Випущено пакет оновлень 7.11.038

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1478634. В модулі «Відомість видачі під звіт» реалізована можливість формувати єдиний список підзвітних осіб в одному документі, котрий при збереженні розділяється на відомості в розрізі банків і рахунків отримання.

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1351614. У Журнал господарських операцій грошових коштів додані поля
    - в групу Юридичні зобов’язання: Номер реєстру, Найменування об’єкту обліку;
    - в групу Фінансові зобов’язання: Найменування об’єкту обліку, Номер та Тип документу.
 2. СОІД №1591248, 1595376. Реєстр платіжних доручень.  Оновлена форма звіту та дороблено експорт в dbf-форматі для казначейства 53 FR Реєстр платіжних доручень для казначейства з експортом в dbf  (R053_003). Дороблена можливість формування по позначці, та з групуванням по розрахункову рахунку(вибір його в параметрах видалено).
 3. СОІД №1573278. Реєстр зобов’язань.  В фінансовому зобов’язанні додана можливість автоматичного заповнення суми передплати за сумою передплати юридичного зобов’язання. Ця сума може бути відкорегована вручну.
 4. СОІД №1604064. Реєстр зобов’язань. В меню Сервіс / Налаштування модуля і фінансового зобов’язання доданий пункт меню Введення суми передоплати фін. обязательства вручну (без контролю). Якщо активований цей параметр, то сума розноски передоплати фінансового зобов'язання вноситься вручну, без перевірки в рамках суми передоплати юридичного зобов’язання.
 5. СОІД №1545210. Реєстр зобов’язань. Додана можливість заповнювати поля «Приховати персональні дані» и «Код доходу» за допомогою програми калькуляції фінансового зобов’язання.
 6. СОІД №1555782. Реєстр зобов’язань. В юридичному зобов’язанні таблиця його фінансових зобов’язань переведена на XML-реєстр.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1587630. Меморіальні ордери. У звіті FR «Журнал-головна» (R570_025.RPF) при виводі вхідного і вихідного сальдо враховується параметр «Згортати сальдо» в налаштуваннях рахунку.
 2. СОІД №1599912. Меморіальні ордери. У звіт FR «Меморіальний ордер № 17-авт» (R570_023.RPF) додано параметр «Виводити примітку», при встановленні якого виводиться поле «Примітка» з документів модуля «Основні засоби».
 3. СОІД №1544010. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 5.1» і друкована форма звіту «FR Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів» (R372_406.RPF).
 4. СОІД №1584624. Регламентована звітність. В друковано форму звіту «Журнал 6» (R372_389.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» затвердженої Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р. зі змінами від 29.10.2019р.
 5. СОІД №1585332. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «Журнал 7» (R372_386.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" затвердженої Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р. зі змінами від 29.10.2019р.
 6. СОІД №1593744. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Ф1-мс, 2-мс(2019)» в друковану форму звіту «FR Ф1мс,Ф2мс Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва zdi UA» (R372_055.RPF) внесені зміни згідно чинного законодавства «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» затвердженої Наказом Міністерства фінансів №39 від 25.02.2000р. зі змінами від 31.05.2019р.
 7. СОІД №1576182. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 4.1» і друкована форма звіту «FR Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій» (R372_402.RPF).
 8. СОІД №1544016. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 7.1» і друкована форма звіту «FR Відомість 7.1 до ж/о №6» (R372_401.RPF).
 9. СОІД №1544004. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 4.3» і друкована форма звіту «FR Відомість 4.3 до ж/о №4» (R372_400.RPF).
 10. СОІД №1544028. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 7.2» і друкована форма звіту «FR Відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44» (R372_404.RPF).
 11. СОІД №1543998. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 4.2» і друкована форма звіту «FR Відомість 4.2 до ж/о №4» (R372_403.RPF).
 12. СОІД №1544040. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Відомість 7.3» і друкована форма звіту «FR Відомість 7.3 аналітичних даних рахунку 47» (R372_405.RPF).
 13. СОІД №1601634. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Ф№4-3д,м Звіт про надходження i використання інших надходжень спеціального фонду Наказ 712» (R372_333.RPF) внесено зміни згідно діючого законодавства «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» затвердженої Наказом Міністерства фінансів №44 від 24.01.2012р. зі змінами від 27.03.2019р.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1586802. Кошторис і план асигнувань. На закладці реєстр розподілів реалізований новий формат транспортних файлів експорту для казначейства для нових рахунків IBAN.
 2. СОІД №1583124. Кошторис і план асигнувань. Після введення дати завершення дії в запису довідника кодів бюджетної класифікації, стало можливо видалити код КПКВ в запису Організації мережі.
 3. СОІД №1576734. Кошторис і план асигнувань. Відкрита можливість формувати проводки і робити рознесення по аналітики для осередку документа кошторису з нульовою сумою, якщо в модулі Налаштування на закладці Параметри актуалізовано пункт Формування рознесення по аналітиці\проводки для нульової комірки \ рядка.
 4. СОІД №1578348. Кошторис і план асигнувань. Реалізована можливість імпортувати за допомогою універсального імпорту довідку змін з видом коштів - кредити. Для цього в розділ Поля імпорту змін кошторисів додано нове поле IMPCHS_ * (Вид коштів довідки). За замовчуванням значення 0 - Асигнування, 1 Кредити.
 5. СОІД №1579662. Кошторис і план асигнувань. На закладці Реєстр кошторисів в параметри експорту змін доданий новий пункт - Виводити рядки з нульовими сумами змін по КЕКВ.
 6. СОІД №1579662. Кошторис і план асигнувань. Реалізована форма звіту 517 FR Реєстр змін зведених планів асигнувань СФ держ. бюджету (Додаток 17) (R517_021.RPF).
 7. СОІД №1539438. Кошторис і план асигнувань. Якщо встановлено параметр "Місячний кошторис і план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ", то в вікно довідки змін додані поля № довідки плану і № реєстру плану. При експорті планів в казначейства обиратимуть дані з цих полів.
 8. СОІД №1576254. Кошторис і план асигнувань. У записі мережу організацій на закладці КПКВ, тепер можуть бути обрані лише записи з довідника кодів бюджетної класифікації, в яких заповнені поля: тип бюджети і КВК.
 9. СОІД №1596828. Кошторис і план асигнувань. Реєстр розподілів. У формах звітності реєстрів розподілів прибрані колонки код рахунку, розширена колонка номера рахунку (R516_001.RPF, R516_006.RPF, R516_007.RPF, R516_011.RPF).
 10. СОІД №1561182. Фінансові таблиці. У налаштуванні шаблоні таблиці на закладці Програма рядок / аналітика доданий новий пункт «При натисканні клавіші Enter». Якщо він активований, то програма розрахунку рядок / аналітика запускається, після натискання клавіші Enter в будь-який вводиться колонці аналітики рядки.
 11. СОІД №1558860. Кошторис заходу. У меню Сервіс / Налаштування доданий новий параметр Створення таблиці з параметрами за замовчуванням. Якщо параметр активований, то при створенні таблиці планової кошторису не потрібно буде додатково відкривати і стверджувати вікно з параметрами нової таблиці.
 12. СОІД №1548030.  Додано системний звіт R796_003.RPF "796 FR Кошторис заходiв (експорт в Excel)", за допомогою якого вивантажуються поля основного звіту виконання кошторису заходів в систему Excel.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1490988. Реалізована можливість формування актів виробничої комплектації (АВК) із Зведеного плану виробництва в розрізі фіксованої партії напівфабрикатів. Для формування необхідно активувати параметр «Роздільне формування АВК по фіксований партії НФ».
 2. СОІД №1490982. Реалізована можливість формування лімітно-забірних карт із «Плану потреби матеріалів» в розрізі фіксованої партії напівфабрикату. Для цього необхідно в налаштування формування ЛЗК активувати параметр «Роздільне формування ЛЗК по фіксованій партії»

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1564038. Якщо у налаштуванні виду оплат з методом розрахунку виплата 035 «Виплата в міжрозрахунковий період» в розділі Утримання включені види оплат утримань, як можуть приймати від'ємне значення, то при формуванні відомостей на підставі документів тепер ця сума враховується.
   Даний режим не призначений для формування виплати в міжрозрахунковий період за зазначеними нарахуваннями.
 2. СОІД №1572528. В основному реєстрі модулі Особові рахунки працівників в меню Вид доданий параметр Відображати відсутні виплати. З цього пункту можна налаштувати період і де проводити фільтрацію «Списки на перерахування та платіжні відомості», «Постійні утримання». Після налаштування фільтру, у реєстрі відображаються працівники, які відсутні в списках на перерахування або платіжний відомостях або у них немає заданого постійного утримання на внесену дату.
 3. СОІД №1319190. У модулі Розрахунковий лист в меню Вид реалізований параметр «Показувати відмітки для підсумовування» (Alt+A). Після вмикання параметра навпроти кожного виду оплат з'являється галочка для відміток, при виборі нарахувань відбувається підсумовування, при позначці утримань - віднімання. Внизу вікна додано результуючий рядок «Усього за зазначеними записів».
 4. СОІД №1586634. У модулі Універсальний документ для звіту 144 FR «Розрахунок оплати по середньому» (R144_003.RPF) реалізована можливість друку нарахувань за видами оплат з методом розрахунку 228 «Держ.обов'язки».
 5. СОІД №1571202. При формуванні звіту 1114 FR «Розрахунково-платіжна відомість на дату» (RB14_012.RPF) додана колонка «Профспілкові внесок» так само реалізована друк сум за видами оплат з методом розрахунку 23 «Профспілковий внесок» у колонці «Всього утримано».
 6. СОІД №1581924. У модулі Списки на перерахування реалізований звіт 494 FR «Утримання i фонди за списком на перерахування» (R494_015.RPF). При формування звітів на дату виплати у звіті відображаються суми прибуткового податку, військового збору, фондів єдиного соціального внеску сумарно по працівникам цього списку на дату його закриття.
 7. СОІД №1591050. У модулі Статистична звітність згідно формі наказу від 31.07.2019 № 259 реалізований звіт 359 FR «Дані для форми 'N1-ПВ' квартальна» (R359_035.RPF).
   Звіт за цією формою подається починаючи з 1-го кварталу 2020 року. У звіт за 1-й квартал додано Розділ VII (Витрати на утримання робочої сили, що не входять у фонд оплати праці за 2019-й рік). Для коректного заповнення показників 9010 – 9060 у формі налаштування при створенні відомості в модулі статистична звітності необхідно заповнити види оплат на закладці Показники.
 8. СОІД №1553502. Модуль Єдиний соціальний внесок. При створенні відомості по єдиному соціальному внеску на формі настройки на закладці Інше реалізований параметр «Відображати наказ як розпорядження».  Якщо цей параметр включений, то в табліце5 враховуються дані з модуля «Розпорядження» замість - «Накази» (підсистема Облік кадрів).
 9. СОІД №1590102. Модуль Єдиний соціальний внесок.  Для держслужбовців в період перебування у відпустках по догляду за дитиною до 3-х і 6-ти років реалізовано відображення днів трудових відносин в таблиці 6.
 10. СОІД №1587528. Модуль Особові рахунки працівників.  Модифіковано звіт 590 FR «Звiт про здійснені відрахування та виплати» (R590_012.RPF).  На формі звіту закладці Види оплат додана можливість вибору видів оплат групи Фонди з методом розрахунку Єдиний соціальний внесок фондів.  У звіті виводяться суми нарахувань, утримань прибуткового податку, військового збору, розрахованих фондів єдиного соціального внеску.
 11. СОІД №1585170. Модуль Тарифікація медичних закладів. Реалізовано:
    - Доданий контроль на дублі в документі Реєстр/контроль: по одному табельному номеру не більше одного запису в документі тарифікації, по одному працівнику не більше однієї основної посади. Помилкові рядки відображаються червоним кольором з  приміткою про дублі.
    - Створена можливість додавати в документ тарифікації табельний номер уже існуючих сумісників, після проведення / відклику документу, табельний номер таких сумісників не перезаписується так як  у них може бути архів і програма далі не дає відкликати документ.
    - Додано обмеження на створення тарифікації без дати початку дії документу, додано попереджуюче повідомлення.
    - Додатково доданий контроль на необхідність виконати перерахунок при копіюванні  документу.
    - Допрацьований механізм опрацювання окремих компонентів інтерфейсу:
      - Пункти меню «Провести документ» і «Відкликати документ» стають  активними в залежності від того закритий поточний документ чи ні. При цьому якщо на гріді є відмічені для групової операції документи буде активовано обидва пункти меню.
      - Виправлена логіка роботи форми задання параметрів закриття документа.
      - Оптимізована процедура закриття документа, перевірка можливості проведення документу винесені в окремий метод, у випадку проведення з помилками, додано інформаційне повідомлення.
 12. СОІД №1565136. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. При додаванні Видів оплат в документ тарифікації з методом розрахунку 259 Доплата викладача, 267 Перевірка зошитів, 36 Постійна надбавка, 70 Надбавка за шкідливість, 71 Надбавка за розширену зону обслуговування, 237 Доплата за вчену ступінь проводиться аналіз записів даних видів оплат по посаді з  врахуванням  коду виду оплат:
    - якщо доданий один запис надбавки і в ньому не вказана категорія учнів, то в вихідну   сумму збираються всі види оплат, які є в таблиці входження без врахування категорії учнів.
    - якщо надбавка одна, але в ній вказана категорія учнів, то для розрахунку в вихідну суму потрапляють види оплат з такою ж категорією учнів.
    - якщо додано надбавку більше однієї, розрахунок відбувається з врахуванням категорії  учнів з тих видів оплат, які є в таблиці входження даної надбавки з такою ж категорією  учнів.
     Даний розрахунок проводиться автоматично, коли додаємо Види оплат з вказаними  методами розрахунку (ручне/автоматичне додавання), при перерахунку раніше створених документів тарифікації.
 13. СОІД №1408956. Для Метода розрахунку 246 «Резерв оплати невикористаних відпусток» реалізовано можливість введення від’ємної кількості днів резерву.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1572570. Реалізоване повідомлення: в разі перетину діапазону дат операції «Призначення надбавки» (ТО 004) при значенні реквізиту «Зберігати діючі надбавки» рівному «Так», з періодом дії існуючої надбавки з тим-же видом оплати, що була внесена в постійні нарахування Особової картки/Особового рахунку або в операцію «Призначення надбавки» наказу. Повідомлення з’являється при зберіганні операції наказу, містить дані про вид оплати існуючої надбавки, номер та дату наказу. При зберіганні групової операції або табличного наказу повідомлення містить також № особової картки та ПІБ працівника.
 2. СОІД №1596816. Збільшений розмір масиву KDP_KOM_PTN з 8 до 30 у зв’язку із тим, що в довіднику контрагентів можуть бути записи із кодом більше 8-ми цифр. Наразі при виборі такого контрагента в наказі на відрядження, програма дозволяє коректно опрацьовувати та виводити в друковану форму наказу найменування контрагента.

 

Управління студентами

Доопрацювання

 1. СОІД №1544226. В Елементи програми додано розділ Поля операції наказу «Надання соціальної категорії». Дані операції: сирота (ознака), дата початку, дата закінчення, соціальна категорія (код), серія посвідчення, номер посвідчення, дата видачі посвідчення, ким видане посвідчення. Також додано поле «соціальна категорія» в картотеку студентів в розділ довідника реквізитів для створення видів реєстрів «Вихідні реквізити»/ «Основні відомості».
 2. СОІД №1572204. Реалізовано відображення карток студентів і списку факультетів за окремою структурною одиницею, відображаються лише ті факультети (картки студентів), які відносяться до поточної СО. Також в реєстрі карток студентів і в списку факультетів відображаються дані з урахуванням доступу за структурними одиницями.
 3. СОІД №1573032. Відключено можливість створення журналів документів студентів в налаштуванні заробітної плати, розділ Журнали/ Універсальні документи. Реалізовано можливість створення журналів документів в Управління студентами/ Параметри/ Налаштування/ Журнали, для цього додано вид журналів «Документи». Реалізовано автоматичне одноразове перенесення створених раніше документів в журнали студентів.

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1589502. Реалізовано звіт RD13_049.RPF "Декларація з ПДВ 2020".
 2. СОІД №1597806. Реалізовано звіт "Додаток 5 до Декларації ПДВ 2020» R282_010.RPF.

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1592058. Логістика / Облік закупок / Прибуткова накладна. Реалізовано можливість зміни підстави у відвантажених документах.
 2. СОІД №1594050. Логістика / Облік закупок. Оптимізована робота з таблицями SklBSO та TSKLBSO шляхом додавання індексів для пришвидшення працездатності.
 3. СОІД №1596384. Логістика / Облік запасів / Документи обліку руху запасів. У звіті R864_004 зроблений за замовчуванням відступ з лівого боку 3 см.

 

Облік речового забезпечення

Розробка

 1. СОІД №1591890. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Реалізовано розрахунок компенсацій при звільненні за період дії позиції норми для картки.
 2. СОІД №1571052. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. У звіті 130_002.RPF реалізовано відображення полів дата і номер документа.
 3. СОІД №1591620. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Звіт RV50_001.RPF змінений відповідно до форми «Додаток 17» і «Додаток 18».
 4. СОІД №1591800. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. У звітах RV47_001, RV49_001 реалізована сортування рядків по найменуванню і розміщення блоку комісій.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1596942. Облік автотранспорту/Облік видачі палива. При формуванні ордера внутрішнього переміщення додано копіювання атрибутів КСУ при списанні палива зі складу видачі в склад «Паливо в баках». Реалізовано в обліку видачі палива в сервіс/налаштування «Копіювання атрибутів КСУ при внутрішньому переміщенні»

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1570362. Облік комунальних послуг / Імпорт / Імпорт оплат. Реалізовано можливість заповнення поля «Призначення платежу» у виписках банку під час імпорту оплат за комунальні послуги (поле - JOPLI_CFLOW).
 2. СОІД №1592280. Облік комунальних послуг / Акти-претензії. Реалізовано автоматичне заповнення поля «Виконавець» даними працівника, який прив’язаний до актуального користувача. У статусі «Чернетка» поле доступне до коригування, а також додано в список полів системного реєстру.
 3. СОІД №1589538. Облік комунальних послуг. Доопрацьовано алгоритм розрахунку сальдо для механізму нарахування пені за подвійною обліковою ставкою НБУ. За відсутності оплат – пеня не враховується в сальдо. У разі наявності оплат: 1) якщо встановлено параметр «Пріоритетно списувати суми основного боргу» - першочергово списується основний борг, після цього – нарахована пеня до оплати; 2) якщо параметр не встановлено – у першу чергу списується пеня до оплати, а потім основний борг.
 4. СОІД №1600806. Облік комунальних послуг / Звіти: R711_005 «FR Розрахунки за ОР»; RU31_001.RPF «FR Обігова відомість в розрізі комунальних послуг». Змінено розрахунок сальдо для механізму нарахування пені за подвійною обліковою ставкою НБУ. Якщо оплат немає – нарахована пеня в сальдо не враховується. За наявності оплат: 1) якщо першочергово списується основний борг – під час розрахунку сальдо пеня додається; 2) якщо в першу чергу списується пеня – пеня віднімається.
 5. СОІД №1592454. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. В особовому рахунку і реєстрах особових рахунків доопрацьовано відображення мешканців (зареєстрованих і фактично проживаючих), які знаходяться в архіві, не мають дату закінчення проживання і є унікальними (тобто у реєстрі поточних мешканців не відображаються, але задіяні у розрахунках).
 6. СОІД №1604622. В картку будинку додано ряд додаткових характеристик, які допоможуть вказувати такі значення: "Загальна довжина трубопроводу Ц/О", "Загальна кількість засувок Ц/О", "Загальна кількість вентелів Ц/О", "Загальна довжина каналізаційного трубопроводу", "Загальна довжина трубопроводу ХВП",  "Загальна довжина трубопроводу ГВП". Також в характеристику "Мат. злив. каналізації" додано нове значення ""Труби з чавуну та ПВХ".

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД № 1590948. Джерела фінансування. Змінено класифікатор кодів доходів бюджету.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1594836. В форму «Імпорт даних:...», Що викликається в модулі «Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт» після вибору завдання, в яке імпорт виконується, додано поле «Не показувати протокол». При установці цього поля в положення «Увімкнене» не виводиться вікно з протоколом про результати виконання імпорту.

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 70.