Випущено пакет оновлень 7.11.050Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №164649. Платіжні документи/Платіжна інструкція: Реалізована можливість запису в шаблон платіжної інструкції (Правка/Зберегти шаблон) нових полів:
  • - фактичний платник;
  • - всі поля на закладці ISO.
 2. СОІД №165156. Банк. Для документів типу: Платіжна інструкція, Платіжна вимога, а також операцій в виписці банку: Платіж, Надходження збільшено довжину номеру з 20 до 50 символів. На формах відповідно розширені поля для коректного відображення повного номеру. Розширено відображення та запис поля DC_DocNmr в калькуляції. Також, збільшено до 50 символів поле CBNU_DOCNMR для імпорту експорту до Клієнт-банку.


Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №165262. Реєстр зобов'язань. Номер документа Платіжні інструкції розширено до 50 символів в реєстрах на закладках Платіжні документи.


Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №165203. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери. Поле "Номер документа" (tmEntry_DocNmr) збільшено до 50 знаків.
 2. СОІД №164715. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк R372_436 FR Форма 4 мтп(місячна).
 3. СОІД №164714. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток ДІЯ до Податкової декларації про прибуток (R372_458.RPF).
 4. СОІД №164713. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток КІК до Податкової декларації про прибуток (R372_464.RPF).
 5. СОІД №164661. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк Декларація ЄП 3 група для е-резидентів (R372_466.RPF).
 6. СОІД №164657. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток ЦП до Податкова декларація на прибуток 3 квартал (R372_326.RPF).
 7. СОІД №164601. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток РІ до Податкова декларація на прибуток 3 квартал (R372_462.RPF).
 8. СОІД №164582. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Додаток ТЦ до Податкова декларація на прибуток 3 квартал (R372_460.RPF).
 9. СОІД №164424. Головна книга/Регламентована звітність. Оновлено бланк Податкова декларація з податку на прибуток 3 квартал (R372_456.RPF).
 10. СОІД №165059. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано у Картці аналітичного обліку фактичних видатків Наказ №604 R372_223.RPF вивід на одну сторінку при друці.


Облік основних засобів

Доопрацювання:
 1. СОІД №163290. Облік ОС / Документи руху ОЗ. У документ зміни вартості додано можливість нарахування зносу на дату документа із записом у картку ОЗ.
 2. СОІД №164460. У зв'язку з доопрацюванням операції зміни вартості ОЗ https://siid.ispro.ua/issues/163290#change-827198 було доопрацьовано звіти R101_008.RPF FR Інвентарна картка ОЗ (Нак №818 13.09.2016) та R101_009.RPF FR Інвентарна картка обліку тварин i багаторічних насаджень (Нак №818 13.09.2016), а саме, додано в поле "Сума амортизації" суму запису із картки ОЗ щодо амортизації, нарахованої документом зміни вартості.


Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №164116. В модулі «Статистична звітність» реалізовано заповнення показника 7030 в реєстрі квартального звіту (кількість і заробіток зовнішніх сумісників), якщо в налаштуванні «Звітність» - «Розрахунок чисельності» обліковий склад зовнішніх сумісників не включено, але його включено в налаштуванні «Статистичної звітності» на закладці «Обліковий склад»/«Сумісники». Доопрацювання потрібне для того, щоби в інших модулях, наприклад «Об’єднана звітність» зовнішні сумісники не включаються в середньооблікову чисельність.
 2. СОІД №163613. У звіті R473_002 FR "Зведена відомість видів оплат по підрозділам» доопрацьовано відображення боргу по працівникам і підприємству за заданий період по кожному підрозділу, яке відмічено в формі налаштування звіту
 3. СОІД №165194. Доопрацьовано алгоритм розрахунку компенсації відпустки(МР6) відповідно змінам по постанові КМУ від 08.09.2023 №957. При розрахунку компенсації відпустки з с датою початку 12.09.2023 і більше в формі внесення записи в розрахунковий лист або УД дата початку періоду збору заробітку встановлюється 01/23. Розрахунок середнього проводиться за період збору заробітку з 01/23 по місяць, що передує місяць початку нарахування компенсації.
 4. СОІД №165061. Доопрацьовано алгоритм розрахунку матеріальної допомоги (МР31 і МР32) відповідно змінам по постанові КМУ від 08.09.2023 №957. Якщо дата початку нарахування матеріальної допомоги 12.09.23 і більше, то для розрахунку середнього заробіток збирається за 12 місяців або меншу кількість фактично відпрацьованих місяців з 1-го по 1-е число. Якщо в розрахунковому періоді заробітку не було, то розрахунок проводиться від окладу або мінімальної зарплати. 
 5. СОІД №164611. Відомості на виплату/Платіжні відомості. В документі платіжної відомості додано пункти меню Експорт поточного представлення Shift+Ctrl+E, Зведена таблиця Shift+Ctrl+C для представлення даних по реєстру відповідно до обраного формату.
 6. CОІД №163946. Реалізовано додаток 19 згідно наказу МОУ від 22.04.2021 №104 - RB14_021 “Розрахунково платіжна відомість військовим (Додаток 19)”.
 7. CОІД №163930. У звіті R157_013 “Зведена відомість видів оплат (ДФ/ЕКВ)” змінено механізм виведення даних по деталізації: ДФ/ЕКВ, ЕКВ/ДФ, Тільки ДФ та Тільки ЕКВ. 
 8. СОІД №164745. Реалізовано можливість внесення значення відсотку щомісячної премії МР39 більше 655 в модулях «Постійні нарахування по підприємству» та «Документи».
 9. СОІД №164489. Внесено зміни у бланк звіту згідно додатку 20 з Наказу МОУ №104 від 22.04.2021р. Змінено логіку виводу даних у звіт 1629 FR Накопичувальна картка обліку заробітної плати працівника RG29_024.RPF Наказ Міністерства Оборони України від 22.05.2017р. №280. В звіті відображаються дані за рік в розрізі місяців за 1 половину місяця та за місяць. Рядок За 1 половину місяця заповнюється тільки якщо:
  • параметр Формувати звіти на дату виплати встановлено Так, якщо встановлено Ні – рядок заповнюється прочерками.
  • створений окремий ВО для виплати заробітної плати за 1 половину місяця,
  • наявні виплати на дату з ВО встановленим для виплати за 1 половину місяця в РЛ працівника, за яким формується звіт.
 10. СОІД №165305.Об’єднана звітність. Внесено зміни в друковані форми звітів 1662 FR «Додаток 5 (табл.5)» RG62_001.RPF, 1662 FR “Додаток 6 (табл.7)» RG62_002.RPF, 1662 FR “Додаток 3 (табл.9)» RG62_003.RPF, 1662 FR “Додаток 1 (пункт 1 розділу IV)» RG62_004.RPF, 1662 FR “Додаток 4ДФ (пункт 4 розділу IV)» RG62_005.RPF, 1662 FR «Підсумки» RG62_006.RPF відповідно до наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4».


Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №161078. Реалізований контроль існування запису з кодом що додається для довідників розділу Відпустки: Пільги відпустки, Тривалість навчальної відпустки та Групи відпусток. Також при створенні нового запису довідника пропонується код, наступний за вже існуючим.
 2. СОІД №164107. Згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби №40-23 від 21.03.2023 “Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення” внесені зміни в налаштування підсистеми Облік кадрів:
  • додано довідник Військовий облік / Статуси учасників бойових дій та відповідне поле в особовій картці в розділі Військовий облік / Військова служба на закладці Бойові д іїв налаштуванні звіту КСДС 
  • змінені типи структури органу виконавчої влади на закладках Загальні та Налаштування типу структури
  • виключено налаштування підкатегорій держслужби на закладці Категорії держслужби
  • додано закладку Військовий стан з наступними параметрами: «Мобілізовані або проходять службу у військах ТРО ЗСУ» з вибором з довідника виду оплат, «Перебувають на тимчасово окупованих територіях» з вибором з довідника додаткових адрес (Облік кадрів / Параметри / Налаштування / закладка Довідники / Інше / Додаткові адреси), «Поранені» з вибором з новоствореного довідника «Статус учасників бойових дій», «Перебувають за кордоном» з вибором з довідника додаткових адрес, «Ветерани війни» з вибором з новоствореного довідника «Статус учасників бойових дій», «Інваліди внаслідок війни» з вибором з новоствореного довідника «Статус учасників бойових дій», «Загиблі» з вибором з довідника підстав звільнення (Облік кадрів / Параметри / Налаштування / закладка Довідники / Загальні відомості про працівника / Підстави звільнення).
 3. СОІД №165087. У продовження доопрацювання СОІД №164107 реалізована нова форма звіту RI12_002.RPF FR «Форма КСДС (квартальна) Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців (2023)» у групі 1812 «Державна служба, ранги, чини, звання».


Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №165306. Об’єднана звітність. Внесено зміни в друковану форму звіту 1660 FR «Додаток 4ДФ» RG60_001.RPF відповідно до наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023 року «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4».


Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №164483. Створено новий звіт «Податкова Декларація ПДВ з 01.08.23» RD13_064.RPF.
 2. СОІД №164639. Створено новий звіт «Додаток до Декларації з ПДВ з 01.08.23» RD13_065.RPF.


Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №165068. Облік запасів / Звіти. У звіті R694_008 FR “Штрих-код для карток МШП” реалізовано друк кожної етикетки окремим звітом.
 2. СОІД №165178. Облік закупок/ Облік збуту. В документах логістики в імпорті звіту про продажі/закупівлі з DBF Ctrl+F7 додана можливість імпортувати коментар рядка специфікації. Поле в структурі DBF файлу - CMT.
 3. СОІД №165219. Облік закупок/ Облік збуту. Збільшені поля в таблицях рахунків та рахунків-накладних для зберігання номеру платіжного документу з 20 до 50 символів. На формах рахунку на закладці Реквізити збільшене поле для відображення номеру платіжного документу. У рахунках, рахунках-накладних, звітах консигнатора, розрахунках по звітах консигнатора на закладці Розрахунки збільшено поле для відображення номера платіжного документа. 


Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №164919. Автотранспорт. Реалізовано у звіті R727_002 FR Картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини додано на діалогове вікно "Дата виготовлення".
 2. СОІД №164870. Автотранспорт. Реалізовано звіт R654_015.RPF FR "Подорожній лист типової форми 3 спец".


Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання
 1. СОІД №165202. Збільшено розмір поля “Номер документу” в реєстрі “Документи” вкладки “Документи” в Задачах та Подіях до 50 символів, для відображення номеру пов’язаних документів. 


Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №165221. Облік комунальних послуг / Оплата комунальних послуг. Збільшено поле JOPLI_NFLOW до 50 символів. Це поле також приведено до відповідності довжині для імпорту оплат.


Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №165314. Код бюджетної класифікації видатків. Оновленні бюджетні класифікатори довідників КПКВ і КВК.


Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №165225. В комбобоксі обрання періоду збільшено граничну дату до 2050 року. Даний комбобокс використовується в модулях керування періодами та плануванні виробництва. 

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 40.