Випущено пакет оновлень 7.11.047Крім перерахованих доопрацювань та виправлених помилок у даному пакеті проведено
роботу з оптимізації процесів та загальної продуктивності системи.

Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №2088726. Розрахункові та валютні рахунки/Платіжні документи. В друкованій формі платіжного доручення R037_006 у полі ДР для фізичних осіб без ІПН додано обрамлення номера та серії паспорту символами # на початку та # в кінці (наприклад #АН123456 #).
 2. СОІД №2134572. Розрахункові та валютні рахунки/Платіжні документи. Доопрацьовано звіт FR Реєстр платіжних доручень для казначейства з експортом в dbf (2020) R053_003. У випадку, коли в контрагента, фізичної особи не заповнено поле ІПН або встановлено параметр "без ІПН" - в файл експорту, в поле PRM1 виводиться номер та серія документу .
 3. СОІД №2044836. Додано актуалізацію назви контрагента в документах та реєстрах модуля Грошові кошти .
 

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №2153658. У зв’язку з внесенням змін в шаблон csv-файлу договорів порталу Є-дата внесено зміни у звіт «302 FR Експорт для Є-дата» (R302_007.RPF).
  В структуру шаблону вивантаження договорів додано два поля з прив’язкою до полів користувача:
  ID_Договору_у_Prozorro - у звіті прописано поле U_ID_DOG_Proz (тип - CHAR, довжина 32);
  ID_Тендеру_у_Prozorro - у звіті прописано поле U_ID_TND_Proz (тип - CHAR, довжина 22) .
 

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №2078124. Додано параметр у Налаштуваннях для відключення внутрішньої нумерації бухгалтерських довідок. Параметр працює за умови відключеної Автонумерації. За замовчуванням параметр вимкнено .
 2. СОІД № 2148528. Регламентована звітність. Оновлено бланк FR Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) R372_124.RPF .
 3. СОІД №2155746. Регламентована звітність. Переведено звіт R372_082.RPF FR Довільна форма звітності з розвернутою табулірованою аналітикою .
 4. СОІД №2133288. Регламентована звітність. Обновлено звіт R372_420.RPF FR Форма 1-НС таблиця звіту 9 .
 5. СОІД №2096298. Регламентована звітність. Оновлено бланк № 2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції" R372_375.RPF .
 6. СОІД №2133300. Регламентована звітність. В звіті R372_312.RPF Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань реалізовано можливість виводу даних в друковану форму помісячно .
 

Фінансове планування і аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №214674. Фінансові таблиці. Збільшено поле «Найменування» рядків, колонок та шаблону до 255 знаків .
 

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №2154168. Результати розрахунку/ Звіти. У звіті 158 FR «Зведена відомість по групам ВО(ДФ/ ЕКВ) вибір СО» R158_006.RPF змінено формат підписів відповідно до стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів.
 2. СОІД №2157390. Результати розрахунку/ Об’єднана звітність. Змінено формат підписів відповідно до стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у звітах:
  ·         1662 FR «Додаток 1(пункт 1 розділу IV)» RG62_004.RPF
  ·         1662 FR «Додаток 3 (табл.9)» RG62_003.RPF
  ·         1662 FR «Додаток 4(пункт 4 розділу IV)» RG62_005.RPF
  ·         1662 FR «Додаток 5 (табл.5)» RG62_001.RPF
  ·         1662 FR «Додаток 6 (табл.7)» RG62_002.RPF
  ·         1662 FR «Підсумки» RG62_006.RPF .
 3. СОІД №2089854. Об’єднана звітність. На закладці «Підсумки», в Розділі I додано рядок «3.6 на суми мінімальної заробітної плати непрацюючому іншого з подружжя працівника дипломатичної служби (22%)», в якому відображається інформація про суму фонду для записів із значенням 72 в графі Категорія Додатку 1 (закладка «Працівники», вид реєстру 4.Додаток 1.Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам) за відповідний місяць кварталу .
 4. СОІД №2045988. Об’єднана звітність. В налаштуванні відомості на закладці «Відпустки» додано розділ «Відсторонення від роботи» з можливістю вибору видів оплат. Якщо в Розрахунковому листі на закладці Стандартний за місяць відображений лише вид оплати, вказаний в розділі «Відсторонення від роботи», в Додатку 1 відображається порожній запис із зазначенням кількості днів перебування в трудових відносинах в графі «Дні трудових відносин .
 5. СОІД №2131620.Об’єднана звітність. В налаштуванні відомості на закладці «Військовозобов’язані» додано розділ «Мобілізація» з можливістю вибору видів оплат. По вказаному виду оплати в даному розділі, записи в Додатку 5 (закладка «Працівники», вид реєстру 3.Додаток 5.Трудові відносини застрахованих осіб) не відображаються .
 6. СОІД №2125512. Підстава: Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану» від 19.06.2022 р. № 2308-IX (проєкт № 7432). Наразі йдеться про Закон від 19.06.2022 р. № 2308-IX, який був опублікований у Голосі України 9 липня 2022 р. і набув чинності в цей же день. В модулі «Особові рахунки», працівникові меню «Реєстр»/«Коригування картотеки» додана можливість заповнення (видалення) області коригування даних закладки «Військовий облік». В цій області коригування додана можливість внесення періодів перебування в зоні бойових дій, для заповнення розділу «Військовий облік» / «Військова служба» / «Періоди перебування в зоні БД для ВЗ». Інструкція додана к даному повідомленню в СОІД .
 7. СОІД №2124174. В модулях «Платіжні відомості» / «Списки на перерахування». Доопрацьовано формування списків на перерахування заробітної плати з методом розрахунку 60 «Виплата зарплати»: при формуванні списку не залежно від параметру «Враховувати суми заборгованостей минулого періоду», якщо в минулих облікових періодах є списки на перерахування лікарняних ФСС зі статусом «Відкритий» або «Передані проводки і перерахування» суми по цих списках нарахувань та утримань виключаються з суми до виплати заробітної плати .
 8. СОІД №2120664. Доопрацьовано розрахунок фонду «Єдиний соціальний внесок» з методу розрахунку 117 «Відрядження»: якщо сума по методу розрахунку 117 за минулий місяць сторнується лікарняним або відпусткою, то сума цього сторно відноситься при розрахунку фонду по Розрахунковому періоду, якщо це сторно викликано нарахуванням простою за відпрацьовані дні минулого місяця, то база для фонду розраховується по Обліковому періоду .
 9. СОІД №2102856. В модулі «Списки на перерахування» / Меню «Реєстр» /Друк документа (Ctrl+F9) , реалізовано системний звіт 329 «FR Заборгованість по виплатам лікарняних ФСС» R329_004.RPF Для звірки заборгованості виплат лікарняних ФСС в розрізі працівників та сум з податками звіт формується із модуля «Списки на перерахування» поточного облікового періоду. В звіті відображаються дані по нарахуванню лікарняних ФСС. У звіт збираються дані за попередні періоди із відкритих списків на виплату в міжрахунок лікарняних ФСС, сформованих з параметрами: «Виплати по вказаним нарахуванням», «Враховувати усі вид доходів при розрахунку податків», «Враховувати нарахування ФСС відкритих списків», «Виплати нарахувань ФСС.
 10. СОІД №2083530. В модулі Звіти доопрацьовано Звіт 507 «FR Розподіл працівників по розмірам заробітної плати» R507_001.RPF: додано сортування по розміру зарплати, додано фільтр по розмірам зарплати .
 11. СОІД №2136588. В налаштуванні виду оплати з методом розрахунку 249 «Військові збори» в розділі «Властивості» доданий параметр «Не оплачувати». При відмітці даного параметру 1) вид оплати формує запис в розрахунковому листі працівника без суми, 2) заповнюється табель по даному виду оплати, 3) в картці працівника по виду стажу Страховий виключається період з розрахунку (період зчитується з розділу «Постійні нарахування»). Якщо параметр «Не оплачувати» не відмічений, то в розрахунковому листі, табелі записи формуються після проведення універсального документу з вказаним видом оплати. Також доопрацьована можливість створювати вручну запис виду оплати з методом розрахунку 249 «Військові збори» в розділі картки працівника «Постійні нарахування".
 12. СОІД№2069166. Модуль Загальні довідники/ Календар, а також Довідник графіків і режимів роботи. Додано контроль на рік початку і закінчення постійних свят. Якщо в календарі, для постійного свята, встановлено рік початку і рік закінчення, то для цього періодах в графіку робіт цей день відображається як святковий. Увага! Якщо в довіднику «Календар» на закладці «Свята» для певних свят заповнено рік початку і не заповнено рік закінчення, його потрібно обов’язково заповнити, інакше ці свята будуть сприйматися як діючі. Після закінчення періоду військового стану, у постійних свят будемо заповнювати тільки рік початку, а у тимчасових рік початку і рік закінчення. Якщо постійні свята не відмінялись в 2022 році, то можна його залишити без року початку та закінчення .
 13. СОІД№ 2142144. В модулі «Особові рахунки» реалізовано звіт «FR Повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні» R590_030. В звіті формуються дані про нарахування, утримання, виплати в місяці звільнення .
 

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №№2092098, 2127570. Внесені зміни у звіт 1100 FR Повідомлення про прийняття працівників на роботу (зміни 28/07/2022) RB00_002.RPF. Підстава: Постанова від 26.07.2022 р. № 835 - внесені зміни у додаток до постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413, якою затверджено форму повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту. Звіт формується в 2-х модулях: Облік персоналу / Облік праці та заробітної плати / Картотека / Особові рахунки працівників та Облік персоналу / Облік кадрів / Картотека / Особові картки працівників через меню Реєстр - Друк (або Реєстр - Друк документа .
 2. СОІД №2136678. В модулі Картотека особових карток перейменовано вид реєстру №47 Реєстр особових карток - Дата народження (3 дні з поточної дати). Даний реєстр відображає працівників із датою народження протягом 3-х днів з поточної дати включно .
 3. СОІД №2148834. Внесені зміни в найменування у звіті 1817 FR Повідомлення про зміну облікових даних RI17_013.RPF - "військового комісаріату" замінили на "територіального центру комплектування та соціальної підтримки", додали "{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 61 від 26.01.2022}".
 4. СОІД №2156184. В модулі Накази звіт 390 FR Реєстр наказів R390_001.RPF доопрацьовано на контроль формування по поточній структурній одиниці на мультифірмовій базі .
 5. СОІД №2155674. Для зручного вибору форми звіту перейменовані звіти групи 1807: FR Список ювілярів на рік (по всім СО, з розбивкою по категоріям) RI07_010.RPF, RI07_003.RPF FR Дати народження працівників (вибір року, місяця, категорії), RI07_005.RPF Дати народження працівників (вибір по статі, по віку).
 6. СОІД №2157630. В модулі Штатний розпис внесені зміни у звіти групи 140: перейменований R140_004.RPF на "Перелік змін в штатному розписі (наказ - дані в табличному вигляді), перейменований звіт R140_002.RPF на "Перелік змін в штатному розписі (наказ - дані в текстовому вигляді .
 7. СОІД №2136588. Доопрацьовано проведення наказу із Типовою операцією 086 Військові збори в залежності від налаштування виду оплати за методом розрахунку 249 Військові збори:
  - якщо в налаштуванні виду оплати за методом розрахунку 249 Військові збори вказаний параметр «Не оплачувати», то даний період не буде включено в страховий стаж працівника;
  - якщо в налаштуванні виду оплати за методом розрахунку 249 Військові збори вказаний параметр «Не оплачувати», то даний період не буде включено в страховий стаж працівника;
  - якщо параметр Не оплачувати не вказаний, то період буде включено в розрахунок страхового стажу.
  Для можливості виключення періоду знаходження працівника на військових зборах (мобілізації) із розрахунку стажу, що дає право на щорічну відпустку, доопрацьовано в налаштуванні довідника Відпустки у перелік видів оплат, які можна вибрати на закладці Виключення додані види оплат з методом розрахунку 249 Військові збори .
 8. СОІД №2007384. Доопрацьований алгоритм відображення надбавок в Постійних нарахуваннях, якщо в налаштуванні модуля Облік праці та заробітної плати / Параметри / Налаштування / розділі «Зв`язок з іншими підсистемами» відмічений параметр «Виконання наказів Розрахунковим відділом Зарплати» Так. Зі списку надбавок не приховується надбавка, що призначена на підприємстві, якщо наказ на призначення надбавки персонально із тим же видом оплати ще не підтверджений відділом Зарплати.
 

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №2108856. Звіти. Для звіту 157 FR "Зведена відомість за видами оплат (ДФ / ЕКВ) (студенти)" R157_008.RPF реалізована можливість формування на підприємстві мультифірмі.
 2. СОІД №2108904. Звіти. Для звітів 181FR "Розрахункова відомість з групуванням (ДФ/ЕКВ) (студенти)" R181_004.RPF, 181 FR "Розрахункова відомість за видами оплат (студенти)" R181_005.RPF реалізована можливість формування на підприємстві мультифірмі.
 3. СОІД №2157516 Об’єднана звітність. У звіті 1660 FR «Додаток 4ДФ» RG60_001.RPF змінено формат підписів відповідно до стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів.
 

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №2095560. У звіті «Розрахунок коригування» R381_014 реалізовано друк із реєстру за відмітками з розвантаженням xml.
 

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №№2100102. Облік закупок/ збуту. Реалізован механізм АФП (автоматичне формування проводок) в накладных та актах при формуванні їх із рахунка .

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 37.