Випущено пакет оновлень 7.11.029

Випущено пакет оновлень 7.11.029

Доопрацювання в пакеті оновлення 7.11.029

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1140360. Розрахунки з підзвітними особами / Авансові звіти закладка «Операції». Реалізовано XML-реєстр з основними реквізитами рядків «Авансового звіту» викликається кнопками «Alt + 0».
 2. СОІД №1050918. Додано калькуляція в документ «Обов'язковий продаж валют».
 3. СОІД №926964. Розрахункові і валютні рахунки / Виписки банку. Реалізовано «Протокол зміни записи» додані дані «Дата зміни», «Час зміни», «Дата видалення», «Час видалення», «Користувач». Каса / Касові книги. Реалізовано «Протокол зміни записи» додані дані «Дата зміни», «Час зміни», «Дата видалення», «Час видалення», «Користувач».
 4. СОІД №1299072. Розрахунки і валютні рахунки / Платіжні доручення / Сервіс / Протокол зміни запису. Реалізовано протоколювання ручного створення, зміни сум платіжного документа.
 5. СОІД №1284294. Розрахунки з підзвітними особами / Авансові звіти. Додано калькуляцію в документ «Специфікація». Додані поля в Бухгалтерський рахунок об'єкта обліку «Табельний номер», «Код підрозділу».

 

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1316754, 1318476. Реалізовано розрахунок пені на підставі подвійної облікової ставки НБУ.

  У вікно картки типової операції Штрафні санкції додано параметр «Розрахунок пені на підставі ставки НБУ» і поле «% річних» (приймає значення 200 (подвійна облікова ставка) і 120). Поле «% річних» доступно після установки параметра «Розрахунок пені на підставі ставки НБУ».

  При встановленому параметрі буде проводитися розрахунок Пені на підставі ставки або декількох ставок НБУ які потрапляють в період прострочення платежу. Період прострочення визначається, як період з «має бути виконано» по «Дата нарахування» (період вказується у вікні Розрахунку штрафної санкції, при формуванні рахунку).

  Розрахунок здійснюється за формулою:

  ПЕНЯ (ДО СПЛАТИ) = S * 2УС / 365 * Д

  Де S - сума щодо якої порушено зобов'язання (сума по документу підстави).

  2УС - подвійна ставка НБУ (використовується системний довідник облікових ставок НБУ). Для розрахунку також використовується відсоток, вказаний в полі «% річних» в типовій операції Штрафні санкції;

  Д- кількість днів прострочення. Якщо за час прострочення платежу або невиконання зобов'язання облікова ставка змінювалася, то розрахунок буде проведений окремо для кожного періоду такої облікової ставки.

  Як і раніше, розрахунок пені проводитися при запуску формування рахунків на підставі типової операції Штрафні санкції з картки виконуваного договору.

  Додатково до Роз'яснень розрахунку штрафів (картка виконуваного договору, стоячи на операції, комбінація клавіш Alt + 3) додано інформацію про виставлені штрафи з деталізацією по всіх облікових ставках, які потрапили в період прострочення.

 2. СОІД №1317726. Налаштування договорів / Довідники / Об'єкти оренди. Реалізовано нову закладка в картці об'єкта оренди, «Грошова оцінка». Закладка в вигляді XML реєстру в якому зберігається всі дані про грошові оцінках земельної ділянки.
  Картка грошової оцінки складається з таких полів:

      — Контрагент (з прив'язкою довідника контрагентів);
      — Номер, Дата;
      — номер Витягу;
      — Базова вартість 1 кв.м. землі (Цнм), грн / м2;
      — Коефіцієнт Кф (коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки);
      — Коефіцієнт км2 (зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту);
      — Коефіцієнт км3 (локальний коефіцієнт, що враховує місце розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони);
      — Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки;
      — Нормативно грошова оцінка земельної ділянки, грн.

 3. СОІД №1328760. У системні реєстри, де використовується група полів Об'єкти оренди, додано поля «Код КВЦПЗ» і «найменування КВЦПЗ» з картки призначення (на підставі нового довідника Об'єктів оренди).
 4. СОІД №1332414. Внесено зміни в системний звіт R302_007 «Експорт для Є-дата. Доопрацьовано вивантаження Актів і специфікації Актів по відміченим договорам, при запуску звіту з реєстру Обліку розрахунків за договорами або з Картотеки обліку договорів. Подібне вивантаження раніше була реалізована для вивантаження Договорів, Угод договору і специфікації договору.
 5. СОІД №1338984. Картотека обліку договорів / Картка договору / клавіша F9. Внесено зміни в системний звіт R414_002 «Картка договору». Додані поля: "Посада" контактної особи; "МФО" банку.
 6. СОІД №1341120. Облік розрахунків за договорами / комбінація клавіш Alt + F9. На підставі наказу №783 від 17.09.2015 МФ України реалізований новий системний звіт R313RPF «Перелік орендарів за договорами оренди землі» (R313_006.RPF). Форма заповнюється на підставі даних договору і картки Об'єкту оренди.
 7. СОІД №1341786. В зв'язку з реалізацією нового довідника Об'єктів оренди, для виду діяльності Оренда, приведено у відповідність ряд звітів:

  R525FR «Активність по договорам, що виконуються» (R525_001 FR)
  R525FR «Активність по договорам, що виконуються» (R525_004 FR)
  R525FR «Активність по договорам, що виконуються» (R525_007 FR)
  R303FR «Борги по виконавчим договорам» (R303_001 FR)
  R303FR «Оплата по виконавчим договорам» (R303_003 FR)
  R313FR «Звіт про орендні платежі» (R313_002 FR)
  R302FR «Зведений реєстр договорів» (R302_002 FR)
  R531FR «Календарний план по виконавчим договорам» (R531_002 FR)

  У разі якщо в параметрах звіту обраний вид діяльності Оренда проводитися перевірка на використання нового довідника Об'єктів оренди і виводиться для вибору об'єкта відповідний довідник.

 8. СОІД №1326702. Картотека обліку договорів / Картка договору / F9. Внесено зміни в системні звіт Word D151 «Призначений для користувача Демо-приклад» ( D151_003). У список змінних для договору додані поля: «Сума ПДВ», «Сума ПДВ прописом».

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1324566. Реєстр зобов'язань. Доопрацьована можливість вибору довільного періоду (місяця, кварталу, півріччя, року).
 2. СОІД №1305966. Сервіс/ Імпорт/ Універсальний імпорт/ Грошові кошти. Реалізовано універсальний імпорт юридичних і фінансових зобов'язань.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1287576. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Дод.9» і звіт «FR Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду» (R372_101. RPF). Наказ Міністерства фінансів № 44 від 02.03.2018.
 2. СОІД №1287618. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «дод.11» і звіт «FR Дод.11 Довідка про виконання кредитів (позик) від іноземних держав» (R372_376. RPF). Наказ Міністерства фінансів № 44 від 02.03.2018.
 3. СОІД №1276386. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «дод. 21» і звіт «FR Дод.21. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати» (R372_103. RPF).Реалізовано системні шаблони «дод.22 СФ» і «дод.22 ЗФ», а також звіт «FR Дод. 22. Довідка по направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів» (R372_102. RPF).Наказ Міністерства фінансів № 44 від 02.03.2018.
 4. СОІД №1328034. Регламентована звітність. В звіті «FR Картка аналітичного обліку касових видатків. Наказ №604» (R372_310. RPF) реалізована можливість вибору типу бюджету «державний/місцевий». У звіті «FR Картка аналітичного обліку фактичних видатків Наказ №604.» (R372_223. RPF) реалізована можливість вибору типу бюджету «державний/місцевий».
 5. СОІД №1331742, 1335162. Регламентована звітність. У звіті «FR Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань Наказ №604» (R372_312. RPF), додано відображення інформації про дати довідок зміни кошторису в колонці «Підстава». Також додана можливість друку при вибраній аналітиці рахунку та при виборі «Розгорнути аналітику на рівні».
 6. СОІД №1331028. Регламентована звітність. Реалізовано системні шаблони «2 інвест кв» і «2 інвест рік», а також звіти «FR Капітальні інвестиції(кв)» (R372_374. RPF) та «FR Капітальні інвестиції (річн)» (R372_375. RPF).
 7. СОІД №1325604. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR 1-дс Баланс» (R372_212. RPF). Додана можливість вибору Території: «район» або «юридична адреса», додана можливість формування звіту за період: «квартал» або «рік». «Установа» обирається із Довідника Структурні одиниці в називному відмінку. Посада «Керівник» обирається із поля «Керівник організації» Довідника Структурні одиниці. Посада «Головного бухгалтера» обирається із поля «Керівник фін.служби організації» Довідника Структурні одиниці.
 8. СОІД №1325616. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR Ф№2д,м Звіт про надходження та виконання загального фонду Наказ №712.» (R372_330. RPF). Додана можливість вибору Території: «район» або «юридична адреса». Поле «Установа» обирається із Довідника Структурні одиниці в називному відмінку. Поле «Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» заповнюються із Довідника кодів бюджетної класифікації.
 9. СОІД №1325622. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR Ф№4-3д,м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Наказ 712.» (R372_333. RPF). Додана можливість вибору Території: «район» або «юридична адреса». Поле «Установа» обирається із Довідника Структурні одиниці в називному відмінку. Поле «Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» заповнюються із Довідника кодів бюджетної класифікації.
 10. СОІД №1333560. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «дод24 розгорнутий» та звіт «FR Дод.24 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками 10/13 Наказ 44» (R372_104. RPF). Додана можливість введення даних в розрахунок шаблону і виведення на друк заповнених рядків.
 11. СОІД №1335120. Регламентована звітність. У звіті «FR Картка аналітичного обліку касових видатків. Наказ №604» (R372_310. RPF), додана можливість друку при вибраній аналітиці рахунку та при виборі «Розгорнути аналітику на рівні».
 12. СОІД №1335150. Регламентована звітність. У звіті «FR Картка аналітичного обліку фактичних видатків. Наказ №604» (R372_312. RPF), додана можливість друку при вибраній аналітиці рахунку та при виборі «Розгорнути аналітику на рівні».
 13. СОІД №1339866. Регламентована звітність. Доопрацьовано механізм, в разі поденного розрахунку, розгорнути аналітику по вхідним залишкам.
 14. СОІД №1334886. Звіти. У звіт FR «Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами» (RC48_008.RPF) додано параметр «Виводити об’єкт угоди та зовнішній номер договору». Параметр працює, якщо обрано договір або  обране групування за договорами.
 15. СОІД №1339674. Звіти. У звіт FR «Звіт господарських операцій» (R816_039.RPF) при виборі аналітики в формі, додано вивід аналітики у шапку звіту.
 16. СОІД №1262010. Звіти. Реалізовано контроль доступу к рахункам при формуванні звітів.
 17. СОІД №1315464. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморіальний ордер № 1-авт 2017» (R816_003.RPF), FR «Меморіальний ордер № 2-авт 2017» (R816_008.RPF), FR «Меморіальний ордер № 3-авт 2017» (R816_009.RPF) у вікні вибору змінено формат дати; додано параметр: «Додаткова аналітика по рахунку» і поле для вводу «Рівень КПКВ», при встановленні якого у полях з рахунками виводиться аналітика того рівня, який вказали у вікні вибору; у формі звіту залишено місце для вводу дати і кількості додатків вручну; змінено формат підписів.
 18. СОІД №1339002. Меморіальні ордери. При вході в модуль «Меморіальні ордери» видаляються посилання на неіснуючі рахунки.
 19. СОІД №1342308. Початковий баланс. У вікно «Аналітика по рахунку» додано рядок меню.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1334460. Кошторис і план асигнувань. Реалізовано експорт організацій з вибором коду КВК.
 2. СОІД №1331766. Кошторис і план асигнувань. Додати новий пункт в меню Експорт змін з історії для формування даних щодо змін, після їх прийняття.
 3. СОІД №1335486. Кошторис і план асигнувань. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт Визначення типу довідки змін по найменуванню файлу: якщо починається з ZMІNV *, то - за довідкою Мінфіну, ZMGLV * - за довідкою головного розпорядника коштів.
 4. СОІД №1286886. Кошторис і план асигнувань. Оновлений шаблон звіту 506FR Зведення показників спеціального фонду кошторису (r506_004).
 5. СОІД №1336626. Кошторис і план асигнувань. Додані звіти: 506 FR Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів (Додаток 13) (r506_017), 506 FR Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюдж. коштів (Додаток 14) (r506_018).
 6. СОІД №1330188. Кошторис і план асигнувань На закладці Реєстр кошторисів в меню Вид доданий режим перегляду Кошторис від розпорядника коштів ALT + 3. Для відображення в Мультифірмовий організації в структурній одиниці даних зведеного кошторису, введеної розпорядником верхнього рівня.
 7. СОІД №1330188, 1330254. Кошторис і план асигнувань. В мультифірмовій організації в модулі Налаштування підсистеми можна встановити новий параметр: Централізоване ведення кошторисів для структурних одиниць. При включенні цього параметра, дані кошторисів редагуються і проводяться тільки в структурну одиницю розпорядника верхнього рівня (режими меню Вид: Первісна кошторис ALT + 1 / Кошторис зі змінами ALT + 2). У всіх його підвідомчих структурних одиницях можна тільки переглянути, проекспортувати, роздрукувати дані кошторисів і змін до них (режим меню Вид: Кошторис від розпорядника коштів ALT + 3).
 8. СОІД №1336194. Кошторис і план асигнувань. Проводки, зроблені розпорядником верхнього рівня, проводяться в Головну книгу в розрізі структурних одиниць всіх організацій мережі.
 9. СОІД №8330098, 1330086. Кошторис і план асигнувань. Реалізовано статуси (Чернетка / утверж) для кошторисів і змін до них. При установці параметра Централізоване ведення кошторисів для структурних одиниць, документи статусу чернетку відображаються тільки у розпорядника бюджетних коштів (структурної одиниці верхнього рівня).
 10. СОІД №1337400. Кошторис і план асигнувань. Для мультифірмовий організацій, при встановленому параметрі: Централізоване ведення кошторисів для структурних одиниць в звітах розділу 506 будуть відображатися дані Кошториси від розпорядника (ALT + F3). Крім розподілів показників зведених форм, які формуються тільки розпорядником верхнього рівня.
 11. СОІД №1337100. Кошторис і план асигнувань. У ХМЛ-реєстр розподілів додані поля: фонд бюджету і вид бюджету.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1333722. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Калькуляція. Додана обробка події DC_cJRMVEVENT - переміщення в журнал для виробничих документів: виробничий замовлення, специфікація на продукцію, і групи документів руху готової продукції.
 2. СОІД №1310424. Облік виробництва/ Управління виробництвом/ Конфігурація виробництва / Калькуляція / Лімітно-забірна карта / Документ. Додана обробка подій DC_cІNSDERDOC - вставка похідного документа, і DC_cDELDERDOC - видалення похідного документа.
 3. СОІД №1342878. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Cпецифікація на продукцію. У призначений для користувача реєстр додано поле «ОВ осн.» - основна одиниця виміру номенклатури.
 4. СОІД №1310424. Облік виробництва/ Планування виробництва/ Зведений план виробництва / План потреби в матеріалах / закладка «Загальна потреба» і закладка «Потреба по підрозділам». Додані стовпці:
          — В наявності - сумарна кількість номенклатури по всіх місцях зберігання запасів;
          — Резерв - сумарна кількість номенклатури, що знаходиться в резерві, по всіх місцях зберігання запасів.
 5. СОІД №1223910. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Виробничі замовлення. Реалізовано формування документа Лімітно-забірна карта з документа Виробниче замовлення. У меню Документ додано пункт «Формування ЛЗК» і поєднання клавіш Ctrl + L (активно тільки для Виробничих замовлень зі статусом Виконується) при натисканні викликається екранна форма «Формування ЛЗК на виробниче замовлення». На цій формі розташовані:
          Панель кнопок:
  •   Сформувати - формує нову Лімітно-забірну карту або переформовує поточну;
  •   Зберегти - зберігає документ;
  •   Скасувати - скасовує дії, зроблені користувачем після збереження;
  •   Відкрити - відкриває на перегляд картку відповідної Лімітно-забірна карти.
  •   Дані для формування Лімітно-забірної карти, перелік полів надано нижче:
  •   Період - за замовчуванням пропонується поточний місяць та рік;
  •   Журнал - пропонується відповідно до Сервіс/ Налаштування відповідності журналів/ Виробництво/ «Виробничий замовлення —> Лімітно-забірна карта» (Див. СОІД №1228938);
  •   Засіб формування ордерів - необхідно вибрати: комплексний або за окремими рядками;
  •   Коментар;
  •   Засіб формування ЛЗК - необхідно вибрати: Врахувати ПФ або Без ПФ;
  •   Підрозділ - необхідно вибрати з довідника Робочих центрів. якщо натиснути кнопку Сформувати прі не обраному робочому центрі, то видати інформаційне повідомлення: «Відсутня робочий центр. Формування ЛЗК неможливо »;
  •   МВО - необхідно вибрати з довідника «Матеріально відповідальні особи».
  •   Перелік сформованих Лімітно-забірних карт за поточним Виробничому замовленню і періоду. При подвійному натисканні лівої кнопки миші на рядку відкривається на перегляд картка відповідної Лімітно-забірної карти.
 6. СОІД №1222958. Облік виробництва/ Управління цехом/ Лімітно-забірні картки.
          Додані статуси для документа Лімітно-забірна карта:
  •   Чернетка - проставляється автоматично при створенні документа або проставляється вручну користувачем при зміні зі статусу Виконання;
  •   Виконання - проставляється автоматично при створенні ордерів (або після распроведенія документа) або проставляється вручну користувачем;
  •   Закрита - проставляється автоматично після проведення документа в Головну книгу або проставляється вручну користувачем.
  •   До меню Реєстр додано пункт Групова зміна статусу Alt+S;
  •   До реєстру користувача документів додано поля Статус та Код статусу;
  •   В документ додано елемент типу "випадаючий список" для відображення та зміни статусу;
  •   До переліку полів для калькуляції документа Лімітно-забірна карта додані поля: Код статусу (перегляд і зміна) та Найменування статусу (перегляд).
 7. СОІД №1342884. Облік виробництва/ Додаткові модуля/ Шаблони універсального звіту виробництва. Додано повідомлення при збереженні документа, якщо не має позначення: «Не вказано позначення специфікації».

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД№ 1329378. Документи руху ОЗ/ Списання/ Для операції масової зміни дат документів Списання по позначкам, реалізовано протоколювання.
 2. СОІД №1329204. В функцію OSANL_CREATE додано перевірку коректності ІD аналітичної картки.
 3. СОІД №1336728. Документи руху ОЗ/Зміна вартості/ Доопрацьовано звіт «658 FR Акт приймання відрем., реконстр. та модерн. ОЗ (Нак № 818 13.09.2016)» (R658_013.RPF) для типу документа «Зміна вартості».
 4. СОІД №1339662. Картотека ОЗ/ Вид реєстру/ Додано в Вихідні реквізити поле «Коментар», в якому будуть відображатися данні з картки ОЗ/ закладка Додатково / поле Коментар.
 5. СОІД №1339356. Звіти/ Доопрацьовано звіти «720 FR Оборотна відомість (по МВО/підр.)+Знос» (R720_001.RPF), «720 FR Оборотная ведомость (по МОЛ/подр.)+Износ» (R720_002.RPF) в обороти по Дт (колонка Знос) буде включатися знос нарахований документами Списання и Реалізація.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1334910. Модуль Єдиний соціальний внесок. Згідно наказу МФУ від 15.05.2018р. № 511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» створено новий звіт з ЄСВ. Виконано наступні доопрацювання: 

  Нові поля заповнюються з відповідних полів довідника посад або довідника професій, документів – наказів про прийом, звільнення, надання відпусток по догляду, лікарняних, закладки ЦПХ особового рахунку працівника, даних про військовий облік. Додано відображення дат переводу працівників на іншу посаду.

  •   В таблицю 1 додано показник 3.2.1, який заповнюється розрахунковою величиною 22% на суми заробітної плати, нарахованої працюючим особам з інвалідністю.
  •   В таблицю 5 додані поля:
   •    12. Професійна назва роботи,
   •    13. Код ЗКППТР,
   •    14. Код класифікатора професій,
   •    15. Посада,
   •    16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно- правових відносин, переведення на іншу посаду,
   •    19.Військове звання.
  • В таблицю 6 додано тип нарахувань 14, який формується у разі проведення донарахувань ЄСВ до мінімальної зарплати за попередні періоди по звільненим працівникам.
  • У формі налаштування звіту з ЄСВ на закладці «Відпустки» додана група лікарняних для можливості вибору видів оплат, які відображають звільнення працівника від роботи згідно з довідкою про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною, вказані види оплат будуть відображені у таблиці 6 у графі «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати».
  • Створена нова форма експорту Форма J3000412(з 08.2018)
 2. СОІД №1100496. В модулі Налаштування / Довідники / Підстави звільнення, для класифікатора ПФУ додані підстави:
       — ЗУПДС с.83 п.6 (56 У разі незгоди держ.службовця на проходження держ. служби),
       — ЗУПДС с.86 п.1 (51 Припинення державної служби за ініціативою державного службовця),
       — ЗУПДС с.86.п.2 (52 Припинення державної служби за ініціативою державного службовця),
       — ЗУПДС с.87.п.1 (50 Припинення державної служби за ініціативою суб'єкта: скорочення штатів),
       — ст.36 п.9 КЗпПУ (53 Підстави передбачені іншими законами),
       — ст.40 п.10 КЗпПУ (54 Призову або мобілізації власника),
       — ст.40 п.11 КЗпПУ (55 Встановлення невідповідальності працівника займаної посаді).
 3. СОІД №1330422. Модуль Єдиний соціальний внесок. Записи про причини звільнення в таблиці 5 звіту ЄСВ виводяться за посиланням на відповідну статтю, пункт закону, за умови, що в налаштуваннях зарплати в довіднику «Причини звільнення» заповнене поле «Класифікатор ПФУ». Для працівників за договором ЦПХ у місяці закінчення договору в таблиці 5 звіту ЄСВ буде виводитися «ст.846 ЦКУ».
 4. СОІД №1343076. Модуль Єдиний соціальний внесок. При формуванні таблиці 5 звіту аналізується заповнення полів ОР посада або професія. Якщо заповнено поле професія, то поля: «Професійна назва роботи», «Код ЗКППТР», «Код класифікатора професій», «Посада» вибираються із довідника професій. 
 5. СОІД №1341678. Модуль Єдиний соціальний внесок. В системну таблицю кодів застрахованих осіб додані дані з кодами 49 - 66.
 6. СОІД №1321734. Модуль Налаштування. За МР 35 «Виплата в міжрозрахунковий період» додана закладка «Утримання». При формуванні документа на міжрозрахункову виплату види оплат утримань, відмічені на даній закладці, враховуються за умови, що увімкнене параметр «Виключити утримання з нарахованої суми». У разі, якщо в налаштуваннях видів оплат за МР 35 закладка «Утримання» не заповнена, збережений попередній алгоритм розрахунку. 
 7. СОІД №1342440. Модуль Налаштування. За МР 61 «Аванс» внесені зміни в алгоритм розрахунку утримань. При формуванні документа на виплату авансу розрахунок суми проводиться на підставі видів оплат, включених на закладці «Вихідна сума». Параметр «Віднімати податки / аванс = початкова сума * відсоток – податки(початкова сума * відсоток)» на закладці «Властивості» повинен бути відключений. 
 8. СОІД №1341552. Модуль Налаштування. Довідник «Види захворювань» перейменовано на «Причини непрацездатності».
 9. СОІД №1336140. Модуль Налаштування. В розділі «Звітність» видалені наступні розділи:
       — Форма № 1-ПВ місячна,
       — Форма № 1-ПВ квартальна,
       — Форма № 3-ПВ,
       — «Додаток № 23» до Пенсійного фонду України,
       — «Додаток № 6» до фонду страхування на випадок безробіття,
       — Розрахункова відомість внесків до фонду страхування від нещасних випадків.
 10. СОІД №1333056. Види оплат за МР 39 «Щомісячна премія», які внесені в постійні нарахування особового рахунку працівника або по підприємству і розрахунок проводиться від планового заробітку, при виконанні індексації середнього заробітку у випадках, коли підвищення окладу відбулося в середині місяця, обліковуються за періодами до і після дати підвищення окладу.
 11. СОІД №1332282. Реалізована нова функція (GRF_CALC_NORMA ( ДатаРП)), доступна у вкладці Функції/ Дані графіків роботи/ Норма годин з графіка норми.
 12. СОІД №1331502. Реалізовано докладне роз'яснення розрахунку індексованої/ неіндексованої частини заробітку для розрахунку відпустки в ситуаціях, коли зміна окладу відбулася в середині місяця. Детально роз'яснюється тільки перша частина заробітку, друга частина заробітку визначається як дельта між вихідною сумою і першою частиною.
 13. СОІД №1332900. Реалізовано роз'яснення розрахунку для виплат за вказаними нарахуваннями (листки непрацездатності).
 14. СОІД №1341336. Реалізовано розрахунок індексації середнього заробітку для випадків, коли підвищення окладу відбулося більше одного разу протягом місяця. При визначенні індексуємої частини заробітку для застосування другого коефіцієнта враховується факт застосування першого коефіцієнта до першої частини заробітку.
 15. СОІД №1318932. При розрахунку матеріальної допомоги за МР 32 « Матдопомога до відпустки» у разі підвищення окладу в середині місяця, індексована частина планового заробітку розраховується точно до дати підвищення окладу.
 16. СОІД №1335618. Модуль Особові рахунки працівників. Створено системній вид реєстру «Посади». У реєстрі відображаються наступні поля довідника посад:
 17.      — Код за класифікатором,
       — Клас посади,
       — Професійна. назва роботи,
       — Код ЗКППТР,
       — Категорія посади держслужби,
       — Категорія посади (К1).
 18. СОІД №1336764. Модуль Особові рахунки працівників. Після внесення дати звільнення працівника в особовому рахунку програма видає вікно для внесення та збереження номеру та дати наказу про звільнення. (Для підприємств, у яких відсутній автоматизований облік кадрів).
 19. СОІД №1332258. Модуль Особові рахунки працівників. У розділі «Лікарняні листи» видалена закладка «Заробіток до надходження».
 20. СОІД №1332252. Модуль Особові рахунки працівників. У розділі «Розрахункові листи» видалений підрозділ «Заробіток до надходження».
 21. СОІД №1325406. Модуль Розрахунковий лист. Вікно «Вибір працівника», яке викликається по клавіші F3 з полів «табельний номер» або «ПІБ» переведено на XML.
 22. СОІД №1337628. Модуль Розрахунковий лист. Повернуто функціонал, який діяв у версії 7.11.023.999, по створенню груп лікарняних листів та проведенні відкликання з відпустки. При проведенні відкликання з відпустки у місяці нарахування відпустки запис відкликання поміщається в РЛ поточного періоду. При додаванні лікарняних листів за минулі періоди новий запис поміщається в РЛ поточного періоду.
 23. ОІД №1254846. Модуль Універсальний документ. Реалізована можливість провести нарахування страхових виплат на підставі документа «Протокол комісії соціального страхування», створеному в підсистемі Облік кадрів. Документ формується за пунктом меню «Реєстр сформувати документи з протоколу ФСС» або комбінації клавіш Ctrl + F. 
 24. СОІД №1264626. Модуль Універсальний документ. Відповідно до Постанови Правління ФСС України від 19.07.2018р. № 12 реалізований звіт 377 FR «Заява-розрахунок лікарняних ФСС» (377_008.RRF). Попередня форма звіту, без експорту. 
 25. СОІД №1338180. Модуль Універсальний документ. Відповідно до Постанови Правління ФСС України від 19.07.2018р. № 13 реалізований звіт 917 FR «Протокол комісії із соціального страхування (19.07.2018 №13)» (R917_015.RPF).
 26. СОІД №1341870. Модуль Універсальний документ. У вікні «Додавання лікарняних», що викликається по комбінації клавіш Alt + B, поле «Вид хвороби» перейменовано на «Причина непрацездатності». У документі при встановленому комбінованому вигляді в розділі «Лікарняний лист» поле «Вид хвороби» перейменовано на «Причина непрацездатності».
 27. СОІД №1329234. Модуль Табель обліку робочого часу. Звіт 177 «FR Підсумки табеля» (R177_001.RPF) реалізовано як багатомовний звіт. Мова звіту залежить від встановленої мови в налаштуванні інтерфейсу ІС-ПРО.
 28. СОІД №1336536. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. В звіті 639 FR «Меморіальний ордер №5-авт (№755 від 08/09/2017)» (R639_006.RPF) в стовпці «Сума до виплати» і «Борг працівника» виводиться сума боргу підприємства на кінець місяця і боргу працівника на кінець місяця відповідно.
 29. СОІД №1334634. Модуль Звіти. Відповідно до наказу МСП України від 22.06.2018р. № 928 «Про затвердження типових форм документів» реалізований звіт 92 FR «Форма № 3 ЧАЕС» (R092_001.RPF). Для формування звіту необхідно в особовому рахунку працівника на 3-й сторінці заповнити розділ «Чорнобилець».
 30. СОІД №1332660. Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Реалізовано коректне відображення доходів, які оподатковуються сукупно протягом року в розмірі, який не перевищує суми доходу, визначеної відповідно до п.164.4.1 ПКУ (види оплат, внесені в таблицю 2 в налаштуванні ПДФО).
 31. СОІД №1337370. Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Доопрацьовано алгоритм формування Форми №1-ДФ з параметром «За вказаними періодами», коли на закладці «Періоди» для періоду включено параметр «Виплачений дохід враховується пропорційно виплаті зарплати», враховується нарахований і виплачений дохід на основній карточці і на карточці внутрішнього сумісника. Пропорція розраховується наступним чином:
     ВИП= Д *В/(Д - У), де:
     Д - Сума нарахованого доходу за вказаний місяць (по усім карткам)
     У - Сума утримань(по усім карткам за виключенням виплат)
     В - сума виплат (аванс, міжрозрахунок, заробітна плата по усім карткам)
     ВИП - сума виплаченого доходу в пропорції
 32. СОІД №1340568. Модуль Платіжні відомості. В звітах: 166 FR «Платіжна відомість зарплати (2018)» (R166_008.RPF), 293 FR «Платіжна відомість в міжрозрахунковий період (2018)» (R293_008.RPF), 295 FR «Платіжна відомість авансу (2018)» (R295_007.RPF) доопрацьовано:
  • розширено поле «найменування підприємства / установи / організації»,
  • в полі «структурний підрозділ підприємства / установи / організації» виводиться назва структурного підрозділу,
  • в полі «У касу для оплати у строк» після суми прописом виводиться сума цифрами у дужках.
 33. СОІД №1338282. Видалені усі звіти групи 1290 «Дані для форми «1-ПВ» термінова-місячна» (RC90_003.RPF),(RC90_004.RPF) і групи 1291 «Дані для форми «1-ПВ» термінова-квартальна» (RC91_003.RPF, RC91_004.RPF).
 34. СОІД №1343130. Модуль Особові рахунки працівників. Реалізовано системний довідник «Військові звання». Довідник викликається у розділі Військовий облік / Військове звання для ЄСВ.
 35. СОІД №1335990. Модуль Особові рахунки працівників. Реалізовано системний реєстр 85 «Реєстр особових рахунків – Розрахункові листи + Фонди – Усі періоди» (V521_0_131.XML).
 36. СОІД №1335972. Модуль Особові рахунки працівників. Реалізовано системний реєстр 86 «Реєстр особових рахунків – Розрахункові листи + Фонди – Усі періоди на дату виплати» (V521_0_132.XML).
 37. СОІД №1304214. Модуль Особові рахунки працівників. Реалізовано системний реєстр 84 «Реєстр особових рахунків - Індивідуальне табелювання» (V521_0_130.XML).
 38. СОІД №1309614. В модулі Налаштування розділі Параметри/ Зв'язок з іншими підсистемами, доопрацьовано функціонал Виконання наказів розрахунковим відділом зарплати.
 39. СОІД №1343580. У реєстрі особових рахунків реалізовано спецфункцію по заповненню військового звання для ЄСВ, по відміченим працівникам, у яких є запис на закладці «Військовий облік». Спецфункція визивається за допомогою комбінації клавіш CTRL + SHІFT + F - 3-тя сторінка. Виконується по відміченим працівникам в реєстр.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1254846. Реалізовано новий модуль «Протокол комісії із соц. страхування». В даному модулі можна сформувати документ «Протокол комісії соціального страхування», зазначивши рішення комісії щодо надання або відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання. Протокол заповнюється на підставі інформації, внесеної в розділі Лікарняні листи модуля Особові картки працівників, за пунктом меню «Реєстр - Заповнити». Також можна заповнити документ створивши в ньому запис вручну, при цьому внесені дані будуть збережені в ОК працівника. Після того як документ затверджений, він передається в модуль Універсальний документ підсистеми Облік праці та заробітної плати для подальшого нарахування та виплати.
 2. СОІД №1303398. Виконане доопрацювання по відображенню повних найменувань навчальних закладів. Облік кадрів / Параметри / Налаштування / Довідники / Освіта та наука / Навчальні заклади - додано в реєстр колонку «Повне найменування», в якій відповідно виводяться повні найменування навчальних закладів. В розділі особової картки / особового рахунку при створенні запису (або редагуванні) при зверненні до довідника виводяться повні найменування навчальних закладів. Після збереження запису у вікні редагування відображається також повне найменування навчального закладу.
 3. СОІД №1330896. Виконане доопрацювання для полів Спеціальність, Кваліфікація, Спеціалізація (сфера діяльності), Рівень освіти, Тип документа про освіту - при внесенні даних до особової картки/особового рахунку при зверненні до довідника відображаються повні найменування. У картці також зберігаються повні найменування. При оновленні версії будуть заповнені в відповідних довідниках повні найменування короткими по тим записам, де вони не були внесені.
 4. СОІД №1327812. Доопрацьовані види реєстру особових карток № 42 «Термін з моменту присвоєння останнього спецзвання - Чин», № 44 «Термін з моменту присвоєння останнього спецзвання - Звання» - в реєстр виводиться дата присвоєння до надходження з 2 сторінки запису про прийом розділу «Призначення і переміщення».
 5. СОІД №1332924. Доопрацьовано контроль створення запису про присвоєння спецзвань в розділі Трудова діяльність. Програма контролює дату присвоєння спецзвання в межах інтервалу запису трудової діяльності.
 6. СОІД №1247064. При створенні запису в розділі Трудова діяльність, за основними видами стажу (Загальний, Безперервний, В організації, Економічний, Страховий) поле «Коефіцієнт» автоматично заповнюється значенням 1. Всі коригування для розрахунку певного виду стажу необхідно вносити на закладці «Відхилення».
 7. СОІД №1334010. Доопрацьовано відображення вікна введення даних в розділі «Трудова діяльність» при різних видах масштабування у зв'язку із створенням нового розділу про присвоєння спецзвань.
 8. СОІД №1305516. У картотеці особових карток працівників реалізований новий вид реєстру № 54 «Реєстр особових карток - Універсальний реєстр». У структурі даного реєстру містяться всі реквізити реалізованих реєстрів особових карток. Таким чином, користувач на підставі системного виду реєстру 54 «Реєстр особових карток - Універсальний реєстр» може створювати користувальницький з будь-яким набором даних.
 9. СОІД №1309206. В налаштуванні полів обов'язкових для заповнення особового рахунку доповнений список реквізитів тими полями, що використовуються в тільки особовому рахунку, наприклад, Податковий орган, Рахунок бухгалтерського обліку, Рахунок податкового обліку, Код бюджетної класифікації, Джерело фінансування.
 10. СОІД №1317684. Доопрацьоване налаштування для звіту форми КСДС (Облік кадрів / Параметри/Налаштування/Звіти) - додано закладку «Категорії персоналу штатних позицій». На даній закладці виводиться список категорій персоналу, які використовуються в штатному розкладі для штатних позицій. Відповідно, доопрацьований звіт 1812 «FR Форма КСДС (квартальна) Звіт про кількісний склад державних службовців 2016» RІ12_021.RPF - розділ 1 заповнюється даними по зазначеним категоріям персоналу штатних позицій і вакансій - колонки 3 і 8, з розшифровкою в колонках 4, 5, 6, 9, 10, 11.
 11. СОІД №1336260. При створенні проекту штатного розкладу встановлений контроль дублювання номеру документа. Якщо користувач вказує номер проекту штатного розкладу, який вже використаний раніше, то програма проінформує повідомленням про дублювання номера.
 12. СОІД №1338858. Реалізована можливість в проекті штатного розкладу, який створений на підставі чинного штатного, змінювати структуру, зменшуючи кількість рівнів підрозділів. Наприклад, використовувалася чотирьохрівнева структура ХХ ХХ ХХ ХХ, необхідно зменшити до трирівневої ХХ ХХ ХХ. При цьому встановлено контроль на наявність підрозділів тих рівнів, що видаляються, і програма проінформує протоколом про такі підрозділи. Підрозділи будуть видалятися. Користувач може скасувати дію зміни структури і перевести підрозділи на інший рівень, якщо вони не повинні бути видалені.
 13. СОІД №1338510. Доопрацьовано формування балансу відпусток, якщо відпустка визначена від стажу і у працівника є відпустка по догляду за дитиною. Якщо в налаштуванні відпустки вказана умова тривалості в залежності від стажу, і НЕ вказано параметр «Вважати початок відпускного періоду від приведеної дати початку стажу», то застосовується умова змінення відпускного періоду після виходу з відпустки по догляду за дитиною. За умови, що для відпустки по догляду за дитиною (МР Оплачувана післяпологова відпустка, Неоплачувана післяпологова відпустка) НЕ включений параметр «Після закінчення відпустки дата відпускного періоду не змінюється (зміщення відпускного періоду з дати виходу з відпустки не відбувається)».
 14. СОІД №1339098. Доопрацьована типова операція наказів 091 «Оплата донорських днів» - при створенні запису про надання додаткового вихідного дня (днів) додано поле «Вид оплати». До вибору доступні види оплат групи «Оплата за середнім».
 15. СОІД №1342362. Вилучено з налаштування «Довідник схем посадових окладів».
 16. СОІД №1342710. Відкориговане у відповідності з українським інтерфейсом повідомлення про перевірку номера платника податків та зазначеної статі в картці працівника при введенні ІПН (індивідуального податкового номера).
 17. СОІД №1332114. Налаштування. Довідники. Інше. Спеціалізації (категорії). Реалізовані поля Перша інстанція, Апеляційна інстанція, Касаційна інстанція, замість поля «Коефіцієнт складності».
 18. СОІД №1321992. В особовій картці працівника, розділ Авторозподіл / Спеціалізація (Категорія) при створенні запису передбачена можливість вибору декількох спеціалізацій одночасно. Також передбачено параметр для вибору всіх підлеглих категорій довідника.
 19. СОІД №1327926. Налаштування. Довідники. Інше. Адмінфункції (адмінпосади) поля Дата початку та Дата закінчення змінено на Дата початку дії та Дата закінчення дії. В Особовій картці працівника розділ Авторозподіл/ Адмінфункції (адмінпосади) при створенні запису, додані поля Дата призначення на адмінпосаду та Дата закінчення дії адмінпосади відповідно. Вибрати адмінфункцію з довідника можливо тільки при заповнених полях Дата призначення на адмінпосаду або Дата закінчення дії адмінпосади.

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1332096. Експорт в M.e.doc. При передачі розрахунків коригування у вікні вибору документів реалізовано відображення для вибору тільки податкових документів.
 2. СОІД №1336272. У звіті 1313 FR «Податкова декларація з ПДВ» (RD13_046.RPF) змінено заповнення імені файлу, доданий новий код документу.

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1324272. Управління закупівлями. У прибуткову накладну і рахунок-накладну додано поле «Вантажовідправник». Також додано поле «Код вантажовідправника» DC_GopCD в ​​калькуляцію документа в групу полів «Реквізити шапки».
 2. СОІД №1231686. Управління закупівлями. При формуванні Замовлень постачальникам із Заявок на постачання реалізований аналіз параметра «Точка замовлення». Тепер якщо в номенклатурній картці на закладці Параметри встановлено значення в полі «Точка замовлення», то при формуванні Замовлення постачальникам із Заявки на постачання, кількість товару, що замовляється буде кратним точці замовлення.
 3. СОІД №1322868. Управління збутом. У програму проводок по видатковим накладним в групу полів «Вбудовані поля» додано поле «Код склад-одержувач» STORPOLCD. Заповнюється значенням коду складу-одержувача для операції накладної 11 Внутрішнє переміщення.
 4. СОІД №1330590. Управління збутом / Облік розрахунків по консигнації. У звіт «FR Залишки консигнаційного товару» R572_002 додана діалогова форма з фільтрами по Контрагенту і Даті формування звіту.
 5. СОІД №1327782. Управління збутом. Реалізована передача Рахунок-накладних на продаж в m.e.doc.
 6. СОІД №1308522. Управління збутом/закупками. Реалізовано механізм для відображення переміщення запасів між структурними одиницями. В видаткову і прибуткові накладні додано новий тип операції «Внутрішнє переміщення між СО». Також в ці документи додано нові поля: «СО отримувач» та «СО здавальник». Реалізований механізм дозволить формувати приймальні накладні на основі видаткових накладних із других структурних одиниць.
 7. СОІД №1313646. Облік запасів. Налаштування / Параметри. Змінено робота параметра "Не вести сумовий облік МШП при ціні менше". При встановленому параметрі ціна і сума облаяється в документі передачі МШП, якщо ціна ТМЦ менше значення, встановленого в налаштуваннях.
 8. СОІД №1331388. Облік запасів. Доопрацьовано механізм вибору артикулу з довідника номенклатури. Якщо артикул знаходиться в архіві, вибір його для оприбуткування неможливий.
 9. СОІД №1335060. Облік запасів. В ордер доданий новий тип контрагента - "Структурна одиниця" Він може бути встановлений тільки при формуванні ордера з накладної.
 10. СОІД №1332864. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Реалізовано звіт R678_006.RPF МШ-1 "Відомість поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)".
 11. СОІД №1334802. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека МШП в експлуатації. Реалізовано звіт R735_005.RPF МШ - 2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів».
 12. СОІД №1336164. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Реалізовано звіт R677_021.RPF МШ - 5 "Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні".
 13. СОІД №1332444. Облік запасів / Налаштування / Довідники / Місця зберігання. В структуру реєстру додано поля: Найменування групи SklStorGrp_Nm, Код підрозділу sStorPdrCd, Найменування підрозділу sStorPdrNm, Найменування Прайс–листа. sStorPrcNm.
 14. СОІД №1336992. Облік запасів / Звіти. Доопрацьовано звіт «Залишки по складах, групам (бюджет)» R 402_003. Реалізована можливість вибору варіанта виведення даних атрибутів: тільки код, тільки найменування або код + найменування. Відображення даних у звіті залежить від налаштувань самого атрибута: має бути встановлено код + найменування.
 15. СОІД №1339428. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт «Акт списання типова форма №3-2» R864_004.RPF. Звіт формується з видаткового ордеру.
 16. СОІД №1342680. Облік запасів / Картотека складського обліку. Доопрацьована можливість редагувати в картках складського обліку артикул. Якщо по картці існують документи руху, редагування артикулу заблоковано.
 17. СОІД №1331778. Облік запасів / МШП в експлуатації. Заблокована можливість передати в експлуатацію МБП номенклатури з ознакою БСЗ.
 18. СОІД №1330992. Облік запасів. Реалізована можливість вести облік БСЗ за номінальною вартістю. Якщо в номенклатурній картці не встановлено параметр «Вести облік за номінальною вартістю», то в поле «Номінальна ціна» можна встановлювати значення номінальної вартості, відмінні від ціни картки.
 19. СОІД №1337742. Облік запасів. Для відображення номінальної вартості бланків, на вкладці БСЗ, в картці складського обліку, реалізована можливість налаштувати Вид реєстру, доданий пункт в меню.
 20. СОІД №1334826. Облік запасів / Інвентаризація запасів. Реалізовано механізм внесення номінальної вартості БСЗ при оприбуткуванні товару по інвентаризації. Якщо номенклатура з параметром "Вести облік за номінальною вартістю", можна встановлювати значення номінальної вартості, відмінну від складської ціни.
 21. СОІД №1331142. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Облік запасів. Для можливості імпорту карток складського обліку із зазначенням БСЗ додані наступні поля: Початковий номер БСЗО, Серія БСЗ, номінальна вартість БСЗ.
 22. СОІД №1341720. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Облік запасів / Інвентаризаційний опис запаси в дорозі. Реалізовано параметр для створення документа E_MV_MODE. Якщо E_MV_MODE = 0, створюються документи руху по кожному рядку файлу. Якщо E_MV_MODE = 1, створюється один документ руху з рядками специфікації по кожному рядку файлу.

 

Планування закупівель

Розробка

 1. СОІД №1340202. Логістика / Доступ до даних / закладка Параметри. Додано новий параметр «Право редагування даних закупівлі», що дозволяє редагувати дані закупівлі в реєстрі Заявок на закупівлю (Див. СОІД №1342368)
 2. СОІД №1333836. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Реалізовано другий вид відображення реєстру Заявок на закупівлю за специфікацією. У меню «Вид» додано два пункти:
         — За документами (комбінація клавіш Alt + 1) - перемикає на Вид реєстру: Заявки на закупівлю на якому відображені дані документа;
         — По специфікації (комбінація клавіш Alt + 2) - перемикає на Вид реєстру: Заявки на закупівлю за специфікацією на якому відображені дані по рядкам специфікації документів.
 3. СОІД №1342368. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Додана можливість редагування полів До замовлення/ Видано/ Коментар (позиція) в Виді реєстру: Заявки на закупівлі за специфікацією (Див. СОІД №1333836). Дані поля доступні для редагування для Заявок зі статусом Затверджено / Включено до плану / Закупівля / Отримання і при наявності у користувача права на редагування даних закупівлі - вибрати «Право редагування даних закупівлі» (Див. СОІД №1340202) в Логістика/ Облік закупок/ Управління доступом/ закладка Параметри. Реалізований автоматичний перерахунок даних поля До замовлення після зміни даних в поле Видано. До замовлення (нове): = До замовлення + (Видано (попереднє) - Видано (введене)), але якщо вийшло мінусове число, то присвоюється До замовлення (нове): = 0.

 

Конструктор

Доопрацювання

 1. СОІД №1333734. Додано до OPEN_USE_DOCUMENT Sdoc_Rcd = 174 відкриття документа Лімітно-забірна карта.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1339566. Налаштування / Довідники / Паливо. Додана перевірка при видаленні картки палива. У разі якщо картка палива задіяна в одній з карток моделей, то таке паливо видалити неможливо.
 2. СОІД №851346. Облік транспортних послуг. Додано режим протоколювання відомості обліку послуг (Сервіс / Протокол змін або комбінація клавіш Alt + F10 / Shіft + F10).

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1330842. Облік комунальних послуг / Довідники/ Картотека лічильників/ Картка лічильника. Відкориговане заповнення поля Дата наступної повірки, якщо користувач не вказав Марку лічильника.
 2. СОІД №1330830. Облік комунальних послуг /Сплата комунальних послуг/Сплата комунальних послуг (пачка). За результатами формування сплати (пачка) для банківської виписки (Керування фінансовими розрахунками/ Облік грошових коштів/ Розрахунки і валютні рахунки/ Виписки банку) генерується її номер наступним чином: номер пачки/номер ОР.
 3. СОІД №1330584. Облік комунальних послуг /Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Рахунки за комунальні послуги. При виборі користувацького реєстру рахунків – завжди відображати його при повторному вході в ОР.
 4. СОІД №1340304. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. В системні звіти R404_001.rpf и R404_005.rpf в блок відображення показників лічильників внесені зміни – якщо лічильник встановлений в поточному періоді нарахувань, то початкові показники лічильника брати з Картки лічильника.
 5. СОІД №1340094. Облік комунальних послуг /Довідники/Будинки. В реєстр будинків виведене поле Код - код будинку з Картки будинку. Код ІD будинку – доступне для налаштування користувацького виду реєстру.
 6. СОІД №1331418. Облік комунальних послуг /Звіти. Системний звіт Інформація щодо окремих пільг R423_008.RPF - адаптований для МОНО підприємства, аналогічно звіту Пільга 2 R423_006.RPF.
 7. СОІД №1331148. Облік комунальних послуг /Довідники/Картка будинку/Головна. Реалізований протокол змін параметрів Головної закладки (перших двох блоків: від Коду будинку до Тарифу Після 20 числа). Виклик протоколу - Сервіс/ Shіft + F10. Протокол формується за певний період та відображає тільки ті параметри, по яким проводились зміни в указаний період.
 8. СОІД №1333128. Облік комунальних послуг / Довідники/Картка будинку /Характеристики та Площі. Реалізований протокол змін параметрів закладок Характеристики та Площі (верхній блок). Виклик протоколу - з Реєстру будинків та з Картки будинку. Протокол формується за певний період та відображає тільки ті параметри, по яким проводились зміни в указаний період.
 9. СОІД №1341180. Облік комунальних послуг /Реєстр особових рахунків ЖКГ/Особовий рахунок. Реалізований системний звіт по особовому "Акт звіряння розрахунків" R021_010.RPF. Формується за період.
 10. СОІД №1340208. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. Реалізований системний звіт "рахунок фактура" для юридичних осіб R404_006.rpf та R404_007.rpf.
 11. СОІД №1341738. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. При відправленні квитанції на пошту (Реєстр/Відправка квитанції на пошту) аналізується ознака групи, в якій створений Контрагент (юридична чи фізична особа) і в залежності від нього на електрону пошту відправляється рахунок за комунальні послуги для фізичних осіб (квитанція R404_001.rpf та R404_005.rpf) або для юридичних осіб (рахунок-фактура R404_006.rpf та R404_007.rpf).
 12. СОІД №1330836. Облік комунальних послуг / Показники лічильників. При очищенні показників по одному лічильнику шляхом внесення 0 в Поточні показники з’являється попереджувальне повідомлення про необхідність переформувати рахунки.
 13. СОІД №1341822. Облік комунальних послуг / Показники лічильників. Для системного виду реєстру (Вид - Показники лічильників) реалізовано системний звіт «Акт звіряння показників» RV35_001.RPF.
 14. СОІД №1326504. Облік комунальних послуг / Відомості списання / реєстр відомостей. У вихідні реквізити реєстру додано поле "Примітка" sDocCmt1.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1335186. Довідник посад. Додано системний довідник «Класифікатор професій ДК 003:2010». Встановлено зв'язок «Довідника посад» з довідником «Класифікатор професій ДК 003:2010». Поля «Клас посади», «Підклас посади», «Професійна назва роботи», «Код за класифікатором», «Код ЗКППТР»  обираються із довідника «Класифікатор професій ДК 003:2010». Фільтрація кодів за класифікатором для пошуку необхідної посади проводиться по перших символах поля «Підклас посади».
 2. СОІД №1341540. Довідник професій. В довіднику додано поля: «Клас посади», «Підклас посади», «Професійна назва роботи», «Код за класифікатором», «КОД ЗКППТР».
 3. СОІД №1333092. Загальні довідники / Довідник номенклатури / Групове введення реквізитів. Доопрацьовано механізм групового введення точності одиниць виміру. Якщо в обраних номенклатурах, є номенклатура, яка задіяна в картотеках та документах руху, при виборі встановленої одиниці виміру можливо змінити її точність.
 4. СОІД №1331082.Загальні довідники / Довідник номенклатури. Для можливості встановлювати параметри БСЗ для групи номенклатури, реалізована закладка "Партія / БСЗ" з відповідними полями.
 5. СОІД №1331142. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Облік запасів / Довідник номенклатури. Для можливості імпорту карток складського обліку із зазначенням БСЗ додані наступні поля: Початковий номер БСЗ, Серія БСЗ, Номінальна вартість БСЗ.
 6. СОІД №1320138. Сервіс/Імпорт/Універсальний імпорт/Облік кадрів і заробітної плати. Виконане доопрацювання щодо блокування роботи користувачів на мультифірмовий базі під час виконання універсального імпорту розділів особової картки/особового рахунку. Блокування роботи користувачів відбувається тільки в тій структурній одиниці, де виконується імпорт. При імпорті особових рахунків/особових карток і реквізитів по ним (загальних відомостей, призначень і переміщень тощо) блокується редагування/видалення картки, відкликання/проведення наказів. Решта структурних одиниць, в яких не відбувається імпорт, можуть працювати в інших підсистемах, в тому числі у модулі «Управління персоналом».
 7. СОІД №1295550. Сервіс/Імпорт/Універсальний імпорт/Облік кадрів і заробітної плати- особові картки і особові рахунки - в набір даних розділу «Освіта» додані поля Тип документа про освіту (код, найменування), Серія документа про освіту. 

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1337430. Реєстри користувача в резервної копії. Реалізовано збереження структури реєстрів користувача, з полями і налаштуванням виду, при створенні резервної копії з встановленим параметром "НЕ зберігати картотеки і документи". Якщо при створенні резервної копії встановити параметр "НЕ зберігати картотеки і документи", то в резервну копію не потрапляють реєстри користувача. При цьому поля користувача потрапляють.
 2. СОІД №1303422. Виключений з модуля "Адміністратор" - "Підприємства та доступ до даних" пункт меню "Створити робочі БД".
 3. СОІД №1334028. Відмітка рядків в XML реєстрі. Доопрацьована процедура позначки запису в XML реєстрі Конструктора, щоб, після позначки пробіл, маркер переносився на наступний рядок.
 4. СОІД №1335918. Пошук полів за заданим шаблоном в SQL редакторі ІС-про. Забезпечено можливість пошуку полів і таблиць, в яких вони знаходяться, по заданому користувачем шаблону, в «SQL редакторі» ІС-про. Пошук реалізований у формі "Навігатор таблиць". Пошук дозволяє переходити до знайдених таблиць і встановлює курсор на поле, що задовольняє критеріям пошуку. При повторному виклику, в формі Пошуку зберігається останній отриманий результат.
 5. СОІД №1341510. Додаткові засоби виділення позначених елементів XML-реєстрів. З метою підвищення читаності XML-реєстрів у позначених елементів змінюється фон.