Випущено пакет оновлень 8.00.004


Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №2071470. Реалізовано метод переміщення банківських документів в інший журнал: api/cashaccounting/bankdocuments/MoveAnotherJournal. Реалізовано метод копіювання банківських документів в журнал: api/cashaccounting/bankdocuments/CopyInAnotherJournal. Реалізовано метод переміщення касових документів в журнал: api/cashaccounting/cashorders/MoveAnotherJournal.
 2. СОІД №2070276. Розширена модель відповіді серверу методу: api/cashaccounting/expenseOperations/GetByReportRcd. Додані поля: валюта (назва, код, код ISO); Контрагент (назва, код); Податкова модель (назва, код) Довідник ДДС (назва, код).
 3. СОІД №2070450. Переписано функцію пошуку найменування основної та розмінної одиниці на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyDetails/FindMainNameAndVal.
 4. СОІД №2071224. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахунки з підзвітними особами/Авансові звіти. Реалізовано звіт 1463 «Реєстр авансових звітів (бюджет)» CE63_004.RPF на FRCore.
 5. СОІД №2071230. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахунки з підзвітними особами/Авансові звіти. Реалізовано звіт FR 1463 «Реєстр авансових звітів (детальний)» CE63_003.RPF на FRCore.
 6. СОІД №2071296. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахунки з підзвітними особами. Реалізовано звіт 1240 FR «Вiдомiсть розрахункiв з спiвробiтниками» СС40_001.RPF на FRCore.
 7. СОІД №2071620. Переписано функцію отримання курсу на дату з урахуванням множника на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyCourse/GetWithRate.
 8. СОІД №2089074. Реалізовано метод перерахунку залишку попереднього авансового звіту: api/cashaccounting/expensereports/CalculationBalancePrevReport. Використовується при копіюванні та створенні нового звіту, при зміні моделі перерахунку залишку, при зміні об'єкту обліку. Реалізовано метод отримання залишку в розрізі валют по авансовому звіту: api/cashaccounting/expensereports/GetAvnBalInVal. Використовується при події _CtF3 (Вхідні залишки в розрізі валют) в середині авансового звіту.
 9. СОІД №2089920. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Банк/Виписки банків. Реалізовано звіт 1240 FR Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцiй з готiвкою C386_010.RPF на FRCore.
 10. СОІД №2089080. Реалізовано метод отримання авансового звіту. Додано зачитування списку авансових операцій, податків та специфікацій по операції, касових звітів, аналітики та полів користувача: api/cashaccounting/expensereports/Get. Реалізовано метод видалення авансового звіту. Додано видалення авансових операцій, податків та специфікацій по операції, аналітики, касових звітів та полів користувача: api/cashaccounting/expensereports/Delete. Реалізовано метод збереження авансового звіту. Додано збереження авансових операцій, податків та специфікацій по операції, аналітики, касових звітів та полів користувача: api/cashaccounting/expensereports/Update & api/cashaccounting/expensereports/Creation. Реалізовано метод копіювання авансового звіту відповідно десктоп версії: api/cashaccounting/expensereports/Copy. Реалізовано метод переміщення авансового звіту в журнал: api/cashaccounting/expensereports/MoveAnotherJournal. Реалізовано метод отримання авансового звіту без додаткових заповнень (тільки по таблиці AvnR): api/cashaccounting/expensereports/GetShort. Доопрацьовано заповнення створення в методі api/cashaccounting/expensereports/Prepare.
 11. СОІД №2086218. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Банк/Виписки банків. Реалізовано звіт 386 FR "Банкiвськi операцiї з кореспонденцiєю рахункiв" C386_005.RPF на FRCore.
 12. СОІД №2083386. Управління фінансовими розрахунками/Розрахункові і валютні рахунки/Виписки банків. Реалізовано звіт 297 FR «Оборотна вiдомiсть по рах. (статтi ДДС)» С297_004.RPF на FRCore.
 13. СОІД №2094510. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса/Касові книги. Реалізовано звіт 386 FR «Дод.14 в редакції Наказу Мiнiстерства фiнансiв №44 вiд 07.02.2017» C386_013.RPF на FRCore.
 14. СОІД №2076978. Управління фінансовими розрахунками/Розрахункові і валютні рахунки/Виписки банків. Реалізовано звіт 297 FR "Оборотна відомість по рахункам" R297_001.RPF на FRCore. Підсумки по всій корпорації виводяться при встановленому параметрі "Формувати звіт по всім СО".
 15. СОІД №2076852. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахунки з підзвітними особами/Відомість видачі у підзвіт. Реалізовано звіт 1325 FR "Відомість на виплату грошей" RD25_004 на FRCore.
 16. СОІД №2076846. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахунки з підзвітними особами/Відомість видачі у підзвіт. Реалізовано звіт 1325 FR "Вiдомiсть видачi в пiдзвiт банк" RD25_005 на FRCore.
 17. СОІД №2076462. Управління фінансовими розрахунками/Розрахункові і валютні рахунки/Виписки банків. Реалізовано звіт 298 "Структура надходжень по статтям" R298_002 на FRCore.
 18. СОІД №2076456. Управління фінансовими розрахунками/Розрахункові і валютні рахунки/Виписки банків. Реалізовано звіт 297 "Звіряльний звіт за рахунком (ШЦП)" R297_003 на FRCore.
 19. СОІД №2073492. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахунки з підзвітними особами. Реалізовано звіт 1240 FR "Відомість розрахунку з співробітниками (скороч) по пiдроздiлам" СС40_005.RPF.
 20. СОІД №2069676. Реалізовано методи отримання коду аналітики: - отримання коду аналітики за об'єктом обліку або кодом журналу (api/dictionaries/Common/AccountingUnit/GetCdAnl); - отримання аналітики по документу підставі та ключу аналітики (api/documentexecute/DocumentAnalitics/GetByAnlKey); - додана можливість оновлювати по серверним маркам (api/documentexecute/DocumentAnalitics/Save).
 21. СОІД №2044764. Реалізовано методи видалення касових ордерів на сервері додатків: api/cashaccounting/cashorders/delete; api/cashaccounting/cashorders/deleteCashDocLnk.
 22. СОІД №2043588. Реалізовано метод що виконує пошук валюти на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/Currency/GetByCodes.
 23. СОІД №2042736. Реалізовано методи для роботи з розноскою по аналітиці на сервері додатків: - отримання аналітики за документом основою та кодом аналітики (api/documentexecute/DocumentAnalitics/GetByAnlKey); - отримання списку аналітики по документу (api/documentexecute/DocumentAnalitics/GetList); - збереження списку аналітики по документу (api/documentexecute/DocumentAnalitics/Save); - видалення аналітики по документу (api/documentexecute/DocumentAnalitics/Delete).
 24. СОІД №2035002. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса/Касові книги. Реалізовано звіт 544 «Грошові кошти в дорозі» C544_001.RPF на FRCore.
 25. СОІД №2034924. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса/Касові книги. Реалізовано звіт 451 «Титульна сторінка касової книги (КО-4)» С451_001.RPF на FRCore.
 26. СОІД №2031636. Реалізовано метод видалення операційних днів на сервері додатків (api/cashaccounting/financialdays/DeleteOperationDays).
 27. СОІД №2011140. Реалізовано метод установки тимчасового операційного дня api/cashaccounting/financialdays/GetFundDay (подія Insert у вікні групування по датах). Реалізовано метод створення (збереження) операційного дня api/cashaccounting/financialdays/SetFundDay (подія _Ok у вікні редагування/створення операційного дня).
 28. СОІД №2009262. Реалізовано методи на сервері додатків, що виконують: - отримання списку залишків за датою та об'єктом обліку або тільки об'єктом обліку: api/cashaccounting/financialdays/GetResidues; - перерахунок залишків, починаючи із заданої дати заданого об’єкту обліку: api/cashaccounting/financialdays/RecountBal; - збереження залишків, додавання до БД: api/cashaccounting/financialdays/RestFinFundBal; - збереження операційного дня з перерахуванням курсової різниці: api/cashaccounting/financialdays/UpsertFund.
 29. СОІД №2034942. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Звіти. Реалізовано звіт 1492 «Узагальнена відомість руху грошових коштів» CE92_001.RPF на FRCore.
 30. СОІД №1726182. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса/Касові книги. Реалізовано звіт 451 "Журнал реєстрації №КО-3а" C451_014.RPF на FRCore.
 31. СОІД №1724562. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса/Касові книги. Реалізовано звіт 386 «Акт iнвентаризацiї наявностi грошових коштів, цiнностей» C386_009.RPF на FRCore.
 32. СОІД №1724550. Управління фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса/Касові книги. Реалізовано звіт 386 «Акт про результати інвентаризації грошових коштiв» C386_006.RPF на FRCore.
 33. СОІД №2055612. Реалізовано методи перерахунку та побудови списку податків на сервері додатків: - метод розрахунку суми податку за податковою моделлю: api/taxaccounting/taxesdocument/CalcDocTaxMdl; - метод, який повертає підсумкову оподатковану суму та підсумкову суму податку.
 34. СОІД №2069322. Реалізовано методи для роботи з датами касових документів на сервері додатків: - зміна інформації по даті (api/cashaccounting/cashorderdates/Update); - створення дати (api/cashaccounting/cashorderdates/Creation); - видалення дати (api/cashaccounting/cashorderdates/Delete); - отримання дати (по ключу або по даті).
 35. СОІД №2062194. Управління фінансовими розрахунками/Каса/Касові ордери. В Web інтерфейсі додані поля на форми касових ордерів: центр відповідальності, кореспондуючий рахунок, код аналітичного обліку, шифр цільового призначення, відрядження, утримання, кошторис заходів.
 36. СОІД №2060868. Реалізовано метод створення банківського документу з інших підсистем на сервері додатків: api/cashaccounting/bankdocuments/CreateBankDoc.
 37. СОІД №2060424. Реалізовано методи роботи з банківськими документами з інших модулів на сервері додатків: - метод одержання статусу банківського документу для можливості редагування у відомості за документом (api/cashaccounting/bankdocuments/GetByDocLnk); - метод отримання статусу банківського документу з логістики, зарплати та інших модулів, отримання інформації про банківський документ для протоколювання (api/cashaccounting/bankdocuments/GetShort); метод зміни суми банківського документу, для фінансових зобов'язань (api/cashaccounting/bankdocuments/BankDocChangeSum).
 38. СОІД №2060268. Реалізовано методи видалення банківських документів на сервері додатків: - метод видалення банківського документу з реєстру, вікна документу, вікна вибору документів і за невдалому створенні (подія калькуляції) (api/cashaccounting/bankdocuments/Delete); - метод видалення банківського документу за документом підставою, видалення банківського документу з підсистем "Зарплата", "Логістика", "Реєстр зобов'язань" (api/cashaccounting/bankdocuments/DeleteBankDocLnk).
 39. СОІД №2060208. Реалізовано методи роботи з базовими операціями банківського документу на сервері додатків: - підготовка документу (подія створення нового документу). Заповнення банківського документу базовими значеннями (api/cashaccounting/bankdocuments/Prepare); - збереження, створення та оновлення банківського документу. Збереження реквізитів, шаблонів, полів користувача, податків, аналітики та шифрів (api/cashaccounting/bankdocuments/Update & api/cashaccounting/bankdocuments/Creation); - заповнення даних платіжного документу при відкритті реквізитів, шаблонів, полів користувача, податків, аналітики та шифрів (api/cashaccounting/bankdocuments/Get).
 40. СОІД №2055732. Реалізовано методи розноски податків по документу: - метод завантаження таблиці податків за документом (api/taxaccounting/taxesdocument/GetList); - метод видалення записів таблиці податків за документом (api/taxaccounting/taxesdocument/Delete); - метод збереження таблиці податків за документом (api/taxaccounting/taxesdocument/Save).
 41. СОІД №1629600. Реалізовано заповнення полів в WEB інтерфейсі у Платіжному дорученні для полів: Платник, Розрахунковий рахунок платника, Код платника, Банк платника, Одержувач, Розрахунковий рахунок одержувача, Код одержувача та Банк одержувача, Контрагент.
 42. СОІД №1545114. Реалізовано копіювання вмісту поля «Призначення» в буфер обміну в платіжних документах.
 43. СОІД №2060262. Переписано метод видалення даних про платіжні документи у фінансових зобов'язаннях (api/bankdocuments/deletebankdoc) на збережену процедуру, оптимізовано, пришвидшено, реалізовано виклик процедури на сервері додатків.
 44. СОІД №2072310. Допрацювано методи роботи з таблицею розноски по шифрам документів інвентаризації. api/cashaccounting/inventorydocuments/Delete: додано видалення шифрів. api/cashaccounting/inventorydocuments/Update: додано оновлення шифрів. api/cashaccounting/inventorydocuments/Create: додано створення шифрів. api/cashaccounting/inventorydocuments/Get - додано отримання списку шифрів. Реалізовано метод api/cashaccounting/inventorydocuments/GetShort - метод отримання базової інформації (без шифрів і зв'язаних полів).
 45. СОІД №2080284. Реалізовано методи встановлення та видалення ознак використання в операціях для авансових, касових, банківських документів: - встановлює ознаки використання для документа основи (api/cashaccounting/financialanalitics/SetFlgFlowDocSel); - видаляє ознаки використання для документа основи (api/cashaccounting/financialanalitics/UnSetFlgFlowDocSel).
 46. СОІД №2091810. WEB. Доопрацьовано відображення авансових звітів. В метод: api/cashaccounting/expensereports/Get - в структуру відповіді серверу додано заповнення полів та списків, яких не вистачало. api/cashaccounting/expensereports/Prepare - додано заповнення полів при створенні відповідно десктоп версії.
 47. СОІД №2090154. Реалізовано базові методи отримання, видалення, оновлення, додавання податків в IsProApi.CashAccounting.Data.ExpenseReports.Repositories. Доопрацьовано методи для роботи з авансовим звітом: api/cashaccounting/expensereports/Get - розширено модель повернення авансової операції, додано список податків по операції; api/cashaccounting/expensereports/Delete - додано видалення податків; api/cashaccounting/expensereports/Update & api/cashaccounting/expensereports/Creation - додано збереження податків по операції.
 48. СОІД №2074974. Замінено логіку користувацьких методів та механізмів вибору банківських документів на методи серверу додатків: - зчитування реквізитів платіжного документу по ID (api/cashaccounting/bankdocuments/Get); - повертає необхідні дані з банківського платіжного документу для фінансового зобов'язання, отримує дані банківського документу для відображення протоколу (api/cashaccounting/bankdocuments/GetShort).
 49. СОІД №2053998. Реалізовано універсальний метод створення касового ордеру на сервері додатків: api/cashaccounting/cashorders/Create.
 50. СОІД №2018448. Переписано метод перерахунку залишків (розрахунок курсової різниці зі збереженням) на збережену процедуру.
 51. СОІД №2045100. Підвищення якості системи. Прискорено оновлення реєстрів модулю «Виписки банків».
 52. СОІД №2054040. Підвищення якості системи. Реалізовано метод успадкування аналітики на сервері додатків: api/cashaccounting/cashorders/SaveCashDocAnl. Доопрацьовано метод api/cashaccounting/cashorders/Prepare - додано заповнення податкової моделі з налаштувань грошових коштів.
 53. СОІД №2068284. Доопрацюванні форми платіжних та валютних документів в веб інтерфейсі згідно переліку.
 54. СОІД №2067852. Реалізовано методи (події) для роботи з касовими та банківськими документами в відомості видачі підзвіт: - метод видаляє виплату по відомості (api/cashaccounting/RegesterOfStatments/RemovePayment ); - метод формує виплату по відомості (api/cashaccounting/RegesterOfStatments/CreatePayment); - метод створення касового ордеру по всім співробітникам відомості (api/cashaccounting/RegesterOfStatments/CreateOrdersForAllEmployes). В веб-інтерфейсі додані відповідні пункти.
 55. СОІД №2067552. Реалізовано метод створення платіжних документів з внутрішніх платіжних вимог на сервері додатків: api/cashaccounting/bankdocuments/CreatePPfromVPT. В веб-інтерфейсі: - в реєстрі платіжних документів додано пункт меню "Створити П/П". При кліку по пункту й умові, що обраний тип документу "Внутрішня платіжна вимога" створюються платіжні доручення по відміченим вимогам за методом: api/cashaccounting/bankdocuments/CreatePPfromVPT; - в реєстрі платіжних документів додано пункт меню "Відмінити формування П/П". При кліку по пункту й умові, що обраний тип документу "Внутрішня платіжна вимога" видаляються ВПТ платіжних документів по відміченим вимогам методом: api/cashaccounting/bankdocuments/DeleteVPTByMark.
 56. СОІД №2064882. Таблиця "Список внутрішніх платіжних доручень в п\п" переведена на xml- реєстр. Реалізовано  відображення внутрішньої платіжної вимоги в веб-інтерфейсі. Додано поля (номер документу, дата документу) що інформують про наявний пов'язаний платіжний документ.
 57. СОІД №2063406. Реалізовано та доопрацьовано методи роботи з журналами/об'єктами обліку в документах грошових засобів: - метод отримання інформації про журнал (IsProApi.Dictionaries.Common.IApplication.Journals); - метод отримання об'єкту обліку за властивістю (IsProApi.Dictionaries.Common.IApplication.AccountingUnits); - отримання властивісті об'єкту обліку (IsProApi.Dictionaries.Common.IApplication.AccountingUnits).
 58. СОІД №2061846. Реалізовано методи для роботи з внутрішньою платіжною вимогою платіжних доручень на сервері додатків: - метод видалення внутрішньої платіжної вимоги з платіжного доручення за серверними марками (можливість видаляти як одне - так і групою з реєстру) (api/cashaccounting/bankdocuments/DeleteVPTByMark); - метод повертає кількість підлеглих внутрішніх платіжних вимог платіжного доручення (api/cashaccounting/bankdocuments/GetCountVPTInPP); - метод звільнення внутрішньої платіжної вимоги (IsProApi.CashAccounting.Application.BankDocuments.Services.FreeAllVPTonPP).
 59. СОІД №2058114. Реалізовано методи роботи з касовими ордерами: - метод отримання інформації про касовий ордер за пов'язаним документом на сервері додатків (api/cashaccounting/cashorders/GetByDocLnk); - метод зміни суми касових документів на сервері додатків (api/cashaccounting/cashorders/SetSumCashDoc). 
 60. СОІД №2062686. Реалізовано метод що заповнює реквізити документу за вимогами бізнес логіки та використовується при створенні платіжного доручення з внутрішньої платіжної вимоги (IsProApi.CashAccounting.Application.BankDocuments.Services). 
 61. СОІД №1779798. Авансові звіти. Звіт “FR Авансовий звіт 2016 ”R369_007.RPF переведено на FRCore (C369_007.RPF).

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №1194144. Картотека обліку договорів. Знято обмеження по максимальній даті поля «Дата закінчення договору». Раніше максимально можна було поставити дату 31.12.2054. Реалізація проведена на системному рівні! Зміни увійшли у всі поля дат системи!
 2. СОІД №1980288. Налаштування, типи договорів. Проведена оптимізація довідника типів договорів. Додана перевірка дублювання типу договору (для типів що використовуються для всіх СТЕ).
 3. СОІД №2068854. Картотека обліку договорів. У вікно копіювання специфікації по Shift+Ctrl+O додано параметр «Індексувати суму без ПДВ». При встановленому параметрі для розрахунку використовується Сума операції без податку. Податок, в такому випадку, буде розраховуватись від проіндексованої суми операції. Без параметру розрахунок відбувається на основі Суми до сплати, в яку уже входить ПДВ.
 4. СОІД №2055510. В реєстр картотеки обліку договорів винесено запуск події калькуляції «Користувача подія (Alt + U)»
 5. СОІД №2078610. WEB. Закрита можливість вибору журналу в режимі Всі види документів.
 6. СОІД №2082960. Описано модель угод договорів на сервері додатків (IsProApi.Contracts.Data.ContractTransactions). Включено в базовий контекст договорів (IsProApi.Contracts.Data.ContractsContext).  Реалізовано базові методи для роботи з довідником угод:
  Отримання запису (api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransactions/Get);
  Створення нового запису (api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransactions/Creation);
  Оновлення запису (api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransactions/Update);
  Видалення запису (api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransactions/Delete);
  Отримання списку записів (api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransactions/GetList). Додано обробник «єдиної крапки виклику довідників» довідника угод договорів.
 7. СОІД №2085714. Реалізовані методи для роботи з довідниками договорів що використовуються в аналітичній картотеці, полях користувача: Реалізовано метод єдиної точки виклику для довідника «Картотека виконуваних договорів, (IsProApi.Contracts.Application.Directory.ContractDirectory); Реалізовано метод єдиної точки виклику для довідника «Картотека виконуваних договорів (зовнішній номер)», ( IsProApi.Contracts.Application.Directory.ContractOutDirectory); Реалізовано метод єдиної точки виклику для довідника «Картотека угод договорів(операцій)» (IsProApi.Contracts.Application.Directory.ContractTransactionsDirectory); Реалізовано метод єдиної точки виклику для довідника «Довідник ставок НБУ», (IsProApi.Billing.Application.Directory.Directory).
 8. СОІД №2076084. Реалізовано методи на сервер додатків, що виконують: Копіювання груп типів договорів з бази шаблонів (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/CopyGroupFromTemplate); Отримання списку типів договорів з сортуванням по полю «Тип групи» (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/GetFullList).
 9. СОІД №2075652. Реалізовано опис таблиці операцій типів договору (IsProApi.Contracts.Data.ContractGroupOperation) та сторін типів договору (IsProApi.Contracts.Data.ContractSides). Таблиці підключено до загального контексту підсистеми «Ведення договорів». Реалізовано репозиторій для звернень до БД з базовими методами (отримання, оновлення, видалення та створення) звернення до таблиць операцій типів договору (IsProApi.Contracts.Data.ContractGroupOperationRepository) та сторін типів договору (IsProApi.Contracts.Data.ContractSidesRepository).
 10. СОІД №2075646. Реалізовано групу базових методів для роботи з типами договору на сервері додатків: Отримання типу договору за унікальним ключем (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Get); Видалення типу договору (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Delete) .Оновлення типу договору (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Update) . Запис нового типу договору в БД (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Creation); Створення нового типу договору (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Prepare); Копіювання типу договору (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Copy); Отримання типу договору за кодом, типом та структурною одиницею ( api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/GetByCode).
 11. СОІД №2076306. Дерево типів договорів переведено на тимчасову таблицю. Заповнюється при вході в налаштування методом api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/GetFullList. Всі операції з типами договорів замінено на методи з api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup. Додано методи: Отримати список всіх видів діяльності за сортування по типу договору api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/GetList; Отримати список всіх груп договорів (види діяльності + типи договору) за сортування по типу договору api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/GetFullList.
 12. СОІД №№1986204, 2114670. Налаштування, типи договорів.У вікно найменування сторін договору додано поле Платник. За промовчанням в полі проставляється значення - "Платник". Додана можливість змінювати значення поля аналогічно як для найменування сторони договору. Додатково реалізована синхронізація вікон сторін договору, стоячи на типі договору меню Правка/Зміна сторін договору (Shift+F4) з вікном що відривається з 2-ї закладки типу договору.
 13. СОІД №1966890. Налаштування, картка об'єкту оренди. На закладках історія, рішення та грошова оцінка з панелі задач прибрано застарілу кнопку Користувацький фільтр
 14. СОІД №2017560. Налаштування, довідник ставок НБУ. Реалізована можливість створення ставки. Додатково Реалізовані методи для роботи з довідником: Отримання ставки НБУ (api/Billing/RateNBU/Get); Створення ставки НБУ (api/Billing/RateNBU/Add); Оновлення ставки НБУ (api/Billing/RateNBU/Update); Видалення ставки НБУ (api/Billing/RateNBU/Delete).

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №1554174. Розрахунки з контрагентами, документи інвентаризації розрахунків. В картку інвентаризації додано новий параметр «Не враховувати в розрахунках за договором». Якщо параметр встановлено і в рознесенні суми платежу вибрано документ – договір, сума сплати не буде потрапляти в розрахунки такого договору. 
 2. СОІД №2072508. Переписано функції: - отримання даних вхідних залишків за контрагентом; - отримання типу документа інвентаризації взаєморозрахунків; отримання ознак дебітора/кредитора; на метод серверу додатків (api/cashaccounting/inventorydocuments/GetShort).
 3. СОІД №2072142. Доопрацьовано методи: api/cashaccounting/inventorydocuments/Delete - додано перевірку на проведення в головний журнал, видалення проводок, видалення зв'язку у взаєморозрахунками з контрагентами, видалення податків, видалення аналітики, видалення зв'язку з документами-основами; api/cashaccounting/inventorydocuments/Get - додано заповнення всіх полів відповідно десктоп версії; api/cashaccounting/inventorydocuments/Create - додано перевірку відповідності аналогічно десктоп версії, створення записів у взаєморозрахунках з контрагентами; api/cashaccounting/inventorydocuments/Update - додано перевірку відповідності аналогічно десктоп версії, оновлення записів в взаєморозрахунках з контрагентами. Реалізовано методи: api/cashaccounting/inventorydocuments/Copy - виконує підготовку скопійованого документу відповідно логікі десктоп версії; api/cashaccounting/inventorydocuments/DeleteByMark - видаляє документи по серверним маркам. api/cashaccounting/inventorydocuments/MoveAnotherJournal - переміщує документи інвентаризації в інший журнал по серверним маркам. api/cashaccounting/inventorydocuments/SetAccPltStatus - встановлює ознаку "Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків" для документів інвентаризації по серверним маркам.
 4. СОІД №2079246. Переписано користувацький метод створення документу інвентаризації на метод серверу додатків: api/cashaccounting/inventorydocuments/CreateInventoryDocument. Переписано користувацький метод видалення документу інвентаризації на метод серверу додатків: api/cashaccounting/inventorydocuments/Delete.
 5. СОІД №2072100. Додані поля в документи інвентаризації (Картка інвентаризації; Акт взаємозаліку; Вхідний залишок). Доопрацьовано метод api/cashaccounting/inventorydocuments/prepare, що заповнює поля в документах інвентаризації. Доопрацьовано метод api/cashaccounting/inventorydocuments/get, який надає доступ до полів відповідно десктоп версії. Реалізовано всі доступи відповідно десктоп версії.
 6. СОІД №2080626. Доопрацьовано метод api/cashaccounting/inventorydocuments/Get. Додано заповнення списків оплачених документів. Доопрацьовані методи api/cashaccounting/inventorydocuments/Update та api/cashaccounting/inventorydocuments/Creation додано збереження оплачених документів. Для ВЕБ додано таблиці оплачених документів в документи інвентаризації. Серед операцій з документами: додано зачитування всіх записів оплачуваних документів при відкритті документу; додано видалення документів; додано збереження документів після змін та обробку доступності редагування реєстру.
 7. СОІД №2073480. Перенесено логіку переміщення документів інвентаризації в інший журнал на метод з серверу додатків : api/cashaccounting/inventorydocuments/MoveAnotherJournal. Перенесено логіку операції встановлення параметру "не враховувати в картотеці взаєморозрахунків" для документів інвентаризації на метод серверу додатків: api/cashaccounting/inventorydocuments/SetAccPltStatus.
 8. СОІД №2071902. Оптимізовано функцію додання рознесення по КЕКУам UB_addKEKV для калькуляций реестра зобов'язань.
 9. СОІД №2031618. Реєстр зобов'язань. Розширено поле Код закупівлі у документі юридичного зобов'язання розширено до 30 символів.
 10. СОІД №2071914. У хмл-реєстрі фінансових зобов'язань додані поля: RubFin_Rcd - ID запису фін. зобов'язання; RubFin_RecRcd - ID запису юр. зобов'язання; sFinRstAnlCrdByOu- ID аналітичної картотеки об'єкта обліку.
 11. СОІД №1824750. Реєстр зобов'язань. Реалізовано можливість редагування поля Призначення за допомогою клавіші F4 у документі фінансового зобов'язання.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №2077620. Налаштування. Змінено формат значення функції ANLCRD_GET_STR( ID_карточки) з "0000.НАЗВА" на "0000 Назва". 
 2. СОІД №2078124. Налаштування. В Налаштуваннях додано параметр «Відключення внутрішньої нумерації в бухгалтерських довідках». При ввімкненому параметрі і вимкненій Автонумерації номер документу в Бухгалтерських довідках вводиться вручну.
 3. СОІД №2083458. Головна книга. На сервер додатків переведено весь функціонал модуля «Головна книга»: - розрахунок даних по модулю (api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/spSsuOsbTurnoverYearByAccount);- отримання розрахованих даних (api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/GetSelectSsuOsbTurnoverYearByAccount).
 4. СОІД №2061852. Головна книга. У звіті FR «Головна книга за рік» (R004_001.RPF) розширено поле «Найменування рахунку».
 5. СОІД №2083416. Оборотно-сальдовий баланс. На сервер додатків переведено весь функціонал модуля «Оборотно-сальдовий баланс»: розрахунок Оборотно-сальдового балансу (api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/spSsuViewAnalyticAccounting); отримання результату по рівням деревоподібного реєстру (api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree/SQLDrillDown); виклик інформації по валютному рахунку (Alt+V) (api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/spFinOsbVal); отримання результату по валютному рахунку (Alt+V) (api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/GetSelectFinOsbVal); пошук по деревоподібному реєстру (api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/GetFindTreeTemp).
 6. СОІД №2074188. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморіальний ордер №4, 6, 7, 8-авт» реалізовано об`єднання рядків по контрагенту, якщо в аналітиці вказано тільки рівень контрагента.
 7. СОІД №2084376. Звіти. Реалізовані методи по работі зі звітами: Повернути записи таблиці «Зведений реєстр документів» (api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocuments/GetList);Повернути записи таблиці «Зведений реєстр документів» (Проводки)» (api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocumentsEntry/GetList)
 8. СОІД №2067564. Звіти. У звіті FR «Шаблон для журнала-ордера або вiдомостi» (R912_002.RPF) розширено поле «Найменування рахунку».
 9. СОІД №2082786. Звіти. У звіті FR «Оборотна відомість валютна (за рахунками)» (R713_001.RPF) разширено поле «Найменування рахунку».
 10. СОІД №2061702. Головна книга. Регламентована звітність.У звіті FR Картка аналiтичного облiку доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) Наказ №604 R372_328.RPF введено ідентифікатор проводок.
 11. СОІД №2080110. Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовано нові форми звіту відповідно до Наказу МФУ №58 "Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану" FR Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану R372_447.RPF.
 12. СОІД №2080386. Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовано нові форми звіту відповідно до Наказу МФУ №58 "Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану Додаток 1"FR Податкова декларацiя з податку на прибуток на перiод воєнного стану Додаток 1 R372_448.RPF. 
 13. СОІД №2080668. Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовано нові форми звіту відповідно до Наказу МФУ №58 "Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану Додаток 2" FR Податкова декларацiя з податку на прибуток на перiод воєнного стану Додаток 2 R372_449.RPF.
 14. СОІД №2086950. Головна книга. Регламентована звітність. Оновлено бланк друкованої форми додатку РІ "FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток РI R372_316.RPF"
 15. СОІД №2087040. Головна книга. Регламентована звітність.Оновлено бланк друкованої форми додатку ВП "FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ВП R372_322.RPF"
 16. СОІД №2087094. Головна книга. Регламентована звітність. Оновлено бланк друкованої форми додатку Декларацію з податку на прибуток "FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств R372_323.RPF", реалізовано нові форми додатків МПЗ і МПЗ-З "FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток МПЗ R372_450.RPF", "FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток МПЗ-З R372_451.RPF".
 17. СОІД №2041896. Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовона можливість вигрузки звіту "R372_443.RPF Довідка про надходження у натуральній формі, Додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" у форматі DBF-файлу.
 18. СОІД №2055156. Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовоно у "FR Форма 1-НС таблиця звiту 9 R372_420.RPF" можливість виводу в тисячах гривень з одним десятичним знаком після коми.
 19. СОІД №2033952. Головна книга. Регламентована звітність. Відповідно до змін по Наказу 256 оновлено звіт "FR Капiтальнi iнвестицiї(кв) R372_374.RPF"
 20. СОІД №2031366. Головна книга. Регламентована звітність. Оновлено звіт "FR Звiт про наявнiсть i рух необоротних активiв, амортизацiю та капiтальнi iнвестицiї R372_370.RPF"
 21. СОІД №2030052. Регламентована звітність. Оновлено Звіт про використання та запаси палива (річна) (R372_410.RPF) відповідно до змін за Наказом №176 від 06.07.2021р.
 22. СОІД №2030820. Регламентована звітність. Оновлено Звіт про використання та запаси палива (місячна) (R372_436.RPF) відповідно до змін за Наказом №176 від 06.07.2021р.
 23. СОІД №2096298. Головна книга. Регламентована звітність. Оновлено бланк № 2-ОЗ ІНВ (річна) FR "Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції" (R372_375.RPF)
 24. СОІД №2077890. Главная книга. Регламентированная отчетность. Реализована возможность формировать расчеты за квартал в таких отчетах: FR Картка аналiтичного облiку фактичних видаткiв Наказ №604 R372_223.RPF,FR Картка аналiтичного облiку касових видаткiв (Дата вступ. баланса) R372_131.RPF,FR Картка аналiтичного облiку касових видаткiв. Наказ №604 R372_310.RPF, FR Картка аналiтичного облiку капiтальних видаткiв Наказ №604 R372_313.RPF, FR Картка аналiтичного облiку вiдкритих асигнувань(Дата вступ. баланса) R372_133.RPF, FR Картка аналiтичного облiку фiнансових доходiв (вiдсоткiв, роялтi, дивiдендiв) Наказ №604 R372_327.RPF.
 25. СОІД №2104278. Головна книга. Регламентована звітність. У звіті FR Дод.18. Довiдка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштiв (R372_102.RPF) виводеться повідомлення при запуску "Звіт формується щоквартально". 
 26. СОІД №2099844. Головна книга. Регламентована звітність. У звіті FR Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду Наказ №712 (R372_330.RPF) реалізовано вивід на друк необхідну кількість місяців відмінну від місяць, квартал, півріччя,9 місяців,рік.
 27. СОІД №2096274. Головна книга. Регламентована звітність. Оновлено звіт (R372_ 324.RPF) FR Звіт Капітальні інвестиції (кв).

Фінансове планування і аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №1811082. Кошторис та план асигнувань бюджетної організації. Доданий звіт R506_025.RPF «FR План асигнувань CФ бюджету (в розрiзi детальних КЕКВ) ».
 2. СОІД №2068386. Бюджети. Для налаштування бюджету до заголовка вікно налаштування комірки додано ім'я комірки або код групи.
 3. СОІД №2098314. Фінансові таблиці. Реалізовано збереження власного сортування за найменуванням у реєстрі шаблонів таблиць.
 4. СОІД №2079108. Фінансові таблиці. До реквізитів дат параметрів таблиці додано вибір із календаря за клавішею F3.
 5. СОІД №2058018. Кошторис та план асигнувань бюджетної організації. До документу та реєстру розподілів додано поле Дата проведення до ДКУ.
 6. СОІД №2081838. Бюджети. Реалізовано базовий набір методів для роботи WEB із системним довідником 66 "Показники бюджету" для забезпечення роботи системних механізмів (api/dictionaries/accesspoint/1/66/filter).
 7. СОІД №2090034. Бюджети. Реалізовано метод отримання списку валют бюджетів для роботи WEB (api/finplanning/Budgeting/BudgCurrency/GetListByHdrAndType).
 8. СОІД №2090028. Бюджети. Реалізовано метод отримання курсів валют бюджетів для роботи WEB (api/finplanning/Budgeting/BudgExchangeRate/GetListByHdrAnd).
 9. СОІД №1955970. Бюджети. Реалізовано можливість копіювання введених вручну даних бюджетів.
 10. СОІД №1981260. Бюджети. Введено порядок розрахунку полів за зв'язаними осередками.
 11. СОІД №2074176. Бюджети. Із запису довідника Фінансове планування/ Налаштування/ Довідники/ Показники бюджету прибрано розділ валюти.
 12. СОІД №2082318. Бюджети. До реквізитів шаблону бюджету додано чек-бокс поля-ознаки Валютний облік. Якщо встановлена ця ознака, то можна вибрати Котирування валют бюджету та задати на закладці Валюти список, які використовуються у цьому шаблоні валют. Для колонок сум, які мають заповнюватися у валюті, слід зазначити ознаку «У валюті». Додані до системного хмл-реєстру шаблонів поля-ознаки для валютних бюджетів: Ознака валюти, Введення плану у валюті, Код котирування валюти.
 13. СОІД №2072676. Бюджети. До реквізитів бюджету валютного шаблону додано кнопку Курс валют, за допомогою якої заповнюється таблиця курсів валют на дату початку або кінця періоду бюджету, вибором або заповненням системного довідника курсів валют або введенням вручну.
 14. СОІД №№2065680, 2065356. Бюджети. Реалізовано розрахунки для валютних бюджетів за поточним курсом системного довідника валют.
 15. СОІД №№2043366, 2074230. Бюджети. У налаштуванні реквізитів шаблону бюджету можна додати підсумкові стовпчики за періодами: Рік, Півріччя, Квартал, Місяць.
 16. СОІД №2008812. Бюджети. Додано перевірку під час створення та редагування бюджету за конкретним шаблоном на унікальність виділених полів: Дата періоду с, Дата періоду по, Аналітика, Структурна одиниця, Вид (крім виду - Уточнення). 
 17. СОІД №2303480. Кошторис та план асигнувань бюджетної організації. У документах модуля зберігається вид реєстру та розмір вікна, що викликаються у полі Організація.
 18. СОІД №2054502. Кошторис та план асигнувань бюджетної організації. Якщо код КПКВ закривається “Датою дії з” у записі Загальні довідники / Коди програмної класифікації, то у записі Організації мережі на закладці КПКВ цей код буде “засеріний” і недоступний для додавання.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №1716480. Облік виробництва / Конфігурація виробництва / Схема вживаності матеріалів. Реалізовано модуль для роботи у WEB. Можливо переглянути схему вживаності матеріалів в трьох видах подання: структура продукції; застосування матеріалу та застосування матеріалу в розрізі груп.
 2. СОІД №1530612. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Планова собівартість. Актуалізовано документ “Планова калькуляція”: - замінено реєстр TBPWTableGrid на TBPWTableGridEx; реалізовано форму “Додавання в архів”.
 3. СОІД №1814850. Облік виробництва / Додаткові модулі / План - завдання виробництву. Всередині документу у вікні специфікації додано можливість відмітити позиції. Реєстр переведений на XML.
 4. СОІД №1476696. Облік виробництва / Управління цехом / Лабораторний аналіз. Відредаговано форму “Введення / Модифікація позиції”: замість закладки “Партія” додано нове поле “Партія”. Воно відображається лише для артикулу, для якого обраний параметр “Вести облік в розрізі партій”. Реєстр рядків документу переведений на XML.
 5. СОІД №2068494. Реалізовано методи для роботи з документом - отримати документ (IsProApi.Production.Application.FRGetAsync); -отримати окремі позиції документу PrdLimMtr (IsProApi.Production.Application.FRGetByDocumentAsync); -отримати сгрупповані (сумарні) позиції документу PrdLimSum (IsProApi.Production.Application.FRGetByDocumentAsync).
 6. СОІД №2032752. Облік виробництва / Управління цехом / Лімітно - забірні карти. Звіт R873_005.RPF переведений на FR Core.
 7. СОІД №2032764. Облік виробництва / Управління цехом / Лімітно - забірні карти. Звіт R873_002, R873_003, R873_004 переведені на FR Core.
 8. СОІД №2033814. Облік виробництва / Управління цехом / Приймально - здавальні накладні. У вікні модифікації рядка документу додано функціонал вибору значення якісної характеристики з довідника.
 9. СОІД №2085510. Cтворено сервіс довідника виробничих замовлень (ID): IsProApi.Dictionaries.Application.Production.Services.ProductionOrderDirectoryService. Реалізовані необхідні методи: отримати номер довідника (GetDirectoryNumber); отримати запис довідника по фільтру (GetByFilterAsync); отримати запис по унікальному ідентифікатору (GetDirectoryAsync); отримати запис по унікальному коду (GetDirectoryAsync).
 10. СОІД №2085492. Створено сервіс довідника найменувань виробничих замовлень (номер): IsProApi.Dictionaries.Application.Production.Services.ProductionOrderDirectoryService. Реалізовані необхідні методи: отримати номер довідника (GetDirectoryNumber); отримати запис довідника по фільтру (GetByFilterAsync); отримати запис по унікальному ідентифікатору (GetDirectoryAsync); отримати запис по унікальному коду (GetDirectoryAsync). 
 11. СОІД №1882176. Облік виробництва / Додаткові модулі / Виробнича розукомплектація. Доданий пункт меню “Оновити строки з АВК” - після його запуску будуть оновлюватися рядки в АВРК (на підставі рядків АВК) при умові відсутності сформованих ордерів в АВРК. Якщо є сформовані в АВРК ордери, то пункт меню не буде активним.
 12. СОІД №2065458. Облік виробництва / Конфігурація виробництва / Операційно - трудові нормативи. Реалізовано модуль для роботи у WEB. Реалізовано відображення реєстру існуючих операційно-трудових нормативів, перегляд, редагування та видалення документу операційно-трудовий норматив.
 13. СОІД №2064984. Облік виробництва / Управління цехом / Завдання виробництву. Реалізовано модуль для роботи у WEB. Реалізовано відображення реєстру існуючих завдань виробництву, створення, перегляд, редагування та видалення документу завдання виробництву та заповнення специфікації документу.
 14. СОІД №1716510. Облік виробництва / Додаткові модулі / Відомість дефіциту матеріалів. Реалізовано модуль для роботи у WEB. Реалізовано відображення вікна відомості в наступному вигляді: список всіх виробничих підрозділів, для яких на задану дату були сформовані виробничі завдання та загальна потреба та дефіцит. 
 15. СОІД №2071218. Облік виробництва / Управління цехом / Приймально - здавальні накладні. Реалізовано модуль для роботи у WEB. Реалізовано відображення реєстру існуючих приймально-здавальних накладних, створення, перегляд та видалення документу. В режимі редагування можливо заповнити специфікацію документу.
 16. СОІД №886920. Облік виробництва / Додаткові модулі / Зведене добове замовлення виробництву. У реєстрі для зручності перегляду виведено колонку “артикул”. Реєстр переведений на XML.
 17. СОІД №1811202. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Облік виробництва / Специфікація на продукцію. Доопрацьована можливість імпорту компонентів специфікації на продукцію одночасно із значеннями атрибутів КСУ.
 18. СОІД №2096394. Облік виробництва / Планування виробництва / Планування потреб / Вид - Зведений план потреб - звіт "Реєстр зведеного плану потреб” RT13_001.RPF зроблений мультимовним.
 19. СОІД №2101470. Створено сервіс довідника накладних на внутрішнє переміщення: IsProApi.Dictionaries.Application.Production.Services.InternalMovementWaybillDirectoryService. Реалізовані необхідні методи: отримати номер довідника (GetDirectoryNumber); отримати запис довідника по фільтру (GetByFilterAsync); отримати запис по унікальному ідентифікатору (GetDirectoryAsync); отримати запис по унікальному коду (GetDirectoryAsync). 
 20. СОІД №2101476. Створено сервіс довідника заявок на постачання: IsProApi.Dictionaries.Application.Production.Services.InternalMovementWaybillDirectoryService. Реалізовані необхідні методи: отримати номер довідника (GetDirectoryNumber); отримати запис довідника по фільтру (GetByFilterAsync); \отримати запис по унікальному ідентифікатору (GetDirectoryAsync); отримати запис по унікальному коду (GetDirectoryAsync). 

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №2070420. До модулю «Відомість інвентаризації ОЗ» додано можливість вибору журналу у WEB-версії.
 2. СОІД №2072346. Сервер додатків. Дороблено метод отримання запису довідника Методів амортизації для спільного отримання даних із системної та користувальницької частини довідника.
 3. СОІД №2070402. Реалізовано обробку документів руху ОЗ у веб-інтерфейсі, які містять помилки. У методи сервера додатків додано обробку помилкових карток у специфікації документів руху ОЗ, що дозволяють відкривати документ на перегляд та ідентифікувати такі картки.
 4. СОІД №2046954. Імпорт. При імпорті документа Надходження, у створеному документі проставляється ознака "Балансова вартість ОПО", ідентична зазначеному налаштуванню в меню Сервіс / Налаштування "Порядок зміни балансової вартості ОПО".
 5. СОІД №2046222. Для мультифірмових підприємств додано обмеження при виборі Налаштування / Подання кодів аналітичної картки / Інвентарний номер, оскільки серед СО інвентарний номер може дублюватися.
 6. СОІД №1888128. Документи руху ОЗ. Зміна вартості/доданий спливаючий хінт, який відображає повну інформацію (реквізити) прикріпленого документа-підстави.
 7. СОІД №2061528. Відомість інвентаризації ОЗ. У заголовку відомості інвентаризації додано поле "Журнал", яке відображає код та найменування журналу, в якому знаходиться поточна відомість.
 8. СОІД №1997292. Відомість інвентаризації ОЗ. Реалізовано системні журнали. У модулі Настройка/ Журнали до списка журналів додані журнали інвентаризації. У модулі Керування доступом/ Журнали реалізовано доступ до журналів інвентаризації, їх створення, видалення, редагування.
 9. СОІД №2040972. Реалізовано методи для створення, редагування, видалення тимчасової таблиці карток ОЗ документів руху.
 10. СОІД №2067624. Web Документи руху ОЗ. Додано закладку специфікації документа (Картки ОЗ) для документів: Списання, Реалізація, Переведення в оренду.
 11. СОІД №2067834. Web Документи руху ОЗ. Додано закладку специфікації документа (Картки ОЗ) для документів: Внутрішнє переміщення, Введення в експлуатацію, Переведення в запас, Переведення на консервацію, Переведення на капітальний ремонт, Переведення на реконструкцію, Переведення на модернізацію.
 12. СОІД №2079444. Реалізовано базові методи для довідника груп переоцінки: api/dictionaries/FixedAssets/RevaluationGroups/GetList - Отримати список api/dictionaries/FixedAssets/RevaluationGroups/Get - Зачитати запис (за кодом) api/dictionaries/FixedAssets/RevaluationGroups/Add - додати запис (автозаповнення Rcd) api/dictionaries/FixedAssets/RevaluationGroups/Update - Змінити запис api/dictionaries/FixedAssets/RevaluationGroups/Delete - видалити запис (Rcd)
 13. СОІД №2071332. Реалізовано відображення червоним кольором помилкових карток у специфікації документів руху ОС у веб-інтерфейсі.
 14. СОІД №2067846. Web Документи руху ОЗ. Додано закладку специфікації документа (Картки ОЗ) для документів: Надходження ОЗ, Переміщення зі складу, Переміщення з МШП, Часткове списання, Часткове переміщення.
 15. СОІД №2072874. Web відомість амортизації. Доданий компонент специфікація (Картки ОЗ).
 16. СОІД №2075346. Web Картка ОЗ. Реалізовано закладку "Об'єкт ПО".
 17. СОІД №2078958. Web Картка ОЗ. Реалізовано закладку "Податкова амортизація".
 18. СОІД №2078040. Web Картка ОЗ. Реалізовано закладку "Додатково".
 19. СОІД №2084562. Реалізовано базовий набір методів для роботи із системним довідником №106 "Довідник дорогоцінних матеріалів" для забезпечення роботи системних механізмів api/dictionaries/accesspoint/1/106/filter. Бізнес-логіка довідника на клієнтській програмі перенесена на сервер додатків api/dictionaries/FixedAssets/PreciousMaterials/[action]
 20. СОІД №2078718. Реалізован метод для довідника адрес: будинки api/dictionaries/accesspoint/1/57/filter
 21. СОІД №2087700. Web Картка ОЗ. Реалізовано закладку "Драгматеріали".
 22. СОІД №1720560. Реалізован метод для отримання списку дій об'єктів обліку api/dictionaries/Common/AccountingUnitTypeAction/GetLis.
 23. СОІД №2073912. Дороблен звіт 663_023 (Документи руху ОЗ / Списання). При використанні параметра "Друк карток окремим актом" для кожної картки відображається наявність дорогоцінних матеріалів.
 24. СОІД №2087694. Для таблиці дорогоцінних матеріалів картки ОЗ реалізовані методи сервера додатків: Зачитування списку дорогоцінних матеріалів api/dictionaries/FixedAssets/CardPreciousMaterials/GetList - Збереження списку дорогоцінних матеріалів api/dictionaries/FixedAssets/CardPreciousMaterials/AddRecordsEx - Видалення списку дорогоцінних матеріалів картки ОЗ api/dictionaries/FixedAssets/Card
 25. СОІД №1980612.  В модулі Розрахунок амортизації / меню Сервіс / Налаштування реалізовано 2 параметри: Контроль дублювання відомостей амортизації в межах періоду; Контроль поточного періоду відносно системної дати при створенні ВА.
 26. СОІД №2090658. Реализовані методи серверу додатків для роботи з таблицею OsnDrI - api/dictionaries/FixedAssets/CardPreciousMaterialsHistory/[action] "Історія дорогматеріалів у картці ОЗ": GetList; GetCardList; AddRecords; AddRecordsEx; Add; Update; Delete.
 27. СОІД №2078964. Реалізовано закладку "Переоцінка" зі всіма її полями для web шаблону  картки ОЗ.
 28. СОІД №2041158. Реалізовані методи на рівні сервісів сервера додатків для роботи з тимчасовою серверною таблицею специфікації компонентного обліку.
 29. СОІД №2041164. Реалізовані методи на рівні сервісів сервера додатків для роботи з тимчасовою серверною таблицею специфікації комплектуючих.
 30. СОІД №2080638. Реалізовані методи контролера (action) для роботи з закладкою Розширена аналітика/КЕКВ.
 31. СОІД №2080632. WEB-интерфейс. Шаблон документа "Картка ОЗ". Додано закладку "Розширена аналітика"/"КЕКВ" (в залежності від налаштування).
 32. СОІД №2121954. В картці ОЗ на закладці “Бухгалтерська амортизація”реалізовано функцію для автоматичного перекладу назв періодів для всіх інтерфейсів на Oracle аналогічно MSSQL.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1876914. В модулі Особові рахунки працівників пункт меню Реєстр / Блокування відкликання наказу стає доступним тільки після виділення запису особового рахунку в першому стовпці реєстра.
 2. СОІД №2061054. Звіт R359_031 "Рух робочої сили (консолідований)" реалізований мультимовним. Доопрацьовано формування звіту для підприємств із мультифірмністю. 
 3. СОІД №2061246. Звіт R359_021 "Зведена відомість відпрацьованого часу за групами категорій" реалізовано мультимовним, доопрацьовано формування звіту для підприємства без мультифірменності.
 4. СОІД №2061312. Звіт R359_022 "Середня зарплата за групами категорій" реалізований мультимовним, доопрацьовано формування звіту для підприємства без мультифірменності.
 5. СОІД №2063070. У звіт R144_003 "Розрахунок оплати по середньому" змінено найменування на "Розрахунок оплати по середньому (донорські дні і держобов'язки)". При формуванні звіту по методах розрахунку які відрізняються від 274 “Донорські дні” , 228 “Держ.обов\'язки” виводиться повідомлення “Звіт порожній”. Реалізована можливість формування звіту з Розрахункового листа працівника.
 6. СОІД №2028636. У веб-версії у модулі Списки на перерахування при встановленому вигляді реєстру 2 “Реєстр списків на перерахування з урахуванням не закритих документів минулих періодів” додано можливість відкрити обраний документ.
 7. СОІД №2091918. Реалізовано конвертацію датованих величин даних з налаштувань Прибуткового податку.
 8. СОІД №2060994. Звіт R359_024 "Аналіз економічних показників" реалізований мультимовним.
 9. СОІД №2068614. У параметрах зарплати в Таблиці границі малозабезпеченості реалізовано пункти меню Створити/Редагувати/Видалити.
 10. СОІД №2068596. У параметрах зарплати в Таблиці мінімальної зарплати реалізовано пункти меню Створити/Редагувати/Видалити.
 11. СОІД №2068626. У параметрах зарплати в Таблиці індексу споживчих цін реалізовано пункти меню Створити/Редагувати/Видалити.
 12. СОІД №2068590. У параметрах зарплати в Таблиці прожиткового мінімуму реалізовано пункти меню Створити/Редагувати/Видалити.
 13. СОІД №1872750. В модулі «Об’єднана звітність» в налаштуванні відомості доданий параметр «Не відображати для військовослужбовців зміну звання, переведення на іншу посаду/підрозділ в Додатку 5» (закладка «Інше»). При формуванні відомості з даним параметром в Додатку 5 записи для військовослужбовців, в яких була зміна звання, переведення на іншу посаду/підрозділ в звітному кварталі не відображається.
 14. СОІД №2083404. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення табельного номеру внутрішнього сумісника в Додатку 5. Записи по внутрішніх сумісниках відображаються з табельним номером сумісника.
 15. СОІД №2043108. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано експорт відомості з параметром «Об’єднувати працівників по ідентифікаційним номерам». При експорті з даним параметром записи об’єднуються, незалежно від значення вказаного в графі «Трудова книжка» Додатку 1.
 16. СОІД №1867014. В модулі «Об’єднана звітність» реалізовано створення відомостей з параметрами «По групі структурних одиниць» та «За всіма доступними групами структурних одиниць». Для створення відомостей з даними параметрами необхідно створити групи структурних одиниць (Реєстр об’єднаної звітності, Реєстр – Групи структурних одиниць)
 17. СОІД №2045556. В модулі «Об’єднана звітність» додана можливість в налаштуванні відомості на закладці «Види доходів Додаток 4 ДФ» додавати запис без вибору видів оплат.
 18. СОІД №2003748. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення військового збору в Додатку 4,якщо коефіцієнт для розрахунку суми ПДФО розраховується по виду оплати з методом розрахунку «200 Компенсація податку оподатковувана».
 19. СОІД №2059206. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення даних в Додатку 5. Якщо працівник прийнятий та звільнений в одному місяці, накази про прийом та звільнення відображаються в графі «Документ підстава про поч.і кінець труд.відносин» через кому.
 20. СОІД №2055822. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано формування відомості з параметром «Виділяти дані внутрішніх сумісників в Додатку 1». За наявності в працівника декількох карток внутрішнього сумісництва, дані з розрахункових листів внутрішніх сумісників по обліковим складом, вказаним на закладці «Внутрішні сумісники» в налаштуванні відомості, відображаються одним записом в Додатку 1.
 21. СОІД №2028000. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення донарахування суми фонду до мінімальної заробітної плати в графі «Різниця» Додатку 1. Якщо донараховано дохід за попередній місяць звітного кварталу, в якому було донарахування суми фонду до мінімальної заробітної плати, записи в графі «Різниця» не відображаються, якщо дохід перевищує суму мінімальної заробітної плати або відображається сума, яка залишилась в результаті перерахунку.
 22. СОІД №1998186. Звіт 590 FR «Довiдка про iндексацiю доходiв працюючого пенсiонера» (C590_016.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт R590_016.RPF видалено.
 23. СОІД №2068020. Функціонал серверного метода API {"AssemblyName" :"IsProApi. PersonnelManagement.Application","MethodName":"IsProApi.PersonnelManagement.Application.KdrMainService.Tables.KpuUdr.GetList","Parameters":{"Kpu_Rcd":""}} розширено можливістю отримання усього списку утримань по усіх працівниках.
 24. СОІД №2033880. Допрацьований метод розрахунку 266 Доплата до мінімальної зарплати: якщо система оплати нараховується пропорційно дням і застосовується параметр «Розрахунок пропорційно годинам при наявності відхилень в робочому часі», Доплата до мінімальної, теж розраховуватиметься пропорційно годинам при наявності відхилень в робочому часі.
 25. СОІД №2015922. Реалізований прямий експорт звіту 377 FR «Заява-розрахунок ФСС»(377_009.RPF) в програму M.E.Doc.
 26. СОІД №2018262. У звіті 520 FR «Матеріальна допомога до відпустки» (R520_005.RPF) реалізовано розрахунок від планового заробітку, у разі якщо у працівника був відсутній заробіток за попередні два місяці.
 27. СОІД №2038974. Згідно Постанови КМУ від 12/01/2022 №2 прийнято зміни в розмірі нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності. Реалізована таблиця Мінімальна зарплата медичних працівників. В таблиці вносяться суми мінімальної зарплати відповідно до категорії персоналу.
 28. СОІД №2027532. Реалізовано доопрацювання згідно Постанови КМУ від 12/01/2022 №2- прийнято зміни в розмірі нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності. -Доопрацьований метод розрахунку 266 Доплата до мінімальної зарплати, - для медичних працівників. У методі розрахунку 266 Доплата до мінімальної зарплати, у розділі Властивості доданий параметр Таблиця мінімальних зарплат для вибору таблиці мінімальної зарплати. -Додана можливість розрахунку доплати до мінімальної медичним працівникам у модулі Тарифікація медичних установ.
 29. СОІД №2046336 Доопрацьований звіт 1701FR «Довідка про нарахований дохід та утриманий податок» (RH01_001.RPF) на форму звіту доданий параметр Підсумовувати дохід внутрішнього сумісника.
 30. СОІД №2010060. Доопрацьований звіт 377 FR «Заява-розрахунок ФСС» (R377_009.RPF) – у звіті оновлені підпис і причини непрацездатності для Форми додатка 1.1 заяви-розрахунку «І. Матеріальне забезпечення» та для Форми додатка 1.3 заяви-розрахунку «ІІІ. Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку або профзахворювання»
 31. СОІД №1938522. Доопрацьований звіт 253 FR «Форма № П-5» (R253_009.RPF), реалізовано виведення двома рядками працівника в звіті у разі зміни посади в середині місяця.
 32. СОІД №2046870. Доопрацьований звіт 813 FR «Особовий рахунок A4»(R813_001.RPF), на формі звіту додано параметри друку «По обліковому», «По розрахунковому періоду», доопрацьовано відображення сторно днів відпустки.
 33. СОІД №2082114. Доопрацьований метод розрахунку 266 Доплата до мінімальної зарплати, при зміні розміру ставки і графіку працівника в середині місяця, розраховується коефіцієнт розміру ставки від норми кожного графіка
 34. СОІД №2083134. Доопрацьовано звіт 590 FR «Грошовий атестат (Додаток 16)»(R590_035.RPF), у пунктах звіту п.1 Оклад за військовим званням та п.2 Оклад по тарифному розряду у рядку На дату звільнення, реалізовано відображення фактичної суми на дату звільнення.
 35. СОІД №2085570. Доопрацьовано звіт 590 FR «Грошовий атестат (Додаток 16)»(R590_035.RPF), реалізовано відображення сум з копійками, відображення відсотків надбавок та сум прописом, відображення тарифного розряду працівника.
 36. СОІД №2083530. Доопрацьований звіт  507 FR  «Розподіл працівників по розмірам заробітної плати» (R507_001.RPF ) доданий фільтр по розмірам заробітної плати, звіт зроблений мультимовним.
 37. СОІД №2071032. Модуль Єдина тарифна сітка. Змінені в написанні слова ПРОЕКТ на ПРОЄКТ на українському  інтерфейсі.
 38. СОІД №2074680. Доопрацьований звіт 702 FR« Штатное расписание (упрощенное) » (R702_001.RPF) додано мультимовність.
 39. СОІД №2067996. Звіт 768 FR «Працівники та утримання» (C768_001.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт R768_001.RPF видалено.
 40. СОІД №1809372. Доопрацьовано механізм перерахування лікарняних ФСС, податків і фондів з них. Реалізовано наступній функціонал: -Врахування списків на перерахування лікарняних ФСС зі статусом «Перераховано» в розрахунку суми до виплаті зарплати по виду оплат з методом розрахунку 60 "Виплата зарплати". - Врахування списків зі статусом «Перераховано» при формуванні наступних списків на перерахування лікарняних ФСС, якщо в них присутні працівники з новими лікарняними ФСС (наприклад, продовження вже оброблених), які є в попередніх списках. - Можливість закриття списків на перерахування на дату, що не співпадає з датою передачі проводок і перерахувань в поточному місяці.- В програму формування проводок додані поля: VPLPRW_DC_VD- Вид формування док-та виплати зарплати (1-Відкрит->Закрит, 2-Відкрит->Перерахован, 4-Перерахован->Закрит), VPLPRW_DC_FSSPREV- Ознака виплати лікарняних ФСС з урахуванням попередніх виплат. - Фонди з лікарняних ФСС на дату формування проводок і перерахувань залишаються в місяці нарахувань лікарняних. - Можливість закриття списків в міжрозрахунковий період по лікарняним ФСС, сформованим в закритому періоді, по якому сформовані проводки і перерахування.Відображення на дату закриття списку даних нарахувань ФСС, утримань з них і перерахованих проводок в залежності від параметрів вида формування документа.
 41. СОІД №2047254. Доопрацьовані звіти 157 FR «Зведена відомість по видам оплат» (R157_003.RPF), 245 FR «Вiдомiсть розподiлу видiв оплат по фондам (2009)» (R245_005.RPF), 1185 FR «Проводки зарплати» (RB85_001.RPF), 639 FR «Мемориальный ордер 5 з аналітикою» (R639_003.RPF) для відображення даних по нарахуванням, фондам и проводкам на дату закритих списків і списків зі статусом «Перераховано».
 42. СОІД №2058138. Модуль «Статистична звітність».Оновлено форму звіту № 3-борг (місячна) 359 FR «Звіт про заборгованість з оплати праці» (R359_036.RPF) згідно змін з січня 2022.
 43. СОІД №2012958. Модуль Статистична звітність. Доопрацьовано експорт в форматі XML в звітах:  359 FR «Дані для форми 'N1-ПВ' термінова-місячна (з 22 року)» (R359_042.RPF) ; 359 FR «Дані для форми 'N1-ПВ' квартальна(з 22 року)» (R359_043.RPF).
 44. СОІД №2076696. Доопрацьовано врахування премій в розрахунку середнього заробітку відповідно постанові КМУ от 26 квітня 2022 р. № 486. Якщо розрахунковий період премії відпрацьовано не повністю, то розрахована сума премії в пропорції до відпрацьованого часу облікового періоду обмежується фактично нарахованою сумою. В роз’ясненні розрахунку заробітку за період збору додано відображення сум премій, які знімаються.
 45. СОІД №2087466. Реалізовано доопрацювання згідно законодавчій зміні пенсійного фонду «Пенсійний фонд України повідомив, що з 30 квітня 2022 року діятиме змінений порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи. Для врахування до страхового стажу неповного місяця роботи як повний доплата до суми страхових внесків за раніше відпрацьований неповний місяць визначається, виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати». Для врахування страхового стажу неповного місяця як повний, суму мінімальної зарплати для доплати в фонди ЄСВ потрібно враховувати по обліковому періоду. Якщо виконується перерахунок зарплати за попередні періоди в яких працівнику фонди ЄСВ до нараховувались до мінімальної зарплати, яка діяла в місяці за який проводились нарахування, то база для фонду збільшується на різницю між мінімальною зарплатою, діючу на дату виконання перерахунку і мінімальною зарплатою, до якої проводились донарахування в місяці розрахунку. Якщо є необхідність в такому перерахунку, то потрібно включити параметр в налаштуванні зарплати Параметри/ Управління розрахунком/ Донарахувати фонди до мінімальної зарплати на дату перерахунку –Так.
 46. СОІД №2057568. Модуль Е-лікарняні. На базах з централізованим обліком, в разі, якщо не вибрана конкретна структурна одиниця, імпорт не можливий, пункт меню «Імпорт» не активне.
 47. СОІД №2069166. Модуль Загальні довідники/ Календар, а також Довідник графіків і режимів роботи. Додано контроль на рік початку і закінчення постійних свят. Якщо в календарі, для постійного свята, встановлено рік початку і рік закінчення, то для цього періодах в графіку робіт цей день відображається як святковий. Увага! Якщо  в довіднику «Календар»  на закладці «Свята» для певних свят заповнено рік початку і не заповнено рік закінчення, його потрібно обов’язково заповнити,  інакше ці свята будуть сприйматися як діючі.  Після закінчення періода військового стану, у постійних свят будемо заповнювати тільки рік початку, а у тимчасових  рік початку і рік закінчення. Якщо постійні свята не відмінялись в 2022 році, то можна його залишити без року початку та закінчення.
 48. СОІД №2053338. Реалізовано виключення частини заробітної плати із бази нарахувань для утримання військового збору на період знаходження в зоні ООС. Періоди знаходження в зоні ООС вносяться в особовий рахунок працівника на закладку Військовий облік/ Військова служба/ Періоди перебування в зоні ООС для військового збору.
 49. СОІД №2086974. Доопрацьовано розрахунок індексації в межах прожиткового мінімуму по декільком карточкам одного працівника, з урахуванням сумарної кількості ставок не більше 1.
 50. СОІД №2089098. Реалізовано виключення днів, нарахованих по системі оплати оплаты із розрахунку лікарняних у разі, якщо ця система оплати внесена в налаштування лікарняних на закладку «Не повний місяць»
 51. СОІД №2089524. В налаштуванні відпусток с методами розрахунку 4,54, 55 на закладку "Види оплат час яких виключається з розрахунку" додано групу видів оплат "Оплата за середнім". 
 52. СОІД №2064540. Сервер додатків. Розроблена структура історії зміни особових рахунків працівника.
 53. СОІД №2075184. Сервер додатків. Реалізований довідник Графіки робіт для випадного комбо-бокса. api/pay/PaySchedules/GetScheduleSpr Отримати список активних Графіків робіт (довідник для комбо)
 54. СОІД №2007498. Сервер додатків. Модуль Списки на перерахування. Реалізовані методи API для роботи зі Списками на перерахування: /api/pay/Payroll/GetTransferListDetail Повертає реквізити CП; /api/pay/Payroll/CanDeleteTransferMethod Перевіряє можливість видалення способу перерахування; /api/pay/Payroll/CanModifyTransferMethod Перевіряє можливість модифікації способу перерахування і видалення запису  утримання, пов'язаного зі Списком; /api/pay/Payroll/LinkBankDocument Створення "Банківського документу";/api/pay/Payroll/UnlinkBankDocument Вилучити ПлДор. для документу ; /api/pay/Payroll/OpenPaymentOrder Відкрити ПлДор. для рядка документу; /api/pay/Payroll/ClosePaymentOrder Закрити ПлДор. для рядка документу; /api/pay/Payroll/GetPaymentOrderDistribution Повертає масив розподілу суми Платіжного доручення по ДФ/ЕКВ; /api/pay/Payroll/GetSettlementOrderDistribution Повертає масив розподілу суми Витратного ордера по ДФ/ЕКВ; /api/pay/Payroll/GetEmployeeDeponentDistribution Повертає масив розподілу суми по працівникові;
 55. СОІД №2064582. Сервер додатків. Реалізований Плановий табель.
 56. СОІД №2085822. Сервер додатків. Реализовані методи API формування налаштування фондів: PayFndDtPrc Фонди - Датований відсоток; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtPrc/GetList Отримання списоку по власну адресу фонду; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtPrc/Get Отримання запису по СА; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtPrc/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Період, Дохід До); /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtPrc/Save Зберегти запис; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtPrc/Add Додати запис; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtPrc/Update Змінити запис; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtPrc/Delete Видалити записи по СА; /api/paysalary/setings/fund/PayFndDtPrc/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Період, Дохід До); /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtPrc/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Власна адреса фонду, Період, Дохід До); PayFndDtSm Фонди - Датовані суми; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/GetList Отримання Список по Власну адресу фонду; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/Get Отримання запису по СА; /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/GetByDate Отримати запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата); /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/Save Зберегти запис;
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtSm/DeleteRangeByDate Видалити записи по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата)
  PayFndDtVo Фонди - Датовані списки видів оплат для послідовного включення в розрахунок
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/GetList Отримання Список по Власну адресу фонду
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата, Код В)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата, Код В)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDtVo/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата, Код ВО)
  PayFndDx Фонди - Соц.податок - види доходу
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/GetList Отримання Список по Власну адресу фонду
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Код виду доходу, Рік)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Код виду доходу, Рік)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndDx/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Власна адреса фонду, Код виду доходу, Рік)
  PayFndLgt Фонди - Соц.податок - пільги інвалідам
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/GetList Отримання Список по Власну адресу фонду
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Рік)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Рік)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndLgt/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Власна адреса фонду, Рік)
  PayFndPrw В - Спрощений спосіб формування проводок
  /apipaysalary/settings/fund/PayFndPrw/GetList Отримання Список по Власну адресу фонду
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrw/GetByRcd Отримати запис по CA (Rcd)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrw/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrw/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrw/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrw/DeleteByRcd Видалити запис по CA (Rcd)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrw/DeleteRangeByFundRcd Видалити записи по складеному ключу (Власна адреса фонду)
  PayFndPrwAnl В - Спрощений спосіб формування проводок - аналітика
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrwAnl/GetList Отримання Список по СА проводки
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrwAnl/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrwAnl/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrwAnl/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrwAnl/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrwAnl/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndPrwAnl/DeleteRangeByRcd Видалити записи по СА проводки
  PayFndReClc Фонди - Номери В для послідовного включення в розрахунок
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/GetList Отримання Список по Власну адресу фонду
  /ai/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/GetByDate Отримати запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата облікового періоду)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата облікового періоду)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndReClc/DeleteRangeByDate Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата облікового періоду)
  PayFndStv Фонди - Соц.податок - види доходу
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/GetList Отримання Список по Власну адресу фонду
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата, Доход До)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата, Дохід До)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndStv/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Власна адреса фонду, Дата, Дохід До)
  PayFndVoNum Фонди - Номери ВО для послідовного включення в розрахунок
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/GetList Отримання Список по Власну адресу фонду
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Код В)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Власна адреса фонду, Код ВО)
  /api/paysalary/settings/fund/PayFndVoNum/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Власна адреса фонду, Код ВО)
 57. СОІД №2085846. Сервер додатків. Реализовані методи API  формування налаштування видів оплат. PayPdSm В - Таблиця початкових сум по підрозділах
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/GetByDate Отримати запис по состовному ключу (Код В, дата)
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Код В, дата)
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSm/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, дата)
  PayPdSmTbB В - Таблиця початкових сум по підрозділах (таблиця)
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/GetByDate
  Отримати запис по состовному ключу (Код В, дата, Код подр.)
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Код В, дата)
  /api/paysalary/settings/vo/PayPdSmTbB/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, дата, Код подр.)
  PayVo Довідник ВО
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo/GetList Отримання Список за Кодом групи ВО
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo/GetComboList Отримання Список за Кодом групи В (для комбо: rcd, code, name)
  PayVo1BoDays В - Вплив кол-ва днів хвороби на оплату больн. по відходу
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BoDays/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BoDays/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BoDays/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BoDays/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BoDays/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BoDays/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BoDays/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В)
  PayVo1BsSt В - Таблиця базових сум CO
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/GetByDate Отримати запис по состовному ключу (Код В, дата)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Код В, дата)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1BsSt/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, дата)
  PayVo1DtSm В - Датовані суми
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Код В, Дата, Код)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Код В, Дата, Код)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtSm/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, Дата, Код)
  PayVo1DtVo В - Датовані списки видів оплат
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Код В, Дата, Розділ налаштування виду оплати)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Код В, Дата, Розділ налаштування виду оплати)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1DtVo/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, Дата, Розділ налаштування виду оплати)
  PayVo1Lst В - Список видів оплат
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/GetByNumber Отримати запис по состовному ключу (Код В, Порядковий номер)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/DeleteByNumber Видалити запис по состовному ключу (Код В, Порядковий номер)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Lst/DeleteRangeByNumber Видалити записи по состовному ключу (Код В, Порядковий номер)
  PayVo1Opl В - Розмір оплати післяпологової відпустки
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/GetByDate Отримати запис по состовному ключу (Код В, Дата розміру оплати)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Код ВО, Дата розміру оплати)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Opl/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, Дата розміру оплати)
  PayVo1Prw В - Спрощений спосіб формування проводок
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Prw/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Prw/GetByRcd Отримати запис по CA
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1PrwAnl/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1PrwAnl/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1PrwAnl/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1PrwAnl/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1PrwAnl/DeleteRangeByRcd Видалити записи по СА проводки
  PayVo1RngKf В - Датовані списки видів оплат
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Код В, Дата, Частина розміру надбавки)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Код В, Дата, Частина розміру надбавки)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngKf/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, Дата, Частина розміру надбавки)
  PayVo1RngSz В - Розміри надбавок ранга/чина/звания
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Код В, Дата розмірів надбавок, Код ранга/чина/звания)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/DeleteByDate Видалити запис по состовному ключу (Код В, Дата розмірів надбавок, Код ранга/чина/звания)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1RngSz/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, Дата розмірів надбавок, Код ранга/чина/звания)
  PayVo1Stj В - Таблиця впливу стажу
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Код В, Код таблиці, Розмір стажу)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Код В, Код таблиці, Розмір стажу)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stj/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, Код таблиці, Розмір стажу)
  PayVo1StjGrp В - Реєстр таблиць впливу стажу
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Код В, Код таблиці)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Код В, Код таблиці)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1StjGrp/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, Код таблиці)
  PayVo1Stv В - Таблиця впливу стажу
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/GetList Отримання Список за Кодом В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/Get Отримання запису по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/GetByCode Отримати запис по состовному ключу (Код В, Дата таблиці ставок, Доход)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/Save Зберегти запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/Add Додати запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/Update Змінити запис
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/Delete Видалити записи по СА
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/DeleteByCode Видалити запис по состовному ключу (Код В, Дата таблиці ставок, Доход)
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo1Stv/DeleteRangeByCode Видалити записи по состовному ключу (Код В, Дата таблиці ставок, Доход)
 58. СОІД №2090532. Сервер додатків. Реализовані методи API  вибору списку видів оплат.PayVo Довідник В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo/GetList Отримання Список за Кодом групи В
  /api/paysalary/settings/vo/PayVo/GetComboList Отримання Список за Кодом групи В (для комбо: rcd, code, name) .
 59. СОІД №2089854. В модулі «Об’єднана звітність» додано рядок 3.6 "на суми мінімальної заробітної плати непрацюючому іншого з подружжя працівника дипломатичної служби (22%)", в якому відображається сума фонду для категорії застрахованих осіб 72 з Додатку 1.
 60. Доопрацьовані звіти СОІД №2114856; 2113374; 2113152; 2112714; 2109180; 2114268; 2113296; 2112942;  2112852; 2113776; 2113434; 2110800; 
  2118756 ; 2118864 ; 2119932 ; 2120040 ; 2119428 ; 2120796 ; 2121372;& .

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №2034252. Для можливості коректного введення даних прізвища, імені, по батькові (далі ПІБ) іншомовного походження, де є необхідність введення частини з маленької літери, реалізована можливість зберігати дані так, як вони введені - без перетворення першої літери на заголовну. При введенні частини ПІБ з малої літери, програма видає повідомлення щодо перетворення перших літер на прописні; користувач може дати згоду на перетворення або залишити варіант написання з малої літери.
 2. СОІД №1383192. Доопрацьована типова операція 001 Прийом – додані поля «Прізвище», «Ім`я», «По батькові», «Прізвище у дівоцтві». Таке доопрацювання дозволяє коректно відредагувати, в разі необхідності, дані ПІБ іншомовного походження для запису в Загальні відомості картки при   прийомі працівника.
 3. СОІД №1536768. Доопрацьована типова операція 020 Відрядження – додані поля «Рахунок», «Замовлення». Дані поля заповнюються в наказі із особового рахунку працівника, або вибором значення з відповідного довідника.
 4. СОІД №2056278. В модулі Накази доопрацьовано контроль копіювання операцій в наказах зі статусом Проведений, Затверджений..
 5. СОІД №2102274. Доопрацьовано механізм створення резервної копії з параметром «Не зберігати персональні дані» - дані ПІБ за відмінками в довіднику Підписи, дані ПІБ в Протоколі комісії соц.страхування шифруються.
 6. СОІД №2045844. У зв`язку із зміною назви «Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю» внесені відповідні зміни у звіт 1815 FR «Форма № 10-ПОI. Звіт про зайнятість i працевлаштування осіб з інвалідністю» RI15_009 – в найменування фонду в полі «Подають…». Звіт формується в модулях: Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати / Результати розрахунку / Звіти, Облік персоналу / Облік кадрів / Картотека / Особові картки працівників через меню Звіт-Формування звіту (або комбінація клавіш Alt+F9) або Реєстр-Друк (або клавіша F9) та Облік кадрів / Звіти.
 7. СОІД №2046324. В модулі Штатний розпис доопрацьовані звіти 89 FR «Штатний розпис (на дату+ПIБ)» R089_038.RPF та FR «Штатний розпис (на дату+ПIБ+факт.оклад)» R089_041.RPF на можливість формування по джерелам фінансування.
 8. СОІД №2077770. В модулі Накази звіт CG14_022.RPF «Надбавки (табличний)» реалізовано на FRCore. Звіт RG14_022.RPF  видалено.
 9. СОІД №2079768. В модулі Накази звіт CG20_001.RPF «Наказ про прийняття працівника (скороч.форма)» реалізовано на FRCore. Звіт RG20_001.RPF  видалено.
 10. СОІД №2080290. В модулі Накази звіт CG14_005.RPF «Надбавка таблична в одному %»  реалізовано на FRCore. Звіт RG14_005.RPF видалено.
 11. СОІД №2079690. В модулі Накази звіт CG22_001.RPF «Наказ про звiльнення працiвника (скороч.форма)» реалізовано на FRCore. Звіт RG22_001.RPF  видалено.
 12. СОІД №2078754. В модулі Накази звіт CG05_002.RPF «Типова форма №П-3 <Наказ про надання вiдпустки> (перiоди)»  реалізовано на FRCore. Звіт RG05_002.RPF  видалено.
 13. СОІД №2078880. В модулі Накази звіт CG14_018.RPF «Змiна посадових окладiв»  реалізовано на FRCore. Звіт RG14_018.RPF  видалено.
 14. СОІД №2071542. В модулі Накази звіт CG02_002.RPF «Типова форма №П-4 <Наказ про звiльнення> (з вих.допомогою та без)» реалізовано на FRCore. Звіт RG02_002.RPF  видалено.
 15. СОІД №2076420. В модулі Накази звіт CG05_003.RPF «Типова форма №П-3 <Наказ про надання вiдпустки> (осн, додатк., учб., без збер.)» реалізовано на FRCore. Звіт RG05_003.RPF  видалено.
 16. СОІД №2080326. В модулі Накази звіт CG14_004.RPF «Надбавка табл. в одному % та рiзн.дату» реалізовано на FRCore. Звіт RG14_004.RPF видалено.
 17. СОІД №2067678. В довіднику Список працівників звіт C061_008.RPF «Список карткових рахункiв працiвникiв» реалізовано на FRCore. Звіт R061_008.RPF видалено. Звіт також формується в модулі Облік персоналу / Облік праці та заробітної плати / Картотека / Особові рахунки працівників.
 18. СОІД №2088990. Звіт C432_001.RPF «Дати виходу на пенсiю працiвниць пiдприємства» реалізовано на FRCore. Звіт R432_001.RPF видалено. Звіт формується в модулях Облік кадрів / Звіти та  Облік праці та заробітної плати / Результати розрахунку / Звіти.
 19. СОІД №1909806. Звіт 1629 FR «Особова картка держслужбовця (вiд 19.05.2020 №77-20)» (CG29_040.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт RG29_008.RPF видалено.
 20. СОІД №1884906. Звіт 1627 FR «Довiдка з мiсця роботи» (CG27_008.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт RG27_008.RPF видалено.
 21. СОІД №2071176. Звіт 541 FR «Форма змiни стажу державної служби 1С» (C541_005.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт R541_005.RPF видалено.
 22. СОІД №2071572. Звіт 541 FR «Перелiк працiвникiв по видах стажу» (C541_003.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт R541_003.RPF видалено.
 23. СОІД №2088678. Реалізований коректний імпорт продовжень електронних лікарняних з модуля Е-лікарняні в окремі протоколи модуля Протокол комісії з соц.страхування.
 24. СОІД №1908432. Звіт FR «Наказ про переведення працівника (скороч.форма)» (CG21_001.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт RG21_001.RPF видалено.
 25. СОІД №2076252. Звіт FR «Загальний наказ» (CG14_006.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт RG14_006.RPF видалено.
 26. СОІД №2081010. Звіт FR «Перелiк осiб, зарахованих до кадрового резерву» (CI08_021.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт RI08_021.RPF видалено.
 27. СОІД №2082516. Звіт FR «Звiт для конкурсної комiсiї» (C541_004.RPF) реалізовано но FRCore. Звіт R541_004.RPF видалено.
 28. СОІД №2084550. Звіт FR «Iнформацiя по звiльненим працiвникам» (СG30_017.RPF) реалізовано на FRCore. Звіт RG30_017.RPF видалено.
 29. СОІД №1930434. Реалізований сервіс KpuRSD1Service для отримання даних по оцінюванню результатів службової діяльності, що містить 2 методи API: GetList и GetRecord.
 30. СОІД №2092098. Реалізований звіт 1808 FR «Форма № 3-ПН Звiт про наявнiсть вакансiй (зміни 07.07.2022)»  RI08_041. Підстава: Наказ Мінекономіки від 12.04.2022 р. №827-22 (зареєстрований в Мін'юсті 25.05.2022 р. за №565/37901). Наказ вступає в силу з 07.07.2022.   Звіт формується в модулях:  Облік кадрів / Звіти та Облік кадрів / Картотека / Особові картки працівників через меню Звіт – Формування звіту (Alt+F9) або Реєстр-Друк (F9). Звіти попередніх форм «FR Форма № 3-ПН Звiт про наявнiсть вакансiй Експорт в М.Е.Док» RI08_026 та «FR Форма № 3-ПН Звiт про наявнiсть вакансiй(2017)» RI08_040 видалені.
 31. СОІД №2121090. В розділі особової картки Стаж, Додаткові стажі доопрацьоване інформаційне повідомлення щодо налаштування в довіднику із врахуванням інтерфейсу програми та   зазначенням найменування довідника.

Менеджмент персонала

Доопрацювання
 1. СОІД №1994646. У модулі Кандидати підсистеми Рекрутинг додана можливість створення шаблонів вільного пошуку резюме на сайтах пошуку роботи. Через пункт меню Реєстр / Шаблони пошуку резюме відкривається реєстр шаблонів, в нім є можливість створювати, редагувати і видаляти шаблони. Виділивши один з шаблонів і вибравши Реєстр / Пошук запускаємо пошук резюме по усіх сайтах із статусом Активний, в результаті пошуку отримуємо реєстр резюме з вказівкою сайту-джерела, є можливість відкрити резюме для перегляду і необхідні додати в модуль Кандидати.
 2. СОІД №1995030. У модулі Вакансії підсистеми Рекрутинг реалізована можливість імпорту вакансії опублікованих безпосередньо на сайтах пошуку роботи. Також реалізований серверний метод для фізичного видалення раніше логічно видалених вакансій : /api/humanresourcesmanagement/recruiting/Vacancy/DeletePhysical.
 3. СОІД №1995078. У підсистемі Рекрутинг реалізований доступ для керівника вакансії. При вході в систему під користувачем, за яким закріплений працівник, вибраний як керівник в модулі Вакансії, йому надається доступ тільки до підпорядкованих вакансій, кандидатів на ці вакансії і відповідних документів руху.
 4. СОІД №2074638. У підсистемі Рекрутинг для користувачів з обмеженим доступом - керівників вакансії передбачена фільтрація в реєстрах: - вакансій, відображення тих вакансій, для яких користувач встановлений як керівник  - документів рухи, які пов'язані з вакансіями з пункту вище - кандидатів, які пов'язані з документами руху з пункту вище і при спробі вчинити дію, доступ до якої заборонений, додані повідомлення про помилку.
 5. СОІД №2004456. У зв'язку з переходом з Node.js на Proxy Gateway реалізований сервіс обробки сценаріїв інтеграції з сайтами пошуку роботи, в т.ч Налаштування обробки методів відправки/отримання інформації на шлюз (GateWay). Новий метод обробки запитів на зовнішні/внутрішні (методи сервера додатків) ресурси - /api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteMethodCall/ RunMethodList    ByOperation. Заміна викликів операцій інтеграції в шаблонах модулів Вакансії : Вакансії, Пошук резюме по вакансії, Імпортовані вакансії і Кандидати : Пошук резюме і документу Довідники інтеграції        - /api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSite MethodCall/GetAll з успадкованою сигнатурою на /api/humanresources management integrationjobsites/JobSiteMethodCall/RunMethodListByOperation .
 6. СОІД №1994658. У підсистемі Рекрутинг при отриманні відгуків на опубліковані вакансії і пошуку кандидатів на сайтах пошуку роботи реалізовано збереження фото кандидата з сайту і відображення його в картці і реєстрах кандидатів.
 7. СОІД №1958472. У підсистемі Рекрутинг при отриманні відгуків на вакансії, опубліковані на сайтах пошуку роботи, реалізовано збереження файлів резюме, доданих претендентами, в документі руху на закладці Вкладення.
 8. СОІД №1995048. У модулі Вакансії при публікації вакансії і видаленні публікації реалізований вибір сайтів пошуку роботи.
 9. СОІД №2086104. У модулі Профіль співробітника доданий пункт меню Реєстр / Узгоджувальні процеси при виборі якого відкривається модуль  Документообіг і управління процесами / Документи.
 10. СОІД №2090856. Для коректного відображення даних в модулі Профіль співробітника він запускається тільки для користувачів, яким присвоєний працівник в модулі  Адміністратор / Користувачі і ролі на закладці Деталі.
 11. СОІД №2108514. В модуле Профіль співробітника для керівників додано комбобокс “Працівники підпорядкованих підрозділів”, щоб надати можливість обрати та переглянути дані профіля підлеглого .
 12. СОІД №2045988. В модулі «Об’єднана звітність» в налаштуванні відомості на закладці «Відпустки» додано розділ «Відсторонення від роботи». По вказаному виду оплати в даному розділі в Додатку 1 відображається порожній запис з кількістю днів перебування в трудових відносинах у випадку, якщо працівник був відсторонений від роботи увесь місяць.

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №2042100. У довіднику Навчальні роки при збереженні знову створеного або відредагованого запису додана перевірка: навчальний рік - період від Дата почала до Дата закінчення (включно) не повинен перетинатися з іншими вже внесеними в довідник навчальними роками.
 2. СОІД №2041362. У модулі Екзаменаційна відомість, по аналогії з автоматичним формування відомості практики через меню Реєстр / Сформувати відомість практики, при створенні відомості практики вручну через пункт меню Реєстр / Створити відомість і виборі у блоці Форма іспиту значення Практика поля Дисципліна, Екзаменатор, Асистент, Початок і Закінчення стають неактивними.
 3. СОІД №2038938. Переведені на мультимовність звіти групи 1832 Підсумки сесії : - FR "Відомість за результатами сесії" (RI32 001.RPF)- FR "Процентовка по предметах групи" (RI32 002.RPF)
  - FR "Незадовільні оцінки по групі" (RI32 003.RPF)
  - FR "Результат екзаменаційної сесії факультету" (RI32 004.RPF)
  - FR "Дата здачі пізніше кінця сесії для факультету" (RI32 005.RPF)
  - FR "Вкладиш в особисту справу" (RI32 006.RPF)
  - FR "Результат екзаменаційної сесії Внз" (RI32 007.RPF)
  - FR "Процентне співвідношення успішності по факультетах" (RI32 008.RPF) .
 4. СОІД №2073804. В довіднику “Види наданого житла” при зміні коду в існуючому записі на вже наявний код змінено попереджувальне повідомлення на “Запис з таким кодом вже існує.
 5. СОІД №1870020. В розділі Документи відключена група звітів 520 Відпускна записка.
 6. СОІД №2037000. Перейменоване поле Дата прийому на Дата зарахування в наступних видах реєстру: № 1 Картотека студентів, № 3 Картотека студентів - Контрагент, Договір (контракт), № 7 Картотека студентів - Кадрові відомості («Дата вступу», «Дата звільнення» перейменоване відповідно на «Дата зарахування» та «Дата відрахування»). № 51 Картотека студентів - Бюджетна форма навчання, № 52 Картотека студентів - Контрактна форма навчання, № 53 Картотека студентів - Проживають або потребують гуртожитку, № 54 Картотека студентів - Контрагент, Договір (контракт), № 57 Картотека студентів - Проживання в гуртожитку.
 7. СОІД №2036016. В картотеці  студентів вилучено та перенесено в структуру поле Номер картки в наступних системних видах реєстрів: № 12 Картотека студентів - Постійні нарахування, № 13 Картотека студентів - Постійні утримання, № 14 Картотека студентів - Призначення і Переміщення, № 15 Картотека студентів - Інвалідність, № 16 Картотека студентів - Адреси, № 17 Картотека студентів - Пільги ПДФО, № 23 Картотека студентів - Посвідчення, № 24 Картотека студентів - Склад сім'ї, № 25 Картотека студентів - Освіта, № 27 Картотека студентів - Присвоєння військових звань до надходження, № 28 Картотека студентів - Участь в бойових діях, № 29 Картотека студентів - Володіння мовами, № 48 Картотека студентів - Академічні відпустки, № 49 Картотека студентів - Навчальні періоди, № 50 Картотека студентів - Соціальна категорія.
 8. СОІД №2067516. Звіт FR «Кiлькiсний склад студентiв в розрiзi фахiв по факультетам» (CI23_003.RPF) реалізовано на
 9. СОІД №2062014. Реалізовано серверный API метод для отримання даних довідника способів відрахувань (таблиця StsSot) : IsProApi.StudentManagement.Application.Services. StsMainService.Tables.StsSot.GetListAsync(int code = 0).
 10. СОІД №2032722. В модулі Картотека студентів, в розділі картки «Освіта» додані поля Серія документа про освіту, Тип документа про освіту. До поля Тип документа про освіту підключений довідник із модуля Облік кадрів «Типи документів про освіту». Поле «Диплом №» перейменоване на «№ документу».
 11. СОІД №2066004. Звіт CI23_006.RPF Список студентiв реалізовано на FRCore. Звіт RI23_006.RPF видалено.
 12. СОІД №2065806. Звіт CI23_005.RPF Список студентiв (адреса, рiк народження) реалізовано на FRCore. Звіт RI23_005.RPF видалено.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №2009892. Звіт R381_014, реалізований друк та вивантаження xml декількох документів по відміткам з реєстру розрахунку коригування 
 2. СОІД №№2084802, 2082330 . Звіт RD13_051 ( податкова декларація ПДВ) . Змінено умови заповнення рядків декларації .
 3. СОІД №2067774. Звіт RD13_055 ( додаток 5 до декларації ПДВ). Реалізовано сортування по №льгот та добавленні льготи . 
 4. СОІД №2047338. Реалізован новий звіт податкової накладної R374_019, зі змінами чинного законодавства 
 5. СОІД №2047344. Реалізован новий звіт розрахунку коригування R381_014, зі змінами чинного законодавства 
 6. СОІД №1994148. Реалізовано зберігання статті рядка “зведена” при формуванні зведеної податкової накладної.
 7. СОІД №2044812. Реєстр податкових накладних , додано реквізити реєстра “Код зобов'язання”, “Код”
 8. СОІД №2048394. Документ "Розрахунок коригування на купівлю" , закладка "Специфікація" , додано реквізити реєстра “Групи коригування” 
 9. СОІД №1951266. Реалізовано логіку передачі поля "Без ПДВ" при прямому Експорті розрахунку коригування в М.E.doc. Якщо в нас коригування сформоване за податковою накладною, у якої податкова модель з типом "Без ПДВ", то повинні також передаватися дані "Без ПДВ".
 10. СОІД №1946238. Налаштування / Довідники / причини коригування / створити. 1. Поставити блок на дублювання номера рядка "код". При спробі дублювати код виводиться повідомлення.
 11. СОІД №2056686. Імпорт із M.e.doc Реалізовано передачу податкової накладної від контрагента фізичної особи з M.E.Doc прямим методом за кодом F1201013.
 12. СОІД №2003922. До секції функцій "Функції навігації за розрахунковими документами податкових накладних" додано функцію зачитування реквізитів податкової накладної: GET_NNU_RK(ID_NNU, CD_RK) Зачитує реквізити податкової накладної. Виклики повертають значення реквізитів за вказаними кодами: 1- Тип документа-основи, 2 - ID документа-основи, 3 - Код контрагента
 13. СОІД №2032818. Калькуляція. Додано поля Документу в Реквізити шапки, поля закладки "Облік операції": "Податковий кредит", "До витратної діяльності", "Мета придбання". Реалізовано функцію для калькуляції SET_NNU_RK (NnuRcd, RkCd, RkZn) , NnuRcd - ID податкової накладної, RkCd = 1, 2 або 3 - номер колонки (закладка "Облік операцій"), pRkZn - 0 або 1 (значення прапорця у полі колонки (+/-)).
 14. СОІД №2081664. Реалізовано довідник "Податкова накладна" на сервері додатків api/dictionaries/accesspoint/1/63/filter.
 15. СОІД №2062116. Журнал продажів . Реалізовані реквізити до виду реєстру sNnuRstTyp -Тип SklNnu_SprCd - Код; sNnuRstMedSpr- Код обязательства (num) ; sNnuRstMedSprCd - Код обязательства (str)
 16. СОІД №2082306. Реєстр розрахунку коригування . Реалізован реквізит до виду реєстру - Податк.модель найменування

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №2009892. Облік запасів / Розрахунок собівартості запасів. Реалізовано можливість послідовно розрахувати відомості собівартості у вказаний користувачем період за командою "Групові операції / Провести розрахунок" незалежно від статусу відомості та ознаки розрахованості.
 2. СОІД №1997496. Облік запасів / МШП в експлуатації / Інвентаризація МШП. Реалізовано механізм "Журнали" для документа Відомість інвентаризації МШП. Реалізовано механізм відповідності між журналами документів: Відомість інвентаризації – Передача в експлуатацію; Відомість інвентаризації - Списання МШП з обліку.
 3. СОІД №1671540. Облік запасів / Переоцінка запасів. До структури реєстру специфікації документа додано поля sDocOuCdNm - Шифр місця зберігання та sDocSchCdNm - Найменування місця зберігання.
 4. СОІД №1662696. Загальні довідники / Номенклатура та ціни / Довідник номенклатур. До структури реєстру додані поля sNomEZSCd -Код ЄЗС та sNomEZSCdNm - Найменування ЄЗС.
 5. СОІД №2072214. Загальні довідники / Номенклатура та ціни / Довідник номенклатур. До структури реєстру додано розділ БСО з полями BSONmr_LenNmr - Довжина номера БСО, BSONmr_Series - Серія БСО, BSONmr_Cmt - Коментар БСО.
 6. СОІД №2029974. Облік запасів / Налаштування / Довідники / Довідник МВ . У вікні вибору працівника з довідника працівників обмежений вибір системних реєстрів.
 7. СОІД №2074020. Облік запасів / МШП в експлуатації / Інвентаризація МШП. Реалізовано методи для роботи з документом:
 8. - Перерахунок сум надлишку-нестачі (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/Recalculation Sum) - Перевірити чи остання відомість інвентаризації МШП (/api/logistic/mbp/mbp InventoryDocument/IsLast)- Відкриття відомості інвентаризації МШП (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/ OpenRecord) - Встановлення фактичних залишків (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/UpdateFactua lQuantity) - Перерахунок облікових залишків (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/Recalculation Quantity) - Отримати документ за ІД (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/Get) - Видалити документ (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/Delete) - Видалити документи (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/DeleteList) - Копіювати документ (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/Copy) - Підготувати документ (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocument/Prepare)
 9. СОІД №2087952. Люлік запасів / Відомість розрахунку собівартості. Реалізовано методи роботи з документом: - Отримати документ ID (/api/dictionaries/CostCenterController/Get) - Створити документ (/api/dictionaries/CostCenterController/Creation) - Змінити інформацію про документ (/api/dictionaries/CostCenterController/Update) - Видалити документ (/api/dictionaries/CostCenterController/Delete) - Підготувати документ (/api/dictionaries/CostCenterController/Prepare)
 10. СОІД №2088318. Облік запасів / МШП в експлуатації / Інвентаризація МШП. Реалізовано методи роботи з рядками документа: - Отримати запис СП з ІД (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocumentSpecification/Get) - Отримати записи СП за опціональним ключем пошуку (/api/logistic/mbp/mbpInventory DocumentSpecification/GetByOptionalKey) - Створити записи СП (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocumentSpecification/CreateList) - Оновити список рядків СП (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocumentSpecification/UpdateList) - Видалити запис СП (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocumentSpecification/Delete) - Видалити записи СП за списком ВД (/api/logistic/mbp/mbpInventoryDocumentSpecification/ DeleteList) - Видалити записи СП за опціональним ключем пошуку (/api/logistic/mbp/mbpInventory DocumentSpecification/DeleteByOptionalKey)
 11. СОІД №2085684, 2085852. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новий звіт R047_001.RPF «Рух за контрагентами». Переведено до архіву звіти: R412_001.RPF, R413_001.RPF.
 12. СОІД №2061066. Облік запасів. Реалізовано метод резервування та зняття резерву за документом
 13. - Резервування запасів (/api/logistic/stocks/storecards/Reservation)
 14. СОІД №2074008. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт на FRCore: R275_001 FR «Прибутковий ордер».
 15. СОІД №2080542. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R275_003 FR Акт про приймання матерiалiв (форма №3-1).
 16. СОІД №2083428. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R275_007 FR «Накладна – вимога (форма №3-3)».
 17. СОІД №2074002. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт на FRCore: R864_003 FR «Акт списання».
 18. СОІД №2079300. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R864_007 FR Форма СЗ-1 «Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності».
 19. СОІД №2080548. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R 864_009 FR Форма СЗ-3 «Акт на списання використаних бланкiв суворої звiтностi».
 20. СОІД №2080554. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R 864_010 FR Форма СЗ-4 «Акт перевірки наявності бланків суворої звiтностi».
 21. СОІД №2079294. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R864_025 FR «Акт внутрішнього переміщення ОЗ (НАК №818 13.09.2016)».
 22. СОІД №2076660. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R318_003 FR "Накладна на внутрішнє переміщення".
 23. СОІД №2076654. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R318_004 FR «Акт внутрішнього переміщення ОЗ (НАК №818 13.09.2016)».
 24. СОІД №2080602. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт R317_006 FR «Забірна картка (бюджет)».
 25. СОІД №2062590. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека МШП в експлуатації. Реалізовано звіт на FRCore: R735_007 FR «Інвентарні номери – стікери».
 26. СОІД №2065752. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП / Передача в експлуатацію. Реалізовано звіт на FRCore: R678_002 FR "Акт передачі МШП в експлуатацію".
 27. СОІД №2065758. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП / Передача в експлуатацію. Реалізовано звіт на FRCore: R678_006 FR «МШ-1 Відомість поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)».
 28. СОІД №2065764. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП / Передача в експлуатацію. Реалізовано звіт на FRCore: R678_007 FR «Накладна (вимога) типова форма №З-3».
 29. СОІД №2065770. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП / Передача в експлуатацію. Реалізовано звіт на FRCore: R678_011 FR «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецобуві та запобіжних пристроїв».
 30. СОІД №2070978. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Передача іншому МОЛ - Витрата | Прихід. Реалізовано звіт на FRCore: R679_001 FR «Акт передачі МШП іншому МОЛ».
 31. СОІД №2070990. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Передача іншому МОЛ - Витрата | Прихід. Реалізовано звіт на FRCore: "R679_002 FR Накладна (вимога) (бюджет)".
 32. СОІД №2070996. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Передача іншому МОЛ - Витрата | Прихід. Реалізовано звіт на FRCore: "R679_005 FR "Акт внутрішнього переміщення ОЗ (Нак №818 13.09.2016)".
 33. СОІД №2073096. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано звіт на FRCore: R677_004 FR «Акт вибуття МШП ф. МШ – 4».
 34. СОІД №2073102. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано звіт на FRCore: R677_011 FR «Відомість про державну власність, що пропонуються до списання».
 35. СОІД №2084514. Облік запасів / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано на FRCore звіт R 677_014 FR «Акт iнв-ї держ. вл-ти до списання».
 36. СОІД №2084520. Облік запасів / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано на FRCore звіт R677_019 FR «Звіт про списання об'єктів державної державної власності. Додаток 3».
 37. СОІД №2073108. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано звіт на FRCore: R677_020 FR «Відповідь за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна. Додаток 3».
 38. СОІД №2084526. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано на FRCore звіт R 677_021 FR «МШ - 5 Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні».
 39. СОІД №2084532. Облік запасів / Документи руху МШП / Повернення на склад. Реалізовано на FRCore звіт R751_001 FR "Акт повернення МШП на склад".
 40. СОІД №2061192. Облік закупок/ Митні накладні. Звіт "FR Митна накладна" R846_001 переведено на FRCore.
 41. СОІД №2061168. Облік закупок/ Рахунки до сплати. Звіт "FR Рахунок до сплати" R312_001 переведений на FRCore.
 42. СОІД №2061174. Облік закупок/ Рахунки до сплати. Звіт "FR Рахунок фактура(бюджет)" R312_002 переведений на FRCore.
 43. СОІД №2061180. Облік закупок/ Рахунки-накладні постачальника. Звіт "FR Рахунок-накладна до сплати" R596_001 переведений на FRCore.
 44. СОІД №2061186. Облік закупок/ Накладні на повернення постачальнику. Звіт "FR Повернення постачальнику" R555_001 переведено на FRCore.
 45. СОІД №2090040. Облік закупок/ Довіреності. Звіт "FR Довіреність (укр)" RD09_001 переведено на FRCore.
 46. СОІД №2090046. Облік закупок/ Довіреності. Звіт "FR Довіреність М-2а (укр)" RD09_002 переведено на FRCore.
 47. СОІД №2056080. Облік збуту/ Рахунок-накладні на продаж. Звіт "FR Видаткова накладна" R598_004 переведено на FRCore.
 48. СОІД №2056074. Облік збуту/ Рахунок-накладні на продаж. Звіт "FR Акт виконаних робіт" R598_003 переведено на FRCore.
 49. СОІД №2056068. Облік збуту/ Рахунок-накладні на продаж. Звіт "FR Рахунок-фактура" R598_002 переведено на FRCore.
 50. СОІД №2060466. Облік збуту/ Рахунок-накладні на продаж. Звіт "FR Товарно-транспортна накладна 1-ТН Додаток 7" R598_012 переведений на FRCore.
 51. СОІД №2056062. Облік збуту/ Рахунок-накладні на продаж. Звіт "FR Рахунок-накладна на продаж" R598_001 переведений на FRCore.
 52. СОІД №2032146. Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Звіт "FR Накладна(вимога). Додаток 2" R324_003 переведений на FRCore.
 53. СОІД №2032140. Облік збуту/ Видаткові товарі накладні. Звіт "FR Накладна (вимога) Типова форма З-3" R324_002 переведений на FRCore.
 54. СОІД №2032170. Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Звіт "FR Видаткова накладна" R324_007 переведено на FRCore.
 55. СОІД №2032182. Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Звіт "FR Видаткова накладна (комбінат комунальних підприємств)" R324_008 переведений на FRCore.
 56. СОІД №2032230. Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Звіт "FR Товарно-транспортна накладна" R574_002 переведено на FRCore.
 57. СОІД №2032242. Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Звіт "FR Товарно-транспортна накладна (Форма 1-Хліб)" R574_003 переведений на FRCore.
 58. СОІД №2032122. Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Звіт "FR Видаткова накладна Ф2" R324_001 переведено на FRCore.
 59. СОІД №2078100. Облік збуту/ Звіти. У діалоговій формі звіту "FR Реєстр виданих накладних (вимог). Додаток 4" RD93_003 замість чіткого періоду дат реалізовано розрахунок періоду дат від поточної дати.
 60. СОІД №2096208. Облік закупок /збуту/ звіти консигнатора. Реалізовано відображення мови відповідно до налаштувань інтерфейсу у звітах "FR Звіт консигнатора" R647_001 та "FR Звіт консигнатора" R646_001. Звіт "FR Звіт консигнатора - реалізація" R647_002 видалено як дублюючий звіт R647_001.
 61. СОІД №2096382. Облік збуту /Розпорядження на відпуск. Реалізовано відображення мови відповідно до налаштувань інтерфейсу у звітах: "FR Розпорядження на відпуск" R662_002, "FR Розпорядження на відпуск (накладні)" R717_001, "Розпорядження на відпуск (номенклатура)" R716_002.
 62. СОІД №2069160. Облік закупок/ збуту/ Налаштування. З розділу Проводки прибрано групи типових операцій, які не використовуються в системі: передача ТМЦ у роздріб (закупівлі); реалізація ТМЦ у роздріб (збут).
 63. СОІД №2069040. Облік збуту/ Налаштування. З налаштування нумерації прибрано типи документів, що не використовуються: товарний чек, розрахунково-товарний чек, довідник автопідстановки.
 64. СОІД №2062038. Облік закупок/ Митні накладні. Реалізовано роботу з відмітками для роботи FRCore звітів.
 65. СОІД №2092014. Облік закупок/ Довіреності. Реалізовано роботу з відмітками для роботи FRCore звітів.
 66. СОІД №2056092. Облік закупок/ збутом. У документах: замовлення, рахунки, акти, накладні на повернення, товарні накладні – реалізовано роботу з відмітками для роботи FRCore звітів.
 67. СОІД №1864194. Облік закупок/ Прибуткові товарні накладні. Реалізовано прийом прибуткової товарної накладної з Me.doc в ISpro.
 68. СОІД №1719690. Облік закупок/ збутом/ Рахунки. У налаштування рахунку додано параметр «Підстава за замовчуванням» з варіантами вибору: Відсутнє Договір Замовлення Батьківська плата
 69. СОІД №2087958. Облік збуту. Реалізовано метод коригування резерву в документах логістики (api/logistic/stocks/storecards/Reservation).
 70. СОІД №2073594. Облік збуту. Реалізовано метод по перенесенню резерва при формуванні одного документа із іншого (api/logistic/stocks/storecards/RemoveReservation).
 71. СОІД №2087652. Облік запасів/картотека складського обліку. Реалізовано метод для перерахунку резерву за складською карткою (/api/logistic/stocks/storecards/ReCalcReservation).
 72. СОІД №№2082042, 2082036, 2100732, 2100738, 2100744, 2100750, 2100756, 2100792. Облік закупок/ збуту. Роботу довідників: 16 "Рахунки", 17 "Товарні документи", 108 "Замовлення постачальника", 109 "Замовлення на відпустку", 110 "Акти", 111 "Накладні", 112 "Накладні на повернення", 120 "Заявки на закупівлю" , які використовуються в полях користувача та аналітичних довідниках, переведено на новий сервер додатків.
 73. СОДІ №2080584. Облік закупок/ збуту/ Рахунки. Оптимізовано код, прибрано явне відкриття таблиць через stay таблиці.
 74. СОІД №2061090. У метод отримання документа за ID (api/logistic/trade/Invoice/Get) додано властивість - номер посвідчення водія.
 75. СОІД №2069502. У метод отримання документа по ID (api/logistic/trade/Invoice/Get) додані властивості - Rcd автопідприємства, код автопідприємства та назва автопідприємства.
 76. СОІД №2061090. У метод отримання документа по ID (api/logistic/trade/Invoice/Get) додано властивість – номер посвідчення водія.
 77. СОІД №2068320. Облік закупок/ збуту. У WEB інтерфейсі у комбобоксі вибору податкової моделі прибрано відображення логічно видалених моделей.
 78. СОІД №2063496. Облік закупок/ збуту. У WEB інтерфейсі у комбобоксі вибору валют прибрано відображення логічно видалених валют.
 79. СОІД №1962966. Облік закупок/ збуту. У WEB інтерфейсі реалізовано роботу з документами Акти виконаних робіт/ Акти приймання робіт. Реалізовано створення, коригування, видалення, копіювання документа. Реалізовано методи на сервері додатків для роботи з документом Акт: Пошук документа по фільтру (api/logistic/trade/invoice/Get); Отримати документ за ID (api/logistic/trade/invoice/Get); Підготувати документ (api/logistic/trade/invoice/Prepare); Створити документ (api/logistic/trade/invoice/Create); Оновити документ (api/logistic/trade/invoice/Update); Видалити документ, документи (api/logistic/trade/invoice/Delete); Копіювати документ (api/logistic/trade/invoice/Copy).
 80. СОІД №№2068266, 2069316. Облік закупок. У WEB інтерфейсі реалізовано роботу з довіреністю. Реалізовано створення, коригування, видалення та копіювання документа. Реалізовано методи на сервері додатків для роботи з довіреністю: Пошук документа по фільтру (api/logistic/trade/invoice/Get); Отримати документ за ID (api/logistic/trade/invoice/Get); Підготувати документ (api/logistic/trade/invoice/Prepare); Створити документ (api/logistic/trade/invoice/Create); Оновити документ (api/logistic/trade/invoice/Update); Видалити документ, документи (api/logistic/trade/invoice/Delete); Копіювати документ (api/logistic/trade/invoice/Copy).
 81. СОІД №2063436. Облік закупок/ збуту/ Рахунки. У WEB інтерфейсі додані перевірки можливості видалення рахунків (api/logistic/trade/invoice/ Delete).
 82. СОІД №2063430. Облік закупок/ збуту/ Накладні. У WEB інтерфейсі додані перевірки можливості видалення накладних (api/logistic/trade/invoice/ Delete).
 83. СОІД №1954992. Облік закупок/ збуту. У WEB інтерфейсі реалізовано розрахунок податку за рядками специфікацій документа. Реалізовано методи розрахунку податку: Отримати суму податку за ставкою (api/logistic/trade/calculationtax/CalculationTaxRateSum); Розрахунок сум за списком податків (api/logistic/trade/calculationtax/CalculationTaxList); Розрахунок сум за списком податків (з використанням структури параметрів) (api/ logistic/ trade/ calculationtax/CalculationTaxListParameter).
 84. СОІД №2079462. Облік закупок/ збуту. Реалізовано метод імпорту специфікацій із документа в документ (api/logistic/trade/specification/ImportSpecification).
 85. СОІД №2087124. Облік закупок/ збуту /Рахунки. У WEB інтерфейсі реалізовано можливість формування накладної по рахунку. У реєстрі рахунків додано пункт меню Реєстр/ Сформувати/ Сформувати накладну. Реалізовано метод формування накладної за рахунками (api/ logistic/ trade/ account/ CreateInvoiceFromAccount). У ньому реалізовано: перенесення реквізитів рахунку до реквізитів накладної; перенесення невідвантаженої специфікації з рахунку до накладної; перевірки на можливість формування накладної по рахунку.
 86. СОІД №2032962. Облік закупок/ збуту /товарні накладні. У WEB-інтерфейсі реалізовано блокування коригування полів документа при забороні редагування документа.
 87. СОІД №2085642. Облік закупок/ збуту. Реалізовано метод на сервері додатків для розрахунку підсумкової суми за документом (api/ logistic/ trade/ calculationdocumentsum/ CalculationSpecificationSum). Підключений у WEB інтерфейсі до документів: замовлення, рахунки, накладні, акти, рахунок-накладні.
 88. СОІД №2085648. Облік закупок/ збуту. Реалізовано метод на сервері додатків для розрахунку підсумкових ПДВ та Суми без ПДВ за документом (api/ logistic/ trade/ calculationdocumentsum/ NdsCalculationSpecificationSum). Підключений у WEB інтерфейсі до документів: замовлення, рахунки, накладні, акти, рахунок-накладні.
 89. СОІД №2085666. Облік закупок/ збуту. Реалізовано метод на сервері додатків для коригування підсумкової суми ПДВ по документу – робота параметра з налаштувань підсистем «Коригування ПДВ у документах» (api/ logistic/ trade/ calculationdocumentsum/ CheckSpecificationNds). Підключений у WEB інтерфейсі до документів: замовлення, рахунки, накладні, акти, рахунок-накладні. 

Облік речового забезпечення

Доопрацювання
 1. СОІД №2121330. Облік речового майна. Реалізовано функціонал підсистеми для роботи з СУБД Oracle.
 2. СОІД №2046624. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Реалізовано методи для роботи з розрахунками у картці речового забезпечення:
  - Здійснити розрахунок за карткою (api/clothingsupport/clothingsupportcards/RecalcCards);
  - Сторнувати розрахунок за карткою (api/clothingsupport/clothingsupportcards/StornCalculation Card).
 3. СОІД №2046630. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Реалізовано методи для роботи введення початкових залишків:
  - Завантажити початкові залишки за карткою у тимчасову таблицю (api/clothingsupport/clothingsupportcards/LoadRemnentsForCard);
  - Зберегти початкові залишки з тимчасової таблиці (api/clothingsupport/clothingsupportcards/SaveRemnentsForCard).
 4. СОІД №2046642. Облік речового забезпечення / Документы по працывникам. Реалізовано метод для розрахунку фурнітури для речового майна для документа видачі
  - Розрахувати фурнітуру (api/clothingsupport/clothingsupportcards/FittingsCalculationCard)
 5. СОІД №2056752. Облік речового забезпечення /Норми забезпечення. Реалізовано методи роботи з нормами забезпечення:
  - Отримати дерево груп норм забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/GetGroup Tree)
  - Отримати групу норм забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/GetGroup)
  - Зберегти групу норм забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/SaveGroup)
  - Видалити групу норм забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteGroup)
  - Видалити групи норм забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteGroups)
  - Отримати норму забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/GetNorm)
  - Зберегти норму забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/SaveNorm)
  - Видалити норму забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteNorm)
  - Видалити норми забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteNorms)
  - Підготувати нову норму забезпечення (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/PrepareNew Norm)
  - Додати рядок до тимчасової таблиці (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/AddStringTemp)
  - Оновити рядок у тимчасовій таблиці (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/UpdateString Temp)
  - Видалити рядок у тимчасовій таблиці (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteString Temp)
  - Зберегти взявши рядки з тимчасової таблиці (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/SaveFrom Temp)
  - Отримати рядок з тимчасової таблиці (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/GetStringFrom Temp)
  - Очистити тимчасову таблицю (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/ClearTemp)
  - Отримати документ за ID (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/Get)
  - Видалити документ (/api/dictionaries/ClothingSupport/N orm/Delete)
  - Видалити документи (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteList)
  - Копіювати документ (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/Copy)
  - Підготувати документ (/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/Prepare)
 6. СОІД №2054724. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізований метод: 
  Розрахувати компенсацію за карткою (api/clothingsupport/clothingsupportcards/Compensation CalculationCard)
 7. СОІД №2060004. Облік речового забезпечення /Заявка на речове майно. Реалізовано метод для роботи з розрахунком для документа
  - Порахувати замовлення за карткою (api/clothingsupport/clothingsupportOrders/CalculateCard Order)
 8. СОІД №2054718. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Механізм заміни майна у документі видачі адаптовано під СУБД Oracle.
 9. СОІД №2060010. Облік речового забезпечення /Заявка на речове майно. Документ адаптований для роботи під СУБД Oracle.
 10. СОІД №2042250, 2042202. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Робота картки речового забезпечення перенесена на сервер додатків, обробка адаптована під СУБД Oracle.
 11. СОІД №№2045586, 2045574, 2054712. Сервіс / імпорт / Універсальний імпорт / Облік речового забезпечення. Імпорти норм, вступних залишків, набори даних картотеки адаптовані до СУБД Oracle.
 12. СОІД №2068710. Облік речового забезпечення / Норми речового забезпечення. Реалізовано роботу з довідником "Типи норм забезпечення" у WEB інтерфейсі.
 13. СОІД №2068704. Облік речового забезпечення. Норми речового забезпечення. Реалізовано роботу з довідником "Групи забезпечення" у інтерфейсі WEB.
 14. СОІД №2065584. Облік речового забезпечення / Норми речового забезпечення. Реалізовано роботу з об'єктом "Норми забезпечення" на інтерфейсі WEB.
 15. СОІД №2067288. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. У WEB інтерфейсі для карток співробітників реалізовано підпорядкований реєстр «Атестат»
 16. СОІД №2042178, 2042184. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Робота звітів R130_002 FR Картка обліку речового майна особистого користування (Додаток 11), R130_001 FR Атестат на речове майно (Додаток 10) адаптована до СУБД Oracle.
 17. СОІД №2056746. Облік речового забезпечення / Документи щодо співробітників. Робота звітів RV47_001.RPF Накладна (додаток 4), RV47_002.RPF ВІДОМІСТЬ роздавальна/здавальна (додаток 6) адаптована до СУБД Oracle.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №2081658. Автотранспорт.Реалізован базовий набір методів для роботи з системним довідником "Види вантажу" для забезпечення роботи системних механізмів. IsProApi/dictionaries/accesspoint/1/40/filter.
 2. СОІД №2081682. Автотранспорт. Реалізован базовий набір методів для роботи з системним довідником "Картотека автомобілів" для забезпечення роботи системних механізмів. IsProApi/dictionaries/accesspoint/1/41/filter
 3. СОІД №2081700. Автотранспорт. Реалізован базовий набір методів для роботи з системним довідником "Картотека водіїв" для забезпечення роботи системних механізмів. IsProApi/dictionaries/accesspoint/1/42/filter
 4. СОІД №2081658. Автотранспорт. Реалізован базовий набір методів для роботи з системним довідником "Група маршрутів" для забезпечення роботи системних механізмів. IsProApi/dictionaries/accesspoint/1/30/filter
 5. СОІД №2081706. Автотранспорт. Реалізован базовий набір методів для роботи з системним довідником "Контрольні точки маршрутів" для забезпечення роботи системних механізмів. IsProApi/dictionaries/accesspoint/1/59/filter
 6. СОІД №2068224. Автотранспорт. Реалізовано серверний метод довідника автопідприємств. Підключено в методи ресурсу FRCore-дизайнера. IsProApi/dictionaries/VehicleAccounting/AutomobileEnterprise/GetByRcd
 7. СОІД №2061636. Автотранспорт. Реалізовано метод, який повертає дані по водіям та підключено в ресурси дизайнера FRCore. IsProApi/dictionaries/VehicleAccounting/DriverCards/GetByRcd
 8. СОІД №2061456. Автотранспорт. Реалізовано метод, який повертає дані по маркам автомобіля и підключено до ресурсів FRCore-дизайнера. IsProApi/dictionaries/3Accounting/Models/GetByRcd
 9. СОІД №2064330. Автотранспорт. Реалізовано базові методи роботи з таблицею заголовку маршрутів: api/dictionaries/VehicleAccounting/Routes/[action]
 10. СОІД №2061462. Автотранспорт. Реалізовано метод, який повертає дані по автомобілям і подключено до ресурсів FRCore-дизайнера. api/dictionaries/VehicleAccounting/VehicleCards/GetByRcd

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання
 1. СОІД №2080620. Реалізовані серверні методи для роботи з Проєти/Робоча група.Створений контроллер "CrmProjectWorker" в рамках якого реалізовані наступні методи:
  "GetByProject" - Отримати рядки робітників по проекту;
  "DeleteByJob" - Видалити всі рядки робітників з проекту;
  "GetTemp" - Отримати рядок робітника по ІД з TempDocSAdd;
  "CreateTemp" - Підготувати і створити новий запис робітника в TempDocSAdd;
  "AddTemp" - Додати рядок робітника в TempDocSAdd;
  "UpdateTemp" - Оновити запис робітника в TempDocSAdd;
  "DeleteTemp" - Видалити запис із TempDocSAdd (логічно або фізично);
  "LoadTemp" - Завантажити рядки робітників проекту в TempDocSAdd;
  "CleanTemp" - Очистити TempDocSAdd від рядків робітників;
  "OnModifyTemp" - Виконати дії після модифікації поля тимчасового запису робітника;
  "OnModifyTempDT" - Виконати дії після модифікації поля тимчасового запису робітника (для ДТ). Також в рамках даного доопрацювання був створений XML-реєстр робочих груп (v694_20_001.xml).
 2. СОІД №2067300. Реалізована робота вкладки Проєкт/Робоча група у WEB інтерфейсі. Даний елемент додано в Дизайнер шаблонів документів WEB для документу Проєкт. 
 3. СОІД №2080614. Реалізовані серверні методі для роботи з документом Проєкт. Створений контроллер “CrmProjectController” в рамках якого реализовані наступні методи:
  "api/crm/CrmProject/GetInfo" - Отримання інформації про проєкт за ІД проєкту;
  "api/crm/CrmProject/GetCompletionPercentageAndSpentTime" - отримати (розрахувати) відсоток виконання тавитрачений час за проєктом;
  "api/crm/CrmProject/CrmPrjLibProcExec" - виклик збереженої процедури для роботи з даними документа Проєкт;
  "api/crm/CrmProject/Get" - отримати документ;
  "api/crm/CrmProject/Delete" - видалити документ;
  "api/crm/CrmProject/DeleteList" - видалити документи;
  "api/crm/CrmProject/VerifyDocument" - верифікація документу;
 4. СОІД №2069262. Документ “Проєкт”. Реалізовано заборону додавання нового робітника при відсутності даних в обов'язкових полях попередніх записів.
 5. СОІД №№2098206, 2100300. Документ “Проєкт”. Робота вкладки "Договора" переведена на використання серверних методів та додана в WEB версію . Допрацьовані методи для роботи з документом “Проєкт”, а саме:
  "api/crm/doclinks/agreement/addtemp" - додати запис;
  "api/crm/doclinks/agreement/deletetemp" - позначити запис на видалення;
  "api/crm/doclinks/agreement/updatetemp" - оновити запис;
  "api/crm/crmproject/get" - отримати документ;
  "api/crm/crmproject/creation" та "api/crm/crmproject/update" - створити/оновити документ.
 6. СОІД №2098536. Реєстр завдань. Видалено звіт X421_001.XML.

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №1946022. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано єдиний протокол для групового видалення особових рахунків.
 2. СОІД №2044284. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Картка особового рахунку. При додаванні платника в картку особового рахунку реалізовано перевірку типу ОР. Якщо тип особового рахунку «Юр.особа» - в реєстрі доступних до вибору відображаються тільки юридичні особи; якщо тип ОР «Фіз.особа» - до вибору доступні тільки відповідні контрагенти. На вкладці «Мешканці» також розмежено відображення контрагентів відповідно до типу ОР: 1) у картці юр.осіб мешканців немає; 2) у картці фіз.осіб до вибору доступні відповідні контрагенти.
 3. СОІД №1942648. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Картка особового рахунку / Мешканці / Реєстр V699_21_002.XML (Реєстр діючих мешканців (архів)). Для ситуацій, коли у мешканця встановлено дати закінчення: реєстрації, проживання, пільги – при відновленні пільги (очищенні дати в полі закінчення пільги) без відновлення проживання та/або реєстрації реалізовані зміни: 1) видалено повідомлення «Відновити дані?»; 2) додано повідомлення «Для відновлення пільговика відновіть мешканця»; 3) зміни в картці у даному випадку збережені не будуть.
 4. СОІД №2060640. Облік комунальних послуг / Акти-претензії / Акт перерахунку. Для метода розрахунку «Квартплата» підключено причину перерахунку «Перерахунок за середньодобовому» (алгоритм аналогічний методу «ХВ»). Для метода розрахунку послуг «ХВ» перейменовано причину «Перерахунок за середньодобовим» у «Перерахунок за середньодобовим (%)".
 5. СОІД №2054520. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано новий реєстр v699_0_006.XML (Обороти в розрізі послуг ОР). За допомогою даного реєстра зявилась можливість вивантажувати дані ОР в розрізі послуг за періодами. Передбачено відображення наступних даних: Сальдо початкове, Нараховано, Сплачено, Перерахунок, До сплати, Сума, Пільги, Пеня, Пеня після оплати, Сума ПДВ, Сальдо кінцеве.
 6. СОІД №2065218. Облік комунальних послуг / Довідники / Будинки / Картка будинку / Характеристики. Реалізовано параметр «Технічний стан» Даний параметр додано в реєстр «Довідник будинків ЖЕК».
 7. СОІД №2068482. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Реєстр / Групові операції / Автоматичне призначення послуг за ОР. При додаванні послуг в ОР без відміток в реєстрі реалізовано повідомлення: «Додати послуги в усі ОР обраного журналу?». При підтвердженні – додаються послуги в усі ОР обраного журналу, при відміні – повернення у вікно призначення послуг. Реалізовано перевірку дублювання послуг в ОР: за наявності цих послуг в ОР – виводиться інформація в протокол, в ОР вони не додаються.
 8. СОІД №2080176. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники / Типи ОР. У картці типу ОР приховано параметр «Використовувати довідник будинків».
 9. СОІД №2046672. Облік комунальних послуг /Закриття періодів. Реалізовано видалення рядка в DogOst з датою менше/більше відкритого періоду для всіх послуг. Реалізовано повідомлення про необхідність видалити рахунки у періодах, що відкриваються: «Для коректного перерахунку залишків видаліть рахунки у періодах, що відкриваються!».
 10. СОІД №2023704. Облік комунальних послуг / Імпорти / Імпорт оплат. При створенні виписки шляхом імпорту оплат реалізовано перевірку рахунку до оплати. Якщо тип рахунку – «5» (комунальні послуги), виконується перевірка типу контрагента. Якщо тип контрагента «фіз.особа» - у виписці очищаються поля «податки», «податкова модель». Якщо тип контрагента «юр.особа» - зазначені поля заповнюються із налаштувань підсистеми «Облік грошових коштів». За відсутності рахунку або його наявності (крім типу «5») – алгоритм залишається без змін.
 11. СОІД №2055864. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано метод:
  - пошук і зачитка запису договорів (api/billing/personalaccountcard/getbycodes).
 12. СОІД №2055894. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано метод:
  - видалення особових рахунків (api/billing/personalaccountcard/DeleteByMark).
 13. СОІД №2071908. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано метод:
  - запис сплати боргу в ОР (api/billing/BalUnderContacts/WriteSumContacts).
 14. СОІД №2073198. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано метод:
  - отримання суми боргу за ОР (api/billing/BalUnderContacts/GetSumContacts).
 15. СОІД №2086410. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники. Реалізовані наступні базові методи для роботи з довідником «Типи ОР»:
  - отримання номера (api/Billing/PersonalAccountType/Get);
  - збереження (api/Billing/PersonalAccountType/Add);
  - редагування (api/Billing/PersonalAccountType/Update);
  - видалення (api/Billing/PersonalAccountType/Delete).
 16. СОІД №2086578. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники. Реалізовані наступні базові методи для роботи з довідником «Пільги»:
  - отримання номера (api/Billing/Beneficiaries/get);
  - збереження (api/Billing/Beneficiaries/creation);
  - редагуввання (api/Billing/Beneficiaries/update);
  - видалення (api/Billing/Beneficiaries/delete).
 17. СОІД №2088294. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг. Реалізовано метод:
  - рознесення оплат за комунальні послуги (api/billing/payment/PostingPaymentsForSpecification).
 18. СОІД №2080710. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано наступні методи роботи з картками мешканців в ОР:
  - створення (api/Billing/Tenants/create);
  - оновлення (api/Billing/Tenants/update);
  - підготовка полів до створення мешканців (api/Billing/Tenants/prepare);
  - копіювання (api/Billing/Tenants/copy);
  - збереження (api/Billing/Tenants/save);
  - видалення (api/Billing/Tenants/delete).
 19. СОІД №2080722. Облік комунальних послуг / Довідники / Прайс-листи. Реалізовано методи:
  - отримання прайс-листа за RCD (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Get);
  - отримання прайс-листа за кодом (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/GetByCode).
 20. СОІД №2080728. Облік комунальних послуг / Довідники / Прайс-листи. Реалізовано методи:
  -пошук позицій в прайс-листі за вказаними характеристиками (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/GetByPriceListRcdAndDescriptionKeyRcdAndPartRcd);
  -отримання специфікації прайс-листа за rcd прайс-листа і номенклатури (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/GetByPriceListRcdAndNomenclatureRcd)
  -завантаження знижки за позиціями прайс-листа (api/dictionaries/PriceCurrent/Discount/GetByPriceListRcdAndPriceListSpecificationRcd)
  -отримання ціни позиції прайс-листа (розширена) (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/GetByPriceListRcdAndPriceListSpecificationRcdAndDateAndUnitRcd);
  - Отримання ціни позиції прайс-листа з урахуванням знижок (api/dictionaries/PriceCurrent/Discount/GetListByPriceListRcdAndPriceListSpecificationRcd)
 21. СОІД №2087100. Облік комунальних послуг / Довідники / Довідник приладів обліку. Реалізовано методи:
  - Пошук документа за фільтром (api/billing/meteringdevices/Get)
  - Отримання документа за ID  (api/billing/meteringdevices/Get)
  - Підготування документа (api/billing/meteringdevices/Prepare)
  - Створення документа (api/billing/meteringdevices/Creat)
  - Оновлення документа (api/billing/meteringdevices/Update)
  - Видалення документа (api/billing/meteringdevices/Delete)
  - Видалення документів (api/billing/meteringdevices/Delete)
  - Копіювання документа (api/billing/meteringdevices/Copy).

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №1524354. Довідник центрів відповідальності. Реалізовані базові методи на сервері додатків що виконують:
  Отримання запису (api/dictionaries/Common/ResponsibilityCenter/Get);
  Створення запису(api/dictionaries/Common/ResponsibilityCenter/Creation);
  Оновлення запису (api/dictionaries/Common/ResponsibilityCenter/Update);
  Видалення запису (api/dictionaries/Common/ResponsibilityCenter/Delete). Додано обробник «єдиної крапки виклику довідників», Центр відповідальності 2, код 43.
 2. СОІД №2071446. Довідник «Курси валют». Реалізовано функцію вікна вибору валюти без курсу на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/Currency/Get f_ComboVal_.
 3. СОІД №2059392. Довідник «Курси валют». Переписані функції пошуку котирування за ідентифікатором або кодом на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyQuotation/GetByCodes.
 4. СОІД №2059146. Довідник «Курси валют». Переписана функція перевірки котирування на метод сервера додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyCourse/checkusagequotation.
 5. СОІД №2059068. Довідник «Курси валют». Замінено пошук даних вибору типу курсу на сервер додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyQuotation/getlist.
 6. СОІД №2074548. Довідник «Курси валют». Переписано функцію отримання курсу на дату на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyCourse/savedirreversecourse.
 7. СОІД №2055322. Довідник «Курси валют». Переписано функцію комбобоксу обрання курсу на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyQuotation/getlist.
 8. СОІД №2059998. Довідник «Види валют». Переписано функцію визначення відмінювання для написання суми на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyDetails/GetDeclension.
 9. СОІД №2070564. Довідник «Види валют». Реалізовано метод на сервері додатків, що виконує підчитку всіх кодів валюти: api/dictionaries/Common/Currency/GetByCodes.
 10. СОІД №2070558. Довідник «Види валют». Реалізовано метод на сервері додатків що виконує надання роду валюти: api/dictionaries/Common/Currency/GetByCodes.
 11. СОІД №2070450. Довідник «Види валют». Реалізовано метод на сервері додатків, що виконує пошук найменування основної та розмінної одиниці: api/dictionaries/Common/CurrencyDetails/FindMainNameAndVal.
 12. СОІД №2075322. Довідник «Види валют». Переписана функцію комбобоксу вибору валюти на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/CurrencyQuotation/getlist.
 13. СОІД №2071398. Довідник «Види валют». Переписано функцію вікна вибору валюти на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/Currency/getlistwithoutdel.
 14. СОІД №2058102. Довідник «Види валют». Переписано функцію, що виконує пошук валюти за числовим номером на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/Currency/GetByCodes.
 15. СОІД №1853028. Довідник «Види валют». Реалізовано довідник «Види валют» на сервері додатків.
 16. СОІД №2058768. Довідник «Види валют». Переписано функцію переведення суми з базової до робочої з урахуванням валюти, на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/Currency/Get.
 17. СОІД №2058798. Довідник «Види валют». Переписано функцію отримання точності представлення валюти та множник курсу валют на метод серверу додатків: api/dictionaries/Common/Currency/GetCurrencyAcc.
 18. СОІД №2059164. Довідник «Види валют». Реалізовано метод зачитування інформації про котирування валюти на сервер додатків (api/dictionaries/Common/CurrencyQuotation/Get).
 19. СОІД №2071434. Налаштування. Журнали. При створенні журнала і закритті вікна "Журнал документів" через кнопку "Відміна" прибрана перевірка на заповнення поля "Код".
 20. СОІД №2073834. Довідник номенклатури Реалізовано методи на сервері додатків:
  Отримати точність по ОВ номенклатури (api/ dictionaries/ SklNomenclarureController/ GetAccuracyUnit);
  Заокруглити кількість для ОВ номенклатури (api/dictionaries/ SklNomenclarureController/ RoundQuantityByAccuracyUnit);
  Перерахувати кількість заданої ОВ для номенклатури (api/ dictionaries/ SklNomenclarureController/ RecalcQuantityUnit).
 21. СОІД №1718916. Прейскуранти. У WEB інтерфейсі реалізовано роботу з довідником прейскурантів. Реалізовано створення прейскуранту, редагування реквізитів прейскуранту, видалення прейскуранту. Реалізовано методи на сервері додатків:
  Підготувати прайс-лист (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Prepare);
  Отримати прайс-лист по Rcd (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Get);
  Змінити інформацію з прайс-листу (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Update);
  створити прайс-лист (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Creation);
  Видалити прайс-лист (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Delete).
 22. СОІД №1718994. Прейскуранти. У WEB інтерфейсі реалізовано роботу з довідником асортиментів. Реалізовано створення асортименту, редагування реквізитів асортименту, видалення асортименту. Реалізовано методи на сервері додатків:
  Підготувати асортимент для створення (api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Prepare);
  Отримати асортимент по Rcd (api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Get);
  Змінити інформацію по асортименту (api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Update);
  створити асортимент (api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Creation);
  Видалити асортимент (api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Delete).
 23. СОІД №2061294. Прейскуранти. У WEB інтерфейсі реалізовано додавання рядків до асортименту та робота з рядками у прейскуранті: відображення рядків з асортименту, введення ціни за рядком на поточну дату. Реалізовано методи на сервері додатків:
  Оновити ціну позиції прайс-листа на дату (api/ dictionaries/ PriceCurrent/ PriceListSpecification/ updatePriceListSpecification);
  створити специфікацію прайс-листа (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/ Add);
  Видалити специфікацію прайс-листа (api/ dictionaries/ PriceCurrent/ PriceListSpecification/ Delete);
  Копіювати специфікацію прайс-листа (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/ Copy);
  Змінити специфікацію прайс-листа (api/ dictionaries/ PriceCurrent/ PriceListSpecification/ UpdateAssortmentSpecification).
 24. СОІД №2068788. Прейскуранти. У WEB інтерфейсі у комбобоксі вибору прейскурантів реалізована можливість відображення прейскурантів за послугами та товарами окремо. Метод - api/dictionaries/ PriceCurrent/ PriceList/ getListByNomenclatureType.
 25. СОІД №2058600. Прейскуранти. Реалізовано методи на сервері додатків:
  Отримати ціну за прайс-листом (api/ dictionaries/ PriceCurrent/ PriceListArchive/ GetByPriceListRcdAndPriceListSpecificationRcdAndDate);
  Видалити ціну за прайс-листом (api/ dictionaries/ PriceCurrent/ PriceListArchive/ DeleteByPriceListRcdAndPriceListSpecificationRcdAndDate);
  Оновити ціну за прайс-листом (api/ dictionaries/ PriceCurrent/ PriceListArchive/ UpdateByPriceListRcdAndPriceListSpecificationRcdAndDate);
  Додати ціну для позиції прайс-листа (api/ dictionaries/ PriceCurrent/ PriceListArchive/ AddByPriceListRcdAndPriceListSpecificationRcdAndDate).
 26. СОІД №2058588. Прейскуранти. Реалізовано метод на сервері додатків – отримати список цін за позицією прайс-листа (api/ dictionaries/ PriceCurrent/ PriceListArchive/ GetListByPriceListRcdAndPriceListSpecificationRcd).
 27. СОІД №2058582. Прейскуранти. Реалізовано метод на сервері додатків – отримати список позицій прайс-листа (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/GetListByPriceListRcd).
 28. СОІД №1727358. Закупівельні організації. У WEB інтерфейсі реалізовано роботу довідника закупівельних організацій. Реалізовано створення, коригування, видалення закупівельної організації, наповнення рядків у табличній частині закупівельної організації. Реалізовано методи на сервері додатків:
  підготувати закупівельну організацію до створення (api/ dictionaries/ purchaseStructure/ Prepare);
  отримати закупівельну організацію по Rcd (api/dictionaries/purchaseStructure/Get);
   видалити закупівельну організацію по Rcd (api/dictionaries/purchaseStructure/Delete);
  оновити закупівельну організацію (api/dictionaries/purchaseStructure/Update);
  створити закупівельну організацію (api/dictionaries/purchaseStructure/Creation);
  додати або оновити прив'язку по СО (api/dictionaries/purchaseStructure/ AddOrUpdateRelationTemp);
  додати нову прив'язку по СО (api/dictionaries/purchaseStructure/AddRelationTemp);
  видалити прив'язку СО в TempDocS Rcd закупівельної організації та Rcd СО( api/ dictionaries/ purchaseStructure/ DeleteRelationTemp);
  видалити прив'язку СО по ItemNumber у TempDocS (api/ dictionaries/ purchaseStructure/ DeleteRelationTempByItemNumber);
  змінити прив'язку СО в TempDocS (api/dictionaries/purchaseStructure/ ModifyRelationTemp);
  очистити всі прив'язки Rcd закупівельної організації в TempDocS (api/ dictionaries/ purchaseStructure/ ClearRelationTemp).
 29. СОІД №2097126. Реалізовано серверний метод отримання параметрів картки підприємства для локального підприємства\картки структурної одиниці для мультифірмових баз. (api/dictionaries/Common/EnterpriseSettings/GetParam; api/dictionaries/Common/EnterpriseSettings/PutParam; pi/dictionaries/Common/EnterpriseSettings/GetFirstOpenedPeriod)
 30. СОІД №2041290. Оновлено та оптимізовано механізм видалення групи відмічених контрагентів 
 31. СОІД №2041248. Оновлено роботу відображення реєстру контрагентів, пришвидшено зміну відображення при переході між групами контрагентів. 
 32. СОІД №2031102. Реалізовано виділення номеру контрагента на сервері додатків (api/dictionaries/Common/Partners/GetNewPartnerCode) Увага! Налаштування Автонумерації для довідника контрагентів перенесено в Загальні довідники\Налаштування\Нумерація\Довідник контрагентів. Нумерація в розрізі груп вмикається окремо в Загальні довідники\Довідник контрагентів\ Сервіс\Увімкнення флагу Автонумерація в розрізі груп
 33. СОІД №№1930968, 2079900, 2079510 Загальні довідники\ картка підприємства для WEB реалізовано вивід обов’язкових полів на закладках Параметри, Адреси, Керівництво. На закладку Керівництво виведені всі атрибути кожної посади Керівник, голова фін. служби та Уповноважений представник. 
 34. СОІД №1544982. В картці контрагента при введенні даних контактної особи реалізовано авто відмінювання. 
 35. СОІД №2054112. Загальні довідники\Структурні одиниці - При глобальному коригуванні картки структурної одиниці Доповлено варіанти коригування - “керівництво” пунктом "Уповноважений представник"
 36. СОІД №2083290. Реалізовані серверні методи виведення довідника Контрагент 2 для роботи в Аналітичних картотеках (api/dictionaries/Common/Partners/Update; api/dictionaries/Common/Partners/Creation; api/dictionaries/Common/Partners/Delete; api/dictionaries/Common/Partners/Prepare) 
 37. СОІД №2079072. Реалізовано на відображення у WEB довідника Контактні особи Реалізовано створення \редагування \видалення \копіювання картки контактної особи. (api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Creation; api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Prepare; api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Get; api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Delete; api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Copy)
 38. СОІД №2076078. До вихідних реквізитів налаштування xml реєстру Довідника контрагентів додано поле Дата народження для картки фізичної особи.
 39. СОІД №2043750. Види податків. При видаленні податкової моделі реалізовано перевірку використання у документах системи.
 40. СОІД №2081874. Реалізовано базовий набір методів для роботи WEB із системним довідником 25 "Коди бюджетної класифікації" для забезпечення роботи системних механізмів (api/dictionaries/accesspoint/1/25/filter).
 41. СОІД №2081880. Реалізовано базовий набір методів для роботи WEB із системним довідником 51 "Код засобів" для забезпечення роботи системних механізмів
  (api/dictionaries/accesspoint/1/51/filter).

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №2048196. Застарілі таблиці. Оптимізовано структуру таблиць. Видалені застарілі допоміжні поля.
 2. СОІД №2086374. Доопрацьовано механізм роботи фільтра в реєстрах користувача. При додаванні до фільтру реєстру як реквізит поля користувача та значення за запитом – у стартовому вікні фільтра комбобокс відпрацьовує правильно.
 3. СОІД №2073066. На додаток доопрацювання СОІД №2072772 після підписання документа ЕЦП автоматично згенеровано qr-код (штрих-код) розміром 21 на 21 мм у нижньому лівому колонтитулі бланка документа. Поряд з qr-кодом розміщуються його реквізити. Реквізити містять: дату реєстрації та реєстраційний індекс документа; скорочене найменування установи, реквізит передплатника (передплатників) та дату підписання з кваліфікованої електронної позначки години (тільки для QR-коду);
 4. СОІД №2073606. Змінено виклик довідки в десктоп-клієнті. Видалено запуск файлу довідки .CHM, з видаленням самих файлів з каталогу системи.
 5. СОІД №2060958. Реалізовано метод на сервері додатків, який отримує номер документу для документа, в якого вимкнено автонумерацію. Цей метод вмикає автонумерацію з параметрами по замовчуванню, отримує номер документу за налаштуваннями по замовчуванню без увімкненої автонумерації. 
 6. СОІД №2034738. Реалізовано кнопку "Режим бланка" для перемикання режиму редактор бланка/перегляд бланка для всіх користувачів, не тільки для автора.
 7. СОІД №2041776. Для зручності читання інформації в довгих рядках реєстру в меню реєстрів "Вид" додано пункт "Форматка". При виклику даного виду є виведення на екран активного рядка реєстру як форми з двома стовпцями: найменування полів реєстру, значення полів реєстру для активного рядка. На формі передбачено можливість переміщення рядками реєстру "за формою" – кнопки "Вгору" та "Вниз"
 8. СОІД №1976946. Доопрацьовано механізм фільтрації по колонці. Реалізовано фільтрацію по колонці через сервер додатків.
 9. СОІД №2027310. У системному журналі додано протоколювання по роботі адміністратора, а саме:
  1. Блокування, розблокування, видалення користувача - виведено інформацію, хто проставив параметр, час здійснення операції, логін ім'я користувача. 2. Зміна участі по користувачам (додано роль, видалено роль - найменування ролі).
 10. СОІД №2075340. В ході реалізації прикладних задач в десктоп-клієнті використовується властивість BpI_Config. #define BpI_Config (s_GetBproInfo()->Config) // 1-бюджет 2- хозрасчет. Додана можливість використання цієї властивості на сервері додатків.
 11. СОІД №1910316. У зв'язку зі зміною принципу роботи сервера програм у версії розроблено новий інсталятор сервера програм (СП). Встановлення оновлення СП: 1. Проводиться перевірка встановленого СП у зазначеному каталозі – наявність, версійність. У разі помилки – видається відповідне повідомлення. 2. Якщо у версії, що встановлюється, змінилися системні вимоги (наприклад, версія .NET Core), проводиться перевірка на наявність в ОС необхідних програмних продуктів. У разі помилки – видається відповідне повідомлення. 3. Зупиняється сервіс цього СП. 4. До каталогу записується набір нових файлів і видаляються файли, які більше не потрібні. Як варіант – видалити всі старі файли (крім протоколів та конфігураційних файлів) та залити нові. 5. Запускається сервіс СП

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання
 1. СОІД №2039526. У модулі Документи / меню Реєстр додано пункт "Перемістити до архіву". Після цієї дії документ відображається в розділі Архів у загальному вигляді. Для архівних документів додано пункт меню "Перемістити з архіву", який переміщає документ із архіву назад у модуль Документи. 
 2. СОІД №2040312. Модуль Документи / реєстр документів / в колонці "Дата документа" відображається час створення документа. 

WEB

Доопрацювання
 1. СОІД №2088972. У підсистемі Документообіг та управління процесами реалізовано присвоєння документу статусу "Завершений" після того, як останній учасник ознайомиться / узгодить / підпише документ (натиснути кнопку "Надіслати").
 2. СОІД №2078796. У модулі Документи на закладці Процес реалізовано заборону на додавання одного й того ж співробітника до списку підписувачів документа.
 3. СОІД №2080956. Реалізовано рух документа з бізнес-процесу, а саме:
  • Запуск діаграми за допомогою кнопки "Надіслати" з передачею моделі документа в екземпляр бізнес-процесу• Виділення поточного активного завдання на діаграмі.Також реалізовано повідомлення користувача про завдання з можливістю відкриття через компонент "Порядок денний".
 4. СОІД №2013990. Шаблони користувача відображаються синім кольором, системні – чорним (Документообіг та управління процесами / Документи / Створити документ). Вікно "Тип документа" перейменовано на "Типи шаблонів".
 5. СОІД №2084700. Реалізовано доопрацювання завдяки якому для підписаних документів в системі генерується QR-код на підставі кваліфікованого електронного підпису(КЕП) користувача. При кожному наступному підписанні за допомогою КЕП генерується новий QR-код та відображається у документі. Аналогічний механізм під час зняття підпису, якщо знято підпис останнього підписувача, відображається qr-код попереднього.
 6. СОІД №2078760. Дороблено опрацювання статусу «Ознайомлення». Коли документ надіслано користувачеві на «Ознайомлення», надається статус «У роботі». Після відкриття документа на закладці «Процес» відображається перемикач «Ознайомитись» (за аналогією з Підписати). Якщо перемикач увімкнено, документ змінює статус на «Ознайомлений», перемикач вимкнений – «На ознайомленні».
 7. СОІД №2062296. У документах із підв'язаним компонентом "Редактор бланка" на закладці Бланк кнопка на панелі інструментів "Вибір режиму редактора" перейменована на "Вибір режиму роботи". Аналогічно перейменовано заголовок вікна, яке відкривається після натискання цієї кнопки. У вікні збільшено розмір шрифту і додано в кінці рядка двокрапку "Режим роботи:", а для його підпунктів зменшено шрифт.
 8. СОІД №2072706. Реалізовано компонент (об'єкт) для вибору цифрового підпису та підписання файлів, включаючи КЕП ЦСК, апаратний носій та Смарт ID. Даний механізм реалізований для вкладень у будь-якому документі системи.
 9. СОІД №2078778. Упорядковано статуси документа в історії процесів та у реєстрі документів. Замінено в історії статуси документа: з «Узгоджено» на «Узгоджений», з «Не узгоджено» на «Не узгоджений», з «Підписано» на «Підписаний», з «Не підписано» на «Не підписаний». У реєстрі документів перейменовано колонку зі "Статус завдання" на "Статус документа".
 10. СОІД №2034750. Реалізовано розділ "Штампи", який призначений для створення та зберігання стандартних штампів з подальшим вибором у документах. У підсистемі «Документообіг та управління процесами» розташовано модуль «Бланки».
 11. СОІД №2073324. Реалізовано можливість авторизації у систему за допомогою  кваліфікованого електронного підпису(КЕП).
 12. СОІД №2072772. Реалізовано можливість електронно-цифрового підпису документів у системі за допомоги кваліфікованого електронного підпису(КЕП).
 13. СОІД №2056608. Для вихідної форми вибору звіту, а саме для колонки Код таблиці додано відображення коду групи звіту.
 14. СОІД №2073528. Для механізму модуля додано можливість передачі тегів на сервер додатків.
 15. СОІД №2072802. Реалізовано заборону на редагування документів у системі, якщо цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом(КЕП).
 16. СОІД №2063790. Реалізовано відображення коду у компоненті вибору структурної одиниці.
 17. СОІД №2076438. Реалізовано індикацію процесу відкриття документа.
 18. СОІД №2058732. У всіх модулях системи додано елемент управління для виклику довідки.Даний елемент доданий у тулбар.
 19. СОІД №2059626. Для компонента специфікації додано можливість блокування  зміни даних у таблиці.
 20. СОІД №2064072. Змінено механізм виклику фільтрації реєстру. Тепер фільтр реєстру буде викликатися лише у разі зміни реквізитів реєстру.
 21. СОІД №1990794. При збереженні документу реалізовано інформаційне повідомлення про некоректність введення даних.
 22. СОІД №2059962. Доопрацьовано режим редагування рядків для компонента Реєстр. Ця доробка забезпечує живу зміну даних у рядках реєстру.
 23. СОІД №2070168. Додано можливість збереження ширини колонки у механізмі збереження стану модуля.
 24. СОІД №2104002. Змінено абревіатуру електронно-цифрового підпису (ЕЦП) на кваліфікований електронний підпис (КЕП).
 25. СОІД №2082000. У підсистемі "Документообіг і управління процесами" створений системний розділ шаблонів "Процеси HRM".У нього включені шаблони для процесів:
  1) Заявка на відпустку
  2) Заявка на відпустку за свій рахунок
  3) Запит на зміну графіку роботи
  4) Заява на відгул
  5) Пояснювальна записка
  Для усіх шаблонів розроблені бланки документів з полями, що автозаповнюються.
 26. СОІД №2099796. Реалізовано доопрацювання механізму збереження стану модуля, якщо користувальницький шаблон модуля який був збережений у стані модуля - був видалений, за замовчуванням система завантажуватиме системний шаблон модуля.
 27. СОІД №2068980. Додано нову властивість в описі подій у модулі "Конструктор". А саме "Відправлять серверні позначки". Данне налаштування дає змогу здійснювати групові операції за допомогою серверних позначок у реєстрах.
 28. СОІД №2099526. Добавлена проверка на удаление подписанных файлов для компонента “Вложения”.
 29. СОІД №2100132. Добавлена возможность смены наименования процессов и их типа, для модуля Дизайнер процессов.Добавлена возможность в контекстное меню и тулбар модуля.
 30. СОІД №2102202. Реализована проверка версии браузера, во избежания ошибок работы приложения на старых версиях браузера.
 31. СОІД №2090724. Реализована доработка по альтернативному выбору шаблона .документа.Активировать данную возможность можно в настройках шаблона документа.
 32. СОІД №2067642. Реализована сокрытие нулевой даты для компонента “Ispro Select”.
 33. СОІД №2065410. Реализована блокировка кнопки редактирования значения в случаи если значение не выбрано  для компонента “Ispro Select”.
 34. СОІД №2125434. Змінений алгоритм отримання данних для відображеня в компоненті "Повістка дня", додано повідомленя "Нема данних для відображеня"
 35. СОІД №2124054. Для фінальної зборки додатку доопрацевано видалення інформаційних повідомлень в консолі браузера, для забеспечення безпеки данних користувача. 
 36. СОІД №2121048. Конструктор. Доданий можливість додавати радіо-кнопки в шаблон модуля.
 37. СОІД №2075670. Реалзоване скритя нульового часу(00:00) для колонок реестру.
 38. СОІД №2020416. Конструктор. Додана можливість встановлення "Значення за замовчуванням" на двух мовах.
 39. СОІД №2114808. Додана можливість експорту данних реестра до бокової панели.
 40. СОІД №2038944. Конструктор.Додана можливість перекладу найменування вікон DocManager.
 41. СОІД №2083326. Конструктор. Доданий новий компонент вибору дати в розрізі одного місяця.
 42. СОІД №2065182. Росположення кнопок управління приведенно до однакового вигляду.
 43. СОІД №2038374. Дизайнер документа. Додане цвітове розділення між системними та користувальницькими полями документообігу.
 44. СОІД №2103450. Конструктор. Добавлена возможность настройки тапа выбора реестра "Одинарный" или "Множественный".
 45. СОІД №2068992. Додана можливість відбраження повідомлень з сервера застосунків при вдалому запиті.
 46. СОІД №2055384. Документ. Реалізовано заповнення підлеглих елементів управління.
 47. СОІД №2108376. Документообіг і управління процессами. Додана обробка "Enter", "Esc" при редагуванні найменування вкладки.
 48. СОІД №2108226. Документообіг і управління процессами, Шаблони документа. Додано можливість пошуку та сортування для розділу реквезити.
 49. СОІД №2106648. Додано відображення вірсії додатку в вікні авторизації.
 50. СОІД №2100132. Документообіг і управління процессами.Додана можливість зміни найменування шаблону в модулі "Дизайнер процесів".
 51. СОІД №2102202. Додана перевірка на мінімальну сумістність версії браузера.

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 560.