Випущено пакет оновлень 7.11.037

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1546458. В документи Видачі підзвіт та Повернення підзвітних сум додано поле «Наказ» із Кошторису заходів. В проводки добавлено поле в (SMT_EVENT) Розділ Вбудовані поля
 2. СОІД №1547886. В друковану форму звіту (R037_006.RPF) додано параметр «Повне найменування отримувача» та запам’ятовування попередньо обраних параметрів у діалоговому вікні.

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОIД № 1532598. Реєстр зобов’язань. Поле Банківський рахунок об'єкта обліку додано в поля розділу Реквізити шапки для програм проводок.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №№1537596, 1539948, 1539936, 1537986, 1537968, 1549134, 1539954, 1554546, 1499970, 1553718, 1552800, 1499976, 1539960, 1539972, 1552806, 1546728. Звіти. Оптимізовано звіти:
    - FR «Акт iнвентаризацiї розрахункiв щодо вiдшкодування матерiальних збиткiв 2015» (R008_011.RPF);
    - FR «Відомість операцій по рахунку (аналітика рахунка і кор. рахунка)» (R019_006.RPF);
    - FR «Відомість операцій по рахунку» (R019_003.RPF);
    - FR «Оборотно-сальдова відомість (аналітична)» (R010_001.RPF);
    - FR «Відомість аналітичного обліку (тип ОСБ)» (R008_012.RPF);
    - FR Оборотна вiдомiсть валютна (за рахунками) (R713_001.RPF);
    - FR «Вiдомiсть операцiй ДПС-ПРО» (R019_005.RPF);
    - FR «Протокол iнвентаризацiйної комiсiї» (R816_064.RPF);
    - FR «Акт звiрки розрахункiв з дебiторами та кредиторами» (RC48_008.RPF);
    - FR «Розшифровка фактичних видаткiв по рахунку (детально по операцiям)» (R816_048.RPF);
    - FR «Акт звiрки взаєморозрахункiв (альбомна)» (RC48_006.RPF);
    - FR «Реєстр вхiдних залишкiв» (R221_002.RPF);
    - FR «Реєстр оборотів за періоди року Мультф.» (R397_001.RPF);
    - FR «Розшифровка касових видаткiв по рахунку (детально по операцiям)» (R816_049.RPF);
    - FR «Відомість аналітичного обліку» (RC48_005.RPF).
 2. СОІД №№1548576, 1548600, 1548606. Звіти. Реалізовано звіти FR «Вiдомiсть 3.1 аналiт. облiку розрах. з покупцями та замовниками (до рах. 36)» (R912_007.RPF), FR «Вiдомiсть 3.3 аналiт. облiку розрах. з постачальниками та пiдрядниками (до рах. 63)» (R912_010.RPF), FR «Вiдомiсть 3.4 аналiт. облiку векселiв» (R912_008.RPF).
 3. СОІД №1548588, 1548612. Звіти. Оновлено форми звітів FR «Вiдомiсть 3.2 аналiт. облiку розрах. з рiзн. дебiторами (до рах. 37)» (R912_005.RPF), FR «Вiдомiсть 3.5 аналiт. облiку розрах. за iншими операцiями (до рах. 68)» (R912_004.RPF).
 4. СОІД №1574382. Регламентована звітність. Доданий розділ шаблонів 13 «Інвентаризація розрахунків UA» і системні шаблони в ньому: «Акт iнвентаризацiї розрахунків з дебіторами та кредиторами», «Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання», «Довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув».
 5. СОІД №1574664, 1574670, 1574652. Регламентована звітність. Реалізовано звіти FR «Довiдка до акта iнвент. розрах. з деб. i кред. на дату» (R372_225.RPF), FR «Акт iнвентаризацiї дебiторської або кредиторської заборгованостi» (R372_226.RPF), FR «Акт iнвентаризацiї розрахункiв з дебiторами i кредиторами» (R372_227.RPF).
 6.  
 7. СОІД №1541418. Регламентована звітність. Внесені зміни в друковану форму звіту «FR Картка аналiтичного облiку касових видаткiв. Наказ №604» (R372_310.RPF): в рядку «Залишок на початок місяця» враховується дата вступного балансу.
 8. №1491306. Регламентована звітність. В діалоговому вікні додано параметр «Не виводити КЕКВ 0000» у звітах «FR Картка аналiтичного облiку фактичних видаткiв Наказ №604» (R372_223.RPF) та «FR Картка аналiтичного облiку вiдкритих асигнувань Наказ №604» (R372_312.RPF).
 9. №1549812. Регламентована звітність. В діалоговому вікні звіту «FR Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Наказ №712» (R372_330.RPF) додано параметр «Експорт в dbf Є-ДАТА».
 10. №1550940. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Ф1м,Ф2м Фін. звіт суб'єкта мал. підприємництва zdi UA 2016» (R372_155.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 11. №1551606. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 1» (R372_384.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 12. №1575756. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR ЖЕК. Ф1-Б ЗВIТ ПРО ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ» (R372_378.RPF) внесено зміни згідно наказу Держстату №174 від 28.05.2019.
 13. СОІД №1566534. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 5» () внесені зміни згідно чинного законодавства.
 14. №1559784. Регламентована звітність. При вивантаженні звітів з розширенням *.zdi доопрацьована генерація назви файлу для вивантаження у звітах: «FR Ф1 Баланс 2016 zdi UA» (R372_127.RPF), «FR Ф2 Звіт про фінансові результати zdi 2018 UA» (R372_139.RPF), «FR Ф3 Звіт про рух грошових коштів (а прямим методом)» (R372_173. RPF), «FR Ф4 Звіт про власний капітал UA NEW» (R372_043.RPF)«FR Ф5 ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI UA 2016» (R372_044.RPF). Звіт «FR Ф6 ДОДАТОК ДО ПРИМIТОК ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI UA» (R372_047.RPF) додано в архів, згідно чинного законодавства.
 15. №1559694. Регламентована звітність. Згідно наказу Держстата №205 від 10.06.2019г. створено системний шаблон «2-ОЗ ІНВ(рік)» і друкована форма звіту «FR Звіт про наявність i рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» (R372_370.RPF).Звіт (R372_375.RPF) у зв’язку з втратою чинності, додано в архів.
 16. №1556568. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 4» (R372_379.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 17. №1556094. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 3» (R372_380.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 18. №1552638. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 5А» (R372_391.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.
 19. №1552344 Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 2» (R372_388.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. №1585254, 1582038. Кошторис і план асигнувань. Внесено зміни в експорт організацій і змін організацій на закладці Мережа організацій. Додано поле для фільтрації: Державний або Місцевий бюджет. Додана можливість заповнення файлів kmin.dbf і f_fio.dbf даними з довідника структурних одиниць. У файл _fpocor.dbf будуть тепер виводитися записи по всіх організаціях зі змінами. Якщо в організації не було змін по основним реквізитам, то вона записуєтьсяв цей файл зі значенням поля КК = 0. У файл_fmrcor. dbf будуть тепер виводитися всі записи по доданим або віддаленим КПКВ (місцевий бюджет) і КВВ (державний бюджет).
 2. СОIД №1571082. Кошторис і план асигнувань. Реалізована можливість експорту кошторису або змін до них за вказаною в параметрах Організації.
 3. СОIД №1573668. Кошторис і план асигнувань. В отчеты R506_006 и R506_012. Додана можливість фільтрувати дані по деталізації: КЕКВ, коди надходження або повернень кредитів.
 4. СОIД №1576734, 1577760. Кошторис і план асигнувань. У модуль Налаштування на закладку Параметри доданий новий пункт: «Формування рознесення по аналітиці для нульової комірки». Якщо активований цей параметр, то можна вносити аналітику і формувати проводки за її даними в осередку з нульовою сумою.
 5. СОIД №1579662. Кошторис і план асигнувань. У параметри експорту змін доданий новий пункт: Виводити рядки з нульовими сумами змін по КЕКВу. За цим параметром будуть виводиться рядка їх зазначених довідок змін загальна сума, за якими дорівнює нулю.
 6. СОIД №1580910. Кошторис і план асигнувань. Прибрана на перевірка на негативну суму фінансування для деталізації по повернень кредитів.
 7. СОIД №1581066. Кошторис і план асигнувань. При відборі казначейських рахунків із структурних одиниць або картки підприємства доданий фільтр на період дії і поле КВК.
 8. СОIД №1575120. Кошторис заходів. На закладці Планові кошторису в меню реєстр доданий пункт меню «Провести розрахунок» і ярлик для нього.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1490994. Облік виробництва/Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/ Реалізовано можливість вибору декількох місць зберігання для відображення документів. В даному режимі створення документів заборонене.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД №1551042. Документи руху ОЗ. Зміна вартості / У звіті «Акт переоцінки ОЗ» (R658_014.RPF) реалізована можливість формування звіту по позначкам в реєстрі.
 2. СОІД №1564980. Картотека ОЗ. Доповнено умови формування звітів «48 FR Інвентарні картки - стікери» (R048_001.RPF), «56 FR Штрих-коди для карток ОЗ» (R056_007.RPF), «56 FR Штрих-коди для карток ОЗ A4» (R056_012.RPF), в них додана перевірка Налаштування «Облік МНМА в розрізі Номенклатурного номера».
 3. СОІД №1542168. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Акт якiсного (технiчного) стану (спецзв'язок) (Додаток 1)» (R663_032.RPF).
 4. СОІД №1542180. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Акт списання (спецзв'язок) (Додаток 2)» (R663_031.RPF).
 5. СОІД №1542198. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Iнспекторське посвiдчення (Додаток 3)» (R663_030.RPF).
 6. СОІД №1542246. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «658 Акт ремонту (модернiзацiї) (спецзв'язок) (Додаток 4)» (R658_005.RPF).
 7. СОІД №1542264. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Висновок про списання з облiку (спецзв'язок) (Додаток 5)» (R663_017.RPF).
 8. СОІД №1542270. Документи руху ОЗ. Реалізовано звіт «663 FR Довiдка про оприбуткування майна під час списання (спецзв'язок) (Додаток 6)» (R663_033.RPF).
 9. СОІД №1567410. Картотека ОЗ. Для режиму Глобального коригування реалізована можливість обнуляти рахунки обліку, зносу, витрат бухгалтерського обліку.
 10. СОІД №1555578, 1556976. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано і переписано на новий функціонал звіт «645 FR Накладна (вимога). Типова форма N З-3» (R645_010.RPF).
 11. СОІД №1557552. Калькуляція. Функція OS_DRAG_ADD(Код,Вес,ЕдИзм) - Додавання дорог. матеріалу адаптована для використання в програмі калькуляції.
 12. СОІД №1173582. Картотека ОЗ/ Глобальне коригування / режим створення акту змін / при зміні рахунків обліку, зносу, витрат, в разі, якщо аналітична картотека старого рахунку не відповідає аналітичної картотеці нового рахунку, вона буде обнулятися.
 13. СОІД №1328256. Документи руху ОЗ. Списання. Реалізовано автоматичний запуск розрахунку амортизації, за умови, що активне налаштування "Автоматично запускати розрахунок амортизації при виборі карток", в документі Списання, створеному з документа Часткове переміщення.
 14. СОІД №1580790. Документи руху ОЗ. Часткове списання. Реалізовано часткове списання дорог. матеріалів, списуватися буде частина дорог. матеріалів пропорційно до кількості списання.
 15. СОІД №1562046. Доопрацьовано звіт 482 FR «Відомість наявності ОЗ» (R482_006.RPF), в поле з вибором рівня аналітики додано дерево з усіма рівнями аналітики. У звіт додано групування по кожному рівню аналітики, обраному в діалоговій формі.
 16. СОІД №1546200. Документи руху ОЗ. Зміна вартості. Реалізована можливість редагування Полів користувача при відкритті документа Логістики (ПСО, ВСО) на перегляд з документа підстави Основних засобів (Зміна вартості).
 17. СОІД №1486458. Часткове переміщення. При переміщенні на нову картку реалізовано часткове переміщення дорог. матеріалів, переміщатися буде частина дорог. матеріалів пропорційно до кількості переміщення.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1547592. У звіті 750 FR «Відомість утримання аліментів» (750_001.RPF), який запускається з модуля Результати розрахунку/ Звіти, відкориговано налаштування доступу за структурними одиницями та додано підтримку мови інтерфейсу.
 2. СОІД №1408956. Реалізовано новий алгоритм у групі параметрів «розрахунок невикористаних днів відпустки за алгоритмом» для Метода розрахунку 246 «Резерв оплати невикористаних відпусток», що дозволяє не враховувати в резерві фактичні відпустки. Також реалізовано алгоритм для інвентаризації резервів.
 3. СОІД №1521102. Згідно листа МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 19.07.2019 р. №13495/0/2-19/5 «Про індексацію заробітної плати» виконано доопрацювання розрахунку індексації заробітної плати у місяці підвищення окладу не з 1-го числа в пропорції до відпрацьованого часу до дати підвищення окладу. Якщо в ОР працівника в розділі «Призначення та переміщення» створено наказ на підвищення окладу, то розрахунок індексації і можливої фіксованої величини за місяць підвищення буде проведено в пропорції до відпрацьованого часу до дати підвищення окладу. Якщо в наказі встановлена дата підвищення окладу по посаді, то в цьому полі також потрібно змінити дату підвищення окладу.
 4. СОІД №1565364.В документі с МР 27 Наряди 30 в верхній частині вікна додано поле МВВ. До цього поля прив’язано довідник центів витрат .В одному документі користувач може вибрати лише одне МВВ. Після закриття документу МВВ потрапляє в РЛ працівника по Виду оплати з МР 275 Наряди 30.
 5. СОІД №1474386. Доопрацьовано алгоритм розрахунку ПДФО по розрахунково- обліковим періодам у разі послідовного розподілу по ДФ/ ЕКВ при перерахунках за минулі періоди.
 6. СОІД №1498282. В форму налаштування виду оплати МР 31(Матеріальна допомога) на закладку «Властивості» додано параметр «Розрахунок на дату нарахування МД» . Цей параметр доступний тільки у випадку налаштувань МД від планового заробітку. Якщо цей параметр включено, то розрахунок МД проводиться на внесену дату початку від планових сум видів оплат, які відмічені на закладці «Вихідна сума». Період збору заробітку для такої МД буде завжди дорівнювати періоду дати початку.
 7. СОІД №1531890. При формуванні 1-ДФ з параметром «Виплачений доход та перерахований податок пропорційно сумі виплат у вказаному кварталі» суми виплаченого військового збору відображаються у пропорції.
 8. СОІД №1538916 У випадку перевищення максимальної величини суми нарахувань у фонди в місяцях розрахункового періоду для нарахування лікарняних у разі пропорційного нарахування лікарняних по джерелам фінансування, максимальна величина розподіляється в пропорції видів оплат, що входять у розрахунок по кожному ДФ.
 9. СОІД №1533174.В списках на перерахування створено новий системний вид реєстру по ДФ/ЕКВ. В цьому реєстрі передбачені код ДФ, назва ДФ, код ЕКВ, назва ЕКВ. Якщо працівнику сформована виплата по декільком комбінаціям ДФ/ ЕКВ, то він відображається у реєстрі стільки разів, скільки є комбінацій по даній виплаті.
  Реєстр чисто інформаційний, для фільтрації сум по обраним фільтрам, розраховані суми коригуванню не підлягають.
 10. СОІД №1517376. В модулі «Єдиний соціальний внесок» реалізовано формування додаткової відомості ЄСВ. Ця відомість створюється на основі поточної шляхом порівняння даних які повинні потрапляти у таблицю 5. Якщо є відхилення , то у додаткову відомість вони потрапляють.
 11. СОІД №1562058. Якщо у працівника з дати вступу не має двох повністю відпрацьованих місяців, то при розрахунку оплати днів відрядження враховується заробіток за фактично відпрацьований час до дати початку відрядження.
 12. СОІД №1476084. Якщо працівник прийнятий і звільнений в одному і тому-ж місяці, то в таблиці 5 звіту по ЄСВ він відображається одним рядком.
 13. СОІД №1529424. У звіти групи 245, а саме R245_001.RPF, R245_003.RPF, R245_004.RPF додані колонки з підсумками.
 14. СОІД №1509384. В розділі "Постійні нарахування" ОР працівника для постійних надбавок , премій, відпусток по догляду додано поле «Підстава закінчення» для ручного заповнення підстави закінчення дії постійного нарахування (дати та номеру наказу (розпорядження)).
 15. СОІД №1549962. У звіт R520_008 (Відпускна записка суддів) додана можливість формування звіту по МР 276 (додаткова відпустка суддям).
 16. СОІД №1563858. У звіт R166_008.RPF "Відомість на виплату готівки" додано сторінку на якій відображені податки і фонди, розраховані на дату виплати платіжної відомості по якій формується звіт. Ця сторінка додається лише, якщо в налаштуванні зарплати включено параметр «Формувати звіти на дату виплати».
 17. СОІД №1575600. В модулі «Статистична звітність» у реєстр квартального звіту додано показники 9020, 9030,9040,9050,9060. Дані цих показників потрібно відображати у звіті за 1-й квартал 2020 року.
 18. СОІД №1548768. В режимі Всі підприємства виключена можливість змінювати табель робочого часу. Додано попереджуюче вікно з текстом про те, що користувач знаходиться в режимі Всі підприємства.
 19. СОІД №1568538. Модуль Періоди/ Керування обліковими періодами/ Закриття періоду. Реалізовано:
  Оптимізований розрахунок при закритті періоду з урахуванням розподілення ресурсів.
 20. СОІД №1557228. Звіт R520_014RPF "Відпускна записка з урахуванням коефіцієнту підвищення" Реалізовано: При друку звіту по ВО Компенсація не використаної відпустки МР6 в поле Посада відображається посада, а в поле Оклад- оклад, актуальні на дату звільнення працівника, в поле Період, лише місяць, за який нарахована компенсація не використаної відпустки при звільненні.
  При друку з РЛ даного звіту, в розділі Розрахунок оплати компенсації відпустки, після графи “Закінчення періоду збору заробітку” – відображається таблиця з даними про середній заробіток працівника (період, дні, коефіцієнт підвищення, заробіток не індексована частина, заробіток з врахуванням коефіцієнту, всього)
 21. СОІД №1549566. В модулі Документи/ Універсальний для Видів оплати з Методом розрахунку 262 Заміна викладача реалізовано:
    1) В полі Відсоток підвищення додана можливість переглядати і вибирати % підвищення, який актуальний на дату заміни для вибраної посади заміняючого працівника.
    2) В полі Фактичні дні/години ( в залежності від налаштування ВО) по замовчуванню відображаються дні/години поки не буде введена дата заміни “З” “По”, або ручне введення.
    3) Розрахунок заміни для Видів оплати з Методом розрахунку 262 Заміна викладача при активованому параметрі налаштування “Нараховувати в днях” ,- в полях План/Факт відображаються тільки дні, а при налаштуванні ВО в розділі Тарифікація В годинах – лише години.
    4) Відкориговано заокруглення місячної норми годин до десятих після коми.
 22. СОІД №1567506. Допрацьований звіт FR Тарифікація. ЗОШ + надбавки R018_005.RPF, додано рядок Всього по всім підприємствам, в який виводиться загальна кількість годин, ставок і загальна сума по всім вибраним підприємствам.
 23. СОІД №1487538. Модуль тарифікація навчальних закладів 2. Реалізовано: обмеження в межах 1 ставки Видів оплат з МР 259 Доплата викладача при умові активованого параметра По видам оплат.
    1) Обмеження в межах посади:
    Реєстр/ параметри/ Обмеження розрахунку/Вкладка "По посаді"
    Створюємо шаблон - Insert чи ПКМ - створити, називаємо шаблон (напр №1) додаємо в поле що нижче, необхідну надбавку/надбавки.
    Надбавку обмежує в межах не більше 1 ставки по 1 запису посади працівника, якщо ми додаємо ще шаблон і туди додаємо інші надбавки, то це буде вже новий розрахунок в межах ставки.
    2)Обмеження в межах всіх посад «По працівнику»- в цій вкладці обмежуються надбавки по всім записам посад по працівнику в одному документі тарифікації.
    Суми в надбавках, відкориговані вручну, при обмеженні не враховуються.
    Неможна додати однакові ВО (з одинаковим кодом) в два шаблона, або в дві закладки одночасно, виводиться попереджуюче повідомлення.
    Шаблон працює коли активована відмітка (галочка) «Застосувати».
 24. СОІД №1562970. Модуль тарифікація навчальних закладів 2. Реалізовано:
    1) Для розрахунку Видів Оплат з Методом Розрахунку 38 Вислуга років в Розрахунковому листі працівника, переноситься з документу тарифікації в постійні нарахування додаткова ознака - розділ документу (код запису по посаді).
    У випадку повного співпадіння реквізитів для фільтру відбору ВО для розрахунку вислуги в РЛ (посада, предмет, кваліфікаційна категорія, ТР, Категорія уч.), в розрахунку враховується код запису в документі тарифікації по посаді працівника.
    МР виду оплат з яких в постійних нарахуваннях розраховується вислуга: 268 Педагогічне навантаження, 269 Адміністративна зарплата, додатково, в вихідну суму вислуги можуть бути включені і МР 36 Постійна надбавка і 259 Доплата викладача.
    2) Проводиться аналіз, при закритті документу тарифікації, записів в Постійні нарахування Особових рахунків працівників кількість записів по виду оплат з МР 038 Вислуга років. Якщо більше однієї вислуги по запису посади, розрахунок проводиться з врахуванням категорії; якщо вислуга одна, але з категорією уч., також розраховується з врахуванням категорії; якщо одна і без категорії, підсумовує в вихідну суму все навантаження без врахування категорії. Такий розрахунок застосовується як в документі тарифікації, так і в Розрахунковому листі.
    Наприклад, коли по посаді кілька записів пед.навантаження з різними кат.уч. а вислуга одна, і в ній не вказана категорія учнів, тоді в вихідну суму вислуги підсумовує все пед. навантаження без врахування кат.уч., якщо вислуга одна, але в ній вказана кат.уч., тоді в вихідну суму збиває ВО з такою ж категорією, якщо записів вислуги декілька, і в будь-якій з них не вказана категорія - в вихідну суму цієї вислуги збирає ВО у яких також не вказана кат.уч.
 25. СОІД №1574604. Модуль тарифікація навчальних закладів 2. Реалізовано: МР36 Постійна надбавка включений для розрахунку ВО вислуга МР 38 Вислуга років в Розрахунковому листі, при умові що ВО с МР36 є в таблиці Вихідна Сума ВО Выслуга з МР 38 Вислуга років.
  Працює лише на документах тарифікації, закритих після доопрацювання (можна перезакрити існуючий документ)
 26. СОІД №1483350. При формуванні 1-ДФ з параметром «Виплачений доход та перерахований податок пропорційно сумі виплат у вказаному кварталі» борги по ФСС та повернення борогів у наступних місяцях відображаються в пропорції

ВИП=Д*(В+ПФ)/(Д-(У-ПФ)) де
ВИП - виплачена сума ,
В- сума виплат
ПФ- сума утримань профвнесків
Д-нарахований дохід
У - сума утримань

Якщо борги по виплатам створені не за рахунок не виплачених лікарняних ФСС, то вони розраховуються по формулі:

ВИП=Д*(В)/(Д-У) де
ВИП - виплачена сума ,
В- сума виплат
Д-нарахований дохід
У - сума утримань

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1562478. В наказі на перенесення відпустки через хворобу (типова операція 012) наразі враховується відпустка за МР 54 Додаткова відпустка на дітей. Якщо період лікарняного листа перетинається з періодом додаткової відпустки на дітей, то при проведенні наказу будуть сторнируватися дні такої відпустки.
 2. СОІД №1549524. В наказі з типовою операцією 012 «Перенесення відпустки через хворобу», якщо період лікарняного листа більший за період, ніж остання надана відпустка, то при проведенні такого наказу програма сторнує дні відпусток в діапазоні дат лікарняного. Наприклад, працівнику остання надана відпустка була з 01/11/2019 по 14/11/2019 – 14 днів. Працівник надав лист непрацездатності з 28/10/2019 по 04/11/2019 - 8 днів. В діапазоні дат лікарняного листа в картці працівника Відпустки/Надані відпустки є відпустка 25/10/2019-31/10/2019 – 7 днів. Отже, при проведення наказу на перенесення відпустки через хворобу, буде врахована й відпустка 25/10/2019-31/10/2019 – буде сторновано 4 дні відпустки лікарняним листом.
 3. СОІД №1549308. В операції наказу «Перенесення відпустки через хворобу», на закладці Невикористані відпустки, для записів відпусток додали в меню команду Правка з опціями Відмітити, Відмітити все, Зняти відмітки.
 4. СОІД №1554750. В реєстрі особових карток №1 «Реєстр особових карток» в структуру додано поля:
  Напрям діяльності. Код (SprNpd_CdStr)
  Напрям діяльності. Найменування (SprNpd_Nm)
  Значення зачитуються із останнього запису наказу розділу особової картки Призначення і переміщення.
 5. СОІД №1563174. У звіті 1629 FR Типова форма №П-2 Особова картка (від 25.12.2009 № 495/656) RG29_015.RPF наразі виводиться фото, якщо файл завантажений в розділ особової картки «Фотографія».
 6. СОІД №1494756. Реалізована можливість проведення групових змін поля «Напрям діяльності» в модулі «Облік кадрів», «Облік праці та заробітної плати» за допомогою коригування картотеки.
  В область коригування Загальні відомості, способу коригування табличному додано в перелік реквізитів поле Напрям діяльності.
  Для режиму створення нового запису («Створити новий запис в розділі «Призначення і переміщення») необхідно вказати дату введення в дію, цією датою буде створений запис зміни напряму діяльності. Далі в полі Напрям діяльності необхідно вибрати потрібний запис із довідника. Натиснути ОK – коригування буде проведено.
  Якщо обрати режим «Коригувати існуючі записи розділу «Призначення та переміщення», то зміни напряму діяльності пройдуть по всім записам особової картки розділу Призначення та переміщення.
  Якщо запис створюється в періоді вже існуючих наказів в розділі Призначення та переміщення, то даний запис коригування буде змінювати напрям діяльності в тих записах, де вони успадковувались з попередніх, тобто не мають ознаки змінення (такі записи не позначені жирним шрифтом).
 7. СОІД №1488078. Реалізована можливість в особовій картці в розділі «Трудова діяльність» в періодах відхилення від стажу (розділ Відхилення) зазначити в полі «З коефіцієнтом» дробове число. Зазначений коефіцієнт враховується при розрахунку стажу.
 8. На підставі СОІД №1550916 було виконане доопрацювання – при створенні резервної копії бази з параметром «Не зберігати персональні дані» шифруються всі текстові поля операціях наказів. Тобто, в наказах будуть зашифровані ті поля, в яких вводиться текст, а не обирається значення із довідника. Це такі поля, як:
  всі поля, де зазначене ПІБ (в тому числі і по відмінках), Корпоративний табельний номер, Заголовок (у всіх видах наказів), Підстава (у всіх видах наказів), Останнє місце роботи (звідки прибув), № диплому, Організація, що присвоїла спец-звання, Повне найменування в трудовій діяльності, Мета відрядження, Підстава відрядження, Місце, звідки вибув працівник у відрядження, Населений пункт, Країна, Номер лікарняного листа, Текст, Довідка-виклик №, Місце направлення на військові збори, Підстава військових зборів тощо.
 9. СОІД №1511208. В модулі Штатний розпис в документах діючого, проекту штатного розпису додано в меню Реєстр-Експорт поточного представлення даних, а також на панель меню відповідний пункт.
 10. СОІД №1570656. Доопрацьовано в типовій операції 021 Довільні – на закладці Довільний текст перехід на наступний рядок відбувається після натискання Enter.
 11. СОІД №1568850. Доопрацьована типова операція 046 Тимчасове виконання обов'язків – після закінчення строку виконання тимчасових обов'язків, працівник переміщається на попередню посаду. Нагадуємо, що для повернення на попередні реквізити, в наказі має бути підключена операція ТО 002 Призначення/переміщення. Тоді автоматично буде створюватися операція переведення на попередню посаду.
 12. СОІД №1537464. По звітам модуля Штатний розпис групи 140:
  • R140_009.RPF «FR ЖКГ: Перелік змін в штатному розписі на дату»,
  • R140_001.RPF «FR Перелік змін в штатному розписі»,
  • R140_004.RPF «FR Перелік змін в штатному розписі (наказ)»,
  • R140_002.RPF «FR Перелік змін в штатному розписі (форма наказу)»,
  • R140_010.RPF «FR Перелік змін до штатного розпису(на дату) (Водоканал)»,
  • R140_007.RPF «FR Перелік змін у штатному розписі на дату (Ощадбанк)»,
  • R140_005.RPF «FR Перелік змін у штатному розписі(ШВВ)»
  було враховано обмеження прав доступу до підрозділів користувача, який формує даний звіт.
 13. СОІД №1545030. Доопрацьовані звіти групи 1807, які формуються з реєстру Особових карток. В звітах використовуються дані таблиці SPRPDR1, за рахунок чого усунуто дублювання записів працівників крім внутрішніх сумісників.
 14. СОІД №1550136. Обмежена можливість вносити правки до табеля закритого періоду при вимкненому пункті «Дані закритих періодів» в керуванні доступом табеля.
 15. СОІД №1568292. Реалізована заборона вносити правки до протоколу комісії із соціального страхування, якщо він не знаходиться в статусі Проект.
 16. СОІД №1566000. Підключено довідник із значеннями «Так» та «Ні» до поля «Значення за замовчуванням» в налаштуванні типових операцій для відповідних реквізитів типових операцій 001 «Прийом», 002 «Призначення/переміщення» та 004 «Призначення надбавки».
 17. СОІД №1562820. До Бібліотеки програм користувача було додано часто використовувані фрагменти програм наказів.
 18. СОІД №1558392. Реалізоване підтвердження відділом заробітної плати наказів на підставі типових операцій 006 «Надання щорічної відпустки», 011 «Відкликання з відпустки» та 012 «Перенесення відпустки через хворобу».
 19. СОІД №1545684. В першій частині звіту RG27_006.RPF «FR Дані про трудову діяльність та стаж роботи (додатковий стаж)» період неоплачуваної післяпологової відпустки (на підставі метода розрахунку №57) було виключено з страхового стажу.

 

Управління студентами

Доопрацювання

 1. СОІД №1555254. Реалізовано системний звіт «Загальний наказ (студенти)», що працює з даними наказів підсистеми Управління студентами RG14_030.FRF. Загальний наказ реалізовано для операцій: 053 Зарахування, 054 Відрахування, 055 Надання академічної відпустки, 056 Повернення з академічної відпустки, 058 Зміна прізвища, 060 Переведення на наступний курс, 061 Переведення, 064 Поновлення, 068 Призначення стипендії.
 2. СОІД №1451526. В Елементи програми додано розділ Поля операції «Призначення стипендії» (ТО 068 Призначення стипендії).
 3. СОІД №1451532. В Елементи програми додано розділ Поля операції «Зарахування» (ТО 053 Зарахування).
 4. СОІД №1451544. В Елементи програми додано розділ Поля операції «Відрахування» (ТО 054 Відрахування).
 5. СОІД №1451592. В Елементи програми додано розділ Поля операції «Надання академічної відпустки» (ТО 055 Надання академічної відпустки).
 6. СОІД №1513128. Додано довідник «Причини академічної відпустки» в Управління студентами/ Параметри/ Налаштування/ Довідники. Додано реквізит «Причини академічної відпустки» в Типову операцію 055 «Надання академічної відпустки».

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД № 1552744. Актуалізовано механізм імпорту податкових накладних через xml файли в реєстрі податкових накладних.
 2. СОІД №1550790. В звіті "Податкова накладна" 374_016.RPF, і при передачі в систему medoc для типу документа ПНЕ11 з ознакою «Зведена», в колонці 4 заповнюється завжди «грн.» І в колонці 5 - "2454" .

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1550502. Облік запасів / Звіти. У звіті R408_003.RPF додана можливість групування за рахунком обліку. Звіти R585_001, R585_002, R585_500 переміщені в архів.
 2. СОІД №1550514. Облік запасів / Звіти. У звіті R402_001.RPF додана можливість групування за рахунком обліку. Звіт R583_001 переміщений в архів.
 3. СОІД №1550502. Облік запасів / Звіти. У звіті R411_001.RPF додана можливість групування за рахунком обліку. Звіти R584_001, R584_002 переміщені в архів.
 4. СОІД №1568562. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт RE02_019.RPF "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі НА".
 5. СОІД №1568562. Облік запасів / МШП в експлуатації / Відомості інвентаризації. Реалізовано звіт R № 1570074. Облік запасів / Звіти. Реализовано звіт R694_009.RPF "Опис інвентарних карток" Ф. № ОЗ-7».
 6. СОІД №1568742. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. У структуру реєстру специфікації документів додано поле sMbpFrmTPNm «Розміщення».
 7. СОІД №1570242. Логістика / Облік закупок / Митні накладні. Для звіту R846_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 8. СОІД №1570020. Логістика / Облік закупок / Замовлення постачальникам. Для звіту R395_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 9. СОІД №1561968, 1561956. Логістика / Облік закупок / Акт приймання робіт. Для звітів R322_001.RPF, R322_002.RPF реалізовано переклад. Мова звітів відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 10. СОІД №1570032, 1570026. Логістика / Облік збуту / Журнал замовлень на відпуск. Для звітів R739_001.RPF, R764_001.RPF реалізовано переклад. Мова звітів відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 11. СОІД №1570194. Логістика / Облік збуту / Накладні на повернення від покупця. Для звіту R557_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу.
 12. СОІД №1570038. Логістика / Облік збуту / Типові замовлення на відпуск. Для звіту R758_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу
 13. СОІД №1570188. Логістика / Облік закупок / Накладні на повернення постачальнику. Для звіту R555_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R555_002.RPF переміщено в архів.
 14. СОІД №1570008. Логістика / Облік збуту / Акт виконаних робіт. Для звіту R323_003.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R323_004.RPF переміщено в архів.
 15. СОІД №1549116. Логістика / Облік збуту / Звіти. Для звіту R480_001.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R480_002.RPF переміщено в архів.
 16. СОІД №1569924. Логістика / Облік закупок / Звіти. Для звіту R479_003.RPF реалізовано переклад. Мова звіту відображається відповідно до налаштувань інтерфейсу. Звіт R479_004.RPF переміщено в архів.
 17. СОІД №1546860. Логістика / Облік збуту. Калькуляція. Реалізовано можливість запису інформації у поле калькуляції DC_KAgSch.

 

Облік речового забезпечення

Розробка

 1. СОІД №1554804. Облік речового майна / Налаштування / Параметри. Доданий параметр "Розрахунок компенсацій по закритими позиціям за період дії». По активному параметру розрахунок компенсацій при звільненні виконується за період дії позиції в нормі.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1573632. Облік автотранспорту/ Подорожній лист. Реалізовано новий звіт FR "Звіт про роботу автотранспорту (Форма 2-тр (річна))" RE62_011.RPF" відповідно до Наказу Держстату від 14.06.2019 № 215. Звіт FR "Звіт про роботу автотранспорту (Форма 2-тр (річна))" RE62_010.RPF" - перенесено в архів.
 2. СОІД №1513788. Облік автотранспорту/ Облік витрати паливо. Реалізовано підбір КСУ у відомість витрати палива по частковому співпадінню значень атрибутів КСУ.

 

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання

 1. СОІД №1562844. Взаємовідносини з клієнтами/Взаємовідносини з клієнтами. Меню «Сервіс»/«Налаштування». Додано параметр для можливості збереження параметрів вибірки даних по користувачу – «Зберігати параметри вибірки при виході». Даний параметр дозволить зберегти введені значення в полях «Період з .. по» в головному вікні «Взаємовідносини з клієнтами» в рамках однієї сесії користувача.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1565436. Облік комунальних послуг / Налаштування / Нумерація. Для всіх документів модуля «Акти-претензії» реалізовано стандартний механізм автонумерації.
 2. СОІД №1554162. Облік комунальних послуг. Для послуг з методом «Електроенергія» реалізовано обмеження для розрахунку пільг. У налаштуваннях номенклатури додано поле «Макс. об`єм». Розрахунок пільгового об`єму здійснюється відповідно до обмеження, яке зазначене у цьому полі.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1570098. Довідник контрагентів. Картка контрагента. В структуру реєстру рахунків контрагента додано поле «Ознака головного рахунку».
 2. СОIД №1584948. Коди програмної класифікації. Оновлені довідники класифікаторів КПКВ ДБ, КПКВ МБ, КВК ДБ, КВК МБ.
 3. СОIД №1576464. Аналітичні картотеки. Доопрацьована можливість додавати нові рівні аналітичних реквізитів в задіяну в обліку картотеку з аналітичними картками. Для цього потрібно:
  - в модулі Аналітичні картотеки на закладці Картотеки натиснути клавішу F4 на потрібної аналітичної картотеці;
  - перейти в вікно Структура аналітичної картотеки, і повторно натиснути клавішу F4;
  - прочитати попередження (рекомендацію створити резервну копію перед виконанням цієї операції);
  - додати новий реквізит(и), і внести для них значення за замовчуванням.
  У цьому вікні можливо тільки додавання нових, або зміна найменування старих реквізитів, а видалення  - заборонено.
  В результаті структура аналітичної картотеки буде розширена новими реквізитами.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1581234. Сервіс. Створено новий модуль «Журнал обміну документами» де буде відображатися перелік документів, інформацію по яким ми передали партнерам або отримали від них.

 

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

 1. СОІД №1563990. Налаштування. Калькуляція. Реалізовано обробку подій документа в калькуляції:
  - Новий документ DC_cNEWDOC
  - Зміна реквізитів DC_cCHGDOC
  - Збереження документа. DC_cSAVEDOC
  - Видалення документа. DC_cDELDOC
  - користувача подія Alt + U. DC_cUSEREVENT
  - Редагування документа. DC_cEDITDOC
  - Зміна статусу документа. DC_cCHGSTT

 

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 129.