Випущено пакет оновлень 7.11.032

 

 

Доработки в пакете обновленнй 7.11.032

Грошові засоби

Доопрацювання

1. СОІД №1390512. Управління фінансовими розрахунками / Розрахунки з підзвітними особами / Розрахунки за авансовими розрахунками / Інв. заборгованість. (Витрата) / Інв. заборгованість (прихід). Реалізована можливість рознесення аналітики по аналітичним картками ALT + A

2. СОІД №1380162. Управління фінансовими розрахунками / Управління грошовими коштами / Довідник банківських рахунків підприємств. Реалізовано позиціонування курсору на поле номер рахунку, реалізовано позиціонування курсору безпосередньо на рахунку підприємства. Виправлено розширення колонок і вікна.

 

Облік договорів

Доопрацювання

1. СОІД №1389720. Картотека розрахунків за договорами. Реалізовано звіт «FR Акт звірки розрахунків по оренді» (R313_007.RPF). Звіт формується на підставі даних (сум) рахунків по орендній платі, пені та виписок банку.

2. СОІД №1396746. Картотека обліку договорів. До реєстру картотеки договорів додано поле «Касовий метод».

3. СОІД №1389936. Довідник об'єктів оренди / Картка об'єкту оренди. В механізм перерахунку поля «Грошова оцінка» додано умову: якщо площа об'єкта дорівнює 0 то грошова оцінка розраховується на підставі базової вартості і коефіцієнтів Кф, Км2, Км3 і Коефіцієнту індексації.

4. СОІД №1397850. Доопрацьовано функцію SETOPRID_VAL для отримання значення Дати операції (Дата угоди).

5. СОІД №1390380. Картотека обліку договорів. До реєстру об'єктів оренди додана можливість відмітити кілька записів. Також тепер доступна можливість експорту поточного представлення.

6. СОІД №1390836. Картотека обліку договорів. До реєстру об'єктів оренди додана можливість групового видалення по відміченим записам.

7. СОІД №1389294. Реалізовано механізм автоматичного створення (перерахунку) грошової оцінки об'єктів оренди при створенні нового коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки.

8. СОІД №1389300, 1389288. Налаштування договорів / Довідники / Довідник коефіцієнтів індексації. Додана можливість створення нового коефіцієнта. За замовчуванням при створенні в поле «Рік» проставляється поточний рік «- 1». Додатково додана перевірка на зміну і видалення коефіцієнтів при наявності вже створеної грошової оцінки за рік коефіцієнта.

9. СОІД №1389276, 1389282. Довідник об'єктів оренди. У картку об'єкта оренди додана закладка «Ставки оренди». Ставка датована і буде використовуватися для розрахунку орендної плати землі. Додатково в калькуляцію специфікації договору додана функція (DogBObject_GetActivePercent) для отримання актуального відсотка ставки по об'єкту оренди.

10. СОІД №1394148. Довідник об'єктів оренди. Реалізовано введення кадастрового номера з автоматичною розстановкою точок і перевіркою введення кількості цифр.

11. СОІД №1389924, 1389930, 1390386, 1390392. Налаштування договорів / Параметри. Додано параметр «Запускати перерахунок специфікації договору оренди». Параметр доступний за умови використання довідника об'єктів оренди. У картку типової операції Надання приміщення (що відбудеться «На конкретний проміжок дат») також додано аналогічний параметр, якщо він встановлений, система буде кожного разу запускати перерахунок специфікації договору при зміні даних об'єкта оренди (а саме, грошової оцінки та ставки оренди). Додатково додана можливість запускати такий перерахунок з картотеки об'єктів оренди по відміченим в реєстрі карткам. Перерахунок буде проводитися тільки по тим операціях договору, за якими встановлено відповідний параметр.

12. СОІД №1391826, 1391088. Реалізовано механізм автоматичного формування операцій договору при збереженні нової картки. У картку типової операції доданий параметр «Автоматичне формування». При установці прапора з'явитися кнопка Налаштування, для вибору номенклатури, яка потім буде використовуватися для формування специфікації операції. Операції формуються тільки на рік, від дати початку договору, і тільки для операцій «На конкретний проміжок дат».

13. СОІД №1392024, 1392030, 1392036. Реалізовано механізм автоматичного формування рахунків за типовою операцією Надання приміщення, запускається при кожному вході в модуль Облік розрахунків за договорами. Рахунки формуються на 1 число місяця, наступного за розрахунковим, якщо по операції за попередній період рахунок не було сформовано.
Наприклад, якщо операція Надання приміщення «На конкретний проміжок дат», з періодом 01.10.2018 по 31.10.2018, то рахунок за такою операцією буде сформовано на 01.11.2018. Механізм працює за встановленим в типовій операції параметром «Автоматичне формування рахунків».

14. СОІД №1392912, 1392906, 1390398. Реалізовано механізм автоматичного формування рахунків (пеня) за типовою операцією Штрафні санкції (за умови розрахунку пені за ставкою НБУ 120%). Розрахунок пені запускається кожного дня, при вході в модуль Облік розрахунків за договорами. У разі якщо попередній рахунок з пені не сплачено, він буде переформований на поточну дату. Механізм працює за встановленим в налаштуваннях типової операції Штрафні санкції параметром «Автоматичне формування рахунків».
При автоматичному розрахунку пені використовується термін оплати основного рахунку і розрахунок проводиться, починаючи з наступного дня після закінчення терміну оплати. Якщо останній день оплати за рахунком потрапляє на вихідний день, то днем ​​нарахування пені буде перший робочий день, що настає за останнім днем ​​строку сплати зазначеного в рахунку (рахунку по орендній платі).

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

1. СОІД №1387266. Картотека обліку взаєморозрахунків. Звіт «FR Акт звірки у розрізі договорів» (R393_013.RPF). Додана можливість виводити зовнішній номер договору, акту, накладної по відповідному параметру.

2. СОІД №1367568. Реєстр зобов’язань. Реалізовано Контроль сум зобов’язань по кошторису. Для його включення потрібно активізувати відповідний параметр в меню Сервіс/Налаштування модуля.

 

Головна книга

Доопрацювання

1. СОІД №1396890. Регламентована звітність. Доопрацьовано друковану форму звіту «FR про операції в іноземній валюті» (R372_372.RPF). Реалізована можливість вибору КПКВ для заповнення поля «КПКВК/КТКВМБ» в шапці звіту «Дані розпорядника бюджетних коштів».

2. СОІД №1394646. Регламентована звітність. Доопрацьовано друковану форму звіту «FR Ф№4-3д,м.1 Звіт про над. і вик. ін. над. спец.ф. Наказ №712» (R372_334.PRF). Розширено поле «Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету», розширено поле «Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», розширено колонки 7, 9, 11, 12, 14, 16.

3. СОІД №1401744. Регламентована звітність. В друкованій формі звітів «FR Ф№7д,м Звіт про заборг.за бюдж.коштiв р/кв/м 2017 Наказ №44» (R372_181.RPF), «FR Ф№7д.1, 7м.1 Звіт про заборг.за окрем.прогр. р/кв/м 2017 Наказ №44»(R372_202.RPF), «FR Ф№4-1д,м Звіт про надходження i використання коштів, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML)»(R372_331.RPF), «FR Ф№4-2д,м Звіт про надходження i використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Наказ №712»(R372_329.RPF), «FR Ф№4-3д,м Звіт про надходження i використання інших надходжень спеціального фонду Наказ 712»(R372_333.RPF), «FR Ф№4-3д,м.1 Звiт про над. i вик. iн. над. спец. ф. Наказ №712»(R372_334.RPF) змінено коди для вивантаження в M.E.Doc.

4. СОІД №1381464. Початковий баланс. Реалізована чистка сум по аналітичним рахункам з нульовою аналітикою через системний доктор.

5. СОІД №1393764. Відомості аналітичного обліку. Оптимізовано запити у звіті FR «Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами» (RC48_008.RPF).

6. СОІД №1390764, 1390782, 1390770, 1390788. Меморіальні ордери. У печатних формах меморіальних ордерів 1-17 збільшені відступи на 2,5 см зліва в книжному форматі і зверху – в альбомному.

7. СОІД №1390452. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморіальний ордер № 1-авт 2017» (R816_003.RPF), FR «Меморіальний ордер № 1-авт 2017 (вал.)» (R816_021.RPF), FR «Меморіальний ордер № 2-авт 2017» (R816_008.RPF), FR «Меморіальний ордер № 2-авт 2017 (вал.)» (R816_022.RPF), FR «Меморіальний ордер № 3-авт 2017» (R816_009.RPF), FR «Меморіальний ордер № 3-авт 2017 (вал.)» (R816_023.RPF) змінено формат на книжний і доданий параметр «Альбомний формат», при встановленні якого звіт запускається в альбомному форматі.

8. СОІД 1390182, 1390176, 1390188, 1390194. Меморіальні ордери. Модернізовано звіти FR «Меморіальний ордер № 4-авт» (R816_004.RPF), FR «Меморіальний ордер № 6-авт» (R816_010.RPF), FR «Меморіальний ордер № 7-авт» (R816_027.RPF), FR «Меморіальний ордер № 8-авт» (R816_012.RPF).

9. СОІД №1394706. Звіти. На українському інтерфейсі переведено на українську мову звіт FR «Шаблон для журналу-ордеру або відомості» (R912_002.RPF).

10. СОІД №1401588. Додані поля "Аналітика рахунка" (tmEntry_BigName) і "Аналітика корр. рахунка" (tmEntry_BigName2) в XML.

11. СОІД №1394154, 1394166. Відомості аналітичного обліку. В заголовку вікна розрахунку відомості додано можливості: змінити налаштування відомості та зберегти її копію, задати нові допоміжні параметри, вказати аналітичні рахунки. Розрахунок за новими параметрами здійснюється за допомогою ярлика Оновити або комбінації клавіш Ctrl+F2.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

1. СОІД №1395330. Кошторис і план асигнувань. Закладка Мережа установ. В карточці установи додана можливість по спеціальній комбінації клавіш ALT+SHIFT+K, відкрити для редагування «закриті» (засірені) поля.

2. СОІД №1398192. Кошторис і план асигнувань. Реалізовано можливість формування за відділами проводок при встановленому в Настройці на закладці Параметри ознаці «Централізоване ведення кошторисів для структурних одиниць».

3. СОІД №1335486. Кошторис і план асигнувань. Універсальний імпорт змін. Реалізовано автоматичне визначення типу довідки (за довідкою Мінфіну/ головного розпорядника) за ім’ям файлу (ZMINV_*.*/ ZMGLV_*.*). Цей тип також можна вказати в програмі імпорту.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

1. СОІД №1399038. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Налаштування/ Довідники. Логістика/ Облік запасів/ Налаштування/ Довідники.

Для довідника "Матеріально відповідальні особи" (МВО) підключено механізм протоколювання на відкриття/ створення/ редагування/ видалення запису.

2. СОІД №1389858. Облік виробництва/ Керування цехом/ Заявка на постачання.

До калькуляції документу підключені поля: Код статусу (DC_Stt) и Найменування статусу (DC_SttNm), до обробки події документу додана подія зміни статусу до змінної «Змінений реквізит» (DC_DocChgRk).

3. СОІД №1338534. Облік виробництва/ Планування виробництва/ Зведений план виробництва/ Планування виробництва/ меню «Документ»/ пункт «Сформувати АВК на ГП». Реалізована можливість формування Актів виробничої комплектації (Далі АВК) тільки на готову продукцію (Далі ГП). Формування АВК буде виконуватись тільки на ті рядки плану (ГП), у котрих є Специфікація на продукцію (Далі СП) і в СП на закладці Маршрутизація вибрано хоч би один Робочий центр (Далі РЦ) на операції, тобто по поточному Зведеному плану вибирається вся ГП, у котрій є СП, і із СП вибирається остання операція (Облік виробництва /Конфігурація виробництва / Специфікації на продукцію/ закладка Маршрутизація) на котрій заповнено РЦ. В АВК не будуть включені наступні позиції: ГП без СП, та ГП, у котрих в СП відсутні операції або РЦ.

Відразу при виборі пункту меню «Сформувати АВК на ГП» буде виконуватись видалення всіх АВК, котрі були створені з поточного Плану (видалятися будуть тільки ті АВК, котрі не проведені в ГК або по ним не створені ордера).

При формуванні АВК також буде враховуватись, формування на цю позицію по поточному Плану раніш АВК, та якщо формувалось, і на всю кількість - то ця позиція в нове АВК не буде включена, но якщо в попереднє АВК ввійшла кількість менша, чім на поточний момент є в Плані, то в нове АВК ця позиція ввійде з кількістю яка дорівнює різниці.

Додано перевірку при видаленні Плану: неможливо видалити План, якщо є АВК, створенні з нього (тобто спочатку треба видалити АВК, а тільки потім можливо буле видалити План).

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

1. СОІД№1388772 Документи руху ОЗ. Списання/ Доопрацьовано звіт 645 FR «Акт приймання-передавання ОЗ (Нак. № 818 13.09.2016)» (R645_026.RPF) колонка 2 «Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби» буде заповнюватися даними з поля «Контрагент».

2. СОІД№1387590 Картотека ОЗ. Доопрацьовано звіт 64 FR «ОЗ-9 Інвентарний список ОЗ» (R064_002.RPF) у вікно формування додано чекбокс «Не відображати списані», якщо позначка активна, картки з використанням «Списано», у звіті відображатися не будуть.

3. СОІД№1388340 Відомість переоцінки ОЗ. У відомості переоцінки у полі коефіцієнт збільшено розрядність знаків після коми до 6.

4. СОІД№1394364 Документи руху ОЗ. У вихідні реквізити структури реєстру документів руху ОЗ, відомостей амортизації, відомостей переоцінки додано поле Сума проводок. У цьому полі відображається підсумкова сума поля «Сума» зі специфікації модифікації проводок по документу.

5. СОІД№1395552 Звіти. Доопрацьовано звіт 1140 FR «Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів (Нак. № 818 13.09.2016) » (RB40_008.RPF) на останній сторінці звіту, в табличній частині «Відмітка бухгалтерської служби ...» в колонці «сума» буде відображатися підсумкова сума по колонці 9, у випадку, якщо ця колонка не порожня, якщо підсумку по цій колонці немає- відображатися підсумкова сума колонки 7.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

1. СОІД №1390248. В налаштуваннях матеріальної допомоги МР 31 на закладці "Властивості" додано параметр "Показувати дані померлого". Якщо параметр включено, то при вводі матеріальної допомоги в розрахунковий лист або УД відображаються поля "Дані померлого", "Свідоцтво про смерть", якщо виключено, то ці поля не відображаються. За замовчуванням параметр виключено.

2. СОІД №1390242. При внесенні видів оплати за МР 31 «Матеріальна допомога» додано контроль на введення дати початку. Без дати початку неможливо провести перерахунок за минулі періоди.

3. СОІД №1384020. У формі налаштування звіту RB14_018.RPF (Розрахункова відомість за довільний період 1С) додано закладку Включати у звіт "Нарахування", "Утримання", «Виплати», «Сальдо». Створено новий звіт R157_019.RPF(Зведена відомість заробітку працівників по рокам).

4. СОІД №1393878. При формуванні файлів експорту в форматі XML таблиць 5, 6, 7 Звіту ЄСВ аналізується заповнення на 3-й сторінці особового рахунку полів «Прізвище», «Ім’я», «По-батькові». Ці поля необхідно заповнювати у разі, якщо прізвище або ім’я складається з декількох слів, а по-батькові взагалі відсутнє. Якщо ці поля заповнено, то у файлах експорту значення заповнюється з цих даних. У більшості випадків ці поля заповнювати не потрібно.

5. СОІД №1394274. Системний довідник причин звільнення приведено у відповідність аналогічного довідника у М.Е.ДОК.

6. СОІД №1368192. Модуль Універсальний документ. Модуль Звіти. В звіті 377 «FR Заява-розрахунок ФСС» (R377_008.RPF) доопрацьовано:

в таблиці Додатку 1 в графі 3 «Кількість днів для п. 1, 2, 2.1, 4, 5, Кількість осіб для п. 3, 6» та графі 4 «Сума (в гривнях з копійками)» при відсутності даних проставляється прочерк замість нуля,

в Додатках 1.1 – 1.5 прибрали строку «Всього».

7. СОІД №1390026. Модуль Універсальний документ. Модуль Звіти. Для звіту 377 «FR Заява-розрахунок ФСС» (R377_008.RPF) реалізований експорт в EXCEL одночасно всіх додатків Заяви-розрахунку (Додаток 1) з розбивкою на окремі листи одного файлу. Експорт виконується для типу файла *.xlsx за допомогою параметру «Експорт в Excel \ Всі додатки Заяви-розрахунку».

8. СОІД №1370550. Модуль Особові рахунки працівників. Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та листа Департаменту фінансів МОУ від 28.03.2018р. № 248/3/6/855 реалізований звіт 334 «FR Довідка про ЩДВГЗ» (R334_010.RPF).

9. СОІД №1392462. Для випадків, коли прізвище або ім’я працівника складається із декілька слів, в звітах 377 «FR Заява-розрахунок ФСС» (R377_008.RPF) та 494 «FR Список перерахування зарплати (Приватбанк)DBF» (R494_003.RPF) реалізовано заповнення прізвища, ім’я, по батькові із особового рахунку працівника, розділ «П.І.Б. у відмінках», поля «Прізвище», «Ім’я», «По батькові». Якщо дані поля не заповнені, в такому випадку ПІБ в звітах заповнюється з першої сторінки особового рахунку працівника.

10. СОІД №1368630. Модуль Звіти. Модуль АРВ. В звіті 639 «FR Меморіальний ордер №5-авт (N 755 від 08/09/2017)» (R639_006.RPF) доданий параметр «Деталізація по видам оплат», по даному параметру виконується деталізація за видами оплати в графах 9, 10, 13. У випадку формування звіту по підрозділам з параметром «Один звіт на всі підрозділи» в 7-й графі реалізована деталізація по підрозділам.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

1. СОІД №1371138. Якщо в налаштуванні відпустки (Облік кадрів/ Параметри /Налаштування /Довідники/ Відпустки) вказані дані по параметру «Мінімальна тривалість відпустки в залежності від віку», то в балансі відпусток працівника тривалість такої відпустки розраховується пропорційною в тому періоді, коли працівникові виповнюється більше років, ніж граничне значення. Наприклад, в налаштуванні відпустки вказано «Мінімальна тривалість відпустки залежно від віку» - 17 років - тривалість 31 день.

У працівника відпускний період з 17/08/2017, дата народження 09/12/1999р.

Отже, у відпускному періоді 17/08/18-16/08/19 – працівнику виповниться 18 років, тоді програма розрахує тривалість пропорційно:

за період 17/08/18 - 08/12/18 – враховуючи планову тривалість 31 день;

за період 09/12/18-16/08/19 - враховуючи планову тривалість, що визначена для даної відпустки (налаштування на закладці Тривалість).

В балансі відпусток період не буде розділено на періоди – до настання граничного віку, та після, тобто буде відображено відпускний період 17/08/18-16/08/19.

2. СОІД №1378098. При проведенні наказу на зміну прізвища працівника, програма визначає в картотеці особових карток/особових рахунків збіг даних по ПІБ, даті народження, ІПН, й змінює прізвище в цих картках. В той же час, в кожній картці в розділі Призначення й переміщення на стор.2 створюється запис наказу про зміну прізвища аналогічно, як у працівника по якому проведений наказ. Таким чином, в картках сумісників, звільнених раніше працівників прізвище буде актуальним на поточну дату, що полегшить пошук в картотеці працівників.

3. СОІД №1389750. В особовій картці/особовому рахунку в розділі Посвідчення реалізована можливість скопіювати дані основного документу (в верхній частині розділу) і створити запис з цими даними в розділі Додаткові посвідчення. В розділі основного документу передбачена клавіша з командою «Скопіювати дані в розділ Додаткові посвідчення». В розділі Додаткові посвідчення додані додаткові поля, які дозволяють відобразити повноцінно скопійовану інформацію по основному документу:

Код підрозділу;

Дата реєстрації.

4. СОІД №1377444. Виконане доопрацювання в модулі Штатний розпис - при створенні проекту штатного розпису на підставі чинного копіюються в проект дані полів користувача по підрозділам і штатним позиціям.

5. СОІД №1390278. При зміни по штатній позиції реквізиту «група персоналу» тепер зміна по групі персоналу відбувається також по працівнику, який призначений на дану посаду. Зміни відбуваються при введенні в дію Змін до діючого штатного розпису (операція зміни штатної позиції), при введенні в дію проекту штатного розпису - в наказі по працівнику реквізит «група персоналу» заповнюється вказаним значенням для посади.

6. СОІД №1392930. Додано новий розділ Особової картки/Особового рахунку – Допуск до роботи. Розділ має поля Дата початку, Дата закінчення, Доступ. Поле Доступ заповнюється даними з відповідного користувальницького довідника. Облік кадрів/ Параметри/ Налаштування/ Довідники/ Інше – додано новий користувальницький довідник «Доступи».

Створено новий реєстр в картотеці особових карток 42 «Реєстр особових карток - Допуск до роботи». Також додано в структуру реєстру 55 «Реєстр особових карток - Універсальний реєстр» поля розділу «Допуск до роботи».

7. СОІД №1396782. Доопрацьований в модулі Штатний розпис звіт 89 FR «ЖКГ: Штатний розпис» R089_058.RPF – враховуються права доступу до підрозділів користувача, який формує даний звіт.

8. СОІД №1400976. Реалізовано в наказах на прийом (типова операція 001 Прийом), повторний прийом (типова операція 044 Повторний прийом) заповнення поля «Кількість ставок» значенням, вказаним по вибраній вакансії в штатному розписі, якщо це значення менше 1. Наприклад, якщо для вакансії вказана кількість ставок 0.5, то й в наказі на прийом (або повторний прийом) буде вказана кількість ставок 0.5. Якщо в налаштуванні типових операцій вказано значення за замовчуванням для поля Кількість ставок, то, відповідно, й в наказі буде вказуватися дане число.

 

Управління студентів

Доопрацювання

1. СОІД №1389120. Реалізовано звіт «Розрахункові листи за рік (студенти)( R504_012.FRF).

 

Податковий облік

Доопрацювання

1. СОІД №1386786. Експорт в M.e.doc податкових накладних. При передачі документів, у разі, якщо контрагент є філією, поле ЄДРПОУ передається головного підприємства, а не самого контрагента.

2. СОІД №139414. Експорт в M.e.doc податкових накладних. При передачі документів, поле значення рядка V формується з сум значень сум колонки 10 за ставкою 20%.

3. СОІД №1396524. Експорт в M.e.doc розрахунків коригування. При передачі документів, якщо в полі ІПН передається значення 10000000000 заповнюється поле «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), в інших випадках значення ІПН заповнюється поле « Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) ».

 

Логістика

Доопрацювання

1. СОІД №1388640, 1385388. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. В звіт R864_016 добавлено параметр «Не виводити строк перебування в експлуатації». По параметру виконується заповнення поле звіту "Строк перебування в експлуатації". Добавлено параметр «Затверджує», з можливістю вибору для друку в поле «Затверджує», даних з довідника працівників.

2. СОІД №1390098. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. В структуру реєстру документів руху добавлено поле «Сума проводок» prmSumVal.

3. СОІД №1373976. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. В структуру реєстру відомостей інвентаризації добавлено поля: "Сума фактична" sDocsSumSeb - сума значень поля специфікації "Сума фактична" і "Сума розрахункова" sDocsSum - сума значень поля специфікації "Сума розрахункова".

4. СОІД №1366128. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. В реєстрі документів руху реалізована можливість відображати документи по групі місць зберігання. В структуру реєстру добавлена вкладка, з полями реквізитів місць зберігання: Код складу; Найменування складу; Найменування групи місця зберігання; Код групи місця зберігання; Мат.відп.особа; код Мат.відп. особи.

5. СОІД №1387230. Облік запасів / Налаштування / Проводки. Для документа Акт комплектації добавлено поля в проводках: рахунок балансовий SCH_B, повертає значення балансового рахунку, встановленого в об’єктах обліку; рахунок забалансовий SCH_ZB, повертає значення забалансового рахунку, встановленого в об’єктах обліку.

6. СОІД №1381554. Облік запасів / Запаси на складах / Акт комплектації. Реалізована можливість редагувати номер ордерів, сформованих на підставі акту. Номер змінюється за відсутністю автонумерації.

7. СОІД №1390002. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. В структуру реєстру документів руху добавлено поле «Сума проводок» prmSumVal.

8. СОІД №1390602. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека МШП в експлуатації. Реалізовано механізм корегування суми документу вибуття, на різницю між розрахунковою сумою залишку та добутку ціни на кількість, виникаючу із за округлень.

9. СОІД №1399014. Облік запасів/ Налаштування /Довідник «Місця зберігання» і Облік виробництва/ Налаштування / Довідник «Робочі центри». Підключено механізм протоколювання на події відкриття/створення/редагування та видалення.

10. СОІД №1382214. Облік закупок/Облік доручень. Реалізована можливість групової зміни статусу з реєстру документів (Alt+S).

11. СОІД №1121820. Облік закупок/Замовлення постачальникам. Реалізована можливість коригування кількості у Рахунках до сплати із Замовлень постачальникам, які створені у послідовності «Заявка на постачання-Замовлення постачальникам-Рахунок до сплати». Редагування можливе за умови встановлення параметру «Коригування зв`язку із заявкою на постачання при коригуванні номенклатури» (Облік запасів/Налаштування/Параметри).

12. СОІД №1399314. Облік закупок, Облік збуту/Налаштування/Параметри. Реалізовано новий системний протокол для подій «Відкриття» та «Редагування».

13. СОІД №1399260. Облік закупок, Облік збуту/Налаштування/Довідники/Статуси документів. Реалізовано новий системний протокол для подій «Створення» та «Видалення» статусів документів.

14. СОІД №1385910. Облік збуту/Замовлення на відпуск, Видаткові товарні накладні, Рахунки до отримання, Рахунок-накладні на продаж. У калькуляцію документа (група полів «Реквізити шапки») додано поле DC_PersRcd «Контактна особа вантажоодержувача». За умови встановленого значення «0» - очищується поле «Контактна особа вантажоодержувача» у реквізитах документів, інакше необхідно вказувати Rcd контактної особи.

 

Облік речового забезпечення.

Розробка

1. СОІД №1395444. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Реалізовано звіт R130_001.RPF "Атестат на речове майно". Звіт формується та відображає інформацію станом на встановлену дату.

2. СОІД №1396824. Облік речового забезпечення / Норми забезпечення. Реалізовано перевірки при доданні позицій в норму забезпечення.

3. СОІД №1392570. Облік речового забезпечення. Реалізовано перевірки при видаленні карток номенклатури, комплекту і норми забезпечення з інформаційними протоколами.

4. СОІД №1392756. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Реалізовано збереження налаштувань користувача видів відображення.

5. СОІД 1395456. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано можливість формування документу відомість на видачу із модуля. Реалізована можливість редагування специфікації документу.

6. СОІД №1395576, 1395522. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам Відомість на видачу. Реалізована можливість заміни позицій належного майна на інші позиції із норми.

 

Планування закупівель

Розробка

1. СОІД №1401000.

Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель / Заявки на закупівлю/ Вид реєстру: «Заявки на закупівлю по специфікації»

Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю/ закладка Специфікація

Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ План на закупівель/ закладка Заявки/ реєстр «Специфікація заявки на закупівлю»

Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ План на закупівель/ закладка Специфікація/ реєстр «Згрупована специфікація плану закупівель»

Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ План на закупівель/ закладка Специфікація/ реєстр «Деталізація групи специфікації»

До реєстру користувача додані поля:

- Код ТН ЗЕД;

- Стат. код;

- Код та найменування УКТ ЗЕД;

- Код та найменування ДКПП;

- Код та найменування ЕЗС;

- Код та найменування пільги;

- Акцизна ставка.

2. СОІД №1401648. Загальні довідники/ Структура організації/ Закупівельні організації. Для довідника «Закупівельні організації» підключено механізм протоколювання на відкриття/ створення/ редагування/ видалення запису.

 
 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

1. СОІД №1391436. Облік комунальних послуг/Оплата комунальних послуг. Реалізована можливість внесення оплат із різних банків по одному особовому рахунку відносно одного періоду нарахувань.

2. СОІД №1372614. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/ Рахунки за комунальні послуги. У список полів для налаштування реєстру користувача додані поля Пеня та Донарахована пеня.

3. СОІД №1370646. Облік комунальних послуг. Реалізований алгоритм розрахунку Пені згідно формули: сума Пені = сума заборгованості за певний період * кількість днів прострочки*2*облікова ставка НБУ/365 днів (366 для високосного року). У випадку, якщо надійшла оплата, то за дні до оплати нараховується основна пеня, а після дня оплати донараховується пеня виходячи із перерахованої суми боргу.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

1. СОІД №1381218. Загальні довідники/Номенклатура і ціни/Прайс-листи. Реалізована можливість встановлювати тип ціни для роботи з Прайс-листами. За замовчуванням – робота з Повною ціною без відображення вікна вибору типу ціни. Для роботи зі Складовими ціни додано можливість встановлення відмітки вибору «Використовувати ціни зі складовими» («Сервіс / Налаштування). За встановленим параметром відображається вікно вибору типу ціни. Налаштування встановлюється у розрізі Прайс-листів.

2. СОІД №1398636. Аналітичні довідники. При видаленні запису додана перевірка на використання її в регламентованій звітності.

3. СОІД №1396296, 1384098. Код бюджетної класифікації. . При видаленні запису додана перевірка на використання її в регламентованій звітності, а у вікні вибору запису довідника - на використання в аналітичних картотеках.

Загальносистемні питання

Доопрацювання

1. СОІД №1376202. Додана змінна ARC_NM для зберігання коментаря до резервної копії. Приклад використання в програмі створення резервної копії:

ARC_NM = "My archive name"


Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

1. СОІД №1389984. Документообіг та управління процесами / Шаблони документів. Реалізована закладка «Специфікація».

2. СОІД №1389984. Документообіг та управління процесами / Документи. Реалізовано вікно вибору «Процесу»

 

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 91.