Випущено пакет оновлень 7.11.031

 

Грошові засоби

Доопрацювання

1. СОІД №1335330. Управління фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами / Реєстр зобов'язань (Україна) / Платіжні документи. Реалізовано можливість друку платіжних доручень, звіт R037_004 «Платіжне доручення (казначейство)», вивантаження в dbf файл платіжних доручень, звіт R053_004.RPF «Реєстр платіжних доручень».

2. СОІД №1364610. Управління грошовими коштами / Налаштування. Реалізовано в українському інтерфейсі кнопка «видалення документів». Реалізовано по клавіші F3 відкриття вікна «Елементи програми».

3. СОІД №1241604. Клієнт-банк. В елементи програми на закладку Поля, в розділ «Константи типів банк.док.ІС-ПРО» доданий новий тип «Зарахування купленої валюти» CCBN_ZVCV. У вікні виписки банку по операції «Зарахування купленої валюти» додано поле «Призначення».

 

Облік договорів

Доопрацювання

1. СОІД №1379160. Налаштування. Довідники. Додана можливість створення, зміни, видалення в довіднику Коефіцієнтів індексації. Додатково додана перевірка, якщо запис використовується його змінити чи видалити не можна.

2. СОІД №1213692. Картотека обліку договорів. Реалізовано вид реєстру «Операції за договорами». Реєстр можна запустити по комбінації клавіш Alt + 2 або Вид / Реєстр угод. У структуру реєстру додані група полів «Реквізити договору», «Реквізити угоди» і поля користувача угоди. Додатково додана можливість відкриття картки угоди по F4 (по подвійному кліку миші і Enter відкривається картка договору) і видалення по F8.

3. СОІД №1368636. Картотека обліку договорів. Закладка Розрахунки. У структуру реєстру додано поле «Операція». В поле виводитися найменування операції договору, до якої прив'язаний документ.

4. СОІД №1371720. Картотека обліку договорів. Картка договору. Реалізовано запам'ятовування реєстру користувача довідника об'єктів оренди при відкритті з картки договору і картки операції.

5. СОІД №1371840. Картотека обліку договорів. Картка договору. Реалізовано відкриття довідника об'єктів оренди на тому рівні, де знаходиться об'єкт оренди, обраний раніше в картці договору.

6. СОІД №1310700. В калькуляцію специфікації договору додано група функцій, для отримання даних картки об'єкту оренди, «Функції довідника Об'єкти оренди» та поле «ІД об'єкта оренди».

7. СОІД №1375644. У звіт «FR Експорт для Є-дата» (R302_007.RPF) додано параметр «Використовувати дату документу в імені файлу». Параметр працює тільки для вивантаження специфікації за договорами та актами / накладними, всі інші вивантаження працюють, як і раніше, на поточну дату і з часом. Якщо параметр встановлено, то вивантаження проводитися на дату документа та без вказівки часу. Параметр розташований відразу під полем вибору каталогу для збереження файлу.

8. СОІД №1372554. Облік розрахунків за договорами. Звіт «FR Акт звірки в розрізі договорів» (R393_013.RPF). Реалізовано переклад в залежності від мови інтерфейсу.

9. СОІД №1387290. Довідник об'єктів оренди, вкладка Грошова оцінка. При створенні картки грошової оцінки в поле «Коефіцієнт індексації» проставляється актуальний коефіцієнт зі довідника Коефіцієнтів індексації грошової оцінки. Реалізовано механізм перерахунку поля «Грошова оцінка» в залежності від базової вартості і коефіцієнтів Кф, Км2, Км3, Коефіцієнту індексації.

10. СОІД №1364544. Облік розрахунків за договорами / Групове формування рахунків за штрафними санкціями (комбінація клавіш Shift + Ctrl + Y). У параметри при формуванні рахунків за штрафними санкціями додано параметр «На дату оплати рахунку». При встановленому параметрі періодом для розрахунку пені буде період від дати оплати, встановленої в рахунку, до дати нарахування пені.

11. СОІД №1371660. Облік розрахунків за договорами / Групове формування рахунків за штрафними санкціями (комбінація клавіш Shіft + Ctrl + Y). Доопрацьовано механізм формування рахунків по пені. Розрахунок пені не буде проводитися за рахунками, які повністю і в установленій термін оплачені. У разі часткової оплати пеня розраховується на суму несплати за рахунком. У разі якщо рахунок повністю оплачений, але не в установлений термін то пеня буде розрахована на суму несплати, за період до дати фактичної оплати.

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

1. СОІД №1372554. Взаєморозрахунки з контрагентами. Звіт FR «Акт звірки в розрізі договорів» (R393_013 RPF). Реалізовано переклад в залежності від мови інтерфейсу.

2. СОІД №1388220. Реєстр зобовязань. В звіт 1364 FR Реєстр фiнансових зобовязань (01/01/17) з експортом в dbf (RD64_001) при виконанні експорту до казначейства додана перевірка заповнення обовязкових полів. 

3, СОІД №1360584. Реєстр зобовязань. В звіт 1330 FR Реєстр зобовязань (01/01/17) з експортом в dbf (RD30_002) при виконанні експорту до казначейства додана перевірка заповнення обовязкових полів. 

4. СОІД №1376982. Реєстр зобовязань. Додано контроль не перевищення суми платіжного доручення суми фінансового зобовязання.

 

Головна книга

Доопрацювання

1. СОІД №1371234. Меморіальні ордери. У налаштуваннях ордера в полях "Рахунки ордера", "Рахунки других записів", "Виключити кор. рахунки" додана можливість виключати рахунок по відмітці у довіднику.

2. СОІД №1377234. Меморіальні ордери. У звіти FR «Меморіальний ордер №1-авт 2017 (вал.)» (R816_021.RPF), FR «Меморіальний ордер №2-авт 2017 (вал.)» (R816_022.RPF) і FR «Меморіальний ордер №3-авт 2017 (вал.)» (R816_023.RPF) додано вивід гривневого еквівалента для проводок переоцінки.

3. СОІД №1357788. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморіальний ордер №13-авт 2017» (R816_036.RPF), FR «Меморіальний ордер №14-авт 2017» (R816_006.RPF) і FR «Меморіальний ордер №17-авт 2017» (R816_019.RPF) в діалоговому вікні змінено формат дати; додано параметр: «Виводити аналітику по КПКВ, КЕКВ» и поля для ввода «Рівень КПКВ», «Рівень КЕКВ», при встановленому параметрі під таблицею напроти рахунка виводиться аналітика КПКВ і КЕКВ; в формі звіту залишено місце для вводу дати і кількості додатків вручну; змінено формат підписів.

4. СОІД №1314990, 1373142, 1373148. Меморіальні ордери. Оптимізовано механізм формування звітів FR «Меморiальний ордер №4-авт (вал.)» (R816_011.RPF), FR Меморiальний ордер №6-авт (вал.)» (R816_029.RPF), FR «Меморiальний ордер №8-авт (вал.)» (R816_047.RPF); в діалоговому вікні змінено формат дати; додано параметр: «Виводити аналітику по КПКВ, КЕКВ», при встановленому параметрі під таблицею напроти рахунка виводиться аналітика КПКВ і КЕКВ; в формі звіту залишено місце для вводу дати і кількості додатків вручну; змінено формат підписів.

5. СОІД №1371552. Звіти. У звіт FR «Шаблон для журнала-ордера или ведомости» (R912_002.RPF) додано параметр «Печать на одну страницу». При встановленому параметрі та експорті звіту в Excel, звіт експортується на одну сторінку.

6. СОІД №1377150. Звіти. Змінені рахунки для виводу сум у звіті FR «Протокол інвентаризаційної комісії» (R816_064.RPF).

7. СОІД №1381446. Звіти. Реалізовано звіт FR «Внутрівідомча передача матеріалів і ОС» (R816_051.RPF).

8. СОІД №1384572. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморіальний ордер №4-авт 2017» (R816_004.RPF), FR «Меморіальний ордер №6-авт 2017» (R816_010.RPF) і FR «Меморіальний ордер №8-авт 2017» (R816_012.RPF) при ввімкненому параметрі «Виводити аналітику по КПКВ, КЕКВ» і при відсутності кода КПКВ, код КЕКВ виводиться.

9.СОІД №1358610. В налаштування виду реєстра (V049_2_001.XML) додано реквізити Аналітика по Дебету (tmEntry_AnlDt) і Анатиліка по кредиту (tmEntry_AnlKt).

10. СОІД №1357848. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «11-ОЗ» та звіт «FR Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» (R372_176. RPF). Наказ Держстату України №321 від 24.10.2013.

11. СОІД №1362894. Регламентована звітність. У звіті «FR Дод.19 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість 10/13 Наказ 44UA» (R372_147.RPF) додана можливість вибору «Території»: «район» або «юридична адреса», додана можливість формування звіту за період: «квартал» або «рік», «Установа» обирається із Довідника Структурні одиниці в називному відмінку, «Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету» обирається із Довідника Коди бюджетної класифікації, посада «Керівник» обирається із поля «Керівник організації» Довідника Структурні одиниці, посада «Головного бухгалтера» обирається із поля «Керівник фін.служби організації» Довідника Структурні одиниці.

12. СОІД №1362900. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR 2-дс Звіт про фінансові результати» (R372_222.RPF). Замінено відображення періоду, за який подається звіт, на квартал. Посада «Керівник» обирається із поля «Керівник організації» Довідника Структурні одиниці. Посада «Головного бухгалтера» обирається із поля «Керівник фін.служби організації» Довідника Структурні одиниці.

13. СОІД №1383306. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR Ф№2д,м Звіт про надходження та виконання загального фонду Наказ №712» (R372_330.RPF). Дані в колонці «Залишок на кінець звітного періоду (року)» в друкованій формі відображаються із розрахунку.

14. СОІД №1382976. Регламентована звітність. Реалізована можливість заповнення реквізитів аналітики рахунків, що використовуються в шаблонах форм регламентованої звітності. Реквізит аналітики додається користувачем в довідник за наступним правилом:

- код запису довідника - довільний;

- найменування вводиться у вигляді: символ $ + змінна + символ $ + довільний опис змінної.

Наприклад, в системний довідник Кодів бюджетної класифікації додаємо запис з кодом "КРК" та найменуванням "$КРК$ КПКВ". В налаштуванні шаблона форми, замість явного значення коду реквізиту аналітики (тобто замінюємо код "1201010… " на "КРК "$КРК$ КПКВ" ), обирається цей запис. При створенні розрахунку по цьому шаблону в таблиці змінних параметрів задається потрібне значення коду аналітики (код "1201010… "). Реквізитів що додаються може бути довільна кількість (Наприклад, код коштів, код КПКВ, код Доходів бюджету (Джерела фінансування) для бюджетних форм).

15. СОІД №1384206. Відомості аналітичного обліку. В окні розрахунку відомості додана можливість в полі Період задати новий період, а в поле Відомість – задати нові параметри налаштування відомості. Після потрібно запустити перерахунок відомості (комбінація клавиш Ctrl+F2). Після виходу із розрахунку, система запросить підтвердження збереження копії з новим налаштуванням.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

1. СОІД №1331922. Кошторис і план асигнувань. Фінансове планування та аналіз / Налаштування, на закладці Довідники доданий новий довідник «Підстава / Зміна кошторису» для заповнення відповідного поля в документі Довідка зміни кошторису.

2. СОІД №1378614. Кошторис і план асигнувань. При формуванні на закладці Реєстр кошторисів файлу для казначейства за допомогою операції меню Експорт змін доданий новий параметр «Формувати тільки по розпоряднику коштів», який дозволяє вивантажити дані по розпоряднику коштів поточного підприємства або структурної одиниці без його підвідомчих організацій.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

1. СОІД №1372686. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Налаштування/ Калькуляція. Актуалізовано набір основних параметрів калькуляції, які визиваються з реєстру для нижчеперелічених документів виробництва: Специфікація на продукцію, Виробниче замовлення, Лімітно-забірна карта, Вимога на відпуск матеріалів, Накладна на повернення матеріалів, Приймально-здавальна накладна, Акт на виробничий брак, Акт на передачу відходів, Накладна на внутрішнє переміщення, Коригуюче списання ТМЦ, Акт виробничої комплектації, Акт виробничої розукомплектації.

Перелік основних полів оброблюємих калькуляцією з реєстру:

- для всіх документів: DC_DocRcd - Rcd документа; DC_DocCD - Код документа; DC_Cmt - Коментар; DC_Dat - Дата;

- для всіх документів за виключенням Специфікації на продукцію: DC_Nmr - Номер;

- для всіх документів за виключенням Специфікації на продукцію та Коригуючого списання ТМЦ: DC_DcTp - Тип документа підстави; DC_OsnCd - Код підстави; DC_OsnRcd - ІД документа підстави; DC_OsnNmr - Номер документа підстави;

- для всіх документів за виключенням Специфікації на продукцію та Виробничого замовлення: DC_PdrCd - Код підрозділу; DC_PdrNm – Підрозділ;

- тільки для Виробничого замовлення та Лімітно-забірної карти: DC_NmrExt - Зовнішній номер;

- тільки для Специфікації на продукцію: DC_CdSpc - Код специфікації; DC_Desіgn - Позначення; DC_RcdNom - ІD номенклатури; DC_NomCd - Артикул; DC_NomNm - Найменування.

2. СОІД №1367502. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Налаштування/ Калькуляція/ Лімітно-забірна карта. Додано обробку події «Переміщення до журналу» та підключені в калькуляцію поля: DC_JrnCd - код журнала; DC_JrnNm - найменування журнала; DC_JurMvCd - код журнала для переміщення; DC_JurMvNm - найменування журнала для переміщення.

3. СОІД №1356780. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Акти виробничої комплектації/ розукомплектації. Додана можливість вибору полів користувача до користувацького реєстру. В документі поля користувача перенесені на закладку «Поля користувача».

4. СОІД №1367940. Облік виробництва/ Планування виробництва/ Зведений план виробництва. Додано інформаційне повідомлення: «Звіт пустий», при відсутності даних для формування звіту: «FR План виробництва на склад R888_001.RPF» и «FR План виробництва на склад+ R888_003.RPF».

5. СОІД №1374750. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Виробниче замовлення/ меню «Документ»/ пункт «Сформувати ЛЗК»/ форма «Формування ЛЗК на виробниче замовлення». Виконана доробка: якщо по поточному Виробничому замовленню у обраному підрозділу немає Лімітно-забірної карти та її період дорівнює або старше періода Виробничого замовлення, то сформувати Лімітно-забірну карту, інакше сформувати пустий документ.

- якщо період ЛЗК дорівнює або більше періода Виробничого замовлення (період визначається по параметру «Дата початку робіт») та по поточному Виробничому замовленню в обраному підрозділі є ЛЗК (не у поточному періоді) - то буде видано повідомлення: «За виробничим замовленням сформовано ЛЗК в періоді ХХХ» і ЛЗК не сформується;

- якщо період ЛЗК дорівнює або більше періода Виробничого замовлення та по поточному Виробничому замовленню в обраному підрозділі є ЛЗК (у поточному періоді) та по ЛЗК відсутні похідні документи - то буде видано повідомлення: «Всі ліміти будуть переформовані заново», «ОК»/ «Скасування», і якщо натиснути «ОК» - то переформувати поточну ЛЗК;

- якщо період ЛЗК дорівнює або більше періода Виробничого замовлення та по поточному Виробничому замовленню в обраному підрозділі є ЛЗК (у поточному періоді) та по ЛЗК є похідні документи - - то буде видано повідомлення: «Переформування неможливо, по ЛЗК є похідні документи» і не переформувати ЛЗК;

- якщо період ЛЗК менше періода Виробничого замовлення - то буде видано повідомлення: «Обрано некоректний період» і не формувати ЛЗК.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

1. СОІД №1374570. Звіти. Прискорена робота звітів груп 725,720,1275,340,718,719, в них відключено зачитку полів користувача.

2. СОІД №1377840. Реалізована функція зачитки полів користувача карточки ОС по ІD картки OS_GET_CRD_UF ( ІD_Картки ).

3. СОІД №1372632. Звіти. Доопрацьовано звіт 528 FR «Ведомость поступления ОС» (R528_001.RPF). В діалогове вікно формування додано чекбокс «Не учитывать документы частичного перемещения», якщо позначка активна, у звіт не будуть включатися документи Часткового переміщення. Доопрацьовано звіт: 526 FR «Ведомость выбытия ОС с детализацией» (R526_014.RPF) додано деталізацію "По инвентарным объектам".

4. СОІД №1368828. Звіти. Переписано на новий функціонал звіт 700 FR «Відомість надходження ОЗ по контрагентах» (R700_004.RPF).

5. СОІД №1370004. Картотека ОЗ. Доопрацьовано звіт 64 FR «ОЗ-9 Інвентарний список ОЗ» (R064_002.RPF) у вікно формування додано чекбокс "Деталізація", якщо позначка активна, у звіті будуть з’являтися підсумки для колонки "Первісна (балансова) вартість" по рівням деталізації та загальний підсумок по всім рівням.

6. СОІД №1366914. Відомість інвентаризації ОЗ. У звітах:

- 868 FR «Інвентаризаційний опис необоротних активів 2015» (R868_021.RPF);

- 868 FR «Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 2015» (R868_022.RPF);

- 869 FR «Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів 2015» (R869_009.RPF);

- 868 FR «Протокол інвентаризаційної комісії 2015» (R868_023.RPF)

реалізована можливість виведення Заступника голови комісії у складі комісії.

7. СОІД №1368648. Картотека ОЗ. Додана обробка вхідного зносу у конвертацію початкових залишків. Запускається по комбінації клавіш Alt+S,Alt+Shіft+O.

8. СОІД №1367280, 1367256, 1367268. Документи руху ОЗ/ Доопрацьовані звіти 663 FR «Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак №818 13.09.2016)» (R663_023.RPF), 645 FR «Акт введення в експлуатацію ОЗ» (R645_023.RPF), 645 FR «Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» (R645_025RPF), 645 FR «Акт приймання-передачі ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» (R645_026.RPF) в діалогове вікно формування звітів додано вибір зі списку «Особа, що затверджує», до якого підключено системний довідник - №1 Працівник, з можливістю вибора значення з нього. У заголовку звіта, ЗАТВЕРДЖУЮ (посада, ініціали та прізвище) буде відображатися посада та ПІБ працівника, якого було обрано у списку вибору

9. СОІД №1364100. Відомість інвентаризації ОЗ. Доопрацьовано зовнішній вигляд звітів: 868 FR «Інвентаризаційний опис необоротних активів 2015» (R868_021.RPF), 869 FR «Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів 2015» (R869_009.RPF), 868 FR «Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 2015» (R868_022.RPF) відповідно до затверджених форм.

10. СОІД №1368294. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіти:

- 645 FR «Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» (R645_025.RPF);

- 663 FR «Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак №818 13.09.2016)» (R663_023.RPF);

- 645 FR «Акт приймання-передачі ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» (R645_026.RPF);

- 663 FR «Акт списання групи ОЗ (Нак №818 13.09.2016)» (R663_024.RPF);

- 663 FR «Акт списання транспортних засобів (Нак №818 13.09.2016)» (R663_025.RPF)

у вікно формування звітів, додано поле введення, зі збереженням параметру- "Висновок комісії", текст, що введено буде відображатися у звітах у рядку "Висновок комісії".

11. СОІД №1377390. Керування періодами. Переміщено кнопку "Відкрити всі періоди" в ліву частину вікна.

12. СОІД №1378974. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіти групи 223:

- 223 FR «Реестр док.движения ОС с проводками и аналитик» (R223_004.RPF);

- 223 FR «Реєстр док. руху ОЗ» (R223_002.RPF);

- 223 FR «Реєстр док. руху ОЗ (повний)» (R223_001.RPF);

- 223 FR «Реєстр док. руху ОЗ з проводками» (R223_003.RPF) для відбору найменувань Типових операцій замінено зв'язок з таблицею OsnMov по полю OSMOV_RcdOp на Srd по полю Srd_RcdTo .

13. СОІД №1355358. Картотека ОЗ. Вид реєстру/ у Вхідні реквізити виду реєстру додано поле ІD картки (OS_Rcd).

14. СОІД №1379700. Картотека ОЗ. Доопрацьовано зовнішній вигляд звіту 101 FR «Типова форма №НА-2 (Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів)» (R101_004.RPF)

15. СОІД №1278882. Звіти. Доопрацьовано звіт 725 FR «Оборотна відомість ОЗ» (R725_003.RPF) у вікно формування звіту додано пункт сортування - "Дата надходження", якщо вибрано даний пункт у сформованому звіті буде відображатися поле Дата надходження.

16. СОІД №1381842 Документи руху ОЗ. Списання/ У заголовок документу додано поле “Контрагент”.

17. СОІД №1385076 Документи руху ОЗ. Зміна вартості/ Доопрацьовано звітFR «Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак №818 13.09.2016)» (R663_023.RPF) для типу документа Зміна вартості.

18. СОІД №1386828 Відомість інвентаризації ОЗ. Доопрацьовано експорт звіту «FR Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів 2015» (R869_009.RPF).

 

Заробітна плата

Доопрацювання

1. СОІД №1363182. По видам оплати за МР 249 «Військові збори» у випадках, коли працівник не мав заробітку не з вини працівника, реалізований розрахунок від окладу \ тарифу відповідно до останнього абзацу пункту 4 Постанови КМУ від 08.02.1995р. №100.

2. СОІД №1370778. Модуль Особові рахунки працівників. В звіті 590 «Звіт про здійснені відрахування та виплати» (R590_020.RPF) доопрацьовано:

якщо на формі звіту не заповнений параметр «Виконавчий документ», в такому випадку в текстовій частині звіту в рядку «назва та реквізити виконавчого документа згідно з постановою виконавця» відображаються дані з постійних утримань особового рахунку працівника за МР 19 Аліменти із поля «Виконавчий лист - Дата – Номер»;

графа таблиці «Дата і номер документа, відповідно до якого перераховані стягнуті кошти» не заповнюється, в даній графі необхідно заповнювати дату та номер платіжного доручення згідно якого перераховані аліменти.

3. СОІД №1372386. Модуль Універсальний документ, Розрахунковий лист. По видам оплати за МР 31 «Матеріальна допомога» виконаний контроль на введення серії та номера свідоцтва про смерть у форматі XNNXXXXXX, де X – римська (І, V, X, L, C, D, M), NN – дві українські літери (верхній регістр), XXXXXX – шість цифр.

4. СОІД №1372368. Модуль Універсальний документ, Розрахунковий лист. По лікарняним листам виконаний контроль на введення серії та номера у форматі NNNXXXXXX, де NNN – три українських літери (верхній регістр), XXXXXX – шість цифр.

5. СОІД №1377408. Модуль Універсальний документ. В звіті 917 «FR CNM. Універсальний документ» (R917_003.RPF) після графи «Дні роб.» додана графа «Сума».

6. СОІД №1368696. В звіт 377 FR «Заява-розрахунок лікарняних ФСС» (377_008.RRF) додана можливість прямого експорта в програму M.E.Doc по коду форми C1100101, C1100201.

7. СОІД №1367316. В файлі експорту форми 1-ДФ та в друкованій формі звіту RG60_004.RPF із кількості працівників виключаються отримувачі аліментів.

8. СОІД №1365930. Доопрацьовано врахування щомісячної премії за фактично відпрацьований час при розрахунку відрядження в місяці вступу.

9. СОІД №1366770. Реалізовано відображення в реєстрах модулів ЄСВ та 1-ДФ та в файлах експорту в форматі XML ІД карт працівників без ІНН. Для 1ДФ формат 9 цифр номера посвідчення (ІД карти). Для ЄСВ формат П+9 цифр номера посвідчення (ІД карти).

10. СОІД №1367232. Реалізовано відображення переміщень внутрішніх сумісників в таблиці 5 звіту по ЄСВ. В формі налаштування звіту по ЄСВ додано закладку "Внутрішні сумісники". На цій закладці потрібно відмітити облікові склади внутрішніх сумісників, які потрібно відображати в табл.5 звіту по ЄСВ. Такі працівники відображаються в табл.5 у разі прийняття, звільнення, зміни посади внутрішніх сумісників з вказаними обліковими складами, з категорією 2 (без трудової книжки) з табельними номерами основних карток.

Якщо в БД присутні внутрішні сумісники, рух яких не потрібно відображати в табл. 5(переміщення, картки з іншим ДФ.), і у них обліковий склад такий-же, як у тих працівників, яких потрібно відображати, то потрібно у довіднику облікових складів створити ще один обліковий склад сумісників і за допомогою коригування картотеки змінити обліковий склад.

11. СОІД №1369476. Якщо премія МР 39 розраховується від фактичного заробітку і

в налаштуванні ВО премії на закладці "Додаткові параметри" включено перерахунок, то при розрахунку лікарняного для включення премії у фактичний доход до дати початку лікарняного не включається сума перерахунку премії а розраховується основна сума премії в пропорції до відпрацьованого часу до дати початку лікарняного. Мається на увазі розрахунок лікарняного у місяці вступу або в наступному за фактично відпрацьований час.

12. СОІД №1367052. Якщо військовий збір МР250 налаштовано по розрахунковому періоду,

то при розрахунку авансу враховується сторно суми військового збору, нарахованого за поточний місяць в попередніх місяцях.

13. СОІД №1368996. У звіт R359_035(1-ПВ квартальна )додана можливість прямого експорту в М.Е.ДОК по коду форми S0301114.

14. СОІД №1367118. Якщо список на перерахування створено з параметром «По вказаним нарахуванням» і по ньому сформовані проводки і перерахування, але він не закритий, то сума виплати не відображається в РЛ на дату формування відкритого списку.

15. СОІД №1368912. У звіт R359_032(1-ПВ терміново-місячна) додана можливість прямого експорту в М.Е.ДОК по коду форми S0301111

16. СОІД №1374660. У звітах R590_001.RPF, R590_010.RPF, R590_024.RPF, R590_032.RPF (довідки по працівнику) додано відображення місяців без заробітку прочерками або нулями.

17. СОІД №1369074. У звітах по ЄСВ R330_005.RPF, R330_006.RPF, R330_007.RPF, R330_008.RPF, R330_009.RPF, R330_010.RPF додана можливість прямого експорту в М.Е.ДОК по коду форми J3040112. Інші форми з’являться автоматично, але створювати кожну таблицю потрібно окремо. Це займає більше часу, ніж імпорт з XML.

18. СОІД №1379418. При закритті документів по нарядам ДФ визначається з налаштування виду оплати.

19. СОІД №1381014. В налаштуванні звіту ЄСВ на закладці "Інше" додано параметр: «Використовувати повну назву посади». Якщо цей параметр включено, то назва посади в табл. 5 звіту ЄСВ вибирається із поля «Повна назва» довідника посад, інакше з поля «Назва».

20. СОІД №1379232. Згідно роз’ясненню https://buhgalter.com.ua/artіcles/zvіtnіst/perevedennya-v-tablіtsі-5-zvіtu-z-yesv/в таблиці 5 звіту по ЄСВ у разі переведення працівника з 1-го числа звітного місяця на іншу посаду, реалізовано відображення закінчення дії попередньої посади у звіті за попередній місяць.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

1.СОІД №1372368. Модуль Протокол комісії із соц.страхування, Особові картки працівників. По лікарняним листам виконаний контроль на введення серії та номера у форматі NNNXXXXXX, де NNN – три українських літери (верхній регістр), XXXXXX – шість цифр.

2. СОІД №1365660. Реалізована робота програми калькуляції для типової операції 006 Надання щорічної відпустки. Реалізовано виконання програми калькуляції в наказі до збереження даних операції, тобто при натисканні кнопки ОК збереження операції наказу.

3. СОІД №1323222. В налаштуванні типових операцій 001 «Прийом» и 002 «Призначення/переміщення» в елементи програми у розділ Поля додано підрозділ Розпорядчі документи. В ньому додано поля: 
Дата розпорядчого документа KDP_SPDOC_DATE
Найменування розпорядчого документа KDP_SPDOC_NAME.

4. СОІД №1365150. В особовій картці в розділі Загальні відомості на 3-й сторінці додано поле Серія для заповнення даних чорнобильського посвідчення.

5. СОІД №1371666. Реалізований розрахунок кількості днів залишку відпустки в балансі, якщо відпустка надана у робочих днях (метод розрахунку 88 «Відпустка військових») й проводили відклик з відпустки – при розрахунку залишку відпустки враховуються робочі дні.

6. СОІД №1364118. В модулі Штатний розпис реалізована можливість пошуку при зверненні до списку працівників в розділі Штатні позиції, Вакансії, при призначенні на посаду, в відкритому списку працівників – пошук відбувається клавішою F7. Також реалізована можливість фільтрації по колонці.

7. СОІД №1357692, №1381872. В налаштуванні типових операцій 001 Прийом, 002 Призначення/переміщення, 044 Повторний прийом додано новий реквізит «Призначити випробувальний термін в» для можливості вказати в місяцях чи днях. При створенні наказів з відповідними операціями можна вказати буде призначений випробувальний термін в днях чи місяцях (передбачено вибір із системного довідника). В залежності від обраного значення та дати початку випробувального терміну, буде розрахована дата закінчення випробувального терміну.

8. Також в особовій картці/особовому рахунку в розділі «Загальні відомості» добавили поле, в якому вказано в яких одиницях призначений випробувальний термін - в днях (дн) чи в місяцях (міс). В розділі особової картки/особового рахунку «Призначення та переміщення» по записам наказів на прийом, переведення з випробувальним терміном також добавлено поле «Призначити випробувальний термін в».

9. СОІД №1367964. Встановлений контроль заповнення з наказу на прийом в особовій картці працівника трудової діяльності. В разі, якщо в наказі на прийом вказують «Створювати запис в розділі Трудова діяльність» - Так, й користувач відкриває особову картку та створює записи в трудовій діяльності, то при збереженні операції наказу спрацює контроль – програма не дозволяє створювати в Трудовій діяльності більше одного запису з однаковою датою вступу та без вказаної дати вибуття.

10. СОІД №1341432. 1) Реалізовано автоматичне заповнення кількості дній при створенні в довіднику «Причини відпусток без збереження» у відповідності до пп ст. 25 З-ну України «Про відпустки». Облік кадрів/Параметри/Налаштування/Довідники/Відпустки/ Причини відпусток без збереження. В залежності від обраної статті із системного довідника поле «Тривалість відпустки» заповнюється значеннями:

ст.25 п.1 - 14 календ. днів

ст.25 п.2 - 14 календ. днів

ст.25 п.3 (4-й запис) - 14 календ. днів

ст.25 п.4 (1-й запис)- 14 календ. днів

ст.25 п.4 (2-й запис)- 21 календ. день

ст.25 п.5 - 21 календ. день

ст.25 п.6 - 30 календ. днів

ст.25 п.7 - 60 календ. днів

ст.25 п.8 - 10 календ. днів

ст.25 п.9 (1-й запис)- 7 календ. днів

ст.25 п.9 (1-й запис)- 3 календ. дня

ст.25 п.10 - 30 календ. днів

ст.25 п.12 - 15 календ. днів

ст.25 п.15 - 14 календ. днів

ст.25 п.16 - 24 календ. дня

2) В наказі на відпустку без збереження встановлений контроль кількості днів що надаються в календарному році відповідно до однієї статті. Для операції наказу має бути доступним в налаштуванні реквізит «Причини відпустки згідно ст. Закону». Контроль кількості днів застосовується до пп ст.25:

ст.25 п.1 - 14 календ. днів щорічно

ст.25 п.4 - 14 календ. днів щорічно

ст.25 п.4 - 21 календ. день щорічно

ст.25 п.5 - 21 календ. день щорічно

ст.25 п.6 - 30 календ. днів щорічно

ст.25 п.7 - 60 календ. днів щорічно

ст.25 п.15 - 14 календ. днів щорічно

ст.25 п.16 - 24 календ. дня щорічно

11. СОІД №1367130. В особовій картці/особовому рахунку, якщо вказаний обліковий склад по виду Договір ЦПХ, тепер доступний пункт «Сімейний стан» розділу «Загальні відомості».

12. СОІД №1382328. Доопрацьовано звіт у модулі Штатний розпис FR Штатний розпис (Хбанк) R089_027.RPF – у звіті не відображаються колонки по надбавкам, якщо сума дорівнює 0.

13. СОІД №1381992. Доопрацьовано звіт в модулі Особові картка працівників FR Біографічна довідка RG29_005.RPF - в розділі Трудова діяльність. У зв`язку із тим, що робота на поточному підприємстві (в організації) може буде відображена у розділі Трудова діяльність (проводять накази з параметром Створювати запис у розділі «Трудова діяльність» або вносять вручну такі записи), то у формуванні звіту використовується умова, що допоможе уникнути здвоєних записів:
- якщо є записи в Трудовій діяльності з дати прийому, то у звіті відображені записи з розділу Трудова діяльність; 
- якщо немає записів в розділі Трудовій діяльності з дати прийому, то у звіті відображені дані із розділу Призначення і переміщення.

 

Податковий облік

Доопрацювання

1. СОІД №1378740. Розрахунок коригування на продаж / Закладка специфікація. Реалізовано групування рядків при додаванні рядка по Іnsert або Alt + F3, вихідної та створюваної. Поле додано в ХМЛ реєстр в системні поля.

2. СОІД №1381452. Реалізовано новий звіт «Розрахунок коригування 2018» R381_10.RPF.

3. СОІД №1378236. Налаштування / Довідники / Причини коригування доданий системний довідник з новими кодами коригування.

4. СОІД №1372506. В екранній формі податкової накладної на продаж доданий ознака "Зведена" по включенню стає активними коди ознак.

5. СОІД №1373970. Реалізовано новий звіт «Податкова накладна 2018» R374_16.RPF.

6.  СОІД №1384470. В звіті 381_011.RPF в колонці 2.2. реалізована передача значення нового поля "Група коригування"

7. СОІД №1381224. Експорт в M.e.doc нової форми розрахунку коригування. Реалізовано прямий експорт нових бланків розрахунку коригування.

8. СОІД №1379334. Реалізовано нове поле для передачі сум ПДВ за новими шаблонами податкової накладної та розрахунку коригування.

9. СОІД №1378344. Експорт в M.e.doc нової форми податкової накладної. Реалізовано прямий експорт нових бланків податкової накладної.

10. СОІД №1380210. Додано в Адміністратор / Регламентована звітність / Зв'язані документи нові коди шаблонів для передачі в M.e.doc ПН (J / F1201010), РК (J / F1201210).

 

Логістика

Доопрацювання

1. СОІД №1367778. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. У звіті 159_017.RPF, 159_008.RPF доопрацьовано відбір карток, якщо необхідний рахунок обліку, зазначений як позабалансовий.

2. СОІД №1380126, 1381740. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. У звіті R159_016.RPF доопрацьовано розміщення блоку «Комісія» і реалізовано сортування за рахунком обліку, кількістю, ціною і сумою.

3. СОІД №1380276. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. У звіті R159_018.RPF в таблиці виведений ЄДРПОУ власника картки.

4. СОІД №1380126. Облік запасів / МШП в експлуатації. Для документів МШП реалізовано врахування параметру «Автоматичне переформування проводок після модифікації документа» (Бухгалтерський та податковий облік/Головна книга/Налаштування/Складський облік).

5. СОІД №1384992, 1384992. Облік запасів / Звіти. Додано нову групу «Обороти по бланках суворої звітності». Створено звіт "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них" R095_001.RPF. В звіті відображаються картки з ознакою БСЗ, серія і номер бланку. Згідно параметру «Зведені дані за документами руху» в звіт виводяться підсумкові данні.

6. СОІД №1363452. Облік закупок, Облік збуту/Рахунки, Накладні, Рахунок-накладні, Акти, Накладні на повернення. У калькуляції документів реалізовано подію «DC_cEDІTDOC» - «Редагування документа».

7. СОІД №1381218. Облік закупок/Звіти. У системному звіті «479 FR Відомість закупівель» реалізована можливість вивантаження суми документів з ПДВ. У вікно вибору параметрів вивантаження звіту додано параметр «Вивантажувати суму» з можливістю вибору необхідної опції. За замовчуванням встановлено параметр «Без ПДВ».

8. СОІД №1376034. Облік закупок, Облік збуту. Для обміну документами між «ІС-ПРО» та «Медок» додано поле «sKagFіrmІnn» зі значенням «Якщо передається Видатковий документ, вказується ІПН підприємства, інакше ІПН контрагента».

9. СОІД №1376340. Облік закупок, Облік збуту. Для передачі та отримання даних з «Медок», а саме для визначення типу номенклатури, додано поле «TDocS_TypNom». Якщо значення «0» - передається товар, якщо «1» - послуги.

10. СОІД №1297506. Облік збуту/Замовлення на відпуск, Видаткові товарні накладні, Рахунки до отримання, Рахунок-накладні на продаж. У «Реквізити» документів додано поле «Контактна особа» вантажоодержувача. Інформація наслідується у похідних документах.

11. СОІД №1361982. Облік збуту/Замовлення на відпуск, Видаткові товарні накладні, Рахунки до отримання, Рахунок-накладні на продаж. Реалізована можливість створення калькуляцій для роботи з резервуванням товару. В групу «Константи подій механізму документа» додано події: «DC_cІNSRES» - «Встановлення резерву», «DC_cPOSRES» - «Коригування резерву», «DC_cUNRES» - «Зняття резерву».

12. СОІД №1371930. Облік збуту/Рахунок-накладні. Для документів, які містять специфікацію, у разі зміни способу оплати в «реквізитах» реалізовано збереження податкової моделі, яка була встановлена на закладці “Специфікація” до зміни. 

Облік речового забезпечення

Розробка

1. СОІД №1349634. Створена підсистема Облік речового забезпечення. Основною функцією підсистеми є розрахунок належного працівнику речового майна згідно норм, облік видачі належних позицій, розрахунок компенсації або утримання при звільненні.

2. СОІД №1349772. Облік речового забезпечення. Створено модуль Номенклатура. Модуль представляє собою довідник номенклатури. У картці номенклатури реалізований параметр «Речове майно». Ознака встановлюється автоматично при створенні номенклатури в даному модулі. Реалізовано ознака «Фурнітура».

3. СОІД №1349802. Облік речового забезпечення. Створено модуль Комплекти фурнітури. У довіднику створюються комплекти фурнітури, які повинні видаватись разом з номенклатурою, яка має ознаку «Речове майно». У специфікацію комплекту можливий вибір тільки номенклатури з ознакою «Фурнітура».

4. СОІД №1353126. Облік речового забезпечення. Створено модуль Норми забезпечення. Довідник призначений для створення норм, згідно яких виконується розрахунок кількості і періодів призначення належного майна.

5. СОІД №1381212. Облік речового забезпечення / Норми забезпечення. Реалізовано реєстр довідника норм забезпечення, реєстр специфікації картки норми.

6. СОІД №1375788. Облік речового забезпечення. Створено модуль Картотека забезпечення. У модулі проводиться робота з картками співробітників, які перебувають на речовому забезпечення.

7. СОІД №1375812. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Реалізована картка працівника, в якій вносяться і відображається дані працівника з історією змін.

8. СОІД №1376004. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Реалізовано реєстр позицій речового майна, призначених відповідно до норм. У реєстрі по позиціях відображається дані про терміни призначення, кількість по нормі, кількість заборгованості перед співробітником, період за який враховується заборгованість. По кожному рядку в нижньому рівні, формується реєстр з деталізацією розрахунку за періодами.

9. СОІД №1382004. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Реалізовано розрахунок належного працівнику майна з урахуванням перерв в забезпеченні.

10. СОІД №1378926. Облік речового забезпечення. Створено модуль Документи по працівникам. Модуль містить реєстри документів за видами операцій.

11. СОІД №1382100. Облік речового забезпечення / Документи по працівниках. Реалізовано розрахунок даних, для формування документів звільнення.

12. СОІД №1380522. Облік речового забезпечення / Документи по працівниках / Відомість на видачу. Реалізовано створення документу, згідно якого виконується видача належного працівнику майна. У документі автоматично створюються рядки специфікації з фурнітурою, що входить в комплект до обраної номенклатури. Документ можливо сформувати тільки за доступними згідно з норм позиціям. Формування документа виконується з картки співробітника.

13. СОІД №1382172. Облік речового забезпечення / Документи по працівниках / Довідка розрахунок. Реалізовано документ, для формування розрахунку компенсації за належне, але не видане майно працівнику. Компенсація заборгованості по майну розраховується в повному обсязі відповідно до актуальної ціни на момент звільнення. Ціна позиції в документі відповідно до даних довідника Прайс-лист. Формування документа виконується з картки співробітника.

14. СОІД №1382184. Облік речового забезпечення / Документи по с працівниках / Відомість на компенсацію. Реалізовано документ, для формування розрахунку компенсації за не видане і утримання за видане майно співробітнику. Компенсація заборгованості по майну розраховується з урахуванням відпрацьованого періоду, без урахування місяця звільнення. Формування документа виконується з картки співробітника.

 

Планування закупівель

Розробка

1. СОІД №1373118. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Додана можливість вибора послуг в Заявку на закупівлю: меню Правка/ «Визвати довідник послуг   Alt + F3» - активний тільки на закладці Специфікація. До користувацького реєстру додано поле «Категорія номеклатури».

2. СОІД №1369788. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Прибрано інформаційне повідомлення про недоступність документів для редагування, якщо у користувача відсутнє право редагування поточного журналу.

3. СОІД №1369584. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю/ закладка Специфікація. Додано можливість створення строки специфікації шляхом копіювання. Додано в меню Документ пункт «Копіювання F5».

4. СОІД №1369764. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Змінено найменування статусу «В роботі» на нове найменування «Чернетка».

5. СОІД №1369884. Загальні довідники/ Керування доступом/ закладка Параметри. Змінено аналіз прав доступа поточного користувача до журналів Заявок на закупівлю, наразі він буде виконуватися з врахуванням параметру «Дозволити переміщення в журнали, недоступні для редагування».

6. СОІД №1374636. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю. Додано можливість перегляду залишків на складах по номенклатурі на закладці «Специфікація». Додано в меню «Вид»:

 - пункт «Перегляд залишків по атрибутам» (Ctrl+E) - залишки відображаються тільки по повному збігу атрибутів КСО номенклатури;

 - пункт «Перегляд залишків» (Ctrl+Enter) - залишки відображаються по артикулу (без перевірки на збіг атрибутів КСО).

7. СОІД №1384380. Логістика/ Облік закупок/ Замовлення постачальникам/ форма "Коригування зв’язків Замовлення постачальника з Заявкою на закупівлю". Додані на форму поля Код і Найменування закупівельної організації, та в реєстр користувача поля Код и Найменування структурної одиниці.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

1. СОІД №1378548, 1378560, 1378578, 1378590. Картотека водіїв переведена на XML - реєстр. Реалізована нова картка водія з такими закладками: Основні дані (наповнення аналогічно як в комбінованому виді); Додатково (додаткові відомості та поля складу видачі і Палива в баках); Поля користувача. Додана можливість створення / зміни / видалення.

Комбінований вид відключений і більше не буде використовуватися!

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

1. СОІД №1357128. Облік комунальних послуг/Показники лічильників/Будинок. Реалізований системний звіт RV36_001.RPF, що відображає розподіл групових лічильників (будинкового або на групу квартир) між споживачами будинку. Звіт складається з двох таблиць. Одна - в розрізі споживачів будинку, що користуються даною послугою, відображає обсяги, пред’явлені споживачу на підставі квартирних показників лічильника або внаслідок розподілу обсягів групових лічильників (будинкового або на групу квартир). В другій таблиці відображені узагальнені обсяги всіх лічильників та інші характеристики, що використовуються для розрахунку обсягу для подальшого пред’явлення споживачам без квартирних лічильників.

2. СОІД №1370832. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Картка лічильника. Заблокована можливість створення Картки лічильника для послуг з методом Квартплата та Адмінпослуга.

3. СОІД №1372872. Облік комунальних послуг. Реалізований алгоритм нарахування для послуги Опалення МЗК для схеми, коли у будинку встановлено декілька лічильників МЗК, обсяги яких розповсюджуються для певних квартир.

4. СОІД №1370514. Облік комунальних послуг/Рахунки за комунальні послуги/Рахунок – специфікація/Послуги. В перелік полів для налаштування користувацького реєстру додане поле Пеня, в якому відображається сума Пені, що нарахована абоненту у даному періоді та несплачена перерахована Пеня за попередні періоди.

5. СОІД №1376694. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників. В перелік полів для налаштування користувацького реєстру додане поле, в якому відображається ознака, що в Картці лічильника встановлена ознака лічильника довільного заповнення.

6. СОІД №1371288. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників/Картка лічильника. При створенні Картки лічильника можливо створити нову Картку номенклатури з набором даних для категорії Послуги.

7. СОІД №1381056. Облік комунальних послуг/Звіти. Для системного звіту R423_006.RPF Пільга 2 (друкована форма та експорт у дбф-файл) реалізоване групування даних по пільговикам для випадків, коли в рахунку на оплату присутні декілька послуг з однаковим методом розрахунку, та у періоді нарахувань в особовому рахунку існує декілька діючих пільговиків.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

1. СОІД №1376316. Номенклатурний довідник. В функцию f_CreateNomForMedoc додано параметр тип створюваної номенклатури. Якщо 0 - ТМЦ, якщо 1 - послуга.

2. СОІД №1289916. Імпорт / Універсальний імпорт / Довідники / Довідник контрагентів. Реалізовано імпорт адрес контрагента аналогічно імпорту розрахункових рахунків.

3. СОІД №1387194. Экономический классификатор расходов. В классификаторе КЭКРов изменено наименование записи с кодом 2275 на «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» (вступает в действие с 01.01.2019).

4. СОІД №1383486. Аналитические справочники. Добавлена при удалении записи проверка, о   использовании ее в настройке регламентированной отчетности.

5. СОІД №1385562. Код средств.  В системный справочник добавлена служебная запись 999 $FND$ Фонд бюджета для настройки шаблонов регламентированной отчетности.

6. СОІД  №1380426. Аналитические справочники. Заблокирована возможность внесение в краткое наименование записи более 50-ти символов.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

1. СОІД №1246902. При відновленні резервної копії підприємства реалізована настройка, яка дає можливість відновити раніше налаштовані доступи користувачів в новому відновленому підприємстві, для того ж (!) екземпляру ІС-ПРО (серверна частина та налаштування), в якому вона була створена. При виборі режиму «Відновлення зі збереженням існуючих користувачів» на другий формі необхідно включити чекбокс «Відновити доступи». При цьому у відновленому підприємстві будуть присутні доступи користувачів, які у них були перед створенням копії. Для відображення і підключення «старих» доступів необхідно тільки включити потрібних користувачів (ролі) в відновлене підприємство в модулі «Користувачі та ролі».

2. СОІД №1360692. Реалізована можливість перевизначати настройки параметрів експорту в EXCEL (XLSX) безпосередньо з середовища розробки FastReport.

У дизайнері звіту реалізовані властивості: 
Report → ReportOptіons → DіrectExportPages;
Report → ReportOptіons → DіrectExportChunkSіze .


DіrectExportPages приймає значення:

depSіngleSheet - " Не розбивати ";

depReportPages - " Використовувати стор. звіту ";

depRowsCount - " Кількість рядків ".

У разі вибору depRowsCount повинен бути заповнений DіrectExportChunkSіze.


Только для TfrxXLSXExport

3. СОІД №1380108. Для режиму відновлення резервної копії "Відновлення з заміною наявних налаштувань користувачів з резервної копії (видалення всіх підприємств!)" реалізована деактивація чекбокса "Відновити доступи до даних", так як при використанні зазначеного режиму доступи користувачів до даних відновлюються в будь-якому випадку.

4. СОІД №1382718. Дороблена функція MAІL_SEND. Додана можливість відправляти кілька вкладень. Для цього при виконанні функції необхідно через кому перерахувати вкладення з повним шляхом до їхнього місця розташування. Виклик функції виглядає так:

 

call MAІL_SEND("сервер відправки пошти", "логін відправника", "пароль відправника", номер порту сервера відправки, 0, "ім’я відправника ", "e-maіl відправника ", "тема","e-maіl отримувача", "заголовок", "текст"," повний шлях до файлу_1, повний шлях до файлу_2,...").

 

5. СОІД №1384026. Для механізму детального системного протоколювання (доопрацювання №1361790) реалізовано запис подій при роботі з модулями і документами. Перелік модулів/документів, що протоколюються, наведено в доопрацюванні.

6. СОІД №1384224. Для прискорення запуску вікна редагування калькуляції із переліку ресурсів, які автоматично завантажуються, були виключені наступні ресурси: "Реквізити платіжних документів", "Реквізити касових документів", "Реквізити виписок банку", "Особовий рахунок - Коди", "Особовий рахунок - Найменування", "Дані наказу", а також поля користувача по накладним, рахунок-накладним та актам. Для їх активації необхідно підключити відповідний ресурс по кнопці "Ресурси" у вікні "Елементи програми".

 

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

1. Реалізовано модуль «Документообіг і управління процесами». Він призначений для створення і налаштування шаблонів документів (шаблонів реєстраційних карток документів), а також для створення шаблонів маршрутів руху документів і моделювання процесів в BPMN 2.0.

В розділі «Шаблони документів» здійснюється налаштування шаблонів документів, полів реєстраційної картки документа, вид реєстраційної картки документа, специфікація та процес.

В розділі «Документи» створюються, погоджуються і затверджуються всі види документів.

       В розділі «Процес» створюється схематичне відображення маршрутів проходження документів.

 

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 155.