Випущено пакет оновлень 7.11.049Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №163112. Платіжні документи. Згідно змін в законодавстві, назва “Платіжне доручення” в системі було замінено на “Платіжна інструкція”.
 2. СОІД №162755. Відомість видачі під звіт. За неактуальністю, видалено пункт меню Реєстр/"Відкрити статус" Alt+S.
 3. СОІД №162621. Грошові кошти/Клієнт-банк. Покращення якості системи. При створенні/редагуванні форматів конфігурацій, масив опису форматів перенесено в окрему таблицю. Реалізована конвертація для формування даних нової таблиці з основної таблиці форматів конфігурацій Клієнт-банку.
 4. СОІД №163300. Налаштування. Калькуляція. В групу полів “Реквізити шапки” додані поля для заповнення додаткових реквізитів з закладки ISO20022 платіжної інструкції. Додані поля в структуру налаштування видів реєстру платіжних інструкцій.
 5. СОІД №162484. Налаштування Грошових коштів на закладці Довідники/ Підстави додано нові розділи: Банк. Платежі. Податкова довідкова інформація, Інформація про податкове повідомлення, Додаткова інформація запису, Адміністративно - територіальна зона.
 6. СОІД №162483. В документі Платіжна інструкція на закладці Реквізити внесені зміни: перейменовано поле Контрагент в Контрагент /Фактичний отримувач; додано поле Фактичний платник з довідника Контрагентів. Додано закладку ISO20022 з полями: Код доходів, Вид оплати, Рахунок (для зарахування податку), та нові поля, які повинні заповнюватися як поле Призначення : Адміністративно-територіальна зона, Податкова довідкова інформація, Інформація про податкове повідомлення, Додаткова інформація запису.
 7. СОІД №162345. У зв'язку із запровадженням СЕП 4 НБУ з 01.04.2023 змінена структура транспортного файлу платіжної інструкції в звіті R053_003 53 FR Реєстр платіжних документів для казначейства з експортом в dbf.
 8. СОІД №162665. Для експорту за допомогою Клієнт-Банку додаткових полів платіжних інструкцій з закладки IS20022, та Фактичного отримувача і Фактичного платника додані відповідні поля в розділ Реквізити Обміну.
 9. СОІД №162485. В Елементи програми розділ Поля/Банківські поля додані нові з заповненням в шаблоні поля Призначення: Номер рахунку (для зарахування податку), Код виду сплати, Сума податку, Адміністративно-територіальна зона, Податкова довідкова інформація, Інформація про податкове повідомлення, Додаткова інформація запису, Вид оплати, Код доходу.
 10. СОІД №№162695, 162714. В документі Платіжна інструкція розширено поле Призначення до 420 символів в екранній формі, в полі для експорту Клієнт-банку та звіті R053_003.
 11. СОІД №163679. Платіжні документи. На формі платіжної інструкції реалізовано поле "Фактичний платник". В звіті 37 Платіжна інструкція R037_007 замінено джерело даних з поля користувача на відповідне поле.
 12. СОІД №163967. Виписки банку. В представленні даних "Групування по датам", в меню Реєстр додано новий пункт меню з параметром: "Автоматичний перерахунок залишків". Якщо параметр встановлено, при вході на закладку, буде виконуватись автоматичний перерахунок по поточному об'єкту обліку з першого дня.
 13. СОІД №163935. Реалізовано оновлений звіт FRCore “Авансовий звіт” C369_007.RPF відповідно змін в законодавстві (Внесення змін згідно наказу Міністерства фінансів України 28 вересня 2015 року № 841).
 

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №162731. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Картотека обліку договорів/Довідник об'єктів угод. Оптимізована робота довідника Об’єктів угод. При створені/редагуванні картки об’єкту характеристики груп об’єктів перенесені в окреме поле. Реалізована конвертація збереження даних характеристик таблиці об'єктів угод.
 

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №163324. Головна книга / Меморіальні ордери / Alt + F9. Змінено формат підписів у звітах меморіальних ордерів (Ім’я ПРІЗВИЩЕ).
 2. СОІД №163913. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери / Alt+F9 / R570_007.RPF. В діалоговому вікні перед формуванням звіту R570_007.RPF FR Меморіальний ордер № 4, 6, 7, 8-авт додано чекбокс "Виводити всі обороти" для відображення оборотів, що в сумі дають ноль.
 3. СОІД №163387. Головна книга/Регламентована звітність. У звіті R372_312.RPF Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань реалізовано можливість виводу в друковану форму зміни по кошторису по строкам "Затверджено на кошторисом рік", "Разом", "Залишок річних бюджетних".
 4. СОІД №160621. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк "Податкова декларація про майновий стан і доходи" (R372_210.RPF).
 5. СОІД №160822. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Декларації єдиного податку для юридичних осіб.
 6. СОІД №161153. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток ЄСВ 1 (R372_166.RPF).
 7. СОІД №161200. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток ЄСВ 2 (R372_191.RPF).
 8. СОІД №162272. Головна книга/Регламентована звітність. Об'єднано додатки ЄСВ 2 та ЄСВ 3 "Податкова декларація про майновий стан і доходи" ((R372_191.RPF).
 9. СОІД №161238. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток КІК (R372_203.RPF).
 10. СОІД №161252. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток Ф1 (R372_206.RPF).
 11. СОІД №161323. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток Ф2 (R372_224.RPF).
 12. СОІД №161355. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток Ф3 (R372_228.RPF).
 13. СОІД №161384. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток Ф4 (R372_229.RPF).
 14. СОІД №161410. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток МПЗ (R372_230.RPF).
 15. СОІД №163651. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR ДІЯ до Податкової декларації про прибуток (R372_458.RPF)
 16. СОІД №162446. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк Декларації Єдиного Податку для ФОП (R372_452.RPF).
 17. СОІД №163230. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено Додаток до Декларації з туристичного збору (R372_409.RPF). 
 18. СОІД №163492. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал (R372_456.RPF).
 19. СОІД №162874. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк FR Журнал-ордер №7 (R372_386.RPF). 
 20. СОІД №163449. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк FR "Відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44" (R372_404.RPF).
 21. СОІД №163620. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток ЗП (R372_457.RPF).
 22. СОІД №163768. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток ТЦ (R372_460.RPF).
 23. СОІД №164061. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток ПП (R372_463.RPF).
 24. СОІД №163868. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток ВП (R372_461.RPF).
 25. СОІД №163954. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток РІ (R372_462.RPF).

Фінансове планування і аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №162041. Кошторис та план асигнувань. Реалізовано звіт R517_023 “ FR Довiдка про надходження у натуральнiй формi СФ держ.бюджету (Додаток 38)“.
 2. СОІД №162056. Кошторис та план асигнувань. Реалізовано звіт R517_024  звіт “ FR Довiдка про надходження у натуральнiй формi СФ мiсц.бюджету (Додаток 25)“.
 3. СОІД № 162569Кошторис та план асигнувань. В хмл реестр деталізації розподілів додано нові колонки “Кошторис (місяць)” та  “ Залишок (місяць)” , в яких розраховуються дані для кошторису наростаючою сумою по поточний місяць для параметру “Місячний кошторис та план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ”.
 4. СОІД №№163052, 163061. Кошторис та план асигнувань. Змінена структура файла експорту довідки про зміни кошторису для казначейства. Розширено поле номер довідки до 15 символів. Аналогічне поле номеру розширено для шаблону універсального імпорту змін кошторису.
 5. СОІД №163268. Кошторис та план асигнувань. При експорті реєстру розподілів для казначейства додана можливість вибору рахунків  спеціального фонду виду коштів
 6. СОІД №163287. Кошторис та план асигнувань. Автоматичне дублування номеру довідки та реєстру в полях номеру плану та реєстру плану для змін кошторису параметру “Місячний кошторис та план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ”.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №162818. Облік виробництва / Калькуляція витрат / База розподілу витрат. Оптимізована робота з заповненням "Властивостей бази розподілу витрат". При створенні/редагуванні картки об'єкти записуються у нову таблицю "Об'єктів баз розподілу". Описані об'єкти застосовуються при формуванні відомості розподілу витрат для певного періоду.
 2. СОІД №162819. Облік виробництва / Калькуляція витрат / База розподілу витрат. Оптимізована робота з заповненням “Показників баз розподілу по об'єктам”. При створенні відомості розподілу витрат за певний період дані записуються у нову таблицю “База даних баз розподілу”.
 3. СОІД №162615. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Відомість калькуляції витрат. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування відомості калькуляцій”. При створенні/редагуванні відомості калькуляції на закладці “Властивості” обрані об'єкти калькуляції записуються у нову таблицю “Об'єктів калькуляцій”. 
 4. СОІД №162757. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Відомість калькуляції витрат. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування відомості калькуляцій”. При створенні/редагуванні відомості калькуляції на закладці “Статті” внесені статті калькуляції записуються у нову таблицю “Статті калькуляцій”.
 5. СОІД №162777. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Відомість калькуляції витрат. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування відомості калькуляцій”. При створенні/редагуванні відомості калькуляції на закладці “Колонки” внесені статті калькуляції записуються у нову таблицю “Колонки калькуляцій”. Дані колонки відобразяться у відомості витрат для певного періоду.
 6. СОІД №162639. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Планова собівартість / Сервіс / Налаштування. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування калькуляцій”. Для кожного шаблону калькуляції всі статті калькуляції записуються у нову таблицю “Статті калькуляції планової собівартості”. У подальшому дані шаблони доступні для розрахунку планової собівартості готової продукції на закладці “Калькуляція”.
 7. СОІД №162641. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Картка обліку витрат / Сервіс / Налаштування. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування калькуляцій”. Для кожного шаблону калькуляції всі статті калькуляції записуються у нову таблицю “Статті калькуляції шаблону калькуляції”. У подальшому дані шаблони доступні для налаштування картки витрат на закладці “Властивості”.
 8. СОІД №162691. Облік виробництва / Планування виробництва / Планування потреб / Сервіс / Налаштування. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування параметрів планування”. Всі параметри записуються у нову таблицю “Статті калькуляції шаблону калькуляції”, які у подальшому враховуються при розрахунку плану потреб.
 9. СОІД №162258. Облік виробництва / Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/ Документ /Друк документа/ Звіт Меню - вимога RH24_003.RPF (Нак. 431 від 13.12.2002). Внесені зміни в групування артикулів матеріалів: по номенклатурі (без врахування атрибутів) та ціні (при групуванні значення ціни округлюється до тисячних). 

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №162043. Основні засоби / Документи руху ОЗ / Ctrl + F9. Відповідно до наказу Мінфіну від 13.12.2022 р. № 431 реалізовано звіт R645_029.RPF Накладна (вимога) для операцій: Внутрішнє переміщення, Введення в експлуатацію, Реалізація.
 2. СОІД №163845. Основні засоби / Документи руху ОС/Ctrl+F9. Допрацьовано звіт R645_029.RPF Накладна (вимога) для операцій: Надходження, Часткове переміщення, Часткове списання, Списання.
 3. СОІД №162599. Облік ОЗ / Налаштування / Довідники. Оптимізована робота по заповненню довідника "Ремонтні цикли". При створенні / зміні змісту довідника об'єкти записуються у нову таблицю "Ремонтні цикли". Описані об'єкти використовуються в Облік автотранспорту / Налаштування / Довідники / Моделі автомобіля / вкладка Модель для автоматичного проведення техобслуговування на підставі періодичності проведення ремонтного циклу.
 4. СОІД №159941. Облік ОЗ / Налаштування / Довідники / Калькуляція. Реалізовано можливість використання калькуляції для документів часткового переміщення.
 5. СОІД №163585. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Акт списання / Alt + Z. Додано в систему документообігу Приходний складський ордер, який формується із акту списання ОЗ.Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №162534. В модулі «Статистична звітність» доопрацьовано звіт R359_23.RPF FR Форма 1-РС для відокремленого формування по структурним одиницям на підприємствах без централізованого обліку.
 2. СОІД №161130. В модулі «Довідник графіків і режимів роботи» доопрацьовані звіти R189_001, R189_002, R189_003, R189_005 для правильного відображення ручних ручных коригувань змін, режимів роботи, норми годин на кожний день.
 3. СОІД №162723. В звіт R640_015 FR Розрахунок лікарняного в календарних днях внесено зміни. В підсумковому рядку замість ФСС пишемо ПФУ. Замість ЛЛП пишемо ФОП.
 4. СОІД №162859. В модулі «Платіжні відомості» реалізовано звіт R166_008 FR Загальна розрахунково - платіжна відомість (Постанова НБУ від 29.12.2017 р. №148).Звіт формується для наступних методів розрахунку: виплата зарплати МР 60, виплата в міжрахунок МР 35, виплата авансу МР 61.
 5. СОІД №163043. В звіті R996_010 Реєстр лікарняних по працівникам(соцстрах) додані підписи керівника і головного бухгалтера.
 6. СОІД №163044. В звіті R520_013 FR "Відпускна записка по ДФ" додано розподілення сум по ЕКВ. Наразі звіт формує дані по усім наявним комбінаціям ДФ/ЕКВ.
 7. СОІД №162736. В модулі «Статистична звітність» реалізовано звіт FR Середньооблiкова чисельність R359_010. Звіт формує дані, обраної в налаштуванні чисельності по усім працівникам вказаних підрозділів або по підприємству за кожний день звітного місяця. Розраховуються підсумкові показники чисельності по підрозділам і усьому підприємству..
 8. СОІД №162791. Об’єднана звітність. В налаштуванні відомості на закладці Стаж додано розділ Сезонні з можливістю вибору облікового складу працівників з сезонним характером праці. Для записів в Додатку 6 ( Вид реєстру 5.Додаток 6 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб») з обліковим складом обраним в даному розділі, в графі Сезон заповнюється значення 1.
 9. СОІД №150037. Об’єднана звітність. Реалізовано можливість редагування даних у видах реєстру:
  ·         «Додаток 4 ДФ»; 
  ·         «Додаток 5.Трудові відносини застрахованих осіб»;
  ·         «Додаток 1.Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам»;
  ·         «Додаток 6.Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб».
  Для редагування оберіть пункт меню Реєстр – Змінити, щоб додати або видалити рядок – Реєстр – Створити\Видалити. У виді реєстру 4. «Додаток 1.Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам» значення в графі Сума фонду (звіт) обраховується автоматично та дорівнює значенню, внесеному в графі Сума фонду. Для виду реєстру 2. «Додаток 4ДФ» редагування сумових показників (значення в графах: Дохід нарахований, Дохід виплачений, Нарахований ПДФО, Перерахований ПДФО, Військовий збір нарахований, Військовий збір перерахований) здійснюється у виді реєстру 1. «Список працівників ПДФО, ЄСВ, ВЗ» на закладках ПДФО (Додаток 4ДФ) та Військовий збір (Додаток 4ДФ) відповідно.
 10. СОІД №162650. Звіт 253 FR Форма № П-5. Табель обліку використання робочого часу R253_009.RPF. У форму виводу звіту додано параметр «Виводити дні неявок по робочим дням, а не календарним дням».
 11. СОІД №162833. Змінено вивід даних до звіту 1629 Картка особового рахунку військовослужбовця RG29_025.RPF. 
 12. СОІД №156983. Звіт 253FR Табель обліку використання робочого часу R253_005.RPF. У форму налаштування звіту додано параметр «Друкувати одну строку при зміні системи оплати».
 13. СОІД №№163029, 163128. В системний довідник «Звання для ЄСВ» додані звання: старший майстер-сержант, бригадний генерал, коммодор, єфрейтор, рядовий. Виправлено назву звань контрадмірал,  віцеадмірал у відповідності з новим правописом.
 14. СОІД №№163446, 163441. В налаштування лікарняних МР5, МР58, МР59, МР 221 на закладку «Середній заробіток» додано параметр "Виключення місяця з розрахунку згідно листа ПФУ від 07.04.2023 №13488-15877/Р-03/8-2800/23". Оскільки цей лист протирічить нормам документу «Зміни по постанові КМУ від 02.12.2022 р. № 1350» в частині виключення заробітку за місяці в яких працівник повністю не працював по поважним причинам Якщо Ви вважаєте, що місяць в якому всі календарні дні, протабельовані видами оплат поважних причин потрібно виключити із розрахунку, то параметр потрібно включати. Інакше, відповідно змінам у постанові: «З постанови видалили абзац 2 п.3 "Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.", такі місяці із розрахунку не виключаються.
 15. СОІД №163345. Доопрацьовано звіт R181_006.RPF FR «Розрахункова відомість по видах оплати та податкових органах». Розподіл працівників по податковим органам проводиться на останній день звітного періоду, відповідно датам наказів в розділі «Призначення та переміщення» ОР працівника.
 16. СОІД №163422. Особові рахунки працівників. Додано групу звітів «541.Стажі», яку скопійовано з підсистеми «Облік кадрів».
 17. СОІД №163594. Особові рахунки працівників. З групи звітів «813. Звіт, що формується користувачем» видалено звіт 813 FR «Зміна відсотка вислуги» R813_004.RPF, який було скопійовано в групу звітів «541.Стажі» під номером R541_002.RPF.
 18. СОІД №163498. 1282 FR Довідка про заробітну плату від 26.06.2015 N 439 RC82_006 - в форму внесено зміни згідно постанов КМУ від 26.01.2022 № 61 і від 02.12.2022 № 1350. 
 19. СОІД №160112. Тарифікація навчальних закладів. При створенні або редагуванні документу тарифікації додано контроль заповнення дати в полях «Початок» та «Закінчення», некоректно внесені дані не зберігаються та відображається відповідне повідомлення про помилку. 
 20. СОІД №163228. Об’єднана звітність. В Додатку 1 (Вид реєстру 4.Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам») реалізовано відображення суми перерахунку доплати до мінімальної заробітної плати за попередній звітний період в результаті нарахування лікарняного або відпустки. Сума такого перерахунку відображається в графі Різниця, в графі Тип нарахування заповнюється значення 3.
 21. СОІД №161308. Об’єднана звітність. Доопрацьовано формування відомостей з параметрами «За всіма доступними податковими органами», «По вказаному податковому органу» у випадку зміни податкового органу в звітному кварталі в наступному місяці після прийняття або в попередньому до місяця звільнення, відомість формується по податковому органу, який вказаний в Особовому рахунку працівника на останнє число місяця.
 22. СОІД №163153. Об’єднана звітність. В Додатку 1 (Вид реєстру 4.Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам») доопрацьовано відображення кількості днів в графі «Дні без збереження з.п.» у випадку, якщо фонди не нараховувались, починаючи від дати прийняття до надання відпустки без збереження заробітної плати.
 23. СОІД №162873. Об’єднана звітність. Для звіту з типом Уточнюючий додано параметр «На підставі розбіжностей з раніше сформованими довідками». При формуванні відомості з даним параметром в Додатку 4ДФ (Вид реєстру 2.«Додаток 4ДФ») відображаються два записи: 1) із значеннями, відмінними від сформованих у відомості з типом Звітний за обраний квартал, а саме зміненою сумою доходу, ПДФО, військового збору, ІПН або коду виду доходу;  2) сформований у відомості з типом Звітний, в який були внесені зміни, зі значенням 1 в графі Ознака.
 24. СОІД №164011. Об’єднана звітність. Реалізовано формування окремої відомості по податковим органам. При створенні відомості з параметрами «По вказаному податковому органу» та «Окрема відомість» формуються всі додатки з інформацією по працівникам обраного податкового органу.
 25. СОІД №163418. Об’єднана звітність. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4»:
  ·         в Додатку 1 (Вид реєстру 4.Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам») додано графу «Нефіксований робочий час», дані в якій заповнюються значенням 1 для записів по працівникам з обліковим складом, вказаним в налаштуванні відомості на закладці «Внутрішні сумісники» в розділі «Нефіксований робочий час»;
  ·         в налаштуванні відомості на закладці «Інше» доданий параметр «Резидент Дія Сіті». При експорті відомості, сформованої з даним параметром, для файлу експорту заповниться відповідний тег для рядка 095 «Резидент Дія Сіті»;
  ·         додано нові форми експорту (J0500109 для юридичних осіб, F0500109 для фізичних осіб) для подання звіту, починаючи з 01 жовтня 2023 р. за звітний (податковий) період  - ІІІ квартал 2023 р.
 26. СОІД №164178. В налаштуванні видів оплат «Військовий збір» МР 250 на закладці «Властивості» додано параметр «Не зменшувати базу оподаткування при перебуванні в зоні БД».Якщо цей параметр включено, то при  внесенні періодуа перебування в зоні БД в ОР військового на закладці «Військова служба»/ «періоди перебування в зоні БД для ВЗ» не беруть участь в пропорції розрахунку військового збору види оплат, вказані  на закладці «Вихідна сума» в налаштуванні даного вида оплат військового збору. Для правильної роботи даного доопрацювання , потрібно створювати  різні види оплат МР250  з набором видів оплат на закладці «Вихідна сумм»  які повинні  брати участь в пропорції розрахунку ВЗ и не повинні.
 27. СОІД №163717. Звіт 1114 FR Розрахунково-платiжна вiдомiсть на виплату грошового забезпечення особам офіцерського складу та iн. (RB14_016.RPF.) змінена друкована форма звіту, в налаштуваннях додано вибір облікового складу.Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №162976. В системний довідник Підстави звільнення додано причину "Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці, ст.32".
 2. СОІД №162450. Реалізовано новий звіт згідно додатку 12 ВІДОМІСТЬ оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів постанови Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 р. у групі звітів 1817 FR Відомість оперативного обліку призовників RI17_016.RPF.
 3. СОІД №162036. Модуль Накази. При створенні наказу з Типовими операціями 001 “Прийом, 002 “Переміщення” на підставі медтарифікації, для надбавок наслідується Джерело фінансування та ЕКВ із документу Медтарифікація, якщо в документі значення вказані явно.
 4. СОІД №163206. В групу звітів «541 Cтажі» додано звіт FR «Зміна відсотка вислуги» R541_002.RPF, який скопійовано зі звіту 813 FR «Зміна відсотка вислуги» R813_004.RPF підсистеми «Облік праці та заробітної плати». 
 5. СОІД №162392. В налаштування підсистеми Облік кадрів на закладці Параметри у розділі Загальні додано параметр «Максимальний розмір фотографії працівника, кБ». Якщо цей параметр заповнено в розділі Особової картки Загальні відомості / Фотографія при завантаженні фото контролюється розмір обраного файлу.
 6. СОІД №162087. Додана можливість вибору видів оплат з методом розрахунку 217 «Лікарняний військовим» для операцій на основі типової операції 029 «Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами» в налаштуванні типових операцій в переліку видів оплат у полі «Значення за замовчування, код» та в модулі Накази в операціях наказу.
 7. СОІД №163948. Нагороди - ОР/ОК. Реалізовано: створення нового запису по Insert та по правій кнопці миші "Створити запис нагороди" через форму для введення інформації; редагування по F4, по правій кнопці "Змінити" та за допомогою введення нових даних в запис; копіювання запису по F5 та по правій кнопці миші "Копіювати".

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №162103. В модулі Універсальний імпорт в розділ Управління студентами картки студентів додане поле I_PRK_USP “Навчальний період” для імпорту даних в розділ Призначення та переміщення картки студента, імпорт проводиться за RCD запису.
 2. СОІД №163562. Об’єднана звітність. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4» додано нову форму експорту (J0500109) для подання звіту, починаючи з 01 жовтня 2023 р. за звітний (податковий) період  - ІІІ квартал 2023 р.


Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №162725. Реалізовано новий звіт FR «Податкова Декларація з ПДВ 2023» RD13_059.RPF. 
 2. СОІД №162921. Реалізовано новий звіт FR «Додаток 1 до Декларації 2023» RD13_060.RPF.
 3. СОІД №162961. Реалізовано новий звіт FR «Додаток 5 до Декларації 2023» RD13_061.RPF.
 4. СОІД №163219. Реалізовано новий звіт FR «Додаток 2 до Декларації 2023» RD13_062.RPF.
 5. СОІД №163220. Реалізовано новий звіт FR «Додаток 3 до Декларації 2023» RD13_063.RPF.
 6.  


Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №163225. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новий звіт R689_013.RPF "Оборотна Відомість (нак. 15.02.2021 №101)".
 2. СОІД №163494. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новий звіт R579_003.RPF  "Книга обліку наявності та руху військового майна (Дод.46)".

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №162774. Картотека контрагентів. Внесено зміни довідник груп контрагентів. Тепер групи відображаються з сортуванням по коду групи з вікна вибору групи картки контрагента.
 2. СОІД №162291. Картка підприємства та Структурна одиниця/Рахунки. В Загальні довідники/Налаштування/Параметри додано параметр - "Відключити перевірку розрахункових рахунків з однаковими реквізитами для казни". При встановленому параметрі відключається перевірку групи реквізитів розрахункового рахунку: тип+кпкв+фонд+джерело фінансування. Застосовується тільки для таких типових рахунків: Казначейський, Казначейський для розподілу фінансування.
 3. СОІД №163942. В довіднику посад внесені зміни в системний реестр №1 “Довідник посад”. Новий набір полів реєстра: Код (sSDol_Cd), Порядковий № (sSDol_Npp), Найменування (sSDol_NmF), Код по класифікатору (sSDol_KlCd), Професійна назва роботи (SprD_PrfNmR), Оклад за замовчуванням (sSDol_OklDefS).
 4. СОІД №164117. В довідник посад та довідник професій внесені зміни щодо Наказу Мінекономіки від 23.06.2023 № 6312 “Про затвердження Зміни № 12 до національного класифікатора ДК 003:2010”.


Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №162607. Оптимізована робота в калькуляціях з розділами редактора програм та набором полів шапок документів. Використовується при роботі калькуляцій в документах. 
 2. СОІД №164069. Релізовано, з метою використання в модулях ІС-про, зокрема "Відносини з клієнтами", можливість приймання ел.пошти засобами програмного комплексу ІС-про із застосованням шифрування SSL та TLS.
 3. СОІД №163911. Реалізована можливість відправки пошти засобами ІС-про з використаннням сервісу відправки електронної пошти office365.

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 109.