Випущено пакет оновлень 8.00.007

Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №165156. Банк. Для документів типу: “Платіжна інструкція”, “Платіжна вимога”, а також операцій в виписці банку: “Платіж”, “Надходження” збільшено довжину номеру з 20 до 50 символів. На формах відповідно розширені поля для коректного відображення повного номеру. Розширено відображення та запис поля DC_DocNmr в калькуляції. Також, збільшено до 50 символів поле CBNU_DOCNMR для імпорту/експорту до Клієнт-банку.
 2. СОІД №164502. Основні функції роботи з фінансовими операціями (створення, оновлення, копіювання, видалення ) переведено на методи серверу додатків.
 3. СОІД №164505. Картотека депонентів. Реалізувано методи для роботи з депонентами на сервері додатків:
  • api/cashaccounting/deposit/CreateDepositedAmount - формування запису депонованої суми;
  • api/cashaccounting/deposit/CreateDepositorPayments -формування запису виплати по депоненту;
  • api/cashaccounting/deposit/CheckCanDeleteDepositedAmount - перевірка можливості видалення запису депонованої суми;
  • api/cashaccounting/deposit/DeleteDepositedAmount - видалення запису депонованої суми.
 4. СОІД №165119. Податки по документу переведено до загального розділу розносок по документу: з IsProApi.TaxAccounting в IsProApi.DocumentExecute. Проведено рефакторинг та оптимізацію існуючих методів. Додано функціонал доступу до компоненту, очищення податкової моделі при редагуванні; встановлення суми податку після редагування. Підключено механізм на сервері додатків для документів інвентаризації, виписки банку, авансових операцій, платіжних документів, касових ордерів.
 5. СОІД №164658. Реалізовано методи для роботи з оплаченими документами: 
  • метод отримання оплаченого документу, по номеру за порядком та ідентифікатору операції (api/partnerSettlements/paiddocuments/get); 
  • метод підготовки оплаченого документу (api/partnerSettlements/paiddocuments/prepare); 
  • метод створення тимчасового запису оплаченого документу (для специфікації) (api/partnerSettlements/paiddocuments/createTemp);
  • метод створення оплаченого документу (api/partnerSettlements/paiddocuments/creation); 
  • метод оновлення оплаченого документу (api/partnerSettlements/paiddocuments/update); 
  • метод видалення оплаченого документу (api/partnerSettlements/paiddocuments/delete); 
  • метод виконання дії після модифікації поля оплаченого документу (як для документу, по моделі) (api/partnerSettlements/paiddocuments/modifyField); 
  • метод виконання дії після модифікації поля тимчасового запису оплаченого документа, як для специфікації (api/partnerSettlements/paiddocuments/onModifyTemp); 
  • метод будування тимчасових записів оплаченого документу по документам оплати (api/partnerSettlements/paiddocuments/buildRecords); - метод отримання списку документів оплати для вибору (api/partnerSettlements/paiddocuments/getpaymentdocuments).
 6. СОІД №164732. Виписки банку. Для об'єктів обліку з типом "Валютний рахунок" реалізована можливість копіювати всі типи операцій (Платіж, Надходження та інші).
 7. СОІД №164918. Реалізовано нові методи розноски по аналітиці документа на сервері додатків:
  • отримання запису аналітики (api/documentexecute/postingAnalytics/get); 
  • підготовка нового запису аналітики (api/documentexecute/postingAnalytics/prepare); 
  • створення нового запису аналітики (api/documentexecute/postingAnalytics/creation); 
  • оновлення запису аналітики (api/documentexecute/postingAnalytics/update); 
  • видалення запису аналітики (api/documentexecute/postingAnalytics/delete); 
  • модифікація запису аналітики (api/documentexecute/postingAnalytics/modifyField). 
  Проведено рефакторинг функціоналу розноски по аналітиці, пришвидшено роботу методів та приведено до загального вигляду:
  • api/documentexecute/postingAnalytics/getlist;
  • api/documentexecute/postingAnalytics/save;
  • api/documentexecute/postingAnalytics/delete.
 8. СОІД №164950. Реалізовано функціонал рознесення по шифрам (статтям) документа на сервері додатків. Реалізовано методи на сервері додатків:
  • підготовка нового запису розноски (api/documentexecute/postingCiphers/Prepare);
  • модифікація запису розноски (api/documentexecute/postingCiphers/ModifyField).
  • Реалізовано методи валідації та перерахунку сум.
 9. СОІД №164953. Реалізовано метод для створення грошовий операцій групою (CTR+P) api/cashaccounting/financialOperations/createByDocuments. В десктоп клієнті для створення операцій в виписці банку замінено на метод api/cashaccounting/financialOperations/createByDocument.
 10. СОІД №165026. Для комбобоксу "Об'єкти обліку" в десктоп підключено методи серверу додатків: - метод отримання даних про об'єкт обліку (api/dictionaries/Common/AccountingUnit/Read); - метод пошуку списку об'єктів обліку для комбобоксу (api/dictionaries/Common/AccountingUnit/GetList). Перенесено фільтри на набір та перевірки на доступ при відображенні в запит xml-реєстру. Адаптовано комбобокси об'єктів обліку та вибір об'єктів обліку під новий формат в грошових засобах.
 11. СОІД №165062. Оптимізовано запити відкриття реєстрів фінансових операцій:
  • Виписка банку (V42_1_001);
  • Касова книга - (V42_2_001);
  • Розрахунки з підзвітними особами - (V42_3_001);
  • Картотека депонентів (V42_4_001).
 12. СОІД №165125, 165126, 165127, 165128. У зв’язку з доопрацюванням функції конвертування валют ToWordsUa (object, string), внесено зміни та підключення функції до звітів:Відомість видачі у підзвіт (CD25_004, CD25_005); Авансові звіти (C369_007); Касові книги (C386_009); Платіжна вимога (C041_003); Валютні документи/Заява на переказ (C045_001); Платіжні документи/Платіжна інструкція (C037_001, C037_006, C037_007); Прибутковий касовий ордер (C032_004 , C033_002); Видатковий касовий ордер (C033_006 ).

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №165057. Реалізовано метод отримання списку виконуваних договорів для комбобоксу (для документів в яких договір потрібно вказати як документ-основу) : api/contractsmanagement/contracts/getByParams.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №165262. Реєстр зобов'язань. Номер документа Платіжні інструкції розширено до 50 символів в реєстрах на закладках Платіжні документи.

Головна книга

Доопрацювання 
 1. СОІД №165203. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери. Поле "Номер документа" (tmEntry_DocNmr) збільшено до 50 знаків.
 2. СОІД №164684, 164774. Внесено зміни у звіти R570_001.RPF, R570_007.RPF відповідно до реалізації нової процедури з оптимізованим виведенням полів таблиць SrdPrw та Srd.
 3. СОІД №164534. Для звіта FR Відомість аналітичного обліку R008_012.RPF у діалоговому вікні додано фільтр з можливістю вибору типу рахунків (балансові або позабалансові).
 4. СОІД №164527. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Відомість аналітичного обліку. У діалогове вікно звіту R008_012.RPF FR Відомість аналітичного обліку (тип ОСБ) додано довідник КПКВ для можливості фільтрування даних.
 5. СОІД №164715. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк R372_436 FR Форма 4 мтп(місячна).
 6. СОІД №164714. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток ДІЯ до Податкової декларації про прибуток (R372_458.RPF).
 7. СОІД №164713. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток КІК до Податкової декларації про прибуток (R372_464.RPF).
 8. СОІД №164661. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк Декларація ЄП 3 група для е-резидентів (R372_466.RPF).
 9. СОІД №164657. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток ЦП до Податкова декларація на прибуток 3 квартал (R372_326.RPF).
 10. СОІД №164601. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток РІ до Податкова декларація на прибуток 3 квартал (R372_462.RPF). 
 11. СОІД №164582. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток ТЦ до Податкова декларація на прибуток 3 квартал (R372_460.RPF)
 12. СОІД №164424. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Податкова декларація з податку на прибуток 3 квартал (R372_456.RPF).
 13. СОІД №165059. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано у Картці аналітичного обліку фактичних видатків Наказ №604 R372_223.RPF вивід на одну сторінку при друці.

Фінансове планування й аналіз

Доопрацювання  
 1. СОІД №164457. В WEB ISpro реалізовано модуль “Аналіз руху запасів”. 
 2. СОІД №164835. Кошторис та план асигнувань бюджету. В реєстрі довідок змін кошторису та реєстрі розподілів змінено формат суми на грошовий.
 3. СОІД №164847. Кошторис та план асигнувань бюджету. В звіті R517_020.RPF "Довідка про зміни до кошторису", виводиться повна назва в рядку “доходів (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)”.
 4. СОІД №164584. Бюджети. Реалізовано метод для комбіку вибору групи шаблонів бюджету api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/GetListTemplateGrpByMdl.
 5. СОІД №164581. Фінансові таблиці. Реалізовано метод для комбіку вибору шаблону таблиць api/finplanning/fintable/fintableTmpl/GetListTemplate.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №164353. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/Документ. Для поля “Місце зберігання комплектуючих” для вибору доданий варіант складу ДАВКЛ - давальницька сировина у клієнта”. Така можливість необхідна, коли матеріали для виготовлення продукції передаються підряднику, а потім їх потрібно оприбуткувати на склад для зберігання готової продукції. В такому випадку порядок дій наступний: необхідні матеріали зі складу запасів передаються підряднику на склад ДАВКЛ Видатковою накладною (Логістика/Збут/Видаткова накладна, операція 10 - Давальницька сировина у клієнта). Потім в Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/ Документ в якості місця зберігання комплектуючих вказуємо ДАВКЛ, в якості місця зберігання продукції - необхідний склад.
 2. СОІД №165109, 165259. Облік виробництва / Керування цехом /Документи руху / CTRL + F9. На підставі інших доопрацювань внесені зміни у наступні звіти: - FRCore Акт списання (виробництво) C867_001.RPF та - FRCore Акт списання виробництво (Нак №431 вiд 13.12.2022) C867_002.RPF.

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №163290. Облік ОС / Документи руху ОЗ. У документ зміни вартості додано можливість нарахування зносу на дату документа із записом у картку ОЗ.
 2. СОІД №164460. У зв'язку з доопрацюванням операції зміни вартості ОЗ https://siid.ispro.ua/issues/163290#change-827198 було доопрацьовано звіти R101_008.RPF FR Iнвентарна картка ОЗ (Нак №818 13.09.2016) та R101_009.RPF FR Iнвентарна картка облiку тварин i багаторiчних насаджень (Нак №818 13.09.2016), а саме, додано в поле "Сума амортизації" суму запису із картки ОЗ щодо амортизації, нарахованої документом зміни вартості.
 3. СОІД №165105. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Надходження (або Переміщення зі складу) / Відкрити документ / Сервіс / Налаштування. Для операцій надходження та переміщення зі складу додано параметр "Для використання "В експлуатації" заповнювати поле "Дата першого введення в експлуатацію" датою документа".
 4. СОІД №164781. Дороблено функцію call OS_CMT_ADD("Коментар") для можливості її використання у програмі глобального коригування карток ОЗ.
 5. СОІД №164431. Облік ОЗ / Картотека ОЗ. Реалізовано можливість копіювання карток ОЗ, по яким відбувся рух, за допомогою спеціальної комбінації клавіш - Ctrl + Shift + F5.
 6. СОІД №165124. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ / Ctrl+F9. У зв'язку з доопрацюванням https://siid.ispro.ua/issues/165053 було доопрацьовано звіти C868_021, C868_022, C868_024, C645_027, C663_008, C663_026, C663_030. В них відображається валюта обліку відповідно до налаштувань у довіднику валют. 
 7. СОІД №165346. Облік ОЗ / Картотека ОЗ. Групу звітів 103 перенесено у меню звітів по Ctrl + F9.
 8. СОІД №166543. Алгоритм розрахунку амортизації адаптовано для документу зміни вартості. Реалізовано функціонування системних полів.
 9. СОІД №165018. Облік ОЗ / Звіти. У діалоговому вікні звітів R720_001.RPF та RC72_005.RPF додано параметр "Приховати порожні рядки". Активація цього параметру дозволяє не відображати у звітах рядки з нульовим значенням у всіх колонках, якщо такі наявні.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. CОІД №163946. Реалізовано додаток 19 згідно наказу МОУ від 22.04.2021 №104 - RB14_021 “Розрахунково платiжна вiдомiсть військовим (Додаток 19)”.
 2. CОІД №163930. У звіті R157_013 “Зведена вiдомiсть видiв оплат (ДФ/ЕКВ)” змінено механізм виведення даних по деталізації: ДФ/ЕКВ, ЕКВ/ДФ, Тільки ДФ та Тільки ЕКВ. 
 3. СОІД №164489. Внесено зміни у бланк звіту згідно додатку 20 з Наказу МОУ №104 від 22.04.2021р. Змінено логіку виводу даних у звіт 1629 FR Накопичувальна картка облiку заробiтної плати працiвника RG29_024.RPF Наказ Міністерства Оборони України від 22.05.2017р. №280. В звіті відображаються дані за рік в розрізі місяців за 1 половину місяця та за місяць.Рядок За 1 половину місяця заповнюється тільки якщо:
  • параметр Формувати звіти на дату виплати встановлено Так, якщо встановлено Ні – рядок заповнюється прочерками.
  • створений окремий ВО для виплати заробітної плати за 1 половину місяця,
  • наявні виплати на дату з ВО встановленим для виплати за 1 половину місяця в РЛ працівника, за яким формується звіт.
 4. СОІД №165305.Об’єднана звітність. Внесено зміни в друковані форми звітів 1662 FR «Додаток 5 (табл.5)» RG62_001.RPF, 1662 FR “Додаток 6 (табл.7)» RG62_002.RPF, 1662 FR “Додаток 3 (табл.9)» RG62_003.RPF, 1662 FR “Додаток 1 (пункт 1 розділу IV)» RG62_004.RPF, 1662 FR “Додаток 4ДФ (пункт 4 розділу IV)» RG62_005.RPF, 1662 FR «Підсумки» RG62_006.RPF відповідно до наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4».
 5. СОІД №164501. У модулі Керування доступом на закладці Журнали видалено вид журналу ЭлБлн Электронный больничный, в зв’язку з тим що в модулі Облік праці та ЗП / Результати розрахунку / Е-лікарняні журнали не використовуються.
 6. СОІД №164611. Відомості на виплату/Платіжні відомості. В документі платіжної відомості додано пункти меню Експорт поточного представлення Shift+Ctrl+E, Зведена таблиця Shift+Ctrl+C для представлення даних по реєстру відповідно до обраного формату.
 7. СОІД №164745.Реалізовано можливість внесення значення відсотку щомісячної премії МР39 більше 655 в модулях «Постійні нарахування по підприємству» та «Документи».
 8. СОІД №16416. В модулі «Статистична звітність» реалізовано заповнення показника 7030 в реєстрі квартального звіту ( кількість і заробіток зовнішніх сумісників) , якщо в налаштуванні «Звітність» -«Розрахунок чисельності» обліковий склад зовнішніх сумісників не включено, але його включено в налаштуванні «Статистичної звітності» на закладці «Обліковий склад»/«Сумісники». Доопрацювання потрібне для того, щоби в інших модулях, наприклад «Об’єднана звітність» зовнішніх сумісників не було включено в середньооблікову чисельність.
 9. СОІД №163613.У звіті R473_002 FR "Зведена відомість видів оплат по підрозділам» доопрацьовано відображення боргу по працівникам і підприємству за заданий період по кожному підрозділу, яке відмічено в формі налаштування звіту
 10. СОІД №165194. Доопрацьовано алгоритм розрахунку компенсації відпустки(МР6) відповідно змінам по постанові КМУ від 08.09.2023 №957. При розрахунку компенсації відпустки з с датою початку 12.09.2023 і більше в формі внесення записи в розрахунковий лист або УД дата початку періода збору заробітку встановлюється 01/23. Розрахунок середнього проводиться за період збору заробітку з 01/23 по місяць, що передує місяць початку нарахування компенсації.
 11. СОІД №165061. Доопрацьовано алгоритм розрахунку матеріальної допомоги (МР31 і МР32) відповідно змінам по постанові КМУ від 08.09.2023 №957. Якщо дата початку нарахування матеріальної допомоги 12.09.23 і більше, то для розрахунку середнього заробіток збирається за 12 місяців або меншу кількість фактично відпрацьованих місяців з 1-го по 1-е число. Якщо в розрахунковому періоді заробітку не було, то розрахунок проводиться від окладу або мінімальної зарплати.
 12. СОІД №164881. В форму налаштування фондів МР Єдиний соціальний внесок додано параметр «ДІЯ СІТІ».
 13. СОІД №164994. Об’єднана звітність. В Додатку 5 (Вид реєстру 3. «Додаток 5. Трудові відносини застрахованих осіб») для записів про початок і закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами доопрацьовано відображення номеру та дати наказу в графі «Підстава про початок і кінець трудових відносин», на основі якого створений лікарняний.
 14. СОІД №165136. В звіт «Платіжне доручення (зарплата)» С337_001.RPF, який формується з модулю Відомості на виплату\ Списки на перерахування, внесені зміни з доопрацювання функції конвертування валют ToWordsUa(object value, string currencyName).
 15. СОІД №165139. В звіт «Довідка – розрахунок для виплати ЄСВ» С494_001.RPF, який формується з модулю Відомості на виплату\ Списки на перерахування, внесені зміни з доопрацювання функції конвертування валют ToWordsUa(object value, string currencyName).
 16. СОІД №165142. В звіт «Список перерахувань за позики до банку» С649_001.RPF, який формується з модулю Відомості на виплату\ Списки на перерахування, внесені зміни з доопрацювання функції конвертування валют ToWordsUa(object value, string currencyName)
 17. СОІД №165146. В звіт «Поштовий переказ» С691_001.RPF, який формується з модулю Відомості на виплату\ Списки на перерахування, внесені зміни з доопрацювання функції конвертування валют ToWordsUa(object value, string currencyName).
 18. СОІД №165234. В звіт «Електронний поштовий переказ (ф.115)» С691_004.RPF, який формується з модулю Відомості на виплату\ Списки на перерахування, внесені зміни з доопрацювання функції конвертування валют ToWordsUa(object value, string currencyName).
 19. СОІД №165204. В звіт «Довідка про середню заробітну плату (дохід)» СС82_005.RPF, який формується з модулю Картотека\ Особові рахунки працівників, внесені зміни з доопрацювання функції конвертування валют ToWordsUa(object value, string currencyName).

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №161078. Реалізований контроль існування запису з кодом що додається для довідників розділу Відпустки: Пільги відпустки, Тривалість навчальної відпустки та Групи відпусток. Також при створенні нового запису довідника пропонується код, наступний за вже існуючим.
 2. СОІД №164107. Згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби №40-23 від 21.03.2023 “Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення” внесені зміни в налаштування підсистеми Облік кадрів:
  • додано довідник Військовий облік / Статуси учасників бойових дій та відповідне поле в особовій картці в розділі Військовий облік / Військова служба на закладці Бойові д іїв налаштуванні звіту КСДС 
  • змінені типи структури органу виконавчої влади на закладках Загальні та Налаштування типу структури
  • виключено налаштування підкатегорій держслужби на закладці Категорії держслужби
  • додано закладку Військовий стан з наступними параметрами: «Мобілізовані або проходять службу у військах ТРО ЗСУ» з вибором з довідника виду оплат, «Перебувають на тимчасово окупованих територіях» з вибором з довідника додаткових адрес (Облік кадрів / Параметри / Налаштування / закладка Довідники / Інше / Додаткові адреси), «Поранені» з вибором з новоствореного довідника «Статус учасників бойових дій», «Перебувають за кордоном» з вибором з довідника додаткових адрес, «Ветерани війни» з вибором з новоствореного довідника «Статус учасників бойових дій», «Інваліди внаслідок війни» з вибором з новоствореного довідника «Статус учасників бойових дій», «Загиблі» з вибором з довідника підстав звільнення (Облік кадрів / Параметри / Налаштування / закладка Довідники / Загальні відомості про працівника / Підстави звільнення).
 3. СОІД №165087. У продовження доопрацювання СОІД №164107 реалізована нова форма звіту RI12_002.RPF FR «Форма КСДС (квартальна) Звiт про кiлькiсний та якісний склад державних службовців (2023)» у групі 1812 «Державна служба, ранги, чини, звання». 

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №165306. Об’єднана звітність. Внесено зміни в друковану форму звіту 1660 FR «Додаток 4ДФ» RG60_001.RPF відповідно до наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4»

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №164483. Створено новий звіт «Податкова Декларація ПДВ з 01.08.23» RD13_064.RPF.
 2. СОІД №164639. Створено новий звіт «Додаток 1 до Декларації з ПДВ з 01.08.23» RD13_065.RPF.
 3. СОІД №165256. Імпорт податкових накладних через файли XML. Для можливості імпорту податкових накладних минулих періодів у вікно вибору файлів додано вибір коду шаблону .
 4. СОІД №165035. Оптимізовано реєстр податкових накладних на купівлю V103_0_001.XML. 
 5. СОІД №164968. Внесені законодавчі зміни у звіт “Додаток 5 до Декларації з ПДВ” RD13_061.RPF. 
 6. СОІД №164629. Внесені законодавчі зміни у звіт “Додаток 2 до Декларації з ПДВ” RD13_062.RPF. 
 7. СОІД №163706. Реалізовано на сервер додатків метод видалення податкових накладних з інших підсистем api/taxaccounting/taxinvoices/TaxDeleteNnuBySrcDoc. 

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №135567. Облік запасів / Налаштування / Довідник МВО. Реалізовано шифрування персональних даних довідника МВО під час створення копії.
 2. СОІД №165252. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт С864_031.RPF «Акт якісного (технічного) стану (Дод.1 до Порядку списання військового майна)».
 3. СОІД №163985. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізовано на FRCore звіт С159_019.RPF «Протокол інвентаризаційної комісії 2015».
 4. СОІД №163986. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізовано на FRCore звіт С159_011.RPF «Інвентаризаційний опис основних засобів».
 5. СОІД №164867. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізовано на FRCore звіт С159_015 «Інвентаризаційний опис необоротних активів 2015».
 6. СОІД №164978. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізовано на FRCore звіт С159_017 FR «Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності 2015»
 7. СОІД №165074. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізовано на FRCore звіт С159_018 «Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідне зберігання 2015»
 8. СОІД №164662. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізовано на FRCore звіт С160_009.RPF «Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів 2015».
 9. СОІД №164782. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізовано на FRCore звіт С160_010.RPF «Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів 2015».
 10. СОІД №164482. Облік запасів / Звіти. До звіту R579_003.RPF "Книга обліку наявності та руху військового майна (Дод.46) внесено зміни.
 11. СОІД №165143. Облік запасів. Змінено параметри для методів роботи з об'єктами обліку.
 12. СОІД №164542. Загальні довідники / Довідник атрибутів. Виконано рефакторинг реалізації довідника атрибутів. 
 13. СОІД №164544. Загальні довідники / Довідник атрибутів. Реалізовано базові методи роботи з довідником атрибутів та значень атрибутів:
  • api/dictionaries/attributes/Get - Отримати значення за ID;
  • api/dictionaries/attributes/Prepare - Підготовка даних для нового атрибуту;
  • api/dictionaries/attributes/Create - Створити атрибут;
  • api/dictionaries/attributes/Update - Оновити атрибут;
  • api/dictionaries/attributes/Delete - Видалити атрибут;
  • api/dictionaries/attributes/DeleteLogical - Логічне видалення атрибуту;
  • аpi/dictionaries/attributeValues/Get - Отримати значення за ID;
  • аpi/dictionaries/attributeValues/Prepare - Підготовка даних для нового значення;
  • аpi/dictionaries/attributeValues/Create - Створити значення;
  • аpi/dictionaries/attributeValues/Update - Оновити значення;
  • аpi/dictionaries/attributeValues/Delete - Видалити значення;
 14. СОІД №164589. Загальні довідники / Довідник атрибутів. Функціонал базових механізмі довідника атрибутів переведено на работу через сервер додатків в настільній версії програми.
 15. СОІД №164588. Загальні довідники / Довідник атрибутів. У WEB-дизайнері створено документ «Картка атрибутів номенклатури». Даний шаблон доступний для перегляду та редагування в модулі “Довідник атрибутів номенклатури”. 
 16. СОІД №№165171, 165172. Облік запасів. У зв'язку з доопрацюванням функції конвертації валют з доопрацювання №165053 було внесено зміни до звітів:
  • документи обліку руху запасів C318_004, C864_025, C317_010
  • документи обліку руху МШП C679_005, C677_017, C677_014
 17. СОІД №№165200, 165210, 165211, 165212, 165237. Облік запасів. У зв'язку із змінами структури методів роботи із заголовком та специфікацією документів руху, роботи з довідником МОЛ, у зв'язку з доопрацюванням №164542, були внесені зміни до звітів:
  • прибуткові ордери C275_001, C275_009;
  • видаткові ордери C317_012;
  • накладні на внутрішнє переміщення C318_003, C318_004, C318_006, C318_007;
  • акти списання C864_003, C864_007, C864_009, C864_010, C864_024, C864_025, C864_026, C864_029, C864_030;
  • картотека запасів C262_011.RPF, C262_015.RPF, C262_016.RPF, C262_010.RPF, С262_017.RPF.
 18. СОІД №165178. Облік закупок/ Облік збуту. В документах логістики в імпорті звіту про продажі/закупівлі з DBF Ctrl+F7 додана можливість імпортувати коментар рядка специфікації. Поле в структурі DBF файла - CMT.
 19. СОІД №165219. Облік закупок/ Облік збуту. На формах рахунку на закладці Реквізити збільшене поле для відображення номеру платіжного документу. У рахунках, рахунках-накладних, звітах консигнатора, розрахунках по звітах консигнатора на закладці Розрахунки збільшено поле для відображення номера платіжного документа. 
 20. СОІД №165100, 165101, 165103, 165104. У зв’язку з доопрацюванням функції конвертування валют по доопрацюванню №165053 були внесені зміни в наступні звіти: 
  • прибуткові товарні накладні - C281_001, C281_003, C281_004;
  • рахунки до сплати - C312_001, C312_002;
  • акти приймання робіт - C322_001, C322_002;
  • накладні на повернення постачальнику - С555_001;
  • рахунки-накладні постачальника - C596_001;
  • митні накладні -C846_001;
  • рахунки до одержання - C311_001, C311_002;
  • акти виконаних робіт - C323_001, C323_002, C323_003, C323_005;
  • видаткові товарні накладні - C324_001, C324_007, C324_008, C324_012, C574_003, C574_007;
  • накладні на повернення від покупця - C557_001;
  • рахунки-накладні на продаж - C598_001, C598_002, C598_003, C598_004, C598_012.
 21. СОІД №164960. WEB. Облік закупівель/збуту/ Товарні накладні. Реалізовано встановлення ознаки обов'язкового поля при зміні операцій накладної.
 22. СОІД №165395. Облік закупівель та збуту/ Рахунки. Проведено оптимізацію та реструктуризацію індексів таблиці Рахунків до сплати та Рахунків до отримання, що дозволило пришвидшити час їх створення. 
 23. СОІД №165303. Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Реалізовано звіт “FRCore Акт приймання-передачі ОЗ (Нак №818 13.09.2016)” C324_013. Формується по видатковим накладним з операцією 8 “Вибуття МШП”. 

Планування закупівель

Розробка
 1. СОІД №163729. Планування закупок/ Заявки на закупівлю. Реалізований і підключений в десктоп версії метод сервера додатків для зміни закупівельної організації з реєстру документів по Shift+Ctrl+G - api/logistic/trade/purchaseOrder/ChangePurchasingUnit. 
 2. СОІД №163730. Планування закупок/ Заявки на закупівлю. Реалізований і підключений в десктоп версії метод сервера додатків для встановлення ціни в рядки специфікації з прайс-листа з реєстру документів Shift+Ctrl+K - api/logistic/trade/purchaseOrder/SetPricesFromPriceList.
 3. СОІД №163731. Планування закупок/ Заявки на закупівлю. Реалізований і підключений в десктоп версії метод сервера додатків для оновлення цін по специфікації після перевибору прейскуранту в заявці на закупку - api/logistic/trade/purchaseOrder/SetPricesFromPriceListTemp.
 4. СОІД №164517. Планування закупок/ Плани закупівель. Підключений в десктоп версії метод сервера додатків по створенню заявки на закупівлю із плана, пункт меню в плані Документ/ створити заявку на закупівлю Shift+Ins - api/logistic/trade/purchaserequisition/prepare.
 5. СОІД №164516. Планування закупок/ Плани закупівель. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для відкриття/ закриття заявок на закупівлю із плану, пункт меню в плані Документ/ “Відкрити/Закрити заявку Shift+Ctrl+S”: 
  • закрити заявку - api/logistic/trade/purchasing/planning/plan/closeRequest;
  • відкрити заявку - api/logistic/trade/purchasing/planning/plan/openRequest.
 6. СОІД №164515. Планування закупок/ Плани закупівель. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для включення та виключення заявок з плану, пункти меню у документі Документ/ “Включити заявку до плану Alt+S” та Документ/ “Виключити заявку з плану Alt+D”:
  • включити заявку в план - api/logistic/trade/purchasePlan/Include;
  •  виключити заявку з плану - api/logistic/trade/purchasePlan/Exclude.
 7. СОІД №164474. Планування закупок/ Плани закупівель. Підключені в десктоп версії методи сервера додатків по роботі з планом на закупку: 
  • створити документ - api/logistic/trade/purchasePlan/creation;
  • видалити документ - api/logistic/trade/purchasePlan/delete;
  • копіювати документ - api/logistic/trade/purchasePlan/copy;
  • оновити документ - api/logistic/trade/purchasePlan/update.
 8. СОІД №164753. Планування закупок/ Плани закупівель. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків, які використовуються для створення замовлень постачальнику в плані закупівель, для варіанту з групуванням матеріалів в документах закупівлі: 
  • завантаження рядків для формування замовлення на закупку - api/logistic/trade/purchasing/planning/plan/LoadOrderGroup;
  • збереження рядків замовлення на закупку - api/logistic/trade/purchasing/planning/plan/SaveOrderGroup;
  • обробки після створення замовлення на закупку - api/logistic/trade/purchasing/planning/plan/AfterSaveOrderGroup.
 9. СОІД №164929. Планування закупок/ Плани закупівель. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків, які використовуються для створення замовлень постачальнику в плані закупівель, для варіанту без групування матеріалів в документах закупівель: 
  • завантаження рядків для формування замовлення на закупку - api/logistic/trade/purchasing/planning/plan/LoadOrderSingle;
  • збереження рядків замовлення на закупку - api/logistic/trade/purchasing/planning/plan/SaveOrderSingle;
  • обробки після створення замовлення на закупку - api/logistic/trade/purchasing/planning/plan/AfterSaveOrderSingle.

Облік речового забезпечення

Доопрацювання
 1. СОІД №164082, 165454. Облік речового забезпечення / Картотека речового забезпечення. Реалізовано системний звіт R130_004.RPF «Картка обліку майна особистого користування (Додаток 54)»
 2. СОІД №164279, 165455. Облік речового забезпечення / Картотека речового забезпечення. Реалізовано системний звіт R130_003.RPF «Атестат військовослужбовця Дод. 59 до нак. №440»
 3. СОІД №164278. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано системний звіт RV47_003.RPF «Роздавальна (здавальна) відомість Дод. 58 до нак. №440»
 4. СОІД №164280. Облік речового забезпечення / Звіти. Реалізовано системний звіт 129_001.RPF «Зведена відомість на видані зі складу військове майно (Додаток 99)(Нак №440)»
 5. СОІД №165504. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано передачу ПІБ співробітника у коментар ордера.
 6. СОІД №165542. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано відображення схеми документів у документообігу з переглядом ордерів.

Конструктор

Доопрацювання
 1. СОІД №165528. Забезпечено можливість використання документів типу 162 в ф-ї "OPEN_USE_DOCUMENT".

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №164919. Автотранспорт. Реалізовано у звіті R727_002 FR Картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини додано на діалогове окно "Дата виготовлення".
 2. СОІД №164870. Автотранспорт. Реалізовано звіт R654_015.RPF FR "Подорожній лист типової форми 3 спец".

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання
 1. СОІД №165202. Збільшено розмір поля “Номер документу” в реєстрі “Документи” вкладки “Документи” в Задачах та Подіях до 50 символів, для відображення збільшеного номеру пов’язаних документів.
 2. СОІД №164455. В системний шаблон модуля “Події” (WEB-версія) додано можливість завантаження вхідної пошти. Для цього необхідно запустити команду в меню Сервіс/Отримати нову пошту. 
 3. СОІД №164599, 164592, 164470. В рамках переходу на новий ISPro.Core, виконано переведення документу “Події”, в настільній версії програми, на роботу через сервер додатків. Переведено роботу базових механізмів: створення, копіювання, редагування та видалення. 
 4. СОІД №164600. Функціонування механізму створення документів “Події” на підставі інших документів переведено на роботу через новий сервер додатків. Для цього створено новий метод серверу додатків:
  • “api/crm/crmevent/CreateEventsOnDocs” - створення подій на підставі документів. 
 5. СОІД №164866, 164934. В рамках переходу на новий ISPro.Core, виконано переведення документу “Задача”, в настільній версії програми, на роботу через сервер додатків. Переведено роботу базових механізмів: створення, копіювання, редагування та видалення, а також роботу вкладок Виконавці, Історія та Залежності.
 6. СОІД №165008. В рамках переходу на новий ISPro.Core, виконано переведення механізму створення Задач на підставі інших задач на роботу через сервер додатків. Для цього створено метод серверу додатків:
  • “api/crm/CrmJob/CreateJobsOnJobs” - створити задачу на підставі інших задач

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №165221. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг. Збільшено поле JOPLI_NFLOW до 50 символів. Це поле також приведено до відповідності довжині для імпорту оплат.
 2. СОІД №165157. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. У зв’язку з доопрацюванням №165053 внесено відповідні зміни у звіти: С021_001, С021_007.

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №164948. Прайс-листи. Підключені в десктоп версії методи серверу додатків по роботі з цінами в прейскуранті: 
  • api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/Get - отримати ціну;
  • api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/Add - створити ціну;
  • api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/Update - оновити ціну;
  • api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/Delete - видалити ціну.
 2. СОІД №164949. Прайс-листи. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для роботи зі шкалою знижок в прейскуранті: 
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/discount/get - отримати знижку;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/discount/add - додати знижку; 
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/discount/delete - видалити знижку.
 3. СОІД №164951. Прайс-листи. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для роботи в прайс-листі з програмами розрахунку цін:
  • api/dictionaries/pricing/priceList/program/Get - отримати програму прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/program/Add - створити програму прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/program/Update - оновити програму прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/program/Delete - видалити програму прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/nomenclatureGroup/program/Get - отримати програму по номенклатурній групі;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/nomenclatureGroup/program/Add - створити програму по номенклатурній групі;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/nomenclatureGroup/program/Update- оновити програму по номенклатурній групі;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/nomenclatureGroup/program/Delete - видалити програму по номенклатурній групі;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/program/Get - отримати програму по рядку прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/program/Add - створити програму по рядку прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/program/Update - оновити програму по рядку прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/program/Delete - видалити програму по рядку прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/items/program/Save - груповий ввід програми в рядки прайс-листа;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/items/program/Delete - групове видалення програми з рядків прайс-листа.
 4. СОІД №165342. Довідник контрагентів. В процеруду оновлення картки контрагента з серверу налогової (запускається по Ctrl+Shift+N в реєстрі контрагентів, по відміченим записам) додано перевірку по даті закінчення свідоцтва платника ПДВ. Якщо поточна дата (тобто, дата в момент запуску оновлення контрагента) менша дати закінчення свідоцтва платника ПДВ, то такий контрагент є - Платником (приймає значення 0). Якщо поточна дата більша дати закінчення свідоцтва то контрагент є Не платником (приймає значення 1).
 5. СОІД №164760. Довідник контрагентів. В картку юридичної особи додано поле «Код ЄДРІСІ».
 6. СОІД №164765, 164766. Картка підприємства. В картку підприємства та картку структурної одиниці додано поле «Код ЄДРІСІ».
 7. СОІД №165314. Код бюджетної класифікації видатків. Оновленні бюджетні класифікатори довідників КПКВ і КВК.
 8. СОІД №165177. Джерело фінансування. Оновлен бюджетний класифікатор довідника Код доходів бюджету.
 9. СОІД №163942. В модулі Довідник посад змінено набір полей системного виду реєстру 1 "Довідник посад" (V195_0_001.XML): Код (sSDol_Cd), Порядковий №(sSDol_Npp), Найменування (sSDol_NmF), Код по класифікатору (sSDol_KlCd), Професійна назва роботи (SprD_PrfNmR), Оклад за замовчуванням (sSDol_OklDefS). 

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №164490. В WEB-інтерфейсі реалізований модуль настройки доступу до реєстрів, підсистема "Адміністрування". Створений Контролер /api/accessControl/AccessRegistry і методи:
  • /// Отримати список модифікованих реєстрів за кодом фірми і користувача Task<BaseResponse<List<RepAccDTO>>> GetRegistryAccessByFirmAndUser([FromBody] RstAccRequest request)
  • /// Отримати список модифікованих реєстрів за кодом фірми , користувача і признаку ролі Task<BaseResponse<List<RstAccDto>>> GetRegistryAccess([FromBody] RstAccRequest request)
  • ///Отримати список модифікованих реєстрів за кодом фірми , користувача і з врахуванням реєстрів на ролі користувача Task<BaseResponse<List<RstAccDto>>> GetRegistryAccessWithRole([FromBody] RstAccRequest request)
  • /// Отримати  список всіх  ролей для модуля реєстрів Task<BaseResponse<List<UsrRoleGroupDto>>> GetRolesForRegistry([FromBody] ApiEmptyArgs args)
  • /// Отримати список всіх груп для модуля реєстрів Task<BaseResponse<List<UsrRoleGroupDto>>> GetGroupsForRegistry([FromBody] ApiEmptyArgs args)
  • /// Отримати список всіх груп для модуля реєстрів за кодом користувача Task<BaseResponse<List<UsrRoleGroupDto>>> GetUsersForRegistry([FromBody] RstAccRequest request)
  • /// Отримати список дочірніх реєстрів за кодом модуля Task<BaseResponse<List<RstAccListDto>>> GetRstAccLevel2List([FromBody] RstAccLevel2Request request)
  • /// Отримати список модулів Task<BaseResponse<List<RstAccListDto>>> GetRstAccLevel1List([FromBody] ApiEmptyArgs args)
  • /// Отримати список фірм Task<BaseResponse<List<UsrRoleGroupDto>>> GetFirmsForRegistry([FromBody] ApiEmptyArgs args)
  • /// Отримати список реєстрів з XML файлів, якщо код модуля рівний 0, вертається повний список Task<BaseResponse<List<RstAccListDto>>> GetRegistrys([FromBody] RegistrysRequest request)
  • /// Добавити запис у список модифікованих реєстрів Task<BaseResponse<RepAccDTO>> AddRegistryRecord([FromBody] RepAccDTO request)
  • /// Видалити запис зі списка модифікованих реєстрів Task<BaseResponse<EmptyResult>> RemoveRegistryRecord([FromBody] RepAccDTO request)
 2. СОІД №164937. Розроблено механізм перевірки та відображення доступності сервісів шлюзу. На сторінці адміністрування сервера застосунків (закладка "Налаштування інтеграцій") додано пункт "Статус", у якому розміщено індикатори стану сервісів і кнопки оновлення станів їхньої доступності.
 3. СОІД №164939. Налаштування SIP-сервера (телефонія) перенесено з десктопа на сторінку адміністрування сервера додатків. Створено окрему вкладку налаштування параметрів
 4. СОІД №164940. За результатами доопрацювання №164939 видалено вкладку "Розсилки" з десктоп-клієнта: підсистема "Адміністратор", модуль "Підприємство і доступ до даних".
 5. СОІД №165217. Доопрацьовано Центр повідомлень ISpro. Під час первинного виклику Центру повідомлень проводиться перевірка:
  • - якщо первинний виклик Центру сповіщень зі станції ISpro здійснюється користувачем ОС, від імені якого ще не запущено жодного екземпляра, то запуск Центру дозволено незалежно від кількості процесів ISNOTIFICATIONS.EXE, що працюють під іншими користувачами;
  • - якщо від користувача ОС, від імені якого працює ISpro, уже запущено Центр сповіщень, то всі наступні спроби запуску процесу для цього користувача заборонені.
 6. СОІД №165225. В комбобоксі обрання періоду збільшено граничну дату до 2050 року. Даний комбобокс використовується в модулях керування періодами, плануванні виробництва та інших.
 7. СОІД №165413. В інсталяторі оновлень реалізовано можливість автоматичного збереження протоколу встановлення. На фінальній формі інсталятора розташований чекбокс, який відповідає за збереження протоколу інсталяції. за замовчуванням чекбокс активний. Якщо користувачеві не потрібен збережений файл протоколу, чекбокс можна вимкнути перед закриттям останньої форми. Файл протоколу зберігається в серверній частині в каталог \Logs\ у вигляді файлу з ім'ям ISpro 8.00.00#.###_ рррр-мм-дд--гг-мм-сс .log
 8. СОІД №163998. Реалізована можливість відправки ел. пошти засобами ІС-про з використанням сервісу office365.
 9. СОІД №164578. На сервері застосунків додано селектор вибору рівня логування ISproGateway. Реалізовані додаткові запису до журналу в ISproGateway, а також під час операцій з ISproGateway на сторінці адміністрування серверу застосунків.
 10. СОІД №163503. У реєстри додано обробку поля REC_STYLE_NAME_USER. Для встановлення кольору користувач додає в реєстр SQL-поле REC_STYLE_NAME_USER. Обробник на сервері додатків, якщо таке поле є, перевіряє його вміст і переписує з нього значення в системне поле REC_STYLE_NAMEДопустимі стилі: 'normal', 'editable', 'disabled', 'undeletable', 'blue', 'green' , 'gray', 'gray_bg', 'default_bg', 'form_bg', 'flat', 'ctrl3d', 'bold', 'nobold', 'italic', 'noitalic', 'deleted', 'bad', 'modified', 'error', 'disabled_dark', 'delta_minus', 'delta_plus', 'closed', 'hand_edited', 'closed_ssu', 'calendar_workday', 'calendar_nonworkday', 'calendar_today'. Вказується як рядок після префікса 'style::'.
  Приклад заповнення: CASE
      WHEN Coalesce(Srd_Stt, 1) = 0 THEN 'style::closed_ssu'
      ELSE 'style::editable'
  END
 11. СОІД №165540. В інсталяторі оновлень реалізовано механізм видалення застарілих невикористовуваних файлів з каталогу серверної частини. Видалення відбувається в процесі оновлення каталогів і файлів серверної частини.
 12. СОІД №164036. Налаштування поштових серверів для приймання та відправлення пошти перенесено з десктоп-клієнта на сторінку адміністрування сервера застосунків, Пункт "Пошта" на основній вкладці. Налаштування проводиться в розрізі підприємств.
 13. СОІД №165749. Функціонал налаштувань і авторизації сервера застосунків на шлюзі перенесено з пункту "Налаштування інтеграція" в пункт "Прив'язка до ISpro Gateway" на основній вкладці старниці адміністрування СП.
 14. СОІД №164814. Для форм "Вибір вихідної форми" і "Налаштування меню звітів", які використовуються у всіх модулях системи, додано розділ із полем "Опис звіту", у який виводиться вся інформація з опису звіту.

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання
 1. СОІД №164689. Розроблено метод для контролю індексів документів.
  api/documentflow/document/TestDuplStringValues
  Під час збереження документа метод перевіряє наявність індексу в базі даних, за наявності повторюваного значення виводить повідомлення.

WEB

Доопрацювання
 1. СОІД №152396. Додана можливість створення користувальницьких реєстрів в модулі “Дизайнер документа”.
 2. СОІД №152749. Реалізовані підсумкові значення для реєстрів.
 3. СОІД №160835. Реалізована можливість встановлення підказки в поля.
 4. СОІД №160883. Реалізована можливість використання логічних виразів для свойства required(обов'язкове) поле, в налаштувані поля. 
 5. СОІД №160927. Реалізована можливість встановлення додаткових параметрів для виклику протоколу. 
 6. СОІД №161274. Додана можливість переміщувати діаграму в модулі “Дизайнер процесів”.
 7. СОІД №162918. Реалізовано автоматичне встановлення властивості “Виконуваний” процес для діаграми в модулі “Дизайнер процесів”.
 8. СОІД №163104. Додана можливість завантаження бланка\вкладення з підписом.Для документів котрі підписаної електронно цифровим підписом.
 9. СОІД №163359. Додана можливість викликів сторонніх API при налаштуванні події в Конструкторі модулів\Дизайнер документів. 
 10. СОІД №164010. Додана можливість виклику протоколу для модулів “Дизайнер документів” та “Конструктор”.
 11. СОІД №164449. Додана нова властивість події “Показати спіннер завантаження”. При встановлені даної властивості буде запускатися індикація завантаження до тих пір поки подія не завершить свою работу.
 12. СОІД №164450. Додана нова властивість події “Оновлення реєстру”. Дана властивість відповідає за що після виконання даної події треба оновити реєстр.
 13. СОІД №164524. Додана можливість налаштування поведінки вкладки документа. Додані такі властивості як: Активність владки, Тільки для читання, Сховати
 14. СОІД №164789. До бокової панелі компонентів в модулях “Конструктор”\”Дизайнер документів” доданий новий компонент “Користувальницький скріпт”.
 15. СОІД №165030. Додана можливість налаштування події gridCalc для колонок окремо. 
 16. СОІД №165073. Додана можливість встановлення найменування кнопок управління реєстрів в документі.
 17. СОІД №165099. Додана можливість редагування деревовидного реестру. 
 18. СОІД №165232. Додана можливість отримання попереднього значення поля в редагуючих колонках.
 19. СОІД №164769. Для реалізації внесення програм розрахунку в підсистемі Облік заробітної плати створений модуль Параметри / Налаштування, документ WEB Програми користувача і методи створення, перегляду, зміни і видалення документу, для відображення даних таблиць CSPRG і CSPRGU в модулі створений XML- реестри і довідник для даних поля таблиць CsPrg _ PrgTp - Унікальний код тип програми в розрізі документу 
 20. СОІД №165428. Розроблено документ, що описує приклади роботи користувацьких скриптів у Конструкторі ІСпро. Файл із прикладами додано у вкладення до доопрацювання.

Дизайнер WEB-звітів

Доопрацювання
 1. СОІД №164550. Виконано оновлення мовного пакету дизайнера WEB-звітів до версії 2023.2.
 2. СОІД №133450. Реалізовано функцію для виведення інформаційного повідомлення під час роботи з діалогом звіту. 
 3. СОІД №№165053, 165383. Змінено алгоритм виконання функцій конвертування валют ToWordsUa(object, string), ToWordsRu(object, string). Реалізовано вибір основної та розмінної грошової одиниці з довідника Загальні довідники/Види валют.

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті -169 .