Випущено пакет оновлень 7.11.025

Випущено пакет оновлень 7.11.025

Доопрацювання в пакеті оновлення 7.11.025

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1225572. Управління фінансовими розрахунками/Виписка банку. Реалізовано можливість групового видалення податкових накладних з виписки банку. Меню Реєстр –пункт: Видалення податкових накладних(Сtrl+D).
 2. СОІД №1244238. Каса/Касові ордери. Реалізовано звіт FR Прибутковий касовий ордер R032_004.RPF згідно Постанови  Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України.
 3. СОІД №1244250. Каса/Касові ордери. Реалізовано звіт FR Видатковий касовий ордер R033_002.RPF згідно Постанови  Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
 4. СОІД №1244448. Каса/Платіжні відомості. Реалізовано Додаток 1 Відомість на виплату готівки – звіт FR Платiжна вiдомiсть зарплати R166_008.RPF(Постанова  Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні).
 5. СОІД №1250274. Каса/Касова книга. Реалізовано Додаток 5  Касова книга - звіт 451 FR Касова книга № КО-4  R451_021.RPF(Постанова  Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні).
 6. СОІД №1249140. Каса/Касова книга. Реалізовано звіт 451 Касова книга ТИТУЛЬНА СТОРIНКА R451_020.RPF (Постанова №148 вiд 29.12.2017 НБУ).
 7. СОІД №1244700. Управління фінансовими розрахунками /Звіти. Реалізовано звіт 386 FR Акт про перевiрку дотримання порядку ведення операцiй з готiвкою R386_010.RPF , FR Акт iнвентаризацiї наявностi грошових коштiв, цiнностей R386_010.RPF (Постанова №148 вiд 29.12.2017 НБУ).
 8. СОІД №1244832. Реалізовано Додаток 4 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів: Типова форма № КО-3 - FR avs Журнал реєстр. касових док. № КО-3 R451_018.RPF; типова форма № КО-3а- FR Журнал реєстрацiї № КО-3а RA65_007.RPF; FR Журнал реєстрацiї № КО-3а R288_005.RPF
 9. СОІД №924870. Розрахункові і валютні рахунки/Платіжні документи. Здійснюється формування платіжного доручення на суму , яка зазначена в Рахунку до сплати (підсистема Облік  закупок) з урахуванням раніше здійсненої оплати по рахунку.
 10. СОІД №924872. Розрахункові і валютні рахунки /Клієнт-банк. Виводиться-повідомлення «Зберегти внесені зміни?» при виході  з програми обробки клієнт-банк якщо користувач не здійснив дію «Зберегти»(F2).
 11. СОІД №1245954. Розрахункові і валютні рахунки /Клієнт-банк. Здійснюється автоматичне збереження кодування файлу формату.
 12. СОІД №1247700. Розрахункові і валютні рахунки/Платіжні документи. Допрацювано звіт Звіт FR Платiжне доручення (казначейство) СЕ R037_004.RPF,в поле Платник зазначається коротка назва підприємства.
 13. СОІД №1244568. Управління фінансовими розрахунками/Виписки банку,Касова книга, Рахунки авансових розрахунків. Реалізовано рознесення вхідних залишків по статтям РГК (КЕКВ).
 14. СОІД №1257348. Управління фінансовими розрахунками /Звіти. Допрацьовано звіт FR Вiдомiсть прибуткiв та видаткiв по статтям RE29_001.RPF,відображаються дані по Вхідному залишку рознесеним по статтям КЕКВ.
 15. СОІД №1254024. Управління фінансовими розрахунками /Реєстр зобов’язань. В фінансове зобов’язання в виборі Розрахункового рахунку контрагента  додано  меню Вид-пункт Види реєстру.
 16. СОІД №1251636. Управління фінансовими розрахунками \Налаштування- Проводки. Додано в Програму операцій поле VALCUR_BUY – Курс покупки валюти(розділ Вбудовані поля).
 17. СОІД №1210860. Розрахункові і валютні рахунки /Клієнт-банк. Додано протокол при імпорті клієнт-банку, поле SCBN_STRPROT виводить довільний текст в протокол.

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1251186, 1251060. Звіти. У зв'язку з прийняттям нових csv-шаблонів реалізовано звіт R302_006 FR Експорт для Є-дата (зi змiнамі 2018). Докладну інструкцію до звіту можна знайти в терміновому повідомленні СОІД №1254618.
  Зверніть увагу! У зв'язку з реалізацією в картці контрагента ознаки «ФОП» (СОІД №1258992) в звіт вже тягнеться тип контрагента «1 фізична особа-підприємець».
 2. СОІД №1249908. Кореспонденція за договорами. В реквізити реєстру кореспонденції договорів додано поле "Статус договору".
 3. СОІД №1248738. Картотека обліку договорів. Картка договору. У картку операції договору додано підсумкові поля "БЕЗ ПДВ" і "Сума ПДВ".
 4. СОІД №1252038. Картотека обліку договорів. У картку договору додано поле «в т.ч ПДВ». Якщо Загальна сума договору розраховується в залежності від руху надходження або витрата, то в поле автоматично потрапляє сума ПДВ, на підставі специфікації операцій. У разі відсутності автоматичного розрахунку поле заповнюється самостійно користувачем, аналогічно полю «Загальна сума».
 5. СОІД №1238892. Картотека обліку договорів. Реалізована можливість формування особових рахунків ЖКГ на підставі договору, стоячи на договорі в реєстрі /Реєстр/«Сформувати особовий рахунок» або з картки договору / Документ / «Сформувати особовий рахунок». Особовий рахунок можна створити тільки після затвердження договору. У картотеку Особових рахунків ЖКГ всі створені документи потрапляють зі статусом Чернетка. В саму картку Особового рахунку додано поле з можливістю вибору договору, поле «Підстава». При створенні особового рахунку з картотеки договорів поле автоматично заповнюється.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1257674. Реєстр зобов'язань. При виборі документа підстави фінансового зобов'язання-рахунки або рахунки-накладні - буде накладатися фільтр по контрагенту і його рахунку.
 2. СОІД №1251834. Реєстр зобов'язань. У записі фінансового зобов'язання додано поле Код доходів. Його значення експортується після найменування одержувача в поле POLUT файлу експорту реєстру фінансових зобов'язань для казначейства (звіт rd64_001), і передається в документ платіжного доручення
 3. СОІД №1251252. Реєстр зобов'язань. При формуванні юридичного зобов'язання по періодичної операції договору буде братися загальна сума операції за весь період дії зобов'язання.

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1254000. Бухгалтерська довідка Ф1, Бухгалтерська довідка Ф2. Реалізовані звіти «FR Бухгалтерська довiдка (бюджет) без аналiтики СЕ» (R131_006.RPF), «FR Бухгалтерська довiдка (бюджет) з аналiтикою СЕ» (R131_007.RPF).
 2. СОІД №1257906. Меморіальні ордери. Реалізовані звіти «FR Меморiальний ордер № 4-авт 2017 (вал.)» (R816_011.RPF), «FR Меморiальний ордер № 6-авт 2017 (вал.)» (R816_029.RPF).
 3. СОІД №1243854. Меморіальні ордери. У звітах FR Меморiальний ордер № 1-авт 2017 (R816_003.PRF), FR Меморiальний ордер № 2-авт 2017 (R816_008.RPF), FR Меморiальний ордер № 3-авт 2017 (R816_009.RPF), FR Меморiальний ордер № 1-авт 2017 (вал.) (R816_021.RPF), FR Меморiальний ордер № 2-авт 2017 (вал.) (R816_022.RPF), FR Меморiальний ордер № 3-авт 2017(вал.) (R816_023.RPF) реалізована можливість друку тільки залишків по ордеру при встановленому параметрі «Печатать форму с остатками без оборотов».
 4. СОІД №1249440. Регламентована звітність. У вікні «Параметри розрахунку чарунки»  додано параметр «Приховувати стр. при 0-й сумі».
 5. СОІД №1243770. Регламентована звітність. При копіюванні шаблону з відповідностями реалізована  можливість копіювання без вказання відповідностей шаблону.
 6. СОІД №1243776. Регламентована звітність. У вікно «Параметри розрахунку чарунки» в поле «Період розрахунку» доданий «Аналогічний» період.
 7. СОІД №1240266, 1238082, 1240350. Регламентована звітність. Додані системні шаблони 3-дс, 4-дс, 5-дс, Перевірка показників. Реалізовані форми звітів «FR 3-дс Звiт про рух грошових коштiв» (R372_089.RPF), «FR 4-дс Звiт про власний капiтал» (R372_091.RPF), «FR 5-дс Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» (R372_092.RPF).
 8. СОІД №1244316. Регламентована звітність. Оновлено шаблон 2-дс. У звіті «FR 2-дс Звiт про фiнансовi результати» (R372_222.RPF) реалізовано заповнення колонки «За аналогічний період попереднього року» з шаблону.
 9. СОІД №1245150, 1244766. Додані змінні строки у звіті «FR Фiнансовий план пiдприємства. Рух грошових коштiв» (R372_304.RPF), «FR Фiнансовий план пiдприємства. Розрахунки з бюджетом» (R372_303.RPF).
 10. СОІД №1245696, 1245834. Регламентована звітність. Оновлені звіти «FR Ф1 Баланс 2016 zdi UA» (R372_127.RPF), «FR Ф1м,Ф2м Фiн.звiт суб'єкта мал. пiдприємництва zdi UA 2016 CE» (R372_155.RPF), «FR Ф2 Звiт про фiнансовi результати zdi UA 2016 СЕ» (R372_128.RPF), «FR Ф3 Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом)» (R372_173.RPF), «FR Ф4 Звiт про власний капiтал UA NEW» (R372_043.RPF), «FR Ф5 ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI UA 2016» (R372_044.RPF).
 11. СОІД №1248726. В довіднику «Код коштів» реалізовано позиціонування курсора на першій позиції реєстру записів.
 12. СОІД № 1255548. Вступний баланс. Не будуть відображатися бухгалтерські рахунки, доступ до яких закритий користувачеві (Загальні довідники / Доступ до даних / закладка Додатково / План рахунків).
 13. СОІД № 1230798. Оборотні відомості. Меню Вид / За рахунком. Можливість перегляду оборотів за вказаним рахунком по довільному періоду в розрізі кореспондуючих рахунків.
 14. СОІД № 1230708. Відомості аналітичного обліку. Меню Вид / Деталізація кореспондуючих рахунків. Вид на ХМЛ-реєстру з додатковими колонками, що відображають обороти по кореспондуючих рахунках. Реалізовано тільки для серверів MSSQL.

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД № 1257786. Кошторис і план асигнувань. При універсальному імпорті кошторисів по полю IMPSMT_SK визначаються властивості записи кошторисів:10 - Річний розпис асигнувань ЗФ та СФ;11 - Помісячний розпис асигнувань ЗФ;12 - Помісячний розпис асигнувань СФ;20 - Річний розпис надання кредитів ЗФ та СФ;21 - Річний розпис повернення кредитів ЗФ та СФ; 22 - Помісячний розпис надання кредитів ЗФ;23 - Помісячний розпис надання кредитів СФ;24 - Помісячний розпис повернення кредитів ЗФ;25 - Помісячний розпис повернення кредитів СФ.
 2. СОІД № 1236654. Кошторис і план асигнувань. Мережа організацій. У записі організації додано поле Дата відкриття. Дає можливість формувати мережу організацій по періодам.
 3. СОІД № 1245336. . Кошторис і план асигнувань.  Мережа організацій. Для позначених установ по комбінації клавіш ALT + Shift + L запускається групове коррегування полів: Дата відкриття і Дата закриття. Після виконання цієї операції не будуть формуватися звіти і файли експорту змін в мережі організацій.
 4. СОІД № 1257648,1250766. Кошторис і план асигнувань. Мережа організацій. При експорті/імпорті установ  задається Дата експорту / відкриття установ.
 5. СОІД № 1249470.  Кошторис і план асигнувань. Мережа організацій. На закладці рахунок записи організації додана можливість створювати казначейські рахунки.
 6. СОІД № 1257642. Кошторис і план асигнувань. Додано 2 системних ХМЛ-реєстри для деталізації розподілів
 7. СОІД № 1256154. Кошторис і план асигнувань В операції контролю річного кошторису і планів асигнувань за спеціальним фондом будуть перевірятися тільки по записах КДБ, з встановленим ознакою - Фінансування.

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1224630. Управління виробництвом/Планування виробництва/Зведений план виробництва/екранна форма «Планування виробництва» додано пункт меню «Документ»/«Перегляд налаштувань планування», який призначений для перегляду налаштувань плану, з якими він був сформований.
 2. СОІД №1244016. Управління виробництвом/Конфігурація виробництва/Налаштування/ Довідники/Калькуляція/Акт виробничої комплектації (розукомплектації)/Технічна специфікація/Елементи програми.
  Змінено найменування полів: PC_CN - «Ціна повна»; PC_SUM - «Сума повна».
  Додані поля: PC_CNOV - «Ціна»; PC_SUMOV - «Сума», дані поля відповідають полях екранної форми «Модифікація матеріалу» «Ціна» і «Сума».
 3. СОІД №1254348. Управління виробництвом/Додаткові модулі/Акт виробничої комплектації додано інформаційне повідомлення: «Не можна вибрати поточне налаштування», яке з'являється при спробі встановити ознака «Видавати запит на створення актів замін», якщо в Виробництво/Налаштування-встановлена ознака «Автоматичні заміни відсутніх матеріалів».

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОIД №1237596. Відомість інвентаризації ОЗ/ Доопрацьовано звіт 868 FR Iнвентаризацiйний опис необоротних активiв 2015 R868_021.RPF, додана можливість друку звіту з реєстру по позначених відомостях.
 2. СОІД №1237908. Відомість інвентаризації ОЗ/ Реалізовано звіт 868 FR АКТ інвентаризації об'єктiв, що пропонуються на списання. Додаток 2. R868_024.RPF , який друкується з відомості інвентаризації.
 3. СОІД №1244670. Дані перелічуваних атрибутів перенесені в окрему таблицю і налаштована логконвенртація.
 4. СОІД №1244664. Дані з довідника Класифікатор ОФ перенесені в окрему таблицю і налаштована логконвертація.
 5. СОІД №1241580. Картотека ОЗ/ У налагоджувальне вікно картки додана можливість видалення зміненого реквізиту.
 6. СОІД №1246128. Розрахунок амортизації (Документи руху ОЗ)/ Доопрацьовані звіти: FR Розрахунок амортизацiї iнших необоротних матерiальних активiв (Нак № 818 13.09.2016) R663_027.RPF, 1140 FR FR Розрахунок амортизацiї iнших необоротних матерiальних активiв (На № 818 13.09.2016) RB40_008.RPF. Додано діалогове вікно з можливістю мультивибору рахунків обліку і чекбокс "Групування по рахунках обліку".
 7. СОІД №1240104. Картотека ОЗ/ Картка ОЗ/ В картку основного засобу додана закладка «КЕКВ». На цій закладці реалізована можливість розподілу видатків за КЕКВ.
 8. СОІД №1258938. Картотека ОЗ/ Доопрацьовані звіти FR Зведений реєстр карток ОЗ (Рахунок облiку/МВО) СЕ RC31_008.RPF, FR Зведений реєстр карток ОЗ (Рахунок облiку/Пiдроздiл) СЕ RC31_010.RPF додано підсумки по консолідуючим рахункам першого рівня та чекбокс "Підсумок по консолідуючому рахунку".
 9. СОІД №1256214. Відомість інвентаризації ОЗ/ Для відомостей, які формуються з ознакою «Акт інвентаризації об'єктів, що пропонуються до списання», заборонено створення документів руху з відомості. При створенні неврахованого об'єкта в відомості інвентаризації, в створюваному документі надходження, доданий контроль дати документа надходження щодо дати закінчення інвентаризації.
 10. СОІД №1256298. Відомість інвентаризації ОЗ/ Додано заборону на видалення відомостей інвентаризації, з яких створені документи руху. Відомість буде доступною для видалення тільки після видалення документів руху всередині відомості.
 11. СОІД №1256226. Звіти / Переписано на новий механізм звіт 1102 FR Довідка по нарахованому зносу за період RB02_003.RPF.  Звіт підлаштовується під мову інтерфейсу ІС-ПРО.
 12. СОІД №1240770. Відомість інвентаризації ОЗ/ / Реалізовано спецналаштування для створення відомості інвентаризації.
 13. СОІД №1261278. Додано штатне поле "Дата першого введення в експлуатацію" в програму розрахунку амортизації. Для функції реквізитів заголовка картки додано код: Дата першого введення в експлуатацію – 28.
 14. СОІД №1255566. Документи руху ОЗ/ Переміщення зі складу/ Реалізовано можливість підв'язки документа-підстави в документі руху.
 15. СОІД №1261608. Для функції реквізитів документу додано коди: ID  складського видаткового ордеру код - 50, код документа підстави-51, ID  документа підстави- 52.
 16. СОІД №1257930. Доопрацьовано системні звіти:
  FR Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак № 818 13.09.2016) R645_025.RPF;
  FR Акт приймання-передачі ОЗ (Нак № 818 13.09.2016) R645_026.RPF;
  FR Акт списання групи ОЗ (Нак № 818 13.09.2016) R663_024.RPF;
  FR Акт списання транспортних засобів (Нак № 818 13.09.2016) R663_025.RPF;
  FR Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак № 818 13.09.2016) R663_023.RPF;
  Для того, щоб в табличній частині, вищевказаних звітів,  «Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку», проводки і суми розбивалися по картках, необхідно в налаштуванні типової операції зняти позначку «Об'єднання однотипних проводок».

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1247454. Модуль Довідка «Форма 1-ДФ». При формуванні довідки на формі додано параметр «Додавати ФОП». Якщо цей параметр виключено, то ФОП у довідку не додаються.
 2. СОІД №1256718. У перелік функцій у розділі «Робочий час для розрахунку зарплати» додано функцію «FLG_CALC_KOM» (ДатаУП,ТН,ВО) яка повертає ознаку розрахунку відрядження: 0-розрахунок від планового заробітку, 1- розрахунок від середнього заробітку за 2 попередні місяці. Функція доступна для використання у програмах користувача в налаштуванні інших видів оплат, наприклад щомісячної премії.
 3. СОІД №1240848. Модуль Звіти. Модуль АРВ. Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 08.09.2017р. № 755 реалізований новий звіт 639 «FR Меморіальний ордер №5 (N 755 від 08/09/2017)» (R639_009.RPF).
 4. СОІД №1253670. Модуль Особові рахунки. Звіт 590 «FR Справка об удержании алиментов» R590_020.RPF перейменований в «Звіт про здійснені відрахування та виплати». Форма звіту наведена у відповідність з Додатком № 9  Наказу МЮУ від 02.04.2012р. № 512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень».
 5. СОІД №1252140. Модуль Звіти. На підставі Наказу Міністерства Оборони України від 22.05.2017р. № 280 «Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних Сил України» реалізований звіт 1114 FR Розрахунково-платiжна вiдомiсть (Додаток 23) (RB14_020.RPF).
 6. СОІД №1249968. Модуль Платіжні відомості. На підставі  «Постанови правления Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній Валюті в Україні» реалізовано звіт 338 FR «Видатковий касовий ордер № КО-2 »(2018) (R338_007.RPF).
 7. СОІД №1245870. Модуль Платіжні відомості. На підставі постанови правління Нацбанку від 29 грудня 2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» реалізовано звіт 295 FR «Платiжна вiдомiсть авансу (2018)» (R295_007.RPF).
 8. СОІД №1245894. Модуль Платіжні відомості. На підставі постанови правління Нацбанку від 29 грудня 2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» реалізовано звіт 293 FR «Платiжна вiдомiсть в мiжрозрахунковій период (2018)» (R293_008.RPF).
 9. СОІД №1244448. Модуль Платіжні відомості. На підставі постанови правління Нацбанку від 29 грудня 2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» реалізовано звіт 166 FR «Платiжна вiдомiсть зарплати» (2018) (R166_008.RPF).
 10. СОІД №1253310.У звіті групи 1114 «Розрахункова вiдомiсть по видам нарахувань i утримань» (RB14_12.RPF) реалізовано правильне заповнення сум перевищення розрахунку фондів ЄСВ у графі «Сума, що перевищує» з врахуванням записів по карткам переміщених працівників.
 11. СОІД №1254180. У звіті групи 1114 FR «Розрахункова вiдомiсть за довiльний перiод(1C)» (RB14_18.RPF) при формуванні у розрізі працівників додана можливість деталізації по місяцям. При формуванні звіту з модуля АРВ додана можливість формування по відміченим працівникам.
 12. СОІД №1216656. Реалізовано звіт 1114 «FR Розрахункова вiдомiсть по видам нарахувань i утримань (ГIОЦ)» RB14_017.
 13. СОІД №1244160. У звітах групи 172 (R172_001.RPF, R172_002.RPF, R172_003.RPF, R172_004.RPF), які формуються в модулі «Документи» додана можливість формування по відміченим працівникам у документі. Якщо відміток не має, звіти формуються по усьому документу.
 14. СОІД №1253628. Модуль Особові рахунки. Реалізований звіт 590 «FR Довiдка про заробiток з розсилкою по e-mail (TXT)» (R590_034.RPF).
 15. СОІД №1242018. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість.. У звітах 157 групи (R157_001.RPF, R157_002.RPF, R157_003.RPF, R157_004.RPF, R157_005.RPF, R157_006.RPF, R157_008.RPF, R157_009.RPF, R157_012.RPF) для коректного відображення видів оплати з 5-ти символів розширено поле з кодом.
 16. СОІД №1242036. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. У звітах 245-й групи (R245_001.RPF, R245_002.RPF, R245_003.RPF, R245_004.RPF, R245_005.RPF) для коректного відображення видів оплати з 5-ти символів розширено поле з кодом.
 17. Реалізована можливість створення 5-символьного коду видів оплат. При редагуванні коду вида оплати, або створення нового коду виду оплати можливе порушення сортування видів оплат у звітах. Для виправлення потрібно виконати запит:
  -----------------
  MS SQL
  update PayVo1 set Vo_CdChrS = SPACE(5-Len(PayVo1.Vo_CdChrS)) + Vo_CdChrS
  where Len(PayVo1.Vo_CdChrS) < 5
  -----------------
  ORACLE
  update PayVo1 set Vo_CdChrS = LPAD(PayVo1.Vo_CdChrS, 5, ' ')
  where Length(PayVo1.Vo_CdChrS) < 5

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1255584. Для типових операцій 001 «Прийом», 002 «Призначення і переміщення», 003 «Звільнення», 044 «Повторний прийом» додано реквізит «Створювати запис в розділі «Трудова діяльність». При виборі даного реквізиту в операції наказу «Так», буде створено запис в трудову діяльність працівника. Поля Посада, Організація заповнені відповідно назвами посади і підрозділи з наказу. Після проведення наказу на прийом буде створено запис з датою початку рівній даті прийому, без зазначення дати закінчення. Після проведення наказу переміщення (ТО 002 Призначення і переміщення) попередній інтервал з порожньою датою закінчення трудової діяльності буде закритий датою на день менше дати призначення, і створено новий запис трудової діяльності з датою призначення. Наказ на звільнення - проставляє в крайньому запису трудової діяльності дату закінчення рівній даті звільнення. Наказ на повторний прийом аналогічно наказу на прийом - створює запис у трудовій діяльності з датою початку.
 2. СОІД №1219230. В налаштуваннях типових операцій наказів додано розділ, в якому відображаються поля користувача. Поля користувача створюються в модулі Адміністратор - Поля користувача - Облік руху кадрів - Операції наказів. У налаштуванні типової операції по F4 викликається список створених полів користувача і можна включити видимість певного поля для відображення у відповідному наказі.
 3. СОІД №1253568. При створенні наказу на відпустку (ТО 006 Надання чергової відпустки), якщо зазначений вид оплати матеріальної допомоги, то в розділі операції «Надання відпустки» буде доступний параметр «Надати мат.допомогу». Необхідно відзначити до якого виду відпустки або до якого періоду відпустки віднести надання матеріальної допомоги. При збереженні наказу відбувається контроль надання матеріальної допомоги працівникові в календарному році (з дати початку відпустки).
  Якщо матеріальна допомога вже надавалася в календарному році, то програма покаже повідомлення про це, і потрібно відключити параметр надання матеріальної допомоги до відпустки. У розділі особової картки/особового рахунку Відпустки - Надані відпустки також доданий параметр «Надана мат. допомога» - дані відображаються після проведення відповідного наказу. При формуванні Універсального документу на підставі наказу, для розрахунку матеріальної допомоги дата початку відповідає даті початку відпустки для якого була вказана позначка виду оплати матеріальної допомоги.
 4. СОІД №1247460. Для відображення додаткової інформації по операціях наказу виконана доробка в модулі Накази. Для виду реєстру операцій в структуру додано реквізити - обліковий склад (найменування, код), категорія (найменування, код), вид оплати (найменування, код), оклад/тариф, стать (найменування, код).
 5. СОІД №1252242. В особовій картці/особовому рахунку працівника поруч з полем «Дата народження» додали поле «Вік». Також в розділі «Сімейний стан» для кожного запису складу сім'ї додано поле «Вік». Кількість повних років розраховується на поточну дату. Дані поля додані в структуру реєстру для можливості вибору в створений для користувача реєстр.
 6. СОІД №1253718. У зв'язку зі змінами в законодавстві, Закон № 2249-VІІІ від 19.12.2017, внесено зміни до системного довідника «Вид інвалідності» по записам:
    п.1 Інвалід дитинства - змінили на Особа з інвалідністю;
    п.2 Інвалід праці - Особа з інвалідністю внаслідок праці;
    п.6 Інвалід військової служби - Особа з інвалідністю внаслідок військової служби;
    п.7 Інвалід війни - Особа з інвалідністю внаслідок війни.

  Змінено назву параметра і відповідного вікна - «Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (ІПР)».
  Внесено зміни в системний довідник «Категорія» в розділі «Додаткові гарантії працевлаштування» по записам:
    п. 1 Виховує дітей до 6 років (до 14 років з інвалідн.);
    п. 6 Особи з інвалідністю, що не досягли пенсійн. віку.

  Перейменовано назву звіту 1818 FR Перелiк iнвалiдiв пiдприємства RI18_003 – «Перелік осіб з інвалідністю підприємства». Та внесені відповідні зміни у звіт.
 7. СОІД №1252248. Внесено зміни в розділ «Стаж». Тепер розраховується і відображається наведена дата початку для всіх видів стажу.
 8. СОІД №1254876. В розділі Стаж - Держслужба перейменовані назви полів «Стаж в держслужбі безперервний» на «Стаж в держслужбі за вислугу років».
 9. СОІД №1254132. В розділі Стажі - Трудова діяльність у вікні нового запису для поля «Посада» збільшено кількість символів до 500, для поля «Організація» збільшено кількість символів до 800.
 10. СОІД №1254168. В розділі Стажі- Трудова діяльність виконана доробка нового розділу записів «Відхилення». Дана доробка дозволяє врахувати відхилення від стажу. Необхідно створити інтервал дат в межах запису трудової діяльності, вказати вид стажу і вид відхилення - виключає або з коефіцієнтом. При виключенні зазначений період буде зменшувати кількість років/місяців/днів в розрахунку зазначеного стажу. Використання коефіцієнта, навпаки, збільшить стаж в заданому періоді помножений на зазначений коефіцієнт. Наприклад, запис у трудовій діяльності 01.01.2010-31.12.2017 стаж 08.00.00 віднесли до видів стажу Загального, Безперервного, В організації, Страховому. У розділі «Відхилення» створюємо запис виключення з 01.01.2014 по 31.12.2016 по виду стажу Страховий, підстава - неоплачувана відпустка по догляду за дитиною. В результаті в розділі Стаж по виду Страховий буде розрахунок з урахуванням відхилення 05.00.00.
 11. СОІД №1228068. Для обліку в стажах періоду роботи на інших підприємствах, створених в розділі Стаж - Трудова діяльність, які припадають на періоди перебування працівника у позасписковому складі (період ДО повторного прийому) змінене налаштування стажів. Облік кадрів - Параметри - Налаштування - Довідники - в розділі Інше - Види стажів, в модулі Облік праці та заробітної плати - Параметри - Налаштування - Стаж роботи - доданий новий параметр «Приймати в розрахунок період із записів у трудовій діяльності». Ця опція доступна при налаштуванні «Виключити час перебування працівника у позасписковому складі при розрахунку стажів» і дозволяє період (або періоди), який ввели в розділі Трудова діяльність включати в розрахунок зазначеного виду стажу. Для додаткових видів стажу теж доданий в налаштуванні параметр Включати - Період з трудової діяльності.
 12. СОІД №1254846. Виконано доопрацювання і змінений алгоритм роботи з розділом «Лікарняні листи» в модулі Облік кадрів. Тепер в особовій картці працівника в даному розділі надана можливість вводити лікарняні листи/довідки про відсутність працівника. В модулі Облік праці та заробітної плати в особових рахунках функціонал розділу «Лікарняні листи» не змінився - відображаються дані після проведення документів розрахунку лікарняних листів.
 13. СОІД №1233018. Створено новий користувальницький довідник «Навчальні заклади» в модулі Облік кадрів-Параметри-Налаштування-Довідники - розділ Освіта і наука. У розділі особової картки/особового рахунку «Освіта» при створенні нового запису заповнення поля «Навчальний заклад» тепер є обов'язковим з відповідного довідника. При зверненні до довідника з особистої картки/особового рахунку є можливість створити новий запис. Щоб заповнити новий довідник даними, які вже внесені до картки працівників раніше (з довідника контрагентів або вручну), необхідно в налаштуваннях в довіднику «Навчальні заклади» виконати відповідну спецфункцію. Комбінацією клавіш «Ctrl+Shift+S» відкрити вікно команд спецфункцій, вказати «Заповнити довідник «Навчальні заклади», «Ctrl+Shift+G», «Ок». Всім записам з карток працівників буде присвоєно код і заповнений довідник «Навчальні заклади». Спецфункцію рекомендовано виконати один раз.
 14. СОІД №124868. У налаштуванні довідника в розділі Інше додано підрозділ «Депутат якої ради, скликання». При створенні запису в розділі особистої картки «Депутатська діяльність» є можливість вибрати дані з вищевказаного довідника. Також при створенні запису в розділі «Депутатська діяльність» додано параметр «Партійність», який визначає причетність особи до будь-якої партії. При включеному параметрі доступне поле для заповнення - «Назва партії».
 15. СОІД №1223238. Реалізовано звіт в групі 1809 Чисельність «FR якiсний склад працiвникiв (КМДА)» RI09_009.RPF. Формування звіту в модулі Облік кадрів-Особисті картки працівників або в модулі Штатний розклад по комбінації клавіш «Alt+F9» (або з головного меню Звіт-Формування звіту).
 16. СОІД №1260408. Модуль Особові картки працівників. Меню Реєстр/Сповіщення. У вікні Сповіщення пункт меню Реєстр доданий параметр Експорт поточного представлення даних.
 17. СОІД №1253484. Модуль Налаштування закладка Параметри розділ Штатний розклад/Реквізити штатної позиції, додано реквізит: Розпорядчі документи.
     2. Модуль Налаштування на закладці Типові операції, для ТО 001 «Прийом», 002 «Призначення і переміщення» додані реквізити: Дата розпорядчого документа, Назва розпорядчого документа.
     3. У модулі Штатний розклад для штатної позиції при виборі реквізиту: Розпорядчі документи додана можливість визначення кількості розпорядчих документів.
     4. У наказах для ТО 001 «Прийом», 002 «Призначення і переміщення» додано закладка Розпорядчий документ з полями для заповнення: Дата розпорядчого документа, Назва розпорядчого   документа. Реалізовано контроль заповнення кількості розпорядчих документів зазначених в штатному розкладі на штатній позиції.
     5. У модулі Особова картка працівника розділу Призначення і переміщення, після проведення такого наказу із заповненою в наказі закладці Розпорядливий документ, встановивши курсор на наказі в нижній частині екрану з'явиться інформація про розпорядчи документи вказаних у наказі. Увага! Розділи Попередження про планове звільнення і Присвоєння спеціального звання (до вступу) перенесені з 1-ї на 2-ю сторінку ОК/Призначення і переміщення.
 18. СОІД №1254192. 1. У модулі Налаштування для ТО 01 «Прийом», 02 «Призначення та переміщення» додані реквізити: Призначено керівника, Дата початку призначення помічником, Дата закінчення призначення помічником.
     2.В модулі Накази для ТО 01 «Прийом», 02 «Призначення/переміщення» додана можливість заповнювати поля:
  Призначено керівника, Дата початку призначення помічником, Дата закінчення призначення помічником. У модулі особові карти додано розділ Помічники керівника, після наказу в картці працівника помічника виводиться інформація про керівників, а в картці керівника про помічників. Розділ в особовій картці з'являється тільки в разі наявності наказів про прийом і призначенні та переміщення з заповненими реквізитами: Призначено керівника, Дата початку призначення помічником, Дата закінчення призначення помічником.
 19. СОІД №1243230. Реалізовано звіт в реєстрі особистих карток 1809 «FR Якiсний склад працiвникiв (КМДА) квартальний» RI09_010.RPF.
 20. СОІД №1241280. Реалізовано звіт в розділі «Сповіщення» українською мовою – 1824 «Сповіщення» RI24_002.
 21. СОІД №1253808. Доопрацьовані звіти в модулі Штатний розпис «FR Штатний розпис (на дату + ПIБ)» R089_038.RPF, «FR Штатний розпис (на дату + ПIБ + факт.оклад)» R089_041.RPF, «FR Штатний розпис (на дату + ПIБ) »R089_044.RPF. У звітах місячний фонд заробітної плати по штатним позиціям з оплатою праці за методом розрахунку Погодинна за тарифною ставкою розраховується з урахуванням кількості ставок.
 22. СОІД №1255620. Доопрацьовано звіт 1629 FR Особова картка держслужбовцям (вiд 05.08.2016 №156) RG29_002 згідно законодавчих змін.
 23. СОІД №1245918. Модуль Особові картки. Реалізований звіт 541  "FR Тарифiкацiйний список державних службовцiв (КМДА)" R541_006.RPF. Звіт формується на зазначену дату.
 24. СОІД №1252230. В налаштуванні звіту КСДС (Облік кадрів - Параметри - Налаштування - Звіти - Форма КСДС) додана закладка «Категорії держслужби» для можливості вказати відповідність категоріям А, Б, В наявні в базі категорії.
 25. СОІД №1241052. Реалізований звіт в групі 1818 «FR Данi про наявнiсть працiвникiв по пiдроздiлам» RI18_026.RPF. У звіті відображені працівники по критерію вибору підрозділ, категорія та визначено за типами їх відсутність у заданому періоді (1 – відпустки, 2 – відрядження, 3 – лікарняні).

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1154802. Реалізовано автоматичне формування і проведення проводок при груповому створенні податкової накладної з документів логістики.
 2. СОІД №1226688. RH62_015 FR «Звiрочний звiт пошуку податкових накладних на купівлю» додано відображення сальдо по контрагенту.
 3. СОІД №1242822. Експорт в M.e.doc податкової накладної. Реалізована можливість передавати поле користувача в першому рядку специфікації податкової накладної.
 4. СОІД №1244718. Експорт в M.e.doc розрахунку коригування. Реалізована можливість передавати поле користувача в першому рядку специфікації розрахунку коригування.
 5. СОІД №1245372. Картотека податкових зобов'язань. Вид-договір, реалізована можливість групового видалення позначених записів.
 6. СОІД №1245390. Картотека податкових зобов'язань. Вид- договір, до реєстру додано поле "ID Договору".
 7. СОІД №1250046. RH62_014 FR «Звiрочний звіт пошуку податкових накладних на продаж» додано відображення сальдо за договором.
 8. СОІД №1252638. Прискорено оновлення картотеки зобов'язань.
 9. СОІД №1260042. Експорт в M.e.doc розрахунку коригування Перекладено в текстовий тип поля передачі сум і кількості відхилень по розрахунку коригування в M.e.doc.
 10. СОІД №1261140. Реєстр "Книга продаж/покупок". Додано поле «Сума з ПДВ».

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1240362. Облік запасів/Розрахунок собівартості запасів. При створенні відомості розрахунку собівартості додано перевірку на наявність відкритих періодів в Головній книзі.
 2. СОІД №1243686. Облік запасів/МШП в експлуатації/Картотека МШП в експлуатації. В системний вид реєстру додані поля «Артикул», «Кількість» та «Вартість Облік запасів/Запаси на складах/Інвентаризація запасів. В системний вид реєстру додано поле «Коментар».
 3. СОІД №1249380. Облік запасів/Звіти. В звіті R413_001.RPF «413 FR Поступления по контрагентам (краткий с ценами)» перед найменуванням контрагента додано код контрагента.
 4. СОІД №1249392. Облік запасів/Звіти. Реалізовано звіт R398_002.RPF «FR Оборотна відомість запасів по складах (кількісна)». В звіті поєднуються строки з однаковими артикулами, при цьому ціна карток не виводиться, але виводиться загальна сума та кількість по об’єднаним карткам.
 5. СОІД №1239180. Облік запасів/Керування доступом/Параметри. Реалізовано параметр «Заборона відображення цін». При включеному параметрі в Картотеці складського обліку при вході в картку не будуть доступні поля с цінами на перегляд. Даний параметр поширюється тільки на Картотеку складського обліку.
 6. СОІД №1243692. Облік запасів/Зведена картотека запасів. Реалізовано ряд доробок, що пов’язані з відображенням даних в аналітичній карточці, а саме: по пункту меню «Вид/На підприємстві (Shift+Ctrl+F7)» реалізована можливість відкриття документів руху в нижньому реєстрі; додана можливість зміни висоти нижнього реєстру; змінено відображення даних на всіх закладках аналітичної картки.
 7. СОІД №1254390. Облік запасів/Запаси на складах/Картотека складського обліку. Реалізовано звіт згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 R262_010.RPF «FR Книга складського обліку лікарських засобів та медичних виробів. Додаток 1».
 8. СОІД №1254480 Облік запасів/Запаси на складах/Картотека складського обліку. Реалізовано звіт згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 R262_011.RPF «FR Журнал обліку відділеннями отриманих i використаних лікарських засобів та медичних виробів. Додаток 5».
 9. СОІД №1254492. Облік запасів/Запаси на складах/Картотека складського обліку. Реалізовано звіт згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 R262_012.RPF «FR Звіт про надходження i відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів. Додаток 6».
 10. СОІД №1254606. Облік запасів/Запаси на складах/Картотека складського обліку. Реалізовано звіт згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 R262_014.RPF «Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та мед. виробів постами. Додаток 7».
 11. СОІД №1254504. Облік запасів/Запаси на складах/Картотека складського обліку. Реалізовано звіт згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 R262_013.RPF «FR Звіт про надходження i використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпул. кімн.). Додаток 8».
 12. СОІД №1254534. Облік запасів/Запаси на складах/Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 R864_023.RPF «FR Використано на посту (в маніпуляційній кімнаті)».
 13. СОІД №1254456. Облік закупівель/ Звіти. Реалізовано звіт згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635. "FR Реєстр отриманих прибуткових накладних. Додаток 3" R479_002.RPF
 14. СОІД №1252410. Облік закупівель. В реєстри строк специфікацій документів накладних, актів, рахунків-накладних, накладних на повернення та рахунків додані поля «Код ЕЗС» та «Найменування ЕЗС». Також в програми користувачів в групу полів "Реквізити номенклатури" додані поля «Код ЕЗС» FSKLN_EZSCD та «Найменування ЕЗС» FSKLN_EZSCDNM.
 15. СОІД №1251372. Облік закупівель/Прибуткові товарні накладні. В режим Таксування додана можливість змінювати ціну та суму в базовій валюті.
 16. СОІД №1243356. Облік закупівель. В реєстри строк специфікацій документів накладних, актів, рахунків-накладних, накладних на повернення та рахунків додані поля «Код ДКПП» та «Найменування ДКПП». Також в програми користувачів в групу полів "Реквізити номенклатури" додані поля «Код ДКПП» FSKLN_DKPCD та «Найменування ДКПП» FSKLN_DKPCDNM.
 17. СОІД №1257090. Облік закупівель/Замовлення постачальникам. Реалізована можливість автоматичного формування рахунку та рахунку-накладної при збереженні документу. В налаштування документу додані параметри «Автоматичне формування рахунку-накладної» та «Автоматичне формування рахунку».
 18. СОІД №1187040. Облік закупівель/Прибуткові товарні накладні. Реалізована можливість ручного коригування ціни оприбуткування на склад. Для цього необхідно в налаштуваннях підсистеми на закладці Параметри встановити параметр «Коригування ціни оприбуткування».
 19. СОІД №1227294. Облік збуту/ замовлення на відпуск. В схему документообігу додане замовлення постачальнику.
 20. СОІД №1254432. Облік збуту/ Видаткові товарні накладні. Згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 реалізований звіт "Накладна (вимога). Додаток 2" R324_003.RPF.
 21. СОІД №1260738. Облік збуту. При передачі в m.e.doc рахунків та актів для мультифірменної організації реалізовано заповнення телефона з картки структурної одиниці/ вкладка Керівництво – телефон керівника організації.
 22. СОІД №1250994. Облік закупівель/збуту. В реєстр строк специфікацій накладних, актів, рахунків-накладних, накладних на повернення, рахунків, заказів, митних накладних додано поле «Тип специфікації», яке заповнюється значенням по типу позиції:
     - товар;
     - послуга;
     - Сума до вартості товара/послуги;
     - % до вартості товара/послуги;
     - Сума до вартості всіх товарів/послуг (метод розрахунку);
     - % до вартості всіх товарів/послуг (метод розрахунку );
     - розподілена сума;
     - автопідстановка;
 23. СОІД №1250964. Облік закупівель/збуту/ Звіт консигнатора. У вікно модифікації строки документа  додані поля «Кількість в НОВ1» та «Кількість в НОВ2».
 24. СОІД №1247658. Облік закупівель/збуту. В реєстри накладних, рахунків-накладних додано поле «Операція».
 25. СОІД №1260336. Облік збуту/ Замовлення на відпуск. В калькуляцію документа додано поле "Зовнішній номер" в групу полів "Реквізити заказу". Поле відкрите на читання та запис.
 26. СОІД №1190238. Облік закупівель/збуту. В реєстри документів та документи накладних, рахунків та актів на панель інструментів додана кнопка виклику події користувача ALT+U.
 27. СОІД №1254600. Облік закупівель/збуту. Згідно Наказу МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 реалізований звіт "Реєстр виданих накладних (вимог). Додаток 4" RD93_003.RPF

Планування закупівель

Розробка

 1. СОІД №1245888. Логістика/Управління закупівлями/Планування закупівель/Заявки на закупівлю. Розроблено новий модуль «Заявки на закупівлю» (розробка модуля триває), який призначений для внесення потреби в матеріальних ресурсах. Заявки на закупівлю створюються за місцем вимоги з прив'язкою до типу Плану закупівель (реалізовано для типу плану Ручний), затверджуються керівником підрозділу. Після цього Заявку на закупівлю можна вибрати в Плані закупівель для подальшої роботи із закупівлі матеріалів.
 2. СОІД №1261710. Логістика/Управління закупівлями/Планування закупівель/План закупівель. Розроблено новий модуль «Плани закупівель» (розробка модуля триває), який призначений для планування закупівель матеріальних ресурсів на підставі даних Заявок на закупівлю. План закупівель має три типи: Ручний (реалізований); План постійних витрат (у розробці); Страховий запас, на підставі даних по залишках на складах (у розробці). План закупівель формується на певний період, причому в одному часовому періоді може бути тільки один план закупівель зі статусом «Основний». Користувач, відповідальний за закупівлю на закладці «Заявки» вибирає в План закупівель необхідні йому Заявки на закупівлю, визначає постачальника (якщо постачальник є в картці номенклатури, то він автоматично підтягнеться) і кількість матеріалу «До замовлення» (автоматично пропонується кількість «До замовлення» дорівнює кількості зазначеному у відповідній Заявці на закупівлю). Після цього можна сформувати Замовлення постачальнику на підставі раніше зазначених рядків на закладці «Специфікація», за допомогою Реєстру/Сформувати документ у вікні «Формування документа закупівлі», причому кожна окремий рядок специфікації Заявки на закупівлю, це буде окремий рядок специфікації Замовлення постачальника.
     Коротка схема процесу робіт виглядає наступним чином:
     Заявка на закупівлю → План закупівель → Замовлення постачальникові → Рахунок-Накладна → Ордер

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1252416. Подорожні листи. Звіт 657 FR Залишки палива по автомобілям за період R657_007.RPF тепер підлаштовується під мову інтерфейсу.
 2. СОІД №1252380. Подорожні листи. Звіт 657 FR Оборотна відомість ПММ (паливо і масла) R657_005.RPF тепер підлаштовується під мову інтерфейсу.
 3. СОІД №1245876. Облік видачі палива. Додано можливість вказати склад «Паливо в баках» при формуванні ордера внутрішнього переміщення з відомості видачі палива, в разі якщо ні в картці автомобіля ні в налаштуваннях не вказано склад «Паливо в баках».

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання

 1. СОІД №1231992. Змінено механізм перевірки коректності дат в документі «Задачі». Якщо дата, яку ввів користувач, була некоректною, то значення дати зміниться на попереднє, яке було коректним.

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1253124. Відомості списання. Реалізована можливість копіювання документів в реєстрі відомостей списання.
 2. СОІД №1257672. Облік комунальних послуг/Налаштування/Довідники/Пільги. В меню Реєстр додана позиція «експорт поточного представлення» для наступних позицій:
     - сезони та періоди;
     - планова середня температура;
     - пільги.
 3. СОІД №1256976. Облік комунальних послуг/ Показники лічильників. По комбінації клавіш CTRL+SHIFT+ O здійснюється очищення поточних показників тільки для обраного будинку.
 4. СОІД №1252746. Облік комунальних послуг/Рахунки за комунальні послуги/ Рахунки/ Послуги. Змінена логіка заведення послуги – якщо в квартирі знаходиться декілька лічильників по одній послузі, то для них створюється одна номенклатура, вона ж вказується в Картці лічильника, але у кожного лічильника унікальний заводський номер лічильника. У зв’язку з цим внесені зміни в системний вид реєстру рахунку-специфікації:
     - видалені поля «попередні показники» и «поточні показники»;
     - сумарний обсяг по всім лічильникам однієї послуги для нарахувань відображаємо в полі «кількість».
 5. СОІД №1253748. Облік комунальних послуг/ Показники лічильників/ Вид/ Показники лічильників. Заблокована можливість створення користувацького звіту на підставі системного.
 6. СОІД №1232148. Облік комунальних послуг/ Показники лічильників. Для відображення того, яким чином було проведено визначення обсягів в періоді, реалізоване окреме поле з ознакою розрахунку обсягів «Ознака». Також перейменовані деякі існуючі поля.
 7. СОІД №1251336. Облік комунальних послуг /Звіти. Доопрацьована можливість формування системного звіту R423_006.RPF "Розрахунок видатків відшкодування витрат (Ф №2- пільга) для монопідприємств.
 8. СОІД №1242720. Облік комунальних послуг/ Показники лічильників. Внесені зміни в реєстр показників лічильників для відображення даних лічильника для випадків, коли по одній послузі з однією номенклатурою декілька приладів обліку.
 9. СОІД №1245120. Облік комунальних послуг /Рахунки за комунальні послуги. Доданий новий системний звіт R404_005.RPF з можливістю експорту в *.pdf без формування екранної форми. В меню доданий пункт Відправити квитанцію на пошту.
 10. СОІД №1214784. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Будинки/ Картка будинку. В картку будинку та квартири додана назва вулиці - та в якій заведений будинок, але можливо змінити при необхідності.
 11. СОІД №1259934. Облік комунальних послуг. В системні звіти (RU31_001.RPF, R021_001.RPF; R021_002.RPF; R021_003.RPF; R021_004.RPF; R021_006.RPF, R404_001.RPF; R404_002.RPF; R404_003.RPF; R404_005.RPF) внесено обмеження щодо обліку мешканців в загальній кількості фактично проживаючих та/або зареєстрованих при наявності архівного запису по даному мешканцю.
 12. СОІД №1241520. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Будинки/ Картка будинку та  Картка квартири/Лічильники. В реєстр додане поле з Картки лічильника "метод встановлення".
 13. СОІД №1229880. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Будинки/ Картка будинку/ Квартири. В системний реєстр додані поля, що відображають кількість квартирних лічильників в розрізі послуг, для можливості налаштування користувацького реєстру. По комбінації клавіш CTRL + SHIFT +E можливо експортувати отриману інформацію.
 14. СОІД №1232292. Реалізований алгоритм розподілу обсягів будинкового лічильника, у випадках, якщо деякі квартири з квартирними лічильниками не передали поточні показники квартирних лічильників (Постанова № 633 від 18.08.2017).

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №948072. Керування доступом/Параметри. Додано параметр «Успадковувати права доступу для підлеглих груп номенклатури». При увімкненому параметрі на закладці «Додатково» при встановленні відміток в групі верхнього рівня, всі підлеглі групи успадковують цей параметр.
 2. СОІД №1251072. Номенклатура та ціни/Довідник номенклатури. Дороблено пункт меню «Вид/Категорія номенклатури (Ctrl+K)». При виборі даного пункту меню відкривається вікно з можливістю вибору категорії номенклатури - матеріалу.
 3. СОІД №1254612. Номенклатура та ціни/Довідник номенклатури. Вид/Види реєстру (Alt+0). В «Реквізити номенклатури» додані поля, які знаходяться в карточці номенклатури на закладці «Інше»: «Код пільги», «Найменування пільги».
 4. СОІД №1256490. Картка підприємства. Закладка Керівництво, відправник звітності - додано поле «Документ що підтверджує повноваження».
 5. СОІД №1258992. Довідник контрагентів. У картку контрагента додано ознаку «ФОП».
 6. СОІД № 1248342. Аналітичні картотеки. Додано новий аналітичний реквізит для аналітики: Податкові накладні.
 7. СОІД № 1258758. Аналітичні картотеки. Доопрацьовано системний доктор аналітичних картотек для актуалізація я нових довідників: Єдиний закупівельний словник, Державний класифікатор продукції та послуг, Податкова накладна.
 8. СОІД № 1259070. Коди бюджетної класифікації. Збільшено довжина найменування запису.
 9. СОІД № 1241178. Коди бюджетної класифікації. Оновлені довідники програмної і відомчої класифікації для місцевого і державного бюджету.
 10. СОІД № 1248540. Коди бюджетної класифікації. В записи справочника добавлено поле Код КВК.
 11. СОІД № 1247820 Коди бюджетної класифікації.  Реалізовано ХМЛ-реєстр в довіднику.
 12. СОІД № 1177422. Коди бюджетної класифікації. Загальні довідники / Доступ до даних. Реалізовано розмежування доступу до модифікації записів довідника.

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №923226. Експорт-імпорт налаштувань полів  користувача та реєстрів користувача. В модулі «Поля користувача» в меню «Реєстр» додано пункти «Експорт» та «Імпорт».
  При виборі дії «Експорт» усі поля та реєстри модуля, що відображаються в правом фреймі зберігаються в файл. Шлях збереження файлу вказується у діалоговому вікні, що відкривається.
  При виборі дії «Імпорт» у вікні діалогу потрібно обрати каталог та файл, якій буде імпортуватися. Імпорт виконується для того модуля, з якого були експортовані поля та/або реєстри. Імпорт проходить по принципу «безумовного додавання»: тобто, якщо для цього модуля вже існують поля та/або реєстри з аналогічною назвою, дані з обраного файлу все одно будуть додані з тими ж значеннями в нові рядки.
 2. СОІД №1243524. Видалено усі іконки старого стилю.
  • Сервіс → Налаштування інтерфейсу → Кольори інтерфейсу → Стиль іконок – Видалено;
  • Оновлені іконки Головного меню;
  • Оновлені іконки помічника в редакторі програм користувача (Ctrl+Space);
  • Оновлені іконки планувальника (Календар та Взаємовідносини з клієнтами/Задачі).
 3. СОІД №1245984. Невідображення в списку імен користувачів, які відключені в системі, при вході в ISpro з роллю "Адміністратори". Створений новий параметр SHOWBLOCKEDUSERS, якій використовується у файлі налаштування системи VERSION.DAT. Параметр може набувати значень 0 або 1. Якщо рядок з параметром у файлі VERSION.DAT відсутній, значення параметра "порожнє" або 0, то в списку користувачів, від імені яких адміністратор може зайти в систему, відсутні заблоковані користувачі. Якщо значення 1, то в списку доступних користувачів відображаються усі користувачі.
 4. СОІД №1246362. Додано процедуру очищення полів користувача ("Поля користувача" → меню "Реєстр" → "Очистити поля користувача") до регламенту закриття року. Процедура очищення полів користувача автоматично запускається після видалення документів.
 5. СОІД №1521312. В налаштуванні регламентованої звітності реалізовано виділення жовтим кольором шаблонів, які є пріоритетними для передачі в M.E.Doc.
 6. СОИД №1251606. Додано протоколювання операцій з обліковими записами користувачів і ролями. До підсистеми «Адміністратор» в модулі «Користувачі і ролі», в пункті «Сервіс» верхнього меню додано рядки «Протокол змін...» і «Протокол змін запису...». Використовуючи дані пункти меню можна переглянути або загальний протокол зміни облікових записів / ролей, або тієї записи з лівої області форми, на якій знаходиться курсор.
 7. СОІД №1253472. При редагуванні довжини поля або його типу в реєстрі користувача, яке зв’язане з аналітичним довідником, значення в полі «Довідник» відразу очищається (до завершального збереження реєстру). Таким чином візуально вказується на те, що зв’язок із цім аналітичним  довідником розірвано.