Випущено версію 8.00.005


Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №2124966. WEB. Платіжні документи. Реалізовано автозаповнення комбобоксів в платіжних документах, авансових звітах, касових ордерах та документах інвентаризації: Контрагент: заповнює назву, код, іпн, єдрпоу, адреса, основний рахунок контрагента; Рахунок контрагента: заповнює код банка, назву банка, кор. рахунок банка, код кор. банка, назву кор. банка; Рахунок підприємства: заповнює код банка, назву банка, кор. рахунок банка, код кор. банка, назву кор. банка. Автозаповнення працює як при виборі з випадаючого списку так і при виборі з вікна реєстру.
 2. СОІД №2155266. Клієнт-банк. У вікні створення нової конфігурації видалено поле "Протокол" за неактуальністю.
 3. СОІД №2159664. WEB. Авансові звіти. В Дизайнер документів додано шаблон "Авансова операція". Додано поля: Номер документу; Дата (обов'язкове поле); Номенклатура; Валюта; Курс валюти операції; Курс валюти; Сума податку; Податкова модель; Сума в валюті операції; Сума операції; Коментар; Контрагент; Кор. Рахунок; Код аналітичного обліку; Стаття платежу; Податки по документу (таблиця). Додані можливості: Перегляду (за відсутності доступу на редагування); Редагування; Видалення; Створення.
 4. СОІД №2159700. Реалізовано метод-обробник зміни значень полів авансових звітів: Сума операції по валюті, податків; Кор. рахунок (отримання даних про аналітику); Курс валюти (отримання зворотного курсу, зміна суми по валюті, загальної суми, перерахунок списку та сум податків, зміна курсу); Валюта (отримання базового та зворотного курсів, перерахунок суми по валюті та загальної суми, перерахунок списку та сум податків); Дата документа; Зворотній курс валюти (отримання базового курсу, перерахунок суми по валюті та загальної суми, перехунок списку та сум податків); Загальна сума.  
 5. СОІД №2160426. Реалізовано метод пошуку та створення контрагентів, розрахункових рахунків та банків за даними банківської виписки, на метод серверу додатків.
 6. СОІД №2147046. WEB. Для платіжних документів, касових ордерів, авансових звітів, документів інвентаризації, підключено контроль доступу по журналу: - якщо користувач натискає "створити" в розрізі журналу, що немає доступу на створення - документ не відкривається і відображається інформаційне повідомлення; - якщо користувач відкриває документ в розрізі журналу, котрий немає доступу на створення - документ відкривається тільки для перегляду (без можливості редагування); - якщо користувач спробує видалити документ в розрізі журналу, котрий немає доступу на створення - документ не видаляється, а користувачу буде відображене інформаційне повідомлення.
 7. СОІД №2133120. Реалізовано методи пошуку і зачитування журналу, запис журналу, отримання об'єкту обліку по журналу, отримання аналітики і виду документу по журналу, отримання параметру по журналу на методи серверу додатків.
 8. СОІД №2133174. Переписано функції: - створення переліку журналів; функції формування переліку для комбо-боксів на методи серверу додатків.
 9. СОІД №2133192. Переписано базові функції для роботи з журналами на сервер додатків. Реалізовано методи:
      api/dictionaries/common/Journal/Get - отримання журналу і всіх зв'язних даних (аналітика, доступ, параметри). 
      api/dictionaries/common/Journal/Delete - видалення журналу і всіх зв'язних даних (аналітика, доступ, параметри).
      api/dictionaries/common/Journal/Creation - створення журналу зі збереженням всіх зв'язних даних (аналітика, доступ, параметри).
      api/dictionaries/common/Journal/Update - оновлення журналу зі збереженням всіх зв'язних даних (аналітика, доступ, параметри).
      api/dictionaries/common/Journal/Copy - копіювання журналу.
      api/dictionaries/common/Journal/Prepare - підготовка документу.
 10. СОІД №2133204. Реалізовані базові методи для роботи з відповідними журналами на сервері додатків: отримання відповідного журналу; створення відповідного журналу; оновлення відповідного журналу; видалення відповідного журналу; отримання всіх відповідних журналів; отримання відповідного журнал по журналу.
 11. СОІД №2133216. Переписані на сервер додатків методи встановлення та отримання доступу по журналам. Реалізовано метод перевірки доступу до журналу. Викликається при перевірці доступу до журналу, при створенні/видаленні/редагуванні (наприклад, касовий ордер, платіжний документ). Реалізовано метод отримання переліку доступів по журналу за різними характеристиками (користувачу, бізнес-процесу, документу, типам документа, журналу). До методів отримання доступу на рівні серверу додатків підключено кешування для швидкого отримання доступу (без звернення до БД кожного виклику). Реалізовано механізм обробки кешування доступу журналів.
 12. СОІД №2133450. Реалізовано метод-обробник зміни значень полів: Отримувач (зачитування ідентифікатора рахунку, назви рахунку, ідентифікатора банку, код банку, назва банку, назва кор. рахунку, код кор. банка, ідентифікатор кор. банку, назва кор. банку); Платник (зачитування ідентифікатора рахунку, назви рахунку, ідентифікатора банку, код банку, назва банку, назва кор. рахунку, код кор. банка, ідентифікатор кор. банку, назва кор. банку); Сума по документу (перерахунок сум, перерахунок суми обов'язкової продажі, перерахунок податків); Податкова модель (перерахунок податків); Рахунок отримувача (зачитування об'єкту обліку, зачитування аналітичної картотеки, очищення аналітики); Рахунок платника (зачитування об'єкту обліку, зачитування аналітичної картотеки, очищення аналітики); Дата документа (зміна номеру, отримання курсу, перерахунок сум); Сума продаж, відсоток продаж (контроль відсотку, перерахунок сум.
 13. СОІД №2133612. Реалізовано метод-обробник зміни значень полів касових документів: Об'єкт обліку (зміна номеру, зміна аналітичної картки, зміна аналітики); Дата (зміна номеру, зміна курсу валют, перерахунок сум); Валюта (зміна курсу, перерахунок сум); Курс (перерахунок сум); Сума документу (перерахунок сум, перерахунок податків); Податкова модель (перерахунок податків); Кор. рахунок (зачитання аналітики всіх рівнів); Аналітичний облік (отримання даних на рівні аналітичної картки) .
 14. СОІД №2133654. Реалізовано метод-обробник зміни значень полів авансових звітів: Дата документу (зміна номеру, отримання курсу, перерахунок сум); Відрядження (розрахунок суми залишку попереднього звіту, зміна балансової моделі, зміна об'єкту обліку); Працівник (розрахунок суми залишку попереднього звіту, зміна балансової моделі, зміна об'єкту обліку, зачитування відрядження, зачитування підрозділу); Ручне коригування залишку (розрахунок суми залишку попереднього звіту, зміна балансової моделі, зміна об'єкту обліку); Об'єкт обліку (розрахунок суми залишку попереднього звіту, зміна балансової моделі, зміна об'єкту обліку); Валюта обліку (отримання курсу, перерахунок сум, зміна балансової моделі, розрахунок суми залишку попереднього звіту, зміна балансової моделі, зміна об'єкту обліку) .
 15. СОІД №2136078. WEB. В мультифірменому підприємстві, якщо обрано режим "Всі підприємства" заборонено використання базових можливостей роботи з документами (створення, редагування, видалення), (платіжні документи, касові ордери, авансові звіти, документи інвентаризації). Користувач сповіщається відповідними повідомленнями. Дана можливість відкривати документи на перегляд.
 16. СОІД №2138214. WEB. Доопрацьовано компонент дати. При створенні або редагуванні дати в документах, є можливість вказати тільки день, після переходу на інше поле, система автоматично додасть поточний місяць та рік. Або додавши день/місяць - система додасть поточний рік .
 17. СОІД №2196000. Платіжні документи. На виконання наказу Міністерства фінансів від 13.12.2022 №430. Додано звіт C037_007.RPF - FRCore Платiжна iнструкцiя.

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №2176548. Звіт R302_008.RPF "Експорт для Е-дата API". На друковану форму звіту додано вивід інформації щодо стану завантаження даних на портал Є-дата.
 2. СОІД №2153988. Картотека обліку договорів. В картку договору, на першу закладку (після поля Обґрунтування), додано поля:
  ·         «Тендер у Prozorro» (Dog_PrzrTenderId), довжина поля фіксована - 22 символи;
  ·         «Договір у Prozorro» (Dog_PrzrDogId), довжина поля фіксована - 32 символи.
  Поля доступні тільки у випадку встановленого в налаштуваннях параметру «Відображати поля для є-дата».
 3. СОІД №2167686. Звіт R302_007.RPF "Експорт для Е-дата". Внесено зміни в поля «ID_Договору_у_Prozorro» та «ID_Тендеру_у_Prozorro» структури шаблону вигрузки договорів. Раніше поля заповнювались із полів користувача картки договору. Тепер поля заповнюються із системних полів картки договору - ID Договору у Prozorro (Dog_PrzrDogId) та ID Тендеру у Prozorro (Dog_PrzrTenderId).
 4. СОІД №2134662. На сервері додатків реалізовано довідник типів договорів (Налаштування договорів). Підключені базові операції з типами договору: створення, редагування, видалення, копіювання, відкриття на перегляд типу договору. В дизайнер документів/Облік договорів додано картку типу договору.
 5. СОІД №2145462. Розширено структуру типу договору (ContractGroup):
  ·         додано властивість автоматичного розрахунку суми договору (рцд;код;назва) (BaseGetResult AutomaticCalculationInfo);
  ·         додано список опцій типу договору (List<ContractGroupOption> ContractGroupOptions);
  ·         додано список операцій типу договору (List<ContractGroupOperation> ContractGroupOperations);
  ·         додано список сторін типу договору (List<ContractSides> ContractSides).
  Доопрацьовано базові методи для роботи з типами договорів на сервері додатків:
  ·         метод підготовки створення типи договору api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Prepare);
  ·         метод отримання типу договору (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Get);
  ·         методи збереження типу договору (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Creation), (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Update);
  ·         метод копіювання типу договору (api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Copy).
 6. СОІД №2159430. Облік розрахунків по договорам. Групу звітів "ЖЭК (ОСМД)" перейменовано на "Розрахунки по експлуатаційним послугам оренди .

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №2147460. Розрахунки з контрагентами. Звіти FR «Акт взаимозачетов» (RE87_001) та FR «Карточка инв. расч. с контрагентами» (RE86_001) об’єднано в звіт FRCore "Акт взаємозаліку/Картка інвентаризації розрахунків з контрагентами" CE87_001.
 2. СОІД №2155548. Розрахунки з контрагентами/ Картотека обліку взаєморозрахунків. Реалізована мультимовність звіту 393 Акт звірки (Передача в Медок) R393_015.
 3. СОІД №2133666. Реалізовано метод-обробник зміни значень полів документів інвентаризації: Дата документу (зміна номеру, отримання курсу, перерахунок сум); Сума документу (перерахунок сум, очищення списку розноски по шифрах, перерахунок податків); Дебітор (очищення списку документів оплат дебіторів); Тип документу (очищення списку документів оплат дебіторів); Кредитор (очищення списку документів оплат кредиторів); Податкова модель (перерахунок сум).

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД№2146686. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Головний журнал. Звіт R314_004 FR Журнал операцій (ф. альбом) переведено на FRCore.
 2. СОІД №2130816, №2118426. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Бухгалтерська довідка Ф1. Звіт R131_008.RPF Бухгалтерська довідка без аналітики (Проєкт) переведена на FRCore та об'єднана зі звітом R131_009.RPF (бухгалтерська довідка) з можливістю вибору параметра “З аналітикою&rdquo.
 3. СОІД №2130528, №2118414. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Бухгалтерська довідка Ф1. Звіт R131_006.RPF "Бухгалтерська довідка (бюджет)" переведений на FRCore та об'єднаний зі звітом R131_007.RPF з можливістю вибору параметра "З аналітикою”.
 4. СОІД №2130480, №2141496. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Бухгалтерська довідка Ф1. Звіт R131_002.RPF "Бухгалтерська довідка без аналітики" переведений на FRCore та об'єднаний зі звітом R131_003.RPF з можливістю вибору параметра "З аналітикою".
 5. СОІД №2172756. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. Доопрацьовано звіти групи 005. При формуванні звітів додано окремий комбобокс для вибору року.
 6. СОІД №1825896. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери. Додано можливість виключення проводок операцій бухдовідки у налаштуваннях меморіального ордеру. При активованому чекбоксі “Не включати проводки операцій бухдовідки” відповідний ордер не буде містити суми із бухдовідок в оборотах та підсумках по ордеру, що дає можливість за потребою включити ці суми у зведений ордер.
 7. СОІД №2187618. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. Доопрацьовано звіти R005_002.RPF 5 FR Головна книга за місяць (табул) та R005_003.RPF 5 FR Головна книга за місяць (табул. по книзі), а саме, додано вивід кредитових оборотів при формуванні звітів по рахункам або по книзі.
 8. СОІД №2148528.Регламентована звітність.Оновлено бланк FR Податкова декларацiя з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) R372_124.RPF.
 9. СОІД №2155746.Регламентована звітність.Переведено звіт R372_082.RPF FR Довільна форма звітності з розвернутою табулірованою аналітикой.
 10. СОІД №2133288.Регламентована звітність.Обновлено звіт R372_420.RPF FR Форма 1-НС таблиця звiту .
 11. СОІД №2096298.Регламентована звітність.Оновлено бланк № 2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції" R372_375.RPF.
 12. СОІД №2133300.Регламентована звітність.В звіті R372_312.RPF Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань реалізовано можливість виводу даних в друковану форму помісячно.
 13. СОІД №2159682. Головна книга/Регламентована звітність.Оновлено бланк Податкової декларації з податку на прибуток Додаток АВ R372_070.RPF.
 14. СОІД №2169816. Головна книга/Регламентована звітність. У звіті R372_312.RPF Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань реалізовано можливість виводу в друковану форму зміни по кошторису по строкам "Затверджено на кошторисом рік","Разом","Залишок річних бюджетних".

Фінансове планування і аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №2081970. Реалізовано базовий набір методів для роботи WEB із системним довідником 64 “Наказ кошторису” для забезпечення роботи системних механізмів (api/dictionaries/accesspoint/1/64/filter).
 2. СОІД №2159736. Доопрацьована функція BPRO.FKSH_SEL_ORG() для мультивибору із мережі організацій в параметрах звітів модуля кошторис та план асигнувань.
 3. СОІД №2072754. Додано системний шаблон модуля Фінансові таблиці у Конструктор WEB.
 4. СОІД №2072736. Додано системний шаблон модуля Кошторис та план асигнувань у Конструктор WEB.
 5. СОІД №2162886. Фінансове планування та аналіз/ Налаштування, закладка Довідники/ Показники бюджету додано новий довідник Допоміжні показники з полями: Індетифікатор, Найменування, Опис, Аналітична картотека, Одиниці виміру та параметром-ознакою Для всіх структурних одиниць.
 6. СОІД №2153592. Фінансові таблиці. Доопрацьована мультимовність для звіту RB52_001 FR Розрахункова таблиця.
 7. СОІД №2153598. Фінансові таблиці. Доопрацьована мультимовність для звіту RB49_001 FR Реєстр розрахункових таблиць.
 8. СОІД №2154420. План надходжень та виплат. Доопрацьована мультимовність для звіту RB60_001 FR План надходжень та виплат.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №2073750. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Технологічна карта. Звіт RC16_001.RPF “Технологічна карта” переведений на FRCore.
 2. СОІД №2090424. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію. Звіт R804_001.RPF “Специфікація на продукцію” переведений на FRCore.
 3. СОІД №2090436. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію. Звіт RF42_001.RPF “Специфікація на продукцію (багаторівневий)” переведений на FRCore.
 4. СОІД №2128044. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Звіт FR24_001.RPF перейменований у “Акт (складові)” та переведений на FRCore.
 5. СОІД №2128056. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Звіт FR46_001.RPF перейменований у “Акт виробничої комплектації” та переведений на FRCore.
 6. СОІД №2136618. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича розукомплектація. Звіт RF56_001.RPF “Акт виробничої розукомплектації” переведений на FRCore.
 7. СОІД №2136822. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Довідник бригад. Звіт RF65_001.RPF “Довідник бригад” переведений на FRCore.
 8. СОІД №2145912. Облік виробництва/ Керування цехом/ Облік операцій. Якщо в реєстрі не вибраний Підрозділ, а користувач вибирає Дільницю – додане повідомлення про необхідність обрати Підрозділ.
 9. СОІД №2136924. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Виробниче замовлення. Звіт R883_001.RPF “Виробниче замовлення” переведений на FRCore.
 10. СОІД №2145894. Облік виробництва/ Керування цехом/Акти списання. Звіт R867_001.RPF “Акт списання (виробництво)” переведений на FRCore.
 11. СОІД №2145876. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Шаблон виробничої операції. Звіт R844_001.RPF “Шаблон виробничої операції” переведений на FRCore.
 12. СОІД №2156064. Облік виробництва/ Керування цехом/ Облік вироблення. Звіт RD68_001.RPF “Картка обліку операцій” переведений на FRCore.
 13. СОІД №2155506. Облік виробництва/ Планування виробництва/Зведений план виробництва. Реалізовано мультимовність звітів.
 14. СОІД №2155452. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладні на повернення відходів/ Звіт/ Формування звіту. Реалізовано мультимовність звіту RC55_001.RPF “Відомість з відходів” .
 15. СОІД №2156070. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ План-завдання виробництву. Звіт R793_001.RPF “План-завдання” переведений на FRCore.
 16. СОІД №2158878. Облік виробництва/ Керування цехом/ Заявка на постачання / Звіт R336_001 RPF “Заявка на постачання” переведений на FRCore.
 17. СОІД №2160612. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/Розрахункова специфікація. Звіт RD19_001. RPF “Розрахункова специфікація” переведений на FR Core.
 18. СОІД №2160630. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Універсальний звіт виробництва. Звіт RB77_001.RPF перейменований в “Універсальний звіт” та переведений на FR Core.
 19. СОІД №2158890. Видалені звіти в наступних модулях Обліку виробництва:
  - Додаткові модулі/ Зведене добове замовлення виробництва звіт R893_001.RPF “Реєстр зведеного замовлення”
  - Калькуляція витрат/Планова собівартість звіт RA60_004.RPF “Калькуляція Хлібобулочний вироб”
  - Керування цехом/Звіт виробництва звіт R885_001.RPF “Звіт виробництва (для хлібокомбінату) .
 20. СОІД №2161896. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію. Звіт RF21_001.RPF “Документ специфікації на продукцію(багаторів.1)” переведений на FR Core.
 21. СОІД №2164518. Облік виробництва/ Калькуляція витрат/ Відомість калькуляції витрат. Переведені на XML наступні реєстри: реєстр типів калькуляції, реєстр БД відомостей калькуляції.
 22. СОІД №2164524. Облік виробництва/ Калькуляція витрат/ Відомість калькуляції витрат. Реалізовано коригування рядків у XML реєстрах (доопрацювання 2164518.
 23. СОІД №2168238. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Шаблони універсального звіту. Звіт RB75_001. RPF перейменований в “Специфікація виробничої операції” та переведений на FR Core.
 24. СОІД №2168280. Облік виробництва/Конфігурація виробництва/Операційно трудові нормативи/Документ/Операції. Реалізовано створення, редагування, копіювання, видалення операції.
 25. СОІД №2174634. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Відомість дефіциту матеріалів. Звіт RC14_002. RPF “Загальна потреба матеріалів” переведений на FR Core. Звіт RC14_001 . RPF “Відомість дефіциту матеріалів” - відправлений в архів.
 26. СОІД № 2176968. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича розукомплектація. У звіт CF56_001.RPF “Акт виробничої розукомплектації”, що переведений на FR Core, додали відображення інформацію про матеріали комплекту (по аналогії зі звітом СН46_001.RPF “Акт виробничої комплектації&rdquo.
 27. СОІД №2177370. Облік виробництва/ Керування цехом/ Звіт виробництва. Звіт R772_001. RPF “Випуск продукції” переведений на FR Core.
 28. СОІД №2176818. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ ОТН. Для випадку коли видаляється операція, або група операцій, що задіяні в документах, додано повідомлення для користувача, що таке видалення заборонено через задіяність у документах.
 29. СОІД №2168232. Облік виробництва/ Калькуляція затрат/ Планова собівартість. Звіт RA60_003. RPF “Планова калькуляція” переведений на FR Core.

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №2158170. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R664_003 FR Форма ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів (29.12.95) переведений на FRCore.
 2. СОІД №2158788. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R663_028 FR Акт приймання-передачі (Додаток до постанови №538 від 23/08/2016 р.) переведено на FRCore.
 3. СОІД №2160534. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Доопрацьовано звіт 56 FR «Штрих-коду для карток ОЗ» (R056_007.RPF). Тип штрих коду "Rcd" призначений за замовчуванням і першим у списку можливих варіантів при формуванні звіту. При виборі користувачем варіанта "по інвентарним" виводиться попереджувальне повідомлення: "Рекомендований тип штрих-коду "Rcd" для подальшого сканування та використання у відомості інвентаризації фактичної кількості ОЗ". Також реалізовано генерацію штрих-коду з поля Штрих-код на закладці Додатково в картці ОЗ.
 4. СОІД №2158800. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R663_010 FR "Відомість про ОЗ, які пропонуються до відчуження (Додаток 1)" переведено на FRCore.
 5. СОІД №2158776. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R663_008 FR "Акт інвентаризації об'єктів, що пропонуються до списання (Додаток 2)" переведений на FRCore.
 6. СОІД №2158782. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R663_012 FR Акт інвентаризації ОЗ, які пропонуються до відчуження (Додаток 2)" переведений на FRCore.
 7. СОІД №2158716. У відомості інвентаризації ОЗ реалізовано заміну циклу додавання записів на сервер по одному на пакетне завантаження всієї таблиці специфікації.
 8. СОІД №2158176. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R663_015 FR "Звіт за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна (Додаток 3)" переведений на FRCore.
 9. СОІД №2158188. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R663_009 FR "Звіт про списання об'єктів державної власності (Додаток 3)" переведений на FRCore.
 10. СОІД №2156874. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R658_014 FR "Акт переоцінки основних засобів (Наказ № 818 від 13.09.2016)" переведено на FRCore.
 11. СОІД №2146074. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R658_005 FR "Акт ремонту (модернізації) (спецзв'язок) (Додаток 4)" переведений на FRCore.
 12. СОІД №2146080. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R658_013 FR "Акт приймання відр., реконстр. та модерн. ОС (Наказ № 818 від 13.09.2016)" переведений на FRCore.
 13. СОІД №2154318. Реалізовано розширення моделі серверного методу IsProApi.FixedAssets.Application.FixedAssets.MovementServices.GetAsync (Int64 rcd), додано властивості з кодом основи та RCD документа select OSMOV_OsnCd, SMOV_OsnRcd from Os.
 14. СОІД №2035062. У web-версії реалізовано створення та видалення відомостей інвентаризації. До відомості додано специфікацію.
 15. СОІД №2145264. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R658_012 FR "Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ (Наказ № 818 від 13.09.2016)" переведено на FRCore.
 16. СОІД №2140794. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R658_002 FR "Форма ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремонтованих" переведений на FRCore.
 17. СОІД №2141262. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl+F9. Звіт R658_007 FR "Форма ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремонтованих (подвійна)" переведений на FRCore.
 18. СОІД №2168274. Облік ОС / Документи руху ОС / Ctrl+F9. Звіт R663_030 FR “Інспекторське посвідчення (Додаток 3)” переведено на FRCore.
 19. СОІД №2168292. Облік ОС / Документи руху ОС / Ctrl+F9. Звіт R663_007 FR “Відомість про об'єкти, що пропонуються до списання. Додаток 1." переведений на FRCore.
 20. СОІД №2171436. Облік ОС / Документи руху ОС/Ctrl+F9. Звіт R663_026 FR “Акт списання вилучених документів із бібліотечного фонду (Наказ № 818 13.09.2016)” переведено на FRCore.
 21. СОІД №2140800. Реалізовано розширення моделі серверного методу IsProApi.FixedAssets.Application.FixedAssets.MovementServices.GetAsync (Int64 rcd). Підключено властивості rcd, code, name із довідника типових операцій SELECT Sto_Rcd, Sto_Cd, Sto_Nm FROM STO.
 22. СОІД №2127546. У довіднику дорогоцінних матеріалів додано перевірку, в результаті якої не допускається видалення позицій, що використовуються в картотеці ОЗ.
 23. СОІД №2067402. У мобільному додатку Is-pro: InStock реалізовано можливість додавання / вибору нового сертифіката для підключення. Тепер користувачі можуть змінити сертифікат у разі потреби.
 24. СОІД №2172516. Доопрацьовано журнали у відомостях інвентаризації ОЗ, у режимі “Всі журнали” кнопка Створити не активна.
 25. СОІД №2162646. При здійсненні часткового переміщення ОЗ з однієї матеріально відповідальної особи на іншу додано можливість вибору центру витрат.
 26. СОІД №2170530. Реалізовано методи для отримання історії реквізитів картки ОС на дату аналогічні SQL-функцій, а також реалізовано повернення ліквідаційної вартості та нарахованої амортизації:
  api/FixedAssets/CardList/FixedAssetCardGetRequisite
  api/FixedAssets/CardList/FixedAssetCardGetAllRequisites
  Реквізити додано у звіт R110_002.RPF “Коди системних довідників підсистеми ОЗ” під кодами 73 і 74.
 27. СОІД №2181528. У методи історії реквізитів картки ОЗ додано новий реквізит: СКВ фактичний. Дороблено функцію OS_FR_CRT() для виводу СКВ фактичного у звіт R110_002.RPF “Коди системних довідників підсистеми ОЗ” під кодом 75.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №2125512. Модуль Особові рахунки працівників. Доопрацьований механізм коригування картотеки. Додана область коригування Військовий облік. На закладці додана форма для групового внесення по відміченим працівникам даних про перебування в зоні бойових дій, для виключення цих періодів із розрахунку утримання військлвлшл збору і формування записів надбавки, в розділі «Постійні нарахування» особового рахунку працівника с заданими датами початку і закінчення, виходячи із заданої базової суми в розрахунку за місяць. Докладна інструкція вкладена в дане повідомлення СОІД.
 2. СОІД №2102856. В модулі Списки на перерахування реалізовано звіт 329 FR «Заборгованiсть по виплатам лiкарняних ФСС» (R329_004). Звіт формується по відкритим спискам на перерахування з видами оплат по метод розрахунку 35 в міжрахунок, сформованим за останні 4 місяця до поточного облікового періоду включено з параметрами «Виплата по вказаним нарахуванням», «Виключати утримання із нарахованої суми», «Враховувати нарахування ФСС відкритих списків на перерахування», «Виплата нарахувань ФСС».
 3. СОІД №2142144. В модулі Особові рахунки реалізовано звіт 590 FR «Повідомлення про нараховані та виплачені суми при звiльненнi» (R590_030). В звіті формуються дані про нарахування, утримання, виплати в місяці звільнення.
 4. СОІД №2155620. Загальні довідники/ Календар на закладці Свята реалізовано автоматичне заповнення року закінчення свят, в яких було внесено рік початку. Рік закінчення вноситься рівним року початку.
 5. СОІД №2124174. В модулі Списки на перерахування. Доопрацьовано формування списків на перерахування заробітної плати з методом розрахунку 60 «Виплата зарплати»: при формуванні списку не залежно від параметру «Враховувати суми заборгованостей минулого періоду», якщо в минулих облікових періодах є списки на перерахування лікарняних ФСС зі статусом «Відкритий» або «Передані проводки і перерахування» суми по цих списках нарахувань та утримань виключаються з суми до виплати заробітної плати.
 6. СОІД №2120664. Доопрацьовано розрахунок фонду Єдиний соціальний внесок з методу розрахунку 117 Відрядження: якщо сума по методу розрахунку 117 за минулий місяць сторнується лікарняним або відпусткою, то сума цього сторно відноситься при розрахунку фонду по Розрахунковому періоду, якщо це сторно викликано нарахуванням простою за відпрацьовані дні минулого місяця, то база для фонду розраховується по Обліковому періоду.
 7. СОІД №2102856. В модулі Списки на перерахування. Меню Реєстр /Друк документа (Ctrl+F9) , реалізовано системний звіт 329 FR «Заборгованість по виплатам лiкарняних ФСС» R329_004.RPF. Для звірки заборгованості виплат лікарняних ФСС в розрізі працівників та сум з податками звіт формується із модуля «Списки на перерахування» поточного облікового періоду. В звіті відображаються дані по нарахуванню лікарняних ФСС. У звіт збираються дані за попередні періоди із відкритих списків на виплату в міжрахунок лікарняних ФСС, сформованих з параметрами: «Виплати по вказаним нарахуванням», «Враховувати усі вид доходів при розрахунку податків», «Враховувати нарахування ФСС відкритих списків»,«Виплати нарахувань ФСС».
 8. СОІД №2083530 В модулі Звіти доопрацьовано Звіт 507 «FR Розподіл працівників по розмірам заробітної плати» R507_001.RPF: додано сортування по розміру зарплати, додано фільтр по розмірам зарплати.
 9. СОІД №2136588. В налаштуванні виду оплати з методом розрахунку 249 Військові збори в розділі «Властивості» доданий параметр «Не оплачувати». При відмітці даного параметру 1) вид оплати формує запис в розрахунковому листі працівника без суми, 2) заповнюється табель по даному виду оплати, 3) в картці працівника по виду стажу Страховий виключається період з розрахунку (період зчитується з розділу «Постійні нарахування»). Якщо параметр «Не оплачувати» не відмічений, то в розрахунковому листі, табелі записи формуються після проведення універсального документу з вказаним видом оплати. Також доопрацьована можливість створювати вручную запис виду оплати з методом розрахунку 249 «Військові збори» в розділі картки працівника «Постійні нарахування» .
 10. СОІД №2142144 В модулі Особові рахунки реалізовано звіт 590 FR «Повiдомлення про нарахованi та виплаченi суми при звiльненнi» (R590_030). В звіті формуються дані про нарахуванння, утримання, виплати в місяці звільнення.
 11. СОІД №2158866. В модулі Звіти. Доопрацьовано звіт 1601 FR «Вiдомiсть розрахунку ЄСВ за перiод» 1601_006.RPF. Реалізовано можливість вибору значень в списку Фондів.
 12. СОІД №2163336. В модулі Списки на перерахування. Звіт 494 «Утримання i фонди по списку на перерахування» R494_015.RPF переведено на FRCore Новый звіт - С494_015.RPF.
 13. СОІД №2156664. Модуль Звіти. Доопрацьовані звіти 181 «Розрахункова відомість по видам оплат» (R181_002.RPF). На діалоговій формі додані параметри: Включати Види оплат, з можливістю створити/редагувати групи видів оплат, Виводити посаду. Звіти R181_001.RPF, R181_003.RPF, R181_008.RPF, R181_010.RPF, R181_013.RPF видалені.
 14. СОІД №2163330. В модулі Списки на перерахування. Звіт 494 FR «Довідка - розрахунок для виплати ЄСВ» R494_001.RPF переведено на FRCore. Новий звіт С494_001.RPF.
 15. СОІД №2154522. В модулі Звіти. Звіти 759 FR «Розрахунковий лист (в 2 стовпці)» (R759_004.RPF) и 759 FR «Розрахунковий лист (в 2 стовпця)» (R759_019.RPF) об'єднані в один звіт R759_019.RPF FR. Звіти R759_004.RPF, R759_012.RPF видалено.
 16. СОІД №2105496. Доопрацьовано розрахунок премій по виду оплат з методом розрахунку 39 Щомісячна премія у разі налаштування розрахунку від планового заробітку, а вид оплати премії скопійовано з аналогічного виду оплати, але з налаштуванням розрахунку від фактичного заробітку.
 17. СОІД №2174268. Доопрацьовані функції , які передають в звіт 520 Відпускна записка (R 520_003) дані про суми зняття премій відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 486.
 18. СОІД №2178354. Модуль Списки на перерахування. Звіт 665 FR Реєстр перерахувань позики (R665_001 FR) по перерахуванням погашення позик працівників переведено на FRCore. Новий звіт C665_001.
 19. СОІД №215739. Модуль Об’єднана звітність. Змінено формат підписів відповідно до стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у звітах:FR «Додаток 1(пункт 1 розділу IV)» RG62_004.RPF, FR «Додаток 3 (табл.9)» RG62_003.RPF, FR «Додаток 4(пункт 4 розділу IV)» RG62_005.RPF, FR «Додаток 5 (табл.5)» RG62_001.RPF, FR «Додаток 6 (табл.7)» RG62_002.RPF, FR «Підсумки» RG62_006.RPF.;
 20. СОІД №2131620. Модуль Об’єднана звітність. В налаштуванні відомості на закладці «Військовозобов’язані» додано розділ «Мобілізація» з можливістю вибору видів оплат. По вказаному виду оплати в даному розділі записи в Додатку 5 (закладка «Працівники», вид реєстру 3.Додаток 5.Трудові відносини застрахованих осіб) не відображаються.
 21. СОІД №2155284. Об’єднана звітність. В Додатку 1 реалізовано відображення суми доходу в графі «Різниця» для записів з категорією застрахованої особи 72.
 22. СОІД №2156052. Модуль Об’єднана звітність. В Додатку 1 реалізовано відображення суми перерахунку доплати до мінімальної заробітної плати за попередній період в результаті нарахування лікарняного або відпустки. В місяці перерахунку в графах Оподатковуваний дохід, Сума фонду, Сума фонду (звіт) відображаються значення, зменшені на суму перерахованої доплати до мінімальної заробітної плати.
 23. СОІД №2152794 Результати розрахунку/ Звіти. У вікні для вибору параметрів формування звіту 157 «FR Зведена відомість нарахувань по видам оплат (вибір документів)» R157_009.RPF видалено параметри, що не використовуються .
 24. СОІД №2169942. Модуль Списки на перерахування. Звіт 691 FR «Поштовий переказ» R691_001.RPF переведено на FRCore.
 25. СОІД №2144976. Модуль Звіти. В звіті 246 «FR Відомість розподілу ВО по фондам з ДФ/ЕКВ» R246_001.RPF додано графу «№з/п» .
 26. СОІД №2154168. Модуль Звіти. Звіт 158 FR «Зведена відомість по групам ВО(ДФЕКВ) вибір СО» R158_006.RPF Змінено формат підписів відповідно до стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» .
 27. СОІД №2146680. Модуль Особові рахунки працівників. Звіт 1707 FR «Баланс відпусток по працівнику за період» RH07_002.RPF у вікні для вибору параметрів формування звіту додано можливість створення груп відпусток з вибором видів оплат.
 28. СОІД №2144550. Модуль Звіти. У звітах 1717 FR «Відомість вихідної заборгованості підприємства з ДФ/ЕКВ» RH17_001.RPF, 1698 «Відомість вихідної заборгованості працівників за ДФ/ЕКВ» RG98_001.RPF додано графу Всього.
 29. СОІД №2175996. В модулі Списки на перерахування. Звіт 618 FR «СП список авансу на пошту» R618_001.RPF переведено на FRCore.
 30. СОІД №1410522. Модуль Налаштування. Для видів оплат доопрацьовано поле «Коментар до виду оплат» Облік персоналу/ Облік праці та заробітної плати/Параметри/Налаштування - Види оплат.
  Для видів оплат додана нова вкладка Інші, на якій розміщено поле «Коментар до виду оплат» з можливістю редагування.
  У даному полі можна вносити опис, наприклад, мета використання, яка особливість використання, для яких категорій персоналу, згідно з якими вимогами було виконано налаштування, короткий алгоритм роботи і т.п.
  Даний опис можна відображати під час роботи з програмою у формах вибору видів оплат (при створенні), наприклад, при додаванні виду оплат у розрахунковому листі або універсальному документі. Для активації відображення необхідно в Облік персоналу/ Облік праці та заробітної плати/Параметри/Налаштування/Параметри/Інші у розділі "Інші" увімкнути параметр «Відображати інформацію про вид оплати» - Так.
 31. СОІД№1410516. Модуль Налаштування. Додано можливість для виду оплат вказувати повне найменування (до 255 символів)
  Облік персоналу/ Облік праці та заробітної плати / Параметри / Налаштування - Види оплат
  Для видів оплат додана нова вкладка Інші, на якій розміщено поле «Повне найменування виду оплат». Також це поле можна зачитувати під час використання програми користувача
  В елементах програми користувача у розділі «Поля» у групі «Вид оплати Розрахункового листа – Найменування» додано поле
  VO_NMLONG - Повне найменування виду оплати. Дане поле читається використовується під час роботи функції
  RL_UP_FIRST( Облiковий_перiод|0 ),
  RL_RP_FIRST( Розрахунковий_перiод|0 ),
  RL_NEXT(),
  RL_NM() – аналогічно як і для інших полів даного розділу.
 32. СОІД №1392894. В модулі Універсальний документ для документів з типом «Плановий табель», «Фактичний табель» доопрацьовано механізм копіювання даних табеля зазначеного працівника для інших працівників документа.
  Для копіювання необхідно відмітити працівника, дані якого потрібно скопіювати іншим. Натиснути меню Реєстр/ Копіювання табеля. У вікні вибрати працівників, для яких необхідно зробити копіювання та підтвердити. Як відбувається копіювання:
  Особливості роботи з плановим табелем:
  При копіюванні табеля від працівників до працівника, у яких типи графіків подені, визначені:
  Зміни - Зміни: переноситься інформація по днях, годинах відпрацювання, змін.
  Зміни -Режим роботи: переноситься інформація по днях, годинах відпрацювання, зміни дорівнює 1, дані по режимах обнуляються
  Режим роботи – режим роботи: переноситься інформація по днях, годинах відпрацювання, зміни, дані про режими.
  Режим роботи - зміни: переноситься інформація по днях, годинах відпрацювання, зміни дорівнює 1, дані по режимах не переносяться для працівників, які мають позмінний графік
  Особливості роботи з фактичним табелем:
  При копіюванні переносяться лише годинник та зміни.
  Правила перенесення днів та годин:
  Робочий день, який потрапляє на вихідний, робить день робочий і встановлює годинник
  Робочий день, який потрапляє на відпустку, лікарняний, відрядження нічого не змінює
  Вихідний день, відпустка, лікарняний, відрядження, що потрапляють на робочий день - робить день з незявленням (НЗ).
 33. СОІД №2124540. Звіт 547 FR «Бригадний наряд» R547_001.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт C547_001.RPF.
 34. СОІД №2126742. Звіт 459 FR «Реєстр перерахування авансу у банк» R459_001.RPF , який формується з модуля Списки на перерахування переведений на FRCore. Новий звіт C459_001.RPF.
 35. СОІД №2126220. Звіт 491 FR «СП зарплати на пошту (техн)» R491_001.RPF, який формується з модуля Списки на перерахування переведений на FRCore. Новий звіт C491_001.RPF.
 36. СОІД №2134236. Звіт 1830 FR «Наряд 17 «Вантажники» RI30_001.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт CI30_001.RPF.
 37. СОІД №2134242. Звіт 1830 FR «Наряд 17 «Вантажники». Контрольна довідка» RI30_002.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт CI30_002.RPF.
 38. СОІД №2134254. Звіт 1623 FR «Наряд - Розрахунковий табель» RG23_001.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт CG23_001.RPF.
 39. СОІД №2126586. Звіт 590 FR «Довідка (Форма №3) послідовний розрахунок ПДФО» R590_029.RPF, який формується з модуля Особові рахунки працівників переведений на FRCore. Новий звіт C590_029.RPF.
 40. СОІД №2142744. Звіт 172 FR «Відомість на премію» R172_002.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт C172_002.RPF. Звіт 172 FR «Відомість на премію» R172_003.RPF видалений, як дублюючий.
 41. СОІД №2142756. Звіт 172 FR «Відомість на премію-підр.таб. N» R172_004.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт C172_004.RPF.
 42. СОІД №2166642. Об’єднані звіти 172 FR «Відомість на премію» C172_002.RPF та 172 FR «Відомість на премію-підр.таб. N» C172_004.RPF, які формуються з модуля Документи, при цьому звіт C172_002.RPF видалений.
 43. СОІД №2143668. Звіт 982 FR «Відомість на виплату по середньому» R982_001.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт C982_001.RPF.
 44. СОІД №2144184. Звіт 653 FR «Відомість на інші нарахування/утримання» R653_002.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт C653_002.RPF.
 45. СОІД №2144652. Звіт 1751 FR «Наряд 17 Вантажників вторинна обробка таб.1» RH51_001.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт CH51_001.RPF.
 46. СОІД №2144844. Звіт 1752 FR «Наряд 17 Вантажників вторинна обробка таб.2» RH52_001.RPF, який формується з модуля Документи переведений на FRCore. Новий звіт CH52_001.RPF.
 47. СОІД №2161866. Звіти 1753 FR « Наряд 17 Вантажників вторинна обробка таб.3» RH53_001.RPF та 1758 FR « Наряд 17 Вантажників вторинна обробка таб.4» RH58_001.RPF, які формуються з модуля Документи переведені на FRCore. Звіти СH51_001.RPF, СH52_001.RPF, СH53_001.RPF та СH58_001.RPF об’єднані в один звіт - CH52_001.RPF, всі інші звіти видалені.
 48. СОІД №2145204. Звіт 917 FR «Універсальний документ» R917_013.RPF, який формується з модуля Універсальний документ переведений на FRCore. Новий звіт C917_013.RPF.
 49. СОІД №2169870. Звіт 1655 FR «Додаток до особового рахунку» RG55_004.RPF, який формується з модуля Особові рахунки працівників переведений на FRCore. Новий звіт CG55_004.RPF.
 50. СОІД №2082450. Реалізовано метод /api/dictionaries/SprPdr/GetAccPdrTn. Повертає ознаки наявності обмежень на доступ до підрозділів або до табельних номерів, або до структурних одиниць.
 51. СОІД №2175324. В коригуванні картотеки закладки "Військовий облік" додано текстове поле "Підстава" в яке можна вносити номер і дату наказу. При збереженні даних текст, внесений у це поле переносится в запис нової надбавки у поле "Підстава" в розділ «Постійні нарахування», створений через коригування картотеки.
 52. СОІД №2185542,2185518. В модулі Статистична звітність реалізовані звіти R359_040.RPF FR Данi для форми 'N1-ПВ' квартальна ( з 23 року) и R359_041. RPF Данi для форми 'N1-ПВ' термiнова-мiсячна ( з 23 року) відповідно Наказу Держстату від 12 травня 2022 №87.Звіти почнуть діяти з січня 2023 року.
 53. СОІД №2180484.При імпорті файла в модулі Е-лікарняні перед імпортом виконується контроль на дублювання записів по одному й тому же працівнику другого лікарняного на ті же дати.Якщо є тільки один лікарняний,який має номер крапкою , то імпортується цей же номер, але без крапки.
 54. СОІД №2178372.Звіт R650_001FR, який формується в модулі Списки на перерахування по перерахуванням погашення позик р працівників переведеноа FRCore. Новий звіт C650_001.RPF.
 55. СОІД №2183166.Звіт R590_015FR, який формується із реєстра особових рахунків по відміченим працівникам переведено на FRCore. Новий звіт C590_015.RPF.
 56. СОІД №2029956. Реалізовано згідно ДСТУ книжний (альбомний) формат: лівий (верхнй) - 3 см, правий (нижній) -1 см, верхній (лівий) - 2 см, нижній (правий)- 2 см. Змінені поля у Звітах: групи 520 «Відпускна записка», яка викликається із модуля Універсальний документ (520 FR «Вiдпускна записка» (R520_003.RPF), 520 FR «Вiдпускна записка (для суддiв)» (R520_008.RPF), 520 FR «Вiдпускна записка по ДФ» (R520_013.RPF), 520 FR «Вiдпускна записка ЧАЕС» (R520_007.RPF), 520 FR «Вiдпускна записка(iнд/неiнд частини)» (R520_004.RPF), 520 FR «Вiдпускна записка(з податками)» (R520_011.RPF), 520 FR «Відпускна записка з урахуванням коефіцієнта підвищення» (R520_014.RPF), 520 FR «Відпускна записка з урахуванням коефіцієнта підвищення за ДФ» (R520_016.RPF), 520 FR «Матерiальна допомога до вiдпустки» (R520_005.RPF), 520 FR «Надання матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань» (R520_015.RPF)); групи 640 «Розрахунок лiкарняного», яка викликається із модуля Універсальний документ (640 FR «Розрахунок групи лiкарняних» (R640_014.RPF), 640 FR «Розрахунок групи лiкарняних (Друк групами)» (R640_017.RPF), 640 FR «Розрахунок лiкарняного» (R640_004.RPF), 640 FR «Розрахунок лiкарняного в календарних днях» (R640_015.RPF), 640 FR «Розрахунок лiкарняного з плановою кiлькiстю днiв i годин» (R640_013.RPF), 640 FR «Розрахунок лiкарняного по ДФ» (R640_003.RPF)); групи 144 «Друк розрахунку середнього», яка викликається із модуля Універсальний документ (144 FR «Розрахунок вихідної допомоги» (R144_002.RPF), 144 FR «Розрахунок оплати по середньому (донорськi днi i держобов’язки)» (R144_003.RPF)); групи 1579 «Розрахунок відрядження», яка викликається із модуля Універсальний документ (1579 FR «Розрахунок вiдрядження» (RF79_003.RPF), 1579 FR «Розрахунок вiйськового збору» (RF79_005.RPF), 1579 FR «Розрахунок середньої з.п. вiйськовозобов'язаному» (RF79_004.RPF)); групи 639 «Меморіальний ордер 5», яка викликається із модуля Звіти (639 FR «Меморiальний ордер 5 з аналiтикою» (R639_003.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер №5 (N 405-авт (бюджет) вiд 27/07/2000)» (R639_004.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер 5 (R639_001)» (R639_001.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер 5 iз ЗП» (R639_008.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер №5-авт (№ 755 вiд 08/09/2017)» (R639_006.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер №5-авт (№ 755 вiд 08/09/2017) (студенти)» (R639_012.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер №5 (N 405-авт (бюджет))» (R639_005.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер №5 (N 755 вiд 08/09/2017)» (R639_009.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер №5 (N 755 вiд 08/09/2017)» (R639_013.RPF), 639 FR «Меморiальний ордер №5 (N 755 вiд 08/09/2017) (студенти)» (R639_011.RPF), 639 FR «Меморіальний ордер 5» (R639_007.RPF), 639 FR «Меморіальний ордер 5 (студенти)» (R639_002.RPF)) .
 57. СОІД №2137668. Об’єднана звітність. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4» оновлено довідник Категорії застрахованої особи, додано нові категорії (налаштування відомості закладка Фонди):
  ·          75 Гром. Укр.,що підписали контракт добровольця ТРО;
  ·          76 Мобілізація/Найм.прац.,які не отрим.грош. доходів;
  ·          77 Мобілізація/Прац.УТОГ,УТОС,не отрим.грош.доходів;
  ·          78 Мобілізація/Інваліди(50%інвал.),не отрим.грош.дох.;
  ·          79 Мобілізація/Інваліди /УТОГ,УТОС,не отрим.грош.дох.;
  ·          80 Мобілізація/Інвал.гром.орг.інвал.,не отрим.гр.дох.
   в розділі Підсумки додано нові рядки:
  ·         1.6.сума нарахованої заробітної плати за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ·         1.6.1 5.3%
  ·         1.6.2 5.5%
  ·         1.6.3 22%
  ·         2.6.за найманих працівників, призваних під час мобілізації службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ·         2.6.1 5.3%
  ·         2.6.2 5.5%
  ·         2.6.3 22%
  ·         3.7. на суму нарахованої заробітної плати за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ·         3.7.1 5.3%
  ·         3.7.2 5.5%
  ·         3.7.3 22%
  ·         4.4 Донараховано єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ·         4.4.1 5.3%
  ·         4.4.2 5.5%
  ·         4.4.3 22%
  ·         6.4 Зменшено суму нарахувань з єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення з них:
  ·         6.4.1 5.3%
  ·         6.4.2 5.5%
  ·         6.4.3 22%
  Додано нові форми експорту (для юридичних осіб J0500108, для фізичних осіб F0500108) .
 58. СОІД №2190126.Об’єднана звітність. Внесено зміни в друковані форми звітів 1662 FR «Підсумки» RG62_006, 1662 FR «Додаток 4ДФ (пункт 4 розділу IV)» RG62_005 відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4».

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №2111652. Відповідно до законодавства змінено найменування полів, що містять індивідуальний податковий номер на Реєстраційному номері облікової картки платника податків.
 2. СОІД №2117424. У довіднику звань для довідника військового складу додані нові записи:
  - Молодший сержантський і старшинський склад
  - Старший сержантський і старшинський склад
  - Вищий сержантський і старшинський склад
  При створенні нових звань недоступні застарілі записи військового складу :
  - Сержантський і старшинський склад
  - Прапорщики і мічмани
  Застарілі записи доступні тільки при редагуванні звань, яким вони раніше були присвоєні, для збереження історії звань в особистих картках.
 3. СОІД №2136678. В модулі Картотека особових карток перейменовано вид реєстру №47 Реєстр особових карток - Дата народження (3 дні з поточної дати). Даний реєстр відображає працівників із датою народження протягом 3-х днів з поточної дати включно.
 4. СОІД №2148834. Внесені зміни в найменування у звіті 1817 FR Повідомлення про зміну облікових даних RI17_013.RPF - "військового комісаріату" замінили на "територіального центру комплектування та соціальної підтримки", додали "{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 61 від 26.01.2022}".
 5. СОІД №2156184. В модулі Накази звіт 390 FR Реєстр наказів R390_001.RPF доопрацьовано на контроль формування по поточній структурній одиниці на мультифірмовій базі.
 6. СОІД №2155674. Для зручного вибору форми звіту перейменовані звіти групи 1807: FR Список ювілярів на рік (по всім СО, з розбивкою по категоріям) RI07_010.RPF, RI07_003.RPF FR Дати народження працівників (вибір року, місяця, категорії), RI07_005.RPF Дати народження працівників (вибір по статі, по віку).
 7. СОІД №2157630. В модулі Штатний розпис внесені зміни у звіти групи 140: перейменований R140_004.RPF на "Перелік змін в штатному розписі (наказ - дані в табличному вигляді), перейменований звіт R140_002.RPF на "Перелік змін в штатному розписі (наказ - дані в текстовому вигляді .
 8. СОІД №2136588. Доопрацьовано проведення наказу із Типовою операцією 086 Військові збори в залежності від налаштування виду оплати за методом розрахунку 249 Військові збори:
  ·     якщо в налаштуванні виду оплати за методом розрахунку 249 Військові збори вказаний параметр «Не оплачувати», то даний період не буде включено в страховий стаж працівника;
  ·     якщо в налаштуванні виду оплати за методом розрахунку 249 Військові збори вказаний параметр «Не оплачувати», то даний період не буде включено в страховий стаж працівника;
  ·     якщо параметр Не оплачувати не вказаний, то період буде включено в розрахунок страхового стажу.
  Для можливості виключення періоду знаходження працівника на військових зборах (мобілізації) із розрахунку стажу, що дає право на щорічну відпустку, доопрацьовано в налаштуванні довідника Відпустки у перелік видів оплат, які можна вибрати на закладці Виключення додані види оплат з методом розрахунку 249 Військові збори .
 9. СОІД №2007384. Доопрацьований алгоритм відображення надбавок в Постійних нарахуваннях, якщо в налаштуванні модуля Облік праці та заробітної плати / Параметри / Налаштування / розділі «Зв`язок з іншими підсистемами» відмічений параметр «Виконання наказів Розрахунковим відділом Зарплати» Так. Зі списку надбавок не приховується надбавка, що призначена на підприємстві, якщо наказ на призначення надбавки персонально із тим же видом оплати ще не підтверджений відділом Зарплати.
 10. СОІД №2132928. Реалізований метод API GetTextPreamblePaymentVOAsync для переведення на FRCore звітів RG14 022 FR і RG14 012 FR групи 1614 "Друк наказу" - аналог функції KDR _ VO _ COMM.
 11. СОІД №2132916. Реалізований метод API GetTextPreambleByCodeAsync для переведення на FRCore звітів RG14 022 FR і RG14 012 FR групи 1614 "Друк наказу" - аналог функції KDR _ PAM _ TEXT.
 12. СОІД №2170830. У налаштуванні підсистеми Облік кадрів у вкладці Зв'язок з іншими підсистемами доданий пункт Менеджмент персоналу. Якщо пункт включений, стає активною можливість передачі кандидатів з модуля Кандидати підсистеми Менеджмент персоналу WEB-версії в підсистему Облік кадрів і стає доступною кнопка Налаштування. При її натисканні відкривається вікно налаштування зв'язку з підсистемою Менеджмент персоналу. У вікні налаштування знаходиться параметр «Автоматичне формування проєкту наказу», якщо параметр відключений з модуля Кандидати передається картка кандидата, яку необхідно вибрати в операції наказу на прийом, якщо параметр включений відображається блок налаштування структурної одиниці, наказу, типової операції і журналу наказів. Для мультифірмової бази обов'язково має бути внесене універсальне налаштування для режиму Усі підприємства і додатково може бути внесене налаштування для структурних одиниць. При включеному параметрі і внесеному налаштуванні, після передачі кандидата з WEB- версії в модулі Накази автоматично створюється наказ з операцією прийому згідно налаштуванню.
 13. СОІД №2171004. У модулі Накази додана функціональність прийому на роботу кандидата з підсистеми Менеджмент персоналу. При створенні операції наказу на підставі типової операції 001 "Прийом на роботу" у вікні вибору працівника, в пункті меню Вид реалізований новий пункт меню "Кандидати з менеджменту персоналу". При виборі цього блокуються пункти меню Відображати кандидатів, Види реєстру і Відображати звільнених. При виборі пункту "Кандидати з менеджменту персоналу" в реєстрі відображається список кандидатів з модуля Кандидати підсистеми Менеджмент персоналу, які були передані в Облік кадрів. При виборі кандидата зі списку для наказу реквізити типової операції Прізвище Ім'я По батькові, Підрозділ і Посада (за виключенням варіанту, коли для найменування вакансії в підсистемі Менеджмент персоналу було обрано довільне найменування посади) заповнюються автоматично. У Особовій картці прийнятого працівника заповнюються анкетні дані, якщо вони були заповнені в модулі Кандидати - Дата народження, Пол, Мобільний телефон, E - mail, Освіта.
 14. СОІД №2177082. В модулі Накази в операції на підставі типової операції 003 «Звільнення» на вкладці Невикористані відпустки додана можливість вибору для компенсації, відпусток створених на підставі методів розрахунку 247 «Відпустка суддям» і 276 «Додаткова відпустка суддів&raquo.
 15. СОІД №2180388. Звіт 89 FR «Штатний розпис на дату (код по Класиф.профессiй)» R089_001.RPF, який формується з модуля Штатний розклад переведений на FRCore. Новий звіт C089_001.RPF.
 16. СОІД №2188626. Звіт 89 FR «Список вакантних посад на дату» R089_015.RPF, який формується з модуля Штатний розклад переведений на FRCore. Новий звіт C089_015.RPF.
 17. СОІД №2195244. До Спеціальних функцій додано параметр Розбивати строку Прізвище І.П. на окремі строки Прізвище, Ім’я та по Батькові.

Менеджмент персоналу

Доопрацювання
 1. СОІД №2156802, 2150790. У пункті головного меню Менеджмент персоналу у блоці Система самообслуговування створений модуль Календар подій. Модуль включає події наступних груп, виділених відповідним кольором:
  ·     Дні народження - червоний
  ·     Службові ювілеї - синій
  ·     Свята - жовтий
  ·     Мої відсутності - фіолетовий
  ·     Відсутності колег - темно-зелений
  ·     Опитування - зелений
  ·     Призначені цілі - помаранчевий
  під час перегляду календаря за місяць за кожною датою відображається кількість подій за кожною групою. По кліку лівою кнопкою миші по дню відкривається вікно Список задач з переліком подій з описом.
 2. СОІД №2132472. У модулях підсистеми Рекрутинг Вакансії та Кандидати реалізовано використання даних штатного розпису : вибір штатної позиції або вакансії.
 3. СОІД №2164254. Розроблений метод API GetListForPeriod, який повертає дані об отсутствиях співробітників : відпустки, лікарняні, відрядження, відгули.
 4. СОІД №2143116. Реалізований менеджер наказів на сервері додатків KdrOrderMgr, сервіс IKdrOrdersService. Реалізований метод підготовки наказу на прийом на роботу кандидата з підсистеми Рекрутинг і метод створення картки кандидата. На закладці Кандидати в роботі модуля Кандидати доданий пункт меню Реєстр - Передати в Облік кадрів, функція передачі доступна тільки для документів із статусом Прийом на роботу, дії при виборі пункту залежать від налаштування в десктоп-версії в підсистемі Облік кадрів у вкладці Зв'язок з іншими підсистемами в пункті Менеджмент персоналу. Після передачі кандидата в підсистему Облік кадрів можна відстежувати етапи прийому на роботу у відповідному стовпці реєстру кандидатів в роботі і на закладці в документі руху кандидата.
 5. СОІД №2170212. У модулі Налаштування підсистеми Менеджмент персоналу у блоці налаштування інтеграції з сайтами пошуку роботи розділено налаштування для сайтів та для користувачів, яким присвоєна роль Рекрутер. Якщо для користувача не внесені облікові дані для входу на сайт пошуку роботи, реалізована можливість їх запиту при першій публікації вакансії та збереження внесених даних у налаштуваннях користувача. При заповненні полів для внесення паролей, реалізовано маскування значень зірочками, маскування встановлюється за замовчуванням та може бути вимкнено.
 6. СОІД №2175804. У модулі Налаштування підсистеми Менеджмент персоналу на закладці Довідники в модулі кожного довідника і документі запису довідника додано поле з найменуванням довідника.
 7. СОІД №2170572. При створенні документу вакансії в підсистемі Рекрутинг передбачений вибір підрозділу з довідника структурних підрозділів з урахуванням дати створення вакансії. Якщо в якості варіанту створення вакансії вибраний "Штатний розпис - Вакансії" вибір підрозділу обмежений тими, в яких є вакансії в штатному розписі і при виборі найменування вакансії автоматично заповнюється підрозділ з штатного розпису.
 8. СОІД №2177172. Для документів підсистеми Рекрутинг списки значень, що розкриваються, для наступних полів доповнені пунктом Показати все:
  Для документу Вакансія : Найменування вакансії, Керівник, Вид зайнятості, Спеціалізація, Досвід роботи і Вид освіти.
  Для документу Кандидат : Очікувана посада, Рекомендація від, Вид освіти, Досвід роботи.
  Для документу Документ руху : Кандидат, Вакансія, Керівник.
  При виборі нового пункту відкривається вікно з усім списком значень, після подвійного кліка лівою кнопкою миші по потрібному значенню, воно розміщується в полі.
 9. СОІД №2175972. Обмежена функціональність модулів підсистеми Рекрутинг Вакансії і Кандидати в режимі Усі підприємства, модулі працюють в режимі перегляду, заборонено створення нових записів, редагування і видалення існуючих.
 10. СОІД №2173728. Додані методи API, які будуть використовуватись для подальшої розробки звітів FR Core для модуля Колектив:
  IsProApi.HumanResourcesManagement.Application.Services.Team.TeamNewsLine.FRGetListForPeriodAsync - Отримати список стрічки новин
  IsProApi.HumanResourcesManagement.Application.Services.Team.TeamNewsLine.FRGetAsync - Отримати запис стрічки новин по СА
  IsProApi.HumanResourcesManagement.Application.Services.Team.TeamNewsLine.FRGetPollQuesttionStatisticAsync - Отримати список результатів опитування з СА
  та модуля Управління цілями:
  IsProApi.HumanResourcesManagement.Application.Services.GoalManagement.Goals.FRGetListAsync - Отримати список цілей за умовою
  IsProApi.HumanResourcesManagement.Application.Services.GoalManagement.GoalsDirectory.FRGetListAsync - Отримати список типових цілей за умовою
  IsProApi.HumanResourcesManagement.Application.Services.GoalManagement.GoalsAssigning.FRGetListForPeriodAsync - Отримати список призначених цілей
  IsProApi.HumanResourcesManagement.Application.HrmMainService.GoalManagement.GoalsAssigning.FRGetListForSpecPeriodAsync - Отримати список призначених цілей, додатковий фільтр.
 11. СОІД №2182266. Для документа Кандидат реалізовано автоматичне заповнення поля Вік при внесенні значення в поле Дата народження.
 12. СОІД №2182362. Доданий контроль при видаленні вакансії, що була опублікована на сайтах пошуку роботи. Для видалення такої вакансії спочатку треба видалити публікації.
 13. СОІД №2117466. Для мультифірмової бази при створенні документів модуля Колектив після вибору структурної одиниці, повідомлення в Порядок денний надсилаються тільки користувачам, яким наданий доступ до вибраної раніше структурної одиниці.
 14. СОІД №2117586. Для мультифірмової бази при створенні документів модуля Колектив після вибору структурної одиниці, на вкладці Поширення доступні для вибору користувачі і підрозділи раніше обраної структурної одиниці. Вибір користувачів здійснюється згідно даних модуля Загальні довідники Керування доступом, для користувачів з роллю Адміністратор обмеження не застосовується.
 15. СОІД №2187480. Для всіх реєстрів модуля Колектив реалізовано групове видалення записів з використанням серверних марок.
 16. СОІД №2188380. Для модуля Управління цілями реалізовано групове видалення типових цілей, цілей і призначень цілей з використанням серверних марок. Групове видалення призначень цілей можливо в рамках однієї цілі.
 17. СОІД №2192832. У модулі Календар подій для груп подій «Мої відсутності» та «Відсутності колег» виключені з відображення записи відпусток з видами оплат на підставі методів розрахунку 6 «Компенсація відпустки» і 246 «Резерв оплати невикористаних відпусток» .
 18. СОІД №2190426. У розділі Нарахування модуля Профіль співробітника не відображаються записи постійних нарахувань по підприємству за умови внесення запису нарахування того-ж виду оплати персонально для співробітника.
 19. СОІД №2192676. У модулях підсистеми Рекрутинг Вакансії та Кандидати реалізовані з використанням серверних марок групові методи логічного і фізичного видалення, відновлення логічно видалених записів, зміни статусу вакансій, додавання записів, імпортованих з сайтів пошуку роботи, в реєстри вакансій і кандидатів, передачі кандидатів в Облік кадрів.

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №2157516 Об’єднана звітність. У звіті FR «Додаток 4ДФ» RG60_001.RPF змінено формат підписів відповідно до стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».
 2. СОІД №2190396. Об’єднана звітність. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4» додано нову форму експорту (J0500108).
 3. СОІД №2190144. Об’єднана звітність. Внесено зміни в друковану форму звіту 1660 FR «Додаток 4ДФ» RG60_001.RPF відповідно до наказу Міністерства фінансів України №189 від 04.07.2022р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4»
 4. СОІД №2195568. Об’єднана звітність. В налаштуванні відомості видалено параметри, які не використовуються.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №2036094. Реалізована можливість групового імпорту податкових накладних за виділеними файлами.
 2. СОІД №2109162. Імпорт податкових накладних з M.e.doc . При імпорті податкової накладної реалізовано імпорт різних ставок ПД.
 3. СОІД №2031474. Реалізовано функціонал роботи на WEB з податковою накладною, створення/редагування/видалення, додано відображення специфікації .
 4. СОІД №2172570. У звіт “Декларація ПДВ” RD13_051.RPF у рядок 7 Таблиці 1 , додано у вибірку записи розрахунку коригування, у яких стоїть код зобов'язання 51.
 5. СОІД №2181612. У звіті «Податкова декларація ПДВ» RD13_051 додано умову для Таблиці I рядки 1.1, 1.2.,1.3. У дані рядки потрапляють суми за податковими накладними, які мають в екранній формі код зобов'язання 9.1, відповідно до ставки.
 6. СОІД №2176206. При імпорті податкових накладних у реєстрі файлами хмл (Shift+Ctrl+B), реалізовано перерахунок податку щодо загальних сум та суми ПДВ в імпортованих полях.
 7. СОІД №2031474. Реалізована робота документа податкова накладна на WEB-інтерфейсі.

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №2117850. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт С864_024 RPF Акт приймання-передачі ОЗ (Нак № 818 13.09.2016).
 2. СОІД №2117856. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт С864_026 RPF Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) Нак. №818 13.09.2016.
 3. СОІД №2158410. Облік запасів / Запаси на складах / Акти комплектації. Реалізовано звіт C673_001.RPF Акт комплектації.
 4. СОІД №2158416. Облік запасів / Запаси на складах / Акти розукомплектації. Реалізовано звіт C674_001.RPF Акт розукомплектації.
 5. СОІД №2089986. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Передача в експлуатацію. Реалізовано звіт С678_009 FR Акт введення в експлуатацiю ОЗ (Нак № 818 13.09.2016).
 6. СОІД №2089992. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Передача в експлуатацію. Реалізовано звіт С678_010 RPF Акт приймання-передачі ОЗ (Нак № 818 13.09.2016).
 7. СОІД №2089986. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Передача в експлуатацію. Реалізовано звіт C678_009.RPF Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак № 818 13.09.2016).
 8. СОІД №2092374. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Передача іншому МОЛ. Реалізовано звіт C679_006.RPF Акт приймання-передачi ОЗ (Нак № 818 13.09.2016).
 9. СОІД №2093568. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано звіт С677_016 RPF Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак № 818 13.09.2016).
 10. СОІД №2093556. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано звіт С677_017 RPF Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду (Нак № 818 13.09.2016).
 11. СОІД №2093562. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано звіт С677_018 RPF Акт списання групи ОЗ (НАК № 818 13.09.2016).
 12. СОІД №2141544. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи руху МШП / Списання МШП з обліку. Реалізовано звіт C677_013.RPF Форма З-2 (бюджет) Акт списання.
 13. СОІД №2163600. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт CE02_016.RPF Інвентаризаційний опис запасів 2015.
 14. СОІД №2167368. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт CE02_013.RPF Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 2015.
 15. СОІД №2168142. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт СE02_015 FR Iнвентаризацiйний опис необоротних активiв 2015.
 16. СОІД №2168148. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт СE02_011 FR Акт iнв-ї держ. вл-тi до списання.
 17. СОІД №2175816. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт СE02_014 FR Акт iнвентаризацiї наявностi грошових документів, бланкiв документiв суворої звiтностi 2015 .
 18. СОІД №2176350. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт СE02_017 FR Звiряльна вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї запасiв 2015.
 19. СОІД №2177934. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт СE02_012 FR Звiряльна вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї необоротних активiв 2015.
 20. СОІД №21536628, 2153640. Облік запасів. Видалено низку не законодавчих звітів у зв'язку зі втратою актуальності. Дані, які містили звіти, можна сформувати стандартними механізмами реєстру. У ряді звітів виконано зміну найменування.
 21. СОІД №2147454. Облік запасів / Запаси на складах / Картотека складського обліку. У WEB-інтерфейсі, у картці товару заблоковано поле «Номенклатура».
 22. СОІД №21474418. Облік запасів / Запаси на складах / Картотека складського обліку. У WEB-інтерфейсі, у картці товару реалізовано реєстр документів руху за карткою складського обліку, розміщено на вкладці "Основна".
 23. СОІД №2152860. Облік запасів. У WEB-інтерфейсі доопрацьовано комбобокс довідника МОЛ у частині відображення даних.
 24. СОІД №1352742. Облік запасів / Налаштування / Довідник Мат.від. Особа. Реалізовано актуалізацію довідника для записів, створених на підставі списку працівників.
 25. СОІД №2147420, 2147514. Облік запасів. У WEB-інтерфейсі реалізований комбобокс переліку карток складського обліку і серверні методи для виклику:
  api/logistic/stocks/storecards/prepare -Підготувати документ
  api/logistic/stocks/storecards/get- Отримати документ по ІD
  api/lo gistic/stocks/storecards/GetInStock - Отримати загальні дані по всіх картках на складі.
 26. СОІД№2143818. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано у WEB інтерфейсі можливість створення документа Відомість інвентаризації МШП по МВО з трьома фільтрами: по підрозділу, об'єкту обліку та розміщення, а також можливість видалення відомості.
 27. СОІД №2143830. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Для роботи з документом у WEB інтерфейсі реалізовано відбір карток МШП по МВО на дату документа за вказаними у заголовку фільтрами. Реєстр відібраних карток відображається на вкладці Специфікація після збереження документа та оновлення вікна.
 28. СОІД №2151078. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано можливість у WEB інтерфейсі створювати нові рядки (немає карток у картотеці) шляхом додавання нового рядка або копіюванням існуючого.
 29. СОІД №2149356. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано можливість у WEB інтерфейсі вносити розбіжності в інвентаризації МШП.
 30. СОІД №2148708. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. У WEB інтерфейсі до документа відомість інвентаризації МШП додана вкладка "Документи", де відображається реєстр сформованих документів за підсумками проведеної інвентаризації для відомості зі статусом "Закрита".
 31. СОІД №2161794. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано серверний метод api/logistic/mbp/mbpInventoryDocumentSpecification/GetByDocumentId який дозволяє отримати список специфікацій конкретного документа інвентаризації.
 32. СОІД №2172768. Реалізовано комбобокс довідника груп номенклатур в ВЕБ інтерфейсе, який дозволяє в перелік карток вигружати дані по вказаній групі.
 33. СОІД №2174298. В ВЕБ інтерфейсе реалізовано можливість створення, редагування та видалення групи номенклатури.
 34. СОІД №2157222.Облік запасів / МШП в експлуатації. Видалено модуль «Облік форменого одягу», який складався зі специфічного реєстру. Для можливості сформувати аналогічні дані стандартними методами XML реєстру до структури реєстру картотеки МШП додані поля sMbpWKrt_MOLDtPst – дата прийому, sMbpWKrt_MOLDtUvl – дата звільнення для МВО.
 35. СОІД №2157660. Оптимізовано метод отримання даних по карткам складу /api/logistic/Sklad/StorCards/GetStorCardsBase и перенести его в api/logistic/stocks/storecards.
 36. СОІД №2175678. Оптимізовано роботу методу отримання даних довідника номенклатури -/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureShortTypeList. Прискорене отримання даних шляхом оптимізації реалізації.
 37. СОІД №2170704, 2170616. На рівні репозиторію оптимізовано методи роботи з довідниками одиниці виміру та групи одиниць виміру.
 38. СОІД №2172222. Оптимізовано методи роботи з довідником Групи номенклатури.
 39. СОІД №2100102. Облік закупок/ збуту/ товарні накладні та акти виконаних робіт (приймання робіт). Реалізований режим АФП (автоматичного формування проводок) при формуванні накладних та актів виконаних робіт( приймання робіт) із рахунку.
 40. СОІД №2107698. Облік закупок/ Довіреності. Звіти RD09_005 “FR довiренiсть типова форма № М-2” та RD09_006 “FR довiренiсть типова форма № М-2(з дробною часткою)” об’єднані в один звіт та переведені на FrCore - CD09_005 “FRCore Довiренiсть типова форма № М-2” .
 41. СОІД №2135856. Облік закупок/ Замовлення постачальнику. Звіти RE52_001 “FR Замовлення постачальнику” та R395_001 “FR Замовлення на закупівлю”об’єднані в один звіт, доданий параметр “Не виводити додаткові реквізити замовлення”, звіт переведений на FrCore - CE52_001 “FRCore Замовлення постачальнику”.
 42. СОІД №2136774. Облік збуту/ Замовлення на відпуск. У звіті C764_001 “FRCore Замовлення покупця” реалізовано відображення додаткових послуг.
 43. СОІД №2061282. Облік збуту/ Календарний план-графік відвантажень. Звіти RB88_001 “FR План-графік відвантажень” та RB88_002 “FR План-графік по контрагентам” об’єднані в один звіт. Звіт переведений на FrCore - CB88_002 “FRCore План-графік відвантажень”.
 44. СОІД №2129358. Облік закупок/ збуту/ Рахунки. Реалізований та підключений в десктоп і WEB версіях метод сервера додатків - отримання налаштувань по користувачу в Рахунках (api/logistic/trade/account/GetDocumentConfig).
 45. СОІД №2129364. Облік закупок/ збуту/ Накладні. Реалізований та підключений в десктоп і WEB версіях метод сервера додатків - отримання налаштувань по користувачу в Накладних (api/logistic/trade/invoice/GetDocumentConfig).
 46. СОІД №2129340. Облік закупок/ збуту/ Замовлення. Реалізований та підключений в десктоп і WEB версіях метод сервера додатків - отримання налаштувань по користувачу в Замовленнях (api/logistic/trade/OrderForProducts/GetDocumentConfig.
 47. СОІД №2143866. Облік закупок/ збуту/ Замовлення. Змінений механізм роботи з налаштуваннями користувачів по замовленням на роботу через структуру налаштувань.
 48. СОІД №2158194. Експедиція. Через неактуальність із розділу видалені модулі АРМ “Оператор експедиції” та АРМ “Оператор експедиції”.
 49. СОІД №2171982, 2171988. Облік закупок/ збуту/ Звіт консигнатора. Звіт R646_001 "FR Звіт консигнатора" переведений на FrCore - С646_001 "FR Звіт консигнатора". Звіт є універсальним для закупок та збуту. В закупки підключена група звітів 646.
 50. СОІД №2159802. Облік закупок/ збуту/ Товарні накладні. Для операцій накладної “8 Оприбуткування МШП” та “8 Вибуття МШП” реалізовано наповнення змінних даними в типових операціях в розрізі документів МШП.
 51. СОІД №2162736, 2171430, 2171484. Облік закупок/ збуту/ рахунки. У WEB інтерфейсі реалізовано автоматичне оновлення реквізитів документа при зміні пов'язаних з даними реквізитами полів.
 52. СОІД №2189394. Облік закупок/ збуту. У WEB інтерфейсі у товарних накладних, актах, рахунках-накладних, накладних на повернення реалізовано автоматичне оновлення реквізитів контрагента при зміні пов'язаних з даними реквізитами полів.
 53. СОІД №2175510. Облік закупок/ збуту/ Рахунки. У WEB інтерфейсі реалізовано копіювання специфікації при копіюванні документу.
 54. СОІД №2174286. Облік закупок/ збуту/ Рахунки. У WEB інтерфейсі в рахунки додана закладка Розрахунки. Реалізовано відображення документів відвантаження та оплати по рахунку.
 55. СОІД №2188206. Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. У зв’язку з розробкою нової версії документообігу у WEB версії клієнта, в модулі Заявки на закупівлю видалені зв’язки зі старим документообігом, а саме пункт меню Документ/Відправити по маршруту Shift+Ctrl+M та вкладка "Процес".
 56. СОІД №2178576. Облік закупок/ збуту/ Рахунки. У WEB інтерфейсі реалізовано формування акта по рахунку. В реєстр доданий пункт меню Реєстр/ Сформувати/ Сформувати акт.
 57. СОІД №2189382. Облік закупок/ збуту/ Рахунки. В десктоп версії підключені сповіщення о неможливості створення рахунку. В реєстрі документів пункт меню Реєстр/ Створити - теперь завжди активний.
 58. СОІД №2189370. Облік закупок/ збуту. У WEB інтерфейсі підключено серверне протоколювання документів у закази, рахунки, накладні, акти, рахунки-накладні, довіреності.
 59. СОІД №2195874. Облік збуту/ видаткові товарні накладні. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року №431 реалізовано звіт “FRCore Накладна (вимога) (Нак № 431 вiд 13.12.2022)” C324_011.
 60. СОІД №2196576. Облік збуту/ Рахунки. При передачі документів в me.doc додано поле ActualAddressCompany, яке заповнюється фактичною адресою власної организації.

Облік речового забезпечення

Доопрацювання
 1. СОІД №2181462. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано автоматичну зміну статусу відомості на видачу при формуванні складського ордера.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №2159562. Автотранспорт/Переведно звіт R727_001.RPF FR Картка обліку пробігу шин в FRCore.
 2. СОІД №2161770. Автотранспорт/Переведно звіт R955_001.RPF FR Відомість видачі палива в FRCore.
 3. СОІД №2161776. Автотранспорт/Переведно звіт R955_003.RPF FR Видача палива по машинам в розрізі ПММ в FRCore.
 4. СОІД №2159574. Автотранспорт/Переведено звіт R727_002.RPF FR Картка облiку пробiгу (наробiтку) пневматичної шини в FRCore.
 5. СОІД №2164374.Автотранспорт/Переведено звіт R147_002.RPF FR Відомість витрати палива в FRCore.
 6. СОІД №2163084.Автотранспорт/Переведено звіт R657_002.RPF FR Списання палива в FRCore.
 7. СОІД №2163120.Автотранспорт/Переведено звіт R641_003.RPF FR Відомость пересадок водіїв в FRCore.
 8. СОІД №2169036.Автотранспорт/Переведено звіт R657_005.RPF FR Оборотна відомість ПММ в FRCore.
 9. СОІД №2164380.Автотранспорт/Переведено звіт R186_002.RPF FR Відомість передачі/палива топлива в FRCore.
 10. СОІД №2169048.Автотранспорт/Переведено звіт R729_002.RPF FR Графік заміни шин в FRCore.
 11. СОІД №2171970.Автотранспорт/Переведено звіт R925_002.RPF FR Графік заміни акумуляторів в FRCore.
 12. СОІД №2169012.Автотранспорт/Переведено звіт RC59_001.RPF FR Завдання водію в FRCore.
 13. СОІД №2169018.Автотранспорт/Переведено звіт RD39_001.RPF FR Відомість обліку транспортних послуг в FRCore.
 14. СОІД №2173824.Автотранспорт/Переведено звіт RD76_001.RPF FR Талон замовника в FRCore.
 15. СОІД №2171898.Автотранспорт/Переведено звіт R925_003.RPF FR Картка облiку наробiтку та вiдстежування обiгу АБ в FRCore.

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання
 1. СОІД №№2144478, 2146584, 2147058. Роботу вкладки “Документи” для Подій та Задач реалізовано на сервері додатків. Створено наступні методи:
  ·  пошук запису за ключем - "api/crm/doclinks/Get";
  ·  пошук записів за умовами - "api/crm/doclinks/GetList";
  ·  створення запису зв’язку - "api/crm/doclinks/Create";
  ·  створення записів зв’язку - "api/crm/doclinks/CreateList";
  ·  оновлення запису зв’язку - "api/crm/doclinks/Update";
  ·  оновлення записів зв’язку - "api/crm/doclinks/UpdateList";
  ·  видалення запису зв’язку - "api/crm/doclinks/Delete";
  ·  видалення записів за переліком - "api/crm/doclinks/DeleteList";
  ·  видалення записів за опціональним ключем - "api/crm/doclinks/DeleteByOptionalKey";
  ·  отримати список дозволених документів для вказаного коду основного документу -"api/crm/doclinks/GetAllowedLinkDocuments";
  ·  отримати список типів документів для вказаного коду основного документу -"api/crm/doclinks/GetLinkDocTypes";
  ·  отримати список кодів документів для вказаного типу -"api/crm/doclinks/GetLinkDocCodesByType";
  · створити зв’язки між парою документів - "api/crm/doclinks/CreateDocumentPairLinks";
          В настільній версії здійснено перехід на використання методів серверу додатків.
          В дизайнер документів WEB для документів Події та Задачі додано елемент “Документ” для можливості використання в шаблонах документів.
 2. СОІД №№2098206, 2100300, 2144484. Роботу вкладки “Договори” в документі Проєкт реалізовано на сервері додатків. Створено наступні методи:
  ·  отримання за ІД - "api/crm/doclinks/agreement/Get";
  ·  пошук за опціональним ключем - "api/crm/doclinks/agreement/GetByOptionalKey";
  ·  пошук записів за умовами - "api/crm/doclinks/agreement/GetList";
  ·  створення запису - "api/crm/doclinks/agreement/Create";
  ·  створення записів - "api/crm/doclinks/agreement/CreateList";
  ·  оновлення запису - "api/crm/doclinks/agreement/Update";
  ·  оновлення записів - "api/crm/doclinks/agreement/UpdateList";
  ·  видалення запису - "api/crm/doclinks/agreement/Delete";
  ·  видалення записів за переліком - "api/crm/doclinks/agreement/DeleteList";
  ·  отримати рядки договорів за проєктом - "api/crm/doclinks/agreement/GetByProject";
          В настільній версії здійснено перехід на використання методів серверу додатків.
          В дизайнері документів WEB для документу Проєкт додано елемент “Договори” для можливості використання в шаблонах документів. 
 3. СОІД №2178822. В зв'язку з видалення модуля Реєстрація населення з налаштувань для вкладки “Документи” видалені типи “Форма А” и “Форма Б”.
 4. СОІД №2170674, 2189316. В документі “Проєкт” реалізовано автоматичне заповнення реквізитів документу при зміні пов’язаних полів.
 5. СОІД №2173452. В документі “Задача” реалізовано автоматичне заповнення реквізитів документу при зміні пов’язаних полів.
 6. СОІД №2177670. В документі “Подія” реалізовано автоматичне заповнення реквізитів документу при зміні пов’язаних полів.

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №2160012. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано перевірку при формуванні нульових рахунків у попередньому (закритому) періоді: якщо в особовому рахунку відсутні послуги – додано повідомлення. За даної умови формування нульового рахунку відміняється.
 2. СОІД №2160216. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг. Доопрацьовано алгоритм рознесення оплат в розрізі послуг «ручним» способом: 1) при рознесенні оплат перевіряється параметр у налаштуваннях «Розподіляти оплати з урахуванням встановленої черговості»; 2) якщо параметр встановлений – «ручне» внесення оплат в розрізі послуг блокується; 3) якщо параметр не встановлений, рознесення оплат в розрізі послуг - відповідно до стандартного алгоритму.
 3. СОІД №2162928. Облік комунальних послуг / Груповий облік лічильників. При вході в модуль реалізовано повідомлення: «Модуль знаходиться в розробці!».
 4. СОІД №2163012. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники / Типи ОР. У зв`язку з видаленням параметра «Використовувати довідник будинків» - реалізовано його конвертацію.
 5. СОІД №1829850. Облік комунальних послуг / Довідники / Картотека лічильників. В картці лічильника приховано параметр «Лічильник довільного заповнення».
 6. СОІД № 2128428. Облік комунальних послуг / Довідники. Реалізовано наступні базові методи для роботи з документами довідника «Картотека лічильників»:
  - пошук за фільтром (api/billing/countercard/Get);
  - отримання за ІД (api/billing/countercard/Get);
  - підготовка (api/billing/countercard/Prepare);
  - створення (api/billing/countercard/Create);
  - оновлення (api/billing/countercard/Update);
  - видалення (api/billing/countercard/Delete);
  - групове видалення (api/billing/countercard/Delete).
 7. СОІД №2146356. Облік комунальних послуг / Довідники / Картотека лічильників. У WEB версії реалізовано метод: подія модифікації поля (api/billing/countercard/ModifyField).
 8. СОІД №2169426. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники / Сезони і періоди.
  1)           Реалізовано наступні базові методи для роботи з довідником «Відхилення»:
  - Отримання повної інформації (api/Billing/DeviationsSeason/Get);
  - Підготовка запису до створення (api/Billing/DeviationsSeason/Creation);
  - Створення запису (api/Billing/DeviationsSeason/Creation);
  - Оновлення запису (api/Billing/DeviationsSeason/Update);
  - Видалення запису (api/Billing/DeviationsSeason/Delete).
  2)           Доопрацьовані методи:
  - Додана зачитка списку відхилень (api/Billing/Season/Get);
  - Додано збереження списку відхилень (api/Billing/Season/Update);
  - Додано створення списку відхилень (api/Billing/Season/Creation).
  3) Доопрацьовано логіку роботи з довідником таким чином, що відхилення зберігаються у вигляді тимчасової таблиці відхилень для конкретного сезону під час редагування сезону. Збереження відхилень здійснюється під час збереження сезону.
 9. СОІД №2116038. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники. Реалізовані наступні базові методи для роботи з довідником «Сезони і періоди»:
  - Отримання повної інформації (api/Billing/Season/Get);
  - Отримання короткої інформації (api/Billing/Season/GetShort);
  - Отримання списку записів (api/Billing/Season/GetList);
  - Підготовка запису до створення (api/Billing/Season/Prepare);
  - Створення запису (api/Billing/Season/Creation);
  - Оновлення запису (api/Billing/Season/Update);
  - Видалення запису api/Billing/Season/Delete) .
 10. СОІД №2169402. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники. Доопрацьовано наступні методи для роботи з довідником «Пільги», «Типи ОР»:
  - получение записи (api/Billing/Benefits/Get);
  - додавання запису (api/Billing/Benefits/Add);
  - оновлення запису (api/Billing/Benefits/Update);
  - видалення запису (api/Billing/Benefits/Delete);
  - отримання запису (api/Billing/PersonalAccountType/Get);
  - додавання запису (api/Billing/PersonalAccountType/Add) .
 11. СОІД №2174790. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Переведено на FRCore звіт "R021_007 FR Типовий договiр про реструктуризацiю заборгованостi за ЖКП.
 12. СОІД №2175552. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Переведен на FRCore звіт "R021_009 FR - Лист-попередження".
 13. СОІД №2176272. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Переведено на FRCore звіт "R021_001 FR - Довiдка про склад сiм\'ї та розмiр платежiв за ЖКП (ЖС-2)". .
 14. СОІД №2177430. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Переведено на FRCore звіт "R021_002 FR Довiдка про склад сiм\'ї та характеристику ЖП(будинку) (1-Пiльга)" .
 15. СОІД №2176752. Облік комунальних послуг / Реєстрація населення. У зв`язку із видаленням модуля «Реєстрація населення» видалені наступні звіти модуля:
  - R600_001 FR Адресна довiдка
  - R600_002 FR Довiдка
  - R600_003 FR Довiдка про зареєстрованих у житл.примiщеннi
  - R600_005 FR Форма Б
  - R600_014 FR Картка реєстрацiї особи
  - R600_004 FR Форма А
  - R600_007 FR Довiдка про склад сiм\'ї громадянина (гуртожиток)
  - R600_009 FR Форма 4
  - R600_012 FR Довiдка (Форма №3)
  - R600_011 FR Форма 2
  - R600_008 FR Довiдка про склад сiм\'ї наймача квартири та займанi примiщення
  - R600_006 FR Довiдка про склад сiм\'ї наймача квартири (будинку)
  - R600_010 FR Довiдка про склад сiм\'ї та розмiр платежiв за ЖКП.
 16. СОІД №2177946. Облік комунальних послуг. Видалено модуль «Реєстрація населення» .
 17. СОІД №2169552. Облік комунальних послуг / особові рахунки. Реализовано перевірку на наявність послуг в ОР при формуванні рахунків у поточному періоді. Якщо послуг в ОР немає – при формуванні рахунку за одним ОР реалізовано попереджувальне повідомлення. У даному випадку рахунки не формуються. При груповому формуванні рахунків інформація передається в протокол, формування рахунків також відміняється.
 18. СОІД №2195274. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Видалено реєстри: V699_0_002.XML, V699_0_003.XML, V699_0_004.XML.
 19. СОІД №2196066. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. З реєстра V699_0_002.XML видалена група полів “Рух по ОР”.

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №2096220. Прейскуранти. Звіти R305_001 “FR Прейскурант (Перелік)” і R306_001 “FR Прейскурант (Дерево)” переведені на FrCore. Об’єднані в один звіт C305_001 “FRCore Прейскурант (Перелік)”, в нього доданий параметр “групування по групам номенклатури”.
 2. СОІД №2135046. Прейскуранти. Реалізовано метод сервера додатків api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/GetList, який дозволяє за параметрами (rcd прейскуранта, дата) отримати дані по прейскуранту та специфікації на дату.
 3. СОІД №2158266. Прейскуранти. В десктоп версії роботу модуля Прейскуранти переведено на методи серверу додатків. Підключені наступні методи:
  ·         Створення асортиментів (api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Creation);
  ·         Видалення асортиментів (api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Delete)
  ·         Зміна інформації по асортименту (api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/ Update);
  ·         Створення прайс-листів (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Creation);
  ·         Видалення прайс-листів (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Delete);
  ·         Зміна інформації по прайс-листу (api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/ Update).
 4. СОІД №2134164. Структурна одиниця/Рахунки. Реалізовано метод api/dictionaries/SteSch/GetsAll - рахунки картки підприємства в розрізі СО.
  Доопрацьовано реєстр V553_0_001.xml - додано пошук рахунків по СО.
  Додано обробник модуля "Довідник Структурні одиниці". В конструктор, модуль «Довідник Структурні одиниці», додано шаблон "Рахунки картки підприємства в розрізі СО".
  Допрацьовано системний комбобокс вибору рахунку (EventsEnterpriseAccount) - при мультифірмі викликаються методи та реєстр рахунків в розрізі СО.
 5. СОІД №2148198. В картку структурної одиниці (закладка Додатково) та картку підприємства (закладка Параметри) додано блок полів для налаштування інтеграції з СЕВ ОВВ: чек-бокс "використовувати параметри СЕВ", поле «логін СЕВ», поле «пароль СЕВ».
  Додано кнопку "Перевірити з'єднання з СЕВ" по якій викликається метод АПІ перевірки api/sevovv/sev/CheckSevOvvConnection.
  Поля доступні лише користувачам з правами адміністратора.
 6. СОІД №2134014. Картотека контрагентів. Допрацьовані методи, додано відображення тільки активних рахунків (без логічно видалених):
  ·         api/dictionaries/CrtSch/GetsAll - рахунки картки підприємства;
  ·         api/dictionaries/SteSch/GetsAll - рахунки картки підприємства в розрізі СО.
 7. СОІД №2134398. Картотека контрагентів. Допрацьовані методи, додано обробку типу пошуку рахунку (параметр mode: 0 - пошук всіх рахунків; 1 - пошук спеціальних рахунків ПДВ; 2 - пошук рахунків казначейства):
  ·         api/dictionaries/CrtSch/GetsAll - рахунки картки підприємства;
  ·         api/dictionaries/SteSch/GetsAll - рахунки картки підприємства в розрізі СО.
 8. СОІД №2137896. Картотека контрагентів. В картку контрагента додано параметр "Учасник СЕВ".
  Параметр доступний тільки для карток з типом Юр. особи.
  Додатково в структуру реєстру, в групу Реквізити контрагента, додано поле "Учасник СЕВ".
 9. СОІД №2146014. Картотека контрагентів. Реалізовано метод який шукає головний рахунок по ідентифікатору контрагента ( якщо не мультифірма – шукає головний рахунок; якщо мультифірма - шукає головний рахунок в поточній СО; якщо в поточній СО немає рахунків - бере головний рахунок контрагента):
  ·         IsProApi.Dictionaries.Common.Application.Partners.GetMainAccountByPartnerAsync.
 10. СОІД №№2153958, 2167446, 2185506, 2183400, 2178768. Картотека контрагентів. Оптимізовано ряд процесів:
  ·         обробка доступу до довідника контрагентів на створення, редагування;
  ·         обробка роботи комбобоксу вибору групи контрагента (створення, зміна, видалення);
  ·         обробка роботи закладок контрагента (Рахунки, Додатково, Історія);
  ·         обробка базових операцій (створення, редагування, збереження, видалення, копіювання) .
 11. СОІД №2187558. Картотека контрагентів. Реалізувано метод пост-обробки зміни значення реквізитів контрагента (api/dictionaries/Common/Partners/Partner/ModifyField) .
 12. СОІД №1906728. Картотека контрагентів. Реалізовано ієрархію адреси/контактні лиця. Додано компонент у вікно контрагентів.
  Ієрархія має два рівні:
  ·         адреси (найменування, країна, індекс, адреса, телефон, факс);
  ·         контактні особи (найменування, контактна особа, посада, телефон, телефон домашній).
  Реалізовані події для верхнього рівня ієрархії (дерева):
  ·         створення нової адреси (api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Creation);
  ·         редагування адреси (api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Update);
  ·         видалення адреси (api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Delete);
  ·         копіювання адреси (api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Copy);
  ·         отримання запису адреси (api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Get);
  ·         підготовка запису до створення (api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Prepare).
  Доопрацьовано вікно WEB - документу адреса, додано додаткові поля.
  Для подій верхнього рівня (адреса) додано обробку доступу у всіх подіях.
 13. СОІД №2187006. Довідник контактних осіб. Допрацьовані наступні методи:
  Отримання запису (api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Get);
  ·         Зміна інформації контактної особи (api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Update);
  ·         Видалення контактної особи (api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Delete);
  ·         Створення контактної особи (api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Creation);
  ·         Копіювання контактної особи (api/dictionaries/Common/partnerContactPersonCommon/Copy) .
 14. СОІД №1974822. Налаштування / Довідники / Комісії (підписи) Реалізовано реєстр комісій у вигляді XML реєстру.
 15. СОІД №2026146. Реалізовано реєстр Загальні довідники/ Аналітичні картотеки/ Довідники для WEB.
 16. СОІД №2132886. Реалізовано звіт R046_001.RPF FCore План рахунків.
 17. СОІД №1711884. Структурні підрозділи. Реалізовано в WEB-інтерфейсі.
 18. СОІД №2163822. Календар. Реалізовано датований довідник на сервері додатків.
 19. СОІД №2195394. Внесені зміни до Довідника посад та Довідника професій згідно Наказу Мінекономіки від 29.12.2022 № 5573 «Про затвердження Зміни № 11 до національного класифікатора ДК 003:2010» .
 20. СОІД №2155620. Календар. На закладці Свята реалізовано автоматичне заповнення року закінчення свят, в яких було внесено рік початку. Рік закінчення вноситься рівним року початку.

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №2171556. В адміністрування сервера застосунків додано налаштування КЕП. Для налаштування створено окрему закладку "Сервер → КЕП"
  В налаштуванні передбачено дві опції, які зберігаються в файлі server.json:
  – Зберігати часову мітку (Так/Ні);
  – Використовувати онлайн перевірку сертифікату  (Так/Ні).
 2. СОІД №2161932. Розроблено новий установник дистрибутиву ISpro. Змінено концепцію установки: процес запускається на сервері, де планується робота сервера застосунків, каталог для серверної частини вибирається у процесі установки.
 3. СОІД №2171592. В адмініструванні сервера додатків на закладці "Інтеграції" біля кожного запису налаштування шлюзу (нижня таблиця) у правій колонці додана кнопка налаштування доступу.
  По кнопці відкривається модальне вікно, в якому користувач може вибрати службовий запис "Всі користувачі", або групу(/и) користувачів, або окремих користувачів і призначити йому право використовувати шлюз інтеграцій.
 4. СОІД №2179782. Додано у прайс окремий рядок, що відповідає за додатковий функціонал в модулі "Документообіг" - «Інтеграція з СЕВ ОВВ». 
  У методах інтеграції з СЕВ ОВВ додано перевірку на наявність даного рядка прайсу. У разі відсутності повертати повідомлення виду «Для використання необхідно придбати дану можливість» і відображати це повідомлення у вигляді підказки.
  Так як інтеграція з ПЕВ ОВВ відноситься до зовнішнього обміну документами, то в демо-режимі ця функція не доступна в будь-якому випадку, як будь-який експорт.
 5. СОИД №2179800. 1. Додано до прайсу окремим рядком додаткову можливість «Централізований облік» (ЦО) з можливістю задавати числовим значенням кількість структурних одиниць.
  2. В Адміністраторі в "Підприємства та доступ до даних" у робочому режимі, за відсутності даного рядка прайсу, зроблено позначку "Централізований облік" недоступною для встановлення.
  3. Додано перевірку, під час зчитування ліцензії, на наявність такого рядка прайсу. Якщо такий рядок прайсу відсутній, а підприємство вже в режимі ЦО, то таке підприємство переходить в демо-режим незалежно від інших параметрів, відображатися повідомлення «Підприємство таке-то в режимі Централізованого обліку, встановлення даної ліцензії неможливо.» та записуться в протокол.
  4. Якщо підприємство в режимі ЦО та рядок прайсу є, але кількість структорних одиниць (СО) перевищена, то підприємство також переходить в демо режим з повідомленням «Перевищено доступну кількість структурних одиниць» та записом до протоколу.
  5. У функціоналі СО додано обмеження на створення нових СО відповідно до прайсу з відображенням повідомлення «Перевищено доступну кількість структурних одиниць». !ВАЖЛИВО:Обмеження поширюється лише на установи, які використовують режим ЦО. У звичайному режимі обмежень створення СО немає.
  6. Додано у перевірку умову, що одна з СО першого рівня обов'язково має бути такою, що збігається реквізитами з карткою підприємства. Інакше система переходить у демо-режим із повідомленням, що відповідні реквізити не збігаються.

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання
 1. СОІД №2137134. Для роботи з документами СЕВ ОВВ розроблені наступні довідники: «Призначення документа», «Вид документа», «Причина відхилення».
 2. СОІД №2137986. Для роботи з документами СЕВ ОВВ реалізована таблиця даних «Етапи проходження документа».
 3. СОІД №2138802. Реалізовані основні методи на сервері додатків для роботи з таблицею даних «Етапи проходження документа».
 4. СОІД №2150052. Для роботи з документами СЕВ ОВВ реалізована таблиця даних «Завдання», реалізовано додавання та редагування строк у таблиці. Реалізовані основні методи на сервері додатків для роботи з таблицею даних «Завдання».
 5. СОІД №2150064. Додано нові значення до змісту довідників: «Призначення документа», «Вид документа».
 6. СОІД №2138172. Створені сервіси обміну даними з системою СЕВ. Реалізовані базові методи роботи з документами СЕВ ОВВ на сервері додатків:
  ·         Метод отримання всіх доступних організації повідомлень з сервісу СЕВ
  api/sevovv/sevdocument/receive-all
  ·         Метод відхилення повідомлення
  api/sevovv/sevdocument/reject
  ·         Метод реєстрації вхідного повідомлення
  api/sevovv/sevdocument/accept
  ·         Метод підготовки документа до відправки
  api/sevovv/sevdocument/send
  ·         Метод відправки всіх пакетів, підготовлених до відправки
  api/sevovv/sevdocument/exchange-send.
 7. СОІД №2044752. Розроблено мобільний додаток ISpro: Workflow. Додаток відкриває доступ до підсистеми «Документообіг та управління процесами». Функціональність повторює можливості web-версії. Реалізована можливість виконувати у додатку наступні дії з документами: ознайомитися, погодити, підписати документ.
 8. СОІД №2088528. В мобільному додатку ISpro: Workflow реалізована можливість підписувати файли вкладень та бланки КЕП.
 9. СОІД №2136228. Реалізована можливість копіювання документа з реквізитами на закладці Документ.
 10. СОІД №2131860 . Документообіг та управління процесами. Закрит модуль "Процеси".
 11. СОІД №2188662. Документообіг та управління процесами/Модифіковано головне меню підсистеми. Прибрано приставку WEB. Прибрано підпапку Керування процесами. З папки Документообіг та управління процесами прибрано модуль Процеси.

WEB

Доопрацювання
 1. СОІД №2154498. Реалізовано запам’ятовування останнього введеного значення по фільтру користувацького реєстру (вид/види реєстру/користувацький реєстр/фільтр/налаштування фільтру).
 2. СОІД №2138424. Документообіг та управління процесами / Документи. У колонці реєстру "КЕП" додано сортування. Також у всіх колонках при наведенні курсору на значок сортування додано спливаючу підказку з описом можливої дії при натисканні.
 3. СОІД №2105922. Документообіг та управління процесами / Управління процесами / Дизайнер процесів. Додано можливість переміщення створених процесів між типами документів та розділами документів. Додано кнопку "Перемістити" у тулбар (ПКМ та пункт у меню Реєстр), при натисканні якої відкривається вікно з вибором нового типу документів та шаблону документів для переміщення процес.
 4. СОІД №2100132. Документообіг та управління процесами / Управління процесами / Дизайнер процесів. На панелі інструментів додано кнопку "Змінити" (також у ПКМ та меню Реєстр) для зміни назви та типу створеного процесу.
 5. СОІД №2103450. Документообіг та управління процесами / Документи. Додано групове виділення документів.
 6. СОІД №2103744. Документообіг та управління процесами / Документи / Абревіатура ЕЦП була замінена на КЕП (кваліфікований електронний підпис).
 7. СОІД №2074860. У деревоподібному реєстрі додано можливість зміни позиції колонки, а саме для компонента treeGrid додано можливість зміни позиції колонки за допомогою перетягування її курсором миші (drag/drop). Ця можливість підключена на рівні компонента, вона доступна в будь-якому модулі системи, де використовується компонент treeGrid. За замовчуванням цю функцію ввімкнено.
 8. СОІД №2108226. Документообіг та управління процесами / Шаблони документів. Для найменувань у розділі Реквізити додано можливість контекстного пошуку та сортування за алфавітом.
 9. СОІД №2138214. WEB. Доопрацьовано компонент дати. При створенні або редагуванні дати в документах, є можливість вказати тільки день, після переходу на інше поле, система автоматично додасть поточний місяць та рік. Або додавши день/місяць - система додасть поточний рік.
 10. СОІД №2136576. Головне меню. Доопрацювання механізмів статусів у системі. Статуси користувача відображатимуться згідно з налаштованими статусами в підприємстві.
 11. СОІД №2091084. Документ. Додано нові ознаки редагування колонок. Ці ознаки дають більш гнучке налаштування редагування колонок реєстру в документі.
 12. СОІД №2137158. Головне меню. Додано обробку ознаки відображення статусу користувача в системі. Цей компонент буде відображатися тільки у випадку, якщо встановлено це налаштування для користувача.
 13. СОІД №2131452. Поля введення. Для поля введення додано новий тип "телефон", під час відображення цього типу, значення в полі можна ввести у вигляді телефонного номера.
 14. СОІД №1978938. Справочник. При відкритті довідника в нижній частині екрана додано відображення найменування довідника в якому працює користувач.
 15. СОІД №2129964. Компонент "Опис". Реалізовано рефакторинг компонента. Покращено швидкодію і стабільність роботи компонента.
 16. СОІД №2139318. Документ. Додано індикацію активної вкладки документа, так само змінено товщину шрифтів найменувань елементів керування на формі.Зменшено відступи між рядками(контейнерами) документів.
 17. СОІД №2108226. Дизайнер документа. Для вкладки реквізити додано можливість пошуку, сортування та фільтрації реквізитів.
 18. СОІД №2150418. Системне доопрацювання. Оновлено версію платформи веб до Angular 13.2.1.
 19. СОІД №2150424. Системне доопрацювання. Оновлено версію платформи для бібліотеки компонентів до Angular 13.2.1 .
 20. СОІД №2055384. Документ. Реалізовано автоматичне підтягування інформації в пов'язані комбо-бокси.
 21. СОІД №2084076. Документ. Для полів документа реалізовано валідацію значення.
 22. СОІД №2152170. Документ. Реалізовано механізм попередження під час закриття сторінки браузера, коли на екрані відкрито форму документа, в якій було внесено зміни.
 23. СОІД №2138424. Модуль. Додано підказку для іконок сортування в реєстрі .
 24. СОІД №2150970. Модуль. Реалізовано нові модулі "Звіт" для всіх підсистем програми.
 25. СОІД №2160354. Конструктор модуля. Додано новий компонент ISproPivotGrid. Для компонента додано можливість налаштування рядків реєстру, фільтрів для реєстру, агрегацій реєстру.
 26. СОІД №2159652. Бібліотека компонентів. Додано новий компонент ISproPivotGrid. Реалізовано структуру даних для реєстру, описи властивостей і візуальне демо компонента.
 27. СОІД №2153124. Документ. У компонент документа додано обробку ієрархічного реєстру.
 28. СОІД №2161782. Системне доопрацювання. Додано можливість для підлеглих елементів керування отримувати значення з об'єкта батьківського елемента керування.
 29. СОІД №2160468. Модуль. Реалізовано перевірку значень обчислюваних полів модуля, які відповідають за формування значень для всіх компонентів модуля.
 30. СОІД №2084346 Користувацькі поля. Для призначених для користувача полів реалізована можливість відкриття довідника за допомогою "Показати все".
 31. СОІД №2070672. Специфікація. Для компонента "Специфікація" додано відображення обов'язкових полів для заповнення при створенні та редагуванні рядка.
 32. СОІД №2172492. Поля введення. Для компонента введення додано нову можливість встановлення параметра kindUi: "password", при встановленні цього параметра значення в полі буде приховано.
 33. СОІД №2174148. Системне доопрацювання. Реалізовано механізм автоматичного встановлення останньої обраної структурної одиниці користувача.
 34. СОІД №2169060. Системне доопрацювання. Реалізовано механізм відображення пов'язаних документів.
 35. СОІД №2175672. Документ. Релізовано механізм приховування рядків документа, у випадку якщо у всіх полів встановлено ознаку "не відображати поле".
 36. СОІД №2175432. Документ. Реалізовано обробку деревоподібних реєстрів для компонента документ.
 37. СОІД №2176362. Системне доопрацювання. Реалізовано новий компонент протоколювання. Цей компонент додано для відображення у всіх модулях системи. 

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 383.