Випущено пакет оновлень 7.11.030

Випущено пакет оновлень 7.11.030

Доопрацювання в пакеті оновлення 7.11.030

Грошові засоби

Доопрацювання

1. СОІД №1335330. Управління фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами / Реєстр зобов'язань (Україна) / Платіжні документи. Реалізовано доступ до фільтрів період «з», період «по», журнал

2. СОІД №1151088. Розрахунки з підзвітними особами / Розрахунки за авансовими розрахунками / Меню реєстр. Реалізовано Групова обробка авансових звітів Shift + Ctrl + G. У вікні вибору документа відібрані авансові звіти зі статусом «чернетка» з можливістю вибору документа. Реалізована в операції «витрачено згідно зі звітом» дата операції збігається з датою авансового звіту.

3. СОІД №1341450/ Управління фінансовими розрахунками / Каса / Касові ордера. Реалізовано поле / галочка "Повернення". В поле «Повернення» стоїть галочка в полі «сума» прибуткові / видаткові ордери при натисканні F3 показуються документи протилежного напрямку руху.

 

Облік договорів

Доопрацювання

4. СОІД №1339422. Картотека обліку договорів. Додана можливість групового копіювання договорів по кнопці F5.

5. СОІД №1345968. Картотека обліку договорів. Доопрацьовано механізм створення угоди. Раніше при створенні угоди в договорі, у разі якщо код попередньої угоди містить букви або інші символи не генерувався номер створюваної угоди і виводилося відповідне повідомлення. Нову угоди неможливо було створити. Тепер угода при таких умовах буде створюватися з порожнім полем «Код угоди».

6. СОІД №1354452, 1356102. Облік розрахунків за договорами / комбінація клавіш Alt + F9. Внесено зміни до звіту R525FR «Акт звірки» (R525_008 FR). Додано переклад звіту в залежності від мови інтерфейсу. Поля «Керівник організації» і «Головний бухгалтер» вибирається з відповідних полів картки Структурної одиниці.

7. СОІД №1354968. Звіти. Внесено зміни до звіту R302 FR «Експорт для Є-дата» (R302_007 FR). Додано новий параметр «Об'єднувати договори з однакової зовнішнім номером, контрагентом та предметом договору». Параметр працює тільки для вивантаження договорів! При встановленому параметрі не має значення параметр «Виводити Зовнішній номер договору», він за замовчуванням буде встановлений.
Також проводиться перевірка по всіх полям окрім «Вартість_договору», «в_т.ч. _ПДВ »,« Еквівалент_у_грн », якщо хоч одне з не розрахункових полів не збігається, то такі договори не будуть згортатися в один. Якщо всі поля збігаються, то поля «Вартість_договору», «в_т.ч. _ПДВ», «Еквівалент_у_грн» плюсуються і у звіт виводитися один рядок договору.

8. СОІД №1317342. Облік розрахунків за договорами. Реалізовано механізм групового формування рахунків за типовою операцією Штрафна санкція, при простроченні оплати по рахунку. Формування таких рахунків запускається в реєстрі обліку розрахунків за договорами Реєстр / Формувати рахунки за штрафними санкціями (або по комбінації клавіш Shift + Ctrl + Y).

У вікні попереднього вибору потрібно вказати: період (по періоду буде проведена вибірка не оплачених рахунків договору, за датою рахунку); по надходженню або по витраті (використовується для вибірки не оплачених рахунків); дата «Повинна бути виконана» (необхідно для визначення дати початку нарахування пені); дата нарахування. Дані для розрахунку пені беруться з попередньо налаштованою типової операції договору Штрафні санкції.

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

9. СОІД №1363884, 1344612. Реєстр зобов'язань. Доопрацьовано універсальний імпорт юридичних і фінансових зобов'язань.

10. СОІД №1360584. Реєстр зобов'язань. Реалізована можливість зміни контрагента в фінансовому зобов'язанні на основі первинного документа (акта, рахунки-накладної тощо).

11. СОІД №1363884, 1344612. Реєстр зобов'язань. Запам'ятовування останнього обраного періоду.

 

Головна книга

Доопрацювання

12. СОІД №1343736. Налаштування/Проводки. У програмному засобі задання проводок додана можливість прокрутки тексту проводки у вікні перегляду.

13. СОІД №1347348. Звіти. У звіті FR «Рeєстр юридичних зобов'язань в розрiзi КЕКВ_анал.» у колонці 6, якщо контрагент фізична особа заповнюється його ІПН.

14. СОІД №1353576. Меморіальні ордери. При вході в модуль здійснюється очистка рахунків, які не відносяться до поточної бухгалтерської книги.

15. СОІД №1344966. Меморіальні ордери. У налаштуваннях меморіального ордеру додано поле «Виключити кор. рахунки». При виборі рахунку у даному полі, якщо в проводці він є кореспондуючим, дана проводка не попадає в меморіальний ордер.

16. СОІД №1332492, 1332840. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморiальний ордер №10-авт 2017» (R816_013.RPF), FR «Меморiальний ордер №11-авт 2017» (R816_017.RPF) в вікні форми змінено формат дати; доданий параметр: «Виводити аналітику по КПКВ, КЕКВ» і поля для вводу «Рівень КПКВ», «Рівень КЕКВ», при встановленому параметрі під таблицею напроти рахунку виводиться аналітика КПКВ и КЕКВ; у формі звіту залишено місце для вводу дати і кількості додатків вручну; змінено формат підписів.

17. СОІД №1304616. Меморіальні ордери. Прискорено формування звіту FR «Меморiальний ордер №6-авт 2017» (R816_010.RPF).

18. СОІД №1331208. Меморіальні ордери. Доопрацьовано формування залишків при увімкненому фільтрі по аналітиці у звітах FR «Меморiальний ордер №1-авт 2017» (R816_003.RPF), FR (Меморiальний ордер №2-авт 2017» (R816_008.RPF), FR «Меморiальний ордер №3-авт 2017» (R816_009.RPF), FR «Меморiальний ордер №1-авт 2017 (вал.)» (R816_021.RPF), FR «Меморiальний ордер №2-авт 2017 (вал.)» (R816_022.RPF), FR «Меморiальний ордер №3-авт 2017 (вал.)» (R816_023.RPF).

19. СОІД №1279338. Регламентована звітність. Реалізовано системні шаблони «дод 25 ЗФ» і «дод 25 СФ» та звіт «FR Дод.25 Довiдка про кредиторську заборгованiсть за забов'язаннями 10/13 Наказ 44» (R372_120. RPF).). Наказ Міністерства фінансів №44 від 02.03.2018.

20. СОІД №1338684. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «ЖКП» та звіт «FR Данi про стан розрахункiв за енергоносiями та житлово-комунальнi послуги» (R372_123. RPF). Згідно листа Міністерства Економічного Розвитку та Торгівлі України.

21. СОІД №1346256. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR Ф№2д,м Звіт про надходження та виконання загального фонду Наказ №712» (R372_330.RPF). Дані в колонці «Залишок на кінець звітного періоду (року)» в друкованій формі відображаються із розрахунку.

22. СОІД №1345932, 1360140. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань Наказ №604» (R372_312.RPF). Оптимізовано звіт при розрахунку сум, з урахуванням повної аналітики, виправлено коректне відображення колонки «Підстава», також прискорено формування звіту на базах з великим об’ємом інформації. Наказ Міністерства фінансів №604 від 29.06.2017.

23. СОІД №1357812. Регламентована звітність. Доопрацьовано системний шаблон «Ф№4-2д,м 2018», додано рядки «060» «Фінансування» і розрахунковий рядок «070» «Видатки та надання кредитів усього» і звіт «FR Ф№4-2д,м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Наказ №712» (R372_329.RPF), внесені зміни в друковану форму згідно Наказу Міністерства фінансів №44 від 02.03.2018.

24. СОІД №1357824. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) Наказ №604» (R372_223.RPF) доопрацьовано відображення даних, що використовувались з початку року.

25. СОІД №1357854, 1357884. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Картка аналітичного обліку касових видатків. Наказ №604» (R372_310.RPF) доопрацьовано відображення даних, що використовувались з початку року та оптимізовано швидкість формування звіту при виводі на друк.

26. СОІД №1361670. Регламентована звітність. Оновлена друкована форма звіту «FR Ф2 Звіт про фінансові результати zdi UA» (R372_128.RPF), в які всі від’ємні дані відображаються в дужках і створено оновлену форму звіту (R372_139.RPF). Наказ Міністерства фінансів №564 від 20.06.2018.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

27. СОІД №1123746. Кошторис і план асигнувань. На закладці Розподіли в меню Реєстр додано операції: Сформувати виписку та Вилучити виписку.

Перед виконанням ціх операцій потрібно зробити наступне настроювання:

В картці прідприємства або структурної одиниці для розпорядника бюджетних коштів завести Рахунки з типами: ОРК Казначейський, для розподілів фінансування та ЗБК Казначейський для відкритих асигнувань, з вказаними казначейськими реквизитами (КПКВ, фонд : 1- загальний, 7- спеціальний).

В Настроюванні Обліку грошових коштів для ціх рахунків (див.вище) завести об’єкти обліку (розрахункові рахунки).

 На закладці Мережа установ, в записах Підприємств вказати Контрагента для виписки по розподілам.

Для створення виписки по розподілу, на який вказує курсор, після вибору операції Реєстр/Сформувати виписку:

в окні Виписка по розподілу заповнити Дату і Номер документів виписки;

вказати об’єкт обліку в полі Платіж за Рахунком для платежів за всіма сумами розподілу;

або вибрати об’єкт обліку в полі Надходження на Рахунок, для надходжень сум відкритих асигнувань тільки по поточному розпоряднику коштів.

Коли сформовані операції грошових коштів по всіма записами в розподілі, то його статус змінюється на Зплачено.

Якщо виписки сформовані тільки частково, то статус розподілу не змінюється, але внутри проплачені записи виделено жирним шрифтом.

      Післе выбора операции Реєстр/Вилучити виписку удаляются все денежные операции по данному распределению.

28. СОІД № 1348380 Кошторис і план асигнувань. Доступ до даным на закладке Параметры добавлен новый параметр Изменение статуса документов в модуле смет и планов ассигнований. Пользователи, у которых активирован этот параметр, могут изменять Статус документа.

29. СОІД №1349862. Кошторис і план асигнувань. Проведення тепер доступно тільки для документів статусу Затверджено або Оплачено для розподілів.

30. СОІД №1348380. Кошторис і план асигнувань. Додано звіт 516 FR Розподiл видiлених бюджетних асигнувань мiсц. бюджету (Додаток 23 казн.пр.) r516_011.

31. СОІД №1358802. Кошторис і план асигнувань. Дороботані звіти розділу 517 Реєстр змін до кошторису для друку при централізованому веденні кошторисів для структурних одиниць (R517_001.RPF, R517_002.RPF, R517_005.RPF, R517_010.RPF, R517_011.RPF, R517_016.RPF).

32. СОІД №1354884, 1354950. Кошторис і план асигнувань. В звіти R517_004.RPF и R506_007.RPF додані параметри Надання кредитів для друку форм Розподілів (змін) показників зведення планів надання кредитів.

33. СОІД №1349862. Кошторис і план асигнувань. При централізованому веденні кошторисів в реєстрі змін до кошторисів по підрядним організаціям відображаються загальна сума за обраною структурної одиниці.

34. СОІД №1342578. Кошторис і план асигнувань. Візуальне відображення (жирний чорний шрифт) проведених кошторисів і змін до кошторисів в реєстрах, якщо всередині є хоча б один запис, проведена в Головну книгу.

35. СОІД №1347894. Кошторис і план асигнувань. Дозволено змінювати в кошторисі статуса Чернетка параметр КЕК кредити.

36. СОІД №1333974. Кошторис і план асигнувань. Реалізован Універсальний імпорт мережі організацій.

37. СОІД №1348212. Кошторис і план асигнувань. Реалізована нова форма звіту 506 FR План надання кредитів із загального фонду бюджету (R506_019.RPF).

38. СОІД №1348824. Кошторис і план асигнувань. Реалізована нова форма звіту 517 FR ДОВІДКА про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету (додаток 13) (R517_016.RPF).

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

39. СОІД №108454. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Калькуляція/ Лімітно-забірна карта і Виробничі замовлення. Підключені в калькуляцію документа поля: «Код статусу» (DC_Stt) і «Найменування статусу» (DC_SttNm), в обробку події документа додано подія зміни статусу в змінної «Змінився реквізит» (DC_DocChgRk).

40. СОІД №1347354. Облік виробництва/ Управління виробництвом / Конфігурація виробництва / Калькуляція. Підключені в калькуляцію документа поля: «Код журналу для переміщення» (DC_JurMvCd) і «Найменування журналу» (DC_JrnNm) для документів виробництва: Виробниче замовлення, Специфікація на продукцію, Приймально-здавальна накладна, Вимога на відпуск матеріалів, Накладна на повернення матеріалів, Акт на виробничий брак і Накладна на внутрішнє переміщення.

41. СОІД №1356522. Облік виробництва/ Управління виробництвом/ Конфігурація виробництва/ Виробниче замовлення/ меню «Документ»/ пункт «Формування ЛЗК»/ форма «Формування ЛЗК на виробниче замовлення». Додано кнопку «Видалити» і фільтр «По специфікації» для реквізиту «Підрозділ», якщо його обрано, то в довіднику «Підрозділи» відображаються тільки ті підрозділи, по котрим є матеріали в специфікації на продукцію.

42. СОІД №1342902. Облік виробництва/ Управління цехом/ Заявка на постачання. Реалізовано відображення в підставі документа «Номера» і «Дати плану», для Заявок на постання створених з Зведеного плану.

43. СОІД №1355124. Облік виробництва/ Управління цехом/ Заявка на постачання/ меню «Реєстр»/ пункт «Сформувати замовлення постачальнику». Додано поєднання клавіш Ctrl + R і оптимізовано вибір номенклатури без постачальника.

44. СОІД №1344300. Облік виробництва/ Звіти. Доопрацьовано вибір номенклатури для звіту: 799 FR Відомість собівартості продукції (з матеріалами) R799_002.RPF.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

45. СОІД№1356960. Звіти. Доопрацьовано звіт 526 FR «Відомість вибуття ОЗ з деталізацією» (R526_014.RPF), звіт адаптується в залежності від мови інтерфейсу ІС-ПРО.

46. СОІД №1358292. Звіти. Доопрацьовано звіт 1138 FR «Відомість наявності ОЗ по рахункам бух. обліку СО» (RB38_004.RPF) в діалогове вікно формування звіту додано поле «Місцезнаходження», з можливістю вибору запису з довідника територіальних підрозділів (Загальні довідники/ Структура організації).

47. СОІД№1348368. Доопрацьовано функції fnOsnCrdGetIstDatRkD_1.sql, fnOsnCrdGetIstDatRkD_2.sql додано умову: для типу документа переоцінка, враховувати наступним днем дату зміни вхідного зносу.

48. СОІД №1354212. Документи руху ОЗ. Оптимізовано механізм збереження документів руху.

49. СОІД №1357830. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіт 645 FR «Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» (R645_025.RPF), в діалогове вікно формування звіту додано чекбокс «Групування по артикулу», якщо позначка активна, у звіті будуть групуватися картки по артикулам (картка ОЗ/ закладка Додатково / Артикул).

50. СОІД №1358832. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіт «FR Акт списання ОЗ (часткової лiквiдацiї) (Нак №818 13.09.2016)» (R663_023.RPF). Реалізована можливість редагування значення строк: «3. Технічний стан та причина списання; Висновок комісії» клавішею F4 в сформованому звіті.

51. СОІД №1359450. Налаштування. Довідники/ Класифікатор ОФ/ класифікатор ОФ переписано на новий механізм.

52. СОІД №1358592. Картотека ОЗ/. Вид реєстру/ У вихідних реквізитах в полі Кількість (OSKOL_Kol) для карток с типом ОЗ, з пробігом та НМА буде відображатися кількість = «1».

53. СОІД №1365090 Відомість інвентаризації ОЗ/ Доопрацьовано експорт звіту «868 FR Інвентаризаційний опис необоротних активiв 2015» (R868_021.RPF).

 

Заробітна плата

Доопрацювання

54. СОІД №1351134. Модуль Універсальний документ. У вікні «Додавання лікарняних», що викликається по комбінації клавіш Alt + B, додане поле «Дата направлення на МСЕК». Для видів оплати по МР 221 «Лікарняний по травматизму» додане поле «Дані акта про нещасний випадок або профзахворювання (Дата \ Номер)». Нові поля також відображаются в документі при встановленому комбінованому виді. Для видів оплати по МР 31 «Матеріальна допомога» додані поля «Дані померлого\ ПІБ», «Свідоцтво про смерть (Серія \ Номер)».

55. СОІД №1264626. Модуль Універсальний документ. Модуль Звіти. Для звіту 377 FR «Заява-розрахунок лікарняних ФСС» (377_008.RRF) реалізований експорт в Excel, XML. Для виконання експорту звіту в Exсel необхідно встановити параметр «Експорт в Exсel» та вказати шлях для експорту. Виконання експорту кожного додатку виконується окремо, тобто за один раз можна виконати експорт лише одного додатку. При виконанні експорту в Exсel параметр «Формувати всі додатки» повинен бути відключений. Для виконання експорту звіту в форматі XML необхідно заповнити параметр «Код територіального органу Фонду», вказавши код робочого органу ФССУ, до якого подається звіт, потім встановити параметр «Експорт в XML» та вказати шлях для експорту.

56. СОІД №1353822. Модуль Універсальний документ. Реалізовано формування звіту 520 «FR CNM. Вiдпускна записка (для суддiв)» (R520_008.RPF) для видів оплати по МР 6 «Компенсація відпустки». Раніше звіт формувався за видами оплати по МР 88 «Відпустка військових» та МР 247 «Відпустка суддям».

57. СОІД №1344360. Модуль Особові рахунки працівників. Модуль Звіти. Реалізований звіт 813 «FR Змiна вiдсотка вислуги» (R813_004.RPF).

58. СОІД №1359942. Модуль Статистична звітність. Виконано оптимізацію та прискорення розрахунку чисельності працівників.

59. СОІД №1361868. Модуль Налаштування. В налаштуваннях видів оплат за МР 40 «Премія за період», МР 41 «Премія за підсумками року», МР 53 «Квартальна премія» на закладці «Властивості» параметр «Премію відносити до заробітку місяця, в якому вона нарахована при розрахунку податків, фондів, среднього заробітку» перейменовано на «Премію відносити до заробітку місяця, в якому вона нарахована при розрахунку податків, фондів».

60. СОІД №1346958. Параметри / Налаштування / Довідники/ Звання: В довіднику додано поле «Звання для ЄСВ». В це поле потрібно вносити відповідне звання з системного довідника військових звань.

61. СОІД №1353108. Оновлено системний довідник військових звань, аналогічно довіднику у М.Е.ДОК.

62. СОІД №1353870. В налаштуванні звіту ЄСВ на закладці «Військовозобов’язані» додано радіокнопку для визначення поля БД з якого вибирати військове звання у таблицю 5 звіту по ЄСВ: «Вибір звання» із закладки «Військовий облік» або із особового рахунку працівника. Із закладки «Військовий облік» поле «Звання для ЄСВ» вилучено.

63. СОІД №1297716. Якщо в налаштуванні ВО МР 117 «Відрядження» на закладці «Середній заробіток» включено параметр «Включати заробіток внутрішнього сумісника», то для порівняння середнього заробітку та планового, в плановий заробіток додається плановий заробіток внутрішнього сумісника.

64. СОІД №1356792. У модулі «Єдиний соціальний внесок» створено звіт R330_005.RPF (FR Єдиний соцiальний внесок Таблиця 1 (з 08/2018)) 

65. СОІД №1356798. У модулі «Єдиний соціальний внесок» створено звіт R330_006.RPF (FR Єдиний соцiальний внесок Таблиця 4 (з 08/2018)) 

66. СОІД №1356810. У модулі «Єдиний соціальний внесок» створено звіт R330_007.RPF (FR Єдиний соцiальний внесок Таблиця 5 (з 08/2018))

67. СОІД №1356822. У модулі «Єдиний соціальний внесок» створено звіт R330_008.RPF (FR Єдиний соцiальний внесок Таблиця 6 (з 08/2018)).

68. СОІД №1356828. У модулі «Єдиний соціальний внесок» створено звіт R330_009.RPF (FR Єдиний соцiальний внесок Таблиця 7 (з 08/2018)).

69. СОІД №1354404. Якщо у місяці прийняття або звільнення працівник знаходився у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацював всі робочі дні звітного місяця, які передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із законодавством і його доход не перевищує мінімальної зарплати, то проводиться донарахування фонду до мінімальної зарплати. В попередніх версіях донарахування проводилось лише за умови відпрацювання повного календарного місяця.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

70. СОІД №1348602. Реалізовано використання полів структури в програмі користувача для друку наказу за типовою операції 019 «Вихід із відпустки по догляду за дитиною»:

Основний (заміщається) працівник- Номер Особової Картки LK_OSN_NMR

Основний (заміщається) працівник - Табельний номер LK_OSN_TN

Основний (заміщається) працівник – Прізвище Ім`я По-батькові LK_OSN_FIO

Основний (заміщається) працівник - Прізвище Ім`я По-батькові (Знахідний) LK_OSN_FIO_V

Основний (заміщається) працівник - Прізвище Ім`я По-батькові (Давальний) LK_OSN_FIO_D

Основний (заміщається) працівник - Прізвище Ім`я По-батькові (Родовий) LK_OSN_FIO_R

Основний (заміщається) працівник - Прізвище Ім`я По-батькові (Орудний) LK_OSN_FIO_T

71. СОІД №1350258. 1) У структуру полів програми користувача для друку наказу додана група «Поля ПІБ, посада, підрозділ» з полями:

Посада (найменування) AG_DOL_N

Посада (родовий) AG_DOL_R

Посада (давальний) AG_DOL_D

Посада (знахідний) AG_DOL_V

Посада (орудний) AG_DOL_T

Підрозділ (найменування) AG_PDR_N

Підрозділ (родовий) AG_PDR_R

Підрозділ (давальний) AG_PDR_D

Підрозділ (знахідний) AG_PDR_V

Табельний номер AG_TN

ПІБ AG_FIO

ПІБ (родовий) AG_FIO_R

ПІБ (давальний) AG_FIO_D

ПІБ (знахідний) AG_FIO_V

ПІБ (орудний) AG_FIO_T

2) Створена функція, яку можна використовувати в програмі користувача для друку наказу - KDPRK_GET_EMPLOYEE_INFO (UF_READFIELD («KdrZTO", "U_Zamina", KDP_OPR_ID)). Ця функція дозволяє зчитати дані з поля користувача, яке підключено до типової операції. Де "U_Zamina" в прикладі - це назва поля користувача. Якщо до поля користувача підключений довідник працівників, то за допомогою даної функції за табельним номером буде зачитуватися ПІБ, посада, підрозділ обраного працівника - використовувати поля із нової групи.

72. СОІД №1347588. Реалізовано в наказах з типовими операціями 091 «Оплата донорських днів», 036 «Надати день відпочинку» контроль за датами надання вихідного дня по донорським і за роботи в вихідн. / святк. дні на перетин з вже наданими днями, з відпусткою, відрядженням, лікарняними.

73. СОІД №1348170. У розділі особової картки / особового рахунку «Підвищення кваліфікації», при створенні / редагуванні запису, в полі «Програма» реалізована можливість додавати записи в довідник безпосередньо з даного розділу.

74. СОІД №1352538. У розділі особової картки / особового рахунку «Підвищення кваліфікації» додані нові поля:

- «Валюта договору», до якого підключений довідник «Види валют». При створенні нового запису за замовчуванням проставлено значення виду валюти з картки підприємства.
- «Відповідальна особа», до якого підключений довідник «Список працівників». 
Також в розділі додана закладка «Вкладення» для можливості завантажити і зберігати документи, які відносяться до підвищення кваліфікації, наприклад договір. 
Додані поля Валюта договору, Валюта договору (Код), Відповідальна особа, Відповідальна особа (Таб.номер) в структуру вихідних реквізитів реєстру особових карток №27 «Реєстр особових карток - Підвищення кваліфікації», №54 «Реєстр особових карток - Універсальний реєстр», реєстру особових рахунків №41 «Реєстр особових рахунків - Підвищення кваліфікації».

75. СОІД №1357980. Додано в структуру видів реєстру в особових картках №10 «Реєстр особових карток - Надані відпустки», №54 «Універсальний реєстр», в особових рахунках №24 «Реєстр особових рахунків - Надані відпустки» поле «Надана мат. допомога». Інформація зачитується з розділу особової картки/особового рахунку / Відпустки / Надані відпустки.

76. СОІД №1355106. У наказі з типовою операцією 018 «Зміна прізвища» реалізовано автовідмінювання за відмінками нового прізвища. В картці підприємства повинен бути включений параметр «Автовідмінювання» та вказана мова діловодства.

77. СОІД №1353684. Реалізована функція автовідмінювання в разі, якщо ПІБ набрані великими літерами в наказі на прийом, при створенні картки, виконанні спецфункцій «Провідмінювати ПІБ працівників». Перед виконанням спецфункції потрібно очистити поля ПІБ по відмінкам, якщо вони були заповнені раніше в картці працівника. В картці підприємства повинен бути включений параметр «Автовідмінювання» та вказана мова діловодства.

78. СОІД №1332030. Облік кадрів / Планування / Графік відпусток - в документ графіка відпусток на поточний рік додається запис по працівнику, який прийнятий протягом цього року. Запис відображається синім кольором, відпустка не планується, вказується тільки відпускний період. Користувач має можливість запланувати відпустку новому працівнику, відкоригувавши запис.

79. СОІД №1346568. Для мультифірмових баз в налаштуванні форми друку наказів, розпоряджень і витягів з них передбачена відмітка для окремих структурних одиниць або спільне використання звітів. Облік кадрів / Параметри / Налаштування / Накази - на закладках форми друку по F4 потрібно відкрити вікно зміни форми звіту і вказати для якої структурної одиниці буде доступний даний звіт. У разі якщо структурна одиниця не вказана, тоді дана форма друку буде доступна для всіх.

80. СОІД №1344726. 1) Облік кадрів / Параметри / Налаштування / Типові операції. При створенні нового, редагуванні існуючого запису типової операції у вікні «Вибір реквізитів» реалізована можливість комбінацією клавіш Alt + зазначити все. Відповідно, комбінацією клавіш Alt - зняти відмітку з усіх реквізитів.

2) Облік кадрів / Параметри / Налаштування / Параметри / Особова картка / розділи Загальні відомості і Освіта - налаштування обов'язковості полів заповнення - реалізована можливість комбінацією клавіш Alt + зазначити все. Відповідно, комбінацією клавіш Alt - зняти відмітку з усіх реквізитів.

81. СОІД №1358040. Була доопрацьована функція GET_ADDSTG_LEN. Для її роботи необхідно спочатку позиціонуватись на запис працівника, а сама функція запише результат у змінні LK_ADDSTG_Y, LK_ADDSTG_M і LK_ADDSTG_D - ​​кількість років, місяців і днів стажу відповідно. Функція приймає два аргументи: 1) код додаткового стажу; 2) дата, на яку виконується розрахунок. Приклад роботи функції:

BPRO.LS_FIRST();

BPRO.GET_ADDSTG_LEN(1, EncodeDate(2018,9,1));

ShowMessage(IntToStr(BPRO.LK_ADDSTG_Y)++IntToStr(BPRO.LK_ADDSTG_M)++IntToStr(BPRO.LK_ADDSTG_D));

BPRO.LS_NEXT();

BPRO.GET_ADDSTG_LEN(1, EncodeDate(2018,9,1));

ShowMessage(IntToStr(BPRO.LK_ADDSTG_Y)++IntToStr(BPRO.LK_ADDSTG_M)++IntToStr(BPRO.LK_ADDSTG_D));

82. СОІД №1355142. 1) Після проведення наказу на повторний прийом (ТО 044 Повторний прийом) у працівника, у якого є картка сумісника, створюється операція переведення на позасписковий склад з дати звільнення.

2) У випадках, коли є картка основного і картка сумісника одного працівника, при проведенні наказу на звільнення основного і при цьому відбувається призначення сумісника основним, тепер формується запис про зміну облікового складу у основного працівника і звільненого (закладка Призначення / переміщення в особовій картці/особовому рахунку).

83. СОІД №1356876. У розділі особової картки / особового рахунку «Договори ЦПХ» додана функція копіювання запису - потрібно на обраному записі договору вибрати в меню Реєстр-Копіювати (або правою кнопкою миші викликати меню команд і вибрати Копіювати F5, або клавішею F5). Виконується копіювання усіх полів, в тому числі полів і реєстрів користувача, крім даних полів Номер договору, Дата договору, Дата початку робіт, Дата кінця робіт. Після копіювання відкривається вікно на редагування.

84. СОІД №1346304. Реалізована типова операція 094 Призначення спеціалізації (категорії).

85. СОІД №1346286. Реалізована типова операція 093 Призначення адмінфункції (адмінпосади).

86. СОІД №1346364. Реалізована типова операція 095 Призначення колегії.

87. СОІД №1346394. Реалізована типова операція 096 Призначення палати.

88. СОІД №1346400. Реалізована типова операція 097 Надання повноваження.

89. СОІД №1346382. Реалізована типова операція 098 Допуск до таємної інформації.

90. СОІД №1332564. При проведенні наказу на прийом, повторний прийом або переведення працівника, якщо в типовій операції включений параметр «Створювати запис в розділі «Трудова діяльність», то програма сформує текст, який буде записаний в поле «Посада» Трудової діяльності. Для цього в реквізитах типових операцій потрібно включити видимість параметру «Повне найменування у трудовій діяльності». При виборі підрозділу в типовій операції, дане поле буде відображати найменування підрозділів в повній ієрархії (в родовому відмінку). Користувач має можливість відкоригувати запис в поле «Повне найменування у трудовій діяльності» і після проведення наказу буде записано в розділ Трудова діяльність в поле Посада. Також створена функція для калькуляції типової операції PDR_SET_FULLNM, яка заповнює поле «Повне найменування підрозділу для трудової діяльності».

 

Управління студентів

Доопрацювання

91. СОІД1355514. Модуль Списки на перерахування. Модуль Платіжні відомості. При формуванні документів на виплату при виборі виду оплати відображаються тільки ті види оплат, які відзначені в модулі Параметри - Налаштування - Довідники - Види оплат.

 

Податковий облік

Доопрацювання

92. СОІД №1358574. У звітах FR374 "Податкова накладна" 374_15.RPF 374_016.RPF додано умову: якщо тип ПН в екранній формі ПНЕ09 і галочка "Зведена", в полях "покупець" ставиться найменування власного підприємства та ІПН 60000000000. Якщо тип ПНЕ09, то заповнюємо поле «покупець» даними контрагента.

93. СОІД №1338732. Реалізована єдине сортування специфікації в податкових накладних і в розрахунку коригування. При передачі в систему M.e.doc розрахунку коригування передаються черговість рядків як в документі в ІС-ПРО.

 

Логістика

Доопрацювання

94. СОІД №1341108. Облік запасів / Розрахунок собівартості запасів / Відомість розрахунку собівартості. У структуру реєстру відомості собівартості додані поля: «Кількість надходження» - sKrtPriQt; «Сума надходження» - sKrtPriSum; «Кількість витрат» - sKrtRasQt; «Сума витрат» sKrtRasSum. У полях підсумовуються значення за документами.

95. СОІД №1346874. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Для документів ВдОрд та АктСп в вибір номенклатурних позицій доданий Чек бокс, для можливості вибору в документ усієї кількості, доступного на картці. Додавання в документ виконується по позиціях без необхідності введення кількості в модифікації рядка документа.

96. СОІД №1283202. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізована можливість відображення карток групи місць зберігання. У структуру реєстру додані поля «Найменування складу», «Найменування групи місця зберігання», «Код групи місця зберігання», «Мат.відп.особа», «Код мат.відп.особи», «Підрозділ», «Тип складу». У режимі Група місць зберігання картки доступні тільки на перегляд.

97. СОІД №1347330, 1360818. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізована можливість формувати звіт "Акт списання" R864_016RPF формування з Видаткового ордера. В шапку звіту виведено поля "Основний рахунок" та "Кореспонденський рахунок" з проводки по документу.

98. СОІД №1354086. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШБП. Реалізовано звіт R678_012.RPF "Інвентарні картки - стікери". Звіт формується з документу руху за операцією Введення в експлуатацію.

99. СОІД №1345854. Імпорт / Універсальний імпорт / Облік запасів. Доопрацьовано імпорт «Інвентаризаційний опис запаси в дорозі». В результаті імпорту документи руху і картки в місцях зберігання будуть створені, відповідно коду складу в файлі.

100. СОІД №1355898 Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Інвентаризаційний опис запаси в дорозі. Додані додаткові перевірки для виведення повідомлення в протоколі.

101. СОІД №1344648. Облік закупок/Акти приймання робіт. Реалізована можливість формування одного акту на підставі декількох рахунків. В реєстр Актів приймання робіт додано пункт меню Реєстр/Формування на підставі/ Рахунків до сплати Ctrl+Ins. Відкривається вікно вибору рахунків. За відміченими рахункам буде сформований один акт приймання робіт.

102. СОІД №909240. Облік закупок, Облік збуту/Замовлення, Рахунки, Накладні, Рахунок-накладні, Акти, Накладні на повернення. Реалізована можливість блокування полів та реєстрів користувача. В калькуляцію документа (в групу полів «Системні змінні документа») додано змінну «DC_UsrFieldEdt» - «Блокування полів та реєстрів користувача». Блокування полів та реєстрів користувача відбувається за умови надання цій змінній значення «1».

103. СОІД №1333236. Облік закупок, Облік збуту/Рахунки, Накладні, Рахунок-накладні, Акти, Накладні на повернення. Реалізовано блокування полів користувача номенклатурної картки, у вікні модифікації рядків документів, за умови відсутності у користувача доступу до редагування номенклатури.

104. СОІД №1342554. Облік закупок, Облік збуту/Рахунки, Накладні, Рахунок-накладні, Акти. Функції/Загальносистемні/Інші функції: реалізовано функцію «Програма калькуляції документа» (передусім для роботи з «Конструктором»). Функція запускає калькуляцію вказаного документа через подію «DC_cEXTCALLCALC» - «Зовнішній виклик калькуляції» із зазначенням «CdDoc» – код документа та «RcdDoc» – ID документа.

105. СОІД №1348392. Облік збуту/Акти виконаних робіт. Реалізовано збереження обраного журналу у вікні вибору рахунків після перезапуску ІС-ПРО.

106. СОІД №1357014. Облік збуту/Розпорядження на відпуск зі складу. Реалізовано функцію запуску події користувача за комбінацією клавіш Alt+U з реєстру і документу.

107. СОІД №1353246. Логістика/ Облік закупок/ Замовлення постачальнику. Тільки для Замовлень постачальнику с типом підстави «План закупівель». Реалізовано:

Зміна кількості матеріалу тільки по пункту «Коригування зв’язку з заявкою» меню Правка при цьому відкривається екранна форма «Коригування зв’язку з заявкою на закупівлю», на якій відображено перелік рядків із Заявок на закупівлю. (Див. СОІД №1353246);

На формі «Модифікація рядка документа» (виклик по кнопці F4) заборонено змінювати кількість (в основній та додатковій ОВ) і ОВ кількості, інші реквізити форми змінювати дозволено.

108. СОІД №1353258. Логістика/ Облік закупок/ Замовлення постачальнику/ меню «Правка»/ пункт «Коригування зв'язку з заявкою». Для Замовлень постачальника з типом підстави «План закупівель», розроблена нова екранна форма «Коригування зв'язку з заявкою на закупівлю». Дана форма призначена для коригування (додавання/ видалення/ зміни) замовленої кількості по позиціях Заявок на закупівлю з прив'язкою до рядка специфікації Замовлення постачальнику, при цьому рядки за якими відбулося коригування кількості виділяються іншим кольором, а рядки, за якими користувач встановив в стовпці «Кількість встановлена» значення = 0 виділяються червоним кольором (дані рядка не будуть враховані в поточному рядку Замовлення постачальнику).

 

Планування закупівель

Розробка

109. СОІД №1346820.

- Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю/ меню «Сервіс». Додано пункт «Налаштування» і параметр «Закупівельна організація за замовчуванням». При створенні нової Заявки на закупівлю (тільки по Ins) встановлюється значення параметра «Закупівельна організація» з даного Налаштування.

- Загальні довідники/ Структура організації/ Закупівельні організації. У Мультифірмовій базі реалізований контроль при збереженні даних довідника «Закупівельні організації»: автоматично знімається ознака «Активна», якщо до поточної Закупівельної організації не прив'язана жодна структурна одиниця.

110. СОІД №1342410. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Додано новий статус заявки «Закрита».

Проставлення статусу «Закрита»

- якщо попередній статус Заявки на закупівлю був «В роботі»/ «На затвердження» - змінити статус можна тільки з реєстру Заявок на закупівлю, і тільки користувачу, у якого є доступ на зміну даних у поточному журналі.

- якщо попередній статус Заявки на закупівлю був «Затверджена» - змінити статус можна тільки з реєстру Заявок на закупівлю, і тільки користувачу, у якого є права доступу на «Право редагування даних закупівлі в «Заявках на закупівлю» або «Право на затвердження для документа «Заявка на закупівлю».

- якщо попередній статус Заявки на закупівлю був «Включена до плану»/ «Закупівля»/ «Отримання»/ «Виконана»- змінити статус можна тільки з Плану закупівель на закладці «Заявка».

Зняття статусу «Закрита»

- якщо до проставлення статусу «Закрита» Заявка на закупівлю не була включена ні до одного з Планів, то проставиться статус «В роботі»;

- якщо до проставлення статусу «Закрита» Заявка на закупівлю була включена до Плану проставиться статус:

 - «Включена до плану» - включена в План і відсутні документи закупівлі;

 - «Закупівля» - якщо хоча б по одній позиції Заявки на закупівлю є документ закупівлі;

 - «Отримання» - якщо хоча б по одній позиції Заявки на закупівлю є ордер;

 - «Виконана» - якщо по всіх позиціях Заявки на закупівлю є ордера.

Особливості роботи з Заявками на закупівлю зі статусом «Закрита»

При проставленні статусу «Закрита» в поле «До замовлення» на всі позиції проставляється значення = 0. Усі дані Заявок на закупівлю стають неактивними для зміни (змінити можна тільки статус). У Плані закупівель рядки Заявок на закупівлю зі статусом «Закрита» недоступні для вибору і зміни.

111. СОІД №1349682. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Додано новий реквізит «Склад» і підключена калькуляція до полей: «Код складу» (на перегляд і на зміну) і «Найменування складу» (на перегляд).

112. СОІД №1356228. Додана можливість вибору полів користувача документа Заявка на закупівлю в призначений для користувача реєстр для:

- Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. У видах реєстру Заявки на закупівлю (Alt + 1) / за специфікацією (Alt + 2);

- Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ План закупівель. На закладці «Заявки» (верхній реєстр) і на закладці «Специфікація» (нижній реєстр)

113. СОІД №1346682. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ План закупівель/ закладка «Заявки» (нижній реєстр), закладка «Специфікація» (нижній реєстр), екранна форма «Формування документа закупівлі». Додано поле «Видано», зроблено редагованим поле «Ціна до замовлення» (верхній реєстр).

 

Конструктор

Доопрацювання

114. СОІД №1352766. Реалізовано експорт-імпорт модулів, створених в Конструкторі, разом з файлами, які впливають на його працездатність (описів таблиць, шаблонів реєстрів і т.і.). З цієї цілю в інтерфейс модуля додані засоби, що описують файли, які формують його структуру, включаючи імена файлів і шляхи, по яких вони розташовані. Дозволено використовувати тільки каталоги, що належать серверної частини ІС-про.

Додана графічна кнопка "Структура" у формі "Коригування", яка відкривається при виклику на редагування модуля в "Конструкторі".

У верхнє спадаюче меню "Реєстр" Конструктора додані пункти "Експорт модуля" та "Імпорт модуля", при виборі яких відбувається, відповідно, експорт модуля з файлами, описаними за допомогою структури, або його імпорт з файлами. Файли автоматично розміщуються у відповідні каталоги нової серверної частини IS-pro.

Зауваження:

 
 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

115. СОІД №1322856. Картотека автотранспорту. Закладку Ремонти в картці транспортного засобу переведено на XML реєстр.

116. СОІД №1347558. Довідник маршрутів. На панель задач довідника маршрутів додана іконка «Поля користувача». У структуру реєстру довідника маршрутів додана група полів користувача.

 

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

117. СОІД №1348104. Облік комунальних послуг/Оплата комунальних послуг. Заблокована можливість видалення оплат закритих періодів, тобто оплат, у яких дата (місяць) надходження платежу, менше поточного періоду нарахувань. Для таких ситуацій відображається попереджувальне повідомлення.

118. СОІД №1351920. Облік комунальних послуг/Оплата комунальних послуг. Заблокована можливість внесення (в тому числі імпортувати) та редагувати (видаляти, змінювати, довносити по одній з послуг по Ф4) оплати в закриті періоди, тобто оплати, у яких дата (місяць) надходження платежу, менше поточного періоду нарахувань. Для таких ситуацій відображається попереджувальне повідомлення.

119. СОІД №1347732. Облік комунальних послуг/Оплата комунальних послуг. В перелік полів для налаштування шаблону імпорту оплат додане поле для оплат по послугам з методом Полів.

120. СОІД №1353558. Облік комунальних послуг/Оплата комунальних послуг/Вид - Оплата комунальних послуг (пачками). Оптимізований функціонал внесення оплат в режимі «пачка». Також додана можливість формування та видалення пачки із реєстру пачок.

121. СОІД №1348080. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Картка лічильника. Заблокована можливість створення квартирного лічильника МЗК (метод – опалення, підметод – МЗК). При намаганні зберегти таку Картку лічильника, відображається попереджувальне повідомлення.

122. СОІД №1354776. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Картка лічильника. Заблокована можливість внесення в Картці лічильника в поле Початкові показники значення 0. Для таких ситуацій відображається попереджувальне повідомлення. Точність Начальних показників, що вносяться – така сама як і в налаштуваннях номенклатури послуги, для якої створюється лічильник.

123. СОІД №1349496. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Картка лічильника. При наявності сформованих рахунків на оплату в закритих періодах, заблокована можливість редагувати базові параметри Картки лічильника.

124. СОІД №1349820. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Картка лічильника. В Картці лічильника для поля Дата демонтажу реалізовані перевірки для дати, що вноситься, поточний період нарахувань та наявність сформованих рахунків. За результатами перевірки відображається повідомлення.

125. СОІД №1353558. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Вид – архівні/Реєстр. В меню додана позиція для відновлення знятого з обліку (помилково) лічильника – в результаті лічильник відновлюється з попередніми даними (датою повірки, початковими показниками, датою встановлення на облік). Даний функціонал доступний також з Особового рахунку/Картка квартири/Лічильники.

126. СОІД №1350180. Облік комунальних послуг/Налаштування/Параметри. Додана ознака «Вести облік пені», який визначає, що для даної СО необхідно застосовувати механізм розрахунку пені.

127. СОІД №1350198. Облік комунальних послуг/Довідники/Номенклатура/Налаштування. При увімкнутої ознаці «Вести облік пені» (Облік комунальних послуг/Налаштування/Параметри – доопрацювання 1350180) в Картці номенклатури будуть доступні для внесення параметри, що використовуються для певної послуги при розрахунку пені.

128. СОІД №1346964. Облік комунальних послуг/Особові рахунки. Реалізований системний Звіт про результати імпорту субсидій RU31_007.UPF, в якому відображаються особові рахунки, по яким за результатами імпорту субсидій не записалися в особові рахунки суми субсидій.

129. СОІД №1348152. Облік комунальних послуг/Рахунки за комунальні послуги/Рахунок-специфікація/Послуги. В полі Борг відображається Сальдо по всім послугам на початок періоду нарахувань, за який сформований рахунок (таке саме значення як в полі Сальдо на закладці Рахунки за ком послуги в Особовому рахунку).

130. СОІД №1348152. Облік комунальних послуг/Рахунки за комунальні послуги/Рахунок-специфікація/Послуги. В перелік полів для налаштування користувацького виду реєстру додані поля «корегувальна субсидія» та «початковий залишок».

131. СОІД №1351968. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Рахунки за ком.послуги. В системний вид реєстру додане поле "Корегувальна субсидія" для відображення сум корегувальної субсидії – та, що прийшла/призначена в поточному періоді ЗА попередній період.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

132. СОІД №1347630. Імпорт / Універсальний імпорт / Облік запасів / Довідник номенклатури. Збільшено поле шифр одиниці виміру E_NOM_EI до 10 знаків.

133. СОІД №1337796. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Облік кадрів і заробітної плати - доопрацьовано протокол імпорту для мультифірмових баз при імпорті картотеки особових рахунків / особових карток. Раніше протокол видавав інформаційне повідомлення в разі, якщо в структурній одиниці (далі СО), в якій проводиться імпорт не знайдені підрозділи, зазначені в файлі імпорту. Але імпорт карток все одно виконувався, після імпорту в картках поле «Підрозділ» відповідно не заповнювався. Наразі виконали доопрацювання по протоколу: якщо виконується імпорт в одній СО, але в файлі імпорту присутні дані підрозділів, які відносяться до інших СО, то програма аналізує відповідність СО та підрозділів, виконує імпорт і вказує у протоколі лише ті підрозділи, які не знайдені ні в одній СО.

134. СОІД №1353684. Реалізована функція автовідмінювання в довіднику посад, довіднику професій у разі, якщо назви набрані великими літерами. У картці підприємства повинен бути включений параметр «Автовідмінювання».

135. СОІД №1352172. Картка підприємства. В поле «Вид діяльності» додано нове значення «Освітня діяльність».

136. СОІД №482226. Довідник контрагентів. XML реєстр адрес картки контрагента доповнено можливість створення контактних осіб.

137. СОІД №1362666. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Довідники / Список підрозділів - встановлений контроль на перевірку вже існуючого коду підрозділу в системі і коду у файлі імпорту, щоб уникнути дублювання кодів в програмі.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

138. СОІД №1350174. Для користувацьких видів реєстрів реалізована можливість додавання логічного умови «І». Дана вкладка фільтра працює НЕ як окрема умова серед інших, а як умова «І», яка має увійти в кожен зі створеного фільтра «АБО», існуючий в даному реєстрі.

139. СОІД №1361790. Доопрацьовано механізм протоколювання подій. Список всіх пунктів протоколювання виведений на форму "Параметри системи". З'явилася можливість вибирати потрібні для протоколювання події. Для налаштування протоколу додані додаткові пункти протоколювання:

- Вхід в підприємство;

- Вхід в структурну одиницю;

- Вилучення підприємства;

- Відкриття документа;

- Редагування документа;

- Створення документа;

- Видалення документа;

- Закриття документа;

- Передача до M.E.DOC;

- Прийом з M.E.DOC;

- Експорт в Excel.

Події нового протоколу виводяться в "Системний журнал" в меню "Параметри" модуля "Параметри системи".

Якщо подія супроводжувалася зміною полів в БД (наприклад, при редагуванні документа), то запис в протоколі містить в собі інформацію про зміни:

опис зміненого поля, вид операції, старе і нове значення.

При роботі будь-якого модуля передбачена можливість виклику протоколу подій для цього модуля сполученням клавіш Shift + F12.

140. СОІД №1365372. Графічні схеми бізнес-процесів, які були збережені у старому форматі (зі старими значками) тепер завантажуються з відображенням нових малюнків.