Випущено пакет оновлень 7.11.045Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №1712622. Калькуляція документа. До реквізитів шапки додано поле «Розрахунковий рахунок власної сторони» (DC_OwnSSch).
 2. СОІД №1983864. Калькуляція документа. До списку полів, що зачитуються функцією GETGRP_OPR_FILLFIELDS додано поле «ІД операції «Залежно від»» (DOGOPR_RCDLNKACT).
 3. СОІД №1992762. Калькуляція документа. Реалізовано ряд функцій навігації по рядкам специфікації операції:
  - GET_SPECOPR_FIRST - Отримати перший рядок специфікації;
  - GET_SPECOPR_NEXT - Отримати наступний рядок специфікації;
  - GET_SPECOPR_ART - Отримати артикул позиції документа;
  - GET_SPECOPR_RCDANK - Отримати ID аналітичної картки позиції документа;
  - GET_SPECOPR_OPA - Отримати ID товару позиції документа;
  - GET_SPECOPR_SMOPL - Отримати суму оплати за позицією документа;
  - GET_SPECOPR_SM - Отримати суму за позицією документа.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №1992138. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і m.e.doc в системному звіті «FR Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні» (R372_430.RPF).
 2. СОІД №1998888. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і m.e.doc в системному звіті «FR Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат» (R372_431.RPF).
 3. СОІД №12003460. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і m.e.doc в системному звіті «FR Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування» (R372_432.RPF).
 4. СОІД №2000580. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і m.e.doc в системному звіті «FR Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат» (R372_433.RPF).
 5. СОІД №2004744. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ІSpro і m.e.doc в системному звіті «FR Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування» (R372_434.RPF).
 6. СОІД №1997346. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і m.e.doc в системному звіті «FR Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності» (R372_435.RPF).
 7. СОІД №2005530. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і m.e.doc в системному звіті FR Звіт про рух грошових коштів, прямий метод (R372_444.RPF).
 8. СОІД №2006496. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ISpro і m.e.doc в системному звіті FR Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод (R372_445.RPF).
 9. СОІД №2006502. Регламентована звітність. Реалізовано відповідність полів шаблону ІSpro і m.e.doc в системному звіті FR Звіт про зміни у власному капіталі (R372_446.RPF).
 10. СОІД №1996284. Регламентована звітність. Оновлено звіт Довідка про надходження у натуральній формі, Додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (R372_443.RPF).
 11. СОІД №1978596. Регламентована звітність. Реалізовано в звіті FR Форма 1-НС таблиця звіту 9 (R372_420.RPF) можливість виводу в тис.грн и округлення до десятих (з відображенням одного знаку після коми).

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1983018. В модулі Універсальний документ переведено в архів звіти: FR Протокол комісії по соціальному страхуванню  (26.10.2006 № 193) R917_002.RPF, FR Протокол комісії із соціального страхування (14.07.2008 №636/15327) R917_004.RPF, FR Універсальний документ(фактичний табель) R917_007.RPF, 1184 FR Універсальний документ - кількість відпрацьованих днів (RB84_001.RPF).
 2. СОІД №2001366. Доповнено системний довідник Звання. Підстава: Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX «Про Бюро економічної безпеки України».
 3. СОІД №1989288. Якщо у місяці вступу є види оплат, які табелюються, то при розрахунку лікарняного за фактично відпрацьований час до дати початку лікарняного не включаються суми нарахувань по табельованим видам оплат із груп «Відпустки», «Оплата по середньому заробітку», якщо вони нараховані після дати початку лікарняного.
 4. СОІД №1990188,1996536,1999578. Реалізовано модуль «Е-лікарняні». Інструкцію по роботі з модулем можна скачати із термінового повідомлення СОІД №1997916.
 5. СОІД №1972566. При формуванні списка на перерахування в міжрозрахунок по лікарняним ФСС с параметрами «Виплата сум по вказаним нарахуванням», «Виключати утримання із нарахованої суми», «Враховувати усі види доходів в розрахунку податків» додано параметр «Враховувати нарахування ФСС відкритих списків на перерахування». Якщо цей параметр включено і в розрахунковому листі працівника поточного облікового періоду, який вже є у відкритому списку на перерахування лікарняних ФСС додається ще (декілька) лікарняних, то при формуванні виплати кожного наступного лікарняного віднімаються дані нарахувань та утримань попереднього списку. Доопрацьована можливість внесення дати закриття списку.
 6. СОІД №1994214. В модулі «Універсальний документ» доопрацьована можливість внесення номеру випадку непрацездатності для е-лікарняних довжиною більше 6 символів.
 7. СОІД №1966416. Доопрацьовано розрахунок матеріальної допомоги з методом розрахунку 31 с включеним параметром «Від середнього заробітку» для працівників у яких відсутній розрахунковий період збору заробітку, проводиться розрахунок від окладу, якщо він не менший мінімальної зарплати, або від мінімальної зарплати.
 8. СОІД №1960920. В налаштуванні меню підсистеми «Облік праці і заробітної плати» додана можливість відображення "Таблиці максимального оподаткованого доходу”.
 9. СОІД №1968618. В модулях «Списки на перерахування» і «Платіжні відомості», якщо в налаштуванні авансу з методом розрахунку 61 не включено параметр «Виключати утримання» і список утримань порожній, то після закриття списку в розрахунковому листі на дату виплати відображається чиста сума нарахувань авансу і сума утримань авансу без податків.
 10. СОІД №1984932. В модулі Об’єднана звітність в меню Реєстр / Податкові органи передбачений вибір значення поля КАТОТТГ з довідника. Крім того в формі експорту (меню Реєстр / Експорт в форматі XML) значення поля КАТОТТГ успадковується:
  - для не мультифірмових баз з картки підприємства;
  - для мультифірмових баз з довідника структурних одиниць, якщо для структурної одиниці поле не заповнене, то з картки підприємства.
 11. СОІД №1953096. В модуль Облік праці та заробітної плати / Параметри / Довідник графіків і режимів роботи в пункт Підсумований облік додано реквізит «Дозволити табелювання по Ctrl+T графіка та фази графіка в закритому періоді». При ввімкнені даного реквізиті в розрахунковому листі у вікні табелювання (Реєстр / Табелювання (Ctrl+T)) в закритих періодах стать доступними для заповнення стовбці «Графік» та «Фаза».
 12. СОІД №2005626. Доопрацьований алгоритм розрахунку Доплати до мінімальної заробітної плати МР 266 таким чином, щоб розрахунок ставки при зміні її розміру в середині місяця та не повністю відпрацьованих днів в місяці, був пропорційним відпрацьованому часу.
 13. СОІД №1998060. В модулі Універсальний документ додана можливість редагування назви документа, створеного на підставі Є-Лікарняного, при створенні такого документу окремими документами по кожному працівнику, в назві буде виводитися ПІБ працівника що в документі.
 14. СОІД №1359504. Реалізована можливість нараховувати та проводити лікарняні для працівників зі списковим складом Договір ЦПХ.
 15. СОІД №1929342. Для виду оплати з методом розрахунку 246 «Резерв оплати невикористаних відпусток» додано можливість при програмному способі формування проводок вибирати в елементах програми значення полів Нараховано днів на початок періоду, Нараховано днів за період, Не використано днів, з документу резерву відпусток

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №2000322. В Особовій картці / Особовому рахунку тепер доступний розділ Лікарняні листи для працівників із обліковим складом за видом «Договір ЦПХ».
 2. СОІД №1983636. Звіт 253 FR Табель обліку робочого часу (пустографіка) R253_011 перенесено в архів.
 3. СОІД №2004942. Доповнено системний довідник «Причини звільнення» новими значеннями відповідно до статті 107 Постанови КМУ № 793 від 05.08.2020р.
 4. СОІД №1980402. При виконанні імпорту в централізований облік переносяться дані наступних розділів особової картки: Загальні відомості, поля Прізвище, Ім’я, По-батькові; Трудова діяльність, підрозділ Відхилення.
 5. СОІД №1991646. Реалізований імпорт лікарняних листів з модуля Е-лікарняні в модуль Протокол комісії з соц. страхування та подальшого перенесення протоколів в універсальний документ. Додатково оформлено термінове повідомлення. СОІД №1997934, інструкція по роботі с електронними лікарняними знаходиться в вкладенні до нього.
 6. СОІД №2003094. В модулі Облік кадрів / Картотека / Протокол комісії з соц. страхування створено варіант звіту R091_002.RPF «Протокол засідання комісії із соц. страхування (рішення уповноваженого) (19.07.2018 №13)» - звіт R091_001.RPF «Протокол засідання комісії із соц. страхування для Е-лікарняних». Для формування протоколу по лікарняним листам, номер яких починається с цифри (електронні лікарняні) необхідно використовувати новий звіт - R091_001.RPF, для формування протоколу по лікарняним листам, номер яких починається не з цифри («паперові» лікарняні) – звіт, що існував раніше R091_002.RPF.
 7. СОІД №2000298. В модулі Облік кадрів / Картотека / Протокол комісії з соц. страхування при видаленні протоколу прибрані запити на видалення кожного лікарняного листа, що входить в даний протокол.

 

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №№1999182, 1997646, 1998270, 1998282, 1997616, 1998744. Реалізовано нові звіти «додатки до декларації ПДВ»: RD13_053 (дод.2), RD13_058(дод.3), RD13_054(дод.4), RD13_055(дод.5), RD13_056(дод.6), RD13_057 (дод.3).

 

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №1992804. Управління запасами/Інвентаризація запасів. У звіті R159_017.RPF допрацьовано відображення номерів бланків суворої звітності для номенклатур із відповідною ознакою.
 2. СОІД №1979976. Облік збуту. Звіт R572_002.RPF доопрацьовано із врахуванням тимчасової таблиці у розрізі робочих станцій.
 3. СОІД №2002710. Управління запасами/Звіти. Згідно Наказу Мінфіну від 03.09.2021 р. № 496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку» реалізовано звіт «Форма ведення обліку товарних запасів (ФОП)» R398_505.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №1988454. Облік комунальних послуг/Звіти/Звіт R423_016.RPF змінена умова експорту файлу ДО.

 

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №1987722. Додано зміни в системний довідник посад/професій. Підстава: Наказ Міністерства економіки України від 25.10.2021 №810 «Про затвердження Зміни №10 до національного класифікатора ДК 003:2010» .

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 42.