Випущено пакет оновлень 7.11.051


Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №166134. Платіжна інструкція. Звіт 37 FR Платiжна iнструкцiя R037_007. На діалогове вікно звіту, додано параметр: «Структуроване призначення». При обраному параметрі, в блок звіту "Структуроване призначення" виводяться значення полів, що заповнені на закладці ISO20022 Платіжної інструкції.
 2. СОІД №166313. Платіжні документи/Платіжна інструкція. На закладці ISO20022 перейменовано поля відповідно до програми казначейства та довідників що визиваються: Вид оплати в "Код виду сплати", Код виду сплати в "Тип". Зміни відображено в звіті 37 "Платіжна інструкція" R037_007.RPF.
 3. СОІД №166164. Виписки банку. В структуру налаштування виду реєстру "Виписки банку", в групу Вихідні реквізити, додано групу полів ISO20022. Для відображення в реєстрі значення відповідних полів прив'язаної до операції Платіжної інструкції. 
 4. СОІД №166315. Платіжні документи/Платіжна інструкція. Закладка ISO2-0022. Додано відображення в меню Правка - пункту "Редагувати" F4, для полів "Адміністративно-територіальна зона", "Інформація щодо документів...", "Інформація про податкове повідомлення", "Додаткова інформація запису".
 5. СОІД №166483. Виписки банку. Збільшено поле "Призначення" до 500 символів. Збільшення здійснено по полю Клієнт-банку CBNU_PAYDES, калькуляції DC_Fund. Також обробляється 500 символів при потягуванні платіжної інструкції у виписку.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №166147. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери / Журнал Головна. Реалізовано звіт R570_031.RPF Журнал Головна (вал.) з відображенням сум оборотів і підсумків в гривні та в валюті (всі задіяні види валют). Також додано можливість виводити звіт на одну сторінку та вивантажувати в Excel.
 2. СОІД №165625. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Відомість аналітичного обліку. У звіти RC48_008.RPF, RC48_009.RPF додано відображення залишків по договорам.
 3. СОІД №165616. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери. У діалоговому вікні звітів:
  • МО №9 Меморіальний ордер №9-авт R570_015.RPF
  • МО №10 Меморіальний ордер №10-авт R570_016.RPF
  • МО №12 Меморіальний ордер №12-авт (у редакцiї вiд 15.02.21) R570_030.RPF
  • МО №13 Меморіальний ордер №13-авт R570_019.RPF
  • МО №16 Меморіальний ордер №16-авт (анал. позабал.обл.) R570_022.RPF
  • МО №17 Меморіальний ордер №17-авт R570_023.RPF
  • МО №17 Меморіальний ордер №17-авт (звед) R570_024.RPF
  • реалізовано параметр "Групувати дані", при активації якого у звіт виводяться згруповані по однаковій аналітиці проводки у вигляді загальної суми.
 4. СОІД №165183. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Інформація про кошти, перераховані на спеціальні реєстраційні рахунки МО України в рахунок відшкодування винними особами матеріальних збитків, завданих державі втратою, псуванням, знищенням, нестачею, розкраданням та інші (R372_471.RPF)
 5. СОІД №165184. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Довідка відповідності показників фактичних видатків з касовими (R372_473.RPF)
 6. СОІД №165188. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Розшифровка (деталізація) показників, що впливають на формування фінансового результату на кінець звітного періоду (R372_469.RPF).
 7. СОІД №165187. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Довідка про вартість усіх матеріальних цінностей, що перебувають на обліку (R372_468.RPF).
 8. СОІД №166061. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Довідка* щодо розкриття показників у формі 2-дс «Звіт про фінансовий результат» ВИТРАТИ (R372_472.RPF).
 9. СОІД №165936. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано звіт FR "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (R372_470.RPF).

Фінансове планування й аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №166248. Кошторис та план асигнувань.Згідно МФУ від 27.07.2023 № 409 внесено зміни  в звіти "506 Реєстра кошторисів " та "517 Реєстр змін к кошторису": R505_004, R505_005, R506_012, R506_ 013, R506_ 014, R517_006, R517_007, R517_008, R517_024, R516_007, 011.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №165718. Для звітів, реалізованих відповідно до наказу №421 від 13.12.2022 р, було виконано зміну шрифту на Times New Roman. Зміни виконані у наступних модулях і звітах підсистеми:
  • Керування цехом/Лімітно- забірна карта (C873_008.RPF) та Акт списання (C867_002.RPF)
  • Додаткові модулі/ Виробнича комплектація (CH24_003. RPF)

Облік основних засобів

Доопрацювання:
 1. СОІД №166423. Облік ОЗ / Картотека ОЗ / Alt + F9. На діалоговому вікні звіту R704_001.RPF додано параметр "Не відображати списані картки", при активації якого картки, списані на дату звіту не виводяться.
 2. СОІД №165251. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl + F9. Відповідно до наказу МОУ 29.03.2021 № 81 реалізовано звіт R663_034.RPF Акт якiсного (технiчного) стану (Додаток 1) (Нак МОУ № 81 вiд 29.03.2021).
 3. СОІД №166491. На підставі питання https://siid.ispro.ua/issues/166446#change-837735 та у зв'язку з тим, що у деяких ситуаціях метод амортизації 301 нараховує мінусову суму зносу, було доповнено програму системного метода розрахунку амортизації 301 додатковою перевіркою:
  • Після 13-ї строки програми додано IF B_SUM_AM_CUR<0 THEN B_SUM_AM_CUR=0

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №166124. Реалізовано заповнення таблиці «дані для розрахунків по середньому по періодам» при виконанні розрахунків матеріальної допомоги в УД або в РЛ. Ці дані використовуються при формуванні звітів: R 520_005 FR Матерiальна допомога до вiдпустки та R 520_015 FR Надання матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань, відповідно оновленому розрахунку матеріальної допомоги.
 2. СОІД №165697. Доопрацьовані звіти R 520_005 FR Матеріальна допомога до вiдпустки та R 520_015 FR Надання матеріальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань, відповідно оновленому розрахунку матеріальної допомоги.
 3. СОІД №165462. Якщо використовується програма користувача, яка виконує розрахунок оплат по-середньому, додано алгоритм, який поверне відкориговану суму програмою користувача, якщо задана тільки одна вхідна сума - або індексований, або неіндексований заробіток.
 4. СОІД №165363. Доопрацьовано алгоритм розрахунку компенсації відпустки якщо у працівника не було заробітку і розрахунок виконується від окладу. В цих випадках в розахунок включаються місяці з січня 2023 по місяць нарахувань.
 5. СОІД №164994. Об’єднана звітність. В Додатку 5 (Вид реєстру 3. «Додаток 5. Трудові відносини застрахованих осіб») для записів про початок і закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами доопрацьовано відображення номеру та дати наказу в графі «Підстава про початок і кінець трудових відносин», на основі якого створений лікарняний. 
 6. CОІД №164851. Реалізована нова форма звіту 334 «Довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» Додаток 8 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (пункт 3 розділу ІI). (FR334_011. RPF).
 7. СОІД №165943. Для програми користувача для МР31 Матеріальна допомога - доопрацьовано поле VO_PR_DN, яке відображає дату початку/дату надання матеріальної допомоги.
 8. СОІД №166507. Налаштування зарплати. Довідники - Звання. У полі "Звання для ЄСВ" додані записи: Головний майстер-старшина, Старший майстер-старшина
 9. СОІД № 165332. Для свідоцтва про смерть в універсальному документі реалізована можливість внесення в поле "Серія" римської цифри ІІ. Серія вноситься без дефіса.

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №164823. Збільшено розмір поля Диплом № з розділу Підвищення кваліфікації в Особовій картці та Особовому рахунку працівника з 20 символів до 50.
 2. СОІД №165866. Згідно з Законом України 2352-IX від 01.07.2022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин" в довідник статей закону в довіднику підстав звільнення (Облік кадрів / Параметри / Налаштування / закладка Довідники / розділ Загальні відомості про працівника / Підстави звільнення) додано пункти:
  • 309 смерть роботодавця - фізичної особи п.8.1;
  • 310 смерть працівника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим п.8.2;
  • 311 відсутність працівника на роботі та інформації про причини понад 4 місяці поспіль п.8.3;
  • 504 неможливість забезпечення працівника роботою, у зв’язку із знищенням (відсутністю) майна роботодавця внаслідок бойових дій п.6.
 3. СОІД №152109. В Змінах до Штатного розпису деактивовано праве вікно - перегляд, виділення змісту опису (деталей) операції, натомість реалізована можливість копіювання через праву кнопку миші опису (деталей) операції. 

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №164301. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новийй звіт R579_004.RPF "579 FR Книга облiку наявностi та руху військового майна (Додаток 13)".
 2. СОІД №165609. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Реалізовано новий звіт R679_007.RPF "Накладна (вимога) (Нак №431 вiд 13.12.2022)".
 3. СОІД №165711. Облік закупок/ Облік збуту. Звіти по наказу Міністерства фінансів від 13.12.22 р. №431 приведені до стандарту друку, у звітах встановлений шрифт Times New Roman. Зміни проведені у звітах: облік закупівель/ Прибуткові товарні накладні: R281_007, R281_006, облік збуту/ Видаткові товарні накладні: R324_012, R324_011.

Конструктор

Доопрацювання
 1. СОІД №165522.В функцію ISPRO.OPEN_USE_DOCUMENT додано обробку для типу 162 Розрахунки коригування на купівлю.

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №165779. Облік комунальних послуг. Реалізовано розрахунок за неповний місяць дії послуги для метода «Квартплата».

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №165604. До Довідника посад та Довідника професій внесено запис з підкласом посад 3439 та професійною назвою роботи «Інспектор з військового обліку»

 Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №166371. В описах підключень до SQL-сервера повідомлення про під'єднані станції та користувачів приведені до єдиного стандарту - переведені на англійську мову.

Загальна кількість доопрацювань в пакеті -38.