Випущено пакет оновлень 8.00.002

Грошові засоби

Доопрацювання
1.      СОІД №1770564. При створенні шаблонів платіжних доручень доопрацьовано збереження Центрів відповідальності.
2.      СОІД №1835868. Реалізовано запис полів в калькуляції розрахункового рахунку платника та розрахункового рахунку отримувача, за умови, що дані розрахункові рахунки присутні в картці підприємства (картці структурної одиниці) та в картотеці контрагентів, якщо розрахункові рахунки не прив’язані до журналу.
3.      СОІД №1536222. Реалізована можливість рознесення сум по Alt+F3 із реєстру у виписках банків.
4.      СОІД №1741266. В звіті «FR Реєстр платіжних доручень для казначейства з експортом в dbf (2020)» (R053_003.RPF) реалізовано автоматичний вибір поля розрахункового рахунку із налаштувань екрану.
 

Облік договорів

Доопрацювання
1.      СОІД №1885482. У картку Угоди та картку Операції договору додана закладка Вкладення.
2.      СОІД №1853412. Звіти. У звіт FR «Експорт для Є-дата API» (R302_008.RPF) додано нову умову. У разі якщо, поле «ЄЗС» (cpvCode) специфікації акту / накладної не заповнено, буде передаватися перші 10 знаків значення ЄЗС з аналогічного поля картки договору.
 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
1.      СОІД №1835898. Реалізовано звіт «FR Акт сверки (Передача в Медок)» (R393_015.RPF).
 

Головна книга

Доопрацювання
1.      СОІД №№1889550, 1891020. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморiальний ордер № 13-авт» (R570_019.RPF) і FR «Меморiальний ордер № 9-авт» (R570_015.RPF) доданий вивід аналітики КПКВ і КЕКВ для всіх рахунків у підсумках по параметру «Виводити аналітику КПКВ, КЕКВ», додано вивід керівника фінансової служби з комісій і додано збереження комісій при наступному запуску під користувачем.
2.      СОІД №1891104. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморiальний ордер № 4, 6, 8-авт (вал.)» (R570_019.RPF) доданий вивід залишків у валюті, збереження комісій при наступному запуску під користувачем і доданий параметр «Книжковий формат».
3.      СОІД №1890984. Оборотно-сальдовий баланс. У звіті FR «Оборотно-сальдовий баланс» (R008_001.RPF) збільшено відступ з нижнього і верхнього краю до 2,5 см.
4.      СОІД №1929588. Звіти. У звіт FR «Аналітична довідка по рахунку» (R009_001.RPF) додано фільтр по кор. рахунку.
 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання
1.      СОІД №1622076. Кошторис та план асигнувань бюджету. Довідки змін до річного кошторису для спеціального фонду бюджету. У хмл- реєстри деталізації рік (або за рік) документа додані поля: Зміна фін., Зміна доходів, Кошторис фін., Кошторис доходи, Кошторис ізм.фін., Кошторис вим. доходи. Поле Зміна фін. вводитися вручну за залишками на початок року (код 602100). Всі інші поля - розрахункові. Формула розрахунку: Зміна доходи = Зміна - Зміна фін. При експорті даних змін по спец. фонду не змінився.
2.      СОІД №1883490,1884102,1884726,1885632. Кошторис та план асигнувань бюджету. Дані поля Зміна фін. довідок змін спеціального фонду виводяться в рядку Фінансування (код 602100) в звітах: 506 FR Зведення показникiв спецiального фонду кошторису (R506_004), 506 FR Кошторис (R506_001), 517 FR Довiдка про змiни до кошторису (Додаток 11) (R517_001), 517 FR Зведення показникiв спецiального фонду кошторису для довiдок (R517_004).
3.      СОІД №1928694. Перейменовані пункти Головного меню підсистеми Фінансового планування та аналізу: Бюджети в - Бюджети WEB; Шаблони бюджетів в - Бюджети (настройка і реєстр документів).
4.      СОІД №1851186. Модуль Бюджети WEB залишився доступний тільки в WEВ версії. У десктоп версії модуль Бюджети (настройка і реєстр документів) об'єднав два реєстри: Шаблони бюджетів і Бюджети.
5.      СОІД №1887192. Бюджети. Реалізовано копіювання шаблонів.
6.      СОІД №1887678. Бюджети. Реалізована повноцінна операція видалення шаблону бюджету, з очищенням даних всіх пов'язаних таблиць.
7.      СОІД №1925076. Бюджети. Код шаблону зроблено унікальним в розрізі однієї Моделі.
8.      СОІД №1899876. Бюджети. У настройку осередку шаблону (перетин рядка і колонки). Додано поле Коеффіцент (-1). Якщо колонка формату числова і встановлений цей параметр, то сума виводиться з протилежним знаком (тобто замінює формулу Операнд * (-1).
9.      СОІД №1899918. Бюджети. Внесено наступні зміни для формування структури шаблону бюджету: 1 для групи можна створити підпорядковану рівня; 2. При створенні рядка можна вибрати: рядок поточного рівня, або, якщо курсор встановлений на групі: рядок підлеглого рівня; настройка колонки однакова для елементів: група і рядок. В осередку шаблону бюджету, на перетині рядка групи і колонки, додана можливість вказати одну з агрегатних функцій: мінімум, максимум, середнє і сума, які розраховуються в розрізі даних рядків, що входять в групу.
10.      СОІД №1934448. Модуль Налаштування / Довідники / Показники бюджету. Додано строкове поле «Ідентифікатор», що вводиться користувачем вручну, в форму записи довідника.
11.      СОІД №1934442. Модуль Налаштування / Довідники / Показники бюджету. В реквізити запису Залишкового показника додана можливість заповнення таблиці впливу на нього статтей бюджету. При додаванні запису в цю таблицю, заповнюються поля: Впливає стаття бюджету, і тип Впливу: Прихід або Витрата.
12.      СОІД №1880778. Модуль Бюджети. У настройку осередку шаблону бюджету для Показника - Залишковий показник додані варіанти - значень: Надходження, Витрати, Залишок на початок, Обороти, або Залишок на кінець.
13.      СОІД №1890570. Бюджети. Реалізовано перегляд бюджетів в режимі Консолідація - відображення в реєстрі бюджетів всіх структурних одиниць, що входять в консолідацію. У цьому режимі не редагується список бюджетів. В цьому режимі реквізити бюджету і дані всередині бюджетів доступні тільки на перегляд. При цьому реєстр шаблонів (зліва) - редактіруюемий в цьому режимі.
 

Управління виробництвом

Доопрацювання
1.      СОІД №1840692. Додаткові модулі / Виробнича комплектація. В документі в пункт меню «Сервіс / Налаштування» додано параметр «Вибір специфікації в форматці». При увімкненому параметрі у вікні модифікації комплекту є можливість вибору специфікації згідно обраної номенклатури та відображення атрибутів номенклатури.
2.      СОІД №1877502. Калькуляція затрат / Планова собівартість. Пункт меню «Документ / Групова калькуляція (Alt+G). Додано можливість вибору декількох груп продукції.
3.      СОІД №1914510. Калькуляція витрат / Картка обліку витрат. Модуль переведено на XML реєстр.
 

Облік основних засобів

Доопрацювання:
1.      СОІД №1873350 Документи руху ОЗ. Часткове списання / в системний вид реєстру «Картки ОЗ (документ) V002_29_001.XML» додані поля «Перв. вартість до »,« Перв. вартість після », які відображають первісну вартість без / з урахуванням переміщуваної вартості.
2.      СОІД №1892070 Відомість інвентаризації ОЗ.В роз'ясненні розрахунку по комбінації клавіш Ctrl + F1, додано відображення інформації за номенклатурними номерами в розрізі картотеки.
3.      СОІД №1904880 Документи руху ОЗ. Надходження / Створення документа надходження через Логістику / Прибуткові товарні накладні / Документ надходження ОЗ / у вікно формування документа Надходження додано, обов'язкове для заповнення, поле «Контрагент».
4.      СОІД №1907040 Звіти. Доопрацьовано звіт «528 FR Відомість надходження ОЗ (рах.обліку та дж.придбання)» (R528_006.RPF), в діалогову форму звіту доданий чекбокс "Не враховувати документи часткового переміщення", якщо відмітка активна -картки, які створені док-том Часткове переміщення не будуть відображатися в звіті.
5.      СОІД №1908450 Документи руху ОЗ. Часткове переміщення, Списання, Часткове списання, поле «Причина списання» збільшено до 500 символів.
6.      СОІД №1910364 Реалізовано експорт/імпорт налаштувань калькуляції ОЗ
 

Заробітна плата

Доопрацювання
1.      CОІД №№1837434, 1844028. Модуль Об'єднана звітність. На формі експорту відомості об’єднаної звітності збільшена довжина поля КОАТАУ до 20-ти символів. В імені файлу експорту відомості Об'єднаної звітності встановлюється значення цього поля з 32-ї позиції.
2.      CОІД №№1844106, 1859028, 1839540, 1847166,1856928, 1874760. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано заповнення відомості об'єднаної звітності по всім доступним структурним одиницям на базах без централізованого обліку. При цьому додатки Д1, Д5, Д6 заповнюються по всім працівникам підприємства, додаток Д4 тільки для працівників основного офісу. Для інших структурних одиниць, які не є основними заповнюються тільки дані в додатку Д4, за відсутності даних порожні відомості не формуються. Реалізовано груповий експорт по всім зазначеним відомостям, сформованим за структурними одиницями.
3.      CОІД №1819350. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано звіт 1662 FR «Пiдсумки» (RG62_006.RPF).
4.      CОІД №№1852788, 1854966, 1841370, 1839444, 1874772, 1874784, 1874766. У модулі Об'єднана звітність в вікні Податкові органи (меню Реєстр / Податкові органи) збільшено розмір поля Код відокремленого підрозділу до 256 символів, додана закладка Центральний, на якій має бути вказано Головний податковий орган. Доопрацьовано механізм формування і експорту відомості об'єднаної звітності по податковим органам.
5.      CОІД №1852650. Модуль Об'єднана звітність. Для експорту в форматі XML додана можливість вибору форми F0500106, для експорту даних по ФОП.
6.      CОІД №1729296. При виконанні переміщення працівника в модулі Об'єднана звітність в доповненні додаток Д5 відбивається дата звільнення за старим табельної номером і дата надходження по-новому.
7.      CОІД №1856394. Модуль Об'єднана звітність. В основний вид реєстру об'єднаної звітності, з переліком створених відомостей (V855_1_001.XML), додані поля Нарахований дохід і Сума фонду з підсумками за Єдиним соціальним внеском.
8.      CОІД №№1870140, 18736858. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано формування та експорт об'єднаної звітності з типом Довідковий (форма створення, поле тип, в комбобокс доданий вибір Довідковий).
9.      CОІД №№1883694, 1891176. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано формування та експорт об'єднаної звітності з типом Уточнюючий (форма створення, поле тип, в комбобокс доданий вибір Уточнюючий, в поле період доданий вибір місяця кварталу, за який уточнюється звіт, параметри для вибору номерів додатків. У виді реєстру 1 «Список працівників ПДФО, ЄСВ, ВЗ» відображені закладки по обраних при формуванні звіту додатків за вказаний період з можливістю додати рядок, вказати ознаку або тип нарахувань (для Додатку1)
10.      CОІД №1804128. Модуль Об'єднана звітність. Реалізовано введення працівників за списком, при створенні відомості з включеним параметром Порожній звіт у виді реєстру 1 «Список працівників ПДФО, ЄСВ, ВЗ».
11.      CОІД №1804110. Модуль Об'єднана звітність. При заповненні додатка Д5 проводиться аналіз переведення працівника в інший підрозділ в звітному кварталі.
12.     CОІД №1772280. Передбачено перерахунок надбавок, внесених в модулі Універсальний документ або вручну в разі, якщо в налаштуванні виду оплат надбавки ввімкнений параметр «Чи нараховується за відпрацьований час за кожним видом оплати окремо».
13.      CОІД №1641270. Доопрацьований функціонал розрахунку фондів єдиного соціального внеску з індексації. У запис сторно індексації доданий аналіз зміни базового місяця. Якщо базовий місяць змінився заднім числом і викликав сторно індексації минулого місяця, то при розрахунку фондів вона відноситься по обліковому періоду.
14.      CОІД №1878090. У форми налаштування індексації доходів метод розрахунку 72 доданий параметр «виключає час» для введення видів оплат системи оплати, час за якими потрібно виключити з розрахунку індексації.
15.      CОІД №1891794. Доопрацьовано розрахунок оплати середнього заробітку. Якщо відсутній заробіток для методів розрахунку 105 Вихідна допомога, 32 Матеріальна допомога до відпустки.
16.      CОІД №1888746. Реалізовано звіт 1585 FR «Довідка про нараховані суми грошового забезпечення та про Сплачені необхідних для планування внески» (RF85_006.RPF) згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 04.02.2021 № 3-1.
17.     CОІД №1896054. Реалізовано відображення на дату розрахункових листів в поточному обліковому періоді за минулі розрахункові періоди, якщо відомість на виплату список за методом розрахунку 60 Виплата зарплати, сформований в минулому обліковому періоді, а закривається в поточному або список в поточному періоді сформований з параметром «Враховувати заборгованість минулих періодів ».
18.     CОІД №1916826. Доопрацьовано звіт групи 494 FR Утримання i фонди по списку на перерахування R494_015.Звіт формується на дату по відміченим спискам на перерахування закритим на дату. Якщо в списку є працівники у яких база для фондів ЄСВ на дату не співпадає з сумою нарахувань в РЛ на дату виплати, то ці працівники відображаються у звіті в списку невідповідностей.
19.      СОІД №1707852. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика/ Відхилення. При зміні в особовому рахунку працівника звання (Надбавка за звання Метод розрахунку 52) і створенні наказу в Призначенні/Переміщенні, в розділі розрахункового листа у вкладці Аналітика / Відхилення відображаються відповідні записи нарахувань з дати зміни даної надбавки.
20.      СОІД №1670400. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика Допрацьований параметр для розрахунку фонду оплати праці за повний місяць, без урахування дати дії надбавок. Реєстр/ Період розрахунку відхилень/ Доданий чекбокс: Розрахунок за повний місяць при активації якого виконується розрахунок сум надбавок по розділам ФОП і Відхилення за повний місяць, з постійних нарахувань працівника, не зважаючи на період дії надбавок в рамках вибраного місяця. Зберігаючи при цьому поточний розрахунок надбавок, що означає якщо відключити параметр Розрахунок за повний місяць, то надбавки будуть відображатися за вказаний період в постійних нарахуваннях.
21.      СОІД №1730310. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика/ ФОП. Реалізований розрахунок виду оплат з методом розрахунку 038 Вислуга років: при зміні відсотка в середині місяця, виводиться два рядка: до зміни і після з відповідним відсотком нарахування і датою.
22.      СОІД №1670268. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика/ ФОП. Реалізовано відображення Видів оплат у розділах ФОП і Відхилення з розбивкою по ДФ/ЕКВ. При виборі фільтра по ДФ/ ЕКВ, в даних розділах відображаються відповідні Види оплат. В реєстр ФОП і Відхилень додані поля ДФ и ЕКВ. Відображаються, якщо використовується дане налаштування.
23.      СОІД №1717548. ФОТ. ФОП. Розрахунковий лист / Аналітика/ Відхилення. При зміні категорії персоналу в особовому рахунку працівника і додаванні наказу у Призначення / Переміщення, дані зміни для видів оплат з методом розрахунку 038 Вислуга років з урахуванням умови застосування по зміні категорії, відображаються в розділі Відхилення.
24.      СОІД №1887318. Документи / Тарифікація медичних закладів. Для розрахунку підвищень ставки, допрацьовано метод розрахунку 273 Підвищення посадового окладу, допрацьоване налаштування в модулі Тарифікація медичних закладів. Для розділення Видів оплат підвищень по групам і самостійного вибору розрахунку підвищень користувачем, в налаштуванні роботи тарифікації Реєстр / Параметри додана вкладка Підвищення окладу. На вкладці у розділі Системи оплати знаходиться список доступних в розрахунку систем оплати, в панелі Порядок розрахунку підвищень список Видів оплат підвищень по кожній Системі оплати. Для зручності роботи по кожній Системі оплати можна налаштовувати свою розбивку підвищень по групам. Розподіл виконується на 3 групи, код групи задається в полі Група.
При додаванні/ видаленні системи оплати/ підвищення, відповідний вид оплати автоматично підтягнеться в налаштування після того, як буде додано на вкладку Види оплат. Нові Види оплат Підвищень заносяться в список по кожній Системі оплати з групою 1. Таким чином, якщо не виконувати налаштування розділення підвищень, всі вони будуть розраховуватися по групі 1, як це було реалізовано в старому алгоритмі, тобто, розрахунок від окладу. Після налаштування розділення підвищень по групам, розрахунок Системи оплати буде виконуватися з урахуванням налаштування.
Після закриття документу тарифікації, в Особовий рахунок працівника потрапляє повна сума окладу з урахуванням підвищень. Суми підвищень записуються в постійні нарахування з урахуванням даного налаштування, в Розрахунковий лист потрапляють повною сумою з постійних нарахувань працівника без додаткових перерахунків.
25.      СОІД №1894866. Модуль Звіти. У звіт FR181 «Розрахункова відомість по видам оплат (відпр. дні)» (R181_010.RPF) доданий параметр на формі звіту «Види оплат виводяться в розрізі періодів, за які розраховані».
26.      СОІД №1894854. Модуль Звіти. У звіт FR181 «Розрахункова відомість по видам оплат (відпр. дні)(відпрацьовані години)» (R181_012.RPF) доданий параметр на формі звіту «Види оплат виводяться в розрізі періодів, за які розраховані».
27.      СОІД №1736658. При розрахунку видів оплат з методом розрахунку 19 «Аліменти» доопрацьовано розрахунок аліментів від прожиткового мінімуму пропорційно до дати зміни віку дитини.
28.      СОІД №1901136. Налаштування зарплати/Довідники /Причини непрацездатності
 В довідник додані наступні причини непрацездатності для електроних лікарняних:
«1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві»
«2 - Вагітність і пологи»
«3 - Необхідність догляду за хворою дитиною»
«4 - Необхідність догляду за хворим членом сім’ї»
«5 - Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»
«6 - Карантин, встановлений відповідно до законодавства»
«7 - Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»
«8 - Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»
«9 - Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта)
«10 - Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2»
 У разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві» після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини:
«11 - Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»
«12 - Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві».
Довідник недоступний до перегляду/редагуванню із налаштування зарплати. При внесенні лікарняних в розрахунковий лист або універсальний документ, система автоматично обирає до якого довідника завертатись при виборі причини хвороби при вводі номеру. Якщо номер починається з букви, то вибір причини хвороби проводиться із строго довідника, якщо з цифри, то із нового. Довідник автоматично заповнюється при оновленні версії. Якщо довідник не оновився, то потрібно виконати оновлення серверних об’єктів для підсистеми «Управління персоналом».
29.      СОІД №1901226. При внесенні лікарняних в універсальний документ або розрахунковий лист додана можливість введення цифрового номеру.
 

Облік кадрів

Доопрацювання
1.      СОІД №1883388. Реалізований звіт 1812 FR «Форма № 4-ПН Інформація про заплановане масове вивільнення працівників» RI12_024, нова форма затверджена Наказом Мінекономіки від 18/03/2021 №563 (зареєстрований в Мінюсті 05/04/2021 р. за №445/36067). Звіт формується в модулі Облік кадрів в реєстрі особових карток або в розділі Звіти. Дані у звіт зачитуються по результату проведення відповідного наказу «Попередження про заплановане вивільнення працівника» та/або запису в особовій картці в розділі Призначення та переміщення, стор. 2.
2.      СОІД №1862838. В особовій картці працівника в розділі Військовий облік для поля «Перебуває на спеціальному обліку №» збільшено кількість допустимих символів до 50.
3.      СОІД №1913970. Доопрацьовані наступні звіти для коректного відображення в розділі Військовий облік:
1) Звіт 1629 «FR Особова картка держслужбовця (від 19.05.2020 №77-20)» RG29_040.RPF - розділ 12, строчка «Перебування на спеціальному обліку»;
2) Звіт 1629 «FR Типова форма №П-2 Особова картка (від 25.12.2009 № 495/656)» RG29_015.RPF - розділ II Відомості про військовий облік, строчка «Перебування на спеціальному обліку».
4.      СОІД №1824798. В особовій картці працівника в розділі Освіта, підрозділ Наукові праці для поля «Найменування» збільшено кількість допустимих символів до 300.
5.      СОІД №1910178. В модулі Накази доопрацьований експорт та імпорт наказу із типовою операцією 006 Надання щорічної відпустки. Тепер відбувається вивантаження/загрузка даних полів «Стаж для дод.відпустки», «Надати мат.допомогу».
6.      СОІД №1882194. Змінено формат підписів у звітах R639_006 FR «Меморіальний ордер №5-авт (№ 755 від 08/09/2017)» та R639_009 FR «Меморіальний ордер №5 (N 755 від 08/09/2017)» у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України № 55 від 17.01.18 року
7.      СОІД №1912110. Реквізит "Тимчасове призначення" винесено у вікно призначень в розділі Призначення і переміщення особового рахунку та особової картки.
8.      СОІД №1921416. Перелік реквізитів протоколу змін було доповнено реквізитом «Базовий місяць індексації доходу»
 

Податковий облік

Доопрацювання
1.      СОІД №1890390. Зведені податкові накладні, специфікація , підстава договір. При формуванні зведених податкових накладних на продаж за документами оплати якщо в підставі договір то специфікація зачитується за кодом договору.
 

Логістика

Доопрацювання
1.      СОІД №№1843284, 1843446. Управління запасами / Звіти. У звіті R408_002.RPF, R398_013.RPF реалізовано відображення мови згідно налаштувань інтерфейсу.
2.      СОІД №1886874. Управління запасами / Документи руху. Реалізовано системний звіт R864_028.RPF «Акт списання (Дод.3 до Порядку списання військового майна)».
3.      СОІД №1883562. Управління запасами / Документи руху. Реалізована вкладка "Вкладення" в документах руху запасів.
4.      СОІД №1845636. Облік закупок, облік збуту. У калькуляції звітів консигнатора додано можливість встановлення податкової моделі через змінну DC_TaxMdlSh.
5.      СОІД №1551984. Облік збуту. У накладних, актах та замовленнях реалізована можливість встановлення id договору у калькуляції через змінну DC_DogId.
6.      СОІД №1743510. Облік закупок. Звіт C281_002.RPF реалізовано на FRCore. Звіт R281_002.RPF видалено.
7.      СОІД №1888374. Облік закупок, облік збуту. Додано новий вид операції у накладних – «Внутрішнє переміщення ОЗ між СО». Реалізовані звіти Авізо C324_010.RPF та C281_005.RPF.
 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
1.      СОІД №1890258. Автотранспорт. Реалізовано підтягування залишків палива при виборі в ПЛ автомобіля з ознакою "Спідометр відсутній".
 

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання
1.      СОІД №1916682. В модулях підсистеми Взаємовідносини з контрагентами доопрацьовані комбобокси, які працюють зі списком працівників. Тепер є можливість відображення списку працівників та вибору з нього.
 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
1.      СОІД №1890606. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Договори / Картотека договорів. В набір параметрів для налаштування шаблону імпорту особових рахунків додані поля, що дозволяють проводити одночасний імпорт особових рахунків та договорів, які є підставами і створені в Картотеці договорів.
2.      СОІД №1906656. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Види реєстру / 1-й системний реєстр Особові рахунки – в набір даних «Договір-підстава» додане поле «Контрагент», яке в Карточці договору з Картотеки договорів відображає сторону, з якою заключений договір для можливості налаштування користувацького реєстру.
3.      СОІД №1904820. Облік комунальних послуг / Довідники / Квартири / Картка квартири / Головна – доданий новий параметр «площа опадів, га» - у подальшому для використання в методі розрахунку «опади».
4.      СОІД №1904862. Облік комунальних послуг / Довідники / Номенклатура / Картка номенклатури / Налаштування. Створений новий метод розрахунку послуги «опади» підлеглий метод «дощі/сніг», в якому створена таблиця для внесення необхідних для розрахунку параметрів: кількість опадів H та коефіцієнт стоків К.
5.      СОІД №1911852. Облік комунальних послуг / Довідники / Квартири / Реєстр / 1-й системний реєстр Довідник квартир - в набір даних «Вихідні реквізити» додане поле «площа опадів, га» для можливості налаштування користувацького реєстру.
6.      СОІД №1908780. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Особовий рахунок / Звіт Акт звіряння розрахунків R021_010.RPF. В звіт внесені наступні зміни: можливість формувати за період/декілька місяців, додані поля «Перерахунок» та узагальнені результати по нарахуванням, оплатам, перерахункам.
7.      СОІД №1886220. Облік комунальних послуг / Показники лічильників / Вид - Комерційні точки обліку та Особові рахунки. У реєстри додано поле «Ознака» для відображення ознаки внесених показників.
8.      СОІД №1869552. Облік комунальних послуг / Показники лічильників. Реалізовано функціонал внесення 0 обсягу споживання для квартирного, будинкового лічильника та лічильника на групу квартир:
- в поле «споживання» вноситься значення «0», встановлюється ознака «Ф»;
- в поле «поточні показники» вноситься значення = «попередні показники», після автоматично заповнюється поле «споживання» значенням «0», встановлюється ознака «Ф».
Для недопущення внесення некоректних даних, що можуть призвести до неправильного алгоритму розподілу будинкового факту, за результатом формування рахунків на оплату в протоколі буде повідомлення про необхідність перевірити правильність внесеного обсягу будинкового лічильника.
9.      СОІД №1782660. Облік комунальних послуг / Показники лічильників / Вид – Показники лічильників (закладка «будинок»): додано обов'язкове поле реєстру «Ознака».
10.      СОІД №1920456. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Внесені зміни до звітів Оборотна відомість в розрізі комунальних послуг RU31_001.RPF RPF, Реєстр боржників RU31_005.RPF, Реалізація послуг RU31_009.RPF – у сальдо на початок вибраного в параметрах періоду буде враховане початкове сальдо по послугам, що створені у вибраному періоді в середині місяця та мають початкове сальдо, що не дорівнює нулю.
11.      СОІД №1923474. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Внесені зміни до звіту Перелік пільгових категорій громадян RU31_003.RPF – будинки відображені згідно алфавітного сортування з урахуванням типу вулиці та будинків з літерними індексами.
12.      СОІД №1838280. Облік комунальних послуг / Довідники / Номенклатура. У карточці номенклатури на вкладці «Налаштування» реалізовано параметр «Поквартальне нарахування». За замовчуванням встановлюється значення «Відсутнє». За необхідністю є можливість обрати певний місяць кварталу для подальшої періодичності нарахувань.
13.      СОІД №1838340. Облік комунальних послуг. Реалізовано поквартальне нарахування за комунальними послугами. При формуванні нарахувань перевіряється параметр в картці номенклатури «Поквартальне нарахування». Якщо у випадаючому списку встановлено значення «Відсутнє» - нарахування за послугою щомісячне. Якщо встановлено значення < > «Відсутнє» - нарахування формуються у відповідному місяці кварталу.
14.      СОІД №1914210. Облік комунальних послуг. Реалізовано додаткову перевірку для процедури формування рахунків spJekLgotEl_1.sql: з таблиці SprF2 не брати записи із значенням NULL.
15.      СОІД №1869606. Облік комунальних послуг\Закриття періоду. Оптимізована процедура розрахунку сальдо на кінець поточного періоду, що прискорило процес закриття періоду. Доданий пункт меню "оперативне сальдо на кінець поточного періоду", за результатами якого розраховане сальдо на кінець періоду, який в даний момент є відкритим, результати будуть записані в DogOst, що дозволить формувати звіти з попередніми результатами без закриття періоду.
16.      СОІД №1546266. Облік комунальних послуг / Особові рахунки/ Реєстр: V699_10_001.XML. Оптимізовано завантаження реєстру через розрахунок сальдо з DogOst, без виклику процедури для кожного запису реєстру.
 

Загальні довідники

Доопрацювання
1.      СОІД №1909542. Довідник Структурних одиниць. Картка розрахункового рахунку. Реалізовано автозаповнення МФО банку якщо рахунок IBAN. Та існує такий банк в довіднику банків.
2.      СОІД №1572504. Довідник контрагентів. Картка розрахункового рахунку. Реалізовано автозаповнення МФО банку якщо рахунок IBAN. Та існує такий банк в довіднику банків.
3.      СОІД №1899126. Картотека контрагентів. Змінено логіку обробки доступу до рахунків контрагентів. Тепер доступ до довідника рахунків контрагента працює незалежно від доступу до картки контрагента.
4.      СОІД №1849356. Змінено оновлення контрагентів типу ДСД та ДУМ. Договір про спільну діяльність та Договір управління майном. В них ІНН складає 9 символів.
5.      СОІД №№1886322, 1885026, 1884030, 1880478, 1880472, 1880328, 1879212, 1876920, 1875972, 1875906, 1874460, 1874412, 1873686. Функції f_Ptn_GetInfoSch, _MergePtnAdr, f_PtnSch_Write, InsNewPiopNMPlIfNot, f_GetPtnByPhoneNmrEx_, f_UpdatePtnRkzFromGNAU_, f_PtnGrp_Select, f_PtnGetAccountAll, s_LoadPtnCargo, s_SavePtnCargo, _SetCaptionFltByPtn, f_NewPtnGrp, f_FindPtnEgrpoy_ та f_Ptn_GetPassportIssueDate_ переписано на метод сервера додатків.
6.      СОІД №№1833210, 1605174. Додано можливість архівувати розрахункові рахунки контрагентів. Якщо вони прив'язані до документів та надалі не використовуватись в програмі додано параметр Архівний. В результаті чого якщо р/р відправлено в архів при формуванні документів по даному контрагенту рахунок не відображатиметься. Видалення рахунку відбувається в два етапи. Видалення (F8) – після чого рахунок помічається як логічно видалений. Та Видалення логічно видаленого рахунку (Сtrl+Y) – після чого рахунок видаляється назавжди. Зверніть увагу, якщо існують посилання на даний рахунок то програма повідомить про неможливість видалення. В картці контрагента по комбінації Картка – приховати логічно видалені. Встановлений флаг приховує всі архівні рахунки зі списку. Знятий флаг відображає архівні рахунки відображені сірим кольором в переліку, актуальні – сині.
7.      СОІД №1917036. В картці підприємства та картці структурної одиниці збільшено поле довідника КОАТУУ до 19 символів. Оновлено довідник згідно з Наказом Міністерства РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ №3 від 12.01.2021р.
8.      СОІД №1823670. Довідник адрес. Додано можливість редагувати країни та регіони в картці контрагента на веб.
9.      СОІД №1898118. Коди бюджетної класифікації. Оновлені класифікатори бюджетів станом на 09/08/2021.
 

Загальносистемні питання

Доопрацювання
1.      СОІД №1873146. Механізм автонумерації оптимізовано по швидкості роботи.
 

WEB

Доопрацювання
1.      СОІД №1885476. В Web-телефоні реалізована можливість використання чату для обговорення тимчасових питань з колегами.
2.      СОІД №1885560. В Web-телефоні реалізована можливість відео дзвінків з колегами.
3.      СОІД №1906590. В Web-телефоні реалізована можливість створення контактної особи контрагента декількома шляхами в момент дзвінка.
4.      СОІД №1881480. В Web-телефоні реалізовано функціонал відображення пропущених дзвінків для більшої зручності використання.
5.      СОІД №1925994. В Web-телефоні реалізовано можливість запису телефонної розмови.
6.      СОІД №1888482. Доданий новий компонент «Фрейм», який дає можливість відкривати інші веб-сторінки в Веб ІСпро.
7.      СОІД №1888482. Доданий новий компонент «Навчання та оцінка».
8.      СОІД №1881618. Модуль «Конструктор». Додана можливість встановлення значення «за замовчуванням»
9.      СОІД №1909344. Модуль «Конструктор». Додано новий розділ в налаштуваннях модулю «Шаблони реєстрів». Можливо створити шаблони налаштувань і використовувати при налаштуванні реєстрів.
10.      СОІД №1911552. Реалізовано зберігання останнє вибраного шаблона модуля.
11.      СОІД №1887066. Реалізовано відображення поточної дати в компонентах вибору дати.
12.      СОІД №1829460. Реалізовано можливість відкриття документу з «Порядок денний».
13.      СОІД №1905114. Додано перезавантаження реєстрів після виконання подій "Other Operation".
14.      СОІД №1880100. В підсистемі Менеджмент персоналу додано розділ Параметри та пункт меню Налаштування. Модуль Налаштування містить 2 закладки:
1) Параметри с пунктами:
- Моніторинг настрою
- Рекрутинг з підпунктом Інтеграція с сайтами пошуку роботи
2) Довідники - з користувацькими довідниками підсистеми Менеджмент персоналу
15.      СОІД №1903242. В підсистемі Менеджмент персоналу реалізовано модуль Управління цілями, в якому є можливість вести список цілей по підприємству, призначати цілі працівникам, визначати планове та фактичне значення виконання цілей за період, реалізовано архів цілей та підведення підсумків по працівникам. Також на підставі призначених цілей можливе створення задач в підсистемі Відносини з клієнтами.
16.      СОІД №1889490. Додані анімовані смайли при запиті настрою у користувача.
17.      СОІД №1889436. Додана можливість експорту поточного представлення в модулях з деревовидними реєстрами.
18.      СОІД №1889184. Додана можливість зміни шаблона модуля.
19.      СОІД №1871796. Модуль «Конструктор». Реалізована можливість додавання декількох ординат(вісь Y).
20.     СОІД №1928544. В блоці «Рекрутинг» підсистеми «Менеджмент персоналу» додано функціональність інтеграції с сайтами пошуку роботи. Для налаштування функціональності використовується відповідний пункт в меню Налаштування менеджменту персоналу. Передбачені функції публікації та редагування вакансій, видалення вакансій, які були опубліковані, та отримання відгуків.