Випущено пакет оновлень 7.11.026

Випущено пакет оновлень 7.11.026

 

 Доопрацювання в пакеті оновлення 7.11.026

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1265184. Платіжні документи. Внесено зміни в звіт FR Платiжне доручення (казначейство) СЕ R037_004.RPF.В поле «Отримувач» виводити дані поля Найменування з картки контрагента (коротка назва).
 2. СОІД №1266792. Платіжні документи. Внесено зміни в звіт FR Реєстр платiжних доручень для казначейства СЕ R053_003.RPF.В графі «Назва одержувача» відображати дані поля Найменування з картки підприємства(коротка назва)
 3. СОІД №1264860. Клієнт-банк.Для бюджетних організацій створено шаблон імпорт-експорт платіжних доручень з програми Е-КАЗНА.
 4. СОІД №12677734. Касові ордери.Внесено зміни в звіт FR Видатковий касовий ордер R033_002.RPF. Поле За (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) заповнюється паспортними даними, які значені в картці контрагента (тип: фізична особа).
 5. СОІД №1264074. Виписка банку. Додано в Реєстр пункт меню Експорт поточного представлення даних (Shift+Ctrl+E).
 6. СОІД №1268856. Розрахункові і валютні рахунки/Валютні документи/тип документу: Заява на покупку валюти. Реалізовано звіт FR Заява про купiвлю iноземної валюти або банкiвських металiв R042_003 RPF ,згідно Постанови №216 "Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 28.07.2008 (Національного банку України).
 7. СОІД №1269180. Розрахункові і валютні рахунки/Валютні документи/тип документу: Заява на продаж валюти. Реалізовано звіт FR Заява про продаж iноземної валюти або банкiвських металiв R043_003 RPF ,згідно Постанови №216 "Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 28.07.2008 (Національного банку України).
 8. СОІД №1269180. Касові ордери. В створений документ (видатковий/прибутковий касовий ордер) при зазначенні Наказу(кошторис) переносяться наступні дані з кошторису: 1)центр відповідальності;2)співробітник
 9. СОІД №1272342. Платіжні документи. Внесено зміни в звіт FR Платiжне доручення (казначейство) СЕ ___R037_004.RPF.В платіжному дорученні незалежно від заповненого поля «Платник» виводити на друк коротку назву установи. Коротка назва установи завжди буде зазначатися на першій закладці структурної одиниці "Назва підприємства"- SteFrm_Nm.
 10. СОІД №1263858. Виписка банку. Додано можливість в Платежі у вікні вибору документу створювати Платіжне доручення.
 11. СОІД №1273626. Додати в тулбар іконки по пунктам меню "Рознесення по статтям... Alt+S" та "Рознесення аналітичним карткам... Alt+A".

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1265184. У калькуляцію документа договору додано поле «Код підписанта» DC_SignRcd.
 2. СОІД №1263144, 1264878. Змінено розміщення полів картки договору.
 3. СОІД №1275222. Реалізовано іконки для статусів операцій договору: Чернетка, Затверджено, Закрито.
 4. СОІД №1255152, 1255146. Реалізовано доступ на перегляд карток договору, угоди та операції. Тепер при відсутності доступу до журналів на створення / зміну / видалення договору / угоди / операції картки доступні на перегляд.
 5. СОІД №1276050. Ведення договорів / Звіти / R302_002.RPF 302 FR Зведений реєстр договорiв. У параметри звіту додано ознаку «Виводити об'єкт угоди». Якщо ознака встановлена, то під кожним договором в звіті виводиться найменування об'єкта угоди.
 6. СОІД №1276890, 1272624. У картку договору і картку угоди додані поля для вивантаження на сайт є-дата. У картку договору додано поля «ДК 021» і «Обґрунтування». У картку угоди додано поля для вивантаження дод. угод «ДК 021», ознаки «Зміна предмету», «Зміна ціни», «Зміна рядок», а також поле «Інше», звичайне поле, 255 знаків. Поля з'являються після установки в налаштуваннях параметра «Використовувати поля для Е-дата». Раніше для вивантаження даних на сайт є-дата, для звіту R302_006 FR Експорт для Є-дата, використовувалися поля користувача.
 7. СОІД №1276842, 1270656, 1263192. Експорт для Є-дата. Звіт R302_005 FR Експорт для Є-дата тепер буде архівним оскільки шаблони вивантаження договорів вже не використовуються.
  Звіт R302_006 FR Експорт для Є-дата (зi змiнамі 2018) залишається без змін, заповнюється відповідно до інструкції з термінового повідомлення СОІД №1254618. Реалізовано новий системний звіт R302_007 Експорт для Є-дата. У новому звіті всі дані тягнуться на підставі системних полів, СОІД №1276890, 1272624.
  Зміни по вивантаженню Договорів:
  • Колонка «ДК 021 (cpv-код)» - значення тягнеться з аналогічного поля картки договору;
  • Колонка «Безстроковій (так / ні)» - якщо поле ПО картки договору (період договору) пусте, то до звіту проставляється значення «Так» якщо стоїть дата, то значення «Ні»;
  • Колонка «з_ПДВ_вартість_договору (так / нi)» - якщо поле ПДВ в картці договору пусте, то проставляється значення «Ні», в іншому випадку проставляється «Так»;
  • Колонка «в_т.ч. _ПДВ »- значення тягнеться з аналогічного поля картки договору;
  • Колонка «Процедура_закупівлі (так / нi)» - якщо поле «Обгрунтування» в картці договору пусте, то проставляється значення «Так» в іншому випадку значення «Ні»;
  • Колонка «Обгрунтування» - значення тягнеться з аналогічного поля картки договору.

  Зміни з вивантаження доп. угод (Угода):
  • Колонки «Зміна_предемету (0/1)», «Зміна_строку (0/1)», «Зміна_ціні (0/1)», «Зміна_інше (0/1)», і колонка «Деталізація_іншої_підставі» - заповнюються на підставі полів картки угоди. У картці операції реалізовані відповідні поля і параметри;
  • Колонка «Безстроковій (так / ні)» - якщо поле ПО картки договору (період договору) порожнє, то до звіту проставляється значення «Так» якщо стоїть дата, то значення «Ні»;
  • Колонка «з_ ПДВ_сума_дод_угоді (так / ні)» - в залежності від значення по колонці «в_т.ч._ПДВ_сума_дод_угоді» (розраховується як загальна сума ПДВ по приходу за операціями такої угоди). Якщо значення є ставимо «Так», в іншому випадку «Ні»;
  • Колонка «з_ПДВ_скорігована_вартість_договору (так / ні)» - якщо поле ПДВ в картці договору пусте, то проставляється значення «Ні» в іншому випадку «Так»;
  • Колонка «в_т.ч._ПДВ_скорігована_вартість_договору» - значення тягнеться з аналогічного системного поля картки договору, аналогічно як при вивантаженні договорів;
  • Колонка «ДК 021 (cpv-код) _додаткової_угоді» - значення тягнеться з аналогічного поля картки угоди.

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1263426. Реєстр зобов’язань. Меню Сервіс/ Настройка доданий новий параметр " Не обмежувати вибір документів фін. зобов'язань за датою (7дн.)". Он діє в фінансовому зобов'язані, в окні вибору прибуткової накладної, акта, рахунку, або рахунку-накладної.
 2. СОІД №1262844. Реєстр зобов’язань.. Додано в хмл-реєстри статистики юр. и фін.зобов'язань поле Сума обранного КЕКВу, в якій виводиться сума рознесення по КЕКВ з заголовку закладки.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1261698. Меморіальні ордери. У звіті FR Меморiальний ордер №1-3-авт 2017 (анал.) (R816_050.RPF) додана можливість формування тільки по обраному ДФ або КПКВ.
 2. СОІД №1265556. Меморіальні ордери. У звітах FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (R816_004.RPF), FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (вал.) (R816_011.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (R816_010.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (вал.) (R816_029.RPF), FR Меморiальний ордер №7-авт 2017 (R816_027.RPF), FR Меморiальний ордер №8-авт 2017 (R816_012.RPF) доданий параметр «Виводити суми по сортуванню». При увімкненому параметрі у звіт виводяться суми по обраному сортуванню.
 3. СОІД №1254342. Регламентована звітність. Реалізований експорт звіту FR Ф№4-1 д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML) (R372_331.RPF) в форматі *.xml в коди форм F4_1MD18, F4_1MM18, F4_1KD35, F4_1KM35, F4_1KD36, F4_1KM36.
 4. СОІД №1272684. Меморіальні ордери. У звітах FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (R816_004.RPF), FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (вал.) (R816_011.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (R816_010.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (вал.) (R816_029.RPF), FR Меморiальний ордер №7-авт 2017 (R816_027.RPF), FR Меморiальний ордер №8-авт 2017 (R816_012.RPF) якщо аналітика документа «Відсутній», запис не виводиться у звіт.
 5. СОІД №1269474. Регламентована звітність. Доданий системний шаблон Форма №2ФССБ – 2018 і реалізована форма звіту FR Ф №2 ФССБ Звiт про виконання кошторису видаткiв за бюджетом ФЗДССУ на випадок безробiття (R372_373.RPF).
 6. СОИД №1169388. Отчёты. В отчётах FR Аналитическая справка по счету (валютная) (R009_002.RPF) и FR Аналiтична довiдка по рахунку (валютна) (R009_004.RPF) добавлена группировка по аналите.
 7. СОІД №1272000. Меморіальні ордери. При ввімкненному фільтрі в користувацькому вигляді реєстру додана заборона на створення, редагування і видалення меморіальнийх ордерів.
 8. СОІД №1274484. Меморіальні ордери. У звітах FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (R816_004.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (R816_010.RPF), FR Меморiальний ордер №7-авт 2017 (R816_027.RPF), FR Меморiальний ордер №8-авт 2017 (R816_012.RPF) реалізований вивід повного найменування з довідника КПКВ.
 9. СОІД №1268808. Меморіальні ордери. У звітах FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (R816_004.RPF), FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (вал.) (R816_011.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (R816_010.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (вал.) (R816_029.RPF), FR Меморiальний ордер №7-авт 2017 (R816_027.RPF), FR Меморiальний ордер №8-авт 2017 (R816_012.RPF) реалізована можливість формування звітів по обраним ДФ и КПКВ.
 10. СОІД №1281312. Налаштування. У вікно «Елементи програми» у вкладці «Бібліотека» додані програми «Запит номера рахунку дебету», «Запит номера рахунку кредиту», «Запит номера рахунку дебету і кредиту», «Запит вікна вибору аналітики дебету», «Запит вікна вибору аналітики кредиту».
 11. СОІД №1263816. Оборотні відомості. Вид – по рахунку. При друку (ALT+F9) звітів розделів 6 и 7, реалізована передача вибранного в електроній формі рахунка.
 12. СОІД №1230708. Відомость аналітичного обліку. Додано новий вид XML-реєстру з колонками за кореспондуючими рахунками.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1280850. Кошторис та план асигнувань. В системні звіти « 517 FR Реєстр змiн зведених планiв асигнувань ЗФ мiсц. бюджету (Додаток 15) » (R517_008) та «517 FR Реєстр змiн зведення показникiв СФ мiсц. бюджету (Додаток 16) » (R517_009) додано параметри "Не виводити номер довідки", "Не виводити підсумкові КПКВ".
 2. СОІД №1276782. Кошторис та план асигнувань. В системному звіті «516 FR Розподiл видiлених бюджетних асигнувань мiсц. бюджету (Додаток 23)» (R516_007) змінено порядок виводу ітогу "Разом щодо тер. одиниці".
 3. СОІД №1275822. Кошторис та план асигнувань. Для звітів модуля додана нова функція перебора організацій мережі.
 4. СОІД №1266036. Кошторис та план асигнувань. Реалізована нова функція перебору Кодів програмної класифікації видатків для звітів. Функція підключена в програмах звітів: R505_004, R505_005,R506_001, R506_009, R506_012, R506_013, R506_014,R517_001, R517_002, R517_003, R517_004, R517_007).
 5. СОІД №1266036. Кошторис та план асигнувань. Всередині деталізації кошторису спеціального фонду скорочене найменування довідника Джерела фінансування замінено на повне.
 6. СОІД №1272486. Кошторис та план асигнувань. Оновлено довідник територіальних казначейств.
 7. СОІД №1267950. Кошторис та план асигнувань. Реалізовано новий звіт 506 FR План використання бюджетних коштiв R506_015.RPF.
 8. СОІД №1267950. Кошториси заходів. Додано журнали для документа Наказ кошторису.
 9. СОІД №1246680. Кошториси заходів. Додана можливість вибрати наказ кошторису в документах Логістики: актах виконаних робіт та прибуткових накладних.
 10. СОІД №1267950. Кошториси заходів. Реалізовано доступ к зміні статусу наказу.
 11. СОІД №1269588. Кошториси заходів. Додано новий системний реквізит «Наказ кошторису» для використання в аналітичному обліку.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1275420. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Акт виробничої комплектації / розукомплектації. Підключена калькуляція до Документу.
  • перелік полів Документа доступних для зміни: номер, дата та час документа; коментар і всі поля з групи «Поля користувача».
  • перелік полів Документа доступних для перегляду: Rcd, ІД та код документа; ІД, тип та код підстави документа; код та найменування журналу; шифр та найменування складу; код та найменування підрозділу.
 2. СОІД №1275312. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Акт виробничої комплектації / розукомплектації. Додана обробка подій у калькуляції документу (група полів «Константи подій механізму документа»): перед/після друком документу; переміщення в журнал; подія користувача (Alt + U); проведення/відгук документа в/з ГК; створення/редагування/зміна/збереження/видалення документа; перед зміною документа; вставка/видалення похідного документа.
 3. СОІД №1273878. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Акт виробничої комплектації / розукомплектації. Змінено механізм виклику калькуляції, а саме калькуляція викликається після відпрацювання усіх програмних розрахунків.
 4. СОІД №1279908. Облік виробництва / Додаткові модулі / Акт виробничої розукомплектації. До проводок додана обробка змінної SCH_M - рахунок обліку матеріалів, яка повертає рахунок обліку для рядків комплектуючих, по пріоритетності: з номенклатури, та якщо немає в номенклатурі, то рахунок обліку повертається з групи номенклатури, але якщо немає і в групі номенклатури, то рахунок обліку повертається з об'єкта обліку.
 5. СОІД №1250604. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Акт виробничої комплектації / меню Документ. Виконано доопрацювання: пункт меню Видалити складські номера (поєднання клавіш Ctrl+D) активний тільки, якщо Акт виробничої комплектації не відправлений до Головної Книги (не проведений).
 6. СОІД №1272558. Облік виробництва/ Акт на виробничий брак; Акт передачі відходів; Вимога-накладна на відпуск матеріалів; Коригуюче списання ТМЦ; Накладна на внутрішнє переміщення; Накладна на матеріали; Приймально-здавальних накладна. До калькуляції документу додана обробка події документа перед викликом самої події документа (якщо в програмі користувача була ініційована відміна виконання події).

 

Облік основних засобів

Доопрацювання

 1. СОІД №1261062. Документи руху ОЗ/ Зміна вартості / Реалізовано вибір картки в документ за допомогою введення інвентарного номера.
 2. СОІД №1265502. Для функції GetCargoval додано параметри OSMOV_TypeDoc - тип документа (из SDoc), OSMOV_JrnRcd - ID журналу.
 3. СОІД №1266546. Документи руху ОЗ/ Доопрацьовано звіт 645 FR Акт приймання-передачі ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R645_026.RPF для документів руху Списання та Реалізація.
 4. СОІД №1265574. Переписані звіти на новий механізм, вони підлаштовуються під мову інтерфейсу ІС-ПРО:
  • Відомості інвентаризації ОЗ/ 870 FR Реєстр відомостей інвентаризації R870_002.RPF; Відомість переоцінки ОЗ/733 FR Реєстр відомостей переоцінки R733_001.RPF;
  • Розрахунок амортизації/ 231 FR Реєстр відомостей амортизації R231_001.RPF;
  • 231 FR FR Реєстр відомостей амортизації з проводками R231_002.RPF ;
  • 231 FR FR Реєстр від. амортизації з проводками та аналітикою R231_003.RPF.
 5. СОІД №1266930. Доопрацьовано звіти: 645 FR Акт приймання-передачі ОЗ (Нак №818 13.09.2016)R645_026.RPF, 645 FR Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак №818 13.09.2016)R645_025.RPF, 663 FR Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак №818 13.09.2016)R663_023.RPF, 663 FR Акт списання групи ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R663_024.RPF в діалогове вікно формування звіту додано чекбокс "Коротка характеристика об'єкта (ів)".
 6. СОІД №1268136. Документи руху ОЗ/ Часткове списання/ Доопрацьовано звіт 663 FR Відомість про об'єкти, що пропонуються на списання. Додаток 1 R663_007.RPF. для документа Часткове списання.
 7. СОІД №1269426. Документи руху ОЗ/ Реалізовано можливість, для документів Надходження, Часткове переміщення, Переміщення зі складу, заповнювати поле номенклатурний номер калькуляцією.
 8. СОІД №1269798. Заборонена модифікація структури класифікатора НМА.
 9. СОІД №1270290. Документи руху ОЗ/ Часткове переміщення/ В документі Часткове переміщення, у режимі редагування картки по F4, у вікно "Часткове переміщення-картка "Прийняв" (wOsnChMoveEd) додано поле «Номенклатурний номер», яке доступно для редагування.
 10. СОІД №1270092. Документи руху ОЗ/ Доопрацьована калькуляція для режиму копіювання документу надходження в реєстрі документів руху.
 11. СОІД №1268838. Реалізована функція OS_NNMR_LFREE() - повертає останній вільний номенклатурний номер в картотеці ОЗ.
 12. СОІД №1265586. Документи руху ОЗ/ Переписані звіти на новий механізм, вони підлаштовуються під мову інтерфейсу ІС-ПРО:
  • FR FR Реєстр док. руху ОЗ R223_002.RPF;
  • 223 FR FR Реєстр док. руху ОЗ (повний) R223_001.RPF;
  • 223 FR FR Реєстр док. руху ОЗ з проводками R223_003.RPF;
  • 223 FR FR Реєстр док. руху ОЗ з проводками та аналітикою R223_004.RPF
 13. СОІД №1267620. Документи руху ОЗ/ Доповнено sub меню документа "Програма..." (меню Документ/Калькуляція/Програма), у вікно "Програма калькуляції" wOsnDocClc додано пункти «Запускати для заголовку документу (по Ctrl-F3)», «Запускати при модифікації суми змін», «Запускати перед викликом шаблона картки».
 14. СОІД №1265316. Документи руху ОЗ / В документи руху Приймання-здача відремонтованих, Приймання-здача реконструйованих, Приймання-здача модернізованих додано поле Контрагент, з можливістю вибору контрагента з Довідника контрагентів.
 15. СОІД №1242468. Документи руху ОЗ/ Ввод в експлуатацію/ Реалізовано можливість вносити ліквідаційну вартість в документі Ввод в експлуатацію (поле OSCL1_LKVSTM).
 16. СОІД №1273578. Для поля користувача, до якого підв'язується системний довідник №21 "Картка основного засобу" збільшена довжина номера картки до 10 символів.
 17. СОІД №1272660. Налаштування/ Параметри/ Реалізовано параметр: «Наскрізна нумерація номерів карток необоротних активів». Якщо параметр включений, буде виконуватися наскрізна нумерація карток (номер картки), без урахування типу, створюваної картки.
 18. СОІД №1274040. Доопрацьована функція OS_ATR_ADD для режиму запуску калькуляції "Запускати при створенні/виборі карток".
 19. СОІД №1271136. Документи руху ОЗ/ Часткове списання/ Доопрацьовано звіт 663 FR АКТ iнвентаризацiї об'єктiв, що пропонуються на списання. Додаток 2. R663_008.RPF для документа Часткове списання.
 20. СОІД №1256598. Відомості інвентаризації/ В Відомості інвентаризації /меню Документ/ Документи руху (Alt+D)/ вікно "Документи руху" (wOsnDcSel) переведено на xml. Реалізовано можливість видалення документів руху, створених з відомості інвентаризації, за позначками.
 21. СОІД №1266348. Налаштування/ Параметри/ Реалізовано параметр: «Облік МНМА в розрізі номенклатурного номера». Якщо параметр включений, в картках с типом "МНМА", буде змінюватися розташування інвентарного та номенклатурного номер на закладках. Для отримання параметра у звітах та програмах користувача додано функцію OSN_GET_PRZ(1) – яка повертає значення: 1 - включено, 0 - вимкнено. Додано штатне поле "Номенклатурний номер" у вихідні реквізити виду реєстру документів руху. Реалізовано поле "Інвентарний номер ОЗ", яке, для карток з типом МНМА, буде містити пусте значення. Воно додано у вихідні реквізити виду реєстру картотеки ОЗ, документи руху, в відомість інвентаризації, амортизації та переоцінки.
 22. СОІД №1270242. У звіти:

  Модуль Звіти:

  • 720 FR Оборотна вiдомiсть (по МВО/пiдр.)+Знос R720_001.RPF
  • 725 FR Оборотна вiдомiсть ОЗ R725_003.RPF
  • 482 FR Вiдомiсть наявностi ОЗ R482_006.RPF
  • 1140 FR Обiги та амортизацiя за перiод RB40_001.RPF
  • 1275 FR Оборотна вiд-ть з кiл-тю (пiдроздiл+рахунок облiку) RC75_002.RPF
  • 1272 FR Оборотна вiдомiсть по рахункам облiку RC72_005.RPF
  • 117 FR Оборотна вiдомiсть по рахункам облiку(кiлькiсть) R117_003.RPF
  • 718 FR Оборотна вiдомiсть (по використанню) R718_001.RPF
  • 340 FR Оборотна вiдомiсть (по МВО+Мiсцезнаходження) R340_003.RPF
  • 700 FR Вiдомiсть руху ОЗ R700_002.RPF
  • 1138 FR Вiдомiсть наявностi ОЗ по рахункам бух. облiку СО RB38_004.RPF
  • 528 FR Вiдомiсть надходження ОЗ R528_012.RPF
  • 526 FR Вiдомiсть вибуття ОЗ R526_012.RPF
  • 118 FR Оборотна вiдомiсть (з рахунками зносу) СО R118_002.RPF
  • 1141 FR Оборотна вiдомiсть (по рахунку зносу) СО RB41_002.RPF
  • 105 FR Амортизацiя бухгалтерська за рiк з наростаючим пiдсумком СО R105_003.RPF
  • 700 FR Вiдомiсть надходження ОЗ по контрагентах R700_004.RPF
  • 700 FR Вiдомiсть руху ОЗ (Змiна вартостi) R700_006.RPF
  • 700 FR Внутрiшнє перемiщення по мiсцезнаходженню R700_005.RPF
  • 700 FR Накопичувальна вiдомiсть перемiщення зi складу R700_007.RPF
  • FR Зведений реєстр карток ОЗ по рахунках облiку та КОФ з деталiзацiєю R482_005.RPF
  • 482 FR Зведений реєстр карток по мiсцезнаходженню R482_003.RPF
  • 482 FR Зведений реєстр карток по МВО та мiсцезнаходженню R482_004.RPF
  • 482 FR Зведений реєстр карток по рахунках облiку з деталiзацiєю R482_002.RPF
  • 119 FR Вiдомiсть наявностi ОЗ по рахункам зносу СО R119_004.RPF
  • 528 FR Вед. поступления ОС (по ист.пост. и сч. учета) СЕ R528_009.RPF
  • 719 FR Оборотна вiдомiсть (по КОФ) СО R719_003.RPF
  • 719 FR Оборотна Вiдомiсть (по КОФ)+Знос R719_004.RPF
  • 573 FR Iнвентаризайцiйний опис ОЗ по МВО та мiсцезнаходженню (вибiр комiсiї) СЕ R573_006.RPF
  • 56 FR Опис iнвентарних карток ОЗ R056_003.RPF
  • 56 FR Опис iнвентарних карток ОЗ (з датами) R056_004.RPF

  Модуль Картотека ОЗ:

  • FR Реестр карточек (полный) R233_006.RPF
  • FR Реестр карточек ОС (Износ) R233_003.RPF
  • FR Реестр карточек ОС (краткий) R233_005.RPF
  • FR Реестр карточек ОС (МОЛ+Подразделение) R233_004.RPF
  • Реестр карточек ОС (Даты) R233_001.RPF
  • 1231 FR Реестр карточек ОС (по источникам приобретения) СЕ RC31_001.RPF
  • 1231 FR Реестр карточек ОС на дату СЕ RC31_002.RPF
  • 1231 FR Реестр карточек ОС на дату СЕ(местонахождение) RC31_016.RPF
  • 1231 FR Реєстр карточок ОЗ (МВО/Рахунок облiку) СЕ RC31_005.RPF
  • 1231 FR Реєстр карточок ОЗ (Рахунок облiку/МВО) СЕ RC31_006.RPF
  • 1231 FR Реєстр карточок ОЗ (Рахунок облiку/Пiдроздiл) СЕ RC31_009.RPF
  • додано умову, для параметру "Облік МНМА в розрізі номенклатурного номера" (Налаштування / Параметри). Якщо параметр включений, колонка інвентарний номер, в цих звітах буде змінювати назву на «Інвентарний (Номенклатурний) номер». Для карток з типом МНМА в цій колонці буде відображатися номенклатурний номер.
 23. СОІД №1270230. У звіти:

  Модуль Документи руху ОЗ:

  • 645 FR Акт введення в експлуатацiю ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R645_025.RPF
  • 645 FR Акт приймання-передачi ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R645_026.RPF
  • 645 FR Акт внутрiшнього перемiщення ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R645_027.RPF
  • 658 FR Акт передачi на ремонт, реконструкцiю та модернiзацiю ОЗ (Нак №818 13.09.2016) 658 FR Акт передачi на ремонт, реконструкцiю та модернiзацiю ОЗ (Нак №818 13.09.2016)
  • 658 FR Акт приймання вiдрем., реконстр. та модерн. ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R658_013.RPF
  • 663 FR Акт списання ОЗ (часткової лiквiдацiї) (Нак №818 13.09.2016) R663_023.RPF
  • 663 FR Акт списання групи ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R663_024.RPF
  • 663 FR Акт списання вилучених документiв з бiблiотечного фонду (Нак №818 13.09.2016) R663_026.RPF
  • 658 FR Акт переоцiнки основних засобiв (Нак №818 13.09.2016) R658_014.RPF
  • 663 FR Розрахунок амортизацiї iнших необоротних матерiальних активiв (Нак №818 13.09.2016) R663_027.RPF
  • 663 FR Відомість про об\'єкти, що пропонуються на списання. Додаток 1. R663_007.RPF
  • 663 FR АКТ інвентаризації об’єктів, що пропонуються на списання. Додаток 2. R663_008.RPF
  • 663 FR Звіт про списання об’єктів державної власності. Додаток 3. R663_009.RPF

  Модуль Картотека ОЗ:

  • FR Iнвентарна картка ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R101_008.RPF
  • FR ОЗ-9 Iнвентарна картка групового облiку ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R103_005.RPF
  • FR ОЗ-9 Iнвентарна картка групового облiку ОЗ (Нак №818 13.09.2016) без истории R103_006.RPF

  Модуль інвентаризація ОЗ:

  • FR Iнвентаризацiйний опис матерiальних цiнностей, прийнятих на вiдповiдальне зберiгання 2015 R868_022.RPF
  • 868 FR Iнвентаризацiйний опис необоротних активiв 2015 R868_021.RPF
  • FR АКТ iнвентаризацiї об'єктiв, що пропонуються на списання. Додаток 2. R868_024.RPF
  • 868 FR Акт iнвентаризацiї обєктiв, що пропонуються до списання R868_016.RPF
  • 868 FR Протокол iнвентаризацiйної комiсiї 2015 R868_023.RPF
  • 869 FR Звiряльна вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї необоротних активiв 2015 R869_009.RPF (по Ctrl+F9)

  Модуль Відомість переоцінки ОЗ:

  • FR Акт переоцiнки основних засобiв (Нак №818 13.09.2016) R676_003.RPF

  Модуль отчёты:

  • 1140 FR FR Розрахунок амортизацiї iнших необоротних матерiальних активiв (Нак №818 13.09.2016) RB40_008.RPF
  • додано умову, для параметру "Облік МНМА в розрізі номенклатурного номера" (Налаштування / Параметри). Якщо параметр включений, для карток з типом МНМА в колонці «Інвентарний (Номенклатурний) номер» буде відображатися номенклатурний номер.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1269228. Доплата до мінімальної заробітної плати (МР 266) при проведенні документа тарифікації розраховується пропорційно відпрацьованому часу.
 2. СОІД №1273560. Для індексації аліментів, визначених у твердому грошовому вираженні, які призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін здійснюється з червня 2016 року.
 3. СОІД №1270452. Модуль Особові рахунки працівників. Доопрацювання виконано для випадків, коли на етапі впровадження не можуть бути імпортовані архів розрахункових листів і зміни окладу. У розділі «Розрахункові листи» особового рахунку доданий підрозділ «Відомості для розрахунку середнього заробітку». Дані для розрахунку середнього заробітку за видами оплат із груп Відпустки, Лікарняні, Оплата за середнім необхідно вносити на відповідну закладку. Підрозділ «Відомості для розрахунку середнього заробітку» пов'язаний з кнопкою «Заробіток (Ctrl-R)» в редакторі запису видів оплат. Дані для розрахунку середнього заробітку, внесені в редакторі запису видів оплат, відображаються в розділі Розрахункові листи \ Відомості для розрахунку середнього заробітку Особового рахунку працівника, і навпаки, дані для розрахунку середнього заробітку, внесені в розділі Розрахункові листи \ Відомості для розрахунку середнього заробітку Особового рахунку працівника, будуть відображені в редакторі запису видів оплат. Коефіцієнт індексації середнього заробітку необхідно вносити в останньому місяці його застосування, тобто коефіцієнт індексації середнього заробітку буде застосований до всіх попередніх періодів, включаючи період його введення.
 4. СОІД №1261734. Модуль Особові рахунки працівників. У вікно збереження змін особового рахунку «Внесено нові значення» додано поле «Базовий місяць індексації доходу».
 5. СОІД №1261758. Модуль Особові рахунки працівників. У набір полів розділу «Призначення і переміщення» загальних відомостей коригування картотеки при табличному способі коригування додано поле «Базовий місяць індексації доходу».
 6. СОІД №1264164. Реалізовано алгоритм розрахунку індексації середнього заробітку при розрахунку відпустки для випадків, коли оклад працівникові підвищено у зв'язку зі зміною посади (аб.3 п.10 Постанови №100). У розділі «Призначення і переміщення» особового рахунку працівника доданий параметр «Зміна окладу за посадою (середній заробіток до зміни окладу не індексується)». При ВКЛюченому параметрі коефіцієнти індексації, розраховані до зміни посади, не застосовуватимуться при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпустки. У разі наступного підвищення окладу працівника, за умови що ВКЛючений параметр «Індексувати заробіток відповідно до зміни окладу/ тарифу», коефіцієнт індексації середнього заробітку буде застосований починаючи з дати переводу на нову посаду.
 7. СОІД №1267104. Модуль Звіти. У звітах 1114 групи: 1114 FR «Расчетно-платежная ведомость на дату» (RB14_001.RPF), 1114 FR «Розрахунково-платiжна вiдомiсть на дату» (RB14_002.RPF), 1114 FR «CNM. Розрахунково-платiжна вiдомiсть на дату» (RB14_003.RPF) доданий параметр «Включати працівників без сум». При зазначеному параметрі в звіті виводяться працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами (МР 43, МР 57, МР 59).
 8. СОІД №1267524. Модуль Звіти. Модуль АРВ. Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 08.09.2017р. №755 реалізований новий звіт 639 «FR Меморіальний ордер №5-авт (N 755 від 08/09/2017)» (R639_006.RPF).
 9. СОІД №1272732. Модуль Звіти. Звіт 1557 FR Реєстр відпускних по працівникам RF57_001.RPF реалізований як багатомовний звіт. Мова звіту залежить від встановленої мови в налаштуванні інтерфейсу ІС-ПРО.
 10. СОІД №1272738. Модуль Звіти. Звіт 1558 FR Реєстр відпускних за підрозділами RF58_001.RPF реалізований як багатомовний звіт. Мова звіту залежить від встановленої мови в налаштуванні інтерфейсу ІС-ПРО.
 11. СОІД №1276530. При обчисленні середньої заробітної плати за видами оплат з МР 110 «Доплата до середнього заробітку» премії за МР 40 «Премія за період» та МР 53 «Квартальна премія» включаються в заробіток кожного з місяців розрахункового періоду, якщо премія була виплачена в одному з місяців розрахункового періоду, в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді при обчисленні премії.
 12. CОІД №1263366. При формуванні довідки Форма 1-ДФ з параметром "Формувати ФОП" аналізується ознака із довідника контрагентів ФОП, поле Ptn_IsFOP. Контрагенти з цією ознакою, у яких в звітному кварталі є нарахування, будуть відображатись в 1-ДФ.
 13. СОІД №1264488. При обчисленні середньої заробітної плати за видами оплат з МР 117, 228, 249, 274 премії за період (МР 40) включаються в заробіток згідно законодавства, а саме в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.
 14. СОІД №1254180. У звіті 1114 FR Розрахункова вiдомiсть за довiльний перiод (1C) RB14_018.RPF додана можливість формувати звіт з деталізацією по посадам і по групам посад.
 15. СОІД №1268328. Реалізовані звіти по резерву відпусток МР246 у 175 групі звітів: Реєстр резерву невикористаних відпусток R175_003.RPF, Зведений реєстр резерву невикористаних відпусток R175_004.RPF, Проводки по резерву відпусток R175_005.RPF. Звіти формуються із модуля «Документи» по сформованим документам на резерв відпусток.
 16. СОІД №1266510. При формуванні довідки Форма 1-ДФ реалізовано правильне відображення оподаткованої та неоподаткованої сум матеріальної допомоги з накопиченням за рік, які містяться в розрахункових листах працівників під різними видами оплат.
 17. СОІД №1265940. Модуль "Тарифікація учбових закладів 2". В розрахункових листах працівників до записів педагогічного навантаження в дужках додаються планові години по кожному виду оплат у розрізі посад.
 18. СОІД №1272168. Модуль "Документи" – «Тарифікація учбових закладів 2". В формі налаштування звіту 18 FR Тарифiкацiя. ЗОШ + надбавки R018_005.RPF додано параметр: "Виводити ставку з врахуванням відсотку тарифу". Якщо цей параметр включено, то ставка у звіті відображається з врахуванням відсотку тарифу.
 19. СОІД №1270902. У звіті 377 FR Заявка на виплату лiкарняних ФСС за мiсяць R377_001.RPF назва підприємства обирається із довідника СО, із поля "В називному відмінку», якщо встановлено ознаку централізованого обліку.
 20. СОІД №1266678. В модулі ОР для звіта162 FR «Розрахунковий листок (Розрахунковий листок детальний) 1С (з Розсилка по e-mail, HTML)» (R162_008.RPF) реалізована можливість друку декількох розрахункових листів на один лист.
 21. СОІД №1262448. Реалізовано протоколювання виконання дій пункту Сервіс / Підготовка до імпорту в централізований облік. Адміністратор / Параметри системи. Реєстр / Протокол подій Додані події: Загальносистемні дані - Підготовка до імпорту в централізований облік. ІМПРТ - Імпорт в централізований облік, з протоколом.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

Після збереження запису буде відображено облік додаткових днів відпочинку, які належить надати, вже використаних днів і залишок.
Для надання додаткового дня (днів) відпочинку необхідно курсор встановити на запис про здачу крові, в нижній частині розділу «Надати додаткові дні відпочинку» по Insert (або правою кнопкою мишки) відкрити вікно заповнення дат. В даному полі існує контроль - дні відпочинку повинні надаватися в діапазоні періоду, а також контроль кількості днів відпочинку. При проведенні відповідного наказу даний розділ буде заповнюватися автоматично, з посиланням на наказ.
Для проведення наказу створена нова типова операція 091 «Оплата донорських днів».
Наказ із зазначеною типовою операцією дозволяє заповнити дані про здачу крові, надати додатковий день (дні) відпочинку, після натискання кнопки «Невикористані дні відпочинку» зчитати інформацію по раніше введеної довідці та залишку невикористаних днів.
Для оплати донорських днів необхідно сформувати універсальний документ на підставі наказу.

 1. СОІД №1260420. Для обліку донорських днів і надання додаткових днів відпочинку реалізований новий розділ в особовій картці / особовому рахунку працівника - «Облік донорських». Даний розділ заповнюється вручну або автоматично після проведення відповідного наказу. Для внесення запису в верхній частині по Insert (або правою кнопкою мишки команда «Створити») відкривається вікно «Введення даних про здачу крові». Необхідно заповнювати обов'язкові поля:
  • - «Дата здачі крові», після введення дати програма розрахує період. Даний період становить календарний рік з дати здачі крові і визначить граничні терміни, коли працівнику може бути надано додатковий день (дні) відпочинку.
  • - «Вид відсутності» - вказати вид оплати за МР 274 «Донорські дні»
  • - «Пільга» - вибір однієї з пільг, яка дає право працівнику на додатковий день (дні) відпочинку.
   • Довідник пільг заповнений наступними видами згідно законодавства:
   • 1. Здача в роб.дн, звільнений від роб.+1 день відпоч. - якщо працівник здав кров в робочий день і був звільнений від роботи в цей день, то працівник має право на 1 додатковий день відпочинку.
   • 2. Здача в роб.дн, не звільн. від роб. +2 дн.відпоч. - якщо працівник здав кров в робочий день і в цей день був на роботі відповідно до свого графіку, то працівник має право на 2 додаткових дні відпочинку.
   • 3. Здача в вихідн./святк./нероб.день+1 дн. відпочинку - якщо працівник здав кров у вихідний / святковий / неробочий день, то працівник має право на 1 додатковий день відпочинку.
   • 4. Здача в день відпустки + 2 дня відпочинку - якщо працівник здав кров в день своєї відпустки, то працівник має право на 2 додаткових дні відпочинку.
  • - «Належить надати дод. дні відпочинку» - залежно від вказаної пільги, буде автоматично заповнено поле кількістю днів.
  • - «Номер довідки» - вказати номер довідки про здачу крові, яку надав працівник.
  • - «Дата довідки» - дата відповідної довідки.
  • - «Наказ» - буде заповнюватися автоматично після проведення відповідного наказу.
 2. СОІД №1259214.

  Аналогічне налаштування реалізовано в модулі Облік праці та заробітної плати -Параметри-Налаштування-Особовий рахунок-розділи особового рахунку. Ті поля, які в налаштуванні відзначені обов'язковими для заповнення, при створенні нового запису або редагуванні будуть відображатися жовтим кольором.
  У разі, якщо реквізит не заповнений, при збереженні запису дія блокується з повідомленням «Не заповнені обов'язкові реквізити». Запис буде збережений тільки при заповненні всіх обов'язкових реквізитів.

  • Облік кадрів - Параметри - Налаштування - Довідники - Освіта і наука - доданий новий довідник «Рівні освіти». Довідник також доданий в налаштування доступу Облік кадрів - Параметри - Керування доступом - Налаштування - Довідники - розділ Освіта і наука.
  • Додано нове поле в форму введення і заголовок даних про утворення «Рівень освіти» з підключенням до полю однойменного довідника.
  • Додано в реквізити реєстрів «Освіта» поле «Рівень освіти» (реєстр №15 в особистих картках, реєстр №29 в особових рахунках).
  • Реалізоване налаштування обов'язковості заповнення реквізитів запису в розділі особової картки / особового рахунку Освіта і наука. Облік кадрів-Параметри-Налаштування-Параметри-розділ Особова картка - для розділів особової картки додано поле «Обов'язковість заповнення полів». Необхідно встановити курсор на розділ «Освіта», в частині «Обов'язковість полів заповнення» відзначити ті поля, які будуть обов'язковими до заповнення при створенні / редагуванні запису в особовій картці / особовому рахунку.
  • При створенні / редагуванні записів в розділі Освіта тепер передбачено, що заповнення даних тільки з довідника в полях «Навчальний заклад», «Спеціальність», «Кваліфікація», «Спеціалізація (сфера діяльності)», «Вид освіти», «Рівень освіти».
  • Також при створенні записів в розділі «Вчений ступінь» для поля «Місце захисту диплому» підключений довідник «Навчальні заклади».
  • Довідник «Навчальні заклади» доданий в налаштування доступів - Облік кадрів-Параметри-Керування доступом - закладка «Налаштування», в розділі Довідники - Освіта і наука.
 3. СОІД №1264350. Для можливості налаштування спільного доступу з усіх підприємств серверної частини до довідника Навчальні заклади, даний довідник додано до модуля Адміністратор-Підприємства та доступ до даних-Доступ до даних в розділ «Облік руху кадрів».
 4. СОІД №1253598. При створенні операції в наказі про переведення (ТО 002 Призначення / переміщення) при введенні дати призначення встановлений контроль: якщо дата призначення менше дати прийняття працівника, то програма показує інформаційне повідомлення - «Дата призначення менше дати прийняття працівника». Користувач може зберегти введену дату і продовжити введення інших параметрів операції.
 5. СОІД №1234488. Для спецфункцій по особових картках / особових рахунках додана команда, яка дозволить створити в розділі Відпустки-Надані відпустки записи з розділу «Постійні нарахування» працівника відпусток з методом розрахунку 43 «Оплачувана післяпологова відпустка» і 57 «Неоплачувана післяпологова відпустка». Для цього по зазначеним особовим картками / особовим рахункам необхідно викликати комбінацією клавіш Ctrl + Shift + F вікно спецфункцій, вибрати на 3-й сторінці команду «Заповнити надані відпустки з пост. нарахувань з МР 43 і 57», задати період за який будуть відібрані записи в постійних нарахуваннях (по дату початку відпустки в заданому періоді), Ctrl + Shift + G, Ok. Також є команда «Видалити надані відпустки з пост. нарахувань з МР 43 і 57»- видаляє створені записи в наданих відпустках виконаною раніше спецфункцією «Заповнити надані відпустки з пост. нарахувань з МР 43 і 57».
 6. СОІД №1264266. В розділі особової картки / особового рахунку «Військовий облік» додано нове поле - «Дата видачі військово-облікового документа».
 7. СОІД №1274466. В реквізити структури реєстру №27 «Реєстр особових карток - Підвищення кваліфікації» в модулі Облік кадрів і реєстру №41 «Реєстр особових рахунків - Підвищення кваліфікації» в модулі Облік праці та заробітної плати додані поля:
  • Підвищення кваліфікації - Компетенція (Код) - KpuKmp_Cd
  • Підвищення кваліфікації - Компетенція (Найменування) - sKpuKmp_Nm
  • Підвищення кваліфікації - Дата закінчення дії компетенції - KpuKmp_ExpDt
 8. СОІД №1257984. Для розрахунку відпускного періоду від наведеної дати початку стажу виконане доопрацювання нового параметру в розділі Облік кадрів-Параметри-Налаштування - Довідники-Відпустки. У налаштуванні відпусток в розділі Тривалість, якщо зазначений розрахунок тривалості тільки в залежності від стажу, то на сторінці 2 можна вказати параметр «Вважати початок відпускного періоду від приведеної дати початку стажу». У цьому випадку початок відпускного періоду буде відповідати приведеній даті початку зазначеного стажу. Зверніть увагу, що якщо в налаштуванні відпустки в розділі «Параметри» включений параметр «Відпускний період з початку року», то в розділі «Тривалість» на сторінці 2 параметр «Вважати початок відпускного періоду від приведеної дати початку стажу» буде недоступний. Увага!!! Після оновлення версії 7.11.026.999 необхідно в налаштуванні відпустки включити параметр «Вважати початок відпускного періоду від приведеної дати початку стажу» для коректного відображення записів в розділі Баланс відпусток.
 9. СОІД №1252254. Для відпусток, які розраховуються з використанням стажу, в розділах особової картки / особового рахунку Відпустка - Надані відпустки, Баланс відпусток, До надходження додано поле «Стаж для дод.відпустки». В даному полі вказується кількість років стажу до кожного запису такої відпустки. Розрахунок стажу проводиться відповідно до налаштування відпустки в розділі Облік кадрів-Параметри-Налаштування - Довідники-Відпустки - на закладці Тривалість - залежно від виду стажу, відповідності кількості років і днів відпустки. Також поле «Стаж для дод.відпустки» додано в типову операцію 006 «Надання чергової відпустки». Увага!!! Для заповнення стажу по відпустках, які були надані раніше, необхідно виконати спеціальну функцію по картці працівника (комбінація клавіш Ctrl + Shift + F) - «Заповнити стаж для дод.відпусток в розділі «Надані відпустки» (Ctrl + Shift + G, Ok). Після виконання спецфункцій в розділі «Надані відпустки» будуть вказані стажі (кількість років) по кожному запису такої відпустки. У розділі «До надходження» - якщо є такі записи відпустки залежно від стажу, необхідно самостійно вказати стаж.
 10. СОІД №1266078. Реалізовано контроль створення типової операції в наказі на надання чергової відпустки з матеріальною допомогою до відпустки. Якщо на першій сторінці зазначено вид оплати в поле «Вид мат.допомоги», то програма перевіряє чи вказано користувачем до якого виду відпустки буде виплачено матеріальну допомогу. Якщо користувач не вказав в операції цього, то буде з'являтися попередження «Вкажіть до якого виду відпустки буде надана мат.допомога». Необхідно на другій сторінці операції «Надання відпустки» вказати вид відпустки, до якого надається матеріальна допомога.
 11. СОІД №1274868. В розділі особової картки / особового рахунку Стаж-Держслужба додано поле, в якому розраховується приведена дата початку стажу «За вислугу років».
 12. СОІД №1262016. 1) Реалізована можливість по записах особової картки / особового рахунку в розділі «Призначення і переміщення» відстежувати який випробувальний термін встановлювався працівникові і як він змінювався. Якщо в наказі на прийом (ТО 001 Прийом) або переведення (ТО 002 Призначення/переміщення) вказали випробувальний термін, то у відповідному записі розділу будуть заповнюватися нові поля «Випробувальний термін, міс.» і «Дата закінчення випробувального терміну». Після проведення наказу на зміну дати закінчення випробувального терміну (ТО 031 Завершення випробувального терміну), програма в останній запис в розділі «Призначення і переміщення», для якої вказано випробувальний термін, заповнить дані в поля «Зміна випробувального терміну» - дату закінчення з даного наказу, «Підстава зміни випробувального терміну» - номер і дату цього наказу.
  2) В модуль Сповіщення (Реєстр-Сповіщення) додано нову подію «Продовжити випробувальний термін». Сповіщення спрацьовує, якщо в особовій картці працівника в розділі «Загальні відомості» вказано випробувальний термін, і якщо у працівника є записи в розділах Надані відпустки, Лікарняні в періоді випробувального терміну.
 13. СОІД №1280088. Реалізована можливість для наказів в статусі Проведений використовувати розділ «Вкладення» - можна додавати / видаляти файли до наказу. У разі зміни в даному розділі, події протоколюються (Сервіс-Протокол змін запису). У протоколі можна побачити зміни із зазначенням найменування вкладення.
 14. СОІД №1279194. Внесено зміни до події сповіщення «Дата присвоєння чергового рангу. Зміна рангу», «Дата дострокового присвоєння рангу. Зміна рангу» - тепер в даних подіях буде вказуватися найменування рангу для присвоєння.
 15. СОІД №1263450. Реалізовано звіт 1627FR «Розрахунок стажу, що дає право на надбавку за вислугу років» (RG27_010.RPF).
 16. СОІД №1280328. У розділі особової картки «Лікарняні листи» додані поля Продовжує хворіти, Продовження л/л №, Номер протоколу комісії, Дата протоколу комісії, Примітка. При створенні запису в розділі «Лікарняні листи» у вікні введення даних додано текстове поле Примітка.

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1263720. Реєстр податкових накладних. У XML реєстр додано поле "Сальдо" до реєстру податкових накладних на продаж і покупку з екранної форми податкової накладної.
 2. СОІД №1263810. У звіті «Додаток 5 до декларації ПДВ» 282_008.RPF реалізовано відображення обраного періоду в форматі «Місяць \ Рік».
 3. СОІД №126870. Податкові накладні на купівлю. У звіті RH62_015 FR «Звiрочній звіт пошуку податкових накладних на покупку» реалізована сортування по датах і змінені поля діалогових вікон.
 4. СОІД №1268868. Експорт в M.e.doc. Для поля rNn_SmNoPdv, при експорті податкових накладних в M.e.doc реалізовано округлення суми до 2 х знаків після коми.
 5. СОІД №1270146. Податкові накладні на продаж. У звіті 374_015.RPF FR «Податкова накладна 2017» реалізований параметр точності ціни для вивантаження в XML файл.
 6. СОІД №1270176. Розрахунок коригування. У звіті R381_010.RPF «Розрахунок коригування 2017» реалізований параметр точності ціни для вивантаження в XML файл.
 7. СОІД №1268748 Реєстр податкових накладних. Реалізовано зачитування дати реєстрації в ДФС податкової накладної з програми M.e.doc.
 8. СОІД №1276800. У звіті R374_015.RPF FR «Податкова накладна 2017» реалізовано відображення в поле «ініціали та прізвище» та «ІПН» даних керівника з картки підприємства або з структурної одиниці.
 9. СОІД №1262796. Експорт в M.e.doc. При передачі податкової накладної з типом ПНЕ11 реалізовано запит про заповнення колонок 4,5,6,7.
 10. СОІД №1281414. Проведення за податковими накладними. Підключені ресурси Податкового обліку в бібліотеку призначених для користувача програм.

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1262538. Управління запасами/ Запаси на складах/ Документи обліку руху запасів. Всередині документів руху додано пункт меню «Експорт поточного представлення».
 2. СОІД №1263198. Управління запасами/ Налаштування/ Проведення. В групі полів «Вбудовані поля» для поля «DOC_OSNSH» - «Шифр документа підстави» додана можливість виводиться шифр відомостей списання та наряд-завдань (модуля «Облік комунальних послуг») для використання в проведеннях Актів списання запасів. Якщо Акт списання створено на підставі Відомості списання, то буде виводитись «ВідСп». Якщо Акт списання створено на підставі Наряд-завдання, то «НЗд».
 3. СОІД №1266858 и 1267380. Управління запасами/ МШП в експлуатації/ Документи обліку руху МШП. Тип операції – «Передача в експлуатацію». В звіт R678_009.RPF «FR Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» при друці звіту додано параметр «Друк кожної картки окремим актом» та поле «Висновок комісії».
 4. СОІД №1262472. Управління запасами/ Запаси на складах/ Документи обліку руху запасів. При створенні ордера на підставі накладної автоматично в зовнішній номер ордера встановлюється номер документа-підстави. Якщо в ордері вручну введено зовнішній номер, то номер документа-підстави не встановлюватиметься.
 5. СОІД №1262604. Сервіс/ Імпорт/ Універсальний імпорт/ Управління запасами/ Картотека МШП. В поля програми в розділ «Поля картотеки» додано поле «Знос одиниці» - MBPKI_ISNCN.
 6. СОІД №1273644. Управління запасами/ Запаси на складах/ Документи обліку руху запасів. В вид реєстру універсального навігатора номенклатури, картотеки та прайс-листа в групу полів «Реквізити номенклатури» додані поля «Код ЄЗС», «Найменування ЄЗС», «Код ДКПП», «Найменування ДКПП».
 7. СОІД №1273404. Сервіс/ Імпорт/ Універсальний імпорт/ Управління запасами/ Картотека МШП. В протокол імпорту картотеки МШП додана можлива причина відмови в імпорті «В карточці з артикулом ... в атрибуті КСО … значення … відсутнє».
 8. СОІД №1275054. Управління запасами/ МШП в експлуатації/ Документи обліку руху МШП. В реєстр специфікації документів МШП додана група реквізитів «Атрибути КСО».
 9. СОІД №1267992. Управління запасами/ Запаси на складах/ Документи обліку руху запасів. В реєстр документів руху додано пункт меню «Формування внутр. переміщ. по всіх складах». При запуску даного пункту меню автоматично на обраних місцях зберігання створюється видатковий ордер на внутрішнє переміщення на той самий склад, на якому створюється документ (тобто сам на себе). Дана можливість реалізована для автоматичного групового формування документів для зміни атрибутів КСО в картках складського обліку.
 10. СОІД №1274472. Облік збуту / Звіти. Звіт «FR Вiдомicть відвантаження товарів покупцям» R480_001 переведений на технологію DrillDown. У звіті тепер можна згортати / розгортати групи верхнього і нижнього рівня, а також додана можливість відкриття документів на перегляд зі звіту.
 11. СОІД №1089510. Облік закупівель / збуту. У калькуляцію специфікації накладних, рахунок-накладних, актів, накладних на повернення додані поля: C_OSNTYPPOS «Тип документа підстави позиції», C_OSNIDPOS «ID документа підстави позиції».
 12. СОІД №1130370. Облік закупівель / Накладні повернення постачальникам. Реалізована обробка параметра документа «автоматичне формування ордерів».
 13. СОІД №1268046. Облік закупівель / збуту. У калькуляцію документів додана функція очищення підстави документа TRD_CLRDOCOSN (Тип, ВД). Функція додана в групу функцій «Функції роботи з торговими документами».
 14. СОІД №1253304. Облік закупівель / збуту. В акти виконаних робіт (акти приймання робіт) у вікно модифікації рядка документа додано поле «Кількість в основний ОВ».
 15. СОІД №1256568. Облік закупівель / збуту. Для табличного режиму введення рядків реалізована можливість відкриття довідника, підключеного до поля коментар, по F3.
 16. СОІД №1256550. Облік збуту / Повернення від покупців. У документ підключений табличний режим введення рядків.
 17. СОІД №1274796. Облік збуту / Акти виконаних робіт. У калькуляцію документа в групу полів «Реквізити шапки» додано поле DC_SlfSch «Власний розрахунковий рахунок».
 18. СОІД №1269066. Управління запасами / Запаси на складах / Картотека складського обліку. При зміні атрибутів в картці складського обліку по F4 реалізовано оновлення атрибутів в рядках специфікації товарних документів закупівель, збуту і МШП, які використовують цю картку.
 19. СОІД №1249086. Облік закупівель / збуту. У товарних документах реалізовано додавання додаткових послуг з різними методами розподілу (за сумою, за кількістю, за вагою брутто) в рамках одного документа.

 

Планування закупівель

Розробка

 1. СОІД №1246260. Логістика/ Облік закупок/ Налаштування/ закладка «Нумерація» реалізована можливість автоматичної Нумерації для Заявок на закупівлю і Планів закупівель.
 2. СОІД №1266084. Логістика/ Облік закупок/ Керування доступом/ закладка «Журнали». Реалізовано надання прав доступу до заявок закупівлю на рівні журналів.
 3. СОІД №1265166. Логістика/ Облік закупок/ Керування доступом/ закладка «Параметри». Додано надання права на затвердження заявки на закупівлю.
 4. СОІД №1266000. Логістика / Управління закупівлями / Планування закупівель / Заявки на закупівлю і Плани закупівель. До меню «Правка» додано пункт «Документообіг» (Alt + Z).
 5. СОІД №1272444. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Додана можливість створення Полів користувача.
 6. СОІД №1246266. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Підключена калькуляція до Документу, специфікації та до подій документа.
 7. СОІД №1272576. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Додана закладка «Вкладення».
 8. СОІД №1269294. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізована автоматична зміна статусу Заявок на закупівлю.
 9. СОІД №1265982. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Додана можливість вставки ціни з прайс листу.
 10. СОІД №1269342. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Плани закупівель/ закладка «Заявки», закладка «Специфікація» і форма «Формування документа закупівлі». Додана робота з полями «Ціна до замовлення» та «Сума до замовлення».
 11. СОІД №1276920. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель. Реалізовано ряд завдань щодо поліпшення користувальницького інтерфейсу:
  • Заявка на закупівлю та Плани закупівель. Реалізовано розрахунок та відображення планової і фактичної (по прибуткових ордерах) суми.
  • Заявка на закупівлю/ закладка Специфікація. Додані до реєстру користувача поля: Тип, Номер та Дата документа закупівлі;
  • Плани закупівель/ закладка Заявка/ верхня таблиця. Додано до реєстру користувача поле Центр відповідальності;
  • Плани закупівель/ закладка Специфікація/ нижня таблиця. Додані до реєстру користувача поля: Тип, Номер та Дата документа закупівлі; Центр відповідальності;
  • Плани закупівель/ Формування документа Закупівлі. Додано до реєстру користувача поле Код контрагенту;
  • Плани закупівель/ закладка Специфікація і екранна форма Формування документа закупівлі. Реалізовано виділення шрифту червоним кольором для рядків, у яких кількість «До замовлення» = 0 або не обрано Постачальника;
  • Плани закупівель/ закладка Специфікація і екранна форма Формування документа закупівлі. Додано поєднання клавіш Ctrl + R – «Формувати документ закупівлі»;
  • Плани закупівель/ меню Вид. Додано пункт меню «Перегляд залишків по атрибутам (Ctrl + E)»;
  • Плани закупівель/ Формування документа Закупівлі/ меню Реєстр. Доданий пункт «Групове проставлення постачальника»;
  • Заявка на закупівлю. Реалізовано копіювання специфікації Заявки на закупівлю (F5) до нового документу.
 12. СОІД №1282092. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Плани закупівель.
  • Меню «Документ». Реалізована заборона додавання Заявок на закупівлю в План закупівель зі статусом «Закрито», тобто пункт меню «Включити заявки до плану (Alt + S)» буде неактивний;
  • Меню «Документ». Реалізовано доробку пункт «Сформувати документ Закупівлі» активний тільки, якщо статус Плану закупівель «Основний»;
  • Закладка «Заявки». Реалізовано для плану закупівель зі статусом «Закрито» відображення тільки тих Заявок на закупівлю, які відносяться до поточного плану, тобто не будуть відображатися заявки зі статусом «Затверджено»;
  • Меню «Вид». Доданий пункт меню «Перегляд залишків по атрибутам (Ctrl + E)» - залишки відображаються тільки по повному збігу атрибутів КСУ номенклатури;
  • Меню «Вид». Доданий пункт меню «Перегляд залишків (Ctrl + Enter)» - залишки відображаються по артикулу (без перевірки збігу атрибутів КСУ).
 13. СОІД №1268874. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю і Плани закупівель. Доопрацювані Замовлення постачальнику, які було створено з Плану закупівель.
  • Закладка «Документ». Відкриті всі поля для редагування, за винятком полів Підстави (тип / номер / дата);
  • Закладка «Специфікація». Реалізовано заборону створення рядків специфікації, та дозволено видалення рядків специфікації і зміну даних у рядках, але при зміні номенклатури по рядку специфікації замовлення постачальнику, остається незмінним посилання на рядок заявки на закупівлю.

 

Конструктор

Доопрацювання

 1. СОИД №1271460. Реалізована функція для динамічного завдання назв колонок XML-реєстру.
  • function SetFieldCaption(FieldName: String, Caption : String) : Boolean,
  • де
  • FieldName: String – им’я поля колонки
  • Caption: String - найменування колонки

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №№683412. Картотека водіїв. Реалізовано системний XML реєстр водіїв в розрізі структурних одиниць на підставі прив'язки особового рахунку працівника. Всі картки водіїв без прив'язки не потраплятимуть до такого реєстру.
 2. СОІД №683406, 1274310. Картотека автотранспорту. Реалізовано системний XML реєстр автомобілів в розрізі структурних одиниць на підставі прив'язки картки основного засобу. Всі картки автомобілів без прив'язки не потраплятимуть до такого реєстру.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1225590. Облік комунальних послуг/Показники лічильників/Реєстр розподілу будинкового лічильника.
  • В розділ ПОКАЗНИКИ додані стовбці «стояк/під’їзд», «МЗК», «ВП», «приг. ГВ».
  • В розділ ХАРАКТЕРИСТИКИ доданий стовбець «кв без послуг».
 2. СОІД №1242648. Реалізований алгоритм розподілу обсягів загальнобудинкового лічильника (метод встановлення «будинковий») по послузі у випадку наявності в будинку лічильника з методом встановлення «на групу квартир» - вони віднімаються від загальнобудинкового споживання.
 3. СОІД №1263666. Облік комунальних послуг/Показники лічильників.
  Для ознаки розрахунку показників Р додана ситуація для його застосування - на будинку відсутній загальнобудинковий лічильник, а у квартирі встановлений квартирний лічильник, але у поточному періоді нарахувань показники квартирного лічильника не були передані, тоді нарахування проводяться відповідно до норми, в реєстрі показників відображається ознака розрахунку Р.
 4. СОІД №1263654. Облік комунальних послуг/Показники лічильників. Доопрацьований реєстр показників для лічильників, що зняті з обліку (демонтованих). У періоді, коли відбувся демонтаж лічильника, в реєстрі показників строка по лічильнику відображається сірим кольором, заблокована для внесення показників. У подальших періодах нарахувань знятий з обліку (демонтований) лічильник не відображається.
 5. СОІД №1232400. Облік комунальних послуг/ Доступ до даних/ Налаштування. Доданий параметр про надання прав доступу користувачу для очищення таблиці помилок по пільгам та субсидіям.
  Облік комунальних послуг/Особові рахунки/Реєстр. Додана позиція «дозволити очищення таблиці помилок» - з’являється при встановленні доступу.
 6. СОІД №1268358. Для послуг з основним методом «опалювання» реалізований алгоритм перерахунку тарифу в Гкал в тариф в метрах квадратних: застосовується для ситуацій, коли в квартирі розташований квартирний лічильник (на будинку відсутній загальнобудинковий лічильник), але у поточному періоді нарахувань не передали (відсутні) поточні показники квартирного лічильника.
 7. СОІД №1252512. Облік комунальних послуг/Показники лічильників. Реалізована можливість очищення поточних показників по особовому – потрібно внести значення «0» в поле «поточні» значення показників лічильника, в результаті очищується поле «витрати» та «ознака».
 8. СОІД №1267548. Облік комунальних послуг/ Імпорт/ Імпорт показників лічильників. Додані умови та перевірки для імпорту.
 9. СОІД №1270086. Облік комунальних послуг/ Налаштування/ Проведення. Для налаштування програмного способу завдання проводок (Програма операції/Поля/Встроєні поля) додані поля «субсидія», «перерахунок» та «сплачено» - загальне по документу та в розрізі послуг.
 10. СОІД №1271076. Облік комунальних послуг/ Особові рахунки. Додана умова заборони видалення особового рахунку зі статусом «затверджений».
 11. СОІД №1274550. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Картотека лічильників. Доданий фільтр по параметрам: вулиця, будинок, квартира.
 12. СОІД №1274262. Облік комунальних послуг/ Рахунки за комунальні послуги. Реалізований розрахунок суми податку (згідно налаштувань) для передачі в Акти виконаних робіт.
 13. СОІД №1253106. Реалізовані алгоритми нарахувань у випадку встановлення/демонтажу лічильника у середені періоду нарахувань: день в день, з проміжком часу між демонтажем та встановленням (за дні відсутності лічильника розрахунок згідно середньодобового споживання за попередні 3 місяці).
 14. СОІД №1255572. Облік комунальних послуг/ Особові рахунки/ Особовий рахунок/ Показники лічильників. Змінений реєстр відображення показників лічильників – реалізований аналогічно до Облік комунальних послуг/ Показники лічильників.
 15. СОІД №1259424. В системний звіт R404_001.RPF квитанція на оплату послуг та R404_005.RPF (відправка на e-mail) внесені зміни: інформація про субсидії та перерахунки відображається в розрізі послуг, також доданий блок для відображення показників лічильників в розрізі лічильників.
 16. СОІД №1274478. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Картотека лічильників/ Картка лічильника. В Картку лічильника додана нова закладка «Історія» для відображення історії змін статусів та адрес встановлення лічильника. Комбінація для очищення Історії: ALT + SHIFT +D.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1262556. Номенклатура й ціни/ Довідник номенклатури. В пункт меню «Реєстр/ Групове введення реквізитів» додано параметр «Очистити схему обліку». Якщо в Схемі обліку існують об’єкти обліку, що не використовуються, тоді такі об’єкти обліку видаляться при запуску даного пункту меню (тільки зі схеми обліку відміченої номенклатури).
 2. СОІД №1263672. Номенклатура й ціни/ Довідник номенклатури. Додана перевірка на використання номенклатурної карточки в модулі «Картотека лічильників» (Облік комунальних послуг/ Довідники/ Картотека лічильників) при видаленні номенклатури.
 3. СОІД №1275504. Довідник контрагентів. Проведена актуалізація об'єднання карток контрагента по комбінації Ctrl + Shift + M.
 4. СОІД №1262460, 1262466. Довідник контрагентів. У програму глобальної коригування і калькуляцію додано ознаку «ФОП».
 5. СОІД №1142904, 1246554. Довідник адрес. Реалізована можливість створення / зміни записів при введенні адреси в картці контрагента. Видалення можливо тільки через штатний довідник адрес. Раніше для створення / зміни запису потрібно було відкривати повний довідник адрес по кнопці «Довідник».
 6. СОІД №1264092. Картка підприємства. У картку підприємства додано поле адреси ЄДР (текстове поле 200 знаків, заповнюється без використання довідників).
 7. СОІД №1246842. Аналітичні довідники. Розділ записів аналітичних довідників перенесено з таблиці SprF2 в окрему таблицю SprFAnl.
 8. СОІД №1246524. Аналітичні довідники. Реалізована можливість запуску програми калькуляцій для записів довідників.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОИД №1265766. У меню "Вид" модуля "Адміністратор" - "Регламентована звітність" доданий пункт "Приховати неактуальні шаблони". При виборі цього пункту на закладці "Зв'язані документи" не відображаються шаблони документів, у яких поле "Закінчення дії" менше поточної дати. Налаштування зберігається до наступної настройки за допомогою меню "Вид". За замовчуванням - відображаються всі шаблони.
 2. СОИД №1265772. У вікні редагування реєстру на закладці «Загальні» в нижній частині форми виводиться ім'я файлу, до якого буде виконано збереження даного реєстру.
 3. СОИД №1272666. Попередження про застарілу операційну систему реалізовано у вигляді підказки в панелі завдань.
 4. СОИД №1274112. До модуля «Налаштування» кожної підсистеми, у вікні «Елементи програми» додано закладку «Бібліотека». На закладці розташовуються найменування підсистем і ідентифікатори функцій, які можна використовувати при написанні програм користувача. Шаблон обраної функції відображається в нижній частині вікна і може бути вставлений в призначену для користувача програму натисканням на клавішу «Enter» або подвійним клацанням по лівій кнопці мишки.
 5. СОИД №1284156. У підсистемі «Адміністратор» доданий модуль «Доступ до даних», в якому проводиться централізована настройка доступу користувачів і ролей по всіх підсистем. Модуль дозволяє налаштувати доступи не перемикаючись з підсистеми в підсистему.