Випущено пакет оновлень 8.00.006Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №163112. Платіжні документи. Згідно змін в законодавстві, назва “Платіжне доручення” в системі було замінено на “Платіжна інструкція”.
 2. СОІД №162755. Відомість видачі під звіт. За неактуальністю, видалено пункт меню Реєстр/"Відкрити статус" Alt+S.
 3. СОІД №162621. Грошові кошти/Клієнт-банк. Покращення якості системи. При створенні/редагуванні форматів конфігурацій, масив опису форматів перенесено в окрему таблицю. Реалізована конвертація для формування даних нової таблиці з основної таблиці форматів конфігурацій Клієнт-банку.
 4. СОІД №163300. Налаштування. Калькуляція. В групу полів “Реквізити шапки” додані поля для заповнення додаткових реквізитів з закладки ISO20022 платіжної інструкції. Додані поля в структуру налаштування видів реєстру платіжних інструкцій:
  Ручна сума податку (DC_MnTaxSum); Адміністративно-територіальна зона (DC_AdmTerr); Податкова довідкова інформація (DC_TaxRef); Інформація про податкове повідомлення (рішення) (DC_TaxNot); Додаткова інформація про податок (DC_TaxAdd); Розрахунковий рахунок (DC_ActAcc); Код виду оплати (DC_VdOplCd); Код доходів бюджету (DC_KPKVKCd); Шифр податкової моделі (DC_TaxMdlSh).
 5. СОІД №163208. Реалізовано операцію "Переказ коштів" на сервері додатків: - формування на підставі документу Платіжна інструкція, з кореспондуючою операцією на обраний в основній операції об'єкт обліку; - формування на підставі документу Платіжна інструкція (що сформоване по відомості видачі підзвіт), з кореспондуючими операціями на обраний об'єкт обліку; - враховано видалення всіх кореспондуючих операцій, якщо видалено основну операцію "Переказ коштів."
 6. СОІД №163090. Операції виписки банку. При створенні операції з середини іншої операції реалізовано відкриття форми документу одразу, без запиту в користувача.
 7. СОІД №162541. Звіт 37 FR “Платiжна iнструкцiя” R037_007.RPF. Реалізовано виведення двох різних платіжних інструкцій на один аркуш, при обранні декількох платіжних інструкцій на друк в форматі А5 (якщо не обрано 2 екземпляри). Раніше, при таких параметрах, дві інструкції виводились на окремих аркушах.
 8. СОІД №162910. Реалізовано методи отримання та збереження налаштувань на сервері додатків для документів: фінансові операції; авансові звіти; касові ордери; платіжні документи; документи інвентаризації. Реалізовано методи:
  api/cashaccounting/cashorderssettings/get - отримання налаштувань касового ордеру;
  api/cashaccounting/cashorderssettings/save - збереження налаштувань касового ордеру;
  api/cashaccounting/financialoperationssettings/get - отримання налаштувань фінансової операції;
  api/cashaccounting/financialoperationssettings/save - збереження налаштувань фінансової операції;
  api/cashaccounting/bankdocumentssettings/get - отримання налаштувань платіжних документів;
  api/cashaccounting/bankdocumentssettings/save - збереження налаштувань платіжних документів;
  api/partnerSettlements/inventorydocuments/get - отримання налаштувань документів інвентаризації;
  api/partnerSettlements/inventorydocuments/save - збереження налаштувань документів інвентаризації;
  api/cashaccounting/expensereportsettings/get - отримання налаштувань авансових звітів;
  api/cashaccounting/expensereportsettings/save - збереження налаштувань авансових звітів.
 9. СОІД №162888. Каса. Картотека депонентів. У представленні даних “Список операцій” (Alt+2) прибрано не актуальні пункти меню "Створення податкових накладних на продаж", "Видалення податкових накладних на продаж".
 10. СОІД №162808. В друкованій формі звіт 37 FR “Платiжна iнструкцiя” R037_007.RPF відображення поля “Призначення” розширене до 420 символів.
 11. СОІД №162305. Платіжна інструкція. На формі платіжної інструкції поле "Контрагент" перейменовано на "Факт. отримувач".
 12. СОІД №151013. Платіжна інструкція. Реалізовано додаткові поля для виведення дат в форматі DD.MM.YYYY, при формуванні призначення платежу: Дата документу текст (DD.MM.YYYY); Дата документу-підстави текст (DD.MM.YYYY).
 13. СОІД №162588. Звіти. Реалізовано звіт 297 FRCore Оборотна відомість по рахунку (корр.) (C297_005.RPF). Звіти R297_005.PRF та R297_007.RPF перенесено до архіву.
 14. СОІД №162587. Звіти. Реалізовано звіт 297 FRCore Оборотна відомість по рахунку (С297_001.RPF). Звіт R297_001.RPF перенесено до архіву.
 15. СОІД №163967. Виписки банку. В представленні даних "Групування по датам", в меню Реєстр додано новий пункт меню з параметром: "Автоматичний перерахунок залишків". Якщо параметр встановлено, при вході на закладку, буде виконуватись автоматичний перерахунок по поточному об'єкту обліку з першого дня.
 16. СОІД №160955. Роботу довідника "Об'єкти обліку" переведено на роботу через сервер додатків. Переведено всі основні базові механізми необхідні для роботи з записами довідника: створення, видалення, копіювання, збереження.
 17. СОІД №163144. WEB. Доопрацьовано функціонал комбобоксів в модулях фінансових операцій: касова книга; виписки банку; картотека депонентів; розрахунки по авансовим звітам. Підключено механізм встановлення даних при переході на наступний рівень для комбобоксів об'єктів обліку та валюти. Підключено обробку можливості редагування комбобоксів: - в режимі "Список операцій" або "Групування по датам" - дозволено редагувати об'єкт обліку; - в режимі в "середині дати (Список операцій)" - заборонено редагувати об'єкт обліку та валюту; - список валют повинен бути тільки: національна валюта + валюта об'єкту обліку; - вибирати валюту можна тільки в валютному об'єкті обліку.
  Створено метод отримання списку валют по об'єкту обліку:
  api/dictionaries/Common/AccountingUnitParameter/GetCurrenciesByAccountingUnit.
 18. СОІД №162497. У фінансових операціях підключено можливості створення та редагування запису для комбобоксів "Номер документу" для документів підстав: платіжні документи, валютні документи, касові ордери, авансові звіти. Реалізовано на сервері додатків метод отримання залишків по співробітнику api/cashaccounting/financialOperations/getEmployeeBalance. Метод підключено в десктоп версії та в події modifyField. Реалізовано метод обробки зміни значення поля фінансової операції api/cashaccounting/financialOperations/modifyField. Метод підключено в ВЕБ для всіх типів фінансових операцій. Підключено відображення списку оплачених документів. Доопрацьовано метод api/cashaccounting/financialOperations/Get. Додано можливість відкриття на редагування списку оплачених документів.
 19. СОІД №161111. Створено базові методи для роботи з операційними днями на сервері додатків:
  api/cashaccounting/operationdays/get - отримання операційного дня;
  api/cashaccounting/operationdays/prepare - підготування операційного дня перед створенням;
  api/cashaccounting/operationdays/creation - створення операційного дня;
  api/cashaccounting/operationdays/update - оновлення операційного дня;
  api/cashaccounting/operationdays/delete - видалення операційного дня;
  api/cashaccounting/operationdays/modifyField – подія модифікації поля.
  Описано вікно WEB-документа. Виділено унікальний ідентифікатор (SDoc) для вікна операційного дня. Додано поля, відповідні десктоп клієнту. Підключено подію модифікації поля аналогічно десктоп клієнту.В конструкторі операційних днів виписок банку, касової книги, розрахунків по авансовим звітам, депонентів підключені базові операції з операційними днями: створення нового дня; редагування дня; перегляд дня; видалення дня; копіювання дня; перерахунок залишків.
  Підключено базові методи в десктоп версії: створення операційного дня; оновлення операційного дня; підготовка перед створенням операційного дня; копіювання операційного дня; видалення операційного дня; модифікація поля на вікні операційного дня.
 20. СОІД №162231. Реалізовано ряд методів роботи з фінансовими операціями на сервері додатків:
  - api/cashaccounting/financialOperations/delete метод видалення фінансової операції;
  - api/cashaccounting/financialOperations/copy метод копіювання фінансової операції;
  - api/cashaccounting/financialOperations/creation метод створення фінансової операції; (валідація, збереження основних реквізитів, полів користувача, аналітики, податків, зв'язків з документами підставами);
  - api/cashaccounting/financialOperations/creation метод оновлення фінансової операції;
  - api/formgenerator/MenuDocumentRun метод формування popup-menu для створення фінансових операцій;
  Підключено в ВЕБ версії події Prepare/Get/Delete/Copy/Update/Creation для фінансових операцій (підготовка створення, відкриття операції на перегляд, видалення, копіювання) для модулів: виписки банку, касова книга, розрахунки з підзвітом, картотека депонентів.
 21. СОІД №162127. Реалізовано методи виборок, методи для комбообксів:
  - api/cashaccounting/financialOperations/get - метод отримання даних про фінансову операцію (отримання даних комбобоксів, даних зв'язаних таблиць, полів користувача, вкладень, обробка доступу) (Get);
  - api/cashaccounting/bankdocuments/gets - метод виборки платіжних документів в фінансовій операції як документ-основу (для комбобоксу);
  - api/cashaccounting/bankdocuments/gets - метод виборки валютних документів в фінансовій операції як документ-основу (для комбобоксу);
  - api/cashaccounting/cashorders/gets - метод виборки касових ордерів в фінансовій операції як документ-основу (для комбобоксу);
  - api/cashaccounting/expensereports/gets - метод виборки авансових звітів в фінансовій операції як документ-основу (для комбобоксу);
  - api/cashaccounting/financialOperations/gets - метод виборки фінансових операцій "Переказ" в фінансовій операцій (для комбобоксу);
  - api/dictionaries/Common/AccountingUnitTypeActionDoc/GetTypeDocuments - метод виборки виду документу в фінансовій операцій (для комбобоксу);
 22. СОІД №163242. Реалізовано та підключено механізм обробки встановлення прапорців використання зв'язних операцій:
  - перерахунки курсів, сум, залишків по зв'язним фін. операціям, створення/редагування операційного дню;
  - видалення зв'язної операцій при видаленні основної;
  - модифікація зв'язної операції по модифікації основної;
  - встановлення прапорців залежності операцій та подальша обробка заборони редагування/видалення. Оновлено методи створення, оновлення та видалення фінансових операцій (api/cashaccounting/financialOperations/creation, api/cashaccounting/financialOperations/update, api/cashaccounting/financialOperations/delete).WEB. Реалізовано комбобокс "зв'язна операція" (операція переказу)- вибір перших 25 записів у вигляді випадаючого списку (створено метод api/cashaccounting/financialOperations/GetsForTransfer);
  - відкриття модулю в режимі "показати всі" (створено модуль з функціоналом: створення, видалення, редагування, копіювання);
  - створення фінансової операцій по кнопці "+";
  - редагування фінансової операції по олівцю.
 23. СОІД №131148, 131146. Покращення якості системи. В реєстрах модулів "Групування по датам - Виписки банку" (V042_10_001.xml), "Групування по датам - Касові книги" (V042_11_001.xml) перенесено зафарбовування записів в.xml реєстр (Відображення стану по проведенням).
 24. СОІД №134660. Покращення якості системи. В реєстрі модулю Валютні документи- Заява на переведення (V212_2_001.XML) усунено функціонал пост заповнення даних та повністю перенесено заповнення в xml., усунені рудименти заповнення реєстрів. 
 25. СОІД №139726. Покращення якості системи. В реєстрах Клієнт-банку, вибір протоколу (V244_3_001.xml): додано окрашення запису в реєстрі. Реєстр "Клієнт-банк - Вихідні (V244_2_001.xml): - додано окрашення запису в реєстрі; переведено заповнення поля ідентифікатора запису; - переведено заповнення поля "Рознесення по статтям".
 26. СОІД №163990. Реалізовано оновлений звіт FRCore “Авансовий звіт” C369_007.RPF відповідно змін в законодавстві (Внесення змін згідно наказу Міністерства фінансів України 28 вересня 2015 року № 841).
 27. СОІД №162484. Налаштування Грошових коштів на закладці Довідники/ Підстави додано нові розділи: Банк. Платежі. Податкова довідкова інформація, Інформація про податкове повідомлення, Додаткова інформація запису, Адміністративно - територіальна зона. 
 28. СОІД №162483. В документі Платіжна інструкція додано закладку ISO20022 з полями: Код доходів, Вид оплати, Рахунок (для зарахування податку), та нові поля, які повинні заповнюватися як поле Призначення: Адміністративно-територіальна зона, Податкова довідкова інформація, Інформація про податкове повідомлення, Додаткова інформація запису. 
 29. СОІД №162345. У зв'язку із запровадженням СЕП 4 НБУ з 01.04.2023 змінена структура транспортного файлу платіжної інструкції в звіті R053_003 53 FR Реєстр платiжних документiв для казначейства з експортом в dbf. 
 30. СОІД №162665. Для експорту за допомогою Клієнт-Банку додаткових полів платіжних інструкцій з закладки IS20022. та Фактичного отримувача і Фактичного платника додані відповідні поля в розділ Реквізити Обміну.
 31. СОІД №162485. В Елементи програми розділ Поля/Банківські поля додані нові з заповненням в шаблоні поля Призначення: Номер рахунку (для зарахування податку), Код виду сплати, Сума податку, Адміністративно-територіальна зона, Податкова довідкова інформація, Інформація про податкове повідомлення, Додаткова інформація запису, Вид оплати, Код доходу.
 32. СОІД №162695, 162714. В документі Платіжна інструкція розширено поле Призначення до 420 символів в екранній формі, в полі для експорту Клієнт-банку та звіті R053_003.
 

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №162731. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Картотека обліку договорів/Довідник об'єктів угод. Оптимізована робота довідника Об’єктів угод. При створені/редагуванні картки об’єкту характеристики груп об’єктів перенесені в окреме поле. Реалізована конвертація збереження даних характеристик таблиці об'єктів угод.
 2. СОІД №162738. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Керування доступом. Оптимізована робота доступних видів діяльності налаштувань договорів. Реалізована конвертація формування даних нової таблиці з основної таблиці налаштувань договорів.
 3. СОІД №160054. Картотека обліку договорів/ Картка договору/Закладка Специфікація/Картка угоди. Внесено зміни в поле суми “ПДВ” угоди. Якщо не вказано % податку то суму ПДВ тепер доступна на редагування (раніше поле завжди було пусте).
 4. СОІД №162347. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Картка договору/F9. Переведено в FRCore звіт FR “Розрахунки по договору” (R363_001 RPF). 
 5. СОІД №162346. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Картка договору/F9. Переведено в FRCore звіт FR “Рахунки по договору” (R267_001 RPF).
 6. СОІД №162344. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Картка договору/F9. Переведено в FRCore звіт FR “Операції по договору” (R742_001 RPF).
 7. СОІД №162343. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Картка договору/F9. Переведено в FRCore звіт FR “Замовлення по договору” (R376_001 RPF).
 8. СОІД №162285.Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Акт звірки (Експлуатація)” (R543_002 RPF).
 9. СОІД №162383.Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Акт звірки за період” (R543_005 RPF).
 10. СОІД №162269. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Alt+F9. Реалізовано новий звіт FRCore “Залишки товарів по договору (по накладним)” (C492_003.RPF). Звіт виводить всю номенклатуру що є в операціях договору (у випадку якщо артикул повторюється, плюсується кількість і сума і виводиться один загальний рядок) – колонки Кількість по договору та Сума по договору. В колонки Кількість надходження та Сума по надходженню виводиться дані номенклатури по накладним що були сформовані на основі операцій договору. Колонки Кількість залишку та Сума залишку розраховуємо як Кількість по договору – Кількість надходження та Сума по договору-Сума надходження. Звіт формується лише по відміченим договорам.
 11. СОІД №162204. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Акт звірки” (R543_001 RPF).
 12. СОІД №162047. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Перелік орендарів по договорам оренди землі” (R313_006 RPF).
 13. СОІД №161468. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Розрахунки за договорами (номенклатура)” (R543_004 RPF).
 14. СОІД №161463. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Довідка” (R543_003 RPF).
 15. СОІД №161401. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Акт звірки” (R13_005 RPF).
 16. СОІД №161194. Звіт R302_007.RPF "Експорт для Е-дата". З друкованої форми та файлу вивантаження вилучено поле "ІД договору в прозоро".
 17. СОІД №160577. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Картотека обліку договорів/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Звiт про експорт(імпорт) послуг (№ 9-зез (квартальна)” (R302_010 RPF).
 18. СОІД №160576. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Картотека обліку договорів/Alt+F9. Переведено в FRCore звіт FR “Історія договору” (R315_004 RPF).
 19. СОІД №160198. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Налаштуваннядоговорів/Довідники/Калькуляція. В калькуляцію документу додано групу полів “Поля угод договорів”:
  Код угоди - DOGOPRGR_CD;
  Дата угоди -DOGOPRGR_DAT;
  Номер угоди - DOGOPRGR_NUMBER;
  Найменування угоди - DOGOPRGR_NM;
  Коментар - DOGOPRGR_CMT;
  Прапорець дод. угоди - DOGOPRGR_AGATTR;
  Дата дод. угоди З - DOGOPRGR_AGDATEFROM;
  Дата дод. угоди ПО - DOGOPRGR_AGDATETO;
  Сума - DOGOPRGR_SUM;
  Сума ПДВ - DOGOPRGR_SUMNDS;
  Код ставки податку - DOGOPRGR_TAXRATE;
  ДК 021 - DOGOPRGR_EZSNAME;
  Параметр Інше - DOGOPRGR_PRMOTHER;
  Інше - DOGOPRGR_OTHER;
  Параметр “Зміна об'єкту” - DOGOPRGR_PRMCHGSUB;
  Пераметр “Зміна ціни” - DOGOPRGR_PRMCHGPRC;
  Параметр “Зміна терміну” - DOGOPRGR_PRMCHGTRM.
  Додано функції для заповнення полів угоди відкритого договору:
  Отримати угоду по її ідентифікатору - GETGRP_BYID (ІД угоди);
  Отримати поля поточної угоди відкритого договору - GRP_FILLFIELDS;
  Збереження полів калькуляції поточної угоди договору - GRP_SAVEFIELDS.
 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №162563. Реалізовано звіт 448 FRCore Оборотно-сальдова вiдомiсть (по документам) (C448_002.RPF), звіт R448_002.RPF переведено до архіву.
 2. СОІД №162469. Реалізовано звіт 447 FRCore FR Розрахунки з контрагентами (детальний) (C447_002.RPF), звіт R447_002.RPF переведено до архіву.
 

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №163167. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Оборотно-сальдовий баланс. Додано фільтр за рахунками для можливості окремого перегляду даних.
 2. СОІД №163060. Оптимізовано структуру даних таблиці VBL. В підсистемі Головна книга було змінено алгоритм формування залишків.
 3. СОІД №163913. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери / Alt+F9 / R570_007.RPF. В діалоговому вікні перед формуванням звіту R570_007.RPF FR Меморіальний ордер № 4, 6, 7, 8-авт додано чекбокс "Виводити всі обороти" для відображення оборотів, що в сумі дають ноль.
 4. СОІД №163387.Головна книга/Регламентована звітність. У звіті R372_312.RPF Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань реалізовано можливість виводу в друковану форму зміни по кошторису по строкам "Затверджено на кошторисом рік","Разом","Залишок річних бюджетних".
 5. СОIД №160621.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк "Податкова декларація про майновий стан і доходи" (R372_210.RPF).
 6. СОІД №№160822.Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Декларації єдиного податку для юридичних осіб
 7. СОІД №161153.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток ЄСВ 1 (R372_166.RPF).
 8. СОІД №161200.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток ЄСВ 2 (R372_191.RPF)
 9. СОІД №162272.Головна книга/Регламентована звітність. Об'єднано додатки ЄСВ 2 та ЄСВ 3 "Податкова декларація про майновий стан і доходи" ((R372_191.RPF) .
 10. СОІД №161238.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток КІК (R372_203.RPF) .
 11. СОІД №161252.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток Ф1 (R372_206.RPF) .
 12. СОІД №161323.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток Ф2 (R372_224.RPF) .
 13. СОІД №161355.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток Ф3 (R372_228.RPF) .
 14. СОІД №161384.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток Ф4 (R372_229.RPF) .
 15. СОІД №161410.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR "Податкова декларація про майновий стан і доходи Додаток МПЗ (R372_230.RPF) .
 16. СОІД №163651.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR ДІЯ до Податкової декларації про прибуток (R372_458.RPF) .
 17. СОІД №162446.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк Декларації Єдиного Податку для ФОП (R372_452.RPF).
 18. СОІД №163230.Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено Додаток до Декларації з туристичного збору (R372_409.RPF).  .
 19. СОІД №163492.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал (R372_456.RPF).
 20. СОІД №162874.Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк FR Журнал-ордер №7 (R372_386.RPF) .
 21. СОІД №163449.Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк FR "Відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44" (R372_404.RPF).
 22. СОІД №163620.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток ЗП (R372_457.RPF).
 23. СОІД №163768.Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток ТЦ (R372_460.RPF).
 24. СОІД №164061. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток ПП (R372_463.RPF) .
 25. СОІД №163868. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток ВП (R372_461.RPF) .
 26. СОІД №163954. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Податкова декларація з податку на прибуток за ІІ квартал Додаток РІ (R372_462.RPF) .
 

Фінансове планування й аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №162035. Кошторис та план асигнувань. Реалізовано експорт довідки змін спеціального фонду з кодами доходів 2501… та 2502… з параметром експорту “Довідка у натуральній формі” у файл формату для казначейства dnf.dbf.
 2. СОІД №162041. Кошторис та план асигнувань. Реалізовано звіт R517_023 “ FR Довідка про надходження у натуральній формі СФ держ.бюджету (Додаток 38)“.
 3. СОІД №162056. Кошторис та план асигнувань. Реалізовано звіт R517_024 звіт “ FR Довідка про надходження у натуральній формі СФ місц.бюджету (Додаток 25)“.
 4. СОІД №162569. Кошторис та план асигнувань. В хмл реестр деталізації розподілів додано нові колонки “Кошторис (місяць)” та “ Залишок (місяць)”, в яких розраховуються дані для кошторису наростаючою сумою по поточний місяць для параметру “Місячний кошторис та план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ”.
 5. СОІД №163052, 163061. Кошторис та план асигнувань. Змінена структура файла експорту довідки про зміни кошторису для казначейства. Розширено поле номер довідки до 15 символів. Аналогічне поле номеру розширено для шаблону універсального імпорту змін кошторису.
 6. СОІД №163268. Кошторис та план асигнувань. При експорті реєстру розподілів для казначейства додана можливість вибору рахунків спеціального фонду виду коштів 4.
 7. СОІД №163287. Кошторис та план асигнувань. Автоматичне дублування номеру довідки та реєстру в полях номеру плану та реєстру плану для змін кошторису параметру “Місячний кошторис та план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ”.
 

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №162818. Облік виробництва / Калькуляція витрат / База розподілу витрат. Оптимізована робота з заповненням "Властивостей бази розподілу витрат". При створенні/ редагуванні картки об'єкти записуються у нову таблицю "Об'єктів баз розподілу". Описані об'єкти застосовуються при формуванні відомості розподілу витрат для певного періоду.
 2. СОІД №162819. Облік виробництва / Калькуляція витрат / База розподілу витрат. Оптимізована робота з заповненням “Показників баз розподілу по об'єктам”. При створенні відомості розподілу витрат за певний період дані записуються у нову таблицю “База даних баз розподілу”.
 3. СОІД №162615. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Відомість калькуляції витрат. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування відомості калькуляцій”. При створенні/ редагуванні відомості калькуляції на закладці “Властивості” обрані об'єкти калькуляції записуються у нову таблицю “Об'єктів калькуляцій” .
 4. СОІД №162757. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Відомість калькуляції витрат. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування відомості калькуляцій”. При створенні/ редагуванні відомості калькуляції на закладці “Статті” внесені статті калькуляції записуються у нову таблицю “Статті калькуляцій”.
 5. СОІД №162777. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Відомість калькуляції витрат. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування відомості калькуляцій”. При створенні/ редагуванні відомості калькуляції на закладці “Колонки” внесені статті калькуляції записуються у нову таблицю “Колонки калькуляцій”. Дані колонки відобразяться у відомості витрат для певного періоду.
 6. СОІД №162639. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Планова собівартість / Сервіс / Налаштування. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування калькуляцій”. Для кожного шаблону калькуляції всі статті калькуляції записуються у нову таблицю “Статті калькуляції планової собівартості”. У подальшому дані шаблони доступні для розрахунку планової собівартості готової продукції на закладці “Калькуляція”.
 7. СОІД №162641. Облік виробництва / Калькуляція витрат / Картка обліку витрат / Сервіс / Налаштування. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування калькуляцій”. Для кожного шаблону калькуляції всі статті калькуляції записуються у нову таблицю “Статті калькуляції шаблону калькуляції”. У подальшому дані шаблони доступні для налаштування картки витрат на закладці “Властивості”.
 8. СОІД №162691. Облік виробництва / Планування виробництва / Планування потреб / Сервіс / Налаштування. Оптимізована робота з заповненням “Налаштування параметрів планування”. Всі параметри записуються у нову таблицю “Статті калькуляції шаблону калькуляції”, які у подальшому враховуються при розрахунку плану потреб.
 9. СОІД №162258. Облік виробництва / Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/ Документ /Друк документа/ Звіт Меню - вимога RH24_003.RPF (Нак. 431 від 13.12.2002). Внесені зміни в группування артикулів матеріалів: по номенклатурі (без врахування атрибутів) та ціні (при групуванні значення ціни округлюється до тисячних) .
 10. СОІД №163541. Облік виробництва / Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/ Документ /Друк документа/ Звіт Меню - вимога RH24_003.RPF (Нак. 431 від 13.12.2002). Звіт Меню - вимога RH24_003 переведений на FR Core. Старий звіт перенесений у архів.
 11. СОІД №162609. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Налаштування/ Довідники/ Калькуляція. Створено нову функцію SET_PRDCMP_KITSQT("Кількість") для встановлення кількості комплектів у Актах виробничої комплектації. В самому документі при виклику користувацької події по ALT + U з'явиться вікно для внесення значення кількості. Відповідна кількість буде встановлена для всіх комплектів даного документу та перерахуються матеріали для всіх комплектів. Приклад застосування - калькуляція для документу виробничої комплектації:
  if DC_DocEvent=DC_cUSEREVENT then 'якщо користувацька подія Alt+U, то виконати
  qt = input_n("Внесення значення", "Введіть кількість комплектів", 6)
  SET_PRDCMP_KITSQT qt
  end if 'завершення умови .
 

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №162599. Облік ОЗ / Налаштування / Довідники. Оптимізовано роботу із заповненням довідників "Ремонтні цикли". Під час створення / зміни довідників об'єкти записуються в нову таблицю "Ремонтні цикли". Описані об'єкти використовуються в підсистемі Облік автотранспорту (Облік автотранспорту / Налаштування / Довідники / Моделі автомобіля / вкладка Модель) для автоматичного проведення техобслуговування на підставі періодичності проведення ремонтного циклу.
 2. СОІД №163235. Облік ОЗ / Картотека ОЗ / Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R101_004 FR Типова форма № НА-2 (Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів).
 3. СОІД №163080. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ / Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R869_009 FR Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів 2015 року.
 4. СОІД №163050. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ / Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R868_023 FR Протокол інвентаризаційної комісії 2015 року.
 5. СОІД №163036. Реализовано метод ОЗ /api/FixedAssets/Inventory/GetByDocumentId, который возвращает готовую таблицу спецификации сведения инвентаризации ОЗ для использования в FRCore-отчетах.
 6. СОІД №163017. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ / Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R868_025 FR Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться у напівфабрикатах, вузлах та деталях (форма № інв-8А).
 7. СОІД №163016. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ / Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R868_015 FR Інвентаризаційний опис об'єктів права інтел. власності у складі НМА (типова форма НА-4).
 8. СОІД №162867. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ / Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R868_021 FR Інвентаризаційний опис необоротних активів 2015 року.
 9. СОІД №162866. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Часткове переміщення ОЗ. Реалізовано режим відновлення втрачених записів історії у документі часткового переміщення для картки-джерела.
 10. СОІД №162769, 162768. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ / Ctrl+F9. Звіти R868_016 FR “Акт інвентаризації пропонованих до списання об'єктів” та R868_024 FR “Акт інвентаризації пропонованих на списання об'єктів. Додаток 2” об'єднано в один звіт С868_024.RPF та переведено у FRCore.
 11. СОІД №162673. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ / Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R868_022 FR Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 2015 року.
 12. СОІД №162529. Дороблено методи для отримання історії реквізитів картки ОЗ на дату
  api/FixedAssets/CardList/FixedAssetCardGetRequisite
  api/FixedAssets/CardList/FixedAssetCardGetAllRequisites
  методи повертають усі реквізити історії картки на дату.
 13. СОІД №162528. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl + F9. Переведено у FRCore звіт R645_007 FR Типова форма № НА-1 (Акт введення у господарський обіг об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів).
 14. СОІД №162463. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl + F9. Переведено у FRCore звіт R645_025 FR Акт введення в експлуатацію ОЗ (Наказ №818 13.09.2016). Реалізовано заповнення поля "Затверджує" працівником із обраної комісії.
 15. СОІД №162462. Облік ОЗ / Параметри. Реалізовано можливість додавання у виключення рахунки обліку ОЗ, якщо це потрібно при нарахуванні амортизації МНМА. Використовується для бюджетних підприємств при надходженні МНМА. Налаштовується через Адміністратор / Довідники користувача та Загальні довідники / Довідники користувача.
 16. СОІД №162354. Облік ОС / Документи руху ОС / Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R645_027 FR Акт внутрішнього переміщення ОС (Наказ № 818 13.09.2016).
 17. СОІД №162295. Облік ОС / Документи руху ОС/Ctrl+F9. Переведено у FRCore звіт R663_025 FR Акт списання транспортних засобів (Наказ № 818 13.09.2016).
 18. СОІД №162226. На web відповідно до десктоп-версії розділені довідники "Класифікатор ОС та МНМА" та "Класифікатор НА", які задіяні в картці ОС або нематеріального активу в полі "Код КОФ".
 19. СОІД №159941. Облік ОС / Документи руху ОС / Часткове переміщення. Реалізовано можливість використання калькуляції для документа Часткового переміщення.
 20. СОІД №163585. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Акт списання / Alt + Z. В систему документообігу доданий Приходний складський ордер, який формується із акту списання ОЗ.
 21. СОІД №162043. Основні засоби / Документи руху ОЗ / Ctrl + F9. Відповідно до наказу Мінфіну від 13.12.2022 р. № 431 реалізовано звіт С645_029.RPF Накладна (вимога) для операцій: Внутрішнє переміщення, Введення в експлуатацію, Реалізація.
 22. СОІД №163845. Основні засоби / Документи руху ОС/Ctrl+F9. Дороблено звіт C645_029.RPF Накладна (вимога) для операцій: Надходження, Часткове переміщення, Часткове списання, Списання.
 23. СОІД №163862. У функцію BPRO.OSN_GET_PRZ(1), яка використовується у формуванні FRCore-звітів, додано обов'язкову перевірку на тип підприємства (Облік ОЗ / Налаштування / Параметри). У випадках, коли Тип підприємства Виробничий, функція має завжди повертати 0, у зв'язку з тим, що на виробничих підприємствах облік МНМА ведеться лише по інвентарним номерам.
 24. СОІД №164006. У мобільному застосунку ISpro:InStock при створенні відомості інвентаризації для полів комбобоксів зроблено можливість вибору порожнього значення для очищення раніше обраних даних. Дороблено поле "Номер", тепер воно має текстовий формат і, окрім цифр, може містити букви або символи.
 

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №162534.162606. В модулі «Статистична звітність» доопрацьовано звіт R359_23.RPF FR Форма 1-РС для відокремленого формування по структурним одиницям на підрприємствах без централізованого обліку.В налаштуванні додано закладку для визначення відпрацьованого часу.
 2. СОІД №161130. В модулі «Довідник графіків і режимів роботи» доопрацьовані звіти R189_001, R189_002, R189_003, R189_005 для правильного відображення ручних ручных коригувань змін, режимів роботы, норми годин на кожний день.
 3. СОІД №162723. В звіт R640_015 FR Розрахунок лікарняного в календарних днях внесено зміни. В підсумковому рядку замість ФСС пишемо ПФУ.Замість ЛЛП пишемо ФОП.
 4. СОІД №162859. В модулі «Платіжні відомості» реализовано звіт R166_008 FRЗагальна розрахунково - платiжна вiдомiсть (Постанова НБУвід29.12.2017р.№148).Звіт формується для наступних методів розрахунку:виплата зарплати МР 60, виплата в міжрахунок МР 35, виплата авансу МР 61.
 5. СОІД №163043. В звіті R996_010 Реєстр лікарняних по працівникам(соцстрах)додані підписи керівника і головного бухгалтера.
 6. СОІД №163044. В звіті R520_013 FR "Відпускна записка по ДФ" додано розподілення сум по ЕКВ. Наразі звіт формує дані по всім наявним комбінаціям ДФ/ЕКВ.
 7. СОІД №162736.В модулі «Статистична звітність» реалізовано звіт FR Середньооблікова чисельність R359_010. Звіт формує дані, обраної в налаштуванні чисельності по усім працівникам вказаних підрозділів або по підприємству за кожний день звітного місяця. Розраховуються підсумкові показники чисельності по підрозділам і всьому підприємству.
 8. СОІД №163029,163128. В системний довідник «Звання для ЄСВ» додані звання: старший майстер-сержант
   бригадный генерал,коммодор, єфрейтор, рядовий. Виправлено назву звань контрадмірал, віцеадмірал у відповідності з новим правописом.
 9. СОІД №163441. В налаштування лікарняних МР5, МР58, МР59, МР 221 на закладку «Середній заробіток» додано параметр "Виключення місяця з розрахунку згідно листа ПФУ від 07.04.2023 No 13488-15877/Р-03/8-2800/23". Оскільки цей лист протирічить нормам документу «Зміни по постанові КМУ від 02.12.2022 р. № 1350» в частині виключення заробітку за місяці в яких працівник повністю не працював по поважним причинам Якщо Ви вважаєте, що місяць в якому всі календарні дні, протабельовані видами оплат поважних причин потрібно виключити із розрахунку, то параметр потрібно включати. Інакше, відповідно змінам у постанові: «З постанови видалили абзац 2 п.3 "Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.", такі місяці із розрахунку не виключаються.
 10. СОІД №163345.Доопрацьовано звіт R181_006.RPF FR «Розрахункова вiдомiсть по видах оплати та податкових органах». Розподіл працівників по податковим органам проводиться на останній день звітного періода, відповідно датам наказів в розділі «Призначення та переміщення» ОР працівників.
 11. СОІД №162817(2174082). Відповідно листа « від 09.11.2022р. №4707-06/73985-07» дні відрядження працівника можуть вважатись відпрацьованим часом при врахуванні частини премій щомісячної(МР39), разової(МР 62), премії за квартал(МР 53), премии за рік(МР 41) при виконанні розрахунків по середньому заробітку. В налаштуванні цих премій додано закладку «Види оплат для визначення відпрацьованого часу». Якщо ВО відрядження(МР117) внесено на цю закладку, то при розрахунку оплат по середньому заробітку групи відпустки (МР 4,54,55), розрахунку по середньому МР 3 якщо налаштування –Коефіцієнт від середнього заробітку, МР110 для розрахунку суми по середньому, МР105, МР228,117,249, 274.
 12. СОІД №162650. Звіт.253 FR Форма № П-5. Табель обліку використання робочого часу R253_009.RPF. У форму виводу звіту додано параметр «Виводити дні неявок по робочим дням, а не календарним дням».
 13. СОІД №156983. Звіт 253FR Табель обліку використання робочого часу R253_005.RPF. У форму налаштування звіту додано параметр «Друкувати одну строку при зміні системи оплати».
 14. СОІД №162833. Змінено вивід даних до звіту 1629 Картка особового рахунку військовослужбовця RG29_025.RPF .
 15. СОІД №163717. Звіт 1114 FR Розрахунково-платiжна вiдомiсть на виплату грошового забезпечення особам офіцерського складу та iн. (RB14_016.RPF.) змінена друкована форма звіту, в налаштуваннях додано вибір облікового складу.
 16. СОІД №162791. Об’єднана звітність. В налаштуванні відомості на закладці Стаж додано розділ Сезонні з можливістю вибору облікового складу працівників з сезонним характером праці. Для записів в Додатку 6.Вид реєстру 5.Додаток 6 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб») з обліковим складом обраним в даному розділі, в графі Сезон заповнюється значення 1.
 17. СОІД №150037. Об’єднана звітність. Реалізовано можливість редагування даних у видах реєстру:
  o   2. «Додаток 4 ДФ»; 
  o   3. «Додаток 5.Трудові відносини застрахованих осіб»;
  o   4. «Додаток 1.Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам»;
  o   5. «Додаток 6.Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб».Для редагування оберіть пункт меню Реєстр – Змінити, щоб додати або видалити рядок – Реєстр – Створити\Видалити. У виді реєстру 4. «Додаток 1.Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам» значення в графі Сума фонду (звіт) обраховується автоматично та дорівнює значенню, внесеному в графі Сума фонду. Для виду реєстру 2. «Додаток 4ДФ» редагування сумових показників (значення в графах: Дохід нарахований, Дохід виплачений, Нарахований ПДФО, Перерахований ПДФО, Військовий збір нарахований, Військовий збір перерахований) здійснюється у виді реєстру 1. «Список працівників ПДФО, ЄСВ, ВЗ» на закладках ПДФО (Додаток 4ДФ) та Військовий збір (Додаток 4ДФ) відповідно.
 18. СОІД №163228. Об’єднана звітність. В Додатку 1 (Вид реєстру 4.Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам») реалізовано відображення суми перерахунку доплати до мінімальної заробітної плати за попередній звітний період в результаті нарахування лікарняного або відпустки. Сума такого перерахунку відображається в графі Різниця, в графі Тип нарахування заповнюється значення 3.
 19. СОІД №163153. Об’єднана звітність. В Додатку 1 (Вид реєстру 4.Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам») доопрацьовано відображення кількості днів в графі «Дні без збереження з.п.» у випадку, якщо фонди не нараховувались, починаючи від дати прийняття до надання відпустки без збереження заробітної плати.
 20. СОІД №160596. Об’єднана звітність. Вид реєстру 4. «Додаток 1. Відомість про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам». Реалізовано виділення зеленим кольором записів, в яких відрізняються значення в графах Сума фонду та Сума фонду (звіт).
 21. СОІД №161308. Об’єднана звітність. Доопрацьовано формування відомостей з параметрами «За всіма доступними податковими органами», «По вказаному податковому органу» у випадку зміни податкового органу в звітному кварталі в наступному місяці після прийняття або в попередньому до місяця звільнення, відомість формується по податковому органу, який вказаний в Особовому рахунку працівника на останнє число місяця.
 22. СОІД №162873. Об’єднана звітність. Для звіту з типом Уточнюючий додано параметр «На підставі розбіжностей з раніше сформованими довідками». При формуванні відомості з даним параметром в Додатку 4ДФ (Вид реєстру 2.«Додаток 4ДФ») відображаються два записи: 1) із значеннями, відмінними від сформованих у відомості з типом Звітний за обраний квартал, а саме зміненою сумою доходу, ПДФО, військового збору, ІПН або коду виду доходу;  2) сформований у відомості з типом Звітний, в який були внесені зміни, зі значенням 1 в графі Ознака.
 23. СОІД №164011. Об’єднана звітність. Реалізовано формування окремої відомості по податковим органам. При створенні відомості з параметрами «По вказаному податковому органу» та «Окрема відомість» формуються всі додатки з інформацією по працівникам обраного податкового органу.
 24. СОІД №163418. Об’єднана звітність. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4»:
  ·         в Додатку 1 (Вид реєстру 4.Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам») додано графу «Нефіксований робочий час», дані в якій заповнюються значенням 1 для записів по працівникам з обліковим складом, вказаним в налаштуванні відомості на закладці «Внутрішні сумісники» в розділі «Нефіксований робочий час»;
  ·         в налаштуванні відомості на закладці «Інше» доданий параметр «Резидент Дія Сіті». При експорті відомості, сформованої з даним параметром, для файлу експорту заповниться відповідний тег для рядка 095 «Резидент Дія Сіті»;
  ·         додано нові форми експорту (J0500109 для юридичних осіб, F0500109 для фізичних осіб) для подання звіту, починаючи з 01 жовтня 2023 р. за звітний (податковий) період - ІІІ квартал 2023 р.
 25. СОІД №163594.Особові рахунки працівників. З групи звітів «813. Звіт, що формується користувачем» видалено звіт 813 FR «Зміна відсотка вислуги» R813_004.RPF, який було скопійовано в групу звітів «541.Стажі» під номером R541_002.RPF.
 26. СОІД №163422. Особові рахунки працівників. Додано групу звітів «541.Стажі», яку скопійовано з підсистеми «Облік кадрів» .
 27. СОІД №160112. Тарифікація навчальних закладів. При створенні або редагуванні документу тарифікації додано контроль заповнення дати в полях «Початок» та «Закінчення», некоректно внесені дані не зберігаються та відображається відповідне повідомлення про помилку.
 28. СОІД №163498. 1282 FR Довідка про заробітну плату від 26.06.2015 N 439 RC82_006 - в форму внесено зміни згідно постанов КМУ від 26.01.2022 № 61 і від 02.12.2022 № 1350.
 29. СОІД №164178. В налаштуванні видів оплат «Військовий збір» МР 250 на закладці “Властивості”додано параметр «Не зменшувати базу оподаткування при перебуванні в зоні БД». Якщо цей параметр включено, то при  внесенні періоду перебування в зоні БД в ОР військового на закладці «Військова служба»/ «періоди перебування в зоні БД для ВЗ» не беруть участь в пропорції розрахунку військового збору види оплат, вказані  на закладці «Вихідна сума» в налаштуванні даного вида оплат військового збору. Для правильної роботи даного доопрацювання , потрібно створювати  різні види оплат МР250  з набором видів оплат на закладці «Вихідна сумм»  які повинні  брати участь в пропорції розрахунку ВЗ и не повинні.
 

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №162392. В налаштування підсистеми Облік кадрів на закладці Параметри у розділі Загальні додано параметр «Максимальний розмір фотографії працівника, кБ». Якщо цей параметр заповнено в розділі Особової картки Загальні відомості / Фотографія при завантаженні фото контролюється розмір обраного файлу.
 2. СОІД №162087. Додана можливість вибору видів оплат з методом розрахунку 217 «Лікарняний військовим» для операцій на основі типової операції 029 «Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами» в налаштуванні типових операцій в переліку видів оплат у полі «Значення за замовчування, код» та в модулі Накази в операціях наказу.
 3. СОІД №162450. Реалізовано новий звіт згідно додатку 12 ВІДОМІСТЬ оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів постанови Кабінета Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 р. у групі звітів 1817 FR Вiдомiсть оперативного облiку призовникiв RI17_016.RPF.
 4. СОІД №162036. Модуль Накази. При створенні наказу з Типовими операціями 001 “Прийом, 002 “Переміщення” на підставі медтарифікації, для надбавок наслідується Джерело фінансування та ЕКВ із документу Медтарифікація, якщо в документі значення вказані явно.
 5. СОІД №163206. В групу звітів «541 Cтажі» додано звіт FR «Зміна відсотка вислуги» R541_002.RPF, який скопійовано зі звіту 813 FR «Зміна відсотка вислуги» R813_004.RPF підсистеми «Облік праці та заробітної плати».
 6. СОІД №151737. Звіт 1812 FR «Перелік працівників, яким було присвоєне звання, ранг, спеціальне звання в інтервалі дат» RI12_012.RPF, який формується з модуля Особові картки працівників переведений на FRCore. Новий звіт CI12_012.RPF.
 7. СОІД №162976. В системний довідник Підстави звільнення додано причину "Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці, ст.32".
 8. СОІД №164231. Контроль при створенні типової операції 019 Вихід з відпустки для догляду за дитиною. При заповненні дати виходу з відпустки контролювати наявність такої відпустки (МР 43 Оплачувана післяпологова відпустка, 57 Неоплачувана післяпологова відпустка) в наданих відпустках. Дата початку яких повино бути меньше дати виходу, а дата закінчення більше або на день меньшою за дату виходу.
 9. СОІД №164234 Налаштування кадрів / Типові операції - “004 Призначення надбавки”. Додане поле “Шкала стажу” при виборі видів оплат з методами розрахунку 38 Вислуга років, 90 Прокурорська вислуга слідчим (UA). Дане поле також доступне при створенні групової операції наказу.
 10. СОІД №163948. Нагороди - ОР/ОК. Реалізовано: створення нового запису по Insert та по правій кнопці миші "Створити запис нагороди" через форму для введення інформації; редагування по F4, по правій кнопці "Змінити" та за допомогою введення нових даних в запис; копіювання запису по F5 та по правій кнопці миші "Копіювати".
 11. СОІД № 164053. У звіті СG29_040 доопрацьовано виведення ПІБ з поля "Прізвище. І.Б." першої сторінки ОК за відсутності інформації на третій сторінці.
 

Менеджмент персонала

Доопрацювання
 1. СОІД №160906. Для таблиць підсистеми Менеджмент персоналу виключені зв’язки за системним стовпцем bookmark.
 

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №162103. В модулі Універсальний імпорт в розділ Управління студентами картки студентів додане поле I_PRK_USP “Навчальний період” для імпорту даних в розділ Призначення та переміщення картки студента, імпорт проводиться за RCD запису.
 2. СОІД №160783. При проведенні наказу, що містить операції створені на основі типової операції 053 "Зарахування", після створення кожної картки студента встановлюється для неї значення кількість ставок що дорівнює 1 (аналогічно коригуванню картотеки з програмою користувача LS_NEW_Stv=1) .
 3. СОІД №163562. Об’єднана звітність. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4» додано нову форму експорту (J0500109) для подання звіту, починаючи з 01 жовтня 2023 р. за звітний (податковий) період - ІІІ квартал 2023 р.
 

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №162725. Реалізовано новий звіт FR «Податкова Декларація з ПДВ 2023» RD13_059.RPF .
 2. СОІД №162921. Реалізовано новий звіт FR «Додаток 1 до Декларації 2023» RD13_060.RPF.
 3. СОІД №162961. Реалізовано новий звіт FR «Додаток 5 до Декларації 2023» RD13_061.RPF.
 4. СОІД №163219. Реалізовано новий звіт FR «Додаток 2 до Декларації 2023» RD13_062.RPF.
 5. СОІД №163220. Реалізовано новий звіт FR «Додаток 3 до Декларації 2023» RD13_063.RPF.
 6. СОІД №161041. Реалізовано новий звіт «Податкова накладна 2023» R374_020.RPF.
 7. СОІД №161090. У реєстрі виданих податкових накладних V099_0_001.XML для колонки Статус ДПА M.E.Doc" для коду 110 додано підпис "Реєстрація зупинена".
 8. СОІД №161115. У звіті «Реєстр виданих та отриманих накладних вивантаження в М.е.doc» 1762_007 RPF, для поля контролю завантаження в реєстр ДПА (NAKLREG), реалізована передача порожнього значення в записі податкових накладних у яких стоїть статус «Реєстрація зупинена».
 9. СОІД №161166. Реалізовано новий звіт «Розрахунок коригування 2023» R381_015.RPF.
 10. СОІД №162836, 161224. WEB. 1. У реєстрі Актів та Накладних (логістика) додано кнопку створення податкових накладних. 2. Реалізовано створення податкових накладних із документів прибуткова накладна. видаткова накладна, акт приймання робіт, акт виконаних робіт.
 11. СОІД 162273. Реєстр податкових накладних. Для експорту через файли хмл за комбінацією клавіш Shift+Ctrl+B у реєстрі податкових накладних додано новий код J1201014.
 12. СОІД №162542. Реалізовано базові методи сервера додатків для роботи з таблицею розрахунків специфікації за податкової накладної .
 13. СОІД №163929. Експорт податкової накладної до M.e.doc. Реалізовано нове поле “TAB1_A13L”, яке передає при експорті документа дані з картки номенклатури з поля Опис. Це дозволяє передавати дані коли текст назви не вміщається у звичайну назву. Для його використання необхідно у налаштуванні шаблонів податкової накладної замінити TAB1_A13 на TAB1_A13L.
 

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №№ 160842, 161173. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R318_006.RPF «Накладна (вимога) (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R275_007.RPF переміщено до архіву.
 2. СОІД №160796. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано звіт C275_009.RPF «Прибутковий ордер (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R275_006.RPF переміщено до архіву.
 3. СОІД №160797. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R864_029.RPF «Акт списання (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R864_004.RPF переміщено до архіву.
 4. СОІД №160805. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R317_012.RPF «Лімітно-забірна картка (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R317_006.RPF переміщено до архіву.
 5. СОІД №161232. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами. Реалізовано новий звіт R318_007.RPF «Акт приймання-передачі запасів (Нак. №431 від 13.12.2022)».
 6. СОІД №160807. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізовано новий звіт R262_016.RPF. «Картка (книга) складського обліку запасів (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіти FR 262_006, FR 262_007 RPF FR 262_008.RPF переміщено до архіву.
 7. СОІД №161318. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізовано новий звіт R864_030.RPF "Журнал реєстрації битого посуду" (Нак. №431 від 13.12.2022)" .
 8. СОІД №160811. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новий звіт R584_004.RPF «Відомість із надходження продуктів харчування (Нак. №431 від 13.12.2022)». R584_003.RPF переміщено до архіву.
 9. СОІД №160812. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новий звіт R585_004.RPF «Відомість з витрачання продуктів харчування (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R585_003.RPF переміщено до архіву.
 10. СОІД №160874. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Реалізовано новий звіт R678_013.RPF «Накладна (вимога) (Нак. №431 від 13.12.2022)». Звіт R678_007.RPF переміщено до архіву.
 11. СОІД №161309. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Реалізовано новий звіт R677_023.RPF «Акт списання (Нак. №431 від 13.12.2022)».
 12. СОІД №161343. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека обліку МШП. Реалізовано новий звіт R735_008.RPF «Картка (книга) складського обліку запасів (Нак. №431 від 13.12.2022)».
 13. СОІД №161285. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека обліку МШП. Реалізовано новий звіт R262_017.RPF «Матеріальний ярлик (Нак. №431 від 13.12.2022)».
 14. СОИД №163494. Облік запасів / Звіти. Реализовано новий звіт R579_003.RPF "Книга обліку наявності та руху військового майна (Дод.46).
 15. СОІД №160231. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт CE02_018.RPF Протокол інвентаризаційної комісії 2015.
 16. СОІД №162266. Облік запасів / МШП в експлуатації / Звіти. У звіті R694_008.RPF «Штрих-код для карток МШП» внесено зміни щодо розміщення інформації на бланку.
 17. СОІД №162409. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами / Відомості списання. Реалізовано звіт C864_022.FRX "Акт списання для залізниці".
 18. СОІД №162410. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасами / Відомості списання. Реалізовано звіт C864_021.FRX "Наряд-завдання для ЖД".
 19. СОІД №163481. Облік запасів / МБП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт CE02_002.RPF «Інвентаризаційний опис МШП» .
 20. СОІД №163482. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт CE02_019.RPF «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі НА».
 21. СОІД №160542. Облік запасів / Налаштування. Робота довідника Об'єкти обліку переведено на сервер додатків.
 22. СОІД №160588. Облік запасів / Налаштування. Оптимізовано методи роботи довідника матеріально-відповідальних осіб.
 23. СОІД №160151. Облік запасів / Довідник партій. Оптимізовано методи роботи довідника партій.
 24. СОІД №161217. Облік запасів / Налаштування. Оптимізовано методи роботи довідника облікової політики запасів.
 25. СОІД №161217. Облік запасів / Картотека обліку запасів. Реалізовано перевірку наявності резерву в КСУ при видаленні картки.
 26. СОІД №162002, 162003, 162263. Облік закупівель/ збуту/ Звіти консигнатора. Реалізовані методи серверу додатків для роботи з документом:
  o   api/logistic/trade/consignee/Get - пошук документа по фільтру
  o   api/logistic/trade/consignee/Get - отримати документ по ідентифікатору
  o   api/logistic/trade/consignee/Prepare - підготувати документ
  o   api/logistic/trade/consignee/Create - створити документ
  o   api/logistic/trade/consignee/Update – оновити документ
  o   api/logistic/trade/consignee/Delete – видалити документ
  o   api/logistic/trade/consignee/Copy – копіювати документ
  В десктоп версії робота документа переведена на використання методів сервера додатків. .
 27. СОІД №161536, 161088, 161535, 161186, 161305. Облік закупівель/збуту. Пункти меню: створити документ, редагувати документ, видалити документ – тепер завжди активні. За неможливості виконати такі дії, додані спливаючі підказки про причину відмови. Реалізовано в наступних документах:
  o   Звіт консигнатора
  o   Рахунки
  o   Накладні
  o   Акти
  o   Накладні на повернення
  o   Рахунки-накладні
  o   Довіреності.
 28. СОІД №160775, 161394, 161139, 161136. Облік закупівель/ збуту/ товарні накладні. Згідно наказу Міністерства фінансів України №431 від 13 грудня 2022 року у товарних накладних Реалізовані наступні звіти:
  o   Облік закупівель/ Прибуткові товарні накладні
  o   «FR Акт приймання-передачі запасів (Нак №431 від 13.12.2022)» R281_007
  o   «FR Акт про приймання запасів (Нак №431 від 13.12.2022)» R281_006
  o   Облік збуту/ Видаткові товарні накладні
  o   «FR Акт приймання-передачі запасів (Нак №431 від 13.12.2022)» R324_012.
 29. СОІД №161381. Облік збуту/ Типові замовлення. Для коректної роботи FrCore звітів реалізована передача відміток на сервер.
 30. СОІД №160583. Облік збуту/ типові замовлення. Звіт «FR Типове замовлення» R758_001 переведений на FrCore – «FRCore Типове замовлення» C758_001.
 31. СОІД №161380. Облік закупок/ збуту/ робота зі специфікацією. У WEB інтерфейсі в реєстрі специфікацій відкрито на редагування поле «Сума до сплати», реалізовані розрахунки пов’язаних полів.
 32. СОІД №161086, 161188, 161307. Облік закупівель/ збуту/ Замовлення. У WEB інтерфейсі реалізовано автоматичне оновлення реквізитів документа при зміні пов’язаних з даними реквізитами полів.
 33. СОІД №160491, 160492, 160493. Облік закупівель/ збуту/ товарні накладні. У WEB інтерфейсі реалізовано автоматичне оновлення реквізитів документа при зміні пов’язаних з даними реквізитами полів.
 

Облік речового забезпечення

Доопрацювання
 1. СОІД №159987. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізована автоматична зміна статусу при формуванні ордеру, якщо всі позиції видано складським документом.
 2. СОІД №160875. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. В звіті R130_001.RPF «Атестат на речове майно (Додаток 10)» виконано зміни, прибрано діалог звіту.
 3. СОІД № 164023. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. В звіті R130_002.RPF FR Картка облiку речового майна особистого користування (Додаток 11) внесено зміни в зв’язку з реалізацією нового типу документу відомість на повернення.
 4. СОІД №160939. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізований новий тип документу «Відомість на повернення».
 5. СОІД №160948. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано автоматичне зняття резерву в картці складського обліку при видаленні документу.
 6. СОІД №163452. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. В комбобоксі «тип операції» реалізовано «всі операції».
 7. СОІД №163472. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано контроль видалення рядку специфікації, якщо сформовано ордер.
 8. СОІД №163521. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. В структуру реєстру документів додано поля: Кількість вибрано (WrkS_Qt); Кількість видано (WrkS_QtVid); Номери документів руху (WOWWrk_DcNmrs); Тип документу (sWWrkTypNm).
 9. СОІД №161471. Облік речового забезпечення. Створено методи контролеру документу: .
  •                    "api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/PostChanges" - перерахунок видавань після збереження документу;
  •                    "api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/StornGiven" - сторнування видавань за документом;
  •                    "api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/GiveProperty" - видавання майна за документом;
  •                    "api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/Unreserve" - зняття резервування за документом;
  •                   "api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/Quit" - завершити роботу з документом;
  •                    "api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/LoadTemp" - завантажити тимчасовку TWrkS рядками документу;
  •                   "api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/CleanTemp" - очистити тимчасовку від рядків документу.
 10. СОІД №161314. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Змінено логіку відображення рядків документу відомість на компенсацію, рядки с сумою нуль буде відображено в специфікації.
 11. СОІД №162479. Облік речового забезпечення. Створено методи контролеру документу api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/PostChanges" (Пост-обробка змін у документі по працівникам (перерахування видач)).
 

Планування закупівель

Доопрацювання
 1. СОІД №163386. Заявки на закупівлю. В десктоп версії робота документа переведена на використання методів сервера додатків. Підключені наступні методи:
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/Get (отримати заявку на закупівлю)
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/Creation (створити заявку на закупівлю)
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/Update (зберегти заявку на закупівлю)
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/Delete (видалити заявку на закупівлю)
 2. СОІД №163677. Заявки на закупівлю. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для Затвердження/ Відміни затвердження заявки на закупівлю всередині документа:
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/approve (затвердити заявку)
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/disapprove (відмінити затвердження заявки)
 3. СОІД №163678. Заявки на закупівлю. Реалізований і підключений в десктоп версії метод сервера додатків для групової зміни статусу по заявкам на закупівлю - api/logistic/trade/purchaseOrder/changeStatus.
 4. СОІД №161505. Проведена оптимізація методів сервера додатків та їх доопрацювання:
  Заявка на закупівлю:
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/Prepare – додано отримання підрозділу користувача за замовчуванням
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/Creation – додано збереження аналітичної картки в таблиці TrdS
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/Update - додано збереження аналітичної картки в таблиці TrdS
  o   api/logistic/trade/purchaseOrder/Delete – доданий виклик процедури spTrdZkpRstProc1
  План закупівель:
  o   api/logistic/trade/purchasePlan/Update - доданий виклик процедури spTrdZkpPZnZProc3
  o   api/logistic/trade/purchasePlan/Delete – доданий виклик процедури spTrdZkpPZnZProc3
  o   api/logistic/trade/purchasePlan/Copy – створений новий метод для копіювання плану. 
 

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання
 1. СОІД №160944. Механізм клонування Подій переведено на работу через сервер застосунків. Для цього створено новий метод API:
  - Api/Crm/CrmEvent/Clone - Клонування подій.
 2. СОІД №160945. Механізм клонування Задач переведено на работу через сервер застосунків. Для цього створено новий метод API:
  - Api/Crm/CrmJob/Clone - Клонування задач.
 3. СОІД №164025. Механізм створення документів Подія з типом вхідна електронна пошта переведено на роботу через сервер додатків. Для цього створено новий метод API:
  -/Api/Crm/CrmEvent/CreateInPostEvents -Створення подій з вхідної пошти згідно налаштувань.
 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №161502. Облік комунальних послуг / Довідники / Будинки, Квартири. Реалізовано повідомлення при вході в модуль за відсутності заповненого довідника адрес.
 2. СОІД №162486. Облік комунальних послуг. Реалізовано наступні базові методи для роботи з довідником «Нормативний розрахунок»:
  o   api/Billing/NormativeCalculation/Creation - створення запису нормативного розрахунку
  o   api/Billing/NormativeCalculation/Update - оновлення запису нормативного розрахунку
  o   api/Billing/NormativeCalculation/Delete - видалення запису нормативного розрахунку.
 

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №162774. Картотека контрагентів. Внесено зміни в довідник груп контрагентів. Тепер групи відображаються з сортуванням по коду групи з вікна вибору групи в картці контрагента.
 2. СОІД №160937. Картотека контрагентів/ Рахунки. Установлена заборона на переміщення логічно видалених рахунків.
 3. СОІД №162326. Картотека контрагентів. Реалізовано процедуру об'єднання дубльованих рахунків контрагента (Alt+F в реєстрі контрагентів). Дублювання перевіряється по полям: Ptn_Rcd - унікальний ідентифікатор контрагенту, PtnSch_Nsc - номер рахунку, PtnSch_Bcd - унікальний ідентифікатор банку. Процедура виконує пошук дубльованих рахунків, об'єднує зв'язки по всім пов'язаним таблицям в один рахунок, зайвий рахунок видаляє.
 4. СОІД №160925. Картотека контрагентів. Додано перевірку на поле банку основного рахунку контрагента, що заповнюється на першій закладці картки контрагента. Якщо поле банк не заповнено, поле рахунок буде очищене і такий рахунок не буде збережений.
 5. СОІД №163878. Картотека контрагентів. Картка контрагента, закладки Рахунки та Адреси. У WEB версії додано обробку шрифту записів в різних статусах (основний - жирний, видалений логічно - сірий).
 6. СОІД №160820. Картотека контрагентів. Реалізовано метод відновлення логічно видалених контрагентів по серверным маркам на сервері додатків:
  o   api/dictionaries/Common/Partners/RestoreLogDeleteByMark.
 7. СОІД №160818. Картотека контрагентів. Доопрацьовано метод логічного видалення контрагентів по серверним маркам:
  o   api/dictionaries/Common/Partners/LogDeleteByMark.
 8. СОІД №160817. Картотека контрагентів. Додано базові методи для роботи з нижнім рівнем дерева адрес контрагентів:
  o   api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Prepare- отримання контактної особи;
  o   api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Creation - створення контактної особи;
  o   api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Update- зміна контактної особи;
  o   api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Delete - видалення контактної особи;
  o   api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Copy - копіювання контактної особи;
  o   api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Get - зчитування контактної особи. Підключено метод обробки події зміни поля: api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/ModifyField.
 9. СОІД №160215. Картотека контрагентів. Реалізовано метод пост-обробки зміни значення полів картки контрагента:
  o   api/dictionaries/Common/Partners/Partner/ModifyField.
 10. СОІД №160819. Картотека контрагентів. В основні методи роботи з контрагентами додано:
  o   api/dictionaries/Common/Partners/Get - зачитування тарифів контрагента;
  o   api/dictionaries/Common/Partners/Creation - створення тарифу контрагента;
  o   api/dictionaries/Common/Partners/Prepare - отримання тарифу контрагента;
  o   api/dictionaries/Common/Partners/Copy - копіювання тарифу контрагента;
  o   api/dictionaries/Common/Partners/Update - видалення тарифу контрагента.
 11. СОІД №162020. Картотека контрагентів. Реалізовано новий вид протоколювання (Shift+F12 в реєстрі). Додано обробку наступних подій:
  o   Логічне видалення контрагентів;
  o   Відновлення логічно видалених;
  o   Фізичне видалення контрагентів;
  o   Базові події: створення, видалення, редагування, зміна, копіювання;
  o   Глобальне коригування;
  o   Оновлення реквізитів із серверу податкової;
  o   Створення контрагента з інших підсистем.
 12. СОІД №160203. Контактні особи (загальні). Підключено протоколювання базових подій (створення, зміна, видалення) на сервері додатків. Доопрацьовано (додано обробку доступу, режиму Всі підприємства та Всі журнали) основні методи роботи з контактними особами:
  o   api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Get - отримати дані контактної особи; 
  o   api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Update - зміна картки контактної особи;
  o   api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Delete - видалення картки контактної особи;
  o   api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Creation - створення картки контактної особи;
  o   api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Copy - копіювання картки контактної особи.
 13. СОІД №162291. Картка підприємства та Структурна одиниця/Рахунки. В Загальні довідники/Налаштування/Параметри додано параметр - "Відключити перевірку розрахункових рахунків з однаковими реквізитами для казни". При встановленому параметру відключається перевірку групи реквізитів розрахункового рахунку: тип+кпкв+фонд+джерело фінансування. Застосовується тільки для таких типових рахунків: Казначейський, Казначейський для розподілу фінансування.
 14. СОІД №164083. Картка підприємства. Закладка Рахунки. В основні методи роботи з рахунками картки підприємства додано опис комбобоксів «Джерело фінансування» (поле FinancingSource) та «Тип рахунку» (поле Type).
 15. СОІД №161417. Довідник структурних одиниць. У вікні вибору структурної одиниці з головного меню неактивні (у яких дата закриття менше поточної) СО тепер відображаються сірим кольором. При виборі такої СО видається інформаційне повідомлення з поясненням чому таку СО не можна вибрати.
 16. СОІД №162233. Заявки на коригування. Видалено застарілий функціонал таких довідників: Функції організаційних одиниць, Довідник територіальних підрозділів, Довідник посад.
 17. СОІД №159757. Номенклатурний довідник. Оптимізовано методи роботи довідника номенклатури.
 18. СОІД №161475. Номенклатурний довідник. Доопрацьовано метод серверу додатків по отриманню загальних даних картотеки запасів (api/logistic/Sklad/StorCards/GetStorCardsBase). Додано повернення набору атрибутів номенклатури, поле - NomenclatureAttributes .
 19. СОІД №161479. Номенклатурний довідник. Реалізовано наслідування налаштувань якісних характеристик із групи номенклатури. Реалізовано встановлення налаштувань якісних характеристик груповим введенням реквізитів.
 20. СОІД №162683. Прейскуранти. Прискорено додавання рядків в асортимент по Alt+.
 21. СОІД №161529. Прейскуранти. Реалізований та підключений в десктоп версії метод сервера додатків для отримання ціни по товару/послузі з прейскуранта на дату - api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/GetActualPriceForDate.
 22. СОІД №161532. Прейскуранти. Реалізований та підключений в десктоп версії метод сервера додатків для отримання ціни по товару/послузі з урахуванням програми розрахунку цін в документі - api/dictionaries/pricelist/program/getResult.
 23. СОІД №161525. Прейскуранти. Реалізований та підключений в десктоп версії метод сервера додатків для розрахунку суми знижки по прейскуранту по товару/послузі - метод api/dictionaries/PriceCurrent/discount/calculateByPriceRcd.
 24. СОІД №163942. В довіднику посад внесені зміни в системний реестр №1 “Довідник посад”. Новий набір полів реєстра: Код (sSDol_Cd), Порядковий № (sSDol_Npp), Найменування (sSDol_NmF), Код по класифікатору (sSDol_KlCd), Професійна назва роботи (SprD_PrfNmR), Оклад за замовчуванням (sSDol_OklDefS).
 25. СОІД №164117. В довідник посад та довідник професій внесені зміни щодо Наказу Мінекономіки від 23.06.2023 № 6312 “Про затвердження Зміни № 12 до національного класифікатора ДК 003:2010”.
 26. СОІД № 164233. Картка підприємства/Структурна одиниця. Реалізовано ряд методів для роботи з рахунками підприємства/структурної одиниці з комбобоксу документу:
  api/dictionaries/EnterpriseAccounts/GetsAll  -метод відображення списку рахунків;
  apidictionaries/EnterpriseAccounts/Prepare - метод підготовки створення рахунків;
   apidictionaries/EnterpriseAccounts/Get - метод зчитування даних рахунку.Додатково реалізовано реєстр-xml, що відображає список рахунків - V150_2_001.xml.
 27. Методи працюють як для мультифірми так і не для мультифірми.


Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №162607. Оптимізована робота в калькуляціях з розділами редактора програм та наборами полів шапок документів. Використовується при роботі калькуляцій в документах.
 2. СОИД №162605. В зв’язку із змінами в структурах таблиць в версії 8.00.006.### відновлення резервних копій з версии 7.11 можливо не нижче релиза 7.11.048.999.
 3. СОІД №161084, 161215, 161219. Сервіс/ журнал обміну документами. Реалізовані та підключені в десктоп версії методи сервера додатків для роботи з налаштуваннями журналу обміну документами:
  o   Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Get – отримати налаштування;
  o   Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Creation – створення налаштування;
  o   Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Update – оновити налаштування;
  o   Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Delete – видалити налаштування.Методи сервера додатків для роботи з налаштуваннями користувачів в журналі обміну документами:
  o   Api/DocumentExchange/DocumentExchangeUserSettings/GetSettings – отримати налаштування по користувачу;
  o   Api/DocumentExchange/DocumentExchangeUserSettings/Creation – створити налаштування по користувачу;
  o   Api/DocumentExchange/DocumentExchangeUserSettings/Update – оновити налаштування по користувачу;
  o   Api/DocumentExchange/DocumentExchangeUserSettings/Delete – видалити налаштування по користувачу.     
 4. (5-49) Механізм системного протоколювання був переведений на роботу з використання новітніх можливостей серверу застосунків ISpro.CORE, що дозволило оптимізувати його роботу та пришвидчити її. В рамках даних робіт була проведена заміна старого варіанту протоколювання на новий в багатьох модулях системи, що дозволяє протоколювати всі основні події документів та довідників. Протоколювання працює, як в десктопі (комбінація клавіш Shift+F12 в реєстрах), так і WEB-версії (кнопка "Протокол"). Було виконано 50 доробок по даному механізму, а саме повідомлення СОІД: 160705, 163404, 162052, 162053, 162054, 162054, 162055, 163114 163142, 163171, 163172, 163195, 163214, 163216, 163243, 163343, 163239, 163238, 163233, 163234, 162044, 163266, 160501, 162008, 162014, 162017, 162018, 162020, 162026, 163111, 163113, 163115, 163116, 163117, 163135, 163136, 163137, 163162, 163163, 163188, 163118, 163131, 163852, 163851, 163850, 163391.
 5. (50-60) В системі реалізовано протоколювання в форматі HTML. В рамках реалізації було виконано більше 10 доробок, а саме: 162937, 162936, 162909, 162908, 162965, 162964, 162015, 162887, 162890, 163006 .
 6. СОІД №162844. Під час експорту реєстру до файлу форматів DBF/SDF/DLM реалізовано збереження файлу за шляхом і з ім'ям, зазначеними на формі (отриманими з налаштувань експорту) або зазначеними користувачем перед збереженням.
 7. СОІД 163078. Розроблено механізм виведення інформаційних повідомлень ISpro у вигляді "спливаючих повідомлень" у правому нижньому кутку екрана. Таким чином інформація не закриває робочу область програми, а з'являється у вигляді підказки.
      Передбачено механізм збереження відображених повідомлень на період робочої сесії ISpro, і існує можливість їх відображення для повторного прочитання.
      Виклик збережених повідомлень здійснюється після натискання значка ISpro в системному треї (області повідомлень). Реалізовано перехід від повідомлення до повідомлення.
      Передбачено можливість видалення і копіювання повідомлення - як у момент його першого відображення, так і під час перегляду збережених повідомлень.
 8. СОІД №163463. Інтерфейс налаштувань шлюзу інтеграції перенесено в окремі пункти головної вкладки адміністрування сервера додатків відповідно до їхнього функціонального призначення - "Прив'язка до ISpro Gateway", "Налаштування інтеграцій".
 9. СОІД №164037. Методи приймання та надсилання пошти перенесено з десктоп-клієнта на сервер додатків.Документообіг та управління процесами

Доопрацювання
 1. СОІД №161015. Реалізовано адаптацію модулів Документообігу та управління процесами під СУБД Oracle.
 2. СОІД №157422. Реалізовано створення користувацьких реєстрів.
 3. СОІД №162812. Реалізовано присвоєння реєстраційного номеру документа. Додано довідник Статус реєстрації зі значеннями: Чернетка та Зареєстрований. При виборі в довіднику значення Зареєстрований присвоюється номер у полі "Індекс документа", а також заповнюється поле Дата реєстрації.
 4. СОІД №163081. У модулі Документи реалізовано додавання одержувачів у ручному процесі після отримання документа в роботу.
 5. СОІД №163682. Документи. На закладці Процес, при ручному режимі відправлення в рядку виконавця додано кнопку виклику заповнення Резолюції. Розроблено методи для створення, зміни та видалення резолюцій:
  ·          /api/documentflow/Resolution/Creation, 
  ·         /api/documentflow/Resolution/Update, 
  ·         /api/documentflow/Resolution/Delete.
 6. СОІД №164087. Реалізована відправка документів електронною поштою.
 7. СОІД №164157. Розроблено метод для попереджень про прострочені документи. При запуску метод перевіряє всі документи поточного користувача, які ще не виконані та відправляє до порядку денного всі прострочені та плюс усі, про які треба нагадати, згідно з параметрами.
 8. СОІД №163161. Для кнопки «Створити на основі» додано можливість вибору шаблону документа. При створенні за вибраним шаблоном створюється документ зі зв'язком з вихідним. Зв'язок можна побачити за кнопкою «Пов'язані документи».
 

WEB

Доопрацювання
 1. СОІД №164081. Реалізовано доопрацювання щодо зміни імені файлу під час експорту шаблону.
 2. СОІД №163917. Реалізовано валідацію елементів управління за допомогою регулярних виразів.
 3. СОІД №163825. Додано можливість налаштування поля "Модель прив'язки" за допомогою вибору значення зі списку.
 4. СОІД №163750. Реалізовано приведення до єдиного вигляду оброблення відповіді від сервера для деревоподібних реєстрів.
 5. СОІД №163509. Реалізовано отримання коду документа через сервер додатків. Елемент управління для введення коду документа змінено на список, що випадає.</li
 6. СОІД №163508. Реалізовано отримання коду бізнес-процесу через сервер додатків. Елемент управління для введення коду документа змінено на список, що випадає.
 7. СОІД №163507. Реалізовано отримання коду екранної форми через сервер додатків. Елемент керування для введення коду документа змінено на список, що випадає.
 8. СОІД №163358. Додано можливість виконання користувацьких скриптів для елементів керування.
 9. СОІД №162057. Реалізовано функціональне об'єднання Дизайнера документа та Конструктора модуля.
 10. СОІД №162058. Реалізовано нову універсальну структуру шаблону для модуля і документа.
 11. СОІД №162059. Реалізовано єдиний редактор шаблонів для шаблонів модулів і документів.
 12. СОІД №162060. Реалізовано автоматичну конвертацію старої структури модуля в нову.
 13. СОІД №162061. Додано можливість встановлення типу відкриття вікна ISpro.
 14. СОІД №162062. Додано можливість встановлення типу вікна вікна ISpro.
 15. СОІД №162066. Реалізовано розширення глобальних обробників під нову структуру вікна ISpro.
 16. СОІД №162067. Реалізовано приведення логіки роботи елементів управління до єдиної поведінки в модулі та документі.
 17. ОІД №162057. Реалізовано єдиний механізм навігації в шаблонах.
 18. СОІД №162057. Реалізовано перенесення компонентів таких як:
  - Картка співробітника;
  - Фрейм;
  - Навчання та оцінка;
  - Календар;
  - Дерево;
  - Графіки;
  у розділ "Розширені".
 19. СОІД №162057. Реалізовано можливість зміни положення закладок у редакторі шаблону.
 20. СОІД №163147. Реалізовано можливість пошуку методу АПІ в налаштуванні події.
 21. СОІД №162878. Дизайнер процесів: Додано 2 нових розширення для роботи з діаграмою.
 22. СОІД №162857. Додано два нових типи графіка Кругова діаграма Кільцева діаграма Кругова діаграма.
 23. СОІД №164146. Реалізовано оновлення бібліотек додатка з урахуванням нової версії Angular 15
 24. СОІД №164145. Реалізовано оновлення версії веб-застосунку до Angular 15.
 25. СОІД №164144. Реалізовано перехід на нову архітектуру проекту з використанням моно-репозиторію Nx
 26. СОІД №162075. Розширено глобальні обробники для компонента "Опис".
 27. СОІД №162074. Розширено глобальні обробники для компонента "Обговорення".
 28. СОІД №162073. Розширено глобальні обробники для компонента "Вкладення".
 29. СОІД №162065. Реалізовано нові сутності для нової структури вікна ISpro.
 30. СОІД №162702. Реалізовано можливість налаштування компонента "Опис".
 31. СОІД №162802. Розширено налаштування зовнішнього вигляду вікна ISpro.
 32. СОІД №163267. Реалізовано роботу з реєстрами користувача.
 33. СОІД №164186. Реалізована можливість експорту та другу бланків для компоненту «Редактор бланку» .
 34. СОІД №164187. Реалізована можливість експорту та другу бланків для компоненту «Перегляд бланку».

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 363.