.
 12. СОІД №1855812.В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення суми військового збору в Додатку 4ДФ з врахуванням налаштувань негрошового доходу ПДФО.
 13. СОІД №1871394. В модулі «Об’єднана звітність» реалізовано відображення назви посади та структури підрозділів в Таблиці 5 при формуванні відомості з параметром «Виводити посаду + Підрозділ в Таблицю 5(Д5) в полі Найменування посади».

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №1862838. В особовій картці працівника в розділі Військовий облік для поля «Перебуває на спеціальному обліку №» збільшено кількість допустимих символів до 50.
 2. СОІД №1913970. Доопрацьовані наступні звіти для коректного відображення в розділі Військовий облік:
  1) Звіт 1629 «FR Особова картка держслужбовця (від 19.05.2020 №77-20)» RG29_040.RPF - розділ 12, строчка «Перебування на спеціальному обліку»;
  2) Звіт 1629 «FR Типова форма №П-2 Особова картка (від 25.12.2009 № 495/656)» RG29_015.RPF - розділ II Відомості про військовий облік, строчка «Перебування на спеціальному обліку».
 3. СОІД №1824798. В особовій картці працівника в розділі Освіта, підрозділ Наукові праці для поля «Найменування» збільшено кількість допустимих символів до 300.
 4. СОІД №1910178. В модулі Накази доопрацьований експорт та імпорт наказу із типовою операцією 006 Надання щорічної відпустки. Тепер відбувається вивантаження/загрузка даних полів «Стаж для дод.відпустки», «Надати мат.допомогу».
 5. СОІД №1906938. В модулі Накази доопрацьований функціонал імпорту. При ви конанні імпорту в розділі «Файли для імпорту» реалізована можливість відмітки всіх файлів комбінацією клавіш «ALT +» та , відповідно зняття відміток комбінацією клавіш «ALT -».
 6. СОІД №1932822. Доопрацьована типова операція 001 «Прийом» для наказів прийому працівника з іншої структурної одиниці (далі СО) на мультифірмовий базі. В операції наказу для вибору працівника з іншої СО необхідно в поле «Прізвище Ім'я По батькові» відкрити список працівників, далі вибрати СО, звідки буде прийнятий працівник: Сервіс - Вибір підприємства (або відповідна іконка на панелі інструментів). Далі буде відображений список працівників обраної СО. Після вибору працівника необхідно заповнити дані операції на прийом. При проведенні наказу, користувач отримує повідомлення про можливість копіювання даних з розділу «Призначення і переміщення» в нову картку.
  При копіюванні всі записи в новій картці в розділі «Призначення та переміщення» будуть відображені сірим кольором, без можливості редагування. Інші кадрові дані створеної картки при прийомі, будуть скопійовані з картки іншої СО. Передбачено копіювання даних таких розділів, полів, як:
  1) з розділу Загальні відомості - Стать, Вік, Дата народження, ПІБ за відмінками, Прізвище в дівоцтві, Ім'я, Прізвище, По батькові, резиденство, ідентифікаційний №, № платника внесків в ПФ, № страхового свідоцтва, Громадянство, Дата прийняття, Пенсіонер: Дата виходу на пенсію, Підстава, Посвідчення: Дата, Номер, Чорнобилець: Категорія чорнобильця, Посвідчення: Дата, Серія, Номер;
  2) з інших розділів - Посвідчення, Адреси і телефони, Сімейний стан, Інвалідність, Фотографія, Автобіографія, Коментар, Додаткові гарантії в працевлаштуванні, Написання ПІБ на інших мовах, Постійні нарахування (ті, що визначені по підприємству), Постійні утримання (ті, що визначені по підприємству), Заохочення, Стягнення, Стаж, Держслужба - розрахунок з урахуванням відміток трудової діяльності, Дані про прийняття присяги, Трудова діяльність, Освіта та розділи: Вчений ступінь, Наукове звання, Наукові праці, Володіння мовами, Підвищення кваліфікації, Військовий облік , Військова служба, Поля користувача, Додаткові відомості держслужбовця, Пільги.
 7. По стажам роботи в іншій СО, звідки скопійована картка, необхідно внести за видами стажів шляхом створення запису в розділі Трудова діяльність або коректуванням такого запису / записів, якщо вони були вже створені раніше, в попередній СО.
 8. СОІД №1900776. В розділі Особової картки / Особового рахунку на закладці Баланс відпусток змінений алгоритм планування відпустки із методом розрахунку 54 «Додаткова відпустка на дітей». З 2021 року не виключається із планування період відпустки з методом розрахунку 43 «Оплачувана післяпологова відпустка» та методом розрахунку 57 «Неоплачувана післяпологова відпустка». Підстава: зміни ч.1 ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504, які внесені Законом від 15.04.2021 р. №14.
 9. СОІД №1921416. Протокол змін та Протокол змін запису були доповнені даними про зміну реквізиту «Базовий місяць індексації доходу&raquo.
 10. СОІД №1915020. Змінено принцип заповнення значень IBAN при імпорті з SAP R/3, а саме логіка імпорту не залежить від даних банківських реквізитів.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №1907574. Автотранспорт. Реалізована функція ATP_IS_TMPR (dat), враховуючи параметр "автогосподарство".

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД 1908780. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Особовий рахунок Звіт Акт звіряння розрахунків R021_010.RPF. В звіт внесені наступні зміни: можливість формувати за період/декілька місяців, додані поля «Перерахунок» та узагальнені результати по нарахуванням, оплатам, перерахункам.
 2. СОІД 1923474. Облік комунальних послуг/Особові рахунки / Внесені зміни до звіту Перелік пільгових категорій громадян RU31_003.RPF – будинки відображені згідно алфавітного сортування з урахуванням типу вулиці та будинків з літерними індексами.
 3. СОІД 1920456. Облік комунальних послуг/Особові рахунки/ Внесені зміни до звітів Оборотна відомість в розрізі комунальних послуг RU31_001.RPF RPF, Реєстр боржників RU31_005.RPF, Реалізація послуг RU31_009.RPF – у сальдо на початок вибраного в параметрах періоду буде враховане початкове сальдо по послугам, що створені у вибраному періоді в середині місяця та мають початкове сальдо, що не дорівнює нулю.
 4. СОІД №1914210. Облік комунальних послуг. Реалізовано додаткову перевірку для процедури формування рахунків spJekLgotEl_1.sql: з таблиці SprF2 не брати записи із значенням NULL.
 5. СОІД №1546266. Облік комунальних послуг / Особові рахунки/ Реєстр: V699_10_001.XML. Оптимізовано завантаження реєстру через розрахунок сальдо з DogOst, без виклику процедури для кожного запису реєстру.
 6. СОІД №1887396. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг / Реєстр V706_0_001.XML. У полі «пеня» реалізовано відображення суми в розрізі періодів нарахувань.

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД № 1867722. Забезпечено можливість роботи ІС-ПРО з драйверами, "ODBC Driver 13 for SQL Server" і "ODBC Driver 17 for SQL Server". Для переходу на роботу з використанням нових драйверів достатньо  в файлах *. DSN замінити рядок «Driver = SQL Server» на «Driver = ODBC Driver 13 for SQL Server» або «Driver = ODBC Driver 17 for SQL Server».

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 55.