Випущено пакет оновлень 7.11.048Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №2196000. Платіжні документи. Реалізовано звіт 37 FR "Платіжна інструкція" (R037_007.RPF) відповідно бланку та інструкції наданими з наказом Міністерства Фінансів України від 13.12.2022. Заповнення полів «Фактичний платник», «Код фактичного платника» реалізовано через поле користувача. Необхідно обов’язково створити поле користувача з ідентифікатором U_faktpl (прив’язавши системний довідник «Контрагент»). Поля фактичного отримувача заповнюються в комбобоксі “Контрагент” в частині одержувача.
 2. СОІД №2204346. Платіжні документи. Звіт 37 FR "Платіжна інструкція" (R037_007.RPF). На діалогову форму звіту, додано параметр: "Рахунок казначейства". Якщо параметр встановлено, в поля Платника, виводяться відповідно значення: "Рахунок платника": номер рахунку, що обрано в платіжному дорученні в полі "р/р казначейства". "Надавач платіжних послуг платника": банк відповідного рахунку казначейства. У випадку, коли параметр "Рахунок казначейства" обрано, а поле "р/р казначейства" - не заповнено, в звіт передається основний рахунок платника.
 3. СОІД №2204490. Платіжні документи/Платіжне доручення. Розширено фільтр рахунків підприємства (Структурної одиниці) в комбобоксі "Р/Р казначейства". Додано можливість обирати рахунки з типами: ОРК (Казначейський, для розподілу фінансування), РРК (Казначейський) .
 4. СОІД №№2209704, 2208258, 2204568, 2204892. В звіт 53 FR Реєстр платіжних документів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів(R053_003.RPF) внесено наступні зміни:
  можливість вибору робочої комісії з підсистем Обліку грошових коштів і Розрахунки з дебіторами- кредиторами;
  при виборі параметру звіту "Повна назва одержувача" для фізичної особи виводиться ПІБ особи;
  додано параметр «Р/р казначейства», якщо він активован, і це поле в платіжному документі заповнено, то в формі і файл експорту для казначейства замість р/р платника виводяться дані поля «Р/р казначейства;
  додано вивід в форму поле «Призначення» по відповідному параметру звіта.
 

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №2206536. Картотека обліку договорів. Звіт “FR Експорт для Е-дата” (R302_007.RPF). Зі структури шаблону вивантаження договорів прибрано поле ID_Договору_у_Prozorro.
 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №1819944. Реєстр зобов’язань. В меню Сервіс\Налаштування переіменовано параметр «Контроль сум зобов'язань за кошторисом» в «Контроль виконання кошторису: сум юр. зобов'язань - у розрізі детальних КЕКВів, а сум фін. зобов'язань- у розрізі скорочених КЕКВів». Якщо цей параметр включено, то загальна сума юридичних зобов'язань з початку поточного року по дату зобов'язання не повинна перевищувати суми річного кошторису по кожному детальному КЕКВу. А загальна сума фінансових зобов'язань не повинна перевищувати суми плану асигнувань з початку поточного року по дату зобов'язання в розрізі скорочених КЕКВів. Додано новий параметр «Контроль фінансових зобов'язань помісячно за детальними КЕКВами». Цей пункт активний для вибору, якщо в Налаштуванні/ Фінансового планування і аналізу активовано параметр: «Місячний кошторис та план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ». При цьому контролі сума фінансових зобов'язань не повинна перевищувати суми помісячного плану асигнувань з початку поточного року по дату зобов'язання по кожному детальному КЕКВу.
 

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №2172756. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. Дороблено вибір періоду у діалоговому вікні при формуванні звітів групи 5.
 2. СОІД №2192238. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано бланк та шаблон до Податкової декларації про майновий стан і доходи (FR Податкова декларація про майновий стан і доходи R372_210.RPF) .
 3. СОІД №2207172. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано можливість виводу з шаблону значення Zn в друковану форму FR 5-дс Примітки до річної фінансової звітності (R372_092.RPF) .
 4. СОІД №2205102. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон і бланк додатку ЄСВ1 до Податкової декларації про майновий стан FR Податкова декларація про майновий стан i доходи Додаток ЄСВ1 (R372_166.RPF) .
 5. СОІД №2206638. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон ЄСВ2 до додатку ЄСВ2 до Податкової декларації про майновий стан.
 6. СОІД №2206656. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон ЄСВ2 до додатку ЄСВ3 до Податкової декларації про майновий стан.
 7. СОІД №2207604. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон КІК до додатку ЄСВ3 до Податкової декларації про майновий стан.
 8. СОІД №2207814. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон Ф1 до додатку Ф1 до Податкової декларації про майновий стан.
 9. СОІД №2209254. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон Ф2 до додатку Ф2 до Податкової декларації про майновий стан.
 10. СОІД №2209902. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон Ф3 до додатку Ф3 до Податкової декларації про майновий стан.
 11. СОІД №2210640. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон Ф4 до додатку Ф4 до Податкової декларації про майновий стан.
 12. СОІД №2211378. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано шаблон МПЗ до додатку МПЗ до Податкової декларації про майновий стан.
 

Фінансове планування і аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №2208684. Кошторис та план асигнувань. Звіти розділів 505, 506, 516, 517 доопрацьовано для випадку, коли існує видалений розпорядник із закритою датою в структурній одиниці.
 2. СОІД №№2188548, 2181636. Кошторис та план асигнувань. Реалізовано звіт 506 FR Розпис асигнувань (дет.КЕКВ мiс.) (R506_026.RPF.
 

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №2197158. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Реалізований новий звіт «Лімітно–забірна карта» (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R873_004.RPF переміщений у архів.
 2. СОІД №2198328. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Реалізований новий звіт RH24_003.RPF «Меню-вимога» (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт RH24_002.RPF переміщений у архів.
 3. СОІД №2208678. Облік виробництва/ Керування цехом/ Акти списання матеріалів. Реалізований новий звіт R867_002.RPF “Акт списання виробництво (Нак. №431 від 13.12.2022)”. Звіт R867_001.RPF переміщений у архів.
 

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1990644. Реалізовано звіт 1114 FR «Розрахунково-платiжна вiдомiсть на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям» (RB14_022.RPF) Наказ Міністерства Оборони України від 14.02.2020р. №44. Системна форма звіту додана до групи звітів 1114 Розрахункова відомість за видами оплат II.
 2. СОІД №№2162394, 2163468, 2162922, 2165766. Перенесені в архів звіти:
  -       1110 FR «Довідник тарифних сіток» (RB10 001.RPF), який формується з модуля Довідник тарифних сіток,
  -       458 FR «Список перерахування авансу в банк» (R458_003.RPF)
  -       649 FR «Список перерахувань за позики до банку» (R649_003.RPF)
  -       286 FR «Список перерахувань авансу в ощадбанк» (R286_002.RPF)
  які формуються з модуля Списки на перерахування.
 3. СОІД №2158866. Доопрацьований звіт 1601 FR «Відомість розрахунку ЄСВ за період» RG01_006.RPF, який формується з модуля Результати розрахунку / Звіти. Реалізовано збереження вибору через використання Alt - і Alt+, змінений формат бланка звіту.
 4. СОІД №2105496. Доопрацьований розрахунок премій з методом розрахунку 39 у разі налаштування розрахунку від планового заробітку, а вид оплати премії скопійований з аналогічного виду оплати, але з налаштуванням розрахунку від фактичного заробітку.
 5. СОІД №2174268. Доопрацьовані функції, що передають в звіт 520 FR «Відпускна записка» R520_003.RPF, дані про суми зняття сум премій, згідно з постановою КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 квітня 2022 р. №486.
 6. СОІД №2175324. В коригуванні картотеки на закладці «Військовий облік» додано текстове поле Підстава, в яку можна вносити номер та дату наказу. При збереженні даних текст, внесений в це поле, переноситься в запис нової надбавки в поле Підстава на закладку Постійні нарахування, створеної через коригування картотеки.
 7. СОІД №№2185542, 2185518. У модулі Статистична звітність реалізовані звіти 359 FR «Дані для форми 'N1-ПВ' квартальна (з 23 року)» R359_040.RPF та FR «Дані для форми 'N1-ПВ' термінова - місячна (з 23 року)» R359_041.RPF згідно з Наказом Держстату від 12 травня 2022 №87. Звіти почнуть діяти з січня 2023 року.
 8. СОІД №2174756. При ручному введенні в модулях Розрахунковий лист або Універсальний документ виду оплати з методом розрахунку 249 Військові збори аналізується параметр «Не оплачувати» в налаштуванні цього виду оплати. Після закриття такого універсального документу в розрахунковому листі створюється запис виду оплати з методом розрахунку 249 із заданими датами, протабельований на усі календарні дні.
 9. СОІД №2180484. При імпорті файлу в модулі Е-лікарняні перед імпортом виконується контроль на дублювання записів по одному і тому ж працівнику другого лікарняного на ті ж дати. Якщо є тільки один лікарняний, який містить номер з крапкою, то він імпортується без крапки.
 10. СОІД №2197644. У формі налаштування звіту 377 FR «Заява-розрахунок ФСС для Е-лікарняних» R377_009.RPF додана закладка «Експорт в JSON". На цій закладці задається шлях до файлу експорту у форматі JSON на портал ПФУ електронних лікарняних.
 11. СОІД №2202666. У модулі Статистична звітність, при розрахунку показника 1040 додатково враховується (виключається з розрахунку) період призупинення трудового договору, якщо цей вид оплати вказаний в налаштуванні підсистеми Облік праці та заробітної плати в Звітність / Розрахунок чисельності / Середньооблікова чисельність / Види оплат, час яких виключається з розрахунку.
 12. СОІД №2202210. У налаштуванні зарплати Звітність / Розрахунок чисельності для середньооблікової чисельності додана можливість вибору виду оплати з методом розрахунку 3 «Призупинення дії трудового договору» .
 13. СОІД №2199912. У формі налаштування звіту 377 FR «Заява-розрахунок ФСС» R377_008.RPF додана закладка «Експорт в JSON». На цій закладці задається шлях до файлу експорту у форматі JSON на портал ПФУ паперових лікарняних.
 14. СОІД №2174268. Після реалізації доопрацювання СОІД №2076696 по постанові N 486, реалізовані функції обмеження сум премій в звітах групи 520.
 15. СОІД №2197044. Реалізований звіт 359 FR «Форма 1-РС» R359_23.RPF за формою «Наказ Держстату від 23 серпня 2022 р. №227». Звіт формується в модулі Статистична звітність по сформованій звітності за грудень 2022 року. У звіті оновлені закладки налаштувань видів оплат, фондів, облікового складу, згідно назв полів оновленої форми звіту. У формі налаштування звіту доданий експорт у форматі XML.
 16. СОІД №2174082. Згідно листа Міністерства Економіки України від 09.11.2022 р. №4707-06/73985-07 дні відрядження працівника можуть вважатися відпрацьованим часом при обліку частини премій щомісячної (метод розрахунку 39), разової (метод розрахунку 62), премії за квартал (метод розрахунку 53), премії за рік при виконанні розрахунків по середньому заробітку. У налаштуванні цих премій додана закладка «Види оплат для визначення відпрацьованого часу". Якщо вид оплати відрядження (метод розрахунку 117) внесений на цю закладку, то при розрахунку оплат по середньому заробітку групи відпустки (методи розрахунку 4, 54, 55), розрахунки по середньому метод розрахунку 3 якщо налаштування - Коефіцієнт від середнього заробітку, метод розрахунку 110 для розрахунку суми по середньому, методи розрахунку 105, 228, 117, 249, 274.
 17. СОІД №2202198. У алгоритм розрахунку лікарняних внесені зміни, згідно з постановою КМУ 26.09.2001 р. №1266. Йдеться про постанову КМУ від 02.12.2022 р. №1350 по нарахуванню лікарняних. З постанови вилучили абзац 2 п.3 «Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду". Так-же Постановою №1350 внесені зміни до п. 3 Порядку №1266, які передбачають виключення поважних причин, по яких невідпрацьовані календарні дні виключаються з розрахункового періоду при розрахунку середньої заробітної плати. Період призупинення дії трудового договору внесений до переліку вказаних причин саме з 1 січня 2023 року.
  Тому, при розрахунку лікарняних, дата початку яких в січні 2023 і пізніше, місяць розрахункового періоду, в якому працівник повністю не працював тепер не виключаються з розрахунку. Для правильного обліку днів по виду оплати призупинення дії трудового договору в налаштуванні усіх видів лікарняних необхідно для закладки "Види оплат для визначення неповного відробітку місяця" створити нову закладку з датою дії «01.01.2023" і внести туди види оплат - поважних причин, що визначають неповний відробіток місяця, на який додатково до раннє вказаним додати вид оплати призупинення дії трудового договору.
 18. СОІД №2195718. Для Методу розрахунку 31 «Матеріальна допомога» з параметрами:
  ●       Розраховується від "планового заробітку"
  ●       Розрахунок на дату нарахування МД
  Для використання користувачем у полі VO_PR_DN - відповідає полю "Дата початку" під час введення програми Вида Оплати.
 19. СОІД №2155284. Об’єднана звітність. В Додатку 1 реалізовано відображення суми доходу в графі «Різниця» для записів з категорією застрахованої особи 72.
 20. СОІД №2156052. Об’єднана звітність. В Додатку 1 реалізовано відображення суми перерахунку доплати до мінімальної заробітної плати за попередній період в результаті нарахування лікарняного або відпустки. В місяці перерахунку в графах Оподатковуваний дохід, Сума фонду, Сума фонду (звіт) відображаються значення, зменшені на суму перерахованої доплати до мінімальної заробітної плати.
 21. СОІД №2137668. Об’єднана звітність. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4» оновлено довідник Категорії застрахованої особи, додано нові категорії (налаштування відомості закладка Фонди):
  ●        75 Гром. Укр.,що підписали контракт добровольця ТРО;
  ●        76 Мобілізація/Найм.прац.,які не отрим.грош. доходів;
  ●        77 Мобілізація/Прац.УТОГ,УТОС,не отрим.грош.доходів;
  ●        78 Мобілізація/Інваліди(50%інвал.),не отрим.грош.дох.;
  ●        79 Мобілізація/Інваліди /УТОГ,УТОС,не отрим.грош.дох.;
  ●        80 Мобілізація/Інвал.гром.орг.інвал.,не отрим.гр.дох.
   в розділі Підсумки додано нові рядки:
  ●       1.6.сума нарахованої заробітної плати за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ●       1.6.1 5.3%
  ●       1.6.2 5.5%
  ●       1.6.3 22%
  ●       2.6.за найманих працівників, призваних під час мобілізації службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ●       2.6.1 5.3%
  ●       2.6.2 5.5%
  ●       2.6.3 22%
         3.7. на суму нарахованої заробітної плати за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ●       3.7.1 5.3%
  ●       3.7.2 5.5%
  ●       3.7.3 22%
  ●       4.4 Донараховано єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ●       4.4.1 5.3%
  ●       4.4.2 5.5%
  ●       4.4.3 22%
  ●       6.4 Зменшено суму нарахувань з єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ●       6.4.1 5.3%
  ●       6.4.2 5.5%
  ●       6.4.3 22%
   додано нові форми експорту (для юридичних осіб J0500108, для фізичних осіб F0500108.
 22. СОІД №2190126.Об’єднана звітність Внесено. зміни в друковані форми звітів 1662 FR «Підсумки» RG62_006, 1662 FR «Додаток 4ДФ (пункт 4 розділу IV)» RG62_005 відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4».   
 23. СОІД №2191668. Об’єднана звітність. Вид реєстру 4. «Додаток 1. Відомість про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам». Реалізовано виділення зеленим кольором записів, в яких відрізняються значення в графах Сума фонду та Сума фонду (звіт.
 

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №2117424. У довіднику звань для довідника військового складу додані нові записи:
  - Молодший сержантський і старшинський склад
  - Старший сержантський і старшинський склад
  - Вищий сержантський і старшинський склад
  При створенні нових звань недоступні застарілі записи військового складу :
  - Сержантський і старшинський склад
  - Прапорщики і мічмани
  Застарілі записи доступні тільки при редагуванні звань, яким вони раніше були присвоєні, для збереження історії звань в особистих картках.
 2. СОІД №2111652. Відповідно до законодавства змінено найменування полів, що містять індивідуальний податковий номер на Реєстраційному номері облікової картки платника податків.
 3. СОІД №№2166186, 2168778. Перенесені в архів звіти :
  -       1824 FR «Сповiщення» RI24_001.RPF та RI24_002.RPF, що формуються з модулів Особові рахунки працівників та Особові картки працівників;
  -       1812 FR «Ветерани податкової служби України» RI12_014.RPF;
  -       1814 FR «Форма 3-К/ВУЗ Звiт про результати вступу працiвникiв державноi податковоi служби у вищi навчальнi заклади» RI14_002.RPF;
  -       1814 FR «Форма 3-К/МС Звiт про чисельнiсть та переміщення молодих спеціалістів в державних податкових адміністраціях» RI14_001.RPF;
  -       1814 FR «Форма 4-К Зведена iнформацiя по пiдвищенню квалiфiкацii працiвникiв ДПА Украiни» RI14_003.RPF;
  -       142 FR «ДПС: Особові дані працівників податкової мiлiцiї» R142_001.RPF;
  -       142 FR «ДПС: Працівники податкової мiлiцiї, якi досягли граничного вiку та не мають вислуги для призначення пенсії» R142_005;
  -       142 FR «ДПС: Працівники податкової міліції, які не досягли віку 45 років i мають загальний стаж 25 рокiв i бiльше» R142_006;
  -       142 FR «ДПС: Присвоїння чергового звання» R142_004;
  -       1813 FR «Додаток №1 до Форми №КН Список змiн до картки кандидата наук» RI13_009.RPF;
  -       1813 FR «Додаток №2 до Форми №КН Список кандидатів наук, які вибули в звiтному перiодi» RI13_002.RPF;
  -       1818 FR «Постійні нарахування» RI18_006.RPF,
  що формуються з модуля Особові картки працівників.
 4. СОІД №2163060. В налаштуванні типової операції 044 Повторний прийом, та в типовій операції 044 в модулі Накази змінити найменування реквізиту «Організація, яка привласнила спеціальне звання» на «Організація, яка присвоїла спеціальне звання&raquo.
 5. СОІД №2205108. Оновлена форма звіту 1629 FR «Картка особового рахунку військовослужбовця» (RG29_025.RPF.
 6. СОІД №2198472. Оновлена форма звіту 1817 FR «Повідомлення про змiну облiкових даних» (RI17_013 RPF.
 7. СОІД №2167062. Реалізована мультимовність звіту FR «Довідка про невикористану відпустку працiвника» R086_003.RPF, що формується з модуля Особові картки працівників, звіт R086_007.RPF при цьому видалено.   
 8. СОІД №2166204. Видалено неактуальні пункти меню Реєстр Друк та Друк без вибору у вікні Сповіщення для модулів Особові картки працівників, Особові рахунки працівників та Штатний розпис.
 9. СОІД №2167554. Реалізована мультимовність звіту 1656 FR «Графiк вiдпусток на дату» RG56_005.RPF, що формується з модуля Графік відпусток, звіт RG56_006.RPF при цьому видалено. Перенесені в архів звіти 1656 FR «Графік відпусток (Ощадбанк)» RG56_010.RPF та 1656 FR «Форма NТ-7 Графік відпусток» RG56_001.RPF.
 10. СОІД №2192982. В модулі Протокол комісії з соц. страхування для протоколів в статусах Затверджений та Проведений зроблений недоступним для вибору пункт меню Реєстр / Заповнити з реєстру е-лікарняних.
 11. СОІД №2187096. Для модуля Протокол комісії з соц.страхування оптимізовано видалення протоколів та лікарняних листів.
 12. СОІД №2106840. При створені наказу на прийом на підставі картки звільненого працівника реалізовано можливість копіювання актуальних виплат з попередньої картки працівника. Копіюються виплати з методом розрахунку 35 Виплата у міжрозрахунковий період, 60 Виплата заробітної плати, 61 Аванс.
 

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №2190396. Об’єднана звітність. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4» змінено форму експорту (J0500108.
 2. СОІД №2190144. Об’єднана звітність. Внесено зміни в друковану форму звіту 1660 FR «Додаток 4ДФ» RG60_001.RPF відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4&raquo.
 3. СОІД №2195568. Об’єднана звітність. В налаштуванні відомості видалено параметри, які не використовуються.
 

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №2205762. Додано новий звіт FR " Розрахунок коригування 2023" 381_015.RPF.
 2. СОІД №2202714. Додано новий звіт FR " Податкова накладна 2023 " 374_020.RPF.
 3. СОІД №2175216. Реалізована можливість запускати в звіті "Податкова декларація ПДВ" одночасно звіт "Додаток 1" До цієї декларації.
 4. СОІД №2181612. У звіті FR "Декларація ПДВ" RD13_051.RPF Таблиця I рядок 1.1 додано таку умову, якщо у податковій накладній стоїть код зобов'язання 9.1 у рядок 1.1. звіту виводиться сума з цього запису.
 5. СОІД №2172570. У звіт FR "Декларація ПДВ" RD13_051.RPF у рядок 7 Таблиці 1 , додано вибірку розрахунків коригування, у яких стоїть код зобов'язання 51.
 

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №№2197302, 2206146. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R318_006.RPF «Накладна (вимога) (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R275_007.RPF переміщено до архіву.
 2. СОІД №2196282. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R275_009.RPF «Прибутковий ордер (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R275_006.RPF переміщено до архіву.
 3. СОІД №2196306. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R864_029.RPF «Акт списання (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R864_004.RPF переміщено до архіву.
 4. СОІД №2196306. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R317_012.RPF «Лімітно-забірна картка (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R317_006.RPF переміщено до архіву.
 5. СОІД №2207484. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R318_007.RPF «Акт приймання-передачі запасів (Нак. №431 від 13.12.2022)&raquo.
 6. СОІД №2196618. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізовано новий звіт R262_016.RPF. «Картка (книга) складського обліку запасів (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіти FR 262_006.RPF, FR 262_007.RPF, FR 262_008.RPF переміщено до архіву.
 7. СОІД №2209176. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізовано новий звіт R864_030.RPF "Журнал реєстрації битого посуду" (Нак. №431 від 13.12.2022)".
 8. СОІД №2196642. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новий звіт R584_004.RPF «Відомість з надходження продуктів харчування (Нак. №431 від 13.12.2022)». R584_003.RPF переміщено до архіву. .
 9. СОІД №2196648. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новий звіт R585_004.RPF «Відомість з витрачання продуктів харчування (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R585_003.RPF переміщено до архіву.
 10. СОІД №2198214. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Реалізовано новий звіт R678_013.RPF «Накладна (вимога) (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R678_007.RPF переміщено до архіву.
 11. СОІД №2208996. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Реалізовано новий звіт R677_023.RPF «Акт списання (Нак. №431 від 13.12.2022)&raquo.
 12. СОІД №2209722. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека обліку МШП. Реалізовано новий звіт R735_008.RPF «Картка (книга) складського обліку запасів (Нак. №431 від 13.12.2022)&raquo.
 13. СОІД №2208426. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека обліку МШП. Реалізовано новий звіт R262_017.RPF «Матеріальний ярлик (Нак. №431 від 13.12.2022)&raquo.
 14. СОІД №№2195874 2204790, 2195934. Облік закупок/ збуту/ товарні накладні. Згідно наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року №431 у товарних накладних реалізовані наступні звіти:
  Облік закупок/ Прибуткові товарні накладні
  ●         «FR Акт приймання-передачі запасів (Нак №431 вiд 13.12.2022)» R281_007;
  ●         «FR Акт про приймання запасів (Нак №431 вiд 13.12.2022)» R281_006.
  Облік збуту/ Видаткові товарні накладні
  ●         «FR Акт приймання-передачі запасів (Нак №431 вiд 13.12.2022)» R324_012;
  ●         «FR Накладна (вимога) (Нак №431 вiд 13.12.2022)» R324_011; звіт R324_002 переміщений до архіву.
 

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №2195394. Внесені зміни до Довідника посад та Довідника професій згідно Наказу Мінекономіки від 29.12.2022 №5573 «Про затвердження Зміни №11 до національного класифікатора ДК 003:2010&raquo.
 2. СОІД №№2202894, 2203164. В системний довідник "Код засобів" додано запис для фонду «4 Бюджет розвитку» для використання як аналітичний реквизит, або в реквизитах казначейських рахунків підприємства або структурних одиниць.
 3. СОІД №2201496. Код програмної класифікації. Оновлені бюджетні класифікатори з дбф-файлів казначейської програми.

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 83.