Випущено пакет оновлень 7.11.027

Випущено пакет оновлень 7.11.027


Доопрацювання в пакеті оновлення 7.11.027

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1286952. Управління фінансовими розрахунками/Налаштування. Внесена зміна в назву параметру "Нумерація документів в розрізі об'єктів обліку": касові документи(ВКО,ПКО). Параметр працює тільки в документах каси: прибутковий та видатковий касові ордери.
 2. СОІД №1294236. Авансові звіти /Звіт FR Авансовий звiт 2016 R369_007.RPF. Поле Назва податкового агенту (підприємства) виводиться з картки підприємства чи структурної одиниці (повна назва).
 3. СОІД №1301820. Управління фінансовими розрахунками / Журнал обліку госп. операцій. В налаштуванні виду журналу /закладка Структура додано Код групи контрагентів (tPtnGrpCd).
 4. СОІД №1294314. Управління фінансовими розрахунками/ Виписка банку /операція «Видача в підзвіт». Збільшено розрядність табельного номеру: 8 символів
 5. СОІД №1265520. Управління фінансовими розрахунками/ Виписка банку, операція Списання коштів на покупку валюти. Додано можливість в полі Документ обрати вид документу Платіжне доручення.
 6. СОІД №1265520. Управління фінансовими розрахунками / Клієнт – банк. Додано в Меню Правка пункт меню Відкрити контрагента та створено комбінацію виклику даного пункту в системі Клієнт-банк (Ctrl+Enter).

 

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1278234. В картку Угоди додані поля:
  • період «З» - «ПО», при створенні нової угоди відразу встановлюється період договору. При вказівці нового періоду дата «ПО» угоди враховується в періоді самого договору. Дата «З» контролюється, не можна вказати дату більше ніж дата «З» самого договору, контроль аналогічний як по полю «Дата угоди»;
  • Сума угоди і ПДВ, поля доступні до моменту поки по угоді немає специфікації. Сума враховується в суму договору за аналогією як сума специфікації операції по Надходженню. У разі якщо за угодою створені операції поле «Сума» буде вже недоступне. В такому випадку в поле потрапляє сума за операціями надходження без можливості редагування.
  • Також в картку угоди додано ознаку «Додаткова угода». Ознака використовується в звіті R302_007, під час вивантаження Дод. угод (Угоди).
  • Зверніть увагу, всі поля відображаються за умови установки в налаштуваннях параметру «Використовувати поля для Є-дата»!
  • В рамках даного доопрацювання додатково реалізовано створення картки угоди договору з реєстру договорів (реєстр / Створити угоду або права кнопка миші / Створити угоду) і рознесення суми угоди по аналітичним картотекам (по Alt + A).
 2. СОІД №1291626, 1302882. Внесено зміни в системний звіт R302_007 «Експорт для Є-дата» на підставі доопрацювання СОІД №1278234. Зміни з вивантаження Дод. угод (Угода):
  • вибірка всіх дод. угод тепер буде за встановленим параметру в картці Угоди «Додаткова угода»;
  • «дата_з» - тягнеться з картки угоди, поле період угоди «З»;
  • «Дата_по» - тягнеться з картки угоди, поле період угоди «ПО»;
  • «Безстроковій (так / ні)» - якщо поле ПО картки Угоди (період угоди) порожнє, то до звіту проставляється значення «Так» якщо стоїть дата, то значення «Ні»;
  • «Сума_дод_угоді» - тягнеться з поля «Сума угоди» картки угоди. У разі якщо заведена специфікація загальна сума заповнюється автоматично на підставі Надходження за операціями такої угоди;
  • «з_ ПДВ_сума_дод_угоді (так / ні)» - значення залежить від поля ПДВ угоди (поле ПДВ в картці угоди). Якщо значення є ставимо «Так», в іншому випадку «Ні»;
  • «в_т.ч._ПДВ_сума_дод_угоді» - значення беремо з аналогічного поля картки угоди. У разі якщо заведена специфікація сума ПДВ розраховується як загальна сума ПДВ по Надходженню за операціями такої угоди;
  • «Корігування_вартості_договору (+ / - / *)» - значення поля залежить від знаку, який стоїть перед сумою угоди (поле в картці угоди).
  • Також у вікно попередньої вибірки додано параметр "Розраховувати Скориговану вартості", після "Додаткова угода (Угоди)". Параметр доступний якщо встановлено "Додаткова угода (Угоди)". Якщо параметр встановлено, то по колонці «Скорігована_вартість_договору» - сума буде розраховуватися як сума першої угоди в договорі + сума по дод. угоді з урахуванням дати угоди. Причому в кожної наступній дод. угоді враховується і суму основної угоди і попередніх дод. угод. По колонці «з_ПДВ_скорігована_вартість_договору (так / ні)» - поле залежить від значення по колонці «в_т.ч._ПДВ_скорігована_вартість_договору». Якщо значення порожнє, то ставимо «ні» в іншому випадку «так». По колонці «в_т.ч._ПДВ_скорігована_вартість_договору» - сума буде розраховуватися як сума ПДВ першої угоди в договорі + сума ПДВ по дод. угоді з урахуванням дати угоди. У кожній наступній дод. угоді враховується і суму ПДВ основної угоди і попередніх дод. угод.
 3. СОІД №1292550. У вікно вибору ДК 021 в картці договору і картці операції, на панель швидкого доступу, додані кнопки Створити, Змінити, Видалити.
 4. СОІД №1289820, 1299522, 1299528. Реалізовано новий системний довідник об'єктів угод оренди. Довідник доступний тільки для виду діяльності Оренда за встановленим в налаштуваннях параметром «Використовувати XML довідник Об'єктів угод Оренди». Довідник складається з трьох рівнів:
  • 1-й рівень, споруди або група споруд;
  • 2-й рівень, споруди підв'язані до першого рівня (групи споруд);
  • 3-й рівень, об'єкти оренди, підв'язані до другого рівня (споруди).
  • Заповнюється довідник з налаштувань договорів або при виборі в самому договорі.
  • Зверніть увагу! У звітах використовується тільки старий довідник.
 5. СОІД №1295136. На підставі реалізації нового системного довідника об'єктів угод Оренди, СОІД №1289820, в структуру XML реєстру Картотеки обліку договорів і Обліку розрахунків за договорами додана група полів «Об'єкти угоди Оренди».

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1273542. Реєстр зобов’язань. У фінансовому зобов’язанні на вкладці «Платіжні документи» реалізовано відображення підсумку по полю «Сума».
 2. СОІД №1286328. Реєстр зобов’язань. У звіті FR Реєстр фінансових зобов’язань (01/01/17) з експортом в dbf (RD64_001.RPF) і FR Книга аналітичного обліку депонованої зп i стипендій СЕ (RD30_002.RPF) додано параметр «Створити підкаталог для розрахункового рахунку».

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1275930. Початковий баланс. Реалізовані підсумки на всіх рівнях аналітики.
 2. СОІД №1287246. Оборотно-сальдовий баланс. У звіт FR Оборотно-сальдовий баланс (R008_002.RPF) додано параметр "Не виводити внутрішній номер документа".
 3. СОІД №1291542. Меморіальні ордери. Додана разноска меморіальних ордерів по структурним одиницям. Налаштування включається в налаштуваннях меморіальних ордерів при виборі СЕ «Всі підприємства».
 4. СОІД №1268598. Меморіальні ордери. Додана можливість формування меморіальних ордерів в розрізі аналітики.
 5. СОІД №1286010. Меморіальні ордери. Додано відображення других записів в табличну частину в звіті FR Меморiальний ордер  №9-авт 2017 (R816_005.RPF).
 6. СОІД №1298088, 1288626. Меморіальні ордери. У  звітах FR Меморiальний ордер  №4-авт 2017 (вал.) (R816_011.RPF),  FR Меморiальний ордер  №6-авт 2017 (вал.) (R816_029.RPF), FR Меморiальний ордер  №1-авт 2017 (вал.) (R816_021.RPF), FR Меморiальний ордер  №2-авт 2017 (вал.) (R816_022.RPF) і FR Меморiальний ордер  №3-авт 2017(вал.) (R816_023.RPF) додано параметр "Виводити суми в гривнях".
 7. СОІД №1293876. Меморіальні ордери. У звітах меморіальних ордерів 1-17 виводиться повне найменування посади з комісій.
 8. СОІД №1288734. Меморіальні ордери. Реалізовано звіт FR Меморiальний ордер  №8-авт 2017 (вал.) (R816_047.RPF).
 9. СОІД №1286232. Бухгалтерська довідка Ф1. Бухгалтерська довідка Ф2. У користувацькому вигляді реєстра «Проводки по документу» додано поле «Валюта переоцінки».
 10. СОІД №1277592. Регламентована звітність. У розрахункові строки звіту FR 1-дс Баланс (R372_212.RPF) тягнуться вже заокруглені дані.
 11. СОІД №1287732, 1287678, 1287720, 1287708, 1287594. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон дод.18 і звіт FR Дод.18. Довiдка про депозитнi операцiї. Наказ №44 (R372_096.RPF), шаблон дод.15 і звіт FR Дод.15. Реєстр залишкiв коштiв загального та спецiального фондiв державного (мiсцевого) бюджету. Наказ №44 (R372_098.RPF), шаблон дод. 17 і звіт  FR Дод 17. Довiдка про залишки коштiв на iнших поточних рахунках в установах банкiв. Наказ №44 (R372_097.RPF), шаблон дод. 16 і звіт FR Дод 16. Довiдка про залишки коштiв в iноземнiй валютi, що перебувають на поточних рахунках, вiдкритих в установах банкiв. Наказ №44, шаблон дод. 10 і звіт FR Дод.10. Пояснювальна записка. Наказ №44 (R372_100.RPF).
 12. СОІД №1304790. Регламентована звітність. У звіти FR Ф№2д,м Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду Наказ №712 (R372_330.RPF), FR Ф№4-1д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML) (R372_331.RPF), FR Ф№4-2д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень  Наказ №712 (R372_329.RPF), FR Ф№4-3д,м Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду Наказ 712 (R372_333.RPF), FR Ф№4-3д,м.1 Звiт про над. i вик. iн. над. спец. ф. Наказ №712 (R372_334.RPF), FR Ф№4-4д Звiт про надходження i вик. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712 (R372_332.RPF), FR Ф№7д,м Звiт про заборг.за бюдж.коштiв р/кв/м 2017 Наказ №44 (R372_181.RPF), FR Ф№7д.1, 7м.1 Звiт про заборг.за окрем.прогр. р/кв/м 2017 Наказ №44 (R372_202.RPF) в поле КПКВ додана можливість вибору з довідника після підтягування коду з журналу.
 13. СОІД №1299456. Сервіс/Системний доктор. Якщо структура довідника "Джерела фінансування" багаторівнева, при актуализації аналітичних картотек береться повний код.
 14. СОІД №1285608. Сервіс/Імпорт/Універсальний імпорт/Головна книга/Реєстр проводок. Додані дві додаткові групи полів E_ENT1*, E_ENT2*.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1246620. Финансові таблиці. Додана можливість перерахунку в фінансовій таблиці після заповнення даних.
 2. СОІД №1246650. Финансові таблиці. Реалізована можливість зберігання виду поточного представлення в аналітичному полі Планових кошторисів.
 3. СОІД №1286460, 1286874, 1247850. Кошторис і план асигнувань. Оновлено звіти FR Довiдка про змiни до кошторису (Додаток 11) (R517_001.RPF), FR План асигнувань ЗФ бюджету (R506_002.RPF), FR План асигнувань CФ бюджету (R506_003.RPF).
 4. СОІД №1282338. Кошторис і план асигнувань. Реалізовано звіт FR Помiсячний план використання держ. бюджету (R506_016.RPF).
 5. СОІД №1276338. Кошторис і план асигнувань. Реалізовано експорт поточного представлення і вивантаження в Excel.
 6. СОІД №1290708. Кошторис заходів. Реалізовано зберігання в таблицю наказу заходу і його зв’язку з розрахунковою таблицею перед внесенням даних в фінансову таблицю.
 7. СОІД №1273350. Сервіс/Імпорт/Универсальний імпорт. Реалізовано імпорт «Зміни кошторисів».

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1275420. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Акт виробничої комплектації/ розукомплектації. Додані поля для налаштування проводок: PRD_RCDDOC - ID документа (повертає ідентифікатор документа АПК / АПРК); PRD_RCDKRT - ID КСУ комплектуючого в документі (повертає ідентифікатор складської картки матеріалу в АПК/ АПРК); SKL_RCDKRT - ID КСО комплектуючого (повертає ідентифікатор складської картки з документа обліку руху запасів (складського ордеру)); SKL_RCDOPA - ID описовий ключ в КСО комплектуючого (повертає RCDOPA рядка з документа обліку руху запасів (складського ордера)).
 2. СОІД №1242942. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Довідник бригад/ форма «Редагування». Зроблені поліпшення користувальницького інтерфейсу: реалізовано копіювання даних поля Найменування до поля Скорочене найменування після першого введення даних; виділені обов'язкові для заповнення поля Код, Найменування, Скорочене найменування; видалено кнопку Копіювати та пункт Копіювати (F5) із меню Реєстр.
 3. СОІД №1225488. Облік виробництва/ Керування цехом/ Заявки на постачання. Реалізована можливість групової зміни статусу заявок на постачання (меню Реєстр/ Групове зміна статусу Alt + S) та додано протоколювання зміни запису (меню Сервіс/ пункт Протокол коригування Заявок на постачання Alt + F10 і пункт Протокол коригування Заявки на постачання Shift + F10).
 4. СОІД №1281684. Облік виробництва/ Керування цехом/ Приймально-здавальна накладна. У калькуляцію документа і специфікації додані реквізити: найменування бригади і ідентифікатор бригади - для перегляду; код бригади - для перегляду та зміни.
 5. СОІД №1286946. Облік виробництва/ Керування цехом/ Акт на виробничий брак. У калькуляцію документа і специфікації додані реквізити: для перегляду - найменування бригади і ідентифікатор бригади; для перегляду і зміни - код бригади.
 6. СОІД №1290288. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Доопрацьовано розкручування складу специфікації готової продукції, при виборі у налаштуваннях ЛЗК параметра "На підставі специфікації ГП" та варіанта формування "Без урахування Н/Ф", розгортається весь склад незалежно від номера рівня входимості артикулу, при цьому визначається сумарна кількість всіх оригінальних матеріалів, що входять у напівфабрикати з урахуванням загальної кількості напівфабрикатів по гілці дерева специфікації (до цього було обмеження до 4-х рівнів входимості).
 7. СОІД №1288782. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. До реєстру користувача специфікації документа додані стовпці атрибутів КСО матеріалу.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД №1285968. Документи руху ОЗ/Доопрацьовано звіт 658 FR Акт приймання вiдрем., реконстр. та модерн. ОЗ (Нак  №818 13.09.2016) R658_013.RPF. поле «(найменування підприємства), (організації), суб’єкта державного сектору (структурного підрозділу)» буде заповнюватися даними поля «Контрагент» з документа.
 2. СОІД №1302084. Реалізовано звіт 48 FR Інвентарні картки – стікери R048_001.RPF . Звіт друкується з модуля:
  Документи руху ОЗ:
   - з реєстру по позначеним документам, комбінація клавіш Ctrl+F9 / F9 ;
   - з документа руху по F9.
  Картотека ОЗ:
   - з реєстру по позначеним карткам, комбінація клавіш: Ctrl+F9 / F9.
 3. СОІД №1299324. Картотека ОЗ/ В картці ОЗ на закладці Додатково до поля "Артикул".
  У вид реєстру в Вихідні реквізити додано поля Код УКТ ЗЕД , Найменування УКТ ЗЕД, Код ДКПП, Найменування ДКПП.
 4. СОІД №1297518. Документи руху ОЗ/ Зміна вартості/
  При формуванні документа-підстави, видаткового складського ордера, в поле "Примітка" акта списання (Логістика) буде записуватися текст - "Списання по документу зміна вартості ОЗ номер та дата документа". Коментар заповнюється при формуванні ВСО, текст коментаря заповнюється відповідно до мови віконного інтерфейсу.
 5. СОІД №1306434. Відомість інвентаризації ОЗ/ Доопрацьовано звіти:
  868 FR Iнвентаризацiйний опис необоротних активiв 2015 R868_021.RPF,
  FR Протокол iнвентаризацiйної комiсiї 2015 R868_023.RPF, 869 FR Звiряльна вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї необоротних активiв 2015 R869_009.RPF, 868 FR Iнвентаризацiйний опис матерiальних цiнностей, прийнятих на вiдповiдальне зберiгання 2015 R868_022.RPF, 868 FR АКТ iнвентаризацiї об'єктiв, що пропонуються на списання. Додаток 2. 868 FR АКТ iнвентаризацiї об'єктiв, що пропонуються на списання. Додаток 2. R868_024.RPF, 868 FR Акт iнвентаризацiї обєктiв, що пропонуються до списання R868_016.RPF з використанням функцій GETSHORTIOF() и GETSHORTFIO ().
 6. СОІД №1297422. Калькуляція в режимі первинного введення картотеки переведено на новий механізм.
 7. СОІД №1296360. Картотека ОЗ/ Реалізована можливість заповнювати поле KRT_VHOD_SPI_U (вхідний СКВ управл.) глобальним коригуванням в режимі первинного введення картотеки.
 8. СОІД №1285056. Відомість інвентаризації ОЗ/ Доопрацьовано звіт " FR Інвентаризаційний опис необоротних активів 2015 R868_021.RPF, для чекбокса "Виводити місцезнаходження" додано перемикач, коли активна позначка на чекбоксі, стає доступним один з представлених варіантів:
   - місцезнаходження (текст доступний для введення);
   - місцезнаходження з карток ОЗ (автоматично заповнюється місцезнаходження з карток ОЗ).
 9. СОІД №1288854. Звіти/ Реалізовано звіт FR Обiги та амортизацiя за перiод (зведений) RB40_009.RPF.
 10. СОІД №1289412. Документи руху ОЗ /Списання/ Реалізована можливість створення  документа Списання, в реєстрі документів руху, шляхом копіювання. При копіюванні, заголовок документа копіюється, специфікація очищається.
 11. СОІД №1280388. Для функції OS_HEAD_RK_ZN (RK_CD) - Значення реквізиту заголовка картки по коду додано коди реквізитів 28 ("Дата першого надходження") и 29 ("Дата першого введення в експлуатацію").
 12. СОІД №1293540. Картотека ОЗ/ Доопрацьовано звіт 1231 Інвентарна книга (мiсцезнах.) ДФС RC31_012.RPF. реалізована можливість друку по відміченим карткам, кількість яких більш ніж 1000 шт.
 13. СОІД №1289658. Для функції OS_1140FR_CRT (mode_cd) додано параметр - код 17.
  Визов функції з цим параметром перед запуском основного визова функції вмикає деактивацію поля "Деталізація" на форматці звіту. Зроблено неактивним комбомеханізм сортування "Деталізація" у звітах 1140 FR Обiги та амортизацiя за перiод (зведений) RB40_009.RPF, 1140 FR Зведена оборотна вiдомiсть (по рах.облiку) RB40_007.RPF.СОІД №1277310, 1305240. Документи руху ОЗ/ Часткове списання/ В заголовок документа додано поля Здав: "МВО", "Підрозділ". Поле МВО обов’язкове для заповнення в заголовку документа.
 14. СОІД №1291404. Доопрацьовано звіт 101 FR Форма ОЗ-6 Iнвентарна картка (29.12.1995) ОБ R 101_005.RPF додано розділення тріад в колонках, які відображають суми.
 15. СОІД №1295436. Реалізована функція OS_CRD_SF ((DOC_ID, CRD_ID, Код_реквизита). Для отримання суми, на яку збільшилася первісна вартість після додавання послуги (сума послуги по картці).
 16. СОІД №1279962. Налаштування / на закладці "Параметри" додано налаштування «Відображення дати першого надходження для карток, створених документом Часткове переміщення». У таблицю OsnKrt додано поле OS_PostDatF - дата першого надходження. Поле заповнюється при створенні картки в документі "Часткове переміщення". Відповідно, до вищевказаного налаштування, для карток, створених документом Часткове переміщення, значення поля «Дата надходження» замінюється на значення з поля "Дата першого надходження" в картці на закладці Основні дані.
 17. СОІД №1298448. Доопрацьовано звіт 645 FR Форма ОЗ-1 Акт приймання-передачі ОЗ (різними актами) R645_004.RPF для типу документа руху - Списання.
 18. СОІД №1299396. Відомість інвентаризації ОЗ/ У випадку, якщо в документі Списання активна позначка на налаштування "Не фільтрувати список карток по МВО" реалізована можливість в відомість інвентаризації з відміткою "Акт інвентаризації об'єктів, що пропонуються до списання" вибирати картки, які відносяться до різних МВО (не фільтрується список карток по МВО).
 19. СОІД №1291998. Документи руху ОЗ/ У реєстрі документів руху в меню Вид додано пункт «Показувати реєстр специфікацій». Якщо позначка стоїть, у верхній частині вікна буде відображатися список документів руху, в нижній частині вікна специфікація документа руху, на якому встановлений курсор.
  Якщо курсор встановлений на специфікації документа (в нижній частині вікна), в меню Вид / доступний для налаштування вид реєстру Картки ОЗ (документ).
  Для всіх типів документів руху використовується єдина визначення вигляду реєстру специфікації.
 20. СОІД №1292562. Реалізована функція OS_NNMR_NFREE("Ном.номер") для номенклатурного номера, яка буде повертати наступний вільний в картотеці номенклатурний номер картки після вказаного.
 21. СОІД №1303662. Часткове переміщення/Калькуляція/ Елементи програми: поле ID карточки, що створюється OSCL13_CRD_ID буде заповнюватися значенням ID картки-приймача.
 22. СОІД №1303236. Доопрацьовано звіти, з використанням функції OSN_GET_PRZ(2):
  Картотека ОЗ:
     FR Iнвентарна картка ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R101_008.RPF,
     FR Iнвентарна картка облiку тварин i багаторiчних насаджень (Нак №818 13.09.2016) R101_009.RPF
     FR Форма ОЗ-6 Iнвентарна картка (29.12.1995) R101_003.RPF,
     FR Форма ОЗ-6 Iнвентарна картка (29.12.1995) ОБ R101_005.RPF,
     Реестр карточек ОС (Даты) R233_001.RPF,
     FR Реестр карточек (полный) R233_006.RPF
     FR Реестр карточек ОС на дату + данные НУ СЕ RC31_004.RPF
  Інвентаризація:
     FR Звiряльна вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї необоротних активiв 2015 R869_009.RPF;
     FR Iнвентаризацiйний опис необоротних активiв 2015 R868_021.RPF
  Звіти:
     FR Iнвентаризайцiйний опис ОЗ по МВО та мiсцезнаходженню СЕ R573_004.RPF;
     FR Iнвентаризайцiйний опис ОЗ по МВО та мiсцезнаходженню (вибiр комiсiї) СЕ R573_006.RPF;
     FR Инвентарный список основных средств СЕ R064_001.RPF;
     FR ОЗ-9 Iнвентарний список ОЗ R064_002.RPF;
     FR Iнвентарний список основних засобiв R064_005.RPF;
     FR Опись инвентарных карточек ОС (c датами) R056_002.RPF;
     FR Опис iнвентарних карток ОЗ (з датами) R056_004.RPF.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1293186. Модуль Налаштування. Таблиці/ Індексація середнього заробітку. Реалізована можливість введення більш 255 значень в цій таблиці.
 2. СОІД №1270524. Модуль Списки на перерахування. При формуванні списків на перерахування по МР 35 «Виплата в міжрозрахунковий період», МР 60 «Виплата зарплати», МР 61 «Аванс» та встановлення параметрів формування: по регіонах / банках, на підставі довідника відомостей, окремого документа для кожного ДФ в найменуванні сформованого документа вказується: ДФ, банк, відомість. У разі якщо встановлені параметри формування: по підприємству в цілому, на підставі довідника відомостей, окремого документа для кожного ДФ в найменуванні документа вказується: ДФ, відомість.
 3. СОІД №1295214. При створенні запису для розрахунку оплати днів відрядження МР 117 «Відрядження» в модулях Універсальний документ або Розрахунковий лист працівника для Розрахунку відрядження додані параметри, які можуть набувати наступних значень:
  • Від планового не нижче середнього: порівнюється середній заробіток з плановим і вибирається більше середнє.
  • Від планового заробітку: проводиться розрахунок тільки від планового заробітку.
  • Від середнього заробітку: проводиться розрахунок тільки від середнього заробітку.
  • З налаштування виду оплат з МР 117 «Відрядження» на закладці «Властивості» параметри «Від планового не нижче середнього» і «Від середнього заробітку» виключені.
 4. СОІД №1296036. Модуль Єдиний соціальний внесок. У таблиці 7 звіту за Єдиним соціальним внеском в разі, якщо основний працівник і його внутрішній сумісник працюють за однаковим спеціального стажу, цей працівник відбивається одним рядком. При об'єднанні рядків проводиться контроль на спецстаж та ІПН. 
 5. СОІД №1290462. Модуль Довідка «Форма 1-ДФ». При формуванні довідки 1-ДФ за наявності джерел фінансування встановлено контроль на їх наявність при заповненні Вихідною суми на закладці «Військовий збір».
 6. СОІД №1180260. Модуль Налаштування. У налаштуванні виду оплат з МР 32 «Матеріальна допомога до відпустки» реалізовано параметр «Від середньоденного заробітку». У налаштуванні виду оплат з МР 31 «Матеріальна допомога» в розділі Властивості реалізовано параметр Заробіток за період: Середньогодинного. При включені цих параметрах розрахунок проводиться від середньогодинного заробітку.
 7. СОІД №1100496. В модулі Налаштування / Довідники / Підстави звільнення, для класифікатору ПФУ додані підстави:
  • ЗУПДС с.87.п.1 (50 Припинення державної служби за ініціативою суб'єкта: скорочення     штатів),
  • ЗУПДС с.86.п1 (51 Припинення державної служби за ініціативою державного  службовця),
  • ЗУПДС с.86.п2 (52 Припинення державної служби за ініціативою державного   службовця),
  • ст.36 п.9 КЗпПУ (53 Підстави передбачені іншими законами),
  • ст.40 п.10 КЗпПУ (54 Призову або мобілізаціїї власника),
  • ст.40 п.11 КЗпПУ (55 Встановлення невідповідальност працівника займаной посаді),
  • ЗУПДС с.83.п6 (56 У разі незгоди держ.службовця на проходження держ. служби).
 8. СОІД №1243194. Довідники Мінімальної зарплати, Прожиткового мінімуму, Індексу споживчих цін, Границі малозабезпеченості переведено на XML реєстри.
 9. СОІД №1201542. Модуль Налаштування. Реалізована закладка «Структурна одиниця», якщо вид оплат вказаний, то він буде використовуватися в зазначених СО, для всіх інших ні. В налаштуваннях видів оплат реалізована спецфункція «Заповнити структурні одиниці, для яких доступний ВО (Перенесення з налаштування «Використовувати»). Після виконання необхідно оновити за допомогою комбінації клавіш «Ctrl + F2».
 10. СОІД №1280412. У модулі Особові рахунки працівників в налаштування видів реєстру 10 «Реєстр особових рахунків - кадрові відомості», 11 «Реєстр особових рахунків - кадрові відомості» і 46 «Реєстр особових рахунків - Історія зміни ПІБ» додані поля: ім'я, по батькові, прізвище окремо.
 11. СОІД №1285344. Реалізована функція з можливістю передачі параметра табельний номер SUM_PL_TN_DAT (Дата, "СпісокВО" | КодСпіскаВО, ТН). Ця функція повертає планову суму на зазначену дату за списком видів оплат за поданим ТН. Список видів оплат містить коди видів оплат, розділені пропуском.
 12. СОІД №1283022. Модуль Особові рахунки працівників для звіту 587 FR «CNM. Довiдка про прибутки для субсідiї» (R587_002.RPF) в сформованому звіті в колонках без сум тепер виводяться нулі.
 13. СОІД №1286136. Реалізовано Person_id - унікальний ідентифікатор фізособи. Person_id - унікальний ідентифікатор фізособи в системі. Він визначається за такими параметрами: ПІБ, Стать, ІПН, Дата народження. Person_id заповнюється незалежно від заповнення вищевказаних полів, тобто навіть якщо не задано жодне поле Person_id буде заповнений (ПІБ за визначенням задається завжди). При зміні зазначених полів картки Person_id теж буде змінюватися в залежності від їх заповнення.
 14. СОІД №1296840. Якщо в налаштуванні фондів Єдиного соціального внеску  в розділі  джерела фінансування встановлено пропорційний розрахунок, то донарахування до мінімальної зарплати фондів розподіляється пропорційна джерелам фінансування  видів оплат, які входять до розрахунку.
 15. СОІД №1304208. Модуль Універсальний документ. Реалізовано новий звіт 144 FR Розрахунок оплати донорських (R144_003.RPF) для видів оплат з МР 274 «Донорські дні».
 16. СОІД №1282980. Модуль Особові рахунки працівників. У звіті 334 FR «Довiдка про складовi заробiтної плати для призначення пенсiї державного службовця» (R334_008.RPF) внесені зміни:
  • суми надбавок і місячної премії вказуються по розрахунковому періоду;
  • за період, коли держслужбовець перебував у відрядженні, відпустці або на лікарняному, вказуються планові суми надбавок і місячної премії;
  • в разі неповного відпрацьованого місяця через відпустку без збереження заробітної плати, планові суми надбавок і місячної премії будуть розраховані пропорційно кількості планових днів, зменшеним на кількість днів без збереження заробітної плати;
  • для розділу звіту «Інші виплати (матеріальна допомога, премії, нараховані за період, що перевищує календарний місяць)**»  доданий вибір видів оплат із групи «Оплата за середнім».
 17. СОИД №1285902. Реалізовано послідовний розрахунок фондів по джерелам фінансування. Для послідовного розрахунку необхідно:
  В налаштуванні зарплати на закладці «ДФ/ЕКВ»
  - Групи, створити группи ДФ/ЕКВ в потрібній послідовності.
  - В налаштуванні усіх фондів на закладці ДФ/ЕКВ встановити параметр «Послідовний».
  - Таблиці/Максимальний оподаткований дохід – внизу екрану включити параметр «Для  фондів види оплат включаються в вихідну суму» - послідовно.
  При такому налаштуванні в разі перевищення максимального оподаткованого доходу в РЛ працівника, суми для фондів  будуть додаватися в послідовності встановленої по групам ДФ. В разі донарахування фонду до мінімальної зарплати, донарахування теж проводяться в заданій послідовності. По усім фондам  при розподілі вихідних сум по ДФ в першу чергу  враховується послідовність ДФ, а потім черговість в налаштуванні фонду.
 18. СОИД №1270410. Доопрацьовано звіт 520 FR  «Відпускна записка з коефіцієнтами» (R520_014.RPF). В колонці Неіндексований заробіток відображаються тільки ті нарахування, які в налаштуванні відпустки внесені як неіндексований заробіток. В разі підвищення окладу в середині місяця запис місяця  розділений на кількість рядків,  по кількості змін окладу протягом місяця. Для кожного періоду, відображається той заробіток та ті коефіцієнти, які були використані до цієї частини зарплати.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1293900. Виконано доопрацювання в операції зміни діючого штатного розпису «Зміна штатної позиції» - якщо для обраної штатної позиції була зазначена ознака «Керівник підрозділу», то така ознака переноситься на закладку «Нові значення» операції.
 2. СОІД №1291560. Доопрацьована можливість приймати тимчасово працівників на час відсутності у зв'язку з відпусткою без збереження заробітної плати основних працівників.Доопрацьована типова операція 010 «Надання відпустки без збереження» - додано новий параметр «Створити вакансію в штатному розписі». Якщо в наказі на відпустку без збереження вказати «Так» для даного параметра, то в штатному розкладі з'явиться тимчасова вакансія по посаді працівника на період його відпустки. Сам працівник буде відображений, як тимчасово відсутній, і спосіб призначення у працівника буде встановлено 5 «Працівник у відпустці». При створенні наказу на прийом або переведення за обліковим складом «тимчасовий», можна вибрати зі списку основних працівників відсутнього у відпустці без збереження. Для цього у вікні вибору основного працівника додали нове поле «Причина відсутності», і працівникам встановлено одне з відповідних значень - «в декретній відпустці», «у відпустці без збереження» «на мобілізації».
 3. СОІД №1292460. В наказах на прийом або переведення працівників вказують дату закінчення призначення. Реалізовано доопрацювання - зберігається дата закінчення призначення з початкового наказу, якщо в наступних наказах на переведення в операції не вказана дата закінчення призначення.
 4. СОІД №1291548. Реалізована нова типова операція 092 «Підвищення кваліфікації». Після проведення наказу з відповідною операцією заповнюється в розділі особової картки / особового рахунку працівника підрозділ «Підвищення кваліфікації». В операції передбачена можливість вибору виду оплати з груп «Система оплати» та «Оплата за середнім заробітком». Якщо зазначений вид оплати, то на підставі наказу формується універсальний документ або передається безпосередньо в розрахунковий лист працівника, в залежності від налаштування в  модулі Облік заробітної плати - Зв'язок з іншими підсистемами.
 5. СОІД №1277286. В наказах за типовою операцією 002 «Призначення і переміщення» в розділ «Поточні дані працівника» додано поле «Графік роботи». Якщо включений в налаштуваннях реквізитів особової картки параметр «Фази графіків робіт», то в наказах за типовою операцією 002 «Призначення і переміщення» в поточних даних працівника буде відображено ще й поле «Фаза графіка».
 6. СОІД №1280172. В розділ особової картки / особового рахунку «Відпустки» додана нова закладка «Графік відпусток». Відображає дані заповненого графіка на вказаний рік у відповідному модулі Планування - Графік відпусток. Записи доступні тільки на перегляд, коригування даних, як і раніше, відбувається в модулі «Графік відпусток».
 7. СОІД №1280136. Реалізована можливість при заповненні даних ідентифікаційного номера (ІПН) співробітника, якщо не вказано стать і / або дату народження, визначати програмно незаповнені дані (стать, дата народження) і пропонувати користувачеві автоматичне заповнення.
 8. СОІД №1280232. Виконане доопрацювання по процедурі відрядження працівників.
  1. В реквізити типової операції 020 «Відрядження» додали поля «Країна», «Тип відрядження».
  2. В наказі на відрядження в полі «тип відрядження» передбачений вибір з двох значень системного довідника - «в межах країни», «за кордон».
  3. Об'єднали розділ «Відрядження» та «Закордонні відрядження» в єдиний. У розділі додали поля «Тип відрядження», «Країна», «Повна адреса», «Мета відрядження». Після оновлення версії, всі записи з розділу «Закордонні відрядження» будуть перенесені в розділ «Відрядження». Розділ «Закордонні відрядження» буде закритий. Необхідно буде перевірити всі записи в розділі «Відрядження» і видалити задвоєні, які можуть виникнути, якщо відрядження за кордон проводили наказами і додатково вносили вручну записи в розділі «Закордонні відрядження». Також в розділі «Відрядження» реалізована можливість створення вручну записів по закордонним відрядженням.
  4. Доопрацьований алгоритм заповнення звіту 1629 FR Особова картка держслужбовця (вiд 05.08.2016 №156) RG29_002.RPF - п. 24 «Службові відрядження (за кордон)» - враховуються записи з розділу «Відрядження» з типом відрядження «за кордон».
 9. СОІД №1297338. Для розділу «Лікарняні листи» в особовій картці працівника доданий параметр «Лікарняні листи, проведені універсальними документами». При включенні даного параметра є можливість побачити записи лікарняних листів, які проведені в модулі Облік зарплати універсальними документами. Тобто відображення буде аналогічно, як в особових рахунках. Вимкнення параметру дозволяє бачити записи, створені вручну в цьому розділі.
 10. СОІД №1254846. У розділі особової картки «Лікарняні листи» доопрацьовано алгоритм обробки введених вручну записів. Внесений параметр «Оплачувати», який відноситься до запису «Проведення МСЕК». Також в розділі «Порушення режиму» доданий параметр «Оплачувати», який можна включити при створенні запису. Даний параметр впливає на розрахунок кількості днів, які підлягають оплаті.
  Розрахунок відбувається за наступним алгоритмом:
  - якщо немає записів по МСЕК (або про порушення режиму), то кількість днів, які підлягають оплаті дорівнює кількості календарних днів лікарняного;
  - якщо є запис по МСЕК (або про порушення режиму), то від кількості календарних днів віднімається кількість днів по запису МСЕК або порушення режиму;
  - якщо є запис по МСЕК (або про порушення режиму), АЛЕ вказано параметр «Оплачувати», то кількість днів, які підлягають оплаті дорівнює кількості календарних днів лікарняного.
  При створенні Протоколу комісії із соціального страхування враховується, що в лікарняному листі є запис по МСЕК або порушення режиму, і які не оплачуються - такі записи в протоколі будуть мати статус «Частково оплачувати». Також в записі лікарняного листа додано поле «Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)». Якщо в протоколі буде обраний статус для лікарняного листа «Відхилити», то програма відобразить попередження про те, що необхідно в запису лікарняного вказати «Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)».
 11. СОІД №1057890. Для можливості в наказах на відпустку без збереження вказувати причину відпустки відповідно до статей Закону України «Про відпустки», та автоматично враховувати тривалість такої відпустки, в налаштуванні довідника «Відпустки» створений підрозділ «Причини відпусток без збереження». Довідник необхідно заповнити. Створюючи записи, необхідно вказати код, найменування, причину (вибираючи зі списку системного довідника одну з причин відповідно до статей Закону України «Про відпустки»), дату початку дії та тривалість відпустки в днях.
  Після заповнення довідника, необхідно для відпустки з методом розрахунку 42 «Відпустка без збереження» включити параметр «Тривалість визначається таблицею «Причини відпусток без збереження». Також необхідно виконати налаштування типової операції  010 «Надання відпустки без збереження» - включити в реквізити операції параметр «Причини відпустки згідно ст. Закону». При створенні наказу, якщо вказувати вид відпустки, для якої включений параметр «Тривалість визначається таблицею «Причини відпусток без збереження», то буде доступним відповідне поле для вибору причин із заповненого довідника, а також буде контролюватися кількість днів, вказана для кожної статті.
 12. СОІД №1289892. У налаштуванні відпустки перейменований параметр: Облік кадрів - Параметри - Налаштування - Довідники - Відпустки - розділ «Тривалість», 2-а сторінка, Вид стажу - Основний - вид стажу «Безперервний стаж держслужбовця» перейменовано на «Стаж держслужбовця за вислугу років».
 13. СОІД №1292328. Додано в налаштування довідника «Відпустки» відображення видів відпусток з методом розрахунку 247 «Відпустка суддям».
 14. СОІД №1298352. У налаштуванні довідника «Відпустки» переведена таблиця з переліком відпусток на XML-реєстр.
 15. СОІД №1288842. Внесені зміни в назви видів відпусток.
  1) Розділ «Накази»: види наказів в групі Відпустка - перейменовані – «Післяпологова оплачувана» на «Соціальна відпустка для догляду до 3-х років»; «Вихід з післяродової відпустки»  на «Вихід із відпустки для догляду за дитиною».
  2) При створенні операції в наказі на відпустку перейменовані назви груп операцій: «Надання чергової відпустки» на «Надання щорічної відпустки»; «Надання учбової відпустки» на «Надання навчальної відпустки»; «Надання післяродової відпустки» на «Надання соціальної відпустки для догляду до 3-х р.»; «Надання післяродової неоплачуваної відпустки» на «Надання післяпологової неоплачуваної відпустки»; «Вихід з післяродової відпустки» на «Вихід із відпустки для догляду за дитиною».
  3) В розділі налаштування типових операцій перейменовані назви типових операцій відповідно: ТО 006 – «Надання щорічної відпустки», ТО 007 – «Надання навчальної відпустки», ТО 008 – «Надання соціальної відпустки для догляду до 3-х р.», ТО 009 – «Надання післяпологової неплакувальної відпустки», ТО 019 – «Вихід із відпустки для догляду за дитиною».
 16. СОІД №1257312. У перелік реквізитів для штатної позиції доданий новий реквізит - «Базовий місяць індексації по посаді». Реалізована можливість заповнення цього реквізиту при створенні штатної позиції або коригування зазначених штатних позицій у проекті штатного розпису. Також доданий реквізит «Базовий місяць індексації по посаді» в налаштуванні типових операцій 001 «Прийом», 002 «Призначення/переміщення». При проведенні штатного розпису в операціях по працівникам успадковується дане поле від штатної позиції з можливістю редагування/видалення.
 17. СОІД №1271778. Доопрацьований звіт 1818 FR Дані про наявність працівників по підрозділам RI18_026: раніше діапазон заданих дат вибирав події відсутності (відпустка, лікарняний, відрядження) і в звіті відображалися події згідно заданих дат, наразі в звіті відображаються відсутності працівника від заданої дати початку, але не обмежуються датою закінчення. Іншими словами - відображаються події майбутнього періоду (відпустка, лікарняний, відрядження). В діапазоні заданих дат звіту відображаються тільки робочі дні. При цьому в колонках «Початок події» та «Кінець події» відображаються тільки поточні і майбутні операції на кінцеву дату обраного діапазону. У колонці «Кількість днів» - кількість днів зазначених операцій.
 18. СОІД №1299654. Реалізоване доопрацювання для звітів за штатним розписом: FR Штатний розпис (на дату + ПIБ) R089_038.RPF, FR Штатний розпис (на дату + ПІБ) R089_044.RPF, FR Штатний розпис (на дату + ПIБ + факт.оклад) R089_041.RPF - відображається табельний номер працівника, який прийнятий тимчасово на час декретної відпустки основного. Такі працівники в звіті позначені **.
 19. СОІД №1291518. Доопрацьовано розділ особової картки / особового рахунку «Облік донорських»
  1) Перейменований на «Облік донорських, робіт в вихідн. / святк. дні». Тепер в даному розділі, крім донорських днів, можна вести облік робіт у вихідний, святковий день, надання додаткових вихідних днів і відгулів за такі роботи. Дані в цьому розділі можна вносити вручну, створюючи записи, або наказами у відповідному модулі.
  2) Виконано доопрацювання за типовими операціями (далі ТО).
  2.1) ТО 039 «Вихід на роботу в неробочий день» додані параметри «Проводити виплату», «Закінчення періоду використання вихідного дня». 
  Безпосередньо в наказі в полі «Проводити оплату» є можливість вибрати із системного довідника одне із значень, яке визначить спосіб оплати та планування вихідного дня:
  1 Оплата в подвійному розмірі без надання вих.дня
  2 Оплата в одинарн. розмірі з наданням неопл.вих.дня
  3 Без оплати з наданнням оплачуваного вих.дня
  Якщо обрана ознака 2 або 3, то програма буде планувати для працівника вихідний день (відгул), який він може згодом використати або отримати компенсацію в грошовому розмірі. Такі невикористані дні і будуть відображені в розділі «Облік донорських, робіт в вихідн. / святк. дні ».
  В полі «Закінчення періоду використання вихідного дня» необхідно вказати граничну дату, до якої може бути використаний працівником вихідний день (відгул) або отримано компенсацію.
  Для коректної оплати і планування вихідного дня (відгулу), необхідно виконати налаштування видів оплати, використовуючи наведені нижче методи розрахунку з параметрами, і використовувати в залежності від вибраної ознаки в поле «Проводити оплату», заповнювати «Вид компенсації» тим чи іншим видом оплати. Зв'язок повинен бути наступним:
  - якщо вказують параметр 1 «Оплата в подвійному розмірі без надання вих.дня», то потрібно вказувати вид оплати з методом розрахунку 223 «Оплата за роботу у вихідні / святкові дні» (вихідний день не планується для працівника, оплата робочого дня пройде в подвійному розмірі - в кінці місяця буде нарахована надбавка за методом розрахунку 13 «За роботу у вихідний день»);
  - якщо вказують параметр 2 «Оплата в одинарн. розмірі з наданням неопл.вих.дня», то потрібно вказувати вид оплати з методом розрахунку 225 «Робота у вихідні / святкові дні за відгул», для якого включена ознака «Оплачувати» (працівнику планується неоплачуваний вихідний день (відгул), який згодом потрібно буде надати наказом по ТО 036 «Надати день відпочинку» з МР 226 «Відгул», для якого включений параметр «Не оплачувати»);
  - якщо вказують параметр 3 «Без оплати з наданням оплачуваного вих.дня», то потрібно вказувати вид оплати з методом розрахунку 225 «Робота у вихідні / святкові дні за відгул», для якого НЕ включена ознака «Оплачувати» (працівнику планується оплачуваний вихідний день (відгул), який згодом потрібно буде надати наказом ТО 036 «Надати день відпочинку» з МР 226 «Відгул», у якої не зазначена ознака «Не оплачувати»).
  2.2) ТО 036 «Надати день відпочинку» - в наказі буде відображена нова закладка «Дані про дні відпочинку». У верхній частині будуть відображені записи щодо роботи у вихідний / святковий день, за якими сплановані невикористані дні відпочинку. У нижній частині створюються (вручну або наказами) записи надання дня відпочинку (відгулу). Або ж можна вказати ознаку «Компенсувати», якщо працівник не бажає використовувати день відпочинку, а має право отримати компенсацію. У разі компенсації потрібно використовувати вид оплати з методом розрахунку 223 «Оплата за роботу у вихідні / святкові дні».
 20. СОІД №1291566, 1295748. У модулі Налаштування / Довідники / Інші реалізований довідник Адмінфункціі (адмінпосади). У модулі ЛК / Авторозподіл реалізовано розділ Адмінфункціі (адмінпосади), в якому додана можливість вводити кілька записів з різними коефіцієнтами посади.
 21. СОІД №1291674. В модулі Налаштування / Довідники / Інші реалізований довідник Спеціалізація (категорій справ), де можна вказати Коефіцієнт складності (Значення в поле від 1 до 60 (відповідно до Положення 1-60 (VIII / 11)) / Ознака можливості розподілу у вихідні дні (0/1) / Розрахунок навантаження за поточний день (0/1). Довідник ієрархічний. у модулі ЛК / Авторозподіл реалізований розділ Спеціалізація (категорій справ), в якому реалізована можливість вказати Спеціалізацію (категорію справ) для конкретного працівника.
 22. СОІД №1295718. В модулі ЛК / Авторозподіл / Спеціалізація (категорій справ).
  Реалізована можливість вказувати Форму участі судді в розгляді справи.
 23. СОІД №1291716, 1297962, 1297950. У модулі ЛК / Авторозподіл реалізований розділ Колегія / Палати, в якому реалізовані дві закладки Колегії та Палати.
 24. СОІД №1291578. В модулі ЛК / Авторозподіл реалізований розділ Повноваження, в якому додано розділ Доступ до секретної інформації, із значенням від 0 до 100.
 25. СОІД №1291554. Модуль Налаштування. Параметри Особова картка. Розділи особової картки. Додані розділи Повноваження, Авторозподіл з підрозділами:
  - Адмінфункціі (адмінпосади);
  - Спеціалізація (категорій справ);
  - Палата / Колегія.
 26. СОІД №1293294. Знято обмеження для створення записів за кількістю до 255 для довідників в підсистемі «Облік кадрів»:
  в розділі Загальні відомості про працівника - Обліковий склад;
  в розділі Загальні відомості про працівника – Категорії;
  в розділі Спеціальні звання - Звання, Чини, Ранги;
  в розділі Освіта і наука - Наукові ступені;
  в розділі Інше - Додаткові адреси.
 27. СОІД №1302834. Змінено термін дострокового присвоєння чергового рангу - наразі розраховується 1 рік, раніше розраховувалося 1,5 року. Ця дата використовується в події оповіщення «Дата дострокового присвоєння рангу. Зміна рангу», а також Реєстр - Просування по службі по працівнику.

 

Управління студентами

Доопрацювання

 1. СОІД №1295370. Модуль Картотека студентів. У загальних відомостях картки студента в полі "Система оплати" доступні для вибору тільки ті види оплат, які відзначені в модулі Налаштування - Довідники - Види оплат - Система оплати.
 2. СОІД №1295382. Модуль Картотека студентів. У постійних нарахуваннях картки студента при створенні видів оплат доступні для вибору тільки ті види оплат, які відзначені в модулі Налаштування - Довідники - Види оплат.

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1293924. Податкові накладні на продаж. Реалізовано фільтр по специфікації, при створенні податкової накладної на продаж з виписок банку з підставою договір. Якщо в договорі є закриті операції або зі статусом чорнетка, специфікація за цими операціями, не тягнеться до податкової накладної.
 2. СОІД №1277022. Податкові накладні на продаж експортні. При формуванні з видаткових накладних податкової накладної з типом "по експортних поставках товарів" реалізовано запит на дату ВМД. За обраною датою, зачитується курс валюти і перераховується сума по позиціях згідно курсу на дату.
 3. СОІД №1280550. Картотека податкових зобов'язань. Реалізовано імпорт залишків за рахунком в картотеку «Зобов'язань / кредиту». DBF файл імпорту має наступні колонки: напрямок, ID рахунку, сума.
 4. СОІД №1280574. Картотека податкових зобов'язань, підстава-рахунок. Відкрито на редагування вікно дати введення початкових залишків за рахунком. Відображення реєстру і оновлення сальдо працює відповідно до встановленої дати початкових залишків.
 5. СОІД №1283778. Книга покупок продажів Україна / Налаштування. Реалізована прокрутка на закладці «Параметри».
 6. СОІД №1280592. При формуванні податкових накладних з реєстру за механізмом ALT + S за документами відвантаження, якщо не ставимо галочку "враховувати договір в рахунку" формуються податкові накладні з підставою рахунок і перша подія враховується в розрізі рахунку, навіть якщо до рахунку прив'язаний договір.
 7. СОІД №1288182. Розрахунок коригування. При створенні в розрахунку коригування відхилення закладці «специфікація», при натисканні Insert видається діалогове вікно з пунктами:
  • Зміна кількості
  • Зміна ціни
  • Зміна номенклатури
 8. За обраним параметром створюється рядок, копія тієї, на якій встановлений курсор, в ній можна вносити нові значення кількості або ціни.
 9. СОІД №12912301. Доступ до даних. На закладці "Параметри" модуля доступ до даних, доданий параметр "Редагування дати початкових залишків.".
  При відключеному параметрі в модулі "Картотека податкових зобов'язань \ кредиту" поле дати внесення початкових залишків неактивно для редагування.
 10. СОІД №1303716. Реєстр виданих та отриманих накладних. У звіти групи 1762 в діалоговому вікні, доданий параметр "за датою виписки". Якщо параметр включений то в Розділ 2 потрапляють податкові накладні на покупку за датою виписки, якщо параметр не включений, то за датою реєстрації.

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1286046. Облік запасів/ Налаштування/ Проводки. Реалізовано механізм об’єднання однотипних проводок для документів обліку руху запасів по параметру «Об’єднання однотипних проводок».
 2. СОІД №1285734. Облік запасів/ Запаси на складах/ Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт «FR Акт приймання-передачі ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» R864_024.RPF.
 3. СОІД №1289808 и 1284288. Облік запасів/ Керування доступом/ Параметри. Додано параметр «Редагування довідника місць зберігання з реєстру». При увімкненому параметрі користувач зможе створювати/змінювати/видаляти/копіювати місця зберігання тільки в реєстрі Картотеки складського обліку та Документів обліку руху запасів по комбінації клавіш «Alt + S».
 4. СОІД №1285086. Облік запасів/ МШП в експлуатації/ Відомості інвентаризації. Реалізовано механізм зміни статусу відомості груповим методом по пункту меню «Реєстр/ Відкрити відомість» та «Реєстр/ Закрити відомість».
 5. СОІД №1295724. Облік запасів/ Звіти. В звіті R689_010.RPF «689 FR FR Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів (Нак №818 13.09.2016)» перед друком додано фільтр для зручності користуванням звітом.
 6. СОІД №1283406. Сервіс/ Налаштування відповідності журналів. Для документів «Передача іншому МВО - витрата» та «Передача іншому МВО - прихід» реалізовано налаштування відповідності журналів.
 7. СОІД №1299738. Облік запасів/ Звіти. В звіті R398_501.RPF «398 FR Оборотна відомість ТМЦ (бюджет)» додана можливість сортування за найменуванням номенклатури.
 8. СОІД №1293546. Облік запасів/ Запаси на складах/ Документи обліку руху запасів. Збільшено розмір поля «Коментар» для строки специфікації документу до 256 символів.
 9. СОІД №1297914. Облік закупівель / збуту. Для сумового обліку марок в підсистемі Грошові кошти реалізовано формування касових ордерів з документів логістики: з прибуткової накладної - формування прибуткового касового ордера, з накладної на повернення постачальнику - видаткового касового ордера, з видатковою накладної - видаткового касового ордера. Так само реалізовано видалення касових ордерів із зазначених документів.
 10. СОІД №1132020. Облік збуту / Накладні на повернення. У калькуляцію документа в групу полів «Реквізити шапки» додано поле «Бере участь в розрахунку собівартості» - DC_RetSebFlg. Поле відкрито на читання і запис.
 11. СОІД №1121820. Облік закупівель / Замовлення постачальнику. Реалізовано формування рахунку з замовлення постачальнику за зазначеними позиціями.
 12. СОІД №1280634. Облік закупівель / збуту. У всіх документах закупівель і збуту реалізовано повне оновлення реєстру специфікації після модифікації специфікації, якщо до позиції прив'язана тара.
 13. СОІД №1262634. Облік збуту / Рахунки до отримання. Реалізовано заборона на резервування по кредитовим рахунками. Раніше була така можливість з реєстру рахунків, яка могла приводити до помилок.
 14. СОІД №1079886. Облік збуту / Рахунки до отримання. У реєстрі рахунків додана можливість групового формування актів на дату. Доданий пункт меню - Реєстр / Сформувати / Групове формування актів на дату.
 15. СОІД №1104102. Облік збуту / Рахунки до отримання. У реєстрі рахунків додана можливість видалення актів із зазначених документів. Доданий пункт меню - Реєстр / Видалити / Акти.

 

Планування закупівель

Розробка

 1. СОІД №1290108. Загальні довідники/ Структура організації додано довідник Закупівельні організації та проведені доробки в Плані закупівель і Заявках на закупівлю, в частині додавання обов'язкового для вибору поля Закупівельна організація.
 2. СОІД №1293234. Загальні довідники/ Керування доступом/ закладка Довідники. Додано надання прав доступу (на рівні структурних одиниць) на створення/ зміну/ видалення записів в довіднику Закупівельні організації.
 3. СОІД №1303782. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Додано оновлення цін матеріалів на підставі даних прайс-листів, тільки для незатверджених документів, при цьому якщо:
  - артикул відсутній у прайс-листі, то ціна не буде оновлена;
  - артикул присутній у прайс-листі, але на обрану дату відсутня ціна, то ціна буде обнулена.
  В документі Заявка на закупівлю вибір ціни з прайс-листа відбувається на дату зазначену у полі «Дата потреби».
  В реєстрі Заявок на закупівлю вибір ціни з прайс-листа відбувається на дату обрану користувачем.
 4. СОІД №1285662. Логістика/ Облік закупок/ Замовлення постачальнику. Для Замовлень постачальнику створених з Плану закупівель ціна позицій специфікації документа береться тільки з Плану закупівель (налаштування прайс-листу для замовлень постачальника відключено).

 

Конструктор

Доопрацювання

 1. СОІД №1294458. Реалізована можливість довільного відображення спливаючого меню. Реалізована функція TISPROPopupMenu.Popup(X, Y).
  Приклад використання:
   procedure ToolButton1OnClick(Sender: TISPROComponent);
    var
    X, Y: integer;
     begin
      Y:= Round(Form1.Top ToolButton1.AbsTop ToolButton1.Height 30);
      X:= Round(Form1.Left ToolButton1.AbsLeft ToolButton1.Width );
      PopupMenu1.Popup(X, Y);
     end;

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1295556. Картотека автотранспорту. Додано перевірку на дублювання інвентарного номера при створенні картки автомобіля на підставі картки ОЗ, в розрізі СО. Раніше перевірка спрацьовувала по всіх структурних одиницях.

 

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання

 1. СОІД №1295946. Взаємовідносини з клієнтами/ Взаємовідносини з клієнтами. Для виду відображення «Контактні особи» реалізовано можливість перегляду зв’язаних контрагентів по пункту меню Вид/ Відображати реєстр контрагентів.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1284942. Реалізований функціонал розподілу обсягів будинкового лічильника для опалення місць загального користування (МЗК). Створюється лічильник з методом «опалення», підлеглий метод – «МЗК» та встановлюється в Картці будинку. Його обсяг розподіляється між особовими рахунками, в яких є послуга МЗК (метод - опалення, підлеглий метод - МЗК) пропорційно опалювальній площі квартир. В рахунку нарахування по МЗК відображаються окремою стрічкою. Обсяг по МЗК враховується при розрахунку пільгового обсягу по всій послузі опалення.
 2. СОІД №184954. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Картка лічильника.
  В Картці лічильника для поля "Метод встановлення" заблокована можливість зміни значення, якщо вже існують сформовані рахунки на оплату.
 3. СОІД №1285134. Облік комунальних послуг /Показники лічильників.
  1. Створений новий системний вид реєстру "Комерційні точки обліку", в якому відображаються всі колективні лічильники - всі методи встановлення (будинковий, група квартир, група будинків, під'їзд, стояк), крім квартирного. Реалізований фільтр за адресою (будинок, вулиця). При очистці фільтру (пробіл) - відображаються всі комерційні лічильники в СЄ.
  2. Вид реєстру Особові рахунки. Додано фільтр по адресі (будинок, вулиця). При очистці фільтру (пробіл) - відображаються всі квартирні лічильники в СЄ.
 4. СОІД №1267440. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Меню/Реєстри. Додані позиції «Групові операції з головним лічильником» з такими варіантами: «Назначити головний лічильник», «Замінити головний лічильник», «Видалити головний лічильник».
 5. СОІД №1296576. Облік комунальних послуг /Акти-претензії. Додане поле "користувач" для можливості налаштування реєстру користувача в Актах-претензіях.
 6. СОІД №1296588. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників. Додане поле "користувач" для можливості налаштування реєстру користувача в Картотеці лічильників.
 7. СОІД №1223658. Облік комунальних послуг /Акти-претензії. Акт СТОРНО відокремлений в окремий документ. Додане поле «Ознака» - для конкретизації причини Сторнування. Поле "Ознака" додане для можливості налаштування реєстру користувача в Актах-претензіях.
 8. СОІД №1271166. Облік комунальних послуг /Особові рахунки. Реалізований системниый реєстр Сальдо по особовим рахункам в розрізі послуг.
 9. СОІД №1298898. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Картка лічильника.
  В Картці лічильника для полів «Дата постановки на облік» та «Дата демонтажу» заблокована можливість внесення дати більше/пізніше поточного періоду нарахувань.
 10. СОІД №1304418. Облік комунальних послуг/Довідники/Будинки та Квартири та Картотека лічильників. При додаванні лічильника в Картку будинка або Картку квартири з Картотеки лічильників для вибору доступні лише ті лічильники, які ніде не встановлені.
 11. СОІД №1301826. Облік комунальних послуг/Довідники /Картотека лічильників. Додана перевірка на наявність сформованих рахунків поточного періоду нарахувань при проведенні операцій призначення/заміни/видалення ГС в Картках лічильників.
 12. СОІД №1301808 Облік комунальних послуг /Особові рахунки/Формування рахунків на оплату. В Протокол по результатам формування рахунків доданий блок перевірок по Картці будинку "Коректність даних Будинкового лічильника/Картка будинку". При цьому аналізуються параметри колективних лічильників (в Картці лічильника метод встановлення: будинковий, група квартир, стояк, під'їзд).

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1294428. Сервіс/ Імпорт/ Універсальний імпорт/ Облік запасів/ Довідник номенклатури. Для імпорту групи номенклатури збільшено поле «E_GRP_NM» - «Найменування групи» до 255 символів.
 2. СОІД №1266534. Загальні довідники/ Номенклатура й ціни/ Довідник комплектів. Довідник переведено на XML-реєстр, а також доопрацьовано інтерфейс самого комплекту.
 3. СОІД №1292694. Загальні довідники/ Контактні особи. Реалізовано довідник контактних осіб контрагентів. Даний довідник дозволяє створювати картки контактних осіб та встановлювати зв‘язок між контактними особами та контрагентами, яких вони обслуговують. Встановлення зв‘язку може відбуватися, як з довідника «Картотека контрагентів», так із довідника «Контактні особи».
 4. СОІД №1294902. Загальні довідники/ Керування доступом. Реалізовано можливість налаштування доступів для довідника «Контактні особи».
 5. СОІД №1261284. Аналітичні картотеки. Якщо довідник ієрархічний (в налаштуванні довідника увімкнений параметр «Дозволити багаторівневі записи), то додається  поле ввода  запису-фільтра верхнього рівня.
 6. СОІД №1290798. Довідник контрагентів. У картку рахунку контрагента додано параметр «Головний в поточній СО». Параметр реалізований тільки для Мультифірмових підприємств. Параметр можна поставити тільки для одного з рахунків контрагента в розрізі поточної структурної одиниці. Далі за встановленим параметром рахунок автоматично буде проставлятися у всіх документах при виборі контрагента.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1157562. У «Менеджері серверів аплікацій» збільшена кількість символів відображення у переліку користувачів. Для застосування змін після встановлення пакету необхідно зупинити системну службу сервера аплікацій ІС-ПРО. Та в каталозі \DOS\ сервера приложений замінити модулі:
 2. IsAppMngr.exe,
  IsAppBroker.exe,
  IsAppServer.exe,
  на ті, що будуть поновлені в каталозі \DOS\ серверної частини. Після заміни файлів запустить системну службу сервера аплікацій.
 3. СОІД №1239588. Доопрацьовано механізм фільтрації в XML-реєстрах.
  У випадаючому переліку активного фільтра відображаються тільки не відфільтровані значення;
  У полях, що не входять в фільтр, значення відображаються з урахуванням значень полів відфільтрованих раніше;
  У випадаючому переліку фільтра не відображаються повторювані значення;
  Всі цілі числа фільтруються тільки по повному збігу.
 4. СОІД №1301574. Доданий в модуль "Адміністрування" - "Параметри системи" текстовий параметр "Заборонити вкладення файлів". Цей параметр зберігає імена фалів або їх маски, які заборонено використати в якості вкладень документів системи "ІС-про". У разі потреби вказування великої кількості файлів, їх імена перераховуються через кому і без пропусків.
 5. СОІД №1304052. Реалізована можливість у фільтрах реєстрів (виклик по F11) фільтрувати записи за розбіжністю із заданим значенням. У панелі фільтру F11 в кожному полі реалізовані кнопки-перемикачі: дорівнює/не дорівнює.