Випущено пакет оновлень 8.00.001Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №1533402. В довіднику Призначень в налаштуваннях Обліку грошових коштів додано реквізит SM_NDSК «Сума ПДВ (роздільник десяткового числа - кома; для довідника призначень)».
 2. СОІД №1817802. В довіднику Призначень в налаштуваннях Обліку грошових коштів розширено поле DOSN_UONMR до 32 знаків.

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД № 1780770. Оновлено коефіцієнт індексації грошової оцінки землі, додано коефіцієнт за 2020 р.
 2. СОІД №1743678. Додано перевірку по даті в роботу спецфункції Ctrl+Shift+S (модифікація рядка документа – додавання номенклатурної позиції в операцію). Додано перевірку та співставлення вводимої позиції до наявних операцій. Спецфункція вставляє вводиму позицію в першу операцію останньої за періодом відповідної Угоди.
 3. СОІД №1524582. 1. В доступ до даних додано параметр «Корегування специфікації операцій, по яким сформовані документи». Параметр буде доступний при встановленому параметрі «Корегування затверджених договорів». 2.При встановленому параметрі система дає можливість вносити зміни в рядки специфікації операцій по яким є створенні документи логістики. Коригувати можна тільки кількість існуючих рядків (додавати чи видаляти рядки не можна). 3.Додатково додано контроль кількості по рядку специфікації з урахуванням створених раніше документів. При спробі зменшити кількість більше ніж невикористаний залишок.
 4. СОІД №1753482. Додано системне поле sDogKm_Filia_Adr – котре виводить адресу контрагента договору в V132_0_001.XML, V132_1_001.XML, V132_2_001.XML, V132_3_001.XML. Дане поле заміняє виведення звіту R344_001
 5. СОІД №1807872. При зміні статусу договору змінено розмір коментаря. Поле розширено до 250 символів.
 6. СОІД №1821246. В пункті меню Правка, при активації позиції номенклатури в операції документа "Договір" додано пункт меню "Створення послуги на товар/послугу" (комбінація Аlt+Ins.)
 7. СОІД №1815108. Розширено поле до 6 знаків після коми.
 8. СОІД №1784076. Переведено звіт на FRCore (R414_003.RPF) FR Конверт

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №1803108. Відомості аналітичного обліку. Реалізований звіт FR «Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами(валютний)» (RC48_009.RPF).
 2. СОІД №1816962. Відомості аналітичного обліку. У звітах групи 1248 «Відомість аналітичного обліку» прибрано відображення логічно видалених звітів.
 3. СОІД №1819848. Меморіальні ордери. По приказу Міністерства фінансів України № 101 від 15 лютого 2021 року реалізовані нові форми меморіальних ордерів FR «Меморiальний ордер № 11-авт (у редакцiї вiд 15.02.21)» (R570_029.RPF) і FR «Меморіальний ордер № 12-авт (у редакцiї вiд 15.02.21)» (R570_030.RPF). Звіти під номером R570_017.RPF і R570_018.RPF переміщені до архіву.
 4. СОІД №1809666. Меморіальні ордери. У звіті «Меморіальний ордер № 16-авт ( анал. позабал.обл.)» (R570_022.RPF) розширено поле найменування підприємства, додано вивід комісії тільки з поточної структурної одиниці, додано вибір керівника фінансової служби з комісій, фіксується вибір комісії користувачем при наступному запуску звіту.
 5. ОІД №1810476. Меморіальні ордери. У звіті FR «Журнал головна» (R570_025.RPF) додана можливість вибору підписів з комісії.
 6. СОІД №1837926. Меморіальні ордери. У звіт FR «Меморiальний ордер № 16-авт ( анал. позабал.обл.)» (R570_022.RPF) додано параметр "Виводити аналітику КПКВ, КЕКВ". При встановленому параметрі виводиться аналітика у підсумках по рахунках.
 7. СОІД №1846098. Меморіальні ордери. У звіт FR «Меморiальний ордер № 5-авт» (R570_009.RPF) додано поле "Рівень КЕКВ". Якщо рівень вказаний, виводиться код через кому після рахунку у колонку "Дебет субрахунку, КЕКВ" для дебета рахунку.
 8. СОІД №1796034. Звіти. У звітах FR «Відомість операцій по рахунку» (R019_003.RPF) і FR «Відомість операцій по рахунку (аналітика рахунку і кор.рахунку)» (R019_006.RPF) реалізовано вивід повного найменування аналітики контрагента.
 9. СОІД №1684074. Системний доктор/Головна книга/Зведений реєстр проводок. Доданий пункт «Видалити проводки без заголовку». Процес видаляє проводки, які були видалені із таблиці SRD, але в SRDPRW залишились.
 10. СОІД №1786296. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Капiтальнi iнвестицiї(кв)» (R372_374.RPF) внесено зміни згідно Наказу Держстату від 26.08.2020 р. №256.
 11. СОІД №1792380. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Довiдка про операцiї в iноземнiй валютi» (R372_372.RPF) внесено зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України від 06.11.2020р. №689.
 12. СОІД №1726554. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «1-3 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 1,2,3» (R372_417.RPF).
 13. СОІД №1812144. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «4-6 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 4,5,6» (R372_418.RPF).
 14. СОІД №1812186. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «7-8 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 7,8» (R372_419.RPF).
 15. СОІД №1816974. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «10-14 таблиці (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС таблиці звіту 10,11,12,13,14» (R372_421.RPF).
 16. СОІД №1816116. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Аналіз (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Форма 1-НС Аналіз» (R372_429.RPF).
 17. СОІД №1821996. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Валідація (1-НС)» та друкована форма звіту «FR Валідація 1-НС» (R372_428.RPF).
 18. СОІД №№1793298, 1786320. Регламентована звітність. Внесено зміни в друковані форми звітів згідно Наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2021р. №7: «FR Звiт про надходження та використання коштів загального фонду Наказ №712» (R372_330.RPF), «FR Ф№4-1д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML)» (R372_331.RPF), «FR Ф№4-2д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень Наказ №712» (R372_329.RPF), «FR Ф№4-3д,м Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду Наказ 712» (R372_333.RPF), «FR Ф№4-4д Звiт про надходження i вик. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712» (R372_332.RPF), «FR Ф№4-3д,м.1 Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (кредити (позики) вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй)(д)» (R372_334.RPF), «FR Ф№7д,м Звiт про заборг. за бюдж. коштiв р/кв/м 2017 Наказ 44» (R372_181.RPF), «FR Дод 12. Довiдка про залишки коштiв в iноземнiй валютi, що перебувають на поточних рахунках, вiдкритих в установах банкiв. Наказ №44» (R372_099.RPF), «FR Дод 13. Довiдка про залишки коштiв на iнших поточних рахунках в установах банкiв. Наказ №44» (R372_097.RPF), «FR Дод.14. Довiдка про депозитнi операцiї. Наказ №44» (R372_096.RPF), «FR Дод.15 Довiдка про сплату до бюджету штрафiв» (R372_390.RPF), «FR Дод.16 Довiдка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованостi ЗФ» (R372_335.RPF), «FR Дод.17. Довiдка про спрямування обсягiв власних надходжень, якi перевищують вiдповiднi витрати» (R372_103.RPF), «FR Дод.18. Довiдка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштiв» (R372_102.RPF), «FR Дод.19 Довiдка про кредиторську заборгованiсть за забов'язаннями 10/13 Наказ 44» (R372_120.RPF), «FR Дод.20 Довiдка про дебiторську та кредиторську заборгованiсть» (R372_325.RPF), «FR Дод.21 Довiдка про розподiл видаткiв Держ бюджету» (R372_381.RPF), створені системні шаблони : «2д,2м», «4-1д,м», «4-2д,м», «4-3д,м», «4-4д», «4-3д.1,м.1», «7д,м», «Додаток_12», «Додаток_13», «Додаток_14», «Додаток_15», «Додаток_16», «Додаток_17», «Додаток_18», «Додаток_19», «Додаток_20», «Додаток_21».Перенесені в архів «FR Дод.22 Довiдка про використання iноземних грантiв» (R372_001.RPF), «FR Дод.23 Довiдка про дебiторську заборгованiсть за видатками 10/13 Наказ 44» (R372_104.RPF).
 19. СОІД №1559676. Регламентована звітність. Реалізовано експорт звіту R372_139.RPF "FR Ф2 Звiт про фiнансовi результати zdi 2018 UA", де значення рядків 2250, 2295, 2130, 2150, 2180, 2195, 2250, 2255, 2270, 2295, 2300, 2355 взято в дужки "()".
 20. СОІД №1837842. Регламентована звітність. В системний звіт "Звіт про капітальні інвестиції (квартальний)" внесено зміни згідно наказу Держстату від 26.08.2020 № 256.

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1782282. Фінансове планування та аналіз / Аналіз руху запасів. Видалено звіт R468_001.RPF.
 2. СOІД №1798128. Кошториси бюджетної організації. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Фінансове планування та аналіз. Змінено тип полів Код економічної класифікації (IMPSMT_KEKV, IMPCHS_KEKV) на символьний довжиною 10 для імпорту кошторисів і змін до них.
 3. СOІД №1793988. Кошториси бюджетної організації. Реєстр розподілів. При виклику операції Експорт у форматі ДКУ додалися додаткові параметри:
  - Новий номер розподіл (замінює номер розподіленого в файлі експорту),
  -Заполнять від розпорядника верхнього рівня (замінює код одержувача на код розпорядника бюджетних коштів).
 4. СОІД № 1817790,1815888,1841292. Налаштування. На закладці Довідники доданий новий- Показники бюджету, в якому три розділи: Статті бюджету, Залишкові показники, Допоміжні показники. Поля записів довідників: Код (заповнюється автоматично системою), Найменування і Опис (заповнюється вручну), Група (створюється в ієрархічному вигляді), Аналітична картотека, Облік: За кількістю (з вибором одиниць вимірювання: вказується явно або задається аналітикою), За валютою (з вибором валюти: вказується явно або задається аналітикою)), Тип допоміжного показника (вибирається зі списку: грошовий / відсоток% / коефіцієнт), Ідентифікатор допоміжного показника (заповнюється вручну). У вікні довідника в меню Вид вибирається Стандартний (ALT + 1) або Ієрархічний вигляд (ALT + 2). Довідник Показники бюджету доданийв Елементи програми / Довідники / Системні довідники.
 5. СОІД №№ 1751322,1782894. Модуль Шаблони бюджетів. У заголовку модуля поля Модель і Група шаблонів. Вікно модуля поділена на дві частини: реєстр шаблонів і реєстр бюджетів. Модель бюджету задається полями: Код (заповнюється автоматично системою), Найменування (рядок, заповнюється вручну), Опис (рядок, заповнюється вручну), Дата початку дії, Дата закінчення дії, Статус (В розробці, Діє, Закрита). У розрізі моделі шаблон можуть бути розділені на Групи.
 6. СОІД № 1751646, 1817880. Шаблони бюджетів / Реквізити шаблону бюджету складаються: Код (рядок, задається вручну), Найменування (рядок, задається вручну), Опис (рядок, задається вручну), параметр Введення плану (чек-бокс, активація ознаки дає можливість використовувати дані бюджетів за шаблоном для розрахунків), параметр Ліміти (чек-бокс, активація ознаки дає можливість використовувати дані бюджетів для контролю лімітів), Горизонт планування (задає період дії бюджету, і вибирається зі списку: рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень), Періодичність (задає колонки періодів в таблиці бюджету, і вибирається зі списку: Заповнити вручну, рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень ), Аналітична картотека бюджету, Статус (вибирається зі списку: В розробці, Діє, Архів), параметр Налаштувати сценарії вручну, Таблиця вибору сценаріїв для шаблону. Якщо в колонка кожного періоду повинна заповнюватися даними однакових сценаріїв, то сценарії вказуються в таблиці вибору сценаріїв. При виборі в полі Періодичність - Заповнювати вручну, потрібно натиснути кнопку Періоди, і таблицю періодів вручну, в тому числі і зі зміщенням початку періодів щодо періоду дії бюджету. Якщо при цьому, встановити параметр Налаштувати сценарії вручну, то сценарії шаблону задаються не в таблиці вибору, а окремо для кожного періоду.
 7. СОІД №1782894,1817580. Шаблони бюджетів / Структура шаблону. Після вибору шаблону, відкривається вікно Налаштування шаблону, для завдання структури шаблону, яка складається з рядків, колонок, аналітики рядків, завдання правил заповнення і формул розрахунку осередків. Налаштування таблиці шаблону починається з додавання рядків і колонок шаблону. При створенні рядки заповнюються поля: Показник бюджету (вибір з довідника Налаштування), Код і Найменування рядка (вручну). Якщо в запису довідника Показник бюджету, вказана аналітична картотека, то по операції Відкрити, відкривається вікно для додавання рознесення по аналітичним картками для рядка. При додаванні колонки вказуються поля: Код, Найменування, Тип даних (числове або строкове), Місце точки або Довжина рядка. Після створення колонок стану осередків: Не налаштована. Для цих осередків потрібно вказати тип Показника (вибором зі списку: Кількість, Сума, Значення) і спосіб завдання: Ручне введення (для введення даних вручну), Розрахунок по зв'язаних осередкам (задається формулою з використанням операндів - даних інших елементів таблиці), Заповнення по залишкам і оборотам (задається формулою з використанням операндів - даних інших показників бюджету (оборотів за статтями або залишкам), Розрахунок за даними бухгалтерського обліку ((задається формулою з використанням операндів -залишки або оборотів по бухгалтерських рахунках).
 8. СОІД № 1751646,1743162, 1817916. Реєстр бюджетів в модулі Шаблони бюджетів або модуль Бюджети для WEВ-версії. На підставі шаблону бюджету (дивись в реєстрі лівій частині вікна модуля) створюється реєстр бюджетів (права частина вікна). Основні реквізити бюджету складаються з полів: Номер, Найменування, Опис, Дата, Дата початку, Дата закінчення, Статус. Усередині документа відкривається таблиця бюджету, яка відповідає структурі шаблону бюджету. Дані бюджету вводяться вручну заповнюються за допомогою клавіші F4. Для автоматичного розрахунку даних на підставі показників бюджету або бухгалтерського обліку використовуються операції: Зробити розрахунок (комбінація клавіш CTRL + R) і Заповнити по залишкам і оборотам (CTRL + О).

Управління виробництвом

Доопрацювання

 1. СОІД №1786092. В калькуляцію документа Акт виробничої комплектації додано нову подію перед таксуванням «DC_cBEFTAXING».
 2. СОІД №1829748. В налаштуванні документу Акт виробничої комплектації додано новий параметр «Не відображати протокол формування ордерів».

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №1769994. Картотека ОЗ/ Звіти. Реалізований звіт «482 FR ВIДОМIСТЬ 8 позабалансового обліку (Нак.29.12.2000 № 356)» (R482_012.RPF).
 2. СОІД №1779384. Відомість інвентаризації ОС. Реалізований звіт «868 FR Iнвентаризацiйний опис дорогоцiнних металiв, що мiстяться в напiвфабрикатах, вузлах i деталях (форма № iнв-8а) » (R868_025.RPF).
 3. СОІД №1431276. Звіти. Переписаний звіт «700 FR Відомість руху ОЗ» (R700_002.RPF) на новий функціонал.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1770510. Згідно змін постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1213 «Якщо працівника прийнято (оформлено) на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць.» В попередніх версіях в налаштуванні відпусток було додано параметр «Враховувати місяць вступу якщо працівника прийнято у 1-й робочий день». Цей параметр потрібно включати. Доопрацьовано врахування кількості календарних днів у місяці вступу для такого випадку. Якщо працівника прийнято не 1-го числа, але в перший робочій день, то для обчислення середньоденної заробітної плати враховуються календарні дні місяця вступу з 1-го числа.
 2. СОІД №1759608. Згідно змін постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. №1213 доопрацьовано врахування премій при розрахунку оплат по середньому. Врахування щомісячних премій МР39 проводиться по розрахунковому періоду, премії за рік (МР41) і за квартал (МР 53) враховуються в пропорції до відпрацьованого часу в періоді збору заробітку у разі перетину місяців періоду збору заробітку з періодом розрахунку оплат по середньому Доопрацювання проведено по методам розрахунку 117 (відрядження), 228 (держобов’язки), 105 (вихідна допомога), 249 (військові збори), 274 (донорські дні), 32 (матдопомога до відпустки).
 3. СОІД №1758198.Доопрацьовано алгоритм розрахунку середньоденного значення для розрахунків по середньому за 2 місяці. У місяці вступу розрахунок проводиться виходячи із окладу з урахуванням кількості ставок. Якщо оклад працівника меньше мінімальної зарплати, розрахунок проводиться з мінімальної зарплати. Доопрацювання проведено по методам розрахунку 117 (відрядження), 228 (держобовязки),105 (вихідна допомога), 249 (військові збори), 274 (донорські дні), 32 (матдопомога до відпустки).
 4. СОІД №1795734. При розрахунку виду оплат за методом розрахунку 3 «Погодинна по окладу», в разі якщо в модулі Налаштування для нього в розділі Властивості включений параметр «Місячний оклад визначається коефіцієнтом від середнього заробітку», доопрацьований облік видів оплат з методами розрахунку 39 «Щомісячна премія», 53 «Квартальна премія», 41 «премія за підсумками року» згідно зі змінами до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213.
 5. СОІД №1807146. Доопрацьовано облік виду оплат з методом розрахунку 39 «Щомісячна премія» при розрахунку виду оплат з методом розрахунку 31 «Матеріальна допомога» згідно зі змінами, до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213, якщо в налаштуванні виду оплат увімкнене розраховується: Від середнього заробітку.
 6. СОІД №1815954. Для видів оплат з методами розрахунку 117 «Відрядження», 249 «Військові збори», 105 «Вихідна допомога», 228 «Гос.обязанності», 31 «Матеріальна допомога», 32 «Матдопомогу до відпустки» реалізований розрахунок в разі відсутності періоду збору заробітку , розрахунок від окладу, але за середнім за 2 місяці, згідно зі змінами, до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213: «Якщо розрахунок середньої заробітної плати проводиться виходячи з посадового окладу або мінімальної заробітної плати, то її нарахування проводиться шляхом множення посадового окладу або мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду ».
 7. СОІД №1817154. У налаштуванні видів оплат групи Відпустки методи розрахунку 4 «Відпустка», 55 «Навчальна відпустка», 54 «Додаткова відпустка на дітей» на закладці Середній заробіток реалізований параметр «Ігнорувати зміну до Постанови №100, яка виключає п.19» (Постанова №1213 від 12.12.2020) ».
  Увімкнувши цей параметр і в особових рахунках працівника є накази на підвищення окладів з включеним параметром «Чи індексувати заробіток відповідно до зміни окладу/тарифу», то при розрахунку відпустки середній заробіток до підвищення буде індексуватися на коефіцієнт підвищення окладу. При цьому премії будуть включатися в розрахунок по розрахунковому періоду згідно зі змінами, до Постанови №100.
  Попередній параметр в налаштуванні «Чи індексувати заробіток» збережений для випадків перерахунків відпускних за періоди до 12.12.2020. Для відпусток з датою початку після цієї дати індексація середнього заробітку відключена.
  Параметр доданий для підприємств, у яких в колективному договорі встановлена ​​індексація середнього заробітку.
 8. СОІД №1813074. Розрахунок виду оплати доплата до середнього заробітку з методом розрахунку 110 «Доплата до середнього заробітку» доопрацьований згідно зі змінами, до Постанови №100 Кабінету Міністрів України від 12/12/2020 №1213 стосовно щомісячної премії.
 9. СОІД №1798566. У модулі Єдиний соціальний внесок додана можливість експорту за формою J3000413 (з 01.2021). Форма може використовуватися в звітах по єдиному соціальному внеску з січня 2021 для ліквідованих підприємств в цих періодах.
 10. СОІД №№1760898, 1784502, 1804110, 1804116, 1808562. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. N 773 реалізований модуль Об'єднана звітність (Управління персоналом / Результати розрахунку / Об'єднана звітність). Для заповнення даних потрібно зайти у модуль меню «Реєстр» - Створити, обрати вид довідки «Звітна», ОК, перейти на 2-гу сторінку, вибрати звітний квартал. При першому вході у модуль закладки налаштувань будуть заповнені автоматично з модулів «Довідка 1-ДФ» та «Єдиний соціальний внесок». Перевірити налаштування на усіх закладках. Після натискання ОК відбувається заповнення даних по усім таблицям за усі місяця звітного кварталу в розрізі працівників. Після заповнення даних в реєстрі Об’єднаної звітности створюється рядок з даними за звітний квартал. При вході в реєстр відображаються дані по підсумкам. На закладці «Працівники» доступні XML-реєстри для перегляду даних по усім заповненим таблицям.
  Модуль ще доопрацьовується, після закінчення доопрацювання буде надано інструкцію по роботі модуля. Якщо в базі даних є структурні одиниці, то в довіднику структурних одиниць на закладці «Загальні відомості» потрібно встановити відмітку у полі «Основний офіс» у разі, якщо ця структурна одиниця є податковим агентом та платником єдиного внеску. Якщо відмітка не встановлена, то вказана структурна одиниця буде сприйматися у звіті як відокремлений підрозділ юридичної особи .
 11. СОІД №1827894. При першому запуску модуля Об'єднана звітність виконується автоматичне перенесення налаштувань на форму створення звітності з модулів Довідка 1-ДФ та Єдиний соціальний внесок.
 12. СОІД №1808736. У модулях Єдиний соціальний внесок, Об'єднана звітність при створенні на формі з налаштуванням розділу Фонди в системну таблицю кодів застрахованих осіб додані:
  - 67 «Військовослужбовці ДСНС»;
   - 68 «Особи начальніцького складу НАБУ»;
   - 69 «Слухачі проф.-тех навч. закладів - стажування та практика »;
   - 70 «Наглядачі дітей-інвалідів»;
   - 71 «Члени вібр. КОМІСІЇ одноразова винагорода »;
   - 72 «Непрацюючий з подружжя дип. служби »;
   - 73 «Особи начальніцького складу ДБР»;
   - 74 «Служба СУДОВОЇ охорони»;
 13. СОІД №1819560. У модулі Об'єднана звітність в групі 1620 Об'єднана звітність реалізований звіт 1620 FR «Додаток 1. Таблиця 6» (RG62_004.RPF).
 14. СОІД №1819590. У модулі Об'єднана звітність в групі 1662 Об'єднана звітність реалізований звіт 1620 FR «Додаток 5. Таблиця 5» (RG62_001.RPF).
 15. СОІД №1819650. У модулі Об'єднана звітність в групі 1662 Об'єднана звітність реалізований звіт «Додаток 3. Таблиця 9» (RG62_003.RPF).
 16. СОІД №1819596. У модулі Об'єднана звітність групі 1662 Об'єднана звітність реалізований звіт «Додаток 6. Таблиця 7» (RG62_002.RPF).
 17. СОІД №1819482. У модулі Об'єднана звітність групі 1662 Об'єднана звітність реалізований звіт 1662 FR «Додаток 4 ДФ (пункт 4 роздiлу IV)» (RG62_005.FRF).
 18. СОІД №1722546. У модулі Списки на перерахування для виплат за видами оплат з методом розрахунку 35 «Виплата в міжрозрахунковий період», 60 «Виплата зарплати» реалізований вид реєстру №3 «Список на перерахування - міжрозрахунок / зарплата. Контроль сум до виплати » (V156_6_003.XML, V156_7_003.XML). Реєстри формуються тільки якщо відомість на виплату Закрита. Після вибору реєстру виводяться розбіжності між сумами в списку виплати і розрахунковими листами. Якщо розбіжностей немає, то реєстр буде порожній.
 19. СОІД №1736550 Доопрацьовано метод розрахунку Наряд 30. У модулі Документи, в документі, створеному на підставі виду оплат з методом розрахунку Наряди 30:
        Закладка Табель.
  1. У поле Середня кількість годин на місяць виводиться планова кількість годин за графіком працівника в зазначеному місяці.
  2. У поле Розряд виводиться значення з поля розряд Особового рахунку працівника розділу Загальні відомості.
        Закладка Відомість.
  1. Змінено розрахунок поля «Загальний заробіток». На розрахунок «Загальний заробіток» = Приробіток + Тариф за відпрацьований час по працівнику.
  2. Назва поля «Разом» змінено на «Тариф з урахуванням КТУ». При закритті документа Наряд годинник, відпрацьовані за даним нарядом, заміщають фактично відпрацьовані години за стандартною системою оплати.
 20. СОІД №1593594. Модуль Розрахунковий лист. У звіті 520FR «Відпускна записка з врахування коефіцієнту підвищення» (R520_014.RPF) доопрацьовано відображення даних, внесених в Особовий рахунок працівника Розрахункові листи / Відомості для розрахунку середнього заробітку.
 21. СОІД №1748460. Допрацьовано звіт 157 FR «Звід за видами оплат для лікувальних установ з угрупованням за розрядами» (R157_015.RPF). Звіт переведений на українську мову.
 22. СОІД №1818282. Доопрацьовано звіт 181 FR «Розрахункова відомість по видам оплат вертикальна» (R181_007.RPF) в звіт додана «багатомовність»: відображається в назві, на формі редагування і в самому звіті ту мову, яка була обрана в інтерфейсі.
 23. СОІД №1821624. Доопрацьовано звіт 814 FR «Тарифікаційний список працівників» (R814_004.RPF). У колонці 22 Доплата до мінімальної зарплати додана пропорція для розрахунку доплати відповідно ставки працівника, також в звіті змінений розрахунок вихідної суми Мінімальною заробітної плати. Зараз для розрахунку використовується та сума, яка актуальна на дату початку дії документа тарифікації. Додатково, змінений розрахунок колонок 21: 21 = 12 + 17 + 20 і колонки 25: 25 = 21 + 22 + 24.
 24. СОІД №1761852. Модуль Звіти. Реалізовано звіт 1114 «Розрахунково-платіжна відомість військовим (Додаток 19)» (RB14_021.RPF).
 25. СОІД №1743798. Модуль Звіти. У звіт FR181 «Розрахунковий відомість за видами оплат» (R181_002.RPF) доданий параметр на формі звіту «Види оплат виводяться в розрізі періодів, за які розраховані».
 26. СОІД № 1760094 Звіт  R590_035.RPF  FR Грошовий атестат (Додаток 16) Доопрацьовано: в поля 4.1-4.7, 7, 8 підтягуються  суми з копійками.

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №1749282. Додано в особову картку в розділ «Загальні відомості», на сторінці 2, поле «Таблиця розподілу сум». До даного поля підключений відповідний довідник. В розділі особової картки «Призначення та переміщення» в записах наказів також додано поле «Таблиця розподілу сум», підключений відповідний довідник. Поле доступно якщо в налаштуванні зарплати вказаний параметр «Використовувати джерела фінансування».
 2. СОІД №1800096. Внесені зміни у звіт 1815 FR «Форма № 10-ПОI. Звіт про зайнятість i працевлаштування осіб з інвалідністю» RI15_009 відповідно до Наказу Мінсоцполітики від 18.12.2020 р. № 821, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.01.2021 р. № 115/35737 та набрали чинності з 12.02.2021.
 3. СОІД №1811232. Системний довідник «Тип навчального закладку» доповнений видами:
     - Фаховий коледж
     - Військовий коледж сержантського складу
     - Фаховий коледж із специфічними умовами навчання відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» № 2745-VIII.
 4. СОІД №1811676. Відповідно до Закону України №931-ІХ «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», ст.20, п.2, внесені зміни до системного довідника пільг донору. Якщо дата донації крові після 24.01.2021, то недоступні для вибору пільги 2 «Здача в роб.дн, не звільн. від роб. +2 дн.відпоч.» та 5 «Здача в роб.дн, не звільн. від роб. +1 дн.відпоч.». Адже у даному документі вказано на те, що у дні донації крові працівник повністю звільнений від роботи. При введенні даних по працівнику в особовій картці чи наказі, поле Пільга доступно для вибору лише після заповнення дати здачі крові.
 5. СОІД №1498458. Згідно Постанови Кабінету міністрів України № 55 від 17.01.18 року був розширений перелік стилів написання, які підтримує функція KDPRK_TO_GET_FIO.
 6. СОІД №1701330. В повідомлення при збереженні операції наказу про відпустку з наданням матеріальної допомоги, якщо матеріальна допомога з методом розрахунку 32 «Матдопомога до відпустки» вже надавалася раніше через розрахунковий лист, додано дані про код і назву виду оплати матеріальної допомоги в розрахунковому листі.
 7. СОІД №1740444. В налаштуваннях Штатного розпису в модулі Облік кадрів додано розділ «Калькуляція». Передбачено створення програми калькуляції для кожного документа / події штатного розпису, що зазначені в даному розділі налаштування. Для програми можна застосовувати основні реквізити:
  'FIELD_MOD – назва зміненого поля даних, якщо порожньо, то калькуляція виконується для збереження документа;
  'PROTOCOL - текст повідомлення, який буде виведений після виконання калькуляції, якщо не порожньо;
  'CAN_SAVE - визначає можливість зберегти документ 0/1, актуальний тільки коли FIELD_MOD порожньо.
 8. СОІД №1831224. Внесені зміни у звіт 1629 FR «Особова картка держслужбовця (вiд 19.05.2020 №77-20)» RG29_040 у розділі 12. «Відомості про військовий облік» відповідно до Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 березня 2021 року № 44-21 «Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 березня 2021 року за № 395/36017.
 9. СОІД №1816428. Внесені зміни у звіт 253 FR «Форма № П-5. Табель облiку використання робочого часу» R253_009.RPF - в колонці «Всього неявок» показники розміщені відповідно до позначень – в верхньому рядку кількість годин, в нижньому рядку кількість днів.
 10. СОІД №№1836132, 1838394. Відповідно до Наказу Національного агентства України з питань державної служби №45-21 від 10/03/2021 «Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та Інструкції щодо її заповнення» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 квітня 2021 року за № 419/36041) реалізовано відповідний звіт 1812 FR «Форма КСДС (квартальна) Звiт про кiлькiсний та якiсний склад державних службовцiв (2021)» RI12_023.RPF.
    Зважаючи на зміну форми звіту, були виконані зміни й в налаштуванні
    Облік кадрів / Параметри / Налаштування на закладці Параметри розділ Звіти / Форма КСДС внесені наступні доопрацювання:
  1)    На сторінці «Загальні відомості» доданий перелік типів структури органу виконавчої влади, які повністю відповідають зазначеним у формі звіту.
  2)    Відповідно додано перелік на сторінці «Налаштування типу структури».
  3)    На сторінці «Спосіб призначення» вилучено неактуальні «На підставі конкурсу:», «За контрактом:». Додано новий «За рішенням суду», що у звіті зазначений, як «За рішенням суду (відповідно до ЗУ «Про військово-цивільні адміністрації»)».
  4)     На сторінці «Категорії та підкатегорії держслужби» в розділі Група категорій (підкатегорій) держслужби додано рядок «Підкатегорія "А3"».
  Перед формуванням звіту потрібно виконати всі належні налаштування. Звіт формується в модулі Облік кадрів / Звіти або Облік кадрів / Картотека / Особові картки працівників через меню Звіт / Формування звіту (або Alt F9).
 11. СОІД №1498458. Згідно Постанови Кабінету міністрів України № 55 від 17.01.18 року був розширений перелік стилів написання, які підтримує функція KDPRK_TO_GET_FIO.
 12. СОІД №1701330. В повідомлення при збереженні операції наказу про відпустку з наданням матеріальної допомоги, якщо матеріальна допомога з методом розрахунку 32 «Матдопомога до відпустки» вже надавалася раніше через розрахунковий лист, додано дані про код і назву виду оплати матеріальної допомоги в розрахунковому листі.

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД № 1833372. Реалізовано експорт Додатку 4 ДФ до «Об’єднаної звітності» згідно Наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773.
 2. СОІД № 1838028. Реалізовано звіт FR Додаток 4ДФ RG60_001 «Додаток 4ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (пункт 4 розділ IV)» згідно Наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №1718682. В екранній формі податкової накладної додано поле «Код». Поле заповнюється довідником.
 2. СОІД №1718676. Додано довідник для використання в екранній формі ПН поля «Код» Поле заповнювати довідником:
  1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  2 – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);
  3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
  4 серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
 3. СОІД №1797756. У модулі податкових накладних покупку-продаж / Меню реєстр / доданий пункт "глобальне коригування" (комбінація Shift+Alt+G). Додає в старі накладні значення в поле «Код».
 4. СОІД №1808724. Реалізоване інформаційне вікно «Довідника пільг» при не заповнених полях.
 5. СОІД №1806336. Приведено у відповідність з розробкою М.Е.Doc коди податкового кредиту та зобов'язань в екранній формі ПН для нових форм Декларації ПДВ.
 6. СОІД №1777884. Внесено зміни в передачу податкових накладних між програмами M.E.Doc і ISpro.
 7. СОІД №1809792. Додано поле «код» в звіти НН і РК (R374, R381).
 8. СОІД №1802664. У звітах ПН і РК замінений формат ПІБ на формат «Ім'я ПРІЗВИЩЕ»
 9. СОІД №№1817952, 1821378. Реалізовано нові звіти ПН і РК (14%) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 1 березня 2021 N 131.
 10. СОІД №1828584. Змінено код шаблону імпорту на J1201012.
 11. СОІД №1837848. Експорт РК в М.Е.Doc за оформленими до 01.03.21 НН. Якщо ПН по цій РК старше 01.03.21 заповнюємо ЄДРПОУ з картки контрагента.
 12. СОІД №1847688. При роботі калькуляції з реєстру замінено вікно очікування на індикатор прогресу.
 13. СОІД №1834200. Реалізовано нову форму звіту RD13_051 «Декларація ПДВ». Згідно "Наказ Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131".
 14. СОІД №1829826. Реалізовано нову форму звіту RD13_052 «Додаток 1». Згідно "Наказ Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131".
 15. СОІД №1821084. При передачі в M.e.doc податкової накладної та розрахунку корегування для поля «Код» rNn_KS якщо в картці підприємства або РЄ стоїть ознака ФОП, то передаємо 2, інакше 1.
 16. СОІД №1817352. Експорт в M.e.doc. Додані поля для вивантаження сум за ставкою 14%.
 17.  

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №1836012. Облік запасів / Інвентаризація запасів. Реалізовано розрахунок і зберігання суми для кількості в обліку по КСУ в рядках інвентаризації.
 2. СОІД №1527480. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізовано видалення картки товару при видаленні ордера, якщо після видалення документа кількість по картці нуль і картка не має інших документів руху.
 3. СОІД №1820754. Облік запасів / Налаштування / Довідники. У картці складу поле "Підрозділ" збільшено до 250 символів.
 4. СОІД №1772682. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт R864_027.RPF «Акт списання запасів (нак. 28.12.2020 №816)».
 5. СОІД №1793694. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. У звіт R864_027.RPF «Акт списання запасів (нак. 28.12.2020 №816)» виконано перетворення даних для підписів, додано умову: якщо в комісії немає співробітника зі статусом «Глава комісії», в блок комісії виводяться дані співробітника зі статусом «Заступник голови комісії ».
 6. СОІД №1794498. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано звіт R317_010.RPF «Накладна-вімогана відпуск / внутр. переміщ. (Нак.№ 193 21.06.1996) ». Звіт формується з видаткового ордера.
 7. СОІД №1799232. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МБП. Реалізовано звіт R677_022.RPF «Акт списання запасів (нак. 28.12.2020 №816)». Звіт формується з документів журналу «Списання МШП з обліку».
 8. СОІД №1820148. Облік запасів / Звіти. Реалізовано звіт «Оборотна Відомість (нак. 15.02.2021 №101)». Звіт 398_501.RPF переміщений в архів у зв'язку з втратою чинності наказу.
 9. СОІД №1825122. Облік запасів / Звіти. У звіті R398_504.RPF. Додано параметр "Групувати за" з вибором угруповання: по складах, по групах номенклатури.
 10. СОІД №1787436. Облік запасів / Налаштування / Довідники. У вікно редагування МВО складу додано поле «Власне ім" я », в якому можна зберігати довільне текстове значення. При установці МВО, в поле дублюється значення з довідника, але поле доступне для редагування.
 11. СОІД №№1843284,1843446. Облік запасів / Звіти. У звіті R408_002.RPF, R398_013.RPF реалізовано відображення мови згідно налаштувань інтерфейсу.
 12. СОІД №1782282. Фінансове планування та аналіз / Аналіз руху запасів. Видалено звіт R468_001.RPF.СОІД №1600290. Логістика / Облік закупок. Додано поле "Зовнішній номер накладної" у документі Накладна на повернення постачальнику.
 13. СОІД №1813812. Логістика / Облік закупок. Реалізовано налаштування в обліку доручень згідно з яким відбувається перевірка чи були використані рядки з документу-підстави в інших дорученнях.
 14. СОІД №1839090. Логістика / Облік закупок. Оптимізовано процедуру видалення рядків специфікації в рахунках до оплати.
 15. СОІД №1796364, 1740402, 1796370, 1796382, 1740396, 1806048. Логістика / Облік закупок, облік збуту. Звіти С323_001.RPF, C322_002.RPF, С323_002.RPF, C323_005.RPF, C322_001.RPF, C557_001.RPF реалізовані на FRCore. Старі версії цих звітів R323_001.RPF, R322_002.RPF, R323_002.RPF, R323_005.RPF, R322_001.RPF, R557_001.RPF видалені.
 16. СОІД №1724796. Логістика / Облік закупок. В накладну на повернення постачальникам додано поля для вводу реквізитів вантажовідправника.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №1709130. Автотранспорт. Реалізовано модуль для роботи в WEB Управління автотранспортом/Облік передачі палива (V574_0_001.XML)
 2. СОІД №1709136. Автотранспорт. Реалізовано модуль для роботи в WEB Управління автотранспортом/Облік витрати палива (V573_0_001.XML)

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №1744974. Облік комунальних послуг. Реалізовано можливість створення рахунків на оплату комунальних послуг в попередньому періоді. У вікно параметрів формування рахунків додано параметр: «Сформувати нульовий рахунок за попередній період». За встановленим параметром формується рахунок за попередній період за всіма послугами особового рахунку з нульовими нарахуваннями.
 2. СОІД №1745736. Облік комунальних послуг. Реалізовано алгоритм розрахунку за умови наявності більше одного встановленого лічильника за однією послугою.
 3. СОІД №1775304. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги / Реєстр V702_0_001.XML. В структуру реєстра додано поля: Контрагент (договір) (sNakFilNm), Номер договора (sNakDocNmr).
 4. СОІД №1652562. Облік комунальних послуг / Налаштування / Параметри. Доопрацьовано алгоритм встановлення / заміни Р/р. Під час зміни Р/р в полі «Об`єкт обліку для оплат» реалізовано повідомлення «Заміна банківського рахунку призведе до заміни розрахункового разунку в усіх особових рахунках, замінити?». За умови підтвердження встановлюється обраний Р/р для всіх існуючих ОР, за умови відміни – змінюється Р/р в налаштуваннях без заміни в ОР. Новий Р/р, встановлений у налаштуваннях, буде автоматично призначатись у новостворених ОР. Також реалізовано групову заміну Р/р з реєстра ОР (меню "Реєстр" / Групові операції / "Заміна Р/р за ОР").
 5. СОІД №1786074. Облік комунальних послуг / Налаштування / Параметри. Реалізовано параметр «Розподіляти оплати з урахуванням встановленої черговості».
 6. СОІД №1786530. Облік комунальних послуг / Налаштування / Довідники. Реалізовано довідник «Розподіл оплат». Заповнення довідника доступне за встановленим параметром «Розподіляти оплати з урахуванням встановленої черговості» (Облік комунальних послуг / Налаштування / Параметри).
 7. СОІД №1780128. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг / Оплата пачками. Підключено таблицю для можливості створення користувацьких звітів у даному документі.
 8. СОІД №1785702. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. Реалізовано формування консолідованого акта виконаних робіт за договорами, встановленими в ОР. В меню «Реєстр / Групове формування» додано пункт меню: «Консолідованого акта виконаних робіт». Для формування групового акта обов`язкова умова: консолідований акт можливо сформувати тільки за рахунками, в основі яких лежить однаковий номер договора за одним контрагентом. Для цього необхідно вивести в реєстр поля «Номер договора» і "Контрагент (договір)", обрати потрібний договір, відмітити рахунки за даним договором і сформувати консолідований акт. Формування консолідованого акта здійснюється на контрагента, з яким укладено договір (Контрагент (договір)).
 9. СОІД №1809786. Облік комунальних послуг / Акти-претензії / Акт коригування показань. Документ "коригування показань" підключено до механізму перерахунку за наявності виставленого рахунку.
 10. СОІД №1517190. Облік комунальних послуг / Довідники / Картотека лічильників. Змінено алгоритм розрахунку за послугами в залежності від становленого статуса лічильника. Статус «Технічне обслуговування» передбачає відновлення демонтованого лічильника після повірки. Статус «Знято з обіку» - встановлення нового лічильника замість демонтованого.
 11. СОІД №1740600. Облік комунальних послуг / Показання лічильників. Реалізовано сортування лічильників відповідно до черговості груп номенклатури, до яких привязані послуги, зазаначені в картці лічильників.
 12. СОІД №1630584. Облік комунальних послуг / Показання лічильників / Реєстр V704_4_001.XML. В реєстр додано обов`язкові поля: TDocS_UserQt1 (Попер..пок.), TDocS_UserQt2 (Поточ.пок.), а також реалізовано можливість внесення даних в поле TDocS_UserQt2 (Поточ..пок.).
 13. СОІД №1810770. Облік комунальних послуг / Імпорти / Імпор оплат. Реалізовано новий елемент програми імпорта (в групі "оплата комунальних послуг"): Оплачено всього (розподіл).
 14. СОІД №1812888. Облік комунальних послуг. Доопрацьовано звіти на предмет включення нового документа «Акт коригування показань»: R404_001.FRF, R404_005.FRF, R404_008.FRF, R021_004.FRF, R021_006.FRF, R021_008.FRF, R021_011.FRF, RU31_001.FRF, RU31_005.FRF, RU31_008.FRF, RU31_009.FRF, R423_018.FRF.
 15. СОІД №1804104. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг. Реалізовано розподіл оплат за параметром «Розподіляти оплати з урахуванням встановленої черговості» відповідно до черговості, встановленої у довіднику «Розподіл оплат» (для введення оплат ручним способом). Якщо параметр не встановлено, розподіл оплат – пропорційно нарахуванням. Якщо параметр встановлено – рознесення оплат відповідно до черговості, налаштованої в довіднику «Розподіл оплат». Принцип рознесення: в першу чергу погашається початковий залишок (борг), після цього - нарахування.
 16. СОІД №1810866. Облік комунальних послуг / Імпорти / Імпорт оплат. Реалізовано розподіл оплат за параметром «Розподіляти оплати з урахуванням встановленої черговості» відповідно до черговості, встановленої у довіднику «Розподіл оплат» (для імпорта).
 17. СОІД №1821372. Облік комунальних послуг / Імпорти / Імпорт оплат. Реалізовано нові елементи програми імпорта: JOPLI_CONTRACT -- Номер договора, JOPLI_CKAGEGRPOU -- Код ЄДРПОУ контрагента договора.
 18. СОІД №1821138. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / Звіти. Доопрацьовано звіт RU31_001.RPF (FR Обігова відомість в розрізі комунальних послуг): реалізовано друк звіту в розрізі типів ОР (юр.особи, фіз.особи). Вивантаження звіту за юр.особами передбачає групування за договорами, встановленими в реквізитах ОР.
 19. СОІД №1442694. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Для послуг особових рахунків з типом «юр.особи» реалізовано закладку «норми» з можливістю внесення даних для проведення наступних нарахувань.
 20. СОІД №1442712. Облік комунальних послуг. Реалізовано нарахування за ОР з типом «юр.особа» за нормами, встановленими в картках послуг ОР.
 21. СОІД №1826382. Облік комунальних послуг. В алгоритм формування рахунків за комунальні послуги реалізовано підключення податкових моделей, встановлених у налаштуваннях підсистеми «Облік комунальних послуг».
 22. СОІД №1817442. Облік комунальних послуг. До механізму розрахунку сальдо підключено новий документ «Акт коригування показань».
 23. СОІД №1650810. Облік комунальних послуг / Особові рахунки / реєстр V699_0_001.XML. В структуру реєстра додано поле "Розрахунковий рахунок".    
 24. СОІД №1821564. Облік комунальних послуг / Імпорти / Імпорт оплат. Реалізовано групове рознесення суми оплати відповідно до встановленої черговості (за всіма точками обліку одного договора). Під час імпорта оплат перевіряється параметр в налаштуваннях підсистеми «Розподіляти оплати з урахуванням встановленої черговості». Якщо параметр встановлено – перевіряються поля JOPLI_CKAGEGRPOU, JOPLI_CONTRACT; якщо поля не заповнені – виконується імпорт за JOPLI_LS; якщо поля заповнені – виконується відбір всіх рахунків за одним кодом ЄГРПОУ і номером договора (встановленим в ОР) і оплати за ними розподіляються відповідно до налаштувань черговості у довіднику розподілу оплат (алгоритм розподілу зазначено в доопрацюванніСОІД №1804104). Якщо параметр не встановлено – сума розподіляється пропорційно нарахуванням за всіма послугами відібраних рахунків (відповідного договора). Виписка формується на контрагента, з яким укладено договір.
 25. СОІД №1286478. Облік комунальних послуг / Акти-претензії. Реалізовано документ «Акт коригування показань» для квартирних лічильників.

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання
 1. СОІД №1776000. Взаємовідносини з клієнтами /Події/ Звіт R420_001.RPF реалізовано на FRCore.
 2. СОІД №1776090. Взаємовідносини з клієнтами /Завдання/ Звіт R422_001.RPF реалізовано на FRCore.
 3. СОІД №1835856. Реалізовано метод отримання налаштувань телефонії по користувачу.

Загальні довідники

Доопрацювання

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №1795632. Для FR-звітів реалізовано системну функцію форматування П.І.Б. для виклику в звітах. BPRO.GETSHORTIF (рядок FIO, число prm)
  1) з "Прізвище Ім'я По батькові" в "Ім'я ПРІЗВИЩЕ", де prm = 0 - Ім'я + Прізвище великими;
  2) з "Прізвище Ім'я По батькові" в "І. Прізвище", де prm = 1 - ініціал імені з крапкою;
  3) з "Прізвище Ім'я По батькові" в "Ім'я Прізвище", де prm = 2 - повне ім’я.

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання
 1. СОІД №1727886. Документи. Меню «Включити режим заступника» якщо для користувача створено декілька заміщень, реалізована можливість переключатися між працівниками (вікно з вибором працівників якого заміщає користувач).
 2. СОІД №1596576. Реалізовано збереження зміни параметрів ширини колонок в XML- реєстрі.
 3. СОІД №1772574. Доопрацьовано автонумерацію. При зміні дати документа, номер буде змінюватися згідно налаштування.
 4. СОІД №1800114. Реалізована функція CREATE_LINKDOC ("ІД основного документу", "ІД зв’язуємого документу>), яка створює згідно заданих параметрів документ на закладці Пов’язаний документ.

WEB

Доопрацювання
 1. СОІД №1785210. В підсистемі Менеджмент персоналу реалізовано модуль Моніторинг настрою. Для автоматичного збору даних про настрій в налаштуваннях Обліку кадрів додано закладка Менеджмент персоналу с розділом Моніторинг настрою. Модуль призначений для WEB-версії Isprо.
  Вікно вибору настрою з’являється автоматично при першому вході користувача в систему. Періодичність відображення вікна регулюється налаштуванням з щоденного до щотижневого.
  Модуль Моніторинг настрою розміщений в блоці Статистика підсистеми Менеджмент персоналу й призначений для аналізу зібраних даних. Вікно модуля містить 2 графіка й таблицю з даними. Передбачено 5 варіантів розподілу даних в т.ч. список всіх оцінок по співробітникам с вказанням дати та коментаря.
  Таблицю можливо вивантажити в Excel за допомогою експорту поточного представлення даних.
 2. СОІД №1793382. В підсистемі Менеджмент персоналу реалізовано модуль Колектив. Модуль призначений для  WEB-версії Isprо.
  Модуль Колектив містить загальну стрічку та окремі закладки для кожного типу вмісту: Новини, Вказівки, Об’яви та Опитування. Записи на закладках можна створювати, редагувати та передивлятись статистику ознайомлення з ними. Для перегляду результатів опитування, його необхідно відкрити на редагування та перейти на закладку Інформація.
 3. СОІД №1800534. В підсистемі Менеджмент персоналу реалізовано функціональність Рекрутинг, призначена для в WEB-версії Isprо.
  Функціональність Рекрутинг включає в себе 2 модулі: Вакансії та Кандидати.
  Модуль Вакансії містить реєстр існуючих вакансій.
  При створенні вакансії вводяться її основні параметри та вимоги до кандидата. Все вакансії створюються в статусі Відкрита. Якщо процес підбору на вакансію призупинений ії можна заморозити. Коли процес підбора на вакансію завершений та кандидат прийнятий на роботу, вона переходить в статус Закрита.
  Модуль Кандидати містить 2 закладки - Кандидати в роботі та База кандидатів.
  Картка кандидата створюється та редагується на закладці База кандидатів. За замовчуванням всі кандидати створюються в статусі Новий. Є можливість включити Кандидата в Блок-лист – список блокування. На закладці Кандидати в роботі створюється зв’язок кандидата с вакансією та подальший рух кандидата  етапами підбора. На кожному етапі можна поставити оцінку т коментар. На основі оцінок розраховується середній рейтинг кандидата, який відображається в реєстрі. Історія проходження етапів підбору відображається в таблиці в нижній частині документу руху кандидата. Також на закладці Кандидати в роботі доступна статистика рекрутинга - пункт меню Реєстр / Звітність та статистика рекрутинга
 4. Реалізовано новий компонент «Обговорення»
 5. Реалізовано можливість додавати компонент «Обговорення» у шаблон документу в модулі «Дизайнер документу Веб».
 6. Реалізовано можливість встановлення розміру шаблону документу в модулі «Дизайнер документу Веб».
 7. Додана можливість відображення повідомлень про створення Новини, Об’яви, Вказівки, Опитування  з підсистеми Менеджмент персоналу.
 8. Додана можливість відображення фото в реєстрі.
 9. Реалізована можливість опитування настрою співробітника.
 10. Додано три типи смайлів для відображення  у опитуванні настрою.
 11. З’явилася можливість вибору типу смайлу в налаштуванні.
 12. Реалізовано модуль «Конструктор»
 13. Реалізовано новий компонент «Телефон»
  Додана можливість відображення стилів рядків в реєстрах

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 176.