Випущено пакет оновлень 7.11.028

Випущено пакет оновлень 7.11.028

Доопрацювання в пакеті оновлення 7.11.028

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1309572. Розрахунки з підзвітними особами/Авансові звіти/поле Метод розрах.залишку. Реалізовано заповнення по замовчуванню поля "Метод розр.залишку" , зазначається - Попередній аванс.
 2. СОІД №1306824. Управління фінансовими розрахунками/Налаштування. Реалізовано контроль по видаленню об’єктів обліку при умові їх використання в Реєстрі зобов’язань.
 3. СОІД №1272498. Довідник банківських рахунків підприємства. Додано графу Найменування типу.
 4. СОІД №1294182. Касові ордери. Внесено зміни згідно вимог в наступні звіти:
  FR Прибутковий касовий ордер R032_004.RPF, FR Прибутковий касовий ордер №КО-1 (A5) СЕ R032_005.RPF; FR Видатковий касовий ордер №КО-2 СЕ R033_004.RPF, FR Видатковий касовий ордер №КО-2 (A5) СЕ R033_005.RPF.
 5. СОІД №1316490. В модулях Виписка банку, Касова книга, Розрахунки по авансовим звітам реалізовано перевірку наявності пов'язаного документу: Платіжне доручення, Касові ордери, Авансові звіти.
 6. СОІД №1314318. Управління фінансовими розрахунками /Розрахункові і валютні рахунки/Клієнт-банк-закладка Вихідні/Звіт FR Реєстр платiжних доручень для казначейства СЕ R053_003.RPF(F9). В Параметр запуску звіту поля Розрахунковий рахунок автоматично зазначати розрахунковий рахунок. Дане поле параметру береться з поля "Рахунок" закладки Вихідні.
 7. СОІД №1315866. Елементи програм. Додано параметр для отримання RCD розрахункового рахунку для функції getcargoval.
 8. СОІД №1301820. Журнал обліку госп.операцій. В налаштуванні виду журналу/закладка Структура додано Код групи контрагентів (tPtnGrpCd).
 9. СОІД №1314042. Управління фінансовими розрахунками/Налаштування, закладка Проводки, виклик програми операції, Елементи програми, РЕСУРСИ.У вибір використовуваних ресурсів за замовчуванням додано Ресурси підсистеми Загальні довідники.
 10. СОІД №1312824. Клієнт-банк,закладка Вхідні. В параметри системи КБ додано чек-бокс «Вивід протоколу». По замовчуванню дана умова вводу вимкнена, при виході і повторному вході умова зберігається.
 11. СОІД №1318902. Відомості витрат на відрядження. Внесено наступні зміни:
  1) Назва поля Контрагент змінено на Контрагент (банк-отримувач)
  2) Зроблено обов’язковими для введення поля :Дата, валюта, Контрагент (банк-отримувач), Платник.
 12. СОІД №1316436. Управління фінансовими розрахунками/Налаштування, закладка Нумерація. Реалізовано нумерацію в розрізі типів документів: Платіжне доручення, Платіжна вимога доручення, Інкасове доручення, Заява на акредитив, Платіжна вимога, Заява на покупку валюти, Заява на продаж валюти, Заява на обов.продаж, Заява на переведення, Прибутковий ордер, Видатковий ордер, Оголошення на внесок готівкою, Внутрішня платіжна вимога, Авансовий звіт, Відомість видачі грошових засобів на відрядження.
 13. СОІД №1281432. В модуль Платіжні документи по всім типам документів журналу додано поле Користувач (Користувач, який створив документ),поле Користувач можна виводити в XML-реєстр.
 14. СОІД №1326576. Управління фінансовими розрахунками/Налаштування/закладка Довідники, пункт Калькуляція. В елементи програм(ФУНКЦІЇ) додано функцію FIN_SETNAKSUM(iд рахунку-накладної, Сума).Її суть: Записувати суму платежу на вказаний рахунок-накладну.
 15. СОІД №1328166. Розрахунки з підзвітними особами/Авансовий звіт. Додано поле Об'єкт обліку. Працює автоматичне підтягування поля об’єкт обліку з Налаштування /Журнал.

 

 

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1278900. До реєстру операцій і на закладку Специфікація картки договору додані кнопки проводок операції ALT + E, ALT + P і ALT + R.
 2. СОІД №1308324. Облік розрахунків за договорами. У разі, якщо операція договору будується «Періодично» і не вказано період, то при формуванні документів по Ctrl + F і Ctrl + T така операція обробляється так якби період був вказаний як «Щодня».
 3. СОІД №1258002. Картотека обліку договорів / Картка договору / закладка Специфікація. При виборі в операції договору в поле "Відбудеться" значення "Залежно від операції" додано поле "Протягом" ... "днів" (аналогічно тому, як зроблено для варіанта "На конкретний проміжок дат"). Поле використовується для звітів. Додаткових контролів при формуванні товарних документів або рахунків немає.
 4. СОІД №1309302, 1310748. Картотека обліку договорів / Картка договору / закладка Специфікація. Доопрацьовано вибір об'єкта оренди в картці операції договору Оренди на підставі нового довідника Об'єктів оренди. Якщо в налаштуваннях договорів встановлено параметр «Заповнювати адреса в операціях оренди», то при створенні операції автоматично проставляється об'єкт оренди (найменування), адреса (адреса об'єкта оренди) та площа (площа об'єкта оренди).
 5. СОІД №1309314. Картотека обліку договорів / Реєстр операцій (Alt + 1). До реєстру операцій додана групу полів об'єктів оренди (на підставі нового довідника Об'єктів оренди).
 6. СОІД №1309764. До реєстру договорів (Alt + 3) і реєстр операцій (Alt + 1), у вікні вибору договору як підстави, додано групу полів «Об'єкти оренди» (на підставі нового довідника Об'єктів оренди).
 7. СОІД №1310640. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. У картку об'єкта оренди додано параметр «не використовується». Якщо параметр встановлено, то такий об'єкт оренди не може бути вибраний в договір і операцію договору.
 8. СОІД №1310670. Картотека обліку договорів / Реєстр Об'єктів оренди (Alt + 4). Реалізовано окремий вид реєстру "Об'єкти оренди" по Alt + 4 з реєстру обліку договорів. Реєстр являє собою перелік всіх об'єктів угод оренди з довідника Об'єктів Оренди. Системний реєстр складається з таких полів: Код, Найменування, призначення, поверх, приміщення, Площа. У структуру реєстру додані всі поля довідника «Об'єкти оренди».
  Додатково додані поля: Стан, Дата початку, Дата закінчення.
  Стан - приймає значення: в оренді, вільні, не використовується. Значення «в оренді» проставляється в разі якщо приміщення на даний момент використовується в договорі (може бути, як договір, так і операція) в статусі Затверджено. Значення «вільний» проставляється в разі якщо приміщення на даний момент не використовується ні в одному з договорів або термін договору / операції вже закінчився (тобто дата ПО менше поточної дати). Значення «не використовується» проставляється в разі якщо в картці об'єкта оренди встановлено параметр «не використовується».
  Дата початку, дата закінчення - значення полів беруться на підставі періоду договору або періоду останньої операції. Тобто якщо об'єкт оренди використовується в операції договору, то виводиться період з останньої введеної операції, якщо об'єкту в операції немає, то дати виводиться із договору.
  Для зручності реєстр реалізовано як нова закладка картотеки обліку договорів. Закладка доступна в разі якщо в налаштуваннях встановлено параметр «Використовувати XML довідник Об'єктів угод оренди».
 9. СОІД №1318512, 1318644. Картотека обліку договорів / Реєстр Об'єктів оренди (Alt + 4). Додана можливість в реєстрі об'єктів оренди відкривати картку на редагування по F4. При відкритті Об'єктів оренди по Enter картка доступна тільки на перегляд. Також реалізована можливість Створити / Видалити об'єкт оренди з реєстру об'єктів оренди.
 10. СОІД №1310988, 1320120. Картотека обліку договорів / Реєстр Об'єктів оренди (Alt + 4). Додана можливість створення договору стоячи на об'єкті оренди (Ctrl + ins, реєстр / створити договір). Картка договору створюється і заповнюється аналогічно як при звичайному створенні, з реєстру договорів, тільки об'єкт оренди проставляється автоматично. Створення доступно за умови, що об'єкт угоди в стані «Вільний». Також при створенні договору на підставі об'єкта оренди враховуються рішення про передачу в оренду (закладка Рішення картки Об'єкту оренди). Підтягується контрагента з останнього актуального рішення, якщо таке є.
 11. СОІД №1310694, 1312338. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. Перейменовано другий рівень довідника «Будівля» на «Група об'єктів». Нове найменування проведено по всім реєстрам де раніше використовувалося слово Будівля. У структуру реєстру першого рівня додані поля: Ставка, Вид площі, Спосіб розрахунку (з поля призначення, картки Об'єкту оренди).
 12. СОІД №1310766. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди / картка Об'єкту оренди. Збільшено кількість знаків поля «Ставка» в картці виду ставки оренди до 7 знаків до коми (до 9999999).
 13. СОІД №1312050, 1311822. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. У довідник Об'єктів оренди додана кнопка «Назад», для другого та третього рівня довідника. Додано позиціонування курсору.
 14. СОІД №1310760. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. Реалізовано автоматичне заповнення поля «Повне найменування» карток Комплексу і Групи об'єктів при заповненні поля «Найменування».
 15. СОІД №1316730. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. У картку Об'єкту оренди додано поле "Кадастровий номер". Додатково поле додано в усі реєстри де виводитися група полів "Об'єкти оренди".
 16. СОІД №1319220. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. Реалізовано нову закладку в картці об'єкта оренди, «Рішення». Закладка в вигляді XML реєстру в якому можна завести всі рішення виконавчої влади про передачу в оренду земельної ділянки. Картка рішення наповнена такими поля:
  — Дата від;
  — Дата по (поле може бути пустим);
  — Номер;
  — Контрагент (вибір із довідника контрагентів);
  — Веб посилання (поле для вставки Веб посилання на рішення, всі рішення публікуються на сайті міської ради);
  — Коментар.
  Обов'язкові поля для заповнення «Дата від» і «Номер».
  Оскільки рішень може бути кілька додатково додана перевірка на дату закінчення попереднього рішення з урахуванням початку нового рішення. Тобто при введенні нового рішення система дивиться на дату «З» попереднього рішення, якщо вона порожня або більше ніж дата «Від» нового рішення, то автоматично проставляє туди дату Від з нового рішення.
 17. СОІД №1319364. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. Реалізовано нову закладку в картці об'єкта оренди, «Історія». Закладка в вигляді XML реєстру в якому відображається вся інформація про використання об'єкта оренди в договорах і операці
 18. СОІД №1310802. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. У картку Групи об'єкта оренди додано поле «Будинок». До поля підключений системний довідник будинків підсистеми «Облік комунальних послуг». Автоматично заповнюється поле «Адреса» на підставі даних картки будинку.
 19. СОІД №1323630. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. У довідник призначень додано ще один спосіб розрахунку «Ставка оренди (%)». У картку виду ставки оренди додано поле «Ставка (%)». Поле приймає значення від 0 до 100.
 20. СОІД №1316742. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. У картку призначення Об'єкта оренди додано поле «КВЦПЗ». До поля реалізовано і підключено системний довідник класифікації видів цільового призначення земель (згідно наказу №548 від 23.07.2017).
 21. СОІД №1317300. Налаштування договорів / Довідники. Реалізовано новий системний довідник «Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель».

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1264080. Реєстр зобов'язань. Додана закладка Платіжні документи для перегляду і друку платіжних доручень.
 2. СОІД №1251162. Реєстр зобов'язань. Реалізована можливість перегляду юридичних і фінансових зобов'язань в документообігу.
 3. СОІД №1251162. Реєстр зобов'язань. Реалізована можливість копіювання юридичних і фінансових зобов'язань.
 4. СОІД №1282524. Реєстр зобов'язань. Реалізована можливість додавання полів користувача для юридичного та фінансового зобов'язання.
 5. СОІД №1265550. Реєстр зобов'язань. Реалізовано перерахунок суми валютного договору в гривневий еквівалент, при створенні юридичної зобов'язання за зазначеною курсу.
 6. СОІД №1290198. Реєстр зобов'язань. Доданий новий параметр в меню Сервіс / Налаштування: Не створювати рознесення аналітики з нульовими сумами в П/Д.
 7. СОІД №1252818. Реєстр зобов'язань. Доданий новий параметр в меню Сервіс / Налаштування: Копіювати призначення платежу з фін.об. в П/Д. Якщо параметр активний, то при створенні П/Д призначення платежу з фін.обязательства передається в П/Д, при цьому обробляються $ -поля (наприклад, $ DOSN_FONMR), як при виборі з довідника призначень. Додані поля: $ КРК = коду КПКВ в налаштуванні рахунки підприємства, і $ КЕК1 = першому коду КЕКВ в разноске за статтями П/Д.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1315968. Оборотно-сальдовий баланс. У звіти FR Оборотно-сальдовий баланс (R008_001.RPF) і FR Оборотно-сальдовий баланс (R008_002.RPF) додано параметр «Підсумок по консолідованим рахункам». Параметр активний при виборі «за рахунками і субрахунками».
 2. СОІД №1318848. Відомості аналітичного обліку. У звіт FR Акт звiрки розрахункiв з дебiторами та кредиторами (RC48_008.RPF) додано параметр «Групувати за договорами». Додана можливість обирати фільтр по відомості з вибором реквізитів.
 3. СОІД №1316538. Бухгалтерська довідка Ф1. У вид реєстру V016_1_001.XML додані поля Аналітика по дебету (sSrd_AnlDtNm) и Аналітика по кредиту (sSrd_AnlKtNm).
 4. СОІД №1312686. Меморіальні ордери. У звіті Меморiальний ордер №10-авт 2017 (R816_013.RPF) додано параметр «Виводити аналітику по дебету». Якщо параметр встановлено, у звіт виводиться вся інформація по дебету.
 5. СОІД №1310490. Меморіальні ордери. Звіт FR Меморiальний ордер №8-авт 2017 (R816_012.RPF) при відсутності даних виводиться пустим.
 6. СОІД №1307142. Меморіальні ордери. У звіт FR Меморiальний ордер №1-3-авт 2017 (анал.) (R816_050.RPF) додані параметри «Роздільне формування по: Код ДФ, КПК».
 7. СОІД №1314996, 1317540, 1318632. Меморіальні ордери. У звітах FR Меморiальний ордер №1-авт 2017 (R816_003.RPF), FR Меморiальний ордер №2-авт 2017 (R816_008.RPF), FR Меморiальний ордер №3-авт 2017 (R816_009.RPF), FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (R816_004.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (R816_010.RPF), FR Меморiальний ордер №7-авт 2017 (R816_027.RPF), FR Меморiальний ордер №8-авт 2017 (R816_012.RPF), FR Меморiальний ордер №4-авт 2017 (вал.) (R816_011.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт 2017 (вал.) (R816_029.RPF) у діалоговому вікні змінено формат дати, додано параметр «Виводити аналітику по КПКВ, КЕКВ», у звітах залишено місце для заповнення дати і кількості додатків, змінено формат підписів.
 8. СОІД №1288974. Звіти. Додана можливість вибору валюти у звіті FR Картка аналiтичного облiку готiвкових операцiй. Наказ №604 (RC30_007.RPF).
 9. СОІД №1288656. Регламентована звітність. Оновлено звіт R372_168 Книга обліку доходів ФОП. Наказ Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року N 579.
 10. СОІД №1287762. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон дод.24 ЗФ та дод.24 СФ і звіт. FR Дод.24 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками 10/13 Наказ 44 Наказ Міністерства фінансів №44 від 07.02.2017.
 11. СОІД №1287792, 1325034, 1327170 Регламентована звітність. Оновлено звіт в якому додана можливість заносити данні в розрізі КЕКВ, додано ознаку «Виводити без 0000 КЕКВ» в R372_149, FR Дод.24 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками 10/13 Наказ 44. Наказ Міністерства фінансів №44 від 07.02.2017.
 12. СОІД №1322472. Регламентована звітність. Змінено звіт FR Дод.27 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість. Змінено шапку в друкованій формі звіту згідно Наказу Міністерства Фінансів №44 від 02.03.2018.
 13. СОІД №1322616. Регламентована звітність. Змінено системний шаблон Ф№7д заг, Ф№7м заг, Ф№7д спец та Ф№7м спец. Було додано колонку 13 в яку можна заносити данні та рядок 580, який є сумою рядків 010 та 020. В звіт R372_181 додана можливість вибору даних 13 колонки з реєстру зобов’язань чи з розрахунку.
 14. СОІД №1324938. Регламентована звітність. Змінено системний шаблон Ф№7д1 ЗФ та Ф№7д1 СФ. Було додано колонку 10 в яку можна заносити данні. В звіт R372_181 додана можливість вибору даних 10 колонки з реєстру зобов’язань чи з розрахунку.
 15. СОІД №1277700. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон Ін_Вал і звіт FR Довідка про операції в іноземній валюті R372_372. Наказ Міністерства Фінансів №1407 від 01.09.2017.
 16. СОІД №1287756. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон Нац_Вал і звіт FR Довідка про операції в національній валюті R372_105. Наказ Міністерства Фінансів №1407 від 01.09.2017.
 17. СОІД №1294278. Регламентована звітність. В системний шаблон дод.18 реалізована можливість вводу даних в чарунки зі строковим значенням.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1326348, 1325898, 1327116. Кошторис і план асигнувань. Реалізувати запис зміна при додаванні або видаленні нового коду КПКВ для організації мережі. Експорт змін для казначейства.
 2. СОІД №1324968. Кошторис і план асигнувань. Реалізована можливість формування мережі організацій за довідником структурних одиниць. Для цього потрібно встановити в модулі Налаштування підсистеми Фінансове планування, на закладці Параметр Структура мережі за довідником структурних одиниць. У Настройці підсистеми, на закладці Параметри доданий новий параметр:
  Код розпорядника верхнього рівня відповідає:
  - коду одержувача поточного підприємства (структурної одиниці);
  - коду розпорядника верхнього рівня поточного підприємства (структурної одиниці);
  - вводиться вручну.
  У перших двох код підставляється. якщо введена запис поточного підприємства (структурної одиниці), в третьому завжди поле заповнюється вручну.
 3. СОІД №1322490. Кошторис і план асигнувань. У звіт R506_001 доданий в параметр новий комбік вибору організації.
 4. СОІД №1269864. Фінансові таблиці. Якщо в шаблоні фінансової таблиці до осередку строкового поля прив'язаний аналітичний довідник, то в програмі користувача обробки аналітичної рядки (перед модифікацією) можна встановити фільтр по верхньому рівню довідника за допомогою функції SPR_ANL_GETRCD.
 5. СОІД №1293690. Кошторис і план асигнувань. Доопрацьовано ведення історії змін до мережі розпорядників бюджетних коштів.
 6. СОІД №1281672. Кошторис і план асигнувань. Реалізована можливість ввести кілька Мережа з різних КВК на одному підприємстві.
 7. СОІД №1325826. Кошторис і план асигнувань. Доданий параметр Статус (Чернетка / Затверджено) в документ Довідка змін до кошторисів.
 8. СОІД №1328814. Кошторис і план асигнувань. Доданий параметр Статус (Чернетка / Затверджено) в документ Реєстр розподілів.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1310424. Облік виробництва/ Керування  цехом/ Звіт виробництва. Додано протокол при формуванні Накладної на повернення відходів зі звіту виробництва.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД №1308384, 1321008. Картотека ОЗ/ Доопрацьовано звіт 101 FR Інвентарна картка ОЗ (Нак №88 13.09.2016) R101_008.RPF у діалогове вікно формування звіту додано чекбокс "Архів амортизації", якщо позначка на ньому активна, в табличну частину, на зворотній стороні сформованого звіту, будуть виводитися данні з картки ОЗ, закладки "Архів амортизації", також буде відображатися знос, нарахований документами Списання/Реалізація.
 2. СОІД №1310304. Документи руху ОЗ/ Часткове переміщення/ Доопрацьовано документ часткове переміщення:
  - в заголовок документа додано чекбокс «Формувати документ списання». Налаштування діє протягом сеансу документа, при створенні нового документа, позначка буде автоматично зніматися;
  - за умови, якщо стоїть позначка на чекбоксі, в момент закриття документа (виходу з документу), автоматично створюватиметься документ з типом Списання, в якому будуть картки, які було переміщено документом Часткове переміщення;
  - якщо в Налаштуванні документа Часткове переміщення стоїть позначка на параметрі "Автоматичне створення документа введення в експлуатацію МНМА", то в даній ситуації пріоритетною буде позначка на чекбоксі "Формувати документ списання".
 3. СОІД №1310310. Документи руху ОЗ/Списання/ Реалізована можливість масової зміни дат документів з типом Списання за позначками в реєстрі за Alt-Shift-T. Діють обмеження:
  - нова дата повинна бути в межах поточного періоду;
  - зміна дати можлива в більшу сторону;
  - документи з сформованими проводками не обробляються.
 4. СОІД №1308936. Додаток до доопрацювання  СОІД №№1279962 Реалізована спец функція зміни дати надходження для вже існуючих карток. Використовується вона в режимі Глобального коригування, з параметрами OS_CRD_CURE (4, 0).
 5. СОІД №1313454. Реалізована SQL функція SQLfnOsnGetFirstRcdAct_1.sql для SQL запиту, яка по ID картки повертає код першого документа в історії картки.
 6. СОІД №1320084. Налаштування / Проводки / Доопрацьовано налаштування "Об'єднання однотипних проводок" для групового формування проводок з реєстру документів руху ОЗ за позначками.
 7. СОІД №1320606. Картотека ОЗ/Картка ОЗ/ Вид/ На закладці Розшир.аналітика заборонено вводити дані в поле Аналітика, реалізована можливість тільки вибору значення з довідника Аналітична картка (і її заповнення).
 8. СОІД №1311630. Документи руху ОЗ/ Часткове переміщення / Реалізовано автоматичне перенесення даних з поля "Причина списання" документа Часткове переміщення в поле "Причина списання" в автоматично створюваному документі Списання.
 9. СОІД №1321650. В Елементи програми проводки для документа Часткове переміщення додано поле B_CRD_P_ID ID картки-приймача.
 10. СОІД №1320498 Реалізовано і додано в Елементи програми секцію функцій «Функції роботи з розширеною аналітикою» для роботи із закладкою в картці ОЗ «Розшир. аналітика »:
  - функція додавання запису РА OSANL_CREATE ( Дата, ID_AnlCrd, Сума_ПВ ) - додає в картку ОЗ запис РА з вказаним ID_AnlCrd та значенням суми первісної вартості на дату;
  - функція встановлення на перший запис РА на дату OSANL_FIRST ( Дата ) - встановлює на перший активний запис РА в картці ОЗ для зазначеної дати;
  - функція встановлення на наступний запис РА на дату OSANL_NEXT ( Дата ) - встановлює на наступний активний запис РА в картці ОЗ для зазначеної дати;
  - функція зачитки реквізитів РА OSANL_GET_REC ( Код_реквізита ) - повертає значення реквізиту запису РА картки ОЗ згідно зазначеного коду реквізиту;
  - функція пошуку запису РА по ID аналіт.картки на дату OSANL_FIND_REC ( Дата, ID_AnlCrd ) - шукає належний активний запис в картці ОЗ по ID_AnlCrd на вказану дату.
 11. СОІД №1306896. Документи руху ОЗ/ Часткове списання / При зміні МВО або Підрозділу в заголовку документа буде очищатися список карток в документі.
 12. СОІД №1320468. Реалізовано спец функцію OSN_GET_PRZ(3), яка повертає ID аналітичної картотеки.
 13. СОІД №1316376, 1318122. У звітах:
  - FR Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R645_025.RPF;
  - 645 FR Акт приймання-передачі ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R645_026.RPF;
  - 663 FR Акт списання ОЗ (часткової лiквiдацiї) (Нак №818 13.09.2016) R663_023.RPF;
  - 663 FR Акт списання групи ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R663_024.RPF;
  - 663 FR Акт списання транспортних засобiв (Нак №818 13.09.2016) R663_025.RPF;
  - 663 FR Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду (Нак №818 13.09.2016) R663_026.RPF;
  - 658 FR Акт переоцiнки основних засобiв (Нак №818 13.09.2016) R658_014.RPF;
  - FR Акт переоцiнки основних засобiв (Нак №818 13.09.2016) R676_003.RPF;
  - реалізовано можливість відображати Заступника голови комісії, збільшено довжину поля «на підставі».
 14. СОІД №1321560. Документи руху ОЗ/ В документи руху Списання і Реалізація додано наскрізне налаштування «Автоматично запускати розрахунок амортизації при виборі карток». Відповідно до цього налаштування, при додаванні карток в документ, автоматично розраховується амортизація згідно з методом, вказаним в картці.
 15. СОІД №1322808. Документи руху ОЗ/ Доопрацьовано звіт «FR Вiдомiсть про об'єкти, що пропонуються на списання. Додаток 1.» R663_007.RPF, реалізовано можливість друку з реєстру документів руху ОЗ по позначкам.
 16. СОІД №1319502. Налаштування/ Комісії (підписи)/ збільшено довжину поля «Тип документа» до 256 символів.
 17. СОІД №1324062. Відомість інвентаризації ОЗ/ У Вихідні реквізити виду реєстру, відомості інвентаризації, додано штатне поле "Відповідальна особа".
 18. СОІД №1315638. Реалізовано можливість розподілу первісної вартості ОЗ в розрізі аналітики. В картотеку ОЗ Меню Сервіс / Налаштування додано чекбокс «Розширена аналітика карток ОЗ», з можливістю вибору Аналітичної картотеки з довідника Аналітичні картотеки. При активній позначці на чекбоксі, в картці ОЗ, стає доступною закладка «Розшир. аналітика ». На закладці реалізована можливість створення необхідної кількості записів, в розрізі аналітичних карток.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1161504. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Реалізована можливість створювати журнали з адмініструванням доступу до них.
 2. СОІД №1320300. Модуль Особові рахунки працівників. Модуль Звіти. Для можливості завантаження розрахункових листів через додаток «Приват24 для бізнесу» реалізований звіт 162 FR Розрахунковий лист_Приват24 (R162_009.RPF). Звіт формує два файли: довідник та відомість в обраному форматі .xls, .xlsx або .dbf (кодування DOS/OS2-866).
 3. СОІД №1253826. Відповідно до листа МСП України від 13.10.2016р. №334/18/99-16 «Щодо розрахунку допомоги по вагітності та пологах і по тимчасовій непрацездатності» по МР 59 «Лікарняний по вагітності» для облікового складу «сумісник» скасований контроль не менше суми мінімальної заробітної плати.
 4. СОІД №1315176. Модуль Списки на перерахування. Реалізована можливість формувати окремий документ для кожного ДФ при формуванні виплат по МР 61 «Аванс» з урахуванням документів.
 5. СОІД №1313670. Модуль Списки на перерахування. При формуванні виплат по МР 35 «Виплата в міжрозрахунковий період» і ВКЛюченому параметрі «Виплата звільненим повністю» в документ поміщається сума боргу підприємства з розрахункового листа звільненого співробітника.
 6. СОІД №1313676. Модуль Платіжні відомості. При формуванні виплат по МР 35 «Виплата в міжрозрахунковий період» і ВКЛюченому параметрі «Виплата звільненим повністю» в документ поміщається сума боргу підприємства з розрахункового листа звільненого співробітника.
 7. СОІД №1311414. Модуль Особові рахунки працівників. У постійних утриманнях для видів оплат з МР 19 «Аліменти» збільшена довжина поля «Отримувач» до 255 символів.
 8. СОІД №1257834. Модуль Особові рахунки працівників. Звіт 203 FR Расчетные листы за год R203_002.RPF перейменований на «Довiдка про доходи для декларацiї». У звіті колонка «Утримання в соціальні фонди (єдиний соцвнесок) (грн)» перейменована на «Військовий збір (грн)» і заповнюється видами оплат за МР 250 «Військовий збір», також доданий параметр «Відображати додаткове благо з урахуванням натурального коефіцієнту».
 9. СОІД №1308006. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. В звіті 639 «FR Меморіальний ордер №5 (N 755 від 08/09/2017)» (R639_009.RPF) доданий параметр «Деталізуваті зворотній бік МО №5». Для формування зворотнього боку МО №5 тільки за кодом програмної класифікації даний параметр повинен бути відключений.
 10. СОІД №1316412. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. В звіті 639 FR Меморiальній ордер №5-авт (№755 вiд 08/09/2017) R639_006.RPF деталізація в другій таблиці, починаючи з 6-ї колонки, виконується тільки за кодом програмної класифікації.
 11. СОІД №1312884. Вилучені піднабори PayIsTb (_PAYIS.PIC) PayIs Таблиця індексації середнього заробітку: Коефіцієнти індексації середнього заробітку.
 12. СОІД №1314084. Вилучені піднабори: ZZA_TSchD1 (_PAYPRM.PIC) ZZPayPrm1
  - Проведення за транзитними рахунками. За дебетом, ZZA_TSchK1 (_PAYPRM.PIC) ZZPayPrm1 - Проведення за транзитними рахунками. За кредитом, ZA_NkpSch1 (_PAYPRM.PIC) ZZPayPrm1 - Накопичувальні рахунки.
 13. СОІД №1314078. Вилучені піднабори: A_TSchD1 (_PAYPRM.PIC) PayPrm1- Проведення за транзитними рахунками. За дебетом, A_TSchK1 (_PAYPRM.PIC) PayPrm1- Проведення за транзитними рахунками. За кредитом, A_NkpSch1 (_PAYPRM.PIC) PayPrm1- Накопичувальні рахунки.
 14. СОІД №1312482. Вилучені піднабори N5W - Бригада / Виконані роботи.
 15. СОІД №1312950. Вилучені піднабори N4N (_PAYN4B.PIC) N4: Дані документа - Наряди.
 16. СОІД №1312506. Вилучені піднабори N6Prm - Робочі листки / Надбавки-доплати-премії.
 17. СОІД №1315140. У звіт R520_014.RPF Відпускна записка з врахуванням коефіцієнту підвищення додано аналіз параметра "Премію відносити до заробітку того місяця, в якому вона нарахована" в налаштуванні премії. Якщо цей параметр включено, то премії МР 39(щомісячна премія) і МР 62(разова премія) включаються у звіт по обліковому періоду.
 18. СОІД №1315806. В таблиці 6 звіту по ЄСВ додано відображення календарних днів лікарняних без оплати МР5(Лікарняні при захворюванні).
 19. СОІД №1100538. Перед автоматичним створенням запису виплати у розділі «Постійні утримання» ОР, при додаванні працівника у платіжну відомість, система надає повідомлення – запит на створення.
 20. СОІД №1319460. В таблицю 6 звіту по ЄСВ додано правильне відображення КЗО працівників, у яких у звітному періоді відсутні нарахування у фонди.
 21. СОІД №1318932. При розрахунку індексованої частини заробітку в алгоритмі розрахунку матеріальної допомоги до відпустки МР032(Матеріальна допомога до відпустки), у разі підвищення окладу в середині місяця, враховуються точні суми окладу і усіх надбавок за період до підвищення окладу і тільки суми премій і індексації туди додаються в пропорції до відпрацьованого часу до дати підвищення окладу.
 22. СОІД №1319076. Доопрацьовано алгоритм розрахунку сум до виплати і сум утримань при формуванні списків та ПВ для МР "Виплата у міжрозрахунковий період» в разі формуванні виплати по УД с премією, нарахованою за минулий місяць у поточному, в налаштуванні якої включено параметр "Премію відносити к заробітку того місяця в якому вона нарахована" . В РЛ на дату виплати відображаються суми усіх утримань в пропорції до нарахованої суми.
 23. СОІД №1312878. Вилучені піднабори PayIgpPer (_PAYIGP.PIC) PayIgp -Період табелювания по підприємству. Піднабор замінено додатковою таблицею.
 24. СОІД №1312842. Вилучені піднабори PdUdrPlc (_PAYNUP.PIC),PdUdr Утримання по підприємству, ZZPdUdr Утримання по підприємству (конфігурація) Піднабор у вигляді структури видалено, головна таблиця розширена полями піднабору.
 25. СОІД №1292856. Модуль Налаштування/ Таблиці / Індексація середнього заробітку. Таблиця Індексація середнього заробітку переведена на XML.
 26. СОІД №1292832. Модуль Налаштування/ Таблиці / Прожитковий мінімум. Таблиця Прожитковий мінімум переведена на XML.
 27. СОІД №1292838. Модуль Налаштування/ Таблиці / Індекс споживчих цін. Таблиця Індекс споживчих цін переведена на XML.
 28. СОІД №1292862. Модуль Налаштування/ Таблиці / Середній заробіток. Таблиця Середній заробіток переведена на XML.
 29. СОІД №1292844. Модуль Налаштування/ Таблиці / Максимальний оподаткований дохід Таблиця Максимальний оподаткований дохід переведена на XML.
 30. СОІД №1292868. Модуль Налаштування/ Таблиці / Границі малозабезпеченності. Таблиця Границі малозабезпеченості переведена на XML.
 31. СОІД №1310814. У формі налаштування звітів 295FR Платіжна відомість авансу (FR 295_007), 166FR Платіжна відомість зарплати (2018)FR166_008; 293FR Платіжна відомість в міжрозрахунковий період (2018)FR293_008 додані редактовані поля: 1 У касу для оплати у строк з__до__20_року до "__"_____20_року, 2. рахунок, субрахунок - вибираються із довідника « План рахунків»., 3.код аналітичного рахунку: задається у формі налаштування звіту, 4 Код цільового призначення: поле вибирається із довідника ДФ при наявності ДФ у БД.
 32. СОІД №1319202. Доопрацьовано метод розрахунку 31 "Матеріальна допомога". Якщо у розрахунку вихідних видів оплат є зміни, то ВО перераховується автоматично, при включених параметрах перерахунку.
 33. СОІД №1295214. На формі редагування ВО з МР 117 "Відрядження" додано поле "Розрахунок". Якщо в налаштуваннях ВО з МР "Відрядження" включено параметр розрахунку днів відряждення від планового заробітку не нижче середнього, то програма визначає від якого заробітку проводяться розрахунки в момент розрахунку. При цьому поле "Розрахунок відрядження" заповнюється відповідним типом розрахунку. Користувач може вручну змінити це поле. Для використання у програмі користувача додано поле VO_KOM_CLC "Тип розрахунок оплати днів відрядження". Додано функцію FLG_CALC_KOM, яка повертає фактичний результат розрахунку.
 34. СОІД №1312830. Вилучені піднабори KpuLstFnd (_KPUX.PIC) – Фонди.
 35. СОІД №1312434. Доопрацьовано алгоритм врахування премії за минулий місяць в індексованій частині відпустки у місяці підвищення окладу в середині місяця.
 36. СОІД №1323762. Доопрацьовано механізм визначення планового заробітку с врахуванням тарифікації для розрахунку лікарняних, якщо працівник не мав заробітку для розрахунку.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

  1. СОІД №1303398. Виконано доопрацювання по відображенню назви навчального закладу в особовій картці/особовому рахунку працівника.
   • В особовій картці / особовому рахунку в розділі Освіта в колонці «Навчальний заклад» виводиться повне найменування. Якщо не заповнено в довіднику повне найменування, то виводиться коротка назва навчального закладу.
   • При створенні запису (або редагуванні) при зверненні до довідника виводяться повні найменування навчальних закладів. Після збереження запису у вікні редагування відображається коротке найменування навчального закладу.
   • У виді реєстру №15 «Реєстр особових карток - Освіта» в модулі «Облік кадрів» і виді реєстру №29 «Реєстр особових рахунків - Освіта» в модулі «Облік праці та заробітної плати» додані поля «Коротке найменування» і «Повне найменування» для навчальних закладів.
   • В особовій картці/особовому рахунку в розділі Науковий ступінь при заповненні поля «Місце захисту» при зверненні до довідника виводяться повні найменування навчальних закладів. Після збереження запису у вікні редагування відображається коротке найменування навчального закладу. У реєстрі записів цього розділу в полі «Місце захисту» відображаються повні найменування навчальних закладів.
  2. СОІД №1313724. Змінено алгоритм розрахунку днів компенсації невикористаної відпустки для працівників у відпустці яких виконане налаштування «Мінімальна тривалість відпустки залежно від віку». Тепер в наказі на звільнення працівників, у яких вік до зазначеного в налаштуванні, розрахунок днів компенсації відбувається пропорційно до відпрацьованого часу, якщо в налаштуванні відпустки включений параметр «За поточний період: обчислювати частину відпустки».
  3. СОІД №1302864. В розділі особової картки/особового рахунку «Трудова діяльність» у вікні створення/редагування запису додали поле для внесення інформації з попередніх місць робіт про присвоєння працівникові рангу/чину/спецзвання. По Insert (або вибрати в меню Реєстр-Створити, або правою кнопкою миші вибрати команду «Створити») необхідно відкрити вікно «Присвоєння спецзвання» внести дані: дата присвоєння, вибрати тип спецзвання - Ранг, Чин або Спецзвання, в полі Спецзвання - вибрати значення з відповідного типу довідника, Підстава. По одному запису трудової діяльності може бути декілька записів про присвоєння спецзвань. Внесені дані будуть відображатися також в новому розділі особистої картки «Історія присвоєння спецзвань».
  4. СОІД №1302876. Додано до розділу особової картки/особового рахунку «Стаж» новий підрозділ «Історія присвоєння спецзвань». Тут зберігаються записи, створені в розділі «Трудова діяльність» за попередніми місцями роботи, а також створені автоматично записи про присвоєння рангу/чину/спецзвання на підприємстві. Всі записи, створені за попередніми місцями роботи відповідно мають ознаку «З розділу «Трудова діяльність», а записи про присвоєння звань в поточній організації – ознаку «На підприємстві».
  5. СОІД №1302834. Доопрацьовані довідники спецзвань (Облік кадрів/ Параметри/ Налаштування/Довідники). Для довідників Чини, Ранги, Звання додано нове поле «Дострокове присвоєння (років)». Користувач може вказувати кількість років, яке дає право на дострокове присвоєння чергового рангу / чину / звання. Зазначена кількість років враховується при формуванні по працівнику даних Реєстру / Просування по держслужбі (дата дострокового присвоєння чергового рангу), а також в оповіщення за подією «Дата дострокового присвоєння рангу. Зміна рангу». В поле «Дострокове присвоєння (років)» реалізована можливість вводити десятинне значення, при цьому відбувається округлення за правилами математики до найближчого числа, яке є цілим або має 0.5. Наприклад, при введенні значення 1.6, програма округлить значення до 1.5 років.
  6. СОІД №1302846. Реалізована можливість встановлювати, контролювати, чергові ранги залежно від категорії держслужби за посадою.
   • У довіднику «Ранги» доданий параметр «Відповідає категорії посади держслужби». Підкючена таблиця для вибору значень «Довідник категорій посад держслужби». Даний довідник заповнюється в модулі Загальні довідники/Довідник посад - поле запису посади «Категорія посади держслужби». У довіднику рангів в одному записі може бути зазначено декілька категорій із довідника. Наприклад, рангу «Держслужбовець 4 рангу» - відповідають посаді з категоріями держслужби А, Б.
   • Відповідність рангам категорій посад враховується при формуванні по працівнику даних Реєстр/Просування по держслужбі, а також в оповіщенні щодо подій «Дата присвоєння чергового рангу. Зміна рангу», «Дата дострокового присвоєння рангу. Зміна рангу». Якщо черговому рангу, який необхідно присвоїти відповідає категорія держслужби посади працівника, то повідомлення про просування по службі, оповіщення працюють без зміни. Якщо черговому рангу, який необхідно присвоїти НЕ відповідає категорія держслужби посади працівника, то в повідомленнях буде інформаційне попередження «Черговий ранг .... якщо працівник буде переведений на посаду категорії держслужби .... » із зазначенням даних відповідно до налаштування довідника «Ранги».
  7. СОІД №1317174. Якщо виконане налаштування в довіднику «Ранги» відповідності категоріям держслужби за посадою, то в наказі на переведення, де присвоюється ранг (типова операція 002 Призначення / переміщення), виконується контроль такої відповідності. У разі невідповідності програма видає інформаційне повідомлення «Увага! Ранг не відповідає категорії держслужби посади працівника. Ранг .... може бути присвоєно, якщо працівник буде переведений на посаду категорії держслужби ....» із зазначенням даних відповідно до налаштування довідника.
  8. СОІД №1302858. Реалізовано контроль присвоєння рангу в період випробувального терміну (або по закінченню випробувального терміну).
   • Якщо в наказі на прийом (типова операція 001 Прийом) вказується випробувальний термін, і при цьому користувач вибирає в полі «Спеціальне звання» опцію «Присвоїти», та заповнює поле «Ранг», то програма видасть повідомлення «Ранг не может буті присвоєно до закінчення строку випробування, відповідно до п.5 ст.39 Закону України про державну службу». Повідомлення має інформаційний характер, тобто користувачу доступно продовжити збереження даних.
   • У наказі на звільнення (типова операція 003 Звільнення), якщо дата звільнення потрапляє в період до закінчення випробувального терміну і при цьому присвоюють ранг, програма також видасть інформаційне повідомлення: «Ранг не может бути присвоєно до закінчення строку випробування, відповідно до п.5 ст .39 Закону України про державну службу».
   • Виконано контроль періоду випробувального терміну і дати присвоєння рангу, дострокового присвоєння при формуванні інформації по працівнику Реєстр-Просування по держслужбі і в Оповіщення за подіями «Дата присвоєння рангу. Зміна рангу», «Дата дострокового присвоєння рангу. Зміна рангу». Якщо дата дострокового присвоєння або дата присвоєння потрапляє в період ДО закінчення випробувального терміну, то в повідомленнях буде вказано «Черговий ранг ... по закінченню випробувального терміну ...».
  9. СОІД №1304034, №1304088. Додано в елементи програми поле «Дата подачі заяви», яке використовується в типових операціях:
   002 Призначення / переміщення - поле KDP_MOV_DZV;
   007 Надання навчальної відпустки - поле KDP_OTU_DZV;
   008 Надання соціальної відпустки для догляду до 3-х р. - поле KDP_OTR_DZV;
   009 Надання післяпологової неоплачуваної відпустки - поле KDP_OTA_DZV;
   010 Надання відпустки без збереження - поле KDP_OTB_DZV;
   012 Перенесення відпустки через хворобу - поле KDP_OTM_DZV;
   019 Вихід із відпустки для догляду за дитиною - поле KDP_OTV_DZV.
  10. СОІД №1319160, №1304046. У зв'язку з тим, що виконане доопрацювання типової операції 036 «Надати день відпочинку», в якій змінено структуру операції в наказах, і для можливості прописати програму користувача для друку наказу, в елементи програми даної типової операції:
   Додані поля:
     Дата початку відгулів - KDP_OTG_OTP_DATN;
     Дата закінчення відгулів - KDP_OTG_OTP_DATK;
     Кількість днів відпочинку KDP_OTG_OTP_DAYS;
     Дата наказу про вихід на роботу у вихідний / святковий день KDP_OTG_PRK_DAT;
     Номер наказу про вихід на роботу у вихідний / святковий день KDP_OTG_PRK_NMR;
     Дата роботи KDP_OTG_DAT_WRK;
     Вид відсутності (код) KDP_OTG_VOTS_CD;
     Вид відсутності (найменування) KDP_OTG_VOTS_NM;
     Вид оплати (код) KDP_OTG_VOPL_CD;
     Вид оплати (найменування) KDP_OTG_VOPL_NM;
     Дата подачі заяви KDP_OTG_DZV;
   Перейменовані поля, які використовувалися раніше в типовій операції:
     Дата початку відгулів (старе поле) - KDP_OTG_DIN;
     Дата закінчення відгулів (старе поле) - KDP_OTG_DEX;
   Увага! Якщо в програмі користувача для формування тексту наказу використовувалися дані поля, необхідно внести зміни в програму, врахувати нові поля.
  11. СОІД №1323738. Виконане доопрацювання типової операції 091 «Оплата донорських днів» - в наказі даної типової операції, при створенні запису про надання додаткових днів відпочинку, додано поле для введення дати заяви працівника - «Дата заяви».
  12. СОІД №1318302. Для типової операції 091 «Оплата донорських днів» додані в елементи програми поля, що використовуються в наказі даної типової операції.
  13. СОІД №1309206, 1270050, 1325310. У налаштуванні розділів особової картки / особового рахунку для розділу «Загальні відомості» передбачена можливість вказати поля, рекомендовані для заповнення і обов'язкові для заповнення. У вікні «Розділи особової картки» необхідно кліком мишки виділити розділ «Загальні відомості», потім в правій частині у вікні «Обов'язковість заповнення полів» клавішею F4 (або викликати правою кнопкою миші меню команд і вибрати «Змінити») відкрити вікно «Вибір рекомендованих для заповнення реквізитів ». Далі відзначити в списку необхідні реквізити. Після збереження в вікні «Обов'язковість заповнення полів» будуть реквізити, рекомендовані для заповнення. Щоб поля позначити як обов'язкові для заповнення, необхідно відзначити їх в цьому списку.
   В особовій картці/особовому рахунку поля рекомендованих реквізитів будуть підсвічені синім кольором. Поля обов'язкових реквізитів будуть підсвічені жовтим кольором.
   Якщо вказані реквізити загальних відомостей у користувача не відображаються з доступу (згідно шаблонів доступу), то заповнення обов'язкових полів для обмежених реквізитів ігнорується.
  14. СОІД №1291518. Доопрацьовано облік робіт у вихідний і святковий день, надання вихідних (відгулів) за такі роботи.
      Розділ особової картки/особового рахунку «Облік донорських» перейменовано на «Облік донорських, робіт в вихідн./святк. дні». Тепер в даному розділі, крім донорських днів, можна вести облік робіт у вихідний, святковий день, надання додаткових вихідних днів і відгулів за такі роботи. Дані в цьому розділі можна вносити вручну, створюючи записи, або наказами у відповідному модулі.
      Виконано доопрацювання наступних типових операцій (далі ТО).
   • 1) ТО 039 «Вихід на роботу в неробочий день» - додані параметри «Проводити оплату», «Закінчення періоду використання вихідного дня». Безпосередньо в наказі в поле «Проводити оплату» є можливість вибрати з системного довідника одного із значень, яке визначить спосіб оплати і планування вихідного дня:
     1 - Оплата в подвійному розмірі без надання вих.дня
     2 - Оплата в одинарн. розмірі з наданням неопл.вих.дня
     3 - Без оплати з наданнням оплачуваного вих.дня
    Якщо обрана ознака 2 або 3, то програма буде планувати для працівника вихідний (відгул), який він може згодом використати або отримати компенсацію в грошовому розмірі. Такі невикористані дні і будуть відображені в розділі «Облік донорських, робіт в вихідн./святк. дні».
    В поле «Закінчення періоду використання вихідного дня» необхідно вказати граничну дату, до якої може бути використаний працівником вихідний день (відгул) або отримано компенсацію.
    Для коректної оплати і планування вихідного дня (відгулу), необхідно виконати налаштування видів оплат, використовуючи наведені нижче методи розрахунку з параметрами, і використовувати в залежності від обраної ознаки в поле «Проводити виплату», заповнювати «Вид компенсації» тим чи іншим видом оплати. Зв'язок повинен бути наступним:
    - якщо обрано параметр 1 «Оплата в подвійному розмірі, без надання вих.дня», то потрібно вказувати вид оплати з методом розрахунку 223 «Оплата за роботу у вихідні/святкові дні» (вихідний день не планується для працівника, оплата робочого дня проводиться в подвійному розмірі, в кінці місяця буде нарахована надбавка за методом розрахунку 13 «За роботу у вихідний день»);
    - якщо обрано параметр 2 «Оплата в одинарн. розмірі з наданням неопл.вих.дня», то потрібно вказувати вид оплати з методом розрахунку 225 «Робота у вихідні/святкові дні за відгул», для якого включена ознака «Оплачувати» (працівнику планується неоплачуваний вихідний день (відгул), який згодом потрібно буде надати наказом ТО 036 «Надати день відпочинку» з МР 226 «Відгул», для якого включений параметр «Не оплачувати»)
    - якщо обрано параметр 3 «Без оплати з наданнням оплачуваного вих.дня», то потрібно вказувати вид оплати з методом розрахунку 225 «Робота у вихідні / святкові дні за відгул», для якого НЕ включена ознака «Оплачувати» (працівнику планується оплачуваний вихідний день (відгул), який згодом потрібно буде надано наказом ТО 036 «Надати день відпочинку» з МР 226 «Відгул», у якому не зазначена ознака «Не оплачувати»).
   • 2) ТО 036 «Надати день відпочинку» - в наказі тепер з'явилася нова закладка «Дані про дні відпочинку». У верхній частині будуть відображені записи роботи у вихідний/святковий день, за якими сплановані невикористані дні відпочинку. У нижній частині створюються (вручну або наказами) записи надання дня відпочинку (відгулу). Або ж можна вказати ознаку «Компенсувати», якщо працівник не бажає використовувати день відпочинку, а має право отримати компенсацію. У разі компенсації потрібно використовувати вид оплати з методом розрахунку 223 «Оплата за роботу у вихідні/святкові дні».
  15. СОІД №1318872. Виконано доопрацювання на контроль дати закінчення випробувального терміну і дати переведення працівника на іншу посаду. Якщо до дати закінчення випробувального терміну проводиться наказ з типовою операцією 002 Призначення/переміщення, то програма повідомленням проінформує, що у працівника встановлений випробувальний термін. Якщо користувач зберігає операцію, то після проведення наказу в розділі особистої картки/особового рахунку «Призначення і переміщення» в запису буде перенесена дата закінчення випробувального терміну з попереднього наказу.
  16. СОІД №1311870. Виконано доопрацювання звітів в модулі «Штатний розпис»: FR Штатний розпис (на дату + ПIБ) R089_038.RPF, FR Штатний розпис (на дату + ПIБ + факт.оклад) R089_041.RPF, FR Штатний розпис (на дату + ПIБ) R089_044.RPF. Враховуються надбавки на дату формування звіту - використовуються значення, які були по штатним позиціям на зазначену дату. Змінили зміст роз'яснення внизу таблиці:
     *- працівник знаходиться у декретній відпустці або відсутній з інших причин;
     ** - працівник заміщує працівника, Який знаходиться у декретній відпустці або відсутній з інших причин.
  17. СОІД №1311324. Доопрацьовано звіт в модулі «Особові картки працівників» 1818 «FR Данi про наявнiсть працiвникiв по пiдроздiлам» RI18_026.RPF:
   1. ) Колонка «Тип по періодах» - для всіх подій, дата закінчення яких більше дати періоду формування звіту, проставляється саме ця задана кінцева дата. Наприклад, якщо звіт формується за період з 01/01/2018 по 31/05/2018, а у працівника є подія (відпустка / відрядження / лікарняний) періодом 25/05/2018 - 12/06/2018, то в колонці «Тип по періодах» буде відображено цю подію терміном 25/05/2018 - 31/05/2018. У колонці «Початок події» - дата 25/05/2018, «Кінець події» - дата 12/06/2018.
   2. ) Якщо подія має дату початку більше дати періоду формування звіту, то така подія не відображається в колонці «Тип по періодах». Наприклад, у звіті за період з 01/01/2018 по 31/05/2018 в колонці «Тип по періодах» не з'явиться подія 02/06/2018 - 14/06/2018. А в колонках «Тип», «Початок події», «Кінець події» буде інформація по даній події.
   3. ) «Кількість днів» - йде розрахунок за календарними днями, незалежно від того, що, наприклад, відпустка суддям розраховується в робочих днях. Для типу відсутності «Відрядження» кількість днів зачитується з особової картки працівника, розділ Відрядження, поле «Календарних днів з урахуванням відкликання».
  18. СОІД №1314528. Доопрацьовано звіт в модулі «Особові картки працівників» 1812 «FR Форма КСДС (квартальна) Звiт про кiлькiсний склад державних службовцiв 2016» RI12_021.RPF. Тепер в звіті дані розподіляються з урахуванням налаштування відповідності категорій посад держслужби (Облік кадрів / Параметри / Налаштування / Звіти / Форма КСДС - розділ Категорії держслужби).
   Також аналізується в звіті переведення на посаду, яка не відноситься до держслужби (не зазначена категорія держслужби за посадою) або, навпаки, переклад з посади НЕ держслужбовця на посаду з категорією держслужби протягом звітного кварталу:
     - Розділ 2, колонка 3 - відображаються працівники, у яких були призначення (прийом або переведення) на посаду зазначеної категорії (зокрема Держслужбовці) протягом звітного періоду (кварталу).
     - Розділ 2, колонка 15 - відображаються працівники, які були звільнені з посади зазначеної категорії (держслужбовці) або переведені на посаду іншої категорії.
  19. СОІД №1309740. Прискорений розрахунок балансу відпусток. Виконано кешування вибору даних з мережевих таблиць для роботи розділу «Баланс відпусток»: кеш наступних таблиць VoOtp, VoOLenB, VoOAgeB, VoOCndB, VoOStgB, KdrOtpLgPrm, OtpLgLnB
  20. СОІД №1318074. Виконано видалення піднаборів _PAYFP4B.PIC Налаштування друку Форми П-4

 1.     PFP4Idx \\ ZZPFP4Idx
      PFP4Uvl \\ ZZPFP4Uvl
      PFP4OKVED \\ ZZPFP4OKVED
      PFP4OKVED \\ PFP4Pdr
      ZZPFP4OKVED \\ ZZPFP4Pdr
 2. СОІД №1319058. Додано контроль збереження стану бази KdrRPR для роботи функції пошуку наказу.
 3. СОІД №1326498. Виконано доопрацювання по розділу особової картки «Відпустки» для користувачів, у яких згідно шаблону доступу встановлений тільки перегляд даного розділу. Реалізована можливість таким користувачам переглядати інформацію по балансу відпусток з параметром «На дату».
 4. СОІД №1270422. В універсальний імпорт доданий імпорт довідника «Навчальні заклади». Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Облік кадрів і заробітної плати / Довідники.

 

Управління студентами

Доопрацювання

 1. СОІД №1302522. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 08.09.2017р. №755 реалізований звіт 639 FR Меморiальний ордер №5-авт (№755 вiд 08/09/2017) (студенти) R639_012.RPF.
 2. СОІД №1302540. Модуль Звіти, Модуль Аналітична розрахункова відомість. Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 08.09.2017р. №755 реалізований звіт 639 FR Меморiальний ордер №5 (N 755 вiд 08/09/2017) (студенти) R639_011.RPF.
 3. СОІД №1309032. В модулі Налаштування / Типові операції для ТО 069 Призначення постійних нарахувань / утримань, ТО 070 Призначення разових нарахувань / утримань, ТО 053 Зарахування, ТО 054 Відрахування реалізовано виконання програми калькуляції.

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1250934. Реєстр податкових на продаж. При ручному створенні податкових накладних якщо обраний підставою договір, при додаванні "Оплати" специфікація тягнеться з договору, згідно сальдо за договором.
 2. СОІД №1310454. В екранну форму податкової накладної додано нове поле «Код ознака», за встановленим параметру поля "Зведена" активізується випадає кодів.
 3. СОІД №1311654. Створено новий звіт "Податкова накладна 2018 (проект)" R374_016.RPF
 4. СОІД №1317006. Створено новий звіт «Додаток 1 до декларації ПДВ» RD13_048.RPF
 5. СОІД №1317096 Створено новий звіт «Додаток 5 декларації ПДВ 2018» R282_009.RPF.
 6. СОІД №1329006. У Звіт 1762_007.RPF «Реєстр виданих та отриманих накладних » додана передача заповненого параметра для поля NAKLREG. M.e.doc « Ознака рєестрації».

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1309428. Реалізоване відображення коду атрибуту КСО з урахуванням груп верхнього рівня (всіх рівнів) при використанні довідників з багаторівневою структурою, аналогічно аналітичній карточці та реалізованій доробці СОІД 1299456.
 2. СОІД №1305756. Облік запасів/ Звіти. В звіті R692_004.RPF «FR Оборотна відомість МШП з атрибутами (бюджет)» додано два параметра для виведення значень атрибутів: код, найменування. Є можливість обирання варіанту виведення даних атрибутів: тільки код, тільки найменування або код+найменування, якщо відмітити обидва параметра. якщо жоден з параметрів не буде обрано, то виводитись за замовченням буде код+найменування. Якщо в атрибуті немає коду, але є тільки найменування, то воно буде виводитись при будь яких налаштуваннях виведення значень атрибутів.
 3. СОІД №942600. Облік запасів/ Звіти. Реалізована можливість вибору декількох карток номенклатури по відміткам. Дана можливість реалізована в звіті R398_502.RPF «FR Оборотна відомість ТМЦ (бюджет) з атрибутами».
 4. СОІД №13110060. Облік запасів/ МШП в експлуатації/ Документи обліку руху МШП. Тип операції – «Передача в експлуатацію». Додано параметр «Друк місцезнаходження об’єкта(ів)».
 5. СОІД №1319142. Облік запасів/ Запаси на складах/ Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт R318_004.RPF «FR Акт внутрішнього переміщення ОЗ (Нак №818 13.09.2016)». Даний звіт друкується по документах внутрішнього переміщення.
 6. СОІД №1319874. Сервіс/ Імпорт/ Універсальний імпорт/ Облік запасів/ Інвентаризаційний опис запаси в дорозі. При імпорті документів руху запасів прибрано ознаку «Сторнування» в ордерах. Дана ознака не давала можливості редагувати проімпортований документ.
 7. СОІД №1322934. Облік запасів/ Запаси на складах/ Картотека складського обліку. Реалізовано введення та відображення серії та номеру для карток із ввімкненим параметром в номенклатурі «Бланк суворої звітності».
 8. СОІД №1312362. Для документів логістики реалізована можливість введення серії та номерів для номенклатури з увімкненим параметром «Бланк суворої звітності».
 9. СОІД №1324560. Облік запасів/ Запаси на складах/ Інвентаризація запасів. Реалізована можливість введення серії та номерів для бланків суворої звітності.
 10. СОІД №1316514. У доступ до даних підсистем Облік закупок та Облік збуту доданий параметр «Коригування налаштування дати платіжного банківського документа», який регулює можливість написання програм користувача в налаштуванні рахунків в полі «Дата платіжного документа».
 11. СОІД №1286658. Облік закупок / збуту. При копіюванні товарних документів (замовлення, накладні, рахунок-накладні, акти, рахунки), якщо в підставі копійованого документа встановлено договір, реалізована перевірка статусу договору. Якщо статус дорівнює Закрито, Розірвано або Анульовано, то в основу договір не переноситься.
 12. СОІД №1306608. Облік закупок / збуту / Звіти. В системних звітах
  FR Ведомость закупок R479_004
  FR Ведомость отгрузок DOS R483_001
  та всі звіти групи 480
  Реалізований коректний механізм вибору значення атрибутів в діалоговому вікні.
 13. СОІД №1321476. Облік збуту. У реєстри Видаткових накладних та Видаткових рахунків-накладних додано поле «Номер подорожнього листа».
 14. СОІД №1313184. Облік збуту / Рахунки до отримання. При виставленні рахунків на підставі договору з операції Оренда реалізовано заповнення періоду в специфікації рахунку. Період автоматично буде встановлюватися рівним місяцю, за який виставляють рахунок. При зміні періоду сума по специфікації буде автоматично перераховуватися пропорційно кількості днів оренди.
 15. СОІД №1310688. Облік закупок / збуту. У реєстри рахунків і актів додана група полів «Об'єкти угод оренди».
 16. СОІД №1097520. Облік збуту. У вікні коригування резерву в вид реєстру «Список карток по підрозділу» додано групу полів Атрибути КСО.

 

Планування закупівель

Розробка

 1. СОІД №1316022. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю/ меню Реєстр. Додано пункт меню «Групове зміна Закупівельної організації» (поєднання клавіш Shift + Ctrl + G). Зміна Закупівельної організації можлива для Заявок на закупівлю, котрі не включені в План закупівель, при цьому якщо у Заявки був Тип підстави "План закупівель", то він буде змінений на Тип підстави «Без підстави».
 2. СОІД №1328892. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Реалізовано автоматичне підтягування підрозділу (з можливістю його заміни) при створенні документа, який визначено за поточним користувачем в Адміністратор/ Користувачі і ролі/ закладка Детально. При цьому зроблена перевірка на наявність даного підрозділу в поточній СО і якщо підрозділ є в поточній СО, то підрозділ буде додано, а якщо немає, то реквізит залишиться порожнім.
 3. СОІД №1315632. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ План закупівель/ форма Формування документів закупівлі/ меню Реєстр. Додано пункт меню «Встановити ціну з прайс-листа» (поєднання клавіш Shift + Ctrl + K), при цьому вибір ціни з прайс-листа відбувається на дату, обрану користувачем і якщо:
  • - артикул відсутня в прайс-листі, то ціна не буде оновлена;
  • - артикул присутній в прайс-листі, але на обрану дату відсутня ціна, то ціна буде обнулена.
 4. СОІД №1326864. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ План закупівель.
  • Додано новий параметр «Групувати матеріали в документі закупівлі»:
   • параметр не вибрано - кількість обраних рядків Заявок на закупівлю відповідає кількості рядків у замовленні постачальника;
   • параметр (значення за замовчуванням) - рядки Заявок на закупівлю з однаковим матеріалом і однаковим Постачальником підсумовуються в один рядок Замовлення постачальника.
  • Змінено екранну форма «Формування документа закупівлі»
   • на формі записи згруповані за оригінальним артикулом та постачальником;
   • записи виділені червоним кольором, у яких кількість «До замовлення» = 0 або не обрано «Постачальника» - їх не можна буде передати до Документа закупівлі;
   • доданий стовпець «Ціна ОВ осн.» - ціна в основній одиниці виміру, розраховується на підставі значення поля «Ціна до замовлення» і «ОВ ціни» (одиниця виміру ціни);
  • Особливості поновлення даних у згрупованому рядку:
   • Одиниця виміру кількості - присвоюється значення основної одиниці виміру, якщо у вхідних в це угруповання рядків різні одиниці вимірювання кількості;
   • Одиниця виміру ціни - присвоюється значення основної одиниці виміру, якщо у вхідних в це угруповання рядків різні одиниці виміру ціни;
   • Ціна до замовлення - присвоюється максимальне значення поля «Ціни до замовлення» з вхідних в це угруповання рядків, якщо у них різні ціни;
   • До замовлення - автоматично розраховується після зміни поля «До замовлення» у рядку, що входить в дане групування.
  • Поля доступні для зміни у згрупованому рядку:
   • Постачальник - при цьому постачальник змінюється і в відповідних рядках Заявок;
   • Ціна до замовлення - при цьому Ціна до замовлення змінюється і в відповідних рядках Заявок;
   • Одиниця виміру кількості;
   • Одиниця виміру ціни.
  • Поля доступні для зміни в обраних рядках:
   • До замовлення - при цьому поле «До замовлення» змінюється і в відповідних рядках Заявок.
  • Оновлюються данні в рядках Заявок на закупівлю після закриття форми «Формування документа закупівлі»:
   • Постачальник;
   • До замовлення;
   • Ціна до замовлення (при цьому одиниця зміни ціни не змінюється, відбувається перерахунок ціни в відповідну одиницю виміру).

   

Конструктор

Доопрацювання

 1. СОІД №1318206. Під час запуску модулів, створених в «Конструкторі», тепер не відображається форма головного меню на задньому тлі.
 2. СОІД №1320396. Під час запуску модулів, створених в «Конструкторі», заголовок додатка змінюється на заголовок вікна модуля. Ця ж назва відображається для модуля і в панелі завдань.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1310364. Щоденні наряди. Реалізовано запуск програми формування нарядів з реєстру модуля "Щоденні наряди" по комбінації клавіш Сtrl+Shift+O.

 

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання

 1. СОІД №1319130. Створена таблиця архіву зав’язків. Дана таблиця призначена для зберігання записів зав’язків по подіям та іншим документам, які переміщені в архів та для їх подальшого відновлення при переміщенні з архіву.
 2. СОІД №1318170. Взаємовідносини з клієнтами/ «Події» та «Завдання». В меню «Сервіс» даних документів додано пункт меню «Протокол зміни запису» для можливості перегляду протоколу по документу, не виходячи в реєстр документів.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 

 1. СОІД №1308648. Облік комунальних послуг/ Довідники/ Номенклатура/ Налаштування/ Нормативи. Заборонена редагування/видалення норм в Номенклатурі послуги, якщо в періоді дії норми вже існують рахунки на оплату комунальних послуг з її використанням.
 2. СОІД №1311738. Облік комунальних послуг/ Імпорт/ Імпорт оплат комунальних послуг. У перелік полів, для налаштування шаблону імпорту оплат, додані поля для відображення оплат по послугам: опалення МЗК, ХВ (Гкал) для приготування ГВ, водовідвід ХВ.
 3. СОІД №1313154. Облік комунальних послуг/ Імпорт/ Імпорт Картотеки лічильників. Для налаштування шаблону імпорту додані поля: код вулиці, номер будинку, номер квартири, ОР. Якщо поля заповнені - лічильник імпортується в Картку квартири, якщо поля не заповнені – лічильник імпортується в Картотеку лічильників.
 4. СОІД №1314156. Облік комунальних послуг/ Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок. В системний звіт «Розрахунки по ОР» R021_004.RPF внесені зміни щодо відображення оборотів в розрізі Методів та Підметодів номенклатури послуги.
 5. СОІД №1307856. Облік комунальних послуг/ Оплата комунальних послуг. В Реєстр оплат по періоду нарахувань/оплат, Оплата комунальних послуг пачками та внесення Оплат в розрізі послуг по F4 додане поле Початковий залишок на вказаний період.
 6. СОІД №1319178. Реалізований функціонал створення банківської виписки для ситуацій, коли для одного розрахункового рахунку заведено декілька об'єктів обліку, що використовуються в Особових рахунках.
 7. СОІД №1308870. Облік комунальних послуг/ Оплата комунальних послуг/ Вид - оплата комунальних послуг Пачками. Додані умови для виключення можливості внесення некоректних даних в поля Період, Дата оплати, Дата пачки.
 8. СОІД №1313514. Облік комунальних послуг/ Показники лічильників. При наявності сформованих рахунків та додатковому внесенні/коригуванні/очищенні показників лічильників буде відображатися попереджувальне повідомлення.
 9. СОІД №1309194. Управління фінансовими розрахунками/Ведення договорів/Облік розрахунків по договорам. Для договорів ЖЕК/ОСББ реалізований окремий системний реєстр для відображення оборотів по Договору на підставі даних Особового рахунку (Облік комунальних послуг).
 10. СОІД №1312470. Облік комунальних послуг/ Налаштування/ Довідники. Реалізований Довідник облікових ставок НБУ.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 

 1. СОІД №1315836. Загальні довідники/ Номенклатура й ціни/ Довідник атрибутів номенклатури. Реалізована можливість зміни значення в полі «Відображення» (код, найменування, код+найменування), якщо атрибут вже використовується в номенклатурі. Дана можливість реалізована всередині атрибуту по комбінації клавіш «Ctrl+Shift+L». Доробка є продовженням доробки СОІД 1305756.
 2. СОІД №1142376. Загальні довідники/ Налаштування/ Калькуляція/ Довідник номенклатури. Реалізована можливість відслідковувати подію видалення номенклатури та відправлення її до архіву за допомогою калькуляції до довідника. 
 3. СОІД №1309854. Загальні довідники/ Заявки на коригування. Модуль буде доступний користувачу з будь якою роллю при увімкненому параметрі «Використовувати модуль "Заявки на коригування"». 
 4. СОІД №729186. Загальні довідники/ Номенклатура й ціни/ Довідник номенклатури. В карточці номенклатури перейменоване вкладення «Партія» на «Партія/БСЗ». На даній вкладці додано параметр «Бланк суворої звітності» та його налаштування.
 5. СОІД №1324728. Картка підприємства. Додано автоматичне проставлення доступу при імпорті структурних одиниць.
 6. СОІД №1303698. Картотека контрагентів. В протокол зміни запису картотеки контрагентів додано інформацію по всім полям картки рахунку при створенні, зміна і видаленні. Раніше в протокол потрапляло тільки додавання і коректування без розшифровки по полях.
 7. СОІД №1322718. Модуль "Загальні довідники" - "Картка підприємства". Завдання "Сформувати файл запиту реєстрації". Змінений рядок повного найменування файлу запиту реєстрації так, щоб в імені був присутнім шлях, спрямований в теку "Мої документи" поточного користувача.
 8. СОІД №1322286. Реалізовано доопрацювання імпорту довідника підрозділів для підприємств з централизованим обліком. Якщо у вихідному файлі імпорту є підрозділи, які не відносяться до поточної СО, то імпортовані підрозділи імпортуються в СО, задану у шаблоні імпорту. 
 9. СОІД №1325304. В довідник посада додані поля «Професійна назва роботи», «Код ЗКППТР».
 10. СОІД №1269006. Аналітична картотека. При виборі підрозділу в вікні Довідник підрозділів в меню Вид реалізовано параметр Відображати скорочене найменування підрозділу.
 11. СОІД №1324662. Аналітичні довідники. У всіх підсистемах в полях користувача і аналітики приведено до однакового виду вікно вибору з Аналітичного довідника.
 12. СОІД №1324476. Аналітичні довідники. При створенні підпорядкованої записи в аналітичному довіднику додана перевірка на використання запису верхнього рівня в аналітичних картотеках.
 13. СОІД №1206486. План рахунків. Доданий в меню Вид пункт Приховати закриті розділи та рахунки.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1311636. Для мультифірмової бази заборонено проставлення прав доступу у режимі «Всі підприємства» (поєднання клавіш Ctrl + Shfit + Z) і при цьому видається інформаційне повідомлення: Проставлення прав доступу у режимі «Всі підприємства» неможливо.
 2. СОІД №1318176. При відображенні XML-реєстрів на формі реалізовані нові режими фільтрації.
  Для рядків:
    - дорівнює;
    - не дорівнює;
    - починається з;
    - закінчується на;
    - містить;
    - не містить;
    - порожньо;
  (За замовчуванням - "починається з").
  Для дрібних чисел і дат:
    - дорівнює;
    - не дорівнює;
    - менше;
    - менше або дорівнює;
    - більше;
    - більше або дорівнює;
    - порожньо;
  (За замовчуванням - "дорівнює").
  Для цілих чисел додатково
    - починається з.
  Режими фільтрації вибираються після натискання на кнопку в полі введення значення по кожному стовпчику окремо.
 3. СОІД №1319886. У вікнах редагування програм користувача в режимі пошуку (F7) реалізовано підсвічування всіх результатів пошуку в тексті.
 4. СОІД №1326240. Реалізована можливість створення і виконання SQL- запитів усередині програмного комплексу ІС-про. Будівник SQL- запитів викликається у будь-якому місці користувацького інтерфейсу програми по натисненню комбінації Ctrl + Shift + F12. Будівник SQL- запитів містить список доступних баз цих підприємств, таблиць і їх полів, які використовуються в поточному екземплярі ІС-про. При цьому, можливе звернення до таблиць будь-яких БД, якщо вони в запиті вказані явно. Для таблиць системної БД і БД обраного підприємства не потрібно явно вказувати базу даних. Будівник не залежить від типу SQL- сервера і дозволяє створювати запити як до БД СКБД MSSQL так і БД СКБД ORACLE з дотриманням особливостей синтаксису відповідної реалізації SQL. При цьому, для звернення за допомогою SQL- запитів доступні як постійні так і тимчасові таблиці, існуючі у БД у поточний момент. Права на виконання дій з об'єктами БД визначаються правами користувача сервера СКБД, яким підключений сервер додатків ІС-про. Управління вікном Будівника SQL- запитів реалізоване за допомогою верхнього спадаючого меню, гарячих клавіш, вказаних у верхньому спадаючому меню, і графічних кнопок на формі головного вікна Будівника. Будівник SQL- запитів доступний тільки для ролі «Адміністратори».