Випущено пакет оновлень 8.00.003


Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №№1888386, 1983324. Розрахунки з підзвітними особами. Авансові звіти. Реалізована можливість внесення специфікації (товарів та послуг), в рядки авансового звіту.
  У вікні «Введення/Коригування рядка звіту» додана відмітка «Номенклатура». При встановленні відмітки «Номенклатура», відображається закладка для додання товарів та послуг «Специфікація». Позиції додаються по: товар - клавіша F3, послуга - комбінація клавіш Alt+F3, у вікні «Модифікація рядка документа». В рядок авансового звіту, є можливість додати лише одну позицію специфікації.
 2. При створенні операції «Витрачено згідно звіту», на основі авансового звіту, строки специфікації передаються в операцію. За комбінацією клавіш Ctrl+O, або меню/Операція/ «Сформувати складський ордер» реалізована можливість формування документа "Прибутковий складський ордер".
 3. СОІД №1780860. Розрахункові та валютні рахунки/Виписки банку. Реалізована можливість групового видалення дат за відмітками в реєстрі. Видаляються тільки ті дати, за якими немає жодної операції, про що система інформує користувача повідомленням: «Будуть видалені дати, за якими немає руху».
 4. СОІД №2008092. Реалізовано методи на сервер додатків, що виконують:
  - Отримання залишків та оборотів по дню або об'єкту обліку з перерахунком(GetFundDates);
  - Перерахунок оборотів та залишків операційного дня (SetFundBal);
  - Отримання першої та останньої дат (GetFinFundBal).
 5. СОІД №1993440. Реалізовано метод SetFundBal перерахунку залишків на збережену процедуру.
 6. СОІД №2018436. Для прискорення процесу перерахунку залишків (при створенні, видаленні, редагуванні операцій (записів таблиці грошових операцій)), метод перерахунку переписано на збережену процедуру. Процедура перераховує залишки коштів за конкретним об'єктом обліку, починаючи з дати, яка передана в параметр.
 7. СОІД №2018448. Метод розрахунку курсової різниці переписано на збережену процедуру. Використовується при створенні, редагуванні операційного дня та під час перерахунку залишків. Заповнює суму курсової різниці.
 8. СОІД №2018443. Для прискорення процесу перерахунку залишків (при створенні, видаленні, редагуванні операцій (записів таблиці грошових операцій)), переписано метод перерахунку залишків на збережену процедуру. Викликається у вікні виписок банку (вид "групування за датами") по Ctrl+F3, а також при загальних перерахунках. Процедура перераховує залишки коштів за конкретним об'єктом обліку, починаючи з дати, яка передана в параметр.

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №1660776. Налаштування. Калькуляція договорів. У калькуляцію Документа, в розділ полів Реквізити шапки, додано поле «Обґрунтування» (DC_Obosn). Поле доступно до зачитування та запису.
 2. СОІД №1605924. В реквізити структури реєстрів договорів підстави додано поле «Повне найменування контрагента» (sDogSt_DocPtn).
 3. СОІД №1768650. Доступ до даних. Додано параметр «Заборонити коригування контрагента». Параметр доступний в разі установки параметра «Коригування затверджених договорів».
 4. СОІД №1926156. Реалізовано системний звіт «302 FR Звіт про експорт (імпорт) послуг (№9-зез (квартальна))» (R302_010.RPF). Звіт запускається по зазначеним записам в реєстрі договорів. Форма перед друком: період - квартал, підрозділ КЗЕП - за замовчуванням встановлено 04.04. (Поле CHAR, 6 знаків). Вибірка даних проводитися на підставі актів виконаних робіт, прив'язаних до договору. Заповнюються таблиці 3.1.2. і 3.2.2. Звіт виводити весь перелік послуг (номенклатур) з кодом 04.04.01 та 04.04.04. Номенклатура ідентифікується за кодом УКТ ЗЕД, куди встановлено коди групи 04.04.
 5. СОІД №1712622. Калькуляція документа. До реквізитів шапки додано поле «Розрахунковий рахунок власної сторони» (DC_OwnSSch).
 6. СОІД №1983864. Калькуляція документа. До списку полів, що зачитуються функцією GETGRP_OPR_FILLFIELDS додано поле «ІД операції «Залежно від»» (DOGOPR_RCDLNKACT.
 7. СОІД №1992762. Калькуляція документа. Реалізовано ряд функцій навігації по рядкам специфікації операції:
  - GET_SPECOPR_FIRST - Отримати перший рядок специфікації;
  - GET_SPECOPR_NEXT - Отримати наступний рядок специфікації;
  - GET_SPECOPR_ART - Отримати артикул позиції документа;
  - GET_SPECOPR_RCDANK - Отримати ID аналітичної картки позиції документа;
  - GET_SPECOPR_OPA - Отримати ID товару позиції документа;
  - GET_SPECOPR_SMOPL - Отримати суму оплати за позицією документа;
  - GET_SPECOPR_SM - Отримати суму за позицією документа.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №1646454. Меморіальні ордери. В налаштуваннях меморіального ордеру реалізовано відображення аналітики за кодами, які ще не задіяні в картотеці.
 2. СОІД №1980012. Звіти. Звіт «FR Протокол інвентаризаційної комісії» (R816_064.RPF) доопрацьовано із врахуванням тимчасової таблиці у розрізі робочих станцій.
 3. СОІД №1992138. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні» (R372_430.RPF).
 4. СОІД №1998888. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат» (R372_431.RPF).
 5. СОІД №2003460. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування» (R372_432.RPF).
 6. СОІД №2000580. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат» (R372_433.RPF).
 7. СОІД №2004744. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування» (R372_434.RPF).
 8. СОІД №1997346. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності» (R372_435.RPF).
 9. СОІД №2005530. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про рух грошових коштів, прямий метод» (R372_444.RPF).
 10. СОІД №2006496. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод» (R372_445.RPF).
 11. СОІД №2006502. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і M.E.Doc в системному звіті «FR Звіт про зміни у власному капіталі» (R372_446.RPF).
 12. СОІД №1996284. Регламентована звітність. Оновлено звіт «Довідка про надходження у натуральній формі, Додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (R372_443.RPF).
 13. СОІД №2025114. Меморіальні ордери. У звіті «Меморіальний ордер №17-авт» (R570_023.RPF) додана можливість виводу інших записів у таблицю.
 14. СОІД №2022504. Регламентована звітність. Звіт №5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" (R372_092.RPF) оновлено відповідно до Наказу МФУ № 654 від 06.12.21.
 15. СОІД №2019714. Регламентована звітність. Внесено зміни до Порядку складання бюджетної звітності, затвердженого наказом МФУ №44 у таких звітах: FR Ф№4-1д,м Звіт про надходження i використання коштів, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML) (R372_331.RPF); FR Ф№4-2д,м Звіт про надходження і використання коштів, получених за іншими джерелами власних надходжень Наказ №712 (R372_329.RPF); FR Ф№4-3д,м Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду Наказ 712 (R372_333.RPF); FR Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (R372_101.RPF); FR Дод.17. Справка для спрямування обсягів своїх надходжень, які перевищують відповідні витрати (R372_103.RPF).
 16. СОІД №1935822.Регламентована звітність. Внесено зміни до Податкової декларації з податку на прибуток згідно з Наказом № 317 від 04.06.2021р. Оновлено звіти: Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (R372_323.RPF); Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ПН (R372_315.RPF); Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток РI (R372_316.RPF); Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток АМ (R372_321.RPF);
 17. СОІД №2030052.Регламентована звітність. Оновлено Звіт про використання та запаси палива (річна) (R372_410.RPF) відповідно до змін за Наказом №176 від 06.07.2021р.
 18. СОІД №2030820.Регламентована звітність. Оновлено Звіт про використання та запаси палива (місячна) (R372_436.RPF) відповідно до змін за Наказом №176 від 06.07.2021р.
 19. СОІД №2026956. Регламентована звітність. Відповідно до Наказу МФУ від 20.12.2021р. № 694 оновлено такі звіти: FR Дод.14. Справка про депозитні операції. Наказ №44 (R372_096.RPF);FR Дод 13. Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків. Наказ №44 (R372_097.RPF); FR Дод 12. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що знаходяться на поточних рахунках, відкритих в установах банків. Наказ №44 (R372_099.RPF); FR Дод.18. Довідка для спрямування асигнувань розпорядникам бюджетних коштів (R372_102.RPF); FR Дод.19 Довідка про кредиторську заборгованість за зобов'язаннями 10/13 Наказ 44 (R372_120.RPF); FR Ф№7д,м Звіт про заборг. за бюджет. коштів р/кв/м 2017 Наказ 44 (R372_181.RPF); FR Ф№7д.1, 7м.1 Звіт про заборг. за окрем.прогр. р/кв/м 2017 Наказ №44 (R372_202.RPF); FR Дод.20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість (R372_325.RPF);FR Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Наказ №712(R372_330.RPF); FR Ф№4-4д Звіт про надходження і вік. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712 (R372_332.RPF); FR Дод.16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості ЗФ (R372_335.RPF); FR Дод.11 Справка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (R372_376.RPF); FR Дод.14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017 (R372_182.RPF); FR Дод.15 Довідка про сплату до бюджету штрафів (R372_390.RPF).
 20. СОІД №2031366.Регламентована звітність. Відповідно до змін Наказу №134 оновлено звіт FR Звіт про наявність та рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (R372_370.RPF).

Фінансове планування і аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №1956018. Бюджети. Реалізовано можливість створення консолідованого бюджету за структурними одиницями за клавішею Insert після вибору структурної одиниці верхнього рівня з параметром Консолідація.
 2. СОІД №2016084. Бюджети. Для програм користувача до розділу функцій Функції для бюджету/ Функції для роботи FastReport додані функції:
  GET_BDJDT_SUM – отримання даних бюджету
  Параметри:
  Ід бюджету, Ідентифікатор сценарію, Код показника бюджету,
  Тип показника (1-сума, 2-кількість, 3-значення),
  Ід аналітичної картки показника, Дата періоду з, Дата періоду;
  GET_BDJDT_RCD - отримання Ід бюджету
  Параметри:
  Ід моделі, Ід групи, Код шаблону, Номер бюджету, Дата початку дії бюджету, Дата кінця дії бюджету, Ід аналітичної картки бюджету, Статус бюджету (0 - все без архіву, 1 - діє, 2 - у розробці, 3 - архів).
 3. СОІД №1947624. Бюджети. До реквізитів шаблону бюджету додано періодичність – декади.
 4. СОІД №№1989582, 1993716 Бюджети. Всередині документа бюджети реалізовано форму друку звіту 25 FR Бюджет R025_001.
 5. СОІД №1946532. Бюджети. Реалізовано механізм формування проводок (комбінація клавіш ALT+E), проведення до Головного журналу (комбінація клавіш ALT+P), відгуку з Головного журналу (комбінація клавіш ALT+R) для документа Бюджети.
 6. СОІД №1946532. Бюджети. Для формування типових операцій у Налаштування/Проведення додано документ Бюджети. Для формування програмних проводок до Елементів програми додано розділ Вбудовані поля бюджету. У розділі Функції для роботи з бюджетами/ Функції для роботи FastReport додані функції
  для перебору та отримання даних рядків:
  - GET_BDJLINE_FIRST - перший рядок бюджету;
  - GET_BDJLINE_NEXT - наступний рядок бюджету;
  - GET_BDJCURRENTLINE_CD -код рядка;
  - GET_BDJCURRENTLINE_NM - найменування рядка;
  - GET_BDJCURRENTITEM_CD - код статті бюджету поточного рядка;
  - GET_BDJCURRENTITEM_NM - найменування статті бюджету;
  - GET_BDJCURRENTITEM_INDICATOR - ідентифікатор статті бюджету;
  для перебору та отримання аналітики:
   - GET_BDJANLCURRENTCARD_FIRST - перша аналітична картка поточного рядка;
   - GET_BDJANLCURRENTCARD_NEXT - наступна аналітична картка;
   - GET_BDJCURRENTANLCARD_ID- Ід поточної аналітичної картки;
   - GET_BDJCURRENTANLCARD_CDNM - отримання коду та найменування реквізиту поточної аналітичної картки;
  для перебору та отримання даних колонок:
   - GET_BDJCOLUMN_FIRST – перша колонка;
   - GET_BDJCOLUMN_NEXT - наступна колонка;
   - GET_BDJCURRENTCOL_NM - найменування колонки;
   - GET_BDJCURRENTSCRIPT_NM - найменування сценарію;
   - GET_BDJCURRENTSCRIPT_CD - код сценарію;
   - GET_BDJCURRENT_PERIOD - дата періоду колонки.
 7.  - GET_BDJCURRENT_SUM – отримання суми поточного чарунки бюджету.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №1729536. Керування цехом / Вимога на відпуск матеріалів. Звіт R770_001.RPF FR «Вимога-накладна на відпуск матеріалів» реалізований на FRCore.
 2. СОІД №1725546. Керування цехом / Накладні на внутрішнє переміщення. Звіт RF39_001.RPF «FR Накладна на внутрішнє переміщення» реалізований на FRCore.
 3. СОІД №1724448. Керування цехом / Акт на виробничий брак. Звіт R785_001. RPF «FR Акт на виробничий брак» реалізований на FRCore.
 4. СОІД №1725540. Керування цехом / Накладні на повернення матеріалів. Звіт R827_001.RPF «FR Накладна на повернення» реалізований на FRCore.
 5. СОІД №1724454. Керування цехом / Накладна на повернення відходів. Звіт R834_001. RPF «FR Акт передачі відходів» реалізований на FRCore.
 6. СОІД №1983078, 1983072, 1983042. Додаткові модулі / Виробнича комплектація. Оптимізована робота модуля на системних таблицях зі станцією.
 7. СОІД №1725642. Керування цехом / Приймально-здавальні накладні. Звіт R784_001.RPF «FR Приймально-здавальна накладна» реалізований на FRCore.
 8. СОІД №1943526. Конфігурація виробництва / Налаштування / Журнали. Для журналів Актів виробничої комплектації та розкомплектації додано параметр «Тип ціни ордеру». Якщо налаштування в журналі та в документі будуть відрізнятись, то пріоритетність буде за налаштуваннями в документі.
 9. СОІД №1725672. Керування цехом / Завдання виробництву. Звіт R795_001.RPF «FR Завдання виробництву» реалізований на FRCore.
 10. СОІД №1996806. Керування цехом / Накладні на внутрішнє переміщення. Підключений виклик функції TRDS_RUNPRG в калькуляції документів: Накладна на внутрішнє переміщення, Коригуюче списання ТМЦ, Акт на виробничий брак, Вимога-накладна на відпуск матеріалів.
 11. СОІД №1976352. Сервіс / Налаштування відповідності журналів / Виробництво. Додано співвідношення журналів документів Виробнича комплектація – Заявка на постачання.

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №1967280. Картотека ОЗ. Реалізована діагностика в картотеці ОЗ, яка виявлятиме картки з артикулом (закладка Додатково/Артикул), який відсутній у довіднику номенклатури.
 2. СОІД №1993770. Додано поле «Комп. облік» у системні види реєстру, що відображає ознаку Основна частина або Компонента у:
  - картотеку ОЗ;
  - Документи руху: Надходження, Внутрішнє переміщення, Введення в експлуатацію, Переведення в запас, Переведення на консервацію, Переведення на кап. Ремонт, Переведення на реконструкцію, Переведення на оренду, Переведення в оренду, Часткове переміщення, Списання, Реалізація, Часткове списання, Переміщення зі складу;
  - Відомість інвентаризації;
  - Відомість амортизації;
  - Відомість переоцінки; .
 3. СОІД №2003130. Відомість амортизації/ допрацьовані звіти:
  «FR Розрахунок амортизації основних засобів (Нак. № 818 13.09.2016) «(R184_012.RPF)
  «FR Відомість нарахування зносу на ОЗ» (R184_003.RPF)
  «FR Відомість нарахування зносу по рахунку зносу та МВО» (R184_004.RPF)
  У звітах буде додаткова колонка «Комп. облік», де відображатимуться дані про належність картки до компонентного обліку: основна частина, компонента або порожнє значення.
 4. СОІД №2004534. Відомість інвентаризації/ допрацьовані звіти:
  «FR Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів 2015» (R869_009.RPF)
  «FR Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 2015» (R868_022.RPF)
  «FR Інвентаризаційний опис необоротних активів 2015» (R868_021.RPF)
  «FR АКТ інвентаризації об’єктів, що пропонуються на списання. Додаток 2» (R868_024.RPF)
  «FR Акт інвентаризації об’єктів, що пропонуються до списання» (R868_016.RPF)
  «FR Протокол інвентаризаційної комісії 2015» (R868_023.RPF)
  У звітах буде додаткова колонка «Комп. облік», де відображатимуться дані про належність картки до компонентного обліку: основна частина, компонента або порожнє значення.
 5. СОІД №2004906. Відомість переоцінки/ допрацьовані звіти:
  «FR Акт переоцінки основних засобів (Нак. №818 13.09.2016)» (R676_003.RPF)
  «FR Відомість переоцінки ОЗ» (R676_001.RPF)
  У звітах буде додаткова колонка «Комп. облік», де відображатимуться дані про належність картки до компонентного обліку: основна частина, компонента або порожнє значення.
 6. СОІД №2005374. Документи руху ОЗ/ допрацьовані звіти:
  «FR Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак. №818 13.09.2016)» (R663_023.RPF)
  «FR Акт списання групи ОЗ (Нак. №818 13.09.2016)» (R663_024.RPF)
  «FR Акт списання транспортних засобів (Нак. № 818 13.09.2016)» (R663_025.RPF)
  «FR Форма ОЗ-3 Акт на списання ОЗ (29.12.95)» (R663_006.RPF)
  «FR Форма ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів (29.12.95)» (R664_003.RPF)
  У звітах буде додаткова колонка «Комп. облік», де відображатимуться дані про належність картки до компонентного обліку: основна частина, компонента або порожнє значення.
 7. СОІД №2005284. Документи руху ОЗ/ допрацьовані звіти:
  «FR Акт приймання-передачі ОЗ (Нак. №818 13.09.2016)» (R645_026.RPF)         
  «FR Форма ОЗ-1 Акт приймання-передачі ОЗ» (R645_028.RPF)
  «FR Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак. №818 13.09.2016)» (R645_025.RPF)
  «658 FR Акт переоцінки основних засобів (Нак. №818 13.09.2016)» (R658_014.RPF)
  У звітах буде додаткова колонка «Комп. облік», де відображатимуться дані про належність картки до компонентного обліку: основна частина, компонента або порожнє значення.
 8. СОІД №2005332. Документи руху ОЗ/ допрацьовані звіти:
  «FR Акт внутрішнього переміщення ОЗ (Нак. №818 13.09.2016)» (R645_027.RPF)         
  «FR Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ (Нак. № 818 13.09.2016)» (R658_012.RPF)  
  «FR Форма ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремонтованих» (R658_002.RPF)
  «FR Акт приймання відрем., реконстр. та модерн. ОЗ (Нак. №818 13.09.2016)» (R658_013.RPF)
  У звітах буде додаткова колонка «Комп. облік», де відображатимуться дані про належність картки до компонентного обліку: основна частина, компонента або порожнє значення.
 9. СОІД №2004924. Картотека ОЗ/ допрацьовані звіти:
  «FR Інвентарна картка ОЗ (Нак. № 818 13.09.2016)» (R101_008.RPF)
  «FR Форма ОЗ-6 Інвентарна картка (29.12.1995)» (R101_003.RPF)
  «FR Форма ОЗ-6 Інвентарна картка (29.12.1995) ОБ» (R101_005.RPF)
  У звітах буде додаткова колонка «Комп. облік», де відображатимуться дані про належність картки до компонентного обліку: основна частина, компонента або порожнє значення.
 10. СОІД №1879338. Картотека ОЗ/ Картка / У картку основного засобу додано закладку «Комп. облік», в якій відображатиметься список компонентів, що належать до цієї картки, з можливістю створення, редагування, видалення записів на ній. У картотеці ОЗ /меню Реєстр/ додано пункт «Реєстр елементів компонентного обліку», що відображає у верхній частині реєстру картки, що є основною частиною, у нижній частині їх компоненти.
 11. СОІД №1998828. Картотека ОЗ. Реалізована можливість вносити компоненти через БД глобального коригування за ID картки ОЗ, використовуючи файл зі списком зв’язків компонентів.
 12. СОІД №1913592. Картотека ОЗ. Допрацьована функція картки основного засобу для системного виду реєстру Картотеки ОЗ.
 13. СОІД №1683390. Документи руху ОЗ. Доопрацьований механізм документа Переведення в оренду з використанням документа-підстави - Договір.
 14. СОІД №1978926. Відомість інвентаризації ОЗ. При груповому формуванні відомостей інвентаризації ОЗ у вікно вибору МВО додано колонку «Підрозділ», що відображає Код та найменування підрозділу.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1989288. Якщо у місяці вступу є види оплат, які табелюються, то при розрахунку лікарняного за фактично відпрацьований час до дати початку лікарняного не включаються суми нарахувань по табельованим видам оплат із груп «Відпустки», «Оплата по середньому заробітку», якщо вони нараховані після дати початку лікарняного.
 2. СОІД №№1990188, 1996536, 1999578, 2013414, 2010240. Реалізовано модуль «Е-лікарняні». Інструкцію по роботі з модулем можна скачати із термінового повідомлення СОІД №1997916.
 3. СОІД №1972566. При формуванні списку на перерахування в міжрахунок по лікарняним ФСС с параметрами «Виплата сум по вказаним нарахуванням», «Виключати утримання із нарахованої суми», «Враховувати усі види доходів в розрахунку податків» додано параметр «Враховувати нарахування ФСС відкритих списків на перерахування». Якщо цей параметр включено і в розрахунковому листі працівника поточного облікового періоду, який вже є у відкритому списку на перерахування лікарняних ФСС додається ще(декілька) лікарняних , то при формуванні виплати кожного наступного лікарняного віднімаються дані нарахувань та утримань попереднього списку. Доопрацьована можливість внесення дати закриття списку.
 4. СОІД №1994214. В модулі «Універсальний документ» доопрацьована можливість внесення номеру випадку непрацездатності для е-лікарняних довжиною більше 6 символів.
 5. СОІД №1966416. Доопрацьовано розрахунок матеріальної допомоги з методом розрахунку 31 с включеним параметром «Від середнього заробітку» для працівників у яких відсутній розрахунковий період збору заробітку, проводиться розрахунок від окладу, якщо він не менший мінімальної зарплати, або від мінімальної зарплати.
 6. СОІД №1960920. В налаштуванні меню підсистеми «Облік праці і заробітної плати» додана можливість відображення "Таблиці максимального оподаткованого доходу".
 7. СОІД №1968618. В модулях «Списки на перерахування» і «Платіжні відомості», якщо в налаштуванні авансу з методом розрахунку 61 не включено параметр «Виключати утримання» і список утримань порожній, то після закриття списку в розрахунковому листі на дату виплати відображається чиста сума нарахувань авансу і сума утримань авансу без податків.
 8. СОІД №1891854. Доопрацьовано розрахунок компенсації відпустки для випадків, коли в БД не має балансу відпусток.
 9. СОІД №1952358. Додано використання результатів виконання цілей з модуля Менеджмент персоналу / Управління цілями (WEB-версія) в розрахунку премії в модулі Універсальний документ, по аналогії з існуючою функцією нарахування премії по KPІ.
 10. СОІД №1984932. В модулі Об’єднана звітність в меню Реєстр / Податкові органи передбачений вибір значення поля КАТОТТГ з довідника. Крім того в формі експорту (меню Реєстр / Експорт в форматі XML) значення поля КАТОТТГ успадковується:
  - для не мультифірмових баз з картки підприємства;
  - для мультифірмових баз з довідника структурних одиниць, якщо для структурної одиниці поле не заповнене, то з картки підприємства.
 11. СОІД №1953096. В модуль Облік праці та заробітної плати / Параметри / Довідник графіків і режимів роботи в пункт Підсумований облік додано реквізит «Дозволити табелювання по Ctrl+T графіка та фази графіка в закритому періоді». При ввімкнені даного реквізиту в розрахунковому листі у вікні табелювання (Реєстр / Табелювання (Ctrl+T)) в закритих періодах стають доступними для заповнення стовбці «Графік» та «Фаза».
 12. СОІД №2001366. Доповнено системний довідник «Звання» новими найменуваннями. Підстава: Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX «Про Бюро економічної безпеки України».
 13. СОІД №№1999782, 1990626, 1997274, 1990638, 1988850, 1988784, 1988334, 1987950, 1987020. В модулі «Списки на перерахування» доопрацьована мультимовність наступних звітів: FR Реєстр перерахувань позики R665_001.RPF, FR Реєстр утримань частини зарплати R934_001.RPF, FR СП зарплати на пошту (дод) R490_001.RPF, FR СП зарплати на пошту з ПДВ (дод) R619_001.RP, FR СП зарплати на пошту (техн) R491_001.RPF, FR СП зарплати на пошту з ПДВ (техн) R620_001.RPF, FR СП авансу на пошту (техн) R618_001.RPF, FR Експорт списків на перерахування в CБ (dbf,xml) RE78_002.RPF, FR Список перерахувань за штрафи R666_001, FR Реєстр за штрафи R668_001.RPF, FR Реєстр перерахунку в міжрахунок в банк R500_001.RPF, FR Реєстр поштових переказів аліментів R514_001.RPF, FR Реєстр перерахування аліментів через ощадбанк R510_001.RPF (звіт FR FR Реєстр перерахування аліментів через Ощадбанк R510_002.RPF видалено), FR Реєстр перерахувань аліментів в банк R512_001.RPF, FR Реєстр поштових переказів авансу R461_001.RPF, FR Список поштових переказів авансу R460_001.RPF.
 14. СОІД №№1987296, 1989072. В модулі «Списки на перерахування» виконаний переклад діалогової форми у звітах: FR Список перерахувань в міжрахунк. в банк R499_002.RPF, FR Список перерахувань в міжрозрах. в банк (по підрозділам) R499_003.RPF, FR Список перерахувань авансу в банк (по підрозділам) R458_007.RPF, FR Експорт перерахувань в ОДБ RE78_001.RPF, FR Список перерахувань зарплати в банк (для банків) R488_003.RPF, FR Список перерахувань зарплати в банк (для банків, б/ПІБ) R488_004.RPF, FR Список перерахувань зарплати в банк (по підрозділам) R488_008.RPF, FR Список перерахувань зарплати (Укрпошта) R488_010.RPF.
 15. СОІД №1984026. В модулі «Документи» доопрацьовані на мультимовність звіти: FR Наряд - Розрахунковий табель RG23_001.RPF, FR Наряд18 «Локомотивні бригади» RH25_001.RPF, FR Наряд17 «Вантажники». Контрольна довідка RI30_001.RPF.
 16. СОІД №1983018. В модулі «Універсальний документ» доопрацьовані на мультимовність звіти: FR Універсальний документ R917_001.RPF, FR Універсальний документ (по ДФ) R917_006.RPF, FR Універсальний документ R917_003.RPF, FR Універсальний документ. Премія R917_005.RPF Видалені звіти : FR Протокол комісії по соціальному страхуванню (26.10.2006 № 193) R917_002.RPF, FR Протокол комісії із соціального страхування (14.07.2008 №636/15327) R917_004.RPF, FR Універсальний документ(фактичний табель) R917_007.RPF, 1184 FR Універсальний документ - кількість відпрацьованих днів RB84_001.RPF. Доопрацьовано FR Універсальний документ (фактичний табель) R917_009.RPF на предмет підписантів, дати заповнення звіту, назви звіту.
 17. СОІД №1870020. В модулі Документ видалено групу звіті 520, дані звіти передбачені для формування в модулі Універсальний документ.
 18. СОІД №2005626. Доопрацьований алгоритм розрахунку Доплати до мінімальної заробітної плати метод розрахунку 266 таким чином щоб розрахунок ставки при зміні її розміру в середині місяця і не повністю відпрацьованих днів в місяці, був пропорційно відпрацьованому часу.
 19. СОІД №1998060. В модулі Універсальний документ додана можливість редагування назви документу створеного на підставі Є-Лікарняного, при створенні такого документу окремими документами по кожному працівнику, в назві буде виводитися ПІБ працівника що в документі.
 20. СОІД №1359504. Реалізована можливість нараховувати і проводити лікарняні для працівників з обліковим складом Договори ЦПХ.
 21. СОІД №2010474. В модулі Універсальний документ збільшена довжина поля номера лікарняного до 25 символів при вводі через універсальний документ через Alt+B.
 22. СОІД №1954056. В модулі Тарифікація навчальних закладів, У звітах R018_006.RPF FR Тарифікація. ДНЗ + надбавки та R018_001.RPF FR Тарифікація. ДНЗ додана можливість виводити вакансії.
 23. СОІД №1971108. Результати розрахунку, Звіти, Звіт R759_005.RPF FR CNM. Розрахунковий лист (горизонталь) в колонку Процент раніше виводилось значення коефіцієнт індексації, зараз не виводиться, оскільки сума індексації оплачується в повному розмірі.
 24. СОІД №2013288. В модулі Облік праці та заробітної плати / Документи / Універсальний документ створено варіант звіту R917_015.RPF «FR Протокол комісії із соціального страхування (19.07.2018 №13)» - звіт R917_016.RPF «FR Протокол засідання комісії із соц. страхування для е-лікарняних». Для формування протоколу по лікарняним листам, номер яких починається с цифри (електронні лікарняні) необхідно використовувати новий звіт - R917_016.RPF, для формування протоколу по лікарняним листам, номер яких починається не з цифри («паперові» лікарняні) – звіт, що існував раніше R917_015.RPF.
 25. СОІД №1871394. В модулі «Об’єднана звітність» реалізовано відображення назви посади та структури підрозділів в Таблиці 5 при формуванні відомості з параметром «Виводити посаду + Підрозділ в Таблицю 5(Д5) в полі Найменування посади».
 26. СОІД №1971624. В модулі «Об’єднана звітність» згідно наказу Міністерства Фінансів України №278 від 19.05.21р. змінено форму експорту на J0500107.
 27. СОІД №1972278. Об’єднана звітність. Згідно наказу Міністерства Фінансів України №278 від 19.05.21р. в звіт 1662 FR Додаток 4ДФ (пункт 4 розділу IV) RG62_005 додано Розділ III.
 28. СОІД №2011164. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано створення відомості з параметром «По вказаному податковому органу» або «За всіма доступними податковими органами». У випадку зміни податкового органу в звітному кварталі, дані по працівнику за кожен місяць кварталу відображаються у відомості, створеній по податковому органу, до якого відноситься працівник на останнє число місяця.

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №1969266. В розділі Особової картки / Особового рахунку «Військовий облік» у зв’язку із перетворенням військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної політики змінені відповідні найменування полів: «Найменування територіального центру комплектування та соц.підтримки за місцем проживання», «Найменування територіального центру комплектування та соц.підтримки за місцем реєстрації». Підстава: Закон № 1357-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку».
 2. СОІД №2004942. Доповнений системний довідник «Причини звільнення» новими значеннями відповідно до статті 107 Постанови КМУ № 793 від 05.08.2020р.
 3. СОІД №2000322. В Особовій картці / Особовому рахунку тепер доступний розділ Лікарняні листи для працівників із обліковим складом за видом «Договір ЦПХ».
 4. СОІД №1753410. В модулі Налаштування вилучено із меню команда Друк на всіх закладках, окрім «Накази», оскільки не передбачено друку звітів.
 5. СОІД №1933638. В модулі налаштування довідника «Напрямок діяльності» вилучено з меню команду Копіювати. Створення на підставі поточного запису відбувається при зміні обраного запису і збереженням із параметром «Створити новий запис на дату».
 6. СОІД №1918398. В Особовій картці / Особовому рахунку в розділах «Сімейний стан», «Посвідчення», «Освіта», «Військовий облік» в полях, де передбачений вибір значень із довідника, вилучено дублювання в одному меню гарячих клавіш F3.
 7. СОІД №1900776. В розділі Особової картки / Особового рахунку на закладці Баланс відпусток змінений алгоритм планування відпустки із методом розрахунку 54 «Додаткова відпустка на дітей». З 2021 року не виключається із планування період відпустки з методом розрахунку 43 «Оплачувана післяпологова відпустка» та методом розрахунку 57 «Неоплачувана післяпологова відпустка». Підстава: зміни ч.1 ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504, які внесені Законом від 15.04.2021 р. №14.
 8. СОІД №1947072. Реалізований експорт / імпорт наказу із типовою операцією 091 Оплата донорських днів.
 9. СОІД №1936740. Після проведення наказу з типовою операцією 091 «Оплата донорських днів», дані передаються в розрахунковий лист працівника, при налаштуванні наказу в модулі «Облік праці та заробітної плати» параметру «Зв'язок з іншими підсистемами» по розділу Накази «Безпосереднє проведення наказів по розрахунковим листам працівників» - зазначено Так.
 10. СОІД №№1983636, 1982526, 1982412. В модулі «Табель обліку робочого часу» доопрацьовано на мультимовність звіти: «FR (A4) Табель обліку робочого часу (з підсумками)» R253_003.RPF, «FR Табель обліку робочого часу (з підсумками)» R253_008.RPF. Звіти «FR Табель обліку робочого часу (пустографіка)» R253_011, «FR Табель обліку робочого часу (з підсумками)» R253_002.RPF видалені зі списку. Виправлено по перекладу в діалоговій формі та у формі звіту відповідно до інтерфейсу у «FR Форма № П-5. Табель обліку використання робочого часу» R253_009.RPF.
 11. СОІД №1975536. Доопрацьоване налаштування звіту «FR Форма КСДС (квартальна) Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців 2021» RI12_023.RPF за типом структури.
 12. СОІД №1762542. В довіднику «Обліковий склад» видалені неактуальні види «Постійний без прибуткового податку» та «Сумісник з прибутковим за основною шкалою». При оновленні версії дані види у створених раніше записах довідника будуть замінені на Постійний та Сумісник відповідно.
 13. СОІД №1764402. В модулі «Протокол комісії соціального страхування» у вікні створення запису лікарняного листа тепер обов`язкові для заповнення поля «Працівник» та «Дата початку» підсвічені синім кольором. Також при створенні лікарняного листа в модулі «Особові картки», підсвічене поле обов`язкове для заповнення «Дата початку». В документі «Протокол комісії соціального страхування» на мультифірмових базах встановлений контроль в розділах Лікарняні листи, Матеріальна допомога, Члени комісії на введення табельного номеру картки, що належить іншій структурній одиниці.
 14. СОІД №1915020. Змінено принцип заповнення значень IBAN при імпорті з SAP R/3, а саме логіка імпорту не залежить від даних банківських реквізитів.
 15. СОІД №1970226. У зв’язку із реалізацією доопрацювання СОІД №1880100 та перенесенням налаштування підсистеми Менеджмент персоналу в WEB-версію внесені зміни:
  1) в Облік праці та ЗП / Параметри / Керування доступом видалено закладку Менеджмент персоналу;
  2) в Облік кадрів / Параметри / Налаштування видалено закладку Менеджмент персоналу з пунктом Моніторинг настрою.
 16. СОІД №1991646. Реалізований імпорт лікарняних листів з модуля Е-лікарняні в модуль Протокол комісії з соц. страхування та подальшого перенесення протоколів в універсальний документ. Додатково оформлене термінове повідомлення СОІД №1997934, інструкція по роботі з електронними лікарняними знаходиться у вкладенні до нього.
 17. СОІД №2003094. В модулі «Протокол комісії з соц. Страхування» створено варіант звіту «Протокол засідання комісії із соц. страхування (рішення уповноваженого) (19.07.2018 №13)» R091_002.RPF - звіт «Протокол засідання комісії із соц. страхування для е-лікарняних» R091_001.RPF. Для формування протоколу по лікарняним листам, номер яких починається з цифри (електронні лікарняні) необхідно використовувати новий звіт - R091_001.RPF, для формування протоколу по лікарняним листам, номер яких починається не з цифри («паперові» лікарняні) – звіт, що існував раніше R091_002.RPF.
 18. СОІД №2000298. В модулі «Протокол комісії з соц. страхування» при видаленні протоколу прибрані запити на видалення кожного лікарняного листа, що входить в даний протокол.
 19. СОІД №1987722. Додано зміни в системний довідник посад/професій. Підстава: Наказ Міністерства економіки України від 25.10.2021 №810 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010».

Менеджмент персоналу

Доопрацювання
 1. СОІД №1992222. Модуль Менеджмент персоналу / Система самообслуговування / Профіль співробітника доповнено вкладкою Відпустки, на якій відображаються 3 набора даних: надані відпустки, баланс відпусток та графік відпусток.
 2. СОІД №1993812. В модулях Менеджмент персоналу / Рекрутинг / Вакансії та Кандидати додана можливість вносити довільну назву посади для пошуку.
 3. СОІД №2017194. Реалізовано для WEB-версії модуль Облік праці та заробітної плати / Результати розрахунку / Е-лікарняні.
 4. СОІД №1994562. В модулі Менеджмент персоналу / Рекрутинг / Вакансії реалізована функція пошуку кандидатів на вакансію на сайтах пошуку роботи.
 5. СОІД №2004456. Для модулів групи Менеджмент персоналу / Рекрутинг реалізована інтеграція з ресурсами пошуку роботи через сервіс інтеграцій.

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №1941960. Доопрацьовано можливість створення картки студента, якщо в налаштуваннях використовується параметр «Дозволити введення працівників в підсистемі «Облік зарплати» (Облік кадрів\Параметри\Налаштування\Загальні параметри).
 2. СОІД №1972224. В модулі «Об’єднана звітність» згідно наказу Міністерства Фінансів України №278 від 19.05.21р. змінено форму експорту на J0500107.
 3. СОІД №1972296. Об’єднана звітність. Згідно наказу Міністерства Фінансів України №278 від 19.05.21р. в звіт 1660 FR Додаток 4ДФ RG60_001 додано Розділ III.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №2012790. Експорт в M.E.Doc розрахунку коригування. При експорті документа, якщо контрагент зі статусом «Неплатник ПДВ» та код ІПН 100000000000 та дата податкової накладної раніше 01.03.21, поле податкового номера платника податків не передається.
 2. СОІД №1488822. Реалізовано створення податкових накладних із рахунків авансового звіту. Для коректного створення податкової накладної за різними контрагентами необхідно на закладці «Документи» операції «Витрачено відповідно до звіту» підтягувати рахунки до оплати. При цьому в накладній буде підстава рахунок та показано оплату за АвнОтч.
 3. СОІД №1999182, 1997646, 1998270, 1998282, 1997616, 1998744. Реалізовано нові звіти «додатки до декларації ПДВ»: RD13_053 (дод.2), RD13_058(дод.3), RD13_054(дод.4), RD13_055(дод.5), RD13_056(дод.6), RD13_057 (дод.3).
 4. СОІД №1995996. Реалізовано формування Податкової накладної з «виписок із банку» при документі підстава «Рахунок за комунальні послуги».
 5. СОІД №1946292. В модулях «картотека податкового кредиту» та «картотека податкових зобов’язань» , в полі вибору «підстава» прибрано поле «всі».

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №2002710. Облік запасів / Звіти. Реалізовано звіт R398_505.RPF «Форма ведення обліку товарних запасів (ФОП)».
 2. СОІД №1985118, 1992804. Облік запасів / Інвентаризація запасів. Реалізовано відображення номерів бланків для номенклатури з ознакою БСО у звіті R159_017.RPF.
 3. СОІД №1962828, 1959150. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека МШП в експлуатації. Реалізовано відображення документа введення в експлуатацію для карток, створених за документом, передача іншому МОЛ – прихід.
 4. СОІД №№1969620, 1974348, 1974756, 1975566, 1975572, 1975578, 1975026. Облік запасів / Звіти. Оптимізована робота звітів R398_013.RPF, R398_502.RPF, R398_504.RPF, R408_002.FRF, R408_003.FRF, R402_001.FRF, R402_003.FRF, R402_004.FRF, R412_001.FRF, R413_001.FRF, R418_001.FRF, R418_001.FRF .
 5. СОІД №1998072. / Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Оптимізовано роботу звіту RE02_016.RPF.
 6. СОІД №2006094. Універсальний імпорт / Облік запасів / Картотека складу. Збільшено розмір поля SKRTI_PRT до 20 символів.
 7. СОІД №1976274. Облік запасів. Реалізовано новий модуль «Резерв знецінення запасів».
 8. СОІД №1976280. Облік запасів / Резерв знецінення запасів. Реалізовано документ «Відомість розрахунку резерву знецінення запасів».
 9. СОІД №№1985910, 1985922. Облік запасів / Резерв знецінення запасів. Реалізовано механізми «Вкладення» та «Поля користувача» для документа відомість розрахунку резерву знецінення запасів.
 10. СОІД №№1986580, 1987110. Облік запасів / Резерв знецінення запасів. Реалізовано специфікацію документа відомість розрахунку резерву знецінювання запасів та відбір карток відповідно до операції.
 11. СОІД №№1976598, 1987122. Облік запасів / Резерв знецінення запасів. Реалізовано форму модифікації рядка та логіку заповнення документа відомість розрахунку резерву знецінення запасів.
 12. СОІД №1976610. Облік запасів. Створено новий тип карток складського обліку «Знецінений товар».
 13. СОІД №1976616. Облік запасів. Реалізовано збереження значень ціни за одиницю чистої вартості запасів для картки товару.
 14. СОІД №№1981662, 1981680. Облік запасів. Реалізовано формування ордерів на підставі документа відомість розрахунку знецінення запасів та створення карток з типом «Знецінений товар» за документами, сформованими з відомості.
 15. СОІД №№1987128, 1987134. Облік запасів / Запаси на складах / Картотека складського обліку. Реалізовано відображення чистої вартості реалізації в реєстрі картотеки і в картці товару.
 16. СОІД №1981692. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано перевірку видалення ордера, якщо документ на підставі ордера відомість розрахунку резерву знецінення запасів.
 17. СОІД №1996680. Облік запасів. Реалізовано механізм для внутрішнього переміщення карток товару з типом «Знецінений товар».
 18. СОІД №1996896. Облік запасів. Реалізовано механізм проведення для документа відомість розрахунку резерву знецінення запасів.
 19. СОІД №2008830. Облік запасів. Реалізовано отримання значення ціни за одиницю чистої вартості реалізації для роботи в програмі користувача документів складу.
 20. СОІД №2002710. Облік запасів/ Звіти. Згідно Наказу Мінфіну від 03.09.2021 р. № 496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку» реалізовано звіт «Форма ведення обліку товарних запасів (ФОП)» R411_009.
 21. СОІД №1908000. Сервіс / закриття року. Додано параметри в закриття року - не видаляти накладні з типами операцій консигнація та/або відповідальне зберігання.
 22. СОІД №1950888. Облік збуту / Розпорядження на відпуск зі складу. Поле "Статус" додано для можливості виводу у реєстрі документів.
 23. СОІД №№1809522, 1863720. Облік закупок, Облік збуту. Доопрацьовані серверні методи для отримання даних в FRCore-звітах.
 24. СОІД №1948470. Облік закупок, Облік збуту. Довжина полів для виводу контрагента / вантажоодержувача / вантажовідправника у документах логістики збільшена до 150 знаків.
 25. СОІД №1911948. Облік збуту / Накладні. Реалізовано переформування проводки після виконання переформування накладної на підставі ордера.
 26. СОІД №№1948398, 1953162. Облік збуту / Накладні. Реалізовано метод для оновлення даних отриманих у ордер із накладної, після переформування накладної на підставі ордера. Додано виклик цього методу у накладній і оновлення взаєморозрахунків.
 27. СОІД №№1681662, 1681668. Облік закупок, Облік збуту. У документах на закладці «Специфікація» змінена піктограма для довідника Послуг.
 28. СОІД №№1681680, 1681674. Облік закупок, Облік збуту / Рахунки. Змінена назва пункту меню із «Викликати довідник» на «Викликати довідник ТМЦ».
 29. СОІД №№1952622, 1954926, 1958220, 1958226, 1982022, 1958250, 1958280. Облік закупок, Облік збуту. Для звітів RB62_001.RPF, RD93_001.RPF, R483_001.RPF, R480_005.RPF, R572_002.RPF, RD93_002.RPF, R892_001.RPF реалізовано виведення згідно мови інтерфейсу.
 30. СОІД №1979976. Облік збуту. Звіт R572_002.RPF доопрацьовано із врахуванням тимчасової таблиці у розрізі робочих станцій.
 31. СОІД №1976958. Облік збуту. У звіті R574_007.RPF були реалізовані законодавчі зміни у формі товарно-транспортної накладної. Звіт R574_005.RPF видалено, як той, що втратив актуальність.
 32. СОІД №1969302. Облік закупок / Накладні. Стандартизовано вікно вибору підстави для 13, 15 операцій.
 33. СОІД №1966206. Облік закупок / Накладні. Реалізовано контроль відвантажена у документах доступних для вибору як підстава по 13, 15 операціям.
 34. СОІД №1980828. Облік закупок/Планування закупівель/Заявки на закупівлю. Для мультифірмених баз реалізовано контроль заповнення поля «Склад» залежно від зазначеної закупівельної організації. Якщо в заявці на закупівлю вказано закупівельну організацію іншої структурної одиниці, то поле Склад стає недоступним для заповнення.
 35. СОІД №1724442. Експедиція / Акт на експедиційний брак. Звіт R787_001. RPF «FR Акт на експедиційний брак» реалізований на FRCore.
 36. СОІД №№1739748, 1738080, 1743474, 1743552. Облік закупок, Облік збуту. Звіти R311_004.RPF, R311_001.RPF, R281_001.RPF, R281_003.RPF реалізовані на FRCore, старі звіти видалені.
 37. СОІД №1739724. Облік збуту. Звіти R311_002.RPF и R311_003.RPF об’єднані в один та реалізовані на FRCore, старі звіти видалені.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №1734096. Автотранспорт. Подорожні листи. Змінено діагностичне повідомлення при заповненні показників спідометра.
 2. СОІД №1923672. Автотранспорт. Веб. На панелі інструментів в модулях «Довідник відстаней» та «Довідник маршрутів» додано кнопку «Вихід».

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №1887396. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг/реєстр: V706_0_001.XML. Реалізовано зміну відображення значення у полі «Пеня»: сума пені дорівнює сумі нарахованої пені за обраний період нарахувань.
 2. СОІД №1941444. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / звіт: R021_004.RPF (FR Розрахунки по О/Р). При формуванні рахунку безпосередньо з особового рахунку та за позначкою у реєстрі, за якими у вибраному періоді відсутні рахунки до оплати – реалізовано повідомлення.
 3. СОІД №1933800. Облік комунальних послуг / Довідники / Будинки, Квартири. При видаленні прайс-листів із довідника "Прайс-листи" реалізовано видалення прив'язки цих прайс-листів у квартирах та будинках.
 4. СОІД №1947450. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. При формуванні рахунків до оплати без позначки у реєстрі особових рахунків – реалізовано відключення перевірки теплопунктів.
 5. СОІД №1649670. Облік комунальних послуг / Довідники / Квартири. Для полів "Опал.площа квартири" та "Площа коридору" реалізовано збереження історії змін.
 6. СОІД №1941636. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Звіти: R021_004.RPF, R021_010.RPF, RU31_001.RPF. При формуванні звітів у поточному періоді реалізовано повідомлення про необхідність розрахунку сальдо (для коректного відображення даних).
 7. СОІД №1958238. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано новий реєстр "Загальні обороти за періодами ОР", що містить поля з рахунків до оплати в розрізі періодів нарахувань.
 8. СОІД №1966842. Облік комунальних послуг / Налаштування / Параметри. Перейменовано параметр "Податкова модель за замовчуванням" на "Податкова модель для Юр.осіб".
 9. СОІД №1958232. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. На панелі реєстру «Параметри розрахунку» з вибором дат «з:» «по:» замінені на список «Період». Список доступних періодів – відповідає списку модуля "Закриття періодів". Під час входу до реєстру автоматично встановлюється поточний (відкритий) період.
 10. СОІД №1949226. Облік комунальних послуг / Оплати / Реєстр V706_0_001.XML. Змінено черговість полів "Дата надходження" та "Дата оплати". При переході за ентер (після введення суми оплати) – курсор спершу встановлюється у полі "Дата надходження", після цього - у полі "Дата оплати"; якщо введена дата надходження <> 01.ХХ.ХХХХ – ця сама дата встановлюється в полі "Дата оплати" автоматично.
 11. СОІД №1638144. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. З протоколу формування рахунків за особовими рахунками з типом «Юр.особи» видалено інформацію про мешканців.
 12. СОІД №1966344. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. За встановленою податковою моделлю в налаштуваннях підсистеми з типом "витягується" змінено алгоритм розрахунку ПДВ у рахунку до оплати. В результаті сума ПДВ розраховується від суми "До оплати".
 13. СОІД №1967232. Облік комунальних послуг / Звіти. Адаптовано до законодавчо актуального виду звіти для юр.осіб (404_006, 404_007).
 14. СОІД №1967736. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. У картці особового рахунку на закладці "Рахунки за комунальні послуги" до структури реєстру V699_10_001.XML додано поле "Сума ПДВ". У реєстрі особових рахунків V699_0_005.XML: до групи структури реєстру "Рух по ОР" додано поле "Сума ПДВ".
 15. СОІД №1969632. Облік комунальних послуг / Довідники / Квартири. Доопрацьовано збереження історії для ситуацій, коли внесено і загальну площу квартири, і опалювальну. Після зміни загальної площі та збереження її історії реалізовано виклик вікна збереження історії для площі, що опалюється.
 16. СОІД №1981956. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг. До структури реєстру V706_0_001.XML додано поле "Оплачено за послугами". У значення поля виводиться підсумкова сума оплат за послугами в розрізі оплат.
 17. СОІД №1622178. Облік комунальних послуг / Акти-претензії. Для всіх документів Актів-претензій змінено механізм виділення ІД рядків специфікації.
 18. СОІД №1983630. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг. Для виду реєстра "Оплата комунальних послуг (пачками)" реалізовано збереження останнього вибраного реєстру в розрізі користувачів.
 19. СОІД №19915998. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. У полі "початковий залишок" реєстру специфікації рахунку змінено алгоритм відображення значення для ситуацій, коли у специфікації рахунку відображається більше одного запису за однією послугою (закриття/відкриття послуги, зміна тарифів): реалізовано відображення суми за тими послугами, якими йшов розрахунок сальдо в особовому рахунку.
 20. СОІД №1968738. Облік комунальних послуг / Акти-претензії. При зміні статусів за документами "Акт сторно", "Акт актуалізації даних", "Акт перерахунку" реалізовано перевірку наявності особових рахунків з типом "Юр.особи". Якщо в актах є особові рахунки з типом "Юр.особи" - при затвердженні документів реалізовано повідомлення про необхідність переформування рахунку.
 21. СОІД №1997658. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. У меню "Реєстр" та меню швидкого доступу додано пункт "Зведена таблиця Shift+Ctrl+C".
 22. СОІД №1998456. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. У меню Реєстр реалізовано пункт Оперативне сальдо на кінець поточного періоду Shift+Alt+S. Розрахунок виконується як за відміченими в реєстрі особовими рахунками, так і за всіма існуючими особовими рахунками в СО.
 23. СОІД №1932030. Сервіс/Універсальний імпорт/ Договори/ Картотека договорів. В набір параметрів «Поля картотеки ОР» для налаштування шаблону імпорту додане поле IDOG_NotPenalt, яке дозволяє виконувати імпорт для встановлення або зняття ознаки «не нараховувати пеню» в існуючі особові рахунки (1 – ознаку зняти, 2 – ознаку встановити, 0 – не враховувати даний ОР для ознаки). Також дане поле можно використовувати для одночасного імпорту особових рахунків та ознаки «не нараховувати пеню» (привласнити полю IDOG_NotPenalt значення 2).
 24. СОІД №1922190. Облік комунальних послуг. Реалізований алгоритм нарахувань для методу «опади», підлеглий метод «дощ/сніг» на підставі площі опадів, коефіцієнту стоків та кількості опадів, що випали.
 25. СОІД №1930908. Облік комунальних послуг/ Акти претензії/ Акт коригування показників. Внаслідок того, що Акт корегування показників завжди корегує початкові показники поточного періоду, то для коректності нарахувань поточного періоду потрібно переформувати рахунок поточного періоду. Для зручності користувача додане повідомлення – нагадування, що з’являється при зміні статусу Акту»: «чернетка» на «затверджений» та «затверджений» на «чернетка».
 26. СОІД №1940514. Облік комунальних послуг/ Акти претензії/ Акт (сторно, перерахунок, актуалізація)/Специфікація - в набір даних для налаштування користувацького реєстру додані поля: нараховано (в якому відображається 100% нарахування з рахунку) та пільга (в якому відображається сума пільгового відшкодування з рахунку).
 27. СОІД №1982682. Облік комунальних послуг/ Налаштування/ Довідники. Створений новий довідник «Параметри опалення», в якому зібрані всі параметри для опалення, загальні для всього підприємства.
 28. СОІД №1983612. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Будинки/ Картка будинку/ Характеристики. Створений розділ «Опалення» з параметрами будинку, що використовуються для опалення. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Квартири/ Картка квартири/ Головна. Додане поле «Поправковий коефіцієнт», який буде використовуватися для опалення.
 29. СОІД №1982694. Облік комунальних послуг/ Особові рахунки/ Вид/ Види реєстру – 1й, 2й та 5й Системний реєстри. В набір даних Вихідні реквізити/Реквізити ОР додане поле «наявність кутових кімнат» ( з Картки квартири) для налаштування користувацького реєстру.
 30. СОІД №1982718. Облік комунальних послуг/ Керування доступом/ Налаштування/ Довідники – доданий пункт «Параметри опалення» для надання та зняття доступу користувачу.
 31. СОІД №1954386. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Номенклатура/ Картка номенклатури/ Налаштування – для методу «опади» підлеглий метод «дощі/сніг» додана перевірка наявності рахунку при видаленні параметрів.
 32. СОІД №1994418. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Будинки/ Реєстр – додана позиція «Групове встановлення параметрів опалення» для можливості одночасного встановлення параметрів для декількох будинків.
 33. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Квартири/ Реєстр - додана позиція «Групове встановлення поправкового коеф» для можливості одночасного поправкового коефіцієнту для декількох квартир.
 34. СОІД №1981854. Облік комунальних послуг/ Оплата комунальних послуг – при формуванні оплати виду «каса» с певним номером документу– передавати його в прибутковий ордер.
 35. СОІД №1996728. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Будинки/ Реєстр, Облік комунальних послуг/ Довідники/ Будинки/ Картка будинку/ Квартири/Реєстр та Облік комунальних послуг/ Довідники/ Квартири/ Реєстр – додана позиція «Групове видалення параметрів опалення» та «Групове видалення поправкового коеф».
 36. СОІД №1996698. Облік комунальних послуг/ Особові рахунки/ Особовий рахунок/ Друк/ Рахунок -попередження R021_008.RPF – внесені зміни у відображення оплат по послугам, що були закриті, а потім знову відкриті.
 37. СОІД №1966764. Облік комунальних послуг/ Рахунки за комунальні послуги/ Реєстр/ Друк документу - у квитанції (звіти R404_001.RPF, R404_005.RPF, R404_008.RPF) – внесені зміни у відображення оплат по послугам, що були закриті, а потім знову відкриті.
 38. СОІД №1982592. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Номенклатура/ Картка номенклатури/ Налаштування. Для налаштування методу «опалення» додані підлеглі методи «ВБС» та «транзит», для методів «ХВ» та «ГВ» доданий підлеглий метод «витоки».

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №1940892. Картка підприємства. Актуалізовано пункти меню Правка в частині навігації по реєстру рахунків.
 2. СОІД №1724280. Картка підприємства WEB. Реалізовано вхід в какртку.
 3. СОІД №1722912. Картка підприємства. Картка структурних одиниць. Сервіс – Імпорт – Універсальний імпорт. Додано імпорт розрахункових рахунків в Картки підприємства. Сервіс – Імпорт – Універсальний імпорт – структурні одиниці. Додано імпорт розрахункових рахунків структурної одиниці.
 4. СОІД №№1950576, 1950582, 1970250, 1950564, 1950210, 1936452, 1874580, 1936464, 1936470, 1936476, 1936530, 1891218. Довідник контрагентів. Переписано групи функцій зачитування інформації з карток контрагентів та функції вибору по групі контрагенту на метод сервера додатків. аpi/dictionaries/Common/Partners/getshort, аpi/dictionaries/Common/Partners/getrcdbycode, api/dictionaries/Common/Bank/get, api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/FillPartnerPhone, api/dictionaries/Common/Partners/creation, api/dictionaries/Common/Partners/getrcdorcode, api/dictionaries/Common/Partners/findbyrcdcode.
 5. СОІД №1849356. Довідник контаргентів. Оновлено процедуру оновлення контрагентів типу ДСД Договір спільної діяльності, ДУМ Договір управління майном, Угода про розподіл майном.
 6. СОІД №1949352. Довідник контрагентів. Додано перевірку флагу відміни події в калькуляції довідника контрагентів. DC_CANCELEVENT=1.
 7. СОІД №№2005164, 2005188, 2005194, 2005200, 2005206, 2005218, 1977690. Довідник контрагентів. Переведено на методи сервера додатків набір параметрів Сервіс – Налаштування. Та реалізовано їх валідацію на сервері.
 8. СОІД №2000694. Довідник контрагентів. Сервіс – налаштування. Додано параметр "Встановлювати код в код ЄДРПОУ" По встановленому параметру автоматично заповнювати код ЄДРПОУ переносячи туди значення з коду контрагента.
 9. СОІД №№1965090, 2001978. Довідник контрагентів. Перенесено встановлення Головного контрагента на сервер додатків. Реалізовано контроль для уникнення ситуації взаємопосилання контрагентів як Головний контрагент. Створено: Сервіс – Системний доктор. Загальні довідники – Довідник контрагентів. Реалізовано перевірку рекурсії раніше встановлених головному підприємству його філії як головне підприємство.
 10. СОІД №2012688. Переписано на виконання серверу додатків подію комбінація клавіш Ctrl+L (виконання з реєстру) Виконати конвертацію ІПН, по головному підприємству.
 11. СОІД №№1968480, 1982898. Довідник контрагентів. Додано протоколювання дії Глобального коригування. Протоколювання змін Адреси контрагента.
 12. СОІД №2002368. Довідник контрагентів. Реалізовано актуалізацію позиції на закладку Загальні данні картки контрагента, у випадку конфліктних ситуації при збереженні контрагента на всіх інших закладках.
 13. СОІД №№1696578, 1968210. Довідник контрагентів. При глобальному корегуванні в контрагенті. Зміні статусу типу – з 1 (юр особа) на 0(фіз особа) Реалізовано обнулення полів ЄДРПОУ , найменування , розрахунковий рахунок.
 14. СОІД №1696578. Довідник контрагентів. Реалізовано після роботи глобального коригування позиціонування курсору на тій же позиції.
 15. СОІД №2012682. Переписано на виконання серверу додатків подію комбінація клавіш Ctrl+Shift+R (виконання з реєстру) Перезапис найменування для звіту .
 16. СОІД №1971312. Довідник банків. Переписано функцію зачитування найменування із довідника банків на метод сервера додатків (api/dictionaries/Common/Bank/GetByCodes).
 17. СОІД №1972956. Довідник банків. Переписано функцію зачитування списку унікальних ідентифікаторів банків за БІК на метод сервера додатків (api/dictionaries/Common/Bank/GetRcdsByBik).
 18. СОІД №1973034. Довідник банків. Переписано функцію ініціалізації індексу банків за БІК на метод сервера додатків (api/dictionaries/Common/Bank/Creation), (api/dictionaries/Common/Bank/Update).
 19. СОІД №1973256. Довідник банків. Переписано функцію виклику вікна вибору на метод сервера додатків (api/dictionaries/Common/Bank/Get).
 20. СОІД №1973646. Довідник банків. Переписано функцію збереження інформації у картку банку на метод сервера додатків (api/dictionaries/Common/Bank/Creation).
 21. СОІД №1787417. В довіднику посад поле Позиційний рівень доступне при включені в модулі Облік праці та заробітної плати або Облік кадрів параметру для особової картки/рахунку «Для корпоративних підприємств».

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №2014158. Користувачі, що увійшли до системи з WEB-інтерфейсу, у формі "Список користувачів, що працюють в системі", яка викликається з меню "Сервіс", відображаються сірим приглушеним кольором. Підключитися до сесій таких користувачів неможливо.
 2. СОІД №2021748. Реалізовано сервіс (проксі сервер), через який сервер додатків, що не має виходу в Інтернет, зможе взаємодіяти з сайтами пошуку роботи та співробітників. Передбачена можливість роботи із використанням сертифіката.
  Сервіс встановлюється на сервері, який має доступ до Інтернету, має свою службу та можливість підключення за допомогою браузера для додавання та налаштувань маршрутів, сертифікатів та додаткових сервісів.
  В адміністраторському меню сервера додатків розроблений інтерфейс налаштувань підключення до нового сервісу.

WEB

Доопрацювання
 1. СОІД №1991700. Реалізована перевірка даних, що вводяться в поля в момент набору даних.
 2. СОІД №1957668. В модулі Порядок денний при відкритті сповіщення, яке посилається на вже видалений документ, відображається повідомлення, що документ не існує, та сповіщення позначається як прочитане.
 3. СОІД №1863078. Змінено відображення кількості рядків при використані фільтру по колонці.
 4. СОІД №1939788. В модулі Конструктор в налаштуванні компоненту випадаючи списків додана можливість встановлення значення за замовчуванням.
 5. СОІД №1906770. Додана можливість переміщення вкладок шаблона документа в модулі Дизайнер документів.
 6. СОІД №1947192. В модулі Конструктор в налаштуванні компоненту додана можливість встановлення параметра на збереження значення при повторному входи в модуль.
 7. СОІД №1957668. В компоненті «Порядок денний» додана обробка повідомлень у разі видалення документа з системи.
 8. СОІД №1766700. В компоненті Реєстр додана можливість групового видалення документів.
 9. СОІД №1941318. В модулі «Дизайнер документа» додана можливість створення, зміни, видалення полів користувача, а також додавання їх в шаблон документа.
 10. СОІД №1966170. В модулі Конструктор в налаштуванні компонентів додана можливість встановлення параметрів за допомогою випадаючи списків.
 11. СОІД №1726308. Для компоненту випадаючого списку реалізована можливість мульті-вибору значень, цю можливість можна активувати в налаштуваннях компоненту в модулі Конструктор.
 12. СОІД №1982148. Для компоненту «Мій настрій» звичайні смайлики замінені на анімовані.
 13. СОІД №1984950. В вікні зміни виду реєстру додано автоматичне позиціювання на остатньої обраному виду реєстру.
 14. СОІД №1978806. В модулі Конструктор в налаштуванні компоненту Реєстр реалізована можливість додавання параметрів які використовуються для завантаження реєстру.
 15. СОІД №1997922. В системі реалізована можливість зміні паролю користувача.
 16. СОІД №2018520. В Дизайнер документ реалізовано новий компонент «Редактор бланка», за допомогою якого можливо редагування бланку які підкріплені до документу.
 17. СОІД №2018526. В Дизайнер документ реалізовано новий компонент «Перегляд бланка», за допомогою якого можливо переглядати бланки які підкріплені до документу.
 18. СОІД №2018538. В Дизайнер документ реалізовано новий компонент «Процес» за допомогою якого можливо взаємодія з документообігом системи.
 19. СОІД №2018634. В модулі Дизайнер процесів додано 2 випадаючи списки з вибором «Тип документа» і «Шаблон документу», тепер моделі бізнес процесів створюються згідно обраному типу документу и шаблону.
 20. СОІД №2018658. В модулі Дизайнер документа реалізована можливість створення шаблонів документів для модуля документообігу.
 21. СОІД №2018736. Реалізований модуль Документи, який містить закладки: Всі документи, Вхідні, Вихідні, Проекти, Архів.
 22. СОІД №1974162. В модулі Конструктор додано новій компонент таблиця карток, візуальне представлення реєстр у вигляди карток які включають Заголовок, Підзаголовок, Картинка, Опис.
 23. СОІД №2026566. Облік комунальних послуг/Довідники/Будинки та Квартири. Додані комбобокси для полів адреси.
 24. СОІД №1939806. Облік комунальних послуг/Реєстрація населення. Додані комбобокси для полів адреси.
 25. СОІД №2034210. Документообіг та управління процесами. Реалізований компонент «Процес», який містить дві закладки: Процес, Історія. Призначений для забезпечення руху будь-якого документа системи за учасниками процесу, як автоматично за схемою BPM, так і з вказівкою одержувачів вручну.
 26. СОІД №2034204. Документообіг та управління процесами. Компонент «Процес» в документі служить для:
  - Закладка «Процес» -вибір маршруту (ручний/автоматичний), для ручного маршруту є відображення та вибір учасників процесу, для автоматичного -відображення BPM діаграми, також на закладці виконується відправка по маршруту, зміна статусу документа (узгодження/підпис);
  - Закладка "Історія" - відображення історії руху документа серед учасників процесу.
 27. СОІД №2026536. Документообіг та управління процесами. Реалізований модуль «Бланки», призначений для створення, зміни, видалення та зберігання бланків документів із подальшим вибором у документах.

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 251.