Випущено пакет оновлень 7.12.004

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1546458. В документи Видачі підзвіт та Повернення підзвітних сум додано поле «Наказ» із Кошторису заходів. В проводки добавлено поле в (SMT_EVENT) Розділ Вбудовані поля
 2. СОІД №1547886. В друковану форму звіту (R037_006.RPF) додано параметр «Повне найменування отримувача» та запам’ятовування попередньо обраних параметрів у діалоговому вікні.
 3. СОІД №1478634. В модулі «Відомість видачі під звіт» реалізована можливість формувати єдиний список підзвітних осіб в одному документі, котрий при збереженні розділяється на відомості в розрізі банків і рахунків отримання.
 4. СОІД №1542984. В модулі Платежні документи в реєстрі V210_1_001.XML усунуто функціонал постзаповнення даних реєстрів і перенесено заповнення в xml.
 5. СОІД №1545708. В модулі Валютні документи в реєстрі V212_1_001.XML усунуто функціонал постзаповнення даних реєстрів і перенесено заповнення в xml.
 6. СОІД №1543008. В модулі Касові ордери в реєстрі V047_0_001.XML усунуто функціонал постзаповнення даних реєстрів і перенесено заповнення в xml.
 7. СОІД №1543032. В модулі Авансові звіти в реєстрі V069_0_001.XML усунуто функціонал постзаповнення даних реєстрів і перенесено заповнення в xml.
 8. СОІД №1543008. В модулі Ведомість видачі під звіт в реєстрі V404_0_001.XML усунуто функціонал постзаповнення даних реєстрів і перенесено заповнення в xml.

 

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1542768. В XML-реєстрі виконуваних договорів, котрий викликається з інших документів, Вид по операціям. Додано поля Код контрагента операції та Найменування контрагента операції.

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1351614. У Журнал господарських операцій грошових коштів додані поля
    - в групу Юридичні зобов’язання: Номер реєстру, Найменування об’єкту обліку;
    - в групу Фінансові зобов’язання: Найменування об’єкту обліку, Номер та Тип документу.
 2. СОІД №1591248, 1595376. Реєстр платіжних доручень. Оновлена форма звіту та дороблено експорт в dbf-форматі для казначейства 53 FR Реєстр платіжних доручень для казначейства з експортом в dbf (R053_003). Дороблена можливість формування по позначці, та з групуванням по розрахункову рахунку(вибір його в параметрах видалено).
 3. СОІД №1573278. Реєстр зобов’язань. В фінансовому зобов’язанні додана можливість автоматичного заповнення суми передплати за сумою передплати юридичного зобов’язання. Ця сума може бути відкоригована вручну.
 4. СОІД №1604064. Реєстр зобов’язань. В меню Сервіс / Налаштування модуля і фінансового зобов’язання доданий пункт меню Введення суми передоплати фін. обязательства вручну (без контролю). Якщо активований цей параметр, то сума розноски передоплати фінансового зобов'язання вноситься вручну, без перевірки в рамках суми передоплати юридичного зобов’язання.
 5. СОІД №1545210. Реєстр зобов’язань. Додана можливість заповнювати поля «Приховати персональні дані» и «Код доходу» за допомогою програми калькуляції фінансового зобов’язання.
 6. СОІД №1555782. Реєстр зобов’язань. В юридичному зобов’язанні таблиця його фінансових зобов’язань переведена на XML-реєстр.
 7. №1610304. Реєстр зобов'язань. Доопрацьовано універсальний імпорт юридичних і фінансових зобов'язань.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1562106. Початковий баланс. У звіті FR «Реєстр вхiдних залишкiв» (R221_002.RPF) доданий фільтр «Тип рахунків».
 2. СОІД №1573854. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморiальний ордер №16-авт (анал. позабал.обл.)» (R570_022.RPF) реалізована можливість виводу контрагента. На формі додані поля "Рівень контрагента" і параметр "Виводити рівень контрагента".
 3. СОІД №1574070. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморiальний ордер №4, 6, 7, 8-авт» (R570_007.RPF) у графах 5 і 6 реалізоване сортування за датою документа.
 4. СОІД №1587630. Меморіальні ордери. У звіті FR «Журнал-головна» (R570_025.RPF) при виводі вхідного і вихідного сальдо враховується параметр «Згортати сальдо» в налаштуваннях рахунку.
 5. СОІД №1599912. Меморіальні ордери. У звіт FR «Меморiальний ордер №17-авт» (R570_023.RPF) додано параметр «Виводити примітку», при встановленні якого виводиться поле «Примітка» з документів модуля «Основні засоби».
 6. СОІД №1614192, 1615680, 1615686, 1615692. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморiальний ордер №16-авт (анал. позабал.обл.)» (R570_022.RPF), FR «Меморiальний ордер №5-авт» (R570_009.RPF), FR «Меморiальний ордер №15-авт» (R570_021.RPF), FR «Меморiальний ордер №17-авт (звед)» (R570_024.RPF) реалізовано роздільне формування по кодам «Джерело фінансування» та «КПКВ».
 7. СОІД №1615956, 1630632. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморiальний ордер №1-3-авт» (R570_001.RPF), FR «Меморiальний ордер №4, 6, 7, 8-авт» (R570_007.RPF) і FR «Меморiальний ордер №14-авт» (R570_020.RPF) додана можливість виводу з комісій керівника фінансової служби.
 8. СОІД №1552800, 1499976, 1539960, 1539972, 1552806, 1546728. Звіти. Оптимізовано звіти:
    - FR «Акт iнвентаризацiї розрахункiв щодо вiдшкодування матерiальних збиткiв 2015» (R008_011.RPF);
    - FR «Акт звiрки розрахункiв з дебiторами та кредиторами» (RC48_008.RPF);
    - FR «Розшифровка фактичних видаткiв по рахунку (детально по операцiям)» (R816_048.RPF);
    - FR «Акт звiрки взаєморозрахункiв (альбомна)» (RC48_006.RPF);
    - FR «Реєстр вхiдних залишкiв» (R221_002.RPF);
    - FR «Реєстр оборотів за періоди року Мультф.» (R397_001.RPF);
    - FR «Розшифровка касових видаткiв по рахунку (детально по операцiям)» (R816_049.RPF);
    - FR «Відомість аналітичного обліку» (RC48_005.RPF).
 9. СОІД №1611918. Звіти. У звіт FR «Аналiтична довiдка по рахунку» (R009_001.RPF) доданий параметр «Виводити зовнішній номер документа». Параметр працює, якщо вказаний рівень аналітики документа.
 10. СОІД №1602024. Звіти. У звіт FR «Аналiтична довiдка по рахунку» (R009_001.RPF) додана можливість фільтрування за кількома рівнями аналітики.
 11. СОІД №1614156. Звіти. У звіті FR «Відомість аналітичного обліку» (RC48_005.RPF) розширено поле назви підприємства.
 12. СОІД №1574382. Регламентована звітність. Доданий розділ шаблонів 13 «Інвентаризація розрахунків UA» і системні шаблони в ньому: «Акт iнвентаризацiї розрахунків з дебіторами та кредиторами», «Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання», «Довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув».
 13. СОІД №1574664, 1574670, 1574652. Регламентована звітність. Реалізовано звіти FR «Довiдка до акта iнвент. розрах. з деб. i кред. на дату» (R372_225.RPF), FR «Акт iнвентаризацiї дебiторської або кредиторської заборгованостi» (R372_226.RPF), FR «Акт iнвентаризацiї розрахункiв з дебiторами i кредиторами» (R372_227.RPF).
 14. СОІД №1617126. Звіти. У звіті FR «Вiдомiсть 3.2 аналiт. облiку розрах. з рiзн. дебiторами (до рах. 37)» (R912_005.RPF) додані вивід дати, підпису виконавця, перенесені колонки 1-3 на наступну сторінку, доданий вивід субрахунку у назву звіту.
 15. СОІД №1617132. Звіти. У звіті FR «Вiдомiсть 3.1 аналiт. облiку розрах. з покупцями та замовниками (до рах. 36)» (R912_007.RPF) додані вивід дати і підпису виконавця, доданий вивід субрахунку у назву звіту.
 16. СОІД №1620006, 1620372. Звіти. У звітах FR «Вiдомiсть 3.3 аналiт. облiку розрах. з постачальниками та пiдрядниками (до рах. 63)» (R912_007.RPF) і FR «Вiдомiсть 3.5 аналiт. облiку розрах. за iншими операцiями (до рах. 68)» (R912_004.RPF) додані вивід дати, підпису виконавця, перенесені колонки 1-4 на наступну сторінку, доданий вивід субрахунку у назву звіту.
 17. СОІД №1576170. Регламентована звітність. Змінена структура файлу для вигрузки в АС «Є-Звітність» при обраному параметрі «Експорт в *.dbf» у звітах «FR 1-дс Баланс» (R372_212.RPF) та «FR 2-дс Звiт про фiнансовi результати» (R372_222.RPF).
 18. СОІД №1541418. Регламентована звітність. Внесені зміни в друковану форму звіту «FR Картка аналiтичного облiку касових видаткiв. Наказ №604» (R372_310.RPF): в рядку «Залишок на початок місяця» враховується дата вступного балансу.
 19. СОІД №1491306. Регламентована звітність. В діалоговому вікні додано параметр «Не виводити КЕКВ 0000» у звітах «FR Картка аналiтичного облiку фактичних видаткiв Наказ №604» (R372_223.RPF) та «FR Картка аналiтичного облiку вiдкритих асигнувань Наказ №604» (R372_312.RPF).
 20. СОІД №1549812. Регламентована звітність. В діалоговому вікні звіту «FR Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Наказ №712» (R372_330.RPF) додано параметр «Експорт в dbf Є-ДАТА».
 21. СОІД №1550940. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Ф1м, Ф2м Фін. звіт суб'єкта мал. підприємництва zdi UA 2016» (R372_155.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 22. СОІД №1551606. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 1» (R372_384.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 23. СОІД №1575756. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR ЖЕК. Ф1-Б ЗВIТ ПРО ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ» (R372_378.RPF) внесено зміни згідно наказу Держстату №174 від 28.05.2019.
 24. СОІД №1566534. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 5» (R372_387.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 25. СОІД №1559784. Регламентована звітність. При вивантаженні звітів з розширенням *.zdi доопрацьована генерація назви файлу для вивантаження у звітах: «FR Ф1 Баланс 2016 zdi UA» (R372_127.RPF), «FR Ф2 Звіт про фінансові результати zdi 2018 UA» (R372_139.RPF), «FR Ф3 Звіт про рух грошових коштів (а прямим методом)» (R372_173. RPF), «FR Ф4 Звіт про власний капітал UA NEW» (R372_043.RPF)«FR Ф5 ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI UA 2016» (R372_044.RPF). Звіт «FR Ф6 ДОДАТОК ДО ПРИМIТОК ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI UA» (R372_047.RPF) додано в архів, згідно чинного законодавства.
 26. СОІД №1559694. Регламентована звітність. Згідно наказу Держстата №205 від 10.06.2019г. створено системний шаблон «2-ОЗ ІНВ(рік)» і друкована форма звіту «FR Звіт про наявність i рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» (R372_370.RPF).Звіт (R372_375.RPF) у зв’язку з втратою чинності, додано в архів.
 27. СОІД №1556568. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 4» (R372_379.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 28. СОІД №1556094. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 3» (R372_380.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 29. СОІД №1552638. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 5А» (R372_391.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 30. СОІД №1552344 Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 2» (R372_388.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 31. СОІД №1544010. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 5.1» і друкована форма звіту «FR Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів» (R372_406.RPF).
 32. СОІД №1584624. Регламентована звітність. В друковано форму звіту «Журнал 6» (R372_389.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» затвердженої Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р. зі змінами від 29.10.2019р.
 33. СОІД №1585332. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «Журнал 7» (R372_386.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" затвердженої Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р. зі змінами від 29.10.2019р.
 34. СОІД №1593744. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Ф1-мс, 2-мс(2019)» в друковану форму звіту «FR Ф1мс,Ф2мс Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва zdi UA» (R372_055.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» затвердженої Наказом Міністерства фінансів №39 від 25.02.2000р. зі змінами від 31.05.2019р.
 35. СОІД №1576182. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 4.1» і друкована форма звіту «FR Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій» (R372_402.RPF).
 36. СОІД №1544016. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 7.1» і друкована форма звіту «FR Відомість 7.1 до ж/о №6» (R372_401.RPF).
 37. СОІД №1544004. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 4.3» і друкована форма звіту «FR Відомість 4.3 до ж/о №4» (R372_400.RPF).
 38. СОІД №1544028. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 7.2» і друкована форма звіту «FR Відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44» (R372_404.RPF).
 39. СОІД №1543998. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 4.2» і друкована форма звіту «FR Відомість 4.2 до ж/о №4» (R372_403.RPF).
 40. СОІД №1544040. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 7.3» і друкована форма звіту «FR Відомість 7.3 аналітичних даних рахунку 47» (R372_405.RPF).
 41. СОІД №1601634. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Ф№4-3д,м Звіт про надходження i використання інших надходжень спеціального фонду Наказ 712» (R372_333.RPF) внесено зміни згідно діючого законодавства «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» затвердженої Наказом Міністерства фінансів №44 від 24.01.2012р. зі змінами від 27.03.2019р.
 42. СОІД №1597542. Регламентована звітність. Доопрацьована вигрузка звіту «FR Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду Наказ №712» (R372_330.RPF) в «Є-ДАТА».

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1606554. Кошторис заходів. XML-реєстри реалізовані для Web-інтерфейсу: V796_0_001.XML, V796_0_002.XML, V796_2_001.XML.
 2. СОІД №1586802. Кошторис і план асигнувань. На закладці реєстр розподілів реалізований новий формат транспортних файлів експорту для казначейства для нових рахунків IBAN.
 3. СОІД №1583124. Кошторис і план асигнувань. Після введення дати завершення дії в запису довідника кодів бюджетної класифікації, стало можливо видалити код КПКВ в запису Організації мережі.
 4. СОІД №1576734. Кошторис і план асигнувань. Відкрита можливість формувати проводки і робити рознесення по аналітики для осередку документа кошторису з нульовою сумою, якщо в модулі Налаштування на закладці Параметри актуалізовано пункт Формування рознесення по аналітиці\проводки для нульової комірки \ рядка.
 5. СОІД №1578348. Кошторис і план асигнувань. Реалізована можливість імпортувати за допомогою універсального імпорту довідку змін з видом коштів - кредити. Для цього в розділ Поля імпорту змін кошторисів додано нове поле IMPCHS_ * (Вид коштів довідки). За замовчуванням значення 0 - Асигнування, 1 Кредити.
 6. СОІД №1579662. Кошторис і план асигнувань. На закладці Реєстр кошторисів в параметри експорту змін доданий новий пункт - Виводити рядки з нульовими сумами змін по КЕКВ.
 7. СОІД №1579662. Кошторис і план асигнувань. Реалізована форма звіту 517 FR Реєстр змін зведених планів асигнувань СФ держ. бюджету (Додаток 17) (R517_021.RPF).
 8. СОІД №1539438. Кошторис і план асигнувань. Якщо встановлено параметр "Місячний кошторис і план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ", то в вікно довідки змін додані поля №довідки плану і №реєстру плану. При експорті планів в казначейства обиратимуть дані з цих полів.
 9. СОІД №1576254. Кошторис і план асигнувань. У записі мережу організацій на закладці КПКВ, тепер можуть бути обрані лише записи з довідника кодів бюджетної класифікації, в яких заповнені поля: тип бюджети і КВК.
 10. СОІД №1547616. Кошторис і план асигнувань бюджетних організацій. Реалізована можливість формування проводок в документі Реєстр розподілів, аналогічно, як це реалізовано в інших документах модуля.
 11. СОІД №1596828. Кошторис і план асигнувань. Реєстр розподілів. У формах звітності реєстрів розподілів прибрані колонки код рахунку, розширена колонка номера рахунку (R516_001.RPF, R516_006.RPF, R516_007.RPF, R516_011.RPF).
 12. СОІД №1558860. Кошторис заходу. У меню Сервіс / Налаштування доданий новий параметр Створення таблиці з параметрами за замовчуванням. Якщо параметр активований, то при створенні таблиці планової кошторису не потрібно буде додатково відкривати і стверджувати вікно з параметрами нової таблиці.
 13. СОІД №1548030. Додано системний звіт R796_003.RPF "796 FR Кошторис заходiв (експорт в Excel)", за допомогою якого вивантажуються поля основного звіту виконання кошторису заходів в систему Excel.
 14. СОІД №1561182. Фінансові таблиці. У налаштуванні шаблоні таблиці на закладці Програма рядок / аналітика доданий новий пункт «При натисканні клавіші Enter». Якщо він активований, то програма розрахунку рядок / аналітика запускається, після натискання клавіші Enter в будь-який вводиться колонці аналітики рядки.
 15. СОІД №1493418. Фінансові таблиці. У налаштуванні шаблону таблиці додано нове поле «Група ном.» щоб перейти до запису з довідника Група номенклатури. Якщо поле заповнене, то в осередках, які будуть заповнюватися на підставі довідника Номенклатура (артикул), будуть доступні записи тільки зазначеної групи.
 16. СОІД №1618662. Фінансові таблиці. Доопрацьовано експорт / імпорт шаблонів розрахункових таблиць для нових парметр: Група номенклатури рядки, ознаки автоматичного розрахунку для програм рядків і аналітики.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1490988. Реалізована можливість формування актів виробничої комплектації (АВК) із Зведеного плану виробництва в розрізі фіксованої партії напівфабрикатів. Для формування необхідно активувати параметр «Роздільне формування АВК по фіксований партії НФ».
 2. СОІД №1490982. Реалізована можливість формування лімітно-забірних карт із «Плану потреби матеріалів» в розрізі фіксованої партії напівфабрикату. Для цього необхідно в налаштування формування ЛЗК активувати параметр «Роздільне формування ЛЗК по фіксованій партії»

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

  1. СОІД №1551042. Документи руху ОЗ. Зміна вартості / У звіті «Акт переоцінки ОЗ» (R658_014.RPF) реалізована можливість формування звіту по позначкам в реєстрі.
  2. СОІД №1564980. Картотека ОЗ. Доповнено умови формування звітів «48 FR Інвентарні картки - стікери» (R048_001.RPF), «56 FR Штрих-коди для карток ОЗ» (R056_007.RPF), «56 FR Штрих-коди для карток ОЗ A4» (R056_012.RPF), в них додана перевірка Налаштування «Облік МНМА в розрізі Номенклатурного номера».
  3. СОІД №1542168. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Акт якiсного (технiчного) стану (спецзв'язок) (Додаток 1)» (R663_032.RPF).
  4. СОІД №1542180. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Акт списання (спецзв'язок) (Додаток 2)» (R663_031.RPF).
  5. СОІД №1542198. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Iнспекторське посвiдчення (Додаток 3)» (R663_030.RPF).
  6. СОІД №1542246. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «658 Акт ремонту (модернiзацiї) (спецзв'язок) (Додаток 4)» (R658_005.RPF).
  7. СОІД №1542264. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Висновок про списання з облiку (спецзв'язок) (Додаток 5)» (R663_017.RPF).
  8. СОІД №1542270. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Довiдка про оприбуткування майна під час списання (спецзв'язок) (Додаток 6)» (R663_033.RPF).
  9. СОІД №1567410. Картотека ОЗ. Для режиму Глобального коригування реалізована можливість обнуляти рахунки обліку, зносу, витрат бухгалтерського обліку.
  10. СОІД №1555578, 1556976. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано і переписано на новий функціонал звіт «645 FR Накладна (вимога). Типова форма N З-3» (R645_010.RPF).
  11. СОІД №1557552. Калькуляція. Функція OS_DRAG_ADD(Код,Вес,ЕдИзм) - Додавання дорог. матеріалу адаптована для використання в програмі калькуляції.
  12. СОІД №1173582. Картотека ОЗ/ Глобальне коригування / режим створення акту змін / при зміні рахунків обліку, зносу, витрат, в разі, якщо аналітична картотека старого рахунку не відповідає аналітичної картотеці нового рахунку, вона буде обнулятися.
  13. СОІД №1328256. Документи руху ОЗ. Списання. Реалізовано автоматичний запуск розрахунку амортизації, за умови, що активне налаштування "Автоматично запускати розрахунок амортизації при виборі карток", в документі Списання, створеному з документа Часткове переміщення.
  14. СОІД №1580790. Документи руху ОЗ. Часткове списання. Реалізовано часткове списання дорог. матеріалів, списуватися буде частина дорог. матеріалів пропорційно до кількості списання.
  15. СОІД №1562046. Доопрацьовано звіт 482 FR «Відомість наявності ОЗ» (R482_006.RPF), в поле з вибором рівня аналітики додано дерево з усіма рівнями аналітики. У звіт додано групування по кожному рівню аналітики, обраному в діалоговій формі.
  16. СОІД №1546200. Документи руху ОЗ. Зміна вартості. Реалізована можливість редагування Полів користувача при відкритті документа Логістики (ПСО, ВСО) на перегляд з документа підстави Основних засобів (Зміна вартості).
  17. СОІД №1574814. Документи руху ОС. Надходження. Реалізована можливість заповнювати калькуляцією поле «Підрозділ».
  18. СОІД №1574364. Картотека ОЗ / Сервіс / Налаштування / для налаштування "Автоматичне заповнення" Штрих-коду "при створенні картки ОЗ" - додана радіокнопка:
     * Rcd картки - буде працювати штатний існуючий механізм
     * Інв. номер - поле Штрих-код буде заповнюватися даними поля інв.номер.
   За комбінації Alt + Shift + K в Картотеці ОЗ поле «Штрих-код» буде заповнюватися даними залежно від встановленого перемикача.
   Документ Часткове переміщення:
     * Для перемикача * Rcd картки -при переміщенні на нову картку, буде автоматично заповнюватися поле штрих-код у картці-приймачі, наслідуючи ID картки-джерела.
     * Для перемикача * Інв. номер -при переміщенні на нову картку, буде автоматично заповнюватися поле штрих-код у картці-приймачі інв. номером.
  19. СОІД №1569222. Документи руху ОЗ. У специфікацію документів руху (в xml реєстри) додані:
     - Надходження (V002_27_001.XML) - поле рахунок обліку, 10 рівнів аналітики рахунку обліку
     -Внутрішнє переміщення (V002_21_001.XML) - 10 рівнів аналітики рахунку обліку
     -Введення в експлуатацію (V002_22_001.XML) - поле рахунок обліку, 10 рівнів аналітики рахунку обліку
     -Часткове переміщення (V002_30_001.XML) - поле рахунок обліку, 10 рівнів аналітики рахунку обліку
     -Списання (V002_23_001.XML) - поле рахунок обліку, 10 рівнів аналітики рахунку обліку
     -Реалізація (V002_25_001.XML) - поле рахунок обліку, 10 рівнів аналітики рахунку обліку
     -Часткове списання (V002_29_001.XML) - поле рахунок обліку, 10 рівнів аналітики рахунку обліку
     -Переміщення зі складу (V002_28_001.XML) - поле рахунок обліку, 10 рівнів аналітики рахунку обліку.
  20. СОІД №1574724. Картотека ОЗ. Для імпорту карток з використанням в запасі, реалізовані додаткові перевірки:
  21.   - В діагностику картотеки ОЗ (Alt + D) доданий пункт «Контроль відповід. використання та дати ВВЕ »;

 

    - Реалізована можливість обнулення дати Введення в експлуатацію у карток, які були виявлені при діагностиці в попередньому пункті для цього в Доктор картотеки доданий пункт «Дата введення в експл.»
 1. СОІД №1599294. Документи руху ОЗ. Часткове переміщення / додано в заголовок документа поле "Центр відповідальності". Вказане значення буде присвоюватися картками-приймачам (тільки новим).
 2. СОІД №1596822. Відомість інвентаризації ОЗ. У вікні створення відомості для фільтра поля Рахунок обліку додана обробка рівнів аналітики, щоб при вказанні аналітики рахунку дані фільтрувалися за рахунком і вказаною аналітикою.
 3. СОІД №1597512. Документи руху ОЗ. Зміна вартості. При автоматичному додаванні (створенні) комплектуючих через документ Зміна вартості буде заповнюватися дата введення комплектуючої- датою документа Зміни вартості. Поле коментар - даними документа (найменування, №, дата), яким були створені комплектуючі.
 4. СОІД №1486458. Часткове переміщення. При переміщенні на нову картку реалізовано часткове переміщення драгматеріалів, переміщатися буде частина драгматеріалів пропорційно до переміщуваної кількості.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1565364. Модуль Документи. У документі по виду оплат з методом розрахунку 275 «Наряд 30» у верхній частині вікна додано поле МВВ (місце виникнення витрат). До цього поля прив'язаний загальносистемний довідник центрів витрат. В одному документі користувач може вибрати лише одне місце виникнення витрат (місця виникнення витрат). Після закриття документа МВВ (місце виникнення витрат) потрапляє в розрахунковий лист працівника по виду оплати з методом розрахунку 275 «Наряд 30».
 2. СОІД №1498282. На форму налаштування виду оплати з методом розрахунку 31 «Матеріальна допомога» на закладку Властивості доданий пункт «Розрахунок на дату нарахування МД». Цей параметр доступний тільки в разі налаштування матеріальної допомоги від планового заробітку. Якщо цей параметр увімкнено, то розрахунок матеріальної допомоги проводиться на внесену дату початку від планових сум оплат, зазначених на закладці Вихідна сума. Період збору заробітку для такої матеріальної допомоги буде завжди дорівнює періоду від дати початку.
 3. СОІД №1531890. Модуль Довідка «Форма 1ДФ». При формуванні довідки форми 1-ДФ з параметром «Виплачений дохід і перераховані податки пропорційно сумі виплат у зазначеному кварталі» суми виплаченого військового збору тепер відображаються у пропорції.
 4. СОІД №1474386. Доопрацьований алгоритм розрахунку видів оплат з методом розрахунку 207 «ПДФО з 2004р» при Розрахунку доходу за розрахунково-обліковими періодами зі способом розрахунку податку за ДФ/ ЕКВ у разі послідовного розподілу при перерахунках за минулі періоди. Реалізовано алгоритм, аналізує наявність в розрахунковий період видів оплат лікарняних/ відпусток і включає в розрахунок на їх підставі необхідні суми сторно на будь ітерації послідовного розрахунку. Додатково при визначенні періоду сум збору у поточному обліковому періоді тепер враховуються суми розрахункового періоду не рівних облікової за видами оплат з параметром «Відносити до заробітку того місяця, в якому вони нараховані», введених в інших облікових періодах.
 5. СОІД №1533174. Модуль Списки на перерахування. У відомостях на виплату, створених за видами оплат з відповідними методами розрахунків, реалізовані інформаційні види реєстрів, які викликаються з відомості за допомогою меню Вигляд/ Вид реєстру:
    №2 Список на перерахування - міжрозрах. ДФ/ ЕКВ
    №2 Список на перерахування - аванс. ДФ/ ЕКВ
    №2 Список на перерахування - виплата зарплати. ДФ/ ЕКВ
  Реєстри використовуються для фільтрації сум за обраним фільтрів, розраховані суми коригуванню не підлягають.
 6. СОІД №1562058. При нарахуванні працівникові виду оплат з методом розрахунку 117 «Відрядження» в документах модуля Універсальний документ, або у модулі Розрахунковий лист, якщо у працівника з дати надходження немає двох, повністю відпрацьованих місяців, то при розрахунку оплати днів відрядження, тепер враховується заробіток за фактично відпрацьований час до дати початку відрядження.
 7. СОІД №1476084. Модуль Єдиний соціальний внесок. Якщо працівника прийнято та звільнено в одному і тому ж місяці, то в таблиці 5 (закладка Працівники, меню Вид\ Вид реєстру, Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб) відомості єдиного соціального внеску тепер запис по ньому відображається одним рядком.
 8. СОІД №1529424. У звітах 245 FR «Відомість розподілу видів оплат за фондами» (R245_001.RPF), 245 FR «Відомість розподілу видів оплат за фондами» (R245_003.RPF), 245 FR «CNM. Відомість розподілу видів оплат за фондами» (R245_004.RPF) додано колонки з підсумками «Для розрахунку» та «Розрахована», в які виводиться сума по фондам.
 9. СОІД №1509384. У розділі Постійні нарахування особового рахунку працівника, додане поле Підстава закінчення для заповнення вручну підстави закінчення дії постійного нарахування (дати і номера наказу/розпорядження).
 10. СОІД №1549962. У звіт 520 FR «CNM. Відпускна записка (для суддів)» (R520_008.RPF) реалізовано можливість формування звіту за видами оплат з методом розрахунку 276 «Додаткова відпустка суддям».
 11. СОІД №1563858. У звіт 166 «Відомість на виплату готівки» (R166_008.RPF) додана сторінка, на якій відображені податки і фонди, розраховані на дату виплати платіжної відомості, за якою формується звіт. Ця сторінка додається, якщо в налаштуванні зарплати включений параметр «Формувати звіти на дату виплати».
 12. СОІД №1575600. У модулі Статистична звітність на закладці Працівники в реєстр квартального звіту (меню Вид\ Виду реєстру, №2 Дані квартального звіту) додані показники 9020, 9030, 9040, 9050, 9060 для звіту за 1-й квартал 2020 року.
 13. СОІД №1483350. Модуль Довідка «Форма №1-ДФ». При формуванні довідки форми №1-ДФ з параметром «Виплачений дохід і перерахований податок пропорційно сумі виплат у зазначеному кварталі» борги по ФСС і повернення цих боргів у наступних місяцях відображається в пропорції, Види оплат лікарняних ФСС (визначаються по таблиці частково закритих документів модуля Універсальний документ).
 14. СОІД №1564038. Якщо у налаштуванні виду оплат з методом розрахунку виплата 035 «Виплата в міжрозрахунковий період» у розділі Утримання включені види оплат утримань, яке можуть приймати від'ємне значення, то при формуванні відомостей на виплату на підставі документів нарахування, тепер від'ємна сума враховується у розрахунку. Даний режим призначений для формування виплати в модулів Списки на перерахування/ Платіжні відомості по виду оплат з методом розрахунку 035 «Виплата в міжрозрахунковий період» з параметром форми при створенні відомості Виплата сум за зазначеними нарахуваннями.
 15. СОІД №1572528. У модулі Особові рахунки працівників в меню Вид реалізований параметр «Показувати відсутні виплати». При виборі даного пункту меню з'являється вікно для вказівки параметрів фільтрації. Після налаштування фільтру, у реєстрі відображаються працівники, які відсутні у відомостях модуля Списки на перерахування/ Платіжні відомості, або у них немає заданого постійного утримання на внесену дату в розділі Постійні утримання особового рахунку працівника.
 16. СОІД №1586634. У модулі Універсальний документ для звіту 144 FR «Розрахунок оплати по середньому» (R144_003.RPF) реалізована можливість виведення нарахувань за видами оплат з методом розрахунку 228 «Державні обов'язки».
 17. СОІД №1571202. При формуванні звіту 1114 FR «Розрахунково-платіжна відомість на дату» (RB14_012.RPF) додана колонка «Профспілкові внески», в який виводяться дані по виду оплат з методом розрахунку 23 «Профспілковий внесок» з урахуванням їх у колонці «Всього утримано».
 18. СОІД №1581924. У модулі Списки на перерахування реалізований звіт 494 FR «Утримання i фонди за списком на перерахування» (R494_015.RPF). При формуванні звітів на дату виплати у звіті відображаються суми прибуткового податку, військового збору, фондів єдиного соціального внеску сумарно по працівникам цієї відомості на дату її закриття.
 19. СОІД №1591050. У модулі Статистична звітність згідно формі наказу №259 від 31.07.2019 реалізований звіт 359 FR «Дані для форми 'N1-ПВ' квартальна» (R359_035.RPF). Звіт за цією формою подається, починаючи з 1-го кварталу 2020 року. У звіт за 1-й квартал додано Розділ VII (Витрати на утримання робочої сили, що не входять у фонд оплати праці за 2019-й рік). Для коректного заповнення показників 9010 – 9060 на формі налаштування при створенні відомості в модулі статистична звітності необхідно заповнити види оплат на закладці Показники.
 20. СОІД №1553502. Модуль Єдиний соціальний внесок. При створенні відомості з єдиного соціального внеску на формі налаштування закладці Інше реалізований параметр «Показувати наказ, як розпорядження». Якщо цей параметр увімкнено, то в таблиці 5 (закладка Працівники, меню Вид\ Вид реєстру, Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб) враховуються дані з модуля Розпорядження, а не модуля Накази підсистеми Облік кадрів.
 21. СОІД №1590102. Модуль Єдиний соціальний внесок. Для держслужбовців у період перебування у відпустках по догляду за дитиною до 3-х і 6-ти років (при наявності у Постійних нарахування особового рахунку працівника вид оплат з методом розрахунку 57 «Неоплачувану післяпологовий відпустку») реалізовано відображення днів трудових відносин в таблиці 6 (закладка Працівники, меню Вид\ Вид реєстру, Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам).
 22. СОІД №1587528. Модуль Особові рахунки працівників. Модифікований звіт 590 FR «Звіт про здійснені відрахування та виплати» (R590_012.RPF). На формі звіту закладці Види оплат додана можливість вибору видів оплат групи Фонди з методом розрахунку Єдиний соціальний внесок. У звіті відображаються суми нарахувань, утримань прибуткового податку, військового збору, розрахованих фондів єдиного соціального внеску.
 23. СОІД №1531908. Для видів оплат з методами розрахунків 31 «Матеріальна допомога», 32 «Матеріальна допомога до відпустки», 105 «Вихідна допомога» при створенні нарахувань в модулях Розрахунковий лист або Універсальний документ в полі «Відсоток» тепер можна вказати значення більше, ніж 655.
 24. СОІД №1445664. Згідно «Додаток 4 до інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення(перерахунку) пенсій відповідно до закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань(підпункт 2 пункту 4 розділу ІІІ)» реалізовано звіт 1585 «Довідка для призначення пенсії МВС(Додаток 4)» (RF85_005.RPF), який формується з модуля Особові рахунки працівників з зазначеним, звільненим працівникам.
 25. СОІД №1596414. Модуль Довідка «Форма №1-ДФ». У довідці форми 1-ДФ додано відображення сум військового збору в розрізі звітних місяців з переміщеним працівникам в інші структурні одиниці.
 26. СОІД №1610436. При нарахуванні працівникові виду оплат з методом розрахунку 005 «Лікарняний при захворюванні» в документах модуля Універсальний документ, або у модулі Розрахунковий лист, доопрацьовано алгоритм розрахунку за фактично відпрацьований час до дати початку у разі, якщо в налаштуванні виду оплат з методом розрахунку 005 «Лікарняний при захворюванні» в розділі Середній заробіток включений параметр За розрахунково-облікового періоду та нарахування виду оплат з методом розрахунку 005 «Лікарняний при захворюванні» виконується в наступному місяці після початку страхового випадку.
 27. СОІД №1602702. Якщо у модулі Настройка в розділі Фонди для методів розрахунку Єдиний соціальний внесок, Єдиний соціальний внесок з лікарняних, в розділі ДФ/ ЕКВ вказаний Спосіб розрахунку фонду за джерелами фінансування та економічним класифікаторам витрат: Послідовний, а в розділі Налаштування Параметри/ Виплати Формувати звіти на дату виплати встановлено: Так, то при закритті відомостей на виплату в модулі Списки на Перерахування в розрахункових листах працівника буде виконаний розрахунок Фондів на цю дату.
 28. СОІД №1612806. У звіт 1114 «Розрахунково-платіжна відомість на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям» (RB14_016. RPF) додано поле Єдиний соціальний внесок.
 29. СОІД №1557228. При формуванні звіту 520 «Відпускна записка з урахуванням коефіцієнта підвищення» (R520_014.RPF) тепер враховуються види оплат з методом розрахунку 6 «Компенсація відпустки».
 30. СОІД №1549566. У модулі Універсальний документ для документів за видами оплат з методом розрахунку 262 «Заміна викладача» в полі Відсоток підвищення, тепер актуальний на зазначену дату заміни для обраної посади працівника заміщає, у полі Фактичні дні/години розраховуються згідно з дати заміни.
 31. СОІД №1567506. Доопрацьований звіт 18 FR «Тарифікація. ЗОШ + надбавки» (R018_005.RPF), додана рядок Разом по всіх підприємствах, в якій виводиться загальна кількість годин, ставок і загальна сума по всіх виділених структурним одиницям.
 32. СОІД №1487538. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Реалізовано розрахунок доплати викладача в межах однієї ставки. Для цього в модулі Налаштування для виду оплати з методом розрахунку 259 Доплата викладача необхідно відмітити параметр Розрахунок в тарифікації виконується від суми: Видів оплат за посадою в розділі Тарифікація. Далі в модулі Тарифікація навчальних закладів 2 перед створенням документа необхідно здійснити налаштування шаблону за пунктом меню Реєстр / Параметри, де реалізована закладка Обмеження розрахунку (в межах ставки), По посади / За працівникові, в яких надана можливість створення шаблонів для розрахунку за вказаними видами оплат, в межах ставки. Суми надбавок, відкориговані вручну, при обмеженні в розрахунку не враховуються. Не можна додати один вид оплат кілька разів. Шаблон працює, коли активована відмітка поруч з назвою шаблону: Застосувати. Після налаштування шаблону в створеному документі тарифікації розрахунок виду оплат з методом розрахунку 259 Доплата викладача буде виконуватися в межах однієї ставки, на підставі видів оплат, вказаних в шаблоні.
 33. СОІД №1562970. Модуль тарифікація навчальних закладів 2. Доопрацьовано метод розрахунку 38 Вислуга років. За умови, коли в документі тарифікації працівникові за посадою додаємо кілька записів педагогіческой навантаження з різними категорії учнів, а вислуга одна, і в ній не вказана категорія учнів, тоді в вихідну суму вислуги підсумовує всі педагогічні навантаження без урахування категорії учнів, якщо вислуга одна але в ній вказана категорія учнів, тоді в підсумкову суму збирає види оплат з такою ж категорією, якщо записів вислуги кілька і в якійсь з них не вказана категорія - в вихідну суму цієї вислуги збирає види оп ат хоча й там не вказана категорія учнів.
 34. СОІД №1574604. Модуль тарифікація навчальних закладів 2. Реалізовано: метод розрахунку 36 Постійна надбавка включений для розрахунку видів оплат з методом розрахунку 38 Вислуга років у Розрахунковому листі, за умови, що вид оплат з методом розрахунку 36 є в таблиці вкладеності виду оплат Вислуга з метод розрахунку 38 Вислуга років.
 35. СОІД №1565136. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. При додаванні Видів оплат в документ тарифікації з методом розрахунку 259 Доплата викладача, 267 Перевірка зошитів, 36 Постійна надбавка, 70 Надбавка за шкідливість, 71 Надбавка за розширену зону обслуговування, 237 Доплата за науковий ступінь проводиться аналіз записів даних видів оплат за посадою з урахуванням коду виду оплат:
    - якщо працівнику на посаді додана одна запис надбавки і в ній не зазначена категорія учнів, то у вихідну суму надбавки збираються всі види оплат, які є в таблиці вкладеності без урахування категорії учнів.
    - якщо у працівника за посадою надбавка одна, але в ній зазначена категорія учнів, то для розрахунку у вихідну суму потрапляють види оплат з такою категорією учнів.
    - якщо працівнику на посаді додано надбавку більше однієї, розрахунок проводиться з урахуванням категорії учнів з тих видів оплат, які є в таблиці вкладеності цієї надбавки з такої ж категорії учнів.
  Даний розрахунок проводиться автоматично, коли додаємо Види оплат в документ тарифікації працівникові за посадою із зазначеними методами розрахунку (ручне/автоматичне додавання), і при перерахунку раніше створених документів тарифікації
 36. СОІД №1585170. Модуль Тарифікація медичних установ.- доданий контроль на дублі в документі тарифікації за пунктом меню Реєстр / Контроль: по одному табельної номером не більше одного запису в документі тарифікації, по одному працівнику не більше однієї основної посади. Помилкові рядки відображаються червоним з приміткою про дубль.
    - створена можливість додавати в документ тарифікації табельний номер вже існуючих сумісників, після проведення / відкликання документа табельний номер таких сумісників не буде перезаписано так як у них може бути архів і програма далі не дає відкликати документ.
    - додано обмеження на створення документа тарифікації без дати початку дії документа, додано попередження.
  Додатково доданий контроль на необхідність виконати перерахунок при копіюванні документа.
 37. СОІД №1610280. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Допрацьований контроль на блокування документу тарифікації:
    При умові, що в документі знаходиться один користувач, другий вже не може зайти в документ, закрити, відкрити, розрахувати документ, не доступно видалити, перемістити в інший журнал.
    При вході користувача в документ, він відмічається як "використовуваний". При виході з документу, відмітка знімається. Будь яка з дій, перерахованих вище, заборонена до виконання доки документ використовується більше ніж одним користувачем.
 38. СОІД №1506138. В документах модуля Універсальний документ реалізована параметр Експорт поточного представлення в Excel в меню Реєстр.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1562478. В наказі з типовою операцією 012 «Перенесення відпустки через хворобу» наразі враховується відпустка за методом розрахунку 54 Додаткова відпустка на дітей. Якщо період лікарняного листа перетинається з періодом додаткової відпустки на дітей, то при проведенні наказу будуть сторнируватися дні такої відпустки.
 2. СОІД №1549524. В наказі з типовою операцією 012 «Перенесення відпустки через хворобу», якщо період лікарняного листа більший за період, ніж остання надана відпустка, то при проведенні такого наказу програма сторнує дні відпусток в діапазоні дат лікарняного. Наприклад, працівнику остання надана відпустка була з 01/11/2019 по 14/11/2019 – 14 днів. Працівник надав лист непрацездатності з 28/10/2019 по 04/11/2019 - 8 днів. В діапазоні дат лікарняного листа в картці працівника Відпустки/Надані відпустки є відпустка 25/10/2019-31/10/2019 – 7 днів. Отже, при проведення наказу на перенесення відпустки через хворобу, буде врахована й відпустка 25/10/2019-31/10/2019 – буде сторновано 4 дні відпустки лікарняним листом.
 3. СОІД №1549308. В наказі з типовою операцією 012 «Перенесення відпустки через хворобу», на закладці Невикористані відпустки, для записів відпусток додали в меню команду Правка з опціями Відмітити, Відмітити все, Зняти відмітки.
 4. СОІД №1563174. У звіті 1629 FR «Типова форма №П-2 Особова картка (від 25.12.2009 №495/656)» RG29_015.RPF наразі виводиться фото, якщо файл завантажений в розділ особової картки «Фотографія».
 5. СОІД №1554750. В реєстрі особових карток №1 «Реєстр особових карток» в структуру додано поля:
    Напрям діяльності. Код (SprNpd_CdStr)
    Напрям діяльності. Найменування (SprNpd_Nm)
  Значення зачитуються із останнього запису наказу розділу особової картки Призначення і переміщення.
 6. СОІД №1494756. Реалізована можливість проведення групових змін поля «Напрям діяльності» в модулі «Облік кадрів», «Облік праці та заробітної плати» за допомогою коригування картотеки. В область коригування Загальні відомості, способу коригування табличному додано в перелік реквізитів поле Напрям діяльності. Для режиму створення нового запису («Створити новий запис в розділі «Призначення і переміщення») необхідно вказати дату введення в дію, цією датою буде створений запис зміни напряму діяльності. Далі в полі Напрям діяльності необхідно вибрати потрібний запис із довідника. Натиснути ОK – коригування буде проведено.
    Якщо обрати режим «Коригувати існуючі записи розділу «Призначення та переміщення», то зміни напряму діяльності пройдуть по всім записам особової картки розділу Призначення та переміщення.
    Якщо запис створюється в періоді вже існуючих наказів в розділі Призначення та переміщення, то даний запис коригування буде змінювати напрям діяльності в тих записах, де вони успадковувались з попередніх, тобто не мають ознаки змінення (такі записи не позначені жирним шрифтом).
 7. СОІД №1488078. Реалізована можливість в особовій картці в розділі «Трудова діяльність» в періодах відхилення від стажу (розділ Відхилення) зазначити в полі «З коефіцієнтом» дробове число. Зазначений коефіцієнт враховується при розрахунку стажу.
 8. СОІД №1550916. Виконане доопрацювання – при створенні резервної копії бази з параметром «Не зберігати персональні дані» шифруються всі текстові поля операціях наказів. Тобто, в наказах будуть зашифровані ті поля, в яких вводиться текст, а не обирається значення із довідника. Це такі поля, як:
  всі поля, де зазначене ПІБ (в тому числі і по відмінках), Корпоративний табельний номер, Заголовок (у всіх видах наказів), Підстава (у всіх видах наказів), Останнє місце роботи (звідки прибув), №диплому, Організація, що присвоїла спец-звання, Повне найменування в трудовій діяльності, Мета відрядження, Підстава відрядження, Місце, звідки вибув працівник у відрядження, Населений пункт, Країна, Номер лікарняного листа, Текст, Довідка-виклик №, Місце направлення на військові збори, Підстава військових зборів тощо.
 9. СОІД №1511208. В модулі Штатний розпис в документах діючого, проекту штатного розпису додано в меню Реєстр-Експорт поточного представлення даних, а також на панель меню відповідний пункт.
 10. СОІД №1568850. Доопрацьована типова операція 046 «Тимчасове виконання обов'язків» – після закінчення строку виконання тимчасових обов'язків, працівник переміщається на попередню посаду. Нагадуємо, що для повернення на попередні реквізити, в наказі має бути підключена типова операція 002 «Призначення/переміщення». Тоді автоматично буде створюватися операція переведення на попередню посаду.
 11. СОІД №1570656. Виконане доопрацювання в типовій операції 021 «Довільні» – на закладці Довільний текст перехід на наступний рядок відбувається після натискання Enter.
 12. СОІД №572786. В розділі Облік кадрів вилучений модуль Експорт у зв‘язку із неактуальністю.
 13. СОІД №1596816. Збільшений розмір масиву KDP_KOM_PTN з 8 до 30 у зв’язку із тим, що в довіднику контрагентів можуть бути записи із кодом більше 8-ми цифр. Наразі при виборі такого контрагента в наказі на відрядження, програма дозволяє коректно опрацьовувати та виводити в друковану форму наказу найменування контрагента.
 14. СОІД №1550136. Обмежена можливість вносити правки до табеля закритого періоду при вимкненому пункті «Дані закритих періодів» в керуванні доступом табеля.
 15. СОІД №1545684. В першій частині звіту RG27_006.RPF «FR Дані про трудову діяльність та стаж роботи (додатковий стаж)» період неоплачуваної післяпологової відпустки (на підставі метода розрахунку №57) було виключено з страхового стажу.
 16. СОІД №1568292. Реалізована заборона вносити правки до протоколу комісії із соціального страхування, якщо він не знаходиться в статусі Проект.
 17. СОІД №1566000. Підключено довідник із значеннями «Так» та «Ні» до поля «Значення за замовчуванням» в налаштуванні типових операцій для відповідних реквізитів типових операцій 001 «Прийом», 002 «Призначення/переміщення» и 004 «Призначення надбавки».
 18. СОІД №1562820. До Бібліотеки програм користувача було додано часто використовувані фрагменти програм наказів.
 19. СОІД №1558392. Реалізоване підтвердження відділом заробітної плати наказів на підставі типової операції 011 «Відкликання з відпустки».
 20. В зв’язку із скасуванням форми 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» в меню налаштування звітів видалено пункт Форма №6-ПВ та перенесені до архіву звіти:
  • RI15_006.RPF «FR Форма №6-ПВ (05.08.14) Звіт про кількість працівників, якісний склад та професійне навчання»
  • RI15_001.RPF «FR Форма №6-ПВ Звіт про кількість працівників, якісній склад та професійне навчання»
 21. СОІД №1572570. Реалізоване повідомлення: в разі перетину діапазону дат операції «Призначення надбавки» (ТО 004) при значенні реквізиту «Зберігати діючі надбавки» рівному «Так», з періодом дії існуючої надбавки з тим-же видом оплати, що була внесена в постійні нарахування Особової картки/Особового рахунку або в операцію «Призначення надбавки» наказу. Повідомлення з’являється при зберіганні операції наказу, містить дані про вид оплати існуючої надбавки, номер та дату наказу. При зберіганні групової операції або табличного наказу повідомлення містить також №особової картки та ПІБ працівника.
 22. СОІД №1611120. Додано можливість формування звіту R091_002.RPF «Протокол засідання комісії із соц.страхування (рішення уповноваженого) (19.07.2018 №13)» за кількома протоколами комісії із соц.страхування та обирати види оплати матеріальної допомоги, які будуть виводитись в звіті.
 23. СОІД №1479678. В системний довідник видів освіти додано вид «Післядипломна освіта». Також додано для універсального імпорту в структуру поле Вид освіти I_OBR_StaKvl. Підсистема Сервіс, розділ Імпорт, підрозділ Універсальний імпорт, підрозділ Облік кадрів та заробітної плати, закладка Особові картки та особові рахунки в набір даних розділу Освіта.
 24. СОІД №1478310. Підсистема Сервіс, розділ Імпорт, підрозділ Універсальний імпорт, підрозділ Облік кадрів та заробітної плати, закладка Особові картки та особові рахунки в набір даних розділу Освіта додані поля Тип документа про освіту I_OBR_TypDoc, Серія документа про освіту I_OBR_SerDoc.
 25. СОІД №1591290. В звіт RG29_015.RPF «FR Типова форма №П-2 Особова картка (від 25.12.2009 №495/656)» додано можливість обирати види оплати відпусток, які будуть виведені в форму звіту. Також в звіт не виводиться операція повернення на колишню посаду, якщо операція переведення була відмічена як «Тимчасове призначення».
 26. СОІД №1632222. В довіднику відпусток, розділ Причини відпусток без збереження, в системний довідник Причини додано запис «Ст.26 п.3 - на період карантину».
 27. СОІД №1558080. В налаштуванні типової операції 004 «Призначення надбавки» в полі «Надбавка» зробили доступним для вибору види оплати із групи «Інші нарахування» за методом розрахунку 111 Постійне нарахування.
 28. СОІД №1505214. В модулі Накази в реєстрі «Список опреацій наказу» в структуру додані поля по підрозділам різних рівнів з кодами та найменуванням.

 

Управління студентами

Доопрацювання

 1. СОІД №1544226. В Елементи програми додано розділ Поля операції наказу «Надання соціальної категорії». Дані операції: сирота (ознака), дата початку, дата закінчення, соціальна категорія (код), серія посвідчення, номер посвідчення, дата видачі посвідчення, ким видане посвідчення. Також додано поле «соціальна категорія» в картотеку студентів в розділ довідника реквізитів для створення видів реєстрів «Вихідні реквізити»/ «Основні відомості».
 2. СОІД №1572204. Реалізовано відображення карток студентів і списку факультетів за окремою структурною одиницею, відображаються лише ті факультети (картки студентів), які відносяться до поточної СО. Також в реєстрі карток студентів і в списку факультетів відображаються дані з урахуванням доступу за структурними одиницями.
 3. СОІД №1573032. Відключено можливість створення журналів документів студентів в налаштуванні заробітної плати, розділ Журнали/ Універсальні документи. Реалізовано можливість створення журналів документів в Управління студентами/ Параметри/ Налаштування/ Журнали, для цього додано вид журналів «Документи». Реалізовано автоматичне одноразове перенесення створених раніше документів в журнали студентів.
 4. СОІД №1555254. Реалізовано системний звіт «Загальний наказ (студенти)», що працює з даними наказів підсистеми Управління студентами RG14_030.FRF. Загальний наказ реалізовано для операцій: 053 Зарахування, 054 Відрахування, 055 Надання академічної відпустки, 056 Повернення з академічної відпустки, 058 Зміна прізвища, 060 Переведення на наступний курс, 061 Переведення, 064 Поновлення, 068 Призначення стипендії.

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1589502. Реалізовано звіт RD13_049.RPF "Декларація з ПДВ 2020".
 2. СОІД №1597806. Реалізовано звіт "Додаток 5 до Декларації ПДВ 2020» R282_010.RPF.

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1598736. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Облік запасів. В імпорті довідника місць зберігання збільшена довжину поля SI_StorPdrCd (код підрозділу) до 20 символів.
 2. СОІД №1550502, 1566024. Облік запасів / Звіти. У звіті R408_003.RPF додана можливість груповання за рахунком обліку. У функціонал настройки атрибутів додана можливість вказати висновок атрибута: код або найменування. Звіти R585_001, R585_002, R585_500 видалено.
 3. СОІД №1550514. Облік запасів / Звіти. У звіті R402_001.RPF додана можливість груповання за рахунком обліку. Звіт R583_001 видалено.
 4. СОІД №1550520. Облік запасів / Звіти. У звіті R411_001.RPF додана можливість групування за рахунком обліку.
 5. СОІД №1568562. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт RE02_019.RPF "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі НА".
 6. СОІД №1570074. Управління запасами / Звіти. Реалізовано звіт R694_009.RPF "Опис інвентарних карток" Ф. №ОЗ-7 ».
 7. СОІД №1568742. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. У структуру реєстру специфікації документів додано поле sMbpFrmTPNm «Розміщення».
 8. СОІД №1572930. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. У звіт R1402_018. RPF доданий параметр «Виводити всі картки (без нульових)».
 9. СОІД №1585050. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. У звітах R160_009.RPF і R160_010.RPF доданий параметр «результат без карток з нульовими залишками».
 10. СОІД №1562190. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. В діалогове вікно звітів RE02_015, RE02_016 додати параметр «Сортування по найменуванню». Звіти RE02_006, RE02_007, RE02_008, RE02_009, RE02_010 видалені.
 11. СОІД №1596384. Логістика Облік запасів / Документи обліку руху запасів. У звіті R864_004 зроблений за замовчуванням відступ з лівого боку 3 см.
 12. СОІД №1603176. Довідник номенклатури / Картка номенклатури. Реалізована перевірка видалення рядка історії схеми обліку.
 13. СОІД №1600836. Облік запасів / Запаси на складах / Акти комплектації. Реалізовано перерахунок вартості комплекту (Ctrl + P), якщо у карток комплектуючих метод ФІФО.
 14. СОІД №1618194. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. У зв'язку з втратою чинності наказу від 02.12.1997 р. №125/70 "звіти R677_007, R677_008, R677_010, R677_009 видалені.
 15. СОІД №1479150. Облік запасів / Звіти. У звіті R 412_001 реалізований параметр "Виводити підсумки за кількістю".
 16. СОІД №1608312. Облік запасів / Інвентаризація запасів. У звітах групи 159 реалізований висновок комісії (підписи) з умовою: якщо в комісії немає співробітника зі статусом "Глава комісії", виводиться напис і дані співробітника зі статусом "Заступник голови комісії".
 17. СОІД №1602180. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів / В звіт R159_016 доданий фільтр по атрибуту картки.
 18. СОІД №1592058. Логістика / Облік закупок / Прибуткова накладна. Реалізовано можливість зміни підстави у відвантажених документах.
 19. СОІД №1594050. Логістика / Облік закупок. Оптимізована робота з таблицями SklBSO та TSKLBSO шляхом додавання індексів для пришвидшення працездатності.
 20. СОІД №1580226. Логістика / Облік закупок / Облік доручень. При виборі контрагенту реалізовано заповнення поля «Дата видачі паспорту».
 21. СОІД №1570020. Логістика / Облік закупок / Замовлення постачальникам. Для звіту R395_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 22. СОІД №1570242. Логістика / Облік закупок / Митні накладні. Для звіту R846_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 23. СОІД №1561968, 1561956. Логістика / Облік закупок / Акт приймання робіт. Для звітів R322_001.RPF, R322_002.RPF реалізовано переклад. Мова звітів відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 24. СОІД №1570032, 1570026. Логістика / Облік збуту / Журнал замовлень на відпуск. Для звітів R739_001.RPF, R764_001.RPF реалізовано переклад. Мова звітів відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 25. СОІД №1570194. Логістика / Облік збуту / Накладні на повернення від покупця. Для звіту R557_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 26. СОІД №1570038. Логістика / Облік збуту / Типові замовлення на відпуск. Для звіту R758_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу
 27. СОІД №1570188. Логістика / Облік закупок / Накладні на повернення постачальнику. Для звіту R555_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R555_002.RPF видалено.
 28. СОІД №1570008. Логістика / Облік збуту / Акт виконаних робіт. Для звіту R323_003.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R323_004.RPF видалено.
 29. СОІД №1549116. Логістика / Облік збуту / Звіти. Для звіту R480_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R480_002.RPF видалено.
 30. СОІД №1569924. Логістика / Облік закупок / Звіти. Для звіту R479_003.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R479_004.RPF видалено.
 31. СОІД №1546860. Логістика / Облік збуту. Калькуляція. Реалізовано можливість запису інформації у поле калькуляції DC_KAgSch.
 32. СОІД №1616028. Логістика / Облік збуту / Звіти. Для звіту R537_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R537_002.RPF видалено.
 33. СОІД №1616034. Логістика / Облік збуту / Звіти. Для звіту R598_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R598_006.RPF видалено.
 34. СОІД №1615008. Логістика / Облік збуту / Звіти. Для звіту R480_003.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R480_004.RPF видалено.
 35. СОІД №1615134. Логістика / Облік збуту / Звіти. Для звіту R895_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R895_002.RPF видалено.
 36. СОІД №1615986. Логістика / Облік збуту / Звіти. Для звіту R470_001.RPF реалізовано переклад. У вікні вибору параметрів додано можливість вибору виду документу (рахунок / рахунок-накладна), по якому формується звіт. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіти R470_002.RPF, R470_003.RPF видалено.
 37. СОІД №1613532. Логістика / Облік закупок / Звіти. Для звіту «R479_003.RPF - 479 FR Відомість закупівель» у вікно вибору параметрів додано можливість вибору коду та назви із системного довідника "Єдиний закупівельний словник". Якщо параметр буде обрано, виводити у звіт тільки ту номенклатуру, у якої у картці номенклатури буде вказано аналогічний код.
 38. СОІД №1530270. Логістика / Облік збуту / Рахунки до отримання. Реалізована можливість у реєстрі рахунків сформувати один "Акт виконаних робіт" по кільком відміченим рахункам, якщо у них співпадає постачальник та дата.
 39. СОІД №1570620. Логістика / Облік закупок, облік збуту. У реєстрі документів закупок "Замовлення постачальникам" і збуту "Замовлення на відпуск" додано пункт меню "Встановити ціну з прайс-листа".
 40. СОІД №1624656. Логістика / Облік збуту / Звіти. Для звіту R754_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 41. СОІД №1624200. Логістика / Облік закупок / Звіти. Для звіту RB63_002.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. У вікні параметрів додано можливість обирати орієнтацію звіту книжна/альбомна. Звіт RB63_001.RPF видалено.
 42. СОІД №1625340. Логістика / Облік збуту / Рахунки до одержання. Для звіту R311_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 43. СОІД №1624248. Логістика / Облік закупок / Звіти. Для звіту R471_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.

 

Облік речового забезпечення

Розробка

 1. СОІД №1591890. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Реалізовано розрахунок компенсацій при звільненні за період дії позиції норми для картки.
 2. СОІД №1571052. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. У звіті 130_002.RPF реалізовано відображення полів дата і номер документа.
 3. СОІД №1591620. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Звіт RV50_001.RPF змінений відповідно до форми «Додаток 17» і «Додаток 18».
 4. СОІД №1591800. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. У звітах RV47_001, RV49_001 реалізована сортування рядків по найменуванню і розміщення блоку комісій.
 5. СОІД №1620516. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. У реєстрі «Атестат» реалізована можливість додати в документ видачі всю доступну кількість за відмітками.
 6. СОІД №1620534. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. У документі «Відомість на видачу» реалізована робота зі складом. За командою в меню, в документі видачі можна зарезервувати кількість в складській картці, зняти резерв, сформувати і видалити складський ордер.
 7. СОІД №1620540. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. У структуру реєстру «Атестат» додано поле «Резерв», в якому відображено зарезервована в складській картці кількість.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1596942. Облік автотранспорту/Облік видачі палива. При формуванні ордера внутрішнього переміщення додано копіювання атрибутів КСУ при списанні палива зі складу видачі в склад «Паливо в баках». Реалізовано в обліку видачі палива в сервіс/налаштування "Копіювання атрибутів КСУ при внутрішньому переміщенні".
 2. СОІД №1585518. Облік автотранспорту/Звіти. Реалізовано: мультифірменість у друкованих формах звітах 657 групи: «FR Списання палива» (R657_002.RPF), «FR Оборотна відомість ПММ» (R657_005.RPF), «FR Інвентаризаційний опис палива, що знаходиться в баках» (R657_008.RPF), «FR Залишки палива по автомобілям за період» (R657_007.RPF); додано фільтр з вибором підрозділу в звітах; перейменовано назву фільтра "Підрозділ" на "Автопідприємство".
 3. СОІД №1422102. Облік автотранспорту/Програма розрахунку параметрів палива. В програму розрахунку палива в секцію полів додано PLWRK_FLD_ID, яке повертає ID модифікованого поля форми ПЛ. У деяких випадках програма розрахунку параметрів може запускатися примусово без модифікації поля, в такому випадку в PLWRK_FLD_ID буде нульове значення.
 4. СОІД №1573632. Облік автотранспорту/ Подорожній лист. Реалізовано новий звіт FR "Звіт про роботу автотранспорту (Форма 2-тр (річна))" RE62_011.RPF" відповідно до Наказу Держстату від 14.06.2019 №215. Звіт FR "Звіт про роботу автотранспорту (Форма 2-тр (річна))" RE62_010.RPF" - перенесено в архів.
 5. СОІД №1523190. Облік автотранспорту/ Розклад руху по маршрутам. Відредаговано повідомлення про помилку та зміну маршруту, оскільки зміна може бути будь-яка.
 6. СОІД №1633200. Облік автотранспорту/Облік видачі палива. Зроблено неактивним пункт меню «Звіт» в лінійці реєстру у відомості видачі палива.
 7. СОІД №1633800. Облік автотранспорту/Облік передачі палива. Зроблено неактивним пункт меню «Звіт» в лінійці реєстру у відомості передачі палива.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1570362. Облік комунальних послуг / Імпорт / Імпорт оплат. Реалізовано можливість заповнення поля «Призначення платежу» у виписках банку під час імпорту оплат за комунальні послуги (поле - JOPLI_CFLOW).
 2. СОІД №1592280. Облік комунальних послуг / Акти-претензії. Реалізовано автоматичне заповнення поля «Виконавець» даними працівника, який прив’язаний до актуального користувача. У статусі «Чернетка» поле доступне до коригування, а також додано в список полів системного реєстру.
 3. СОІД №1589538. Облік комунальних послуг. Доопрацьовано алгоритм розрахунку сальдо для механізму нарахування пені за подвійною обліковою ставкою НБУ. За відсутності оплат – пеня не враховується в сальдо. У разі наявності оплат: 1) якщо встановлено параметр «Пріоритетно списувати суми основного боргу» - першочергово списується основний борг, після цього – нарахована пеня до оплати; 2) якщо параметр не встановлено – у першу чергу списується пеня до оплати, а потім основний борг.
 4. СОІД №1600806. Облік комунальних послуг / Звіти: R711_005 «FR Розрахунки за ОР»; RU31_001.RPF «FR Обігова відомість в розрізі комунальних послуг». Змінено розрахунок сальдо для механізму нарахування пені за подвійною обліковою ставкою НБУ. Якщо оплат немає – нарахована пеня в сальдо не враховується. За наявності оплат: 1) якщо першочергово списується основний борг – під час розрахунку сальдо пеня додається; 2) якщо в першу чергу списується пеня – пеня віднімається.
 5. СОІД №1592454. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. В особовому рахунку і реєстрах особових рахунків доопрацьовано відображення мешканців (зареєстрованих і фактично проживаючих), які знаходяться в архіві, не мають дату закінчення проживання і є унікальними (тобто у реєстрі поточних мешканців не відображаються, але задіяні у розрахунках).
 6. СОІД №1604622. В картку будинку додано ряд додаткових характеристик, які допоможуть вказувати такі значення: "Загальна довжина трубопроводу Ц/О", "Загальна кількість засувок Ц/О", "Загальна кількість вентелів Ц/О", "Загальна довжина каналізаційного трубопроводу", "Загальна довжина трубопроводу ХВП", "Загальна довжина трубопроводу ГВП". Також в характеристику "Мат. злив. каналізації" додано нове значення ""Труби з чавуну та ПВХ".
 7. СОІД №1565436. Облік комунальних послуг / Налаштування / Нумерація. Для всіх документів модуля «Акти-претензії» реалізовано стандартний механізм автонумерації.
 8. СОІД №1554162. Облік комунальних послуг. Для послуг з методом «Електроенергія» реалізовано обмеження для розрахунку пільг. У налаштуваннях номенклатури додано поле «Макс.об`єм». Розрахунок пільгового об`єму здійснюється відповідно до обмеження, яке зазначене у цьому полі.
 9. СОІД №1615764. Облік комунальних послуг / Акти-претензії. Реалізовано перерахунок послуг «Без метода» для документа «Акт перерахунку». У списку причин перерахунку: 1) перерахунок за середньодобовим; 2) перебої з надання послуги.
 10. СОІД №1617324. Облік комунальних послуг / Довідники / Квартири. У структуру реєстру «Довідники квартир (ЖЕК)» додано поля «Стояк», «Номер телефона».
 11. СОІД №1615860. Облік комунальних послуг / Акти-претензії. В структуру реєстру (група: реквізити документа) додано необов`язкові поля: Коментар, Особовий рахунок, Тип розподілу.
 12. СОІД №1606938. Облік комунальних послуг / Довідники / Будинки. У карточці будинку (закладка: «Характеристики», поле: «Мат.зовн.стін») додано варіанти вибору: «з/б панелі», «з/б і цегла».
 13. СОІД №1484076. Облік комунальних послуг. На сервері додатків реалізовано довідник «Періоди пені».
 14. СОІД №1617312. Облік комунальних послуг / Довідники / Квартири. У структуру реєстру «Довідники квартир (ЖЕК)» додано групу полів «Поля користувача».
 15. СОІД №1617324. Облік комунальних послуг / Довідники / Квартири. У карточці квартири реалізовано збільшення розміру полів до LONG8: SAdrKvrt_PlKv – Площа квартири, SAdrKvrt_PlKvOt – Опалювальна площа квартири, SAdrKvrt_PlLodj - Площа лоджії, SAdrKvrt_PlBalk - Площа балконів, SAdrKvrt_PlKhn - Площа кухні, SAdrKvrt_PlVan - Площа ванної кімнати, SAdrKvrt_PlUbr – Площа вбиральні, SAdrKvrt_PlKrd - Площа коридора, SAdrKvrt_PlGil - Площа житлова, SAdrKvrt_PlPds - Площа підсобних приміщень.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1570098. Довідник контрагентів. Картка контрагента. В структуру реєстру рахунків контрагента додано поле «Ознака головного рахунку».

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1582104. Реалізована можливість сортування рядків в таблиці вибором напрямку сортування праворуч від назви поля.
 2. СОІД №1581372. Пункти функціоналу управління сервером додатків, що знаходилися на головній сторінці у вигляді списку розділів ("Сервер", "З'єднання з базою даних"), замінені на вкладки з можливістю переходу по ним.
 3. СОІД №1581342. Зі списку активних станцій, що відображаються на сервері додатків, виключені станції, що знаходяться в черзі на відключення.
 4. СОІД №1581336. Реалізовано автоматичне оновлення списку станцій на сервер додатків.
 5. СОІД №1586538. Додана можливість відправки повідомлення відразу всім активним станціям без необхідності попередньої позначки станцій.
 6. СОІД №1609080. Реалізовано відображення списку актуальних блокувань записів на сервері додатків. Передбачена можливість зняття блокування.
    У таблиці відображаються такі елементи про блокування:
      Номер станції;
      Логін користувача;
      Підприємство;
      Найменування таблиці;
      Ідентифікатор запису.
 7. СОІД №1601994. Додана можливість зміни користувача СУБД для системи. Так само, додана можливість встановлення / зміни пароля користувача. Зміна пароля можлива користувача без запиту попереднього пароля. Так само додана кнопка "Перевірка з'єднання", при якій перевіряється коректність введених даних. Якщо пароль не змінений, то використовується пароль, збережений в системі.
 8. СОІД №1591578. Реалізована можливість запуску ISpro без використання загальних мережевих ресурсів. За WEB-посиланням з сервера додатків відбувається завантаження файлу ISproStation.exe. При запуску завантаженого файлу відбувається копіювання необхідних для роботи модулів на робочу станцію користувача і створення ярлика на "Робочому столі". Після завершення копіювання відбувається запуск ISpro.
 9. СОІД №1586898. Реалізовано відображення загальної кількості підключених станцій в «Менеджері сервера додатків» на сторінці «Станції». При наведенні покажчика на графічну область «Підключень:», що містить інформацію про кількість підключених станцій, відображається спливаюче вікно з інформацією
     Кількість підключень;
     Кількість користувачів;
     Кількість desktop-клієнтів;
     Кількість web-клієнтів.
 10. СОІД №1586928. Змінено відображення ліцензій на сервері додатків. Список відображається в розрізі підприємств. Кожен елемент "Підприємство" справа має статус ліцензії підприємства підсвічений відповідним кольором.
  При натисканні на елемент списку розкривається і відображається інформація про ліцензії:
      Найменування файлу;
      Дата видачі ліцензії;
      Номер ліцензії;
      Найменування організації;
      Ідентифікаційний код організації;
      Доступна кількість робочих місць;
      Використовується робочих місць;
      Закінчення гарантійного обслуговування;
      Закінчення розстрочки;
      Стан;
      Тип ліцензії.
      Ліцензії, які не підходять не під одне підприємства відображаються в кінці списку в групі "Інші".
      Група "Інші" відображається тільки якщо є елементи для цієї групи.
 11. СОІД №1628328. Реалізовано режим "робочого місця адміністратора". На сервері, де розташований каталог серверної частини можливий запуск ISpro в локальному режимі, файлом bpw.exe.
  Для робочих станцій, що працюють в режимі десктоп-клієнта заблокована робота з резервними копіями. Запуск цього функціоналу можливий тільки з "Робочого місця адміністратора"

 

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

 1. СОІД №1563990. Налаштування. Калькуляція. Реалізовано обробку подій документа в калькуляції:
    - Новий документ DC_cNEWDOC
    - Зміна реквізитів DC_cCHGDOC
    - Збереження документа. DC_cSAVEDOC
    - Видалення документа. DC_cDELDOC
    - користувача подія Alt + U. DC_cUSEREVENT
    - Редагування документа. DC_cEDITDOC
    - Зміна статусу документа. DC_cCHGSTT
 2. СОІД №1603674. Документи. Документ / закладка "Документи" перейменовано на " Пов'язані документи ".
 3. СОІД №1615704. Документи. У меню Реєстр виведений пункт "Експорт поточного представлення".
 4. СОІД №1595532. Документи. Документ / закладка Пов'язані Документи:
    - доданий значок "Види реєстру" на панель інструментів;
    - доданий в меню Вид пункт «Види реєстру (Alt + 0)»
 5. СОІД №1607538. Шаблони документів. Специфікація / додана Закладка Калькуляція. Реалізована обробка подій:
    - Створення документа. DC_cNEWDOC
    - Зміна реквізитів DC_cCHGDOC
    - Подія користувача Alt + U. DC_cUSEREVENT
  Для роботи додана секція з полями "Поля специфікації".
 6. СОІД №1592850. Документи:
    - в меню Правка додано стандартні функції (Відмітити, Відмітити все, Зняти відмітки, Знайти запис, Документообіг).
    - Реалізовано видалення позначених документів.

 

WEB-Ispro

У WEB-додатку ISpro версії 7.12.004 реалізована робота з наступними модулями:

 1. Управління Виробництвом / Вимоги на відпуск матеріалів
 2. Управління Виробництвом / Накладні на повернення матеріалів
 3. Управління Виробництвом / Приймально-здавальні накладні
 4. Управління Виробництвом / Накладні на внутрішнє переміщення
 5. Управління Виробництвом / Заявки на постачання
 6. Взаємовідносини з клієнтами / Події
 7. Взаємовідносини з клієнтами / Проекти
 8. Взаємовідносини з клієнтами / Завдання
 9. Управління Виробництвом / Виробнича комплектація
 10. Управління Виробництвом / Виробнича розукомплектація
 11. Управління Виробництвом / Лімітно-забірні картки
 12. Управління Виробництвом / Виробничі замовлення
 13. Управління Виробництвом / Розрахункова специфікація
 14. Управління Виробництвом / Заміни матеріалів
 15. Управління Виробництвом / Приймально-здавальні накладні
 16. Управління Виробництвом / Акт на експедиційний брак
 17. Управління Виробництвом / Акти заміни матеріалів
 18. Управління Виробництвом / Реєстр коригуючих списань ТМЦ
 19. Управління Виробництвом / Облік вироблення
 20. Управління Виробництвом / Лабораторний аналіз
 21. Управління Виробництвом / Документи руху
 22. Управління Виробництвом / Приймально-здавальні накладні
 23. Управління Виробництвом / Технологічна карта
 24. Управління Виробництвом / Технічна специфікація на продукцію
 25. Управління Виробництвом / Завдання виробництва
 26. Головна книга \ Бухгалтерська довідка
 27. Головна книга \ Меморіальні ордера
 28. Податковий облік \ податкові накладні на покупку
 29. Податковий облік \ Розрахунок коригування на покупку
 30. Податковий облік \ Книга покупок
 31. Податковий облік \ Податкові накладні на продаж
 32. Податковий облік \ Розрахунок коригування на продаж
 33. Податковий облік \ Книга продажів.
 34. Податковий облік \ Картотека податкових зобов'язань
 35. Податковий облік \ Картотека податкового кредиту
 36. Облік грошових коштів \ Касові ордера
 37. Облік грошових коштів \ Виписки банку
 38. Облік грошових коштів \ Платіжні документи (Україна)
 39. Облік грошових коштів \ Валютні документи (Україна)
 40. Облік грошових коштів \ Розрахунки за авансовими звітами
 41. Облік грошових коштів \ Відомість видачі в подотчёт
 42. Облік грошових коштів \ Авансові звіти
 43. Основні засоби \ Розрахунок амортизації
 44. Основні засоби \ Розрахунок управлінської амортизації
 45. Основні засоби \ Відомість інвентаризації ОС
 46. Основні засоби \ Картотека основних засобів
 47. Облік автотранспорту \ Картотека автотранспорту
 48. Облік автотранспорту \ Картотека водіїв
 49. Облік автотранспорту \ Подорожній лист
 50. Облік автотранспорту \ Облік видачі палива
 51. Облік автотранспорту \ Облік видачі ПММ
 52. Облік автотранспорту \ Облік роботи водіїв
 53. Облік автотранспорту \ Облік транспортних послуг
 54. Облік праці та заробітної плати\ Особові рахунки працівників
 55. Облік кадрів \ Облікові картки працівників
 56. Облік кадрів \ Протокол комисії із соц. Страхування
 57. Загальні довідники\ Довідник професій.
 58. Облік праці і заробітної плати\Аналітична розрахункові відомість.
 59. Облік праці і заробітної плати\Довідка «Форма 1-ДФ»
 60. Облік праці і заробітної плати\Единий соціальний внесок.
 61. Облік праці і заробітної плати\Статистична звітність.
 62. Облік праці і заробітної плати\ Платіжні відомості
 63. Облік праці і заробітної плати\ Списки на перерахування
 64. Облік праці і заробітної плати\ Документи
 65. Облік праці і заробітної плати\ Універсальні документи
 66. Управління студентами\ Картотека студентів
 67. Облік праці і заробітної плати\ Тарифікація навчальних закладів 1
 68. Облік праці і заробітної плати\ Тарифікація навчальних закладів 2
 69. Облік праці і заробітної плати\ Тарифікація медичних закладів

 

згідно заявлених в СОІД доопрацювань №№1586196, 1608192, 1608996, 1609212, 1609824, 1609908, 1609956, 1609980, 1610034, 1610154, 1611360, 1612578, 1608180, 1605156, 1594050, 1605258, 1606644, 1593588, 1606902, 1606926, 1605138, 1613502, 1611486, 1605120, 1607832, 1606638, 1609224, 1606896, 1615098, 1545540, 1549518, 1545546, 1549512, 1577274, 1577274, 1606620, 1606632, 1606338, 1541268, 1543032, 1543026, 1543020, 1545708, 1542984, 1542972, 1548570, 1548150, 1548648, 1606392, 1606380, 1557180, 1557168, 1548654, 557126, 1609158, 1609170, 1608270, 1611180, 1611162, 1611138, 1611246, 1611204, 1611234, 1611276, 1611288, 1611258, 1611306, 1611444, 1611432, 1611042, 1611372, 1611570, 161558, 1611600,1 611066, 1611588, 161366, 1545108, 1628130

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 331.