Випущено пакет оновлень 7.11.044Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №1660776. Налаштування. Калькуляція договорів. У калькуляцію Документа, в розділ полів Реквізити шапки, додано поле «Обґрунтування» (DC_Obosn). Поле доступно для читання та запису.
 2. СОІД №1605924. В реквізити структури реєстрів договорів підстави додано поле «Повне найменування контрагента» (sDogSt_DocPtn).
 3. СОІД №1768650. Доступ до даних. Додано параметр «Заборонити коригування контрагента». Параметр доступний в разі установки параметра «Коригування затверджених договорів».
 4. СОІД №1926156. Реалізовано системний звіт «302 FR Звіт про експорт (імпорт) послуг (№9-зез (квартальна))» (R302_010.RPF). Звіт запускається по зазначеним записам в реєстрі договорів. Форма перед друком: період - квартал, підрозділ КЗЕП - за замовчуванням встановлено 04.04. (Поле CHAR, 6 знаків). Вибірка даних проводитися на підставі актів виконаних робіт, прив'язаних до договору. Заповнюються таблиці 3.1.2. і 3.2.2. Звіт виводити весь перелік послуг (номенклатур) з кодом 04.04.01 та 04.04.04. Номенклатура ідентифікується за кодом УКТ ЗЕД, куди встановлено коди групи 04.04.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №1952388. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про зміни у власному капіталі» по стандартну МСФЗ та друкована форма звіту «372 FR Звіт про зміни у власному капіталі» (R372_446.RPF.
 2. СОІД №1951632. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод» по стандартну МСФЗ та друкована форма звіту «372 FR Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод» (R372_445.RPF.
 3. СОІД №1951626. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Звіт про рух грошових коштів, прямий метод» по стандартну МСФЗ та друкована форма звіту «372 FR Звіт про рух грошових коштів, прямий метод» (R372_444.RPF.
 4. СОІД №1950768. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) Наказ №604» (R372_328.RPF) внесено наступні зміни при використанні параметру «Згортати помісячно» - згортаються всі дані, окрім даних за поточний місяць; змінено графічне розміщення звіту: відступи зверху і знизу 2,5см.
 5. СОІД №1943148. Головна книга. Регламентована звітність. Внесено зміни згідно з Наказом №і 356 від 29.12.2000 р. (В редакції від 21.07.2021 р. №408) в друковану форму звіту FR Відомість 3.6 R372_392.RPF.
 6. СОІД №1942212. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано Додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів Довідка про надходження в натуральній формі згідно з Наказом МФУ від 23.08.2012№938, з вибором формування довідки окремо по КПКВ.
 7. СОІД №1942164.Головна книга. Регламентована звітність. Внесено зміни згідно з Наказом №і 356 від 29.12.2000 р. (В редакції від 21.07.2021 р. №408) в друковані форми звітів: FR Відомість 7.1 R372_401.RPF; FR Відомість 7.2 R372_404.RPF; FR Відомість 7.3 R372_405.RPF.
 8. СОІД №1962024. Головна книга. Регламентована звітність. Внесено зміни згідно з Наказом №і 356 від 29.12.2000 р. (В редакції від 21.07.2021 р. №408) в друковану форму звіту FR Відомість 4.3 до ж / о №4 R372_400.RPF.

Фінансове планування і аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №№1926654,1950672,1950690, 1950720, 1950834, 1950894, 1951524, 1951620. Кошторис та план асигнувань бюджету. Відповідно наказу МФУ від 01.06.2021 №310 внесено зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами №1407. Внесено зміни в форми звітів: R505_001.RPF, R505_002.RPF, R505_006.RPF, R506_006.RPF, R506_007.RPF, R506_009.RPF, R506_017.RPF, R506_018.RPF, R516_001.RPF, R516_006.RPF, R517_003.RPF, R517_004.RPF, R517_021.RPF, R517_018.RPF.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1960038. Відповідно змінам , внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 №917 в постанову 100:
   «Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.”;
   Реалізовано доопрацювання врахування премій з методами розрахунку 39 (щомісячна премія), 53 (квартальна премія), 41 (премія по підсумкам року) при розрахунку середнього заробітку для відпусток з методами розрахунку 4 (відпустка), 6 (компенсація відпустки), 55 (учбова відпустка), 54 (відпустка на дітей) і середнього заробітку з методами розрахунку 105 (вихідна допомога), 117 (відрядження), 249 (військові збори), 228 (держобов’язки), 274 (донорські дні), 31 (матеріальна допомога, якщо розрахунок від середнього), 32 (матеріальна допомога до відпустки), 3 (погодинна за окладом, якщо розрахунок проводиться коефіцієнтом від середнього заробітку).
  Загальна формула:
  Так, суму премії (її частину), яку треба додавати до відповідних місяців (місяця) РП, можна розрахувати за формулою:
  П мрп = П період : ДВ період × ДВ місяць РП, де
  П мрп — сума премії (її частина), що підлягає включенню до заробітку місяця РП (розраховуємо окремо для кожного такого місяця РП);
  П період — сума премії, нарахованої за місяць або більший період часу (квартал, 9 місяців, рік тощо); ДВ період — кількість відпрацьованих працівником робочих днів у періоді, за який нарахована премія;
  ДВ місяць РП — кількість відпрацьованих працівником робочих днів у місяці РП, до якого відносимо суму премії (її частину).Суми премій враховуються в пропорції до відпрацьованого часу місяців збору заробітку, то вони можуть відрізняться на більшу або меншу величину, відносно фактично нарахованої
  Постанова опублікована 4 вересня 2021 року і вступає в силу з цього числа. Тому усі розрахунки від середнього заробітку з датою початку 4 вересня 2021 і пізніше, будуть розраховані з врахуванням розподілу премій, по новому алгоритму. Розрахунки по середньому з датою раніше вказаної проводяться по алгоритму, відповідно змінам до Постанови 100 від 9 грудня 2020р. №1213.Якщо в періоді збору заробітку не було премій за період, а щомісячна премія нараховувалась в обліковому періоді рівному розрахунковому, то перерахунків не буде.Відповідно консультаціям Мінекономіки (лист буде надано пізніше), перерахунки премій (сторно, донарахування), виконані в наступних облікових періодах за визначений розрахунковий, у випадку зміни відпрацьованого часу в заданому розрахунковому, відносяться до місяців збору заробітку по РП. Якщо донарахування і зняття премій пройшло не в результаті зміни відпрацьованого часу, то вони враховуються по обліковому періоду, в якому перерахунок виконано. У премій за період з методами розрахунку 53 (квартальна премія), 41 (премія по підсумкам року) при нарахуванні не має маски днів, тому усі суми донарахування та зняття, розраховані в наступних періодах враховуються в періоді збору заробітку по розрахунковому періоду.  Якщо в запису донарахування (зняття) щомісячної премії в майбутніх періодах не  вказано  відпрацьований час, то такий перерахунок включається в  суми періодів збору заробітку по обліковому періоду.
 2. СОІД №1969914. Реалізовано звіт R329_003.RPF (FR Відомість виплати лікарняних ФСС по УД), аналог звіту R329_001.RPF(FR Відомість на виплату лікарняних ФСС). Звіт формується по спискам на перерахунок в міжрозрахунок, сформований по прикріпленим УД с лікарняними ФСС. Звіт формується лише, якщо параметр «Формувати звіти на дату виплати» включено.
 3. СОІД №1969824. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано створення відомості з параметром «По вказаному податковому органу» або «За всіма доступними податковими органами». У випадку зміни податкового органу в звітному кварталі, відомість формується по податковому органу, який вказаний в Особовому рахунку працівника на дату закінчення кварталу.
 4. СОІД №1971624. В модулі «Об’єднана звітність» згідно наказу Міністерства Фінансів України №278 від 19.05.21р. змінено форму експорту на J0500107.
 5. СОІД №1954056. В модулі Тарифікація навчальних закладів, у звітах R018_006.RPF FR Тарифікація. ДНЗ + надбавки та R018_001.RPF FR Тарифікація. ДНЗ додана можливість виводити вакансії.
 6. СОІД №1971108 Результати розрахунку, Звіти, Звіт R759_005.RPF FR CNM. Розрахунковий лист (горизонталь) в колонку Відсоток раніше виводилось значення коефіцієнт індексації, зараз не виводиться, оскільки сума індексації оплачується в повному розмірі.
 7. СОІД №1927530. Результати розрахунку, Звіти, Звіт R750_006.RPF 750 FR Звіт про здійснені відрахування та виплати, в графі Примітка виводиться борг працівника з: Постійні утримання/ Вид оплат з методом розрахунку 19 Аліменти з поля Залишок.
 8. СОІД №1972278. Об’єднана звітність. Згідно наказу Міністерства Фінансів України №278 від 19.05.21р. в звіт 1662 FR Додаток 4ДФ (пункт 4 розділу IV) RG62_005 додано Розділ III.
 9. СОІД №1969560. При внесенні лікарняних з методами розрахунку 5, 58, 59 в УД або в розрахунковий лист додано поле «Номер випадку непрацездатності».

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №1969266. У розділі Особової картки, Особового рахунку «Військовий облік» змінені найменування полів - «Найменування територіального центру комплектування та соц. підтримки за місцем проживання:», «Найменування територіального центру комплектування та соц. підтримки за місцем реєстрації:». Зміни внесені згідно із Законом №1357- ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку і ведення військового обліку».
 2. СОІД №1947072. Реалізований експорт/імпорт наказів із типовою 091 Оплата донорських днів.
 3. СОІД №1933638. В модулі налаштування довідника «Напрямок діяльності» вилучено з меню команду Копіювати. Створення на підставі поточного запису відбувається при зміні обраного запису і збереженням із параметром «Створити новий запис на дату».
 4. СОІД №1918398. В Особовій картці, Особовому рахунку в розділах «Сімейний стан», «Посвідчення», «Освіта», «Військовий облік» в полях, де передбачений вибір значень із довідника, вилучено дублювання в одному меню гарячих клавіш F3. 
 5. СОІД №1936740. Після проведення наказу з типовою операцією 091 «Оплата донорських днів», дані передаються в розрахунковий лист працівника, при налаштуванні в модулі Облік праці та заробітної плати параметра Зв'язок з іншими підсистемами по розділу Накази «Безпосереднє проведення наказів по розрахунковим листам працівників» - зазначено Так.
 6. СОІД №1974606. Внесені зміни у формування звіту 1812 «FR Форма КСДС (квартальна) Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців 2021» RI12_023.RPF - інформація про державного службовця, датою звільнення з посади та відповідно останнім днем роботи якого є останній робочий день звітного періоду, відображається у кількості звільнених державних службовців у звіті за наступний звітний період (Розділ IІI). У розділах I и IІI інформація про такого працівника враховується в розрахунку фактичної чисельності за поточний звітній квартал.
 7. СОІД №1938918. Налаштування причин непрацездатності перенесено з підсистеми «Облік праці та заробітної плати» в підсистему «Облік кадрів». Для цього на закладці Довідники пункту меню Облік кадрів / Параметри / Налаштування додано розділ Лікарняні листи з пунктом Причини непрацездатності. В новому довіднику відображаються як діючі (відображаються синім кольором), так і нові для електронних лікарняних (відображаються чорним кольором) причини непрацездатності. Також відтепер є можливість змінювати для причини непрацездатності максимальну кількість днів оплачуваних за рахунок підприємства та пару видів оплат (за рахунок підприємства /за рахунок ФСС) – в нижній частині вікна довідника розміщене датоване налаштування. В налаштуваннях підсистеми «Облік праці та заробітної плати» в довіднику причин непрацездатності приховані всі поля крім коду та найменування, всі налаштування лікарняних для цієї підсистеми проводяться у видах оплат. Налаштовані раніше причини непрацездатності не потребують повторного налаштування. .

 

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №1941960. Доопрацьовано можливість створення картки студента, якщо в налаштуваннях використовується параметр «Дозволити введення працівників в підсистемі «Облік зарплати» (Облік кадрів\Параметри\Налаштування\Загальні параметри).
 2. СОІД №1972224. В модулі «Об’єднана звітність» згідно наказу Міністерства Фінансів України №278 від 19.05.21р. змінено форму експорту на J0500107.
 3. СОІД №1972296. Об’єднана звітність. Згідно наказу Міністерства Фінансів України №278 від 19.05.21р. в звіт 1660 FR Додаток 4ДФ RG60_001 додано РозділIII.

 

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №190800. Оновлений довідник "причини коригування" розрахунків коригування згідно з оновленим довідником ДПСУ.

 

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №1908000. Сервіс / Закриття року. Додані параметри у налаштуваннях закриття року по накладним - не видаляти накладні з типами операцій консигнація та/або відповідальне зберігання.
 2. СОІД №1911948. Збут / Накладні. Реалізовано переформування проводки після виконання переформування накладної на основі ордера.
 3. СОІД №№1948398, 1953162. Збут / Накладні. Реалізовано метод для оновлення даних отриманих у ордер із накладної, після переформування накладної на основі ордера. Додано виклик цього метода у накладній та оновлення взаєморозрахунків.
 4. СОІД №№1959150, 1962828. Управління запасами / Документи обліку руху МШП. У звіті R736_004 реалізовано відображення документу «Введення в експлуатацію» для карток, створених за документом «Передача іншому МВО - надходження».
 5. СОІД №№1969620, 1974348, 1974756, 1975566, 1975572, 1975578, 1975026. Управління запасами / Звіти. Оптимізовано роботу звітів R398_013.RPF, R398_502.RPF, R398_504.RPF, R408_002.FRF, R408_003.FRF, R402_001.FRF, R402_003.FRF, R402_004.FRF, R412_001.FRF, R413_001.FRF, R418_001.FRF, R418_001.FRF.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №1940514. Облік комунальних послуг /Акти претензії/Акт (сторно, перерахунок, актуалізація)/Специфікація - в набір даних для налаштування користувацького реєстру додані поля: нараховано (в якому відображається 100% нарахування з рахунку) та пільга (в якому відображається сума пільгового відшкодування з рахунку).

 

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №1917036. В картці підприємства та картці структурної одиниці збільшено поле довідника КОАТУУ до 19 символів. Оновлено довідник згідно з Наказом Міністерства РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ №3 від 12.01.2021р.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №1966992. Реалізована функція розсилки повідомлень, із зазначенням конкретного користувача і тексту, для використання, наприклад, в програмах калькуляції:

  int SENDUSERMSG(uint4 CodeUser ,pchar Msg) .

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 41.