Випущено пакет оновлень 8.00.009


Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №166757. Виписки банку. Для операції "Переоцінка валюти" на валютних рахунках, реалізовано автоматичне заповнення поля "Сума", поле заповнюється значенням курсової різниці за день з можливістю редагування за потребою.
 2. СОІД №166594. Платіжна інструкція. Реалізовано можливість заповнення реквізитів закладки ISO20022 калькуляцією, подіями DC_cSAVEDOC (Збереження документа), DC_cCHGDOC (Зміна реквізитів).
 3. СОІД №167346. Валютні авансові звіти. Доопрацьовано перерахунок сум валютного авансового звіту. У випадку, якщо звіт в іноземній валюті, а курс валюти в операціях відрізняється від курсу валюти звіту, ввести курс в полі "Курс валюти" можливості не було - система автоматично прирівнювала його до 1. Внесено необхідні зміни і доопрацьована можливість в операціях авансового звіту вказувати необхідний курс валюти в полі: "Курс валюти". Роз'яснення по полям вікна редагування операції авансового звіту: "Валюта" - валюта операції звіту, може бути змінена за необхідністю; "Сума:" - поле в якому вноситься сума операції (в валюті операції); "Курс перерах(звор.)" - курс валюти авансового звіту поділений на курс валюти операції; "Сума [Валюта]" - сума операції (в валюті авансового звіту). Код валюти в назві даного поля змінюється відповідно Валюті звіту; На форму додано інформативне поле - сума в валюті обліку (поруч з полем Сума). Додано для зручності перегляду з середини операції, заповнюється системою.
 4. СОІД №167786. Авансові звіти. Доопрацьовано можливість заповнення та зачитування поля "Курс валюти" калькуляцією рядка авансового звіту, поле - DC_ValCur.

Облік договорів

Доопрацювання
 1. СОІД №166672. Картотека обліку договорів. В реєстр угод (V132_2_001.XML) додано можливість вивантаження даних по відміченим записам та запуск звітів. Внесено зміни у звіт R302_007 FR "Експорт для Е-дата", тепер додаткові угоди можна вивантажувати по відміченим угодам в реєстрі угод.
 2. СОІД №166678. Картотека обліку договорів. В формулу автоматичного розрахунку специфікації договору оренди внесено зміни. Тепер сума по номенклатурі = (грошова оцінка об'єкту оренди*ставку оренди)/12.
 3. СОІД №166694. Звіт R302_007 FR "Експорт для Е-дата". Реалізовано вивантаження трансакцій у *.CSV файл, по відміченим договорам, за вказаний період в параметрах звіту. Докладна інструкцію по вивантаженню і опис полів можна знайти в терміновому повідомлені https://siid.ispro.ua/news/2339
 4. СОІД №167069. Звіт R302_007 FR "Експорт для Е-дата". Внесено зміни в обробку колонки "Коригування_вартості_договору (/-/*)" шаблону вивантаження додаткових угод (угода). Тепер колонка заповнюється на основі поля "Сума угоди", якщо сума дорівнює 0 то колонка буде приймати значення "*", в інших випадках "+" або "-", в залежності від знаку перед сумою.
 5. СОІД №167168. Налаштування. Довідник типів договорів. Реалізовано та підключено методи:
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/PrepareSide - підготувати сторону типового договору до створення;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/PrepareOperation - підготувати операції до створення.
  Оновлено методи (адаптовано під роботу з операціями та сторонами):
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Get - отримати тип договору;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Update - оновити тип договору;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Creation - створити тип договору.
  Підключено сторони та операції в картці типу договору.
 6. СОІД №167188. Налаштування. Довідники. Довідник Об'єктів угод. Реалізовано методи для побудови дерева об'єктів угод:
  • api/contractsmanagement/dictionaries/сontractTransaсtionObjectTree/drillDown - отримати данні вказано рівня вкладеності довідника об'єктів угод;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/сontractTransaсtionObjectTree/getStructure - отримати структуру колонок довідника об'єктів угод;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/сontractTransaсtionObjectTree/navigate - позиціонування на вибраному елементі в довіднику б'єктів угод.
  Реалізовано базові методи для роботи з групами об'єктів угод:
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractGroupTransaсtionObject/Get - отримати запис;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractGroupTransaсtionObject/GetList - отримати всі записи довідника;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractGroupTransaсtionObject/Prepare - підготувати запис;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractGroupTransaсtionObject/Delete - видалити запис;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractGroupTransaсtionObject/Creation - створити запис;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractGroupTransaсtionObject/Update - оновити запис.
  Реалізовано базові методи для роботи з об'єктами угод:
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransaсtionObject/Get - отримати запис;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransaсtionObject/GetList - отримати всі записи;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransaсtionObject/Prepare - підготувати запис;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransaсtionObject/Delete - видалити запис;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransaсtionObject/Creation - створити запис;
  • api/contractsmanagement/dictionaries/contractTransaсtionObject/Update - оновити запис.
  Описано модуль в WEB. Підключено методи для роботи з довідником.
 7. СОІД №167191. Налаштування. Довідники. Ведення історії. Створено метод підготовки запису до створення: api/contractsmanagement/dictionaries/grouphistory/Prepare. Існуючі методи адаптовані під роботу з WEB. Описано модуль довідника. Адаптовано .xml-реєстр.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №167773. Реєстр зобов'язань. Прибрана ознака Відкликання з вікна Розноска по статтям документа Юридичне зобов'язання. В реєстрі Загальний вид прибрано колонку Відкликання.
 2. СОІД №167167. Реєстр зобов'язань. Описано модуль і реєстри в WEB.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №166496. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. У діалогове вікно звіту RC30_007.RPF "1230 FR Картка аналiтичного облiку готiвкових операцiй. Наказ №604" додано параметри: "Друкувати на одному аркуші" (для експорту в Excel) та "Не виводити суми в гривні", при активації якого суми відображаються лише в обраній валюті (за умови наявності проведень в цій валюті).
 2. СОІД №166615. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. Змінено алгоритм розрахунку даних в звіті RC30_007.RPF. Суми у валюті відповідають сумам у оборотно-сальдовому балансі.
 3. СОІД №163031. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери / Меморіальний ордер № 9 / Alt + F9. У діалогове вікно звіту R570_015.RPF додано параметр "Виводити примітку". При активації цього параметру у третій колонці звіту відображається примітка з документів руху ОЗ, проводки по яким задіяні в ордері.
 4. СОІД №167611. Облік ОЗ / Розрахунок амортизації. У звіт R184_012.RPF FR Розрахунок амортизації основних засобів (Нак № 818 13.09.2016) додано фільтрацію по додатковому довіднику з використанням процедури, реалізованої у повідомленні https://siid.ispro.ua/issues/159973. У звіті відображається номер меморіального ордера, до якого фактично відноситься сума проводки з документа.
 5. СОІД №167668. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. Переведено в архів звіт R005_002.RPF 5 FR Головна книга за місяць (табул) у зв'язку з тим, що його функціонал дублюється у звіті R005_003.RPF 5 FR Головна книга за місяць (табул. по книзі).
 6. СОІД №167667. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. Оптимізовано звіти R009_002.RPF 9 FR Аналітична довідка по рахунку (валютна), RC78_001.RPF 1278 FR Відомість операцій по рахунку (валютна). Звіти переписано на новий функціонал для пришвидшення їх формування.
 7. СОІД №162270. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Налаштування / Параметри. Актуалізовано назви систем у таблиці налаштування "Режими формування проводок і відправлення в Головний журнал по системах".
 8. СОІД №167771. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Налаштування / Проводки. Реалізовано нову системну функцію OSB_CURBALONLYMOVE (2) для проведення переоцінки валюти у випадку, коли треба сформувати проводки лише по тім рахункам, по яким відбувся рух на певну дату.
 9. СОІД №166710. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 02. Оновлено звіт 4-мтп (річний) FR R372_410.RPF.
 10. СОІД №166727. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 01. Оновлено звіт FR 1-кб (місячна) Звiт про виконання будiвельних робiт R372_408.RPF.
 11. CОІД №166897. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 10. Оновлено звіт FR ЖЕК. Ф1-Б звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами R372_378.RPF.
 12. CОІД №166925. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 04. Оновлено звіт FR Капiтальнi iнвестицiї(кв) R372_374.RPF.
 13. СОІД №166966. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 02. Оновлено звіт FR Звiт про наявнiсть i рух необоротних активів, амортизацію та капiтальнi iнвестицiї R372_370.RPF.
 14. СОІД №167034. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 07. Оновлено звіт FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток РI (півріччя) R372_462.RPF.
 15. СОІД №167039. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 07. Оновлено звіт FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток КIК (півріччя) R372_464.RPF.
 16. СОІД №167047. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 07. Оновлено звіт FR Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власностi) R372_124.RPF.
 17. СОІД №167074. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 5. Оновлено звіт FR Відомість 3.1 R372_437.RPF.Реалізовано автоматичний вивід даних у звіті.
 18. СОІД №167299. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 07. Оновлено звіт FR Податкова декларація з туристичного збору R372_412.RPF.
 19. СОІД №167313. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 07. Оновлено звіт Додаток до Декларації з тур.збору.R372_409.RPF.
 20. СОІД №167329. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 5. Оновлено звіт FR Відомість 3.2 R372_438.RPF.Реалізовано автоматичний вивід даних у звіті.
 21. СОІД №167457. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 5. Оновлено звіт FR Відомість 3.3 R372_439.RPF.Реалізовано автоматичний вивід даних у звіті.
 22. СОІД №167536. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 5. Оновлено звіт FR Вiдомiсть 3.5 R372_441.RPF. Реалізовано автоматичний вивід даних у звіті.
 23. СОІД №167735. Головна книга/Регламентована звітність/Розділ 04. Реалізовано звіт FR Дод 22. Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ R372_478.RPF.
 24. СОІД №162270. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Налаштування / Параметри. Актуалізовано назви систем у таблиці налаштування "Режими формування проводок і відправлення в Головний журнал по системах".

Фінансове планування й аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №167627. Кошторис та план асигнувань. Закладка Реєстр розподілів. В хмл-реєстри Деталізації розподілів V730_10_XXX.XML додано поле План (місяць), який заповнюється сумою плану асигнувань за поточний місяць при деталізації місячних кошторисів в розрізі детальних КЕКВів.
 2. СОІД №167005. Кошторис та план асигнувань.Оновлена форма звіту 517 FR Зведення показникiв спеціального фонду кошторису для довідок R517_019.rpf згідно наказу МФУ № 615 від 6.11.2023.
 3. СОІД №166725. Кошторис та план асигнувань.Оновлені форми звітів 506 FR Кошторис R506_001. rpf та 506 FR Зведення показникiв спеціального фонду кошторису R506_004. rpf згідно наказу МФУ № 615 від 6.11.2023.
 4. СОІД №167550. Фінансові таблиці. Додано можливість налаштування вигляду хмл-реєстру фінансових таблиць по комбінації клавіш ALT+0.
 5. СОІД №167612. Кошторис та план асигнувань. При експорті довідок змін кошторису по коду доходів 602100, в довіднику якого указана ознака - фінансування, формуються записи по виду коштів SK=12 з даними по місячному плану асигнувань.
 6. СОІД №167455. Фінансові таблиці. Збільшено до максимально можливої кількості значення параметру "шаблон" (256 символів) функції FTBL_L_TOT(ID_таблицi, "КодРяд", "Шаблон").
 7. СОІД №167452. Фінансові таблиці. Додана нова функція FTBL_L_TOTPRM(ID_таблиці, "КодРяд", "Шаблон", "Параметр перебору рядків ФТ") для підсумування рядків таблиці за параметрами: 0 - всі рядки; 1 - ітогові рядки; 2 - детальні рядки.
 8. СОІД №167226. Фінансові таблиці. В розділ функцій розрахункових таблиць додана нова функція FTBL_SET_STATUS(ID_таблиці, Status) для встановлення програмно статусу таблиці:0 - Відкрита, 1 - Закрита, 2 - Архівна.
 9. СОІД №167223. Фінансові таблиці. Не запускати розрахунок таблиці функцією FTBL_RUN(iД_ФiнТаблицi), якщо по ній сформовані проведення в Головний журнал.1. Закрита можливість перерахунку таблиці для проведеної в Головний журнал за допомогої комбінації клавіш CTRL+P.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №167281. Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. В реєстрі Актів виробничої комплектації додана можливість на перегляд специфікації (комплектів та комплектуючих) по документам. Режим відображення специфікації включається по пункту меню Вид/Показувати реєстр специфікацій.
 2. СОІД №167499. Облік виробництва/Додаткові модулі/Виробнича комплектація. У форматці комплектуючого АВК додане поле "кількість на 1 комплекту" - воно відображає розрахункове значення (існуюча кількість комплектуючого/кількість комплектів). У Сервіс/ Налаштування доданий чекбокс "дозволити редагування кількості комплектуючих на 1 комплекту".
 3. СОІД №167717. Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. В реєстр специфікації комплектуючих додано поле "Кількість на 1 комплект". В реєстрі актів комплектації при включеному режимі Вид/Показувати реєстр специфікацій, в реєстр комплектуючих додано поле "Кіл-ть на 1 комплект в основній ОВ".
 4. СОІД №167319. Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. В калькуляцію документа Акта виробничої комплектації додані поля у групу "Реквізити шапки": ІД прайс-листа - DC_PrcRcd, Код прейскуранта на товары контрагента - DC_KAgCdPrcT. Поля відкриті на читання.
 5. СОІД №166851. Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Реалізовано заповнення дати в тимчасовій таблиці TDocS_Dat датою документа.
 6. СОІД №167650. Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Реалізована можливість формування по відміченим актам виробничої комплектації документа видаткової накладної по операції 11 Внутрішнє переміщення. Формування відбувається по пункту меню в реєстрі АВК Реєстр/ Створити внутрішнє переміщення. Формується один документ на внутрішнє переміщення по відміченим АВК. Специфікація документа формується на підставі комплектуючих відмічених АВК.
 7. СОІД №166933. Облік виробництва/Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Реалізоване копіювання/перенесення значень полів користувача при копіюванні документу АВК.
 8. СОІД №166949. Облік виробництва/Конфігурація виробництва/Специфікація на продукцію. В документі Сецифікація на продукцію додана обробка функції f_GetNomDfEiDoc (отримання ОВ для документу) для можливості використання налаштування "ОВ за замовчуванням" для компонентів готової продукції.
 9. СОІД №166964. Облік виробництва/Конфігурація виробництва/Специфікація на продукцію/Документ/Сервіс/ Налаштування. Доданий параметр/чекбокс "Не виводити вікно редагування атрибутів після вибору номенклатури". Якщо параметр активований, то при додаванні Компоненту/ Опис компоненту - не викликається вікно Модифікація рядка документу (для внесення атрибутів і якісних характеристик компонента).
 10. СОІД №167033. Облік виробництва/Додаткові модулі/Виробнича комплектація. В реєстрі документів доданий пункт меню "Сформувати замовлення", за яким по відміченим АВК відбувається формування замовлень постачальнику. При формуванні відбувається групування рядків комплектуючих необхідних для випуску страв по описовому ключу. Також виконується групування комплектуючих по даті та описовому ключу, для передачі в таблицю Деталізація замовлення.
 11. СОІД №167052. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/ Документ АВК/ Сервіс/Налаштування/Параметр: Розраховувати витрату комплектуючих: пропорційно фактичним витратам. Якщо встановлений цей параметр, то при коригуванні кількості продукції - перерахунок комплектуючого здійснюється пропорційно ручних коригувань комплектуючого.
 12. СОІД №167142. Облік виробництва/Додаткові модулі/Виробнича комплектація. Реалізоване відображення документообігу для документів АВК (з реєстру документів і з середини документу).
 13. СОІД №167182. Облік виробництва/Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. В реєстрі документів для пункту меню "Сформувати замовлення" додане вікно з параметрами формування Замовлення постачальнику: необхідна кількість комплектуючих та деталізація по датам.
 14. СОІД №167284, 167310, 167330. Конфігурація виробництва/ Налаштування/ Довідники - створений новий довідник "Класифікація". Довідник "Класифікація" підключений для роботи у форматку комплекту АВК. Також додана обробка даного поля в калькуляції специфікації АВК, для можливості отримання та встановлення значення.
 15. СОІД №167372. Облік виробництва/Додаткові модулі/Виробнича комплектація. У форматці комплекту АВК додане поле "Пропорція" для внесення числового значення у вигляді відсотків. Дане поле додане у реєстр комплектів для відображення.
 16. СОІД №167348, 167776. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Доданий новий пункт меню Реєстр/ Встановити кількість - надає можливість внести нову загальну кількість для всіх комплектів, або нову кількість в розрізі значень довідника "Класифікація", або без нього. При встановленні нового значення кількість для комплектів враховується значення з поля "Пропорція".
 17. СОІД №167193, 167778. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. В документі АВК доданий новий пункт меню Реєстр/ Встановити кількість комплектів. надає можливість внести нову загальну кількість для всіх комплектів, або нову кількість в розрізі значень довідника "Класифікація", або без нього. При встановленні нового значення кількість для комплектів враховується значення з поля "Пропорція".
 18. СОІД №167548. Облік виробництва/Конфігурація виробництва/Специфікація на продукцію/Документ/Сервіс/ Налаштування. Доданий параметр/чекбокс "Тип компоненту за -замовчуванням Матеріал. Якщо параметр відмічений то при додаванні Компоненту - не викликається вікно вибору "матеріал\напівфабрикат".
 19. СОІД №167598. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію. В реєстрі специфікацій у пункт меню ВИД додана позиція - Відображати підлеглі групи. При обранні даної позиції, якщо обрана головна група номенклатур, то відображається загальний перелік всіх специфікацій підлеглих груп номенклатур.
 20. СОІД №167618. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/Сервіс/ Налаштування. Доданий чекбокс "режим меню".Якщо він обраний, то у документі АВК відображаються інші назви закладок: Меню, Розкладка, Продукти.
 21. СОІД №167553. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Доданий пункт меню "Встановити реквізитів". Він дозволяє змінити склад розкладок/комплектів, склад продуктів/комплектуючих, прайс-лист для продуктів/комплектуючих по відміченим у реєстрі документам АВК.
 22. СОІД №167552. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація/ Сервіс/ Налаштування" додати блок "Параметри копіювання": дата документу, кількість комплектів/розкладок, склад комплектів/розкладок, склад комплектуючих/продуктів, прайс лист комплектуючих/продуктів. Налаштування застосовуються при копіюванні документів, відмічених у реєстрі. СОІД №167551. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Реалізоване копіювання документу з середини документу - для нового документу зберігаємо дату документу оригіналу.
 23. СОІД №167854. Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. В калькуляцію специфікації додано поле "Пропорція" - PC_PROP. Поле відкрито на читання.
 24. СОІД №167858. Додаткові модулі/ Виробнича комплектація. Реалізован перерахунок кількості по комплекту при зміні значення пропорції комплекта.

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №№166604, 166974. Облік ОЗ / Картотека ОЗ. Реалізовано можливість змінювати тип картки з простої чи кількісної на МНМА. Для цього потрібно стати на картки в картотеці (одну або виділити декілька), натиснути Alt + S, Alt + T. Аналогічно працює зворотна зміна типу - з МНМА на кількісну зі збереженням кількості, вартості та історії картки.
 2. СОІД №166806. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Внутрішнє переміщення. В меню Документ, параметр Атрибути картки ОЗ створено поле для додавання або редагування наявного значення із додаткового довідника на закладці Додатково у картці ОЗ.
 3. СОІД №167135. Облік ОЗ / Розрахунок амортизації ОЗ. У звіті R184_012.RPF "Розрахунок амортизації основних засобiв (Нак № 818 13.09.2016)" реалізовано фільтр для карток ОЗ за значенням з додаткового довідника (Картка ОЗ / Закладка Додатково). Системне поле Додатковий довідник було реалізовано у повідомленні https://siid.ispro.ua/issues/165960.
 4. СОІД №167154. Облік ОЗ / Картотека ОЗ / Alt + G. До секції полів глобального коригування "Архів змін" додано поле IST_CD_DSPR "Код додаткового довідника" для автоматичного заповнення відповідного поля на закладці Додатково в картках ОЗ.
 5. СОІД №167309. Облік ОЗ / Картотека ОЗ / Вид / Види реєстру. У налаштуваннях реєстру додано поля "Код центру витрат" та "Найменування центру витрат" для виведення їх значень на перегляд у картотеці ОЗ.
 6. СОІД №166910. Облік ОЗ / Звіти. Реалізовано звіт R711_001.RPF "Оборотна відомість по дорогоцінним матеріалам"
 7. СОІД №167156. Облік ОЗ / Налаштування / Калькуляція. Реалізовано поле "OSCL1_DSPR_CD - Додатковий довідник - код" для присвоєння значень з додаткового довідника у картці ОЗ на закладці Додатково шляхом калькуляції в документах руху.
 8. СОІД №167159. Облік ОЗ / Картотека ОЗ. Додано поля в перелік доступних для виведення в реєстр в картотеці ОЗ кода та найменування значення з додаткового довідника. Також ці поля виводяться в реєстрі специфікації документів за операціями: Надходження, Переміщення зі складу, Внутрішнє переміщення, Введення в експлуатацію та Часткове переміщення.
 9. СОІД №167567. Облік ОЗ / Картотека ОЗ. На закладці Додатково в картці ОЗ реалізувано нове числове поле "Категорія". Категорія може бути 1, 2, 3, 4 або 5. Категорія може змінюватись протягом існування картки ОЗ.
 10. СОІД №167568. Облік ОЗ / Картотека ОЗ. В перелік доступних полів для відображення в реєстрі додано поле "Категорія", що розташоване в картках ОЗ, на закладці Додатково.
 11. СОІД №167570. Облік ОЗ / Налаштування / Калькуляція. Реалізовано можливість користуватися новоствореним полем "Категорія" в калькуляціях для операцій Надходження, Введення в експлуатацію, Переміщення зі складу, Внутрішнє переміщення, Часткове переміщення.
 12. СОІД №167571. Облік ОЗ / Картотека ОЗ / Alt + G. До ресурсів глобального коригування картотеки ОЗ додано поле IST_RATE_CD "Код категории (NUM)" для заповнення поля Категорія на закладці Додатково глобальним коригуванням карток ОЗ.
 13. СОІД №167155. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Основні засоби / Картотека ОЗ. Додано поле OSI_DSprCd (строкове, 50 символів) для імпорту значення додаткового довідника (Картка ОЗ / Закладка Додатково).
 14. СОІД №167780. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Акт списання / Ctrl + F9. Реалізовано звіт C663_036.RPF "FRCore Акт вилучення комплектуючих елементiв (Нак МОУ № 440 17.08.2017)", що формується на підставі складського ордера, сформованого з акту списання ОЗ.
 15. СОІД №165783. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Операція Часткове переміщення. При активованому параметрі "Формувати документ списання" реалізовано перенесення значення полів "Примітка" і "Причина списання" у відповідні поля акту списання, який формується із акту часткового переміщення. Також реалізовано перенесення значення поля "Примітка" у відповідне поле документа введення в експлуатацію при активованому параметрі в налаштуваннях "Автоматичне створення документа введення в експлуатацію для МНМА".
 16. СОІД №167158. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ. В меню Документ, параметр Атрибути картки ОЗ реалізовано можливість для додавання або редагування наявного значення із додаткового довідника на закладці Додатково у картці ОЗ для операцій
  • Внутрішнє переміщення;
  • Введення в експлуатацію;
  • Часткове переміщення (для картки-приймача по F4, кнопка Атрибути);
  • Облік ОЗ / Картотека ОЗ. В картках ОЗ на закладці Зміни додано відображення інформації щодо зміни значення додаткового довідника.
 17. СОІД № 167751. Облік ОЗ / Картотека ОЗ / Вид / Вид реєстру. В структуру реєстру картотеки додано поле для відображення складу, який записаний на закладці Рух картки ОЗ у випадку, коли її було створено актом переміщення зі складу.
 18. СОІД №167112. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ. Для операції зміни вартості реалізовано можливість додавання атрибутів в картку через пункт меню Документ / Атрибути картки ОЗ.
 19. СОІД №167157. Облік ОЗ / Налаштування / Проводки. Додано поля:
  • STRING B_DSPR_CD LEN=50 - Код додаткового довідника;
  • LONG8 B_DANLCRD - ID додаткової аналитичної картки;
  • INT B_RATE_CD - Код категорії.
  Дані поля можна використовувати в типових операціях проводок.
 20. СОІД №166901. Облік ОЗ / Налаштування / Калькуляція. В ресурси додано функцію OS_DOC_RK_ID (DOC_ID, CRD_ID, Код_реквізита), яка повертає значення реквізита документа руху по картці ОЗ. Параметри: DOC_ID - ID документа CRD_ID - ID картки
  Код_реквізита: 1 - Сума змінення первісної вартості; 2 - сума змінення зносу; 3 - сума змінення податкової ПВ; 4 - сума змінення ПА; 5 - нарахований знос по документу.

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. CОІД №166579. Реалізовано автоматичний перерахунок матеріальної допомоги МР 31 у разі зміни планового заробітку заднім числом після виконання розрахунку матеріальної допомоги.
 2. СОІД №166682. Виконано зміну структури налаштувань параметрів видів оплат.
 3. СОІД №166721. В форму вводу виду оплати компенсації відпустки МР 6 додано поле "Розрахунок" для вибору способу розрахунку:
  • Період збору заробітку обмежений 2023 р.;
  • Стандартний;
  • Для розрахунку компенсації відпустки за дні, зароблені до 31.12.2023, потрібно обирати "Період збору заробітку обмежений 2023 р", тоді період збору заробітку обмежується 2023 роком. Якщо компенсуються дні відпусток, зароблені в 2024 році і пізніше, обираємо розрахунок стандартний, тобто період збору заробітку за 12 попередніх місяців.
 4. СОІД №166914. В модулі "Статистична звітність" оновлено звіти "FR Данi для форми 'N1-ПВ' термiнова-мiсячна (з 24 року)" R359_025, "FR Дані для форми 'N1-ПВ' квартальна (з 24 року)" R359_026, відповідно наказу Держстату від 30 березня 2023 року №128.
 5. СОІД №166951. В налаштуванні матеріальної допомоги МР 31, у разі налаштування розрахунку від планового заробітку додано параметр "Розрахунок на останній день попереднього місяця". При включенні цього параметру. незалежно від дати надання матеріальної допомоги, плановий заробіток, складові якого налаштовані на закладці "Вихідна сума" в налаштуванні ВО МР 31, будуть розраховані на останній календарний день попереднього місяця від дати надання.
 6. СОІД №167093. Доопрацьовано звіт R520_015.RPF FR "Надання матеріальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань". Тепер при формуванні звіту аналізується параметр "Розрахунок на останній день попереднього місяця" в налаштуванні матеріальної допомоги для друку даних по плановому заробітку на дату останнього календарного дня попереднього місяця.
 7. СОІД №166563. В в версії 8.009.003 було реалізоване це доопрацювання. Згідно змін в податковому кодексі у разі нарахування (надання) податковим агентом доходів у негрошовій формі, такі доходи включаються до загального місячного доходу і оподатковуються військовим збором з урахуванням натуркоефіцієнта. Доопрацьовано алгоритм розрахунку військового збору МР 250. У разі, якщо в налаштуванні виду доходу ПДФО МР 207 вид оплати внесено на закладку "Негрошовий дохід", то військовий збір розраховується за формулою Сума ВЗ= НСНФ*100%/(100% -СТВЗ))*СТВЗ, де НСНФ - нарахований дохід, СТВЗ - ставка військового збору.
 8. СОІД №167847. Відкликано доопрацювання СОІД №166563 відповідно листа ДПСУ "Лист від 12.03.2024 р. № 6722/6/99-00-24-03-03-06".
 9. СОІД №166716. Доопрацьовано алгоритм імпорту матеріальної допомоги до відпустки в УД з кадрового наказу на відпустку. Після імпорту кадрового наказу на відпустку в УД встановлюється відсоток 100% за замовчуванням.
 10. СОІД №167077. Якщо в налаштуванні зарплати на закладці "Документи" налаштовано Контроль конфліктів табелю певних видів оплат з лікарняними, то після доопрацювання аналізується додатково контроль з непідтвердженими лікарняними МР 245 при закритті УД. Рядок УД червоніє, якщо виникає такий конфлікт. Запис УД не потрапляє у розрахунковий лист.
 11. СОІД №167530. Якщо в універсальному документі нараховано відпустку працівнику, у якого відсутній період збору заробітку, то при продовженні цієї відпустки, розрахованої в цьому ж УД, використовується середній заробіток, розрахований для відпустки, що продовжується.
 12. СОІД №167534. На підставі листа Мінсоцполітики від 18.08.2017 р. N 1537/0/102-17, якщо працівнику встановлено підсумований графік, то розрахунок середньогодинного показника при розрахунку доплати за нічний час МР10 виконується на підставі планових годин графіку-норми.
 13. СОІД №167099. При частково закритому УД з імпортованими лікарняними з модуля "Е-лікарняні" цей УД в реєстрі відображається курсивом зі статусом "Закритий (нарахування за рахунок підприємства)".
 14. СОІД №167368. В види реєстрів в модулі "Універсальний документ" додано поля: Код категорії, Найменування категорії.
 15. СОІД №165429. В реєстрі особових рахунків в групі 1655 створено звіт RG55_005 "FR Звiт для подачi iнформацiї про членiв профспiлки". Звіт формується по відміченим працівникам в реєстрі ОР. В формі налаштування звіту створено поля для внесення коду ЄДРПОУ та назви профспілкової організації. У звіті по обраним працівникам формуються наступні дані: РНОКПП, Паспорт, ПІБ, Дата початку (членства в профспілці з постійних утримань ОР працівника), Дата припинення (членства в профспілці з постійних утримань ОР працівника), Ознака (1 - член профспілки, 2 - не є членом профспілки). У звіті виконується експорт в файл формату XML з даними по відміченим працівникам.
 16. СОІД №166310. При розрахунку матеріальної допомоги МР 31 від середнього заробітку з датою початку після 12.09.2023 враховується кількість місяців для розрахунку середнього, яка вказана в налаштуванні виду оплати на закладці "Середній заробіток" у полі "Середній заробіток обчислюється за". Якщо поле не заповнено, то за замовчуванням враховується 12 місяців збору заробітку, що передують даті початку надання матеріальної допомоги.
 17. СОІД №167270 Доопрацьовано механізм логування операцій з архівом розрахункових листів. В базі даних додано таблицю KpuRLog (опис таблиці у файлі _KPU_LOG.PIC). На сервері реалізовано метод логування даних по методах, вказаних у вкладенні KpuRlo1_use.xlsx., прикріплений до задачі. Логування виконується в момент розрахунку АРВ, закриття/відкриття періода тощо. Якщо кількість записів в архіві змінилася після дій користувача, то в таблиці буде видно дату, час та користувача після дій якого було викривлення архіву.
 18. СОІД №№166520, 166521. Виконано оптимізацію запитів при формуванні/закритті/відкритті списків на перерахування.
 19. СОІД №167657. Об'єднана звітність. В Додатку 5 (Вид реєстру 3.Додаток 5. "Трудові відносини застрахованих осіб") доопрацьовано відображення дати в графах "Підстава про поч. і кінець труд.відносин", "Документ підстава про початок роб., кінець труд.відносин" відповідно до п.5.10 стандарту ДСТУ 4163:2020 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів", пари цифр дня і місяця розділені крапкою.
 20. СОІД №167195. Об'єднана звітність. В налаштуванні відомості в розділі "Інше" додано параметр "Відображати соціальну пільгу окремим рядком". При формуванні відомості з даним параметром в Додатку 4 ДФ (Вид реєстру 2. "Додаток 4 ДФ"), у разі наявності в працівника в звітному місяці двох ознак податкової соціальної пільги, формується два рядки із зазначенням коду пільги, при цьому перший рядок заповнюється в загальному порядку з відображенням усіх граф, в другому рядку тільки значення в графах "Вид доходу" та "Ознака пільги".
 21. СОІД №167043. Універсальний документ, Документи. В комбінованому виді реєстру документів, створених по виду оплати з методом розрахунку 246 "Резерв оплати невикористаних відпусток" в полях На початок періоду, За період, Не використано днів, збільшено діапазон введених значень в межах з -21'474'836.47 по 21'474'836.47.
 22. СОІД №166217. Доопрацьовано реєстр: Особові рахунки - Вид реєстру 76 Реєстр особових рахунків - Стаж. При зміні даних в карті працівника по значення стажу (трудова діяльність, стаж державної служби, додаткові стажі, історія стажів) в таблиці PAYPCSTG для працівника по якому були коригування видаляються всі дані, які були до цього розраховані. Після цього при запуску реєстру на дату йде перевірка розрахунку на дату по працівникам, якщо на дату значення немає, то виконується розрахунок тільки для працівників, по яким даних немає.
 23. СОІД №№166737, 167042, 167044, 167045. Доопрацьовано обробник подій для редагування форми документу виплати (списку на перерахування) для МР 19, 35, 60 та 61.
 24. СОІД №166560. Реалізовано формування звіту R157_009 (всіх складових) з урахуванням категорій доступу та шаблонів доступу до них.
 25. СОІД №167130. Змінено логіку формування звіту R473_001 "Зведена вiдомiсть видів оплат по підрозділах/факультетах". Звіт формується на підставі даних підсистеми, в якому запускається. Крім того, в підсистемі "Облік праці та заробітної плати" звіт формується по підрозділах, у підсистемі "Управління студентами" по факультетах. Звіт R473_002 перенесено в архів.
 26. СОІД №167128. Змінено логіку формування звіту R927_001 "Вiдомiсть заборгованостi працiвникiв". При формуванні звіту за декілька місяців дані групуються не по ТН, а по місяцях з підсумками по місяцях. Звіт R927_003 перенесено в архів.
 27. СОІД №167467. В структуру вихідних реквізитів реєстрів V521_0_001, V521_0_002, V521_0_003, V521_0_132 додано додаткові поля: Напрям діяльності (код), Напрям діяльності (найменування), Категорія посади (код), Категорія посади (найменування), Категорія посади ДС (код), Категорія посади ДС (найменування).
 28. СОІД №167521. Об'єднано звіти 158 FR "Зведена відомість по ВО, ДФ, ЕКВ за місяць" R158_001.RPF та 158 FR "Зведена відомість по ВО, ДФ, ЕКВ" R158_002.RPF в один 158 FR "Зведена відомість по ВО, ДФ, ЕКВ" R158_001.RPF. Додано формат вибору бланку А4/А3.
 29. СОІД №167375. Звіт 334 FR "Довідка про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця" R334_008.RPF в формі налаштування звіту додано строку "Премія місячна" з можливістю вибору ВО, змінено алгоритм виводу даних до колонки "Премія місячна" по аналогії як для колонок "Надбавка за інтенсивність праці", "Надбавка за виконання особливо важливої роботи", "Надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю", "Виплати за додаткове навантаження".
 30. СОІД №123648. Резерв відпусток, інвентаризація відпусток. При програмному способі формування проводок доопрацьовано можливість вибору в елементах програми значень всіх полів з реєстру документів, сформованих по виду оплати з методом розрахунку 246 "Резерв оплати невикористаних відпусток".

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №166118. В балансі відпусток реалізовано аналіз робочих днів працівників до переміщення з іншої структурної одиниці для методів розрахунку МР 88 "Відпустка військових" та МР 247 "Відпустка суддям", що надаються за робочі дні.
 2. СОІД №166217. Доопрацьовано реєстр: Особові картки - Вид реєстру 38 Реєстр особових карток - Стаж. При зміні даних в карті працівника по значення стажу (трудова діяльність, стаж державної служби, додаткові стажі, історія стажів) в таблиці PAYPCSTG для працівника по якому були коригування видаляються всі дані, які були до цього розраховані. Після цього при запуску реєстру на дату йде перевірка розрахунку на дату по працівникам, якщо на дату значення немає, то виконується розрахунок тільки для працівників, по яким даних немає.
 3. СОІД №167467. В структуру вихідних реквізитів реєстрів V513_0_001, V513_0_300 додано додаткові поля: Напрям діяльності (код), Напрям діяльності (найменування), Категорія посади (код), Категорія посади (найменування), Категорія посади ДС (код), Категорія посади ДС (найменування).
 4. СОІД №167637. Додано додатковий контроль для нумерації наказів. Тобто при присвоєнні номера і дати новому наказу не можна буде присвоїти дату і номер логічно видаленого наказу.
 5. СОІД №164822. Особові картки/ Особові рахунки на вкладку Підвищення кваліфікації в діалогову форму вводу додана вкладка "Теми навчання" та ознака "Індивідуальна програма", додано довідник "Теми навчання" у налаштуваннях.
 6. СОІД №167695. ТО 092 "Підвищення кваліфікації". Додані поля "Тема навчання" та реквізит "ЄКТС індивідуальна програма".
 7. СОІД №167695. На вкладку "Відомості для оцінювання" в особову картку працівника додане поле "Підстава".
 8. СОІД №165434. Реалізовані нові поля для вкладки Військовий облік. Підзадачі:
 9. СОІД №167695. В Особову картку/Особовий рахунок на вкладку військовий облік додано поля "Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів" (21 символ), "Висновок ВЛК", "Дата ВЛК", в системний довідник Військовий обов'язок" додано категорію "резервіст". На вкладку "Військова служба" додано вкладку "Повідомлення до ТЦК".
 10. СОІД №166774. До структури системних хмл-реєстрів Вихідні дані/ Військовий облік додані поля "Висновок ВЛК", "Дата ВЛК", "Номер у ЄДРПВР".
 11. СОІД №166773. Реалізовано нові хмл-реєстри "Реєстр особових рахунків - Повідомлення до ТЦК" V521_0_138.XML, "Реестр особових карток - Повідомлення до ТЦК" V513_0_301.XML.
 12. СОІД №166772. Реалізовано шаблон Універсального імпорту "Повідомлення до ТЦК".
 13. СОІД №162380. На вкладку Військовий облік у системний довідник Знятий (виключений) з військового обліку додана причина зняття з обліку "в інших випадках - за рішенням МОУ, СБУ, СЗРУ".
 14. СОІД №166772. Реалізовано шаблон Універсального імпорту "Повідомлення до ТЦК".
 15. СОІД №167150. Універсальний імпорт. Додано поля в піднабір даних імпорту Військовий облік "Реєстраційний номер облікового запису в ЄДРПВР", "Військово-обліковий документ", "Серія та номер військово-облікового документу", "Дата видачі військово-облікового документу", "Код ТЦК та СП за місцем реєстрації", "Найменування ТЦК та СП за місцем реєстрації", "Дата видачі мобілізаційного розпорядження", "Номер команди", "Висновок ВЛК", "Дата ВЛК", "Поставлено на облік", "Військовий обов'язок", "Знятий (виключений) з військового обліку", "Причина зняття (виключення) з військового обліку".
 16. СОІД №167605. Змінено логіку виводу даних у звіт 1817 FR "Списки персонального військового обліку" RI17_003.RPF нових полів "Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів", "Висновок ВЛК", "Дата ВЛК", "Повідомлення до ТЦК" (відображається останнє повідомлення на дату формування звіту з видом призначення на посаду, переміщення, звільнення). У формі налаштування звіту додано вибір військового складу та параметр друкувати звільнених.
 17. СОІД №167606. Змінено логіку звіту 1817 FR "Відомість оперативного обліку призовників" RI17_016.RPF додано працівників, у яких у полі військовий обов'язок зазначено "резервіст".
 18. СОІД №159897. В операції наказів згідно ТО 002 Призначення/переміщення, що створюються автоматично при проведенні зміни до штатного розпис додане поле Розряд.
 19. СОІД №166793. Передбачено внесення значення групи персоналу з кодом більше 255 в Особову картку працівника розділи Загальні відомості та Призначення і переміщення, в типових операцій наказів (в т.ч. в їх налаштуванні) для операцій згідно типових операцій 001 Прийом, 002 Призначення/переміщення та 044 Повторний прийом, в модулі Штатний розпис в реєстрі штатних позицій та в операціях зміни штатного розпису: Створення штатної позиції, Зміна штатної позиції, Створення штатної позиції на базі існуючої та Створення штатної позиції на підставі ліквідованої.
 20. СОІД №148889. Реалізоване наслідування реквізиту Напрям діяльності з штатного розпису для операцій наказів на основі типових операцій 001 Прийом, 002 Призначення/переміщення та 044 Повторний прийом з урахуванням значення реквізиту "Дозволити змінювати реквізит наслідуваний з ШП".
 21. СОІД №166715. До операцій наказу на основі типових операцій 003 Звільнення та 006 Надання щорічної відпустки додано розрахунок компенсації відпустки за період до 31.12.2023. Для виведення значення днів компенсації до 31/12/2023 в текст наказу додано в поля ресурсів підсистеми "Облік руху кадрів" в блок Відпустки поле Компенсувати до 31/12/2023 (KDP_OTP_COMP23).
 22. СОІД №167764. Звіт 1629 FRCore Особова картка держслужбовця CG29_040.RPF доданий вивід значень у поля "Напрям / тема професійного навчання у межах виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності (індивідуальної програми професійного розвитку) державного службовця (далі - програма)", "Дата й номер наказу (розпорядження) про затвердження висновку щодо оцінювання службової діяльності", "у тому числі у межах виконання програми".
 23. СОІД №162735. Додано параметр "Синхронізувати дані (ПІБ, РНОКПП (ІПН), стать, дата народження) для працівників з однаковим Person_Id" (Налаштування/Параметри/Загальні) для деактивації зв'язків в таблиці Person.
 24. СОІД №167507. На закладці "Сімейний стан" Особової картки працівника/Особового рахунку працівника в діалогову форму додавання запису члена сім'ї додано текстове поле "Коментар". В список відображення додано поля із діалогової форми запису (вік, документ про народження, коментар).

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №167563. Картотека студентів реалізовано новий хмл-реєстр "Картотека студентів - Повідомлення до ТЦК" V543_0_098.XML.
 2. СОІД №167564. До структури системних хмл-реєстрів V543_0_001.XML, V543_0_003.XML, V543_0_006.XML, V543_0_094.XML, V543_0_096.XML, V543_0_097.XML, V543_1_000.XML Вихідні дані/ Військовий облік додані поля "Висновок ВЛК", "Дата ВЛК", "Номер у ЄДРПВР".
 3. СОІД №166712.Накази. Доопрацьовано спеціальні функції (Ctrl+Shift+S), додано параметр "Провести наказ за наявності дублюючих записів" для проведення наказу, який містить дублюючі записи.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №165206. Податкові накладні. Додане поле DC_DpaMEDoc статус документа M.e.doc до калькуляції Шапки податкових накладних. Статуси які може приймати за кодами реєстр: 9 - 'Відправлені до ДПА', 10 -'Доставлено до ДПА', 11 - 'Не прийняті ДПА', 12 - 'Імпортовані до реєстру ДПА', 110 - 'Реєстрація зупинена'.
 2. СОІД №155598. Реалізовано блокування та виведення вікна повідомлення при повторній спробі створити зведену податкову накладну на продаж із реєстру податкових на купівлю. Податкові на купівлю за якими були створені зведені накладні позначаються у рядку "стан" літерами "С" та "КС" Текст повідомлення : "На дану ПН вже створено зведену, повторне створення неможливо".
 3. СОІД №165659. У Калькуляції/Документ Розрахунку коригування додано поля у реквізити документа додати два поля. Дата реєстрації та Дата реєстрації документу. DC_NnuK_DtReg, DC_NnuK_Dt. Додано можливість зачитувати та заповнювати ці поля на збереження та користувацьку подію (Alt+U).
 4. СОІД №166991. Для Податкових накладних на купівлю при створені додана логіка: якщо у Налаштуваннях для податкових на купівлю стоїть заповнено даними для закладки "Облік операції", закладка "Облік операції" в податковій накладні заповнюється виключно по тому що встановлено по замовченню, незважаючи на вибрану податкову модель.
 5. СОІД №166883. Реєстр Податкових накладних на покупку. Реалізовано створення Податкової накладної на продаж на підставі податкової накладної на покупку, з такою самою специфікацією. В реєстрі податкових на купівлю по комбінації shift+alt+N.
 6. СОІД №153260. Податкові накладні. Додано можливість зміни податкової модели в документі та реєстрі калькуляцією для поля DC_TaxMdlSh.
 7. СОІД №167510. У звіті 13_065 Додаток 1 до ПДВ. В таблиці 1.2 додана умова, якщо Розрахунок коригування має статус SklNnuA_MedSt1= 10 чи SklNnuA_MedSt1= 12 то ці записи не повинні попадати у звіт.
 8. СОІД №166808. У Звіті Додаток 1, RD13_065. Додано умову для Таблиці 2.1. податковий кредит колонки 4 та 5.Якщо у податковій накладні на купівлю стоїть признак Касовий то у колонці 4 ставимо плюс та суму по цій строчці відносимо до нижнього блоку. Якщо стоїть НА то ставимо плюс у 5 колонці та суму додаємо у нижній блок таблиці.
 9. СОІД №166985. У звіти Декларація з ПДВ RD13_059 и RD13_064 додано заповнення місяця у звітах відповідно до обраного в діалоговому вікні.
 10. СОІД №167576. В екранну форму податкової накладної додано поле "Номер реєстрації у ЄРПН.
 11. СОІД №166679. Реалізована можливість імпорту хмл файлів розрахунків коригування в реєстрі документів.
 12. СОІД №167682. У звіті RD13_061.RPF 1313 FR "Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість 2023" до таблиці 1 додано попадання податкових накладних за кодом зобов'язання 2.
 13. СОІД №167629. Розрахунок коригування. При створенні розрахунка коригування з кодом 104 Зміна номенклатури, якщо додається строка до основної з податкової накладної декілька разів, групу коригування не створюється нова а залишається та ж яка була для попередніх записів, що додаються.
 14. СОІД №167233. В екранній формі податкової накладної на закладці Специфікація, в полі суми податку на додану вартість збільшено до 6 знаків після коми.

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №167030. Облік закупівель/ Замовлення постачальнику. Реалізована можливість ведення замовлення на період дат. В реквізитах документа додана можливість вказувати період дат для надходження товару. По параметру в документі Вид\Деталізація по специфікації відкривається додатковий реєстр специфікації з можливістю ввода кількості товару по дням замовлення.
 2. СОІД №167617. Облік збуту/ Звіти. Звіт RF492_001.RPF "FR Вiдомiсть розрахункiв за вiдвантаженi товари" переведений на FRCore, створений звіт C492_001.RPF.
 3. СОІД №167418. Облік збуту/ Звіти. Звіт RB62_001.RPF "FR Розрахунки за період (продаж)" переведений на FRCore, створений звіт CB62_001.RPF.
 4. СОІД №167268. Облік збуту/ Звіти. Звіт R754_001.RPF "FR Накопичувальна відомість" переведений на FRCore, створений звіт C754_001.RPF.
 5. СОІД №167129. Облік збуту/ Звіти. Звіт R895_001.RPF "FR Відомість реалізації готової продукції" переведений на FRCore, створений звіт C895_001.RPF.
 6. СОІД №167046. Облік збуту/ Звіти. Звіт RD93_003.RPF "FR Реєстр виданих накладних (вимог). Додаток 4" переведений на FRCore, створений звіт CD93_003.RPF.
 7. СОІД №166853. Облік збуту/ Звіти. Звіт RF14_001.RPF "FR Оборотна відомість" переведений на FRCore, створений звіт CF14_001.RPF.
 8. СОІД №167613. Облік збуту/ Рахунки до отримання. При груповому формуванні актів по рахункам реалізовано отримання номерів для актів групами по 200шт.
 9. СОІД №167503. Облік збуту. Для рахунків, актів та накладних додано поле для передачі в m.e.doc - sSpecNomComment. Змінна заповнюється значенням з поля Примітка з номенклатурної картки специфікації документа.
 10. СОІД №167885. Облік закупівель/ Прибуткові товарні накладні. В налаштуванні накладної дозволено встановлювати параметр "Використовувати автонумерацію платіжного документа". Раніше цей параметр був заблокований.
 11. СОІД №167355. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. В групі звітів 275 реалізовано звіт C275_010.RPF "Акт приймання-передачі (Дод.22)".
 12. СОІД №167358. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. В групі звітів 318 реалізовано звіт С318_008.RPF "Накладна на видавання (здавання) військового майна (Дод.57)".
 13. СОІД №167538. Облік запасів. Реалізовано наступні методи для отримання доступу до місць зберігання запасів та виробничих робочих центрів:
  • api/accessControl/Get - отримати список прав доступу до карток складського обліку;
  • api/accessControl/CheckRight - перевірити доступ;
  • api/accessControl/accessStore/TestUsеrAccessStore - контроль доступу користувача до складу.
 14. СОІД №№167656, 167698, 167703, 167704. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. У зв'язку зі зміною структури методів роботи зі специфікацією на сервері додатків адаптовано звіти груп 275, 317, 318 та 864.
 15. СОІД №167862. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Переведено звіти R864_008.RPF "FR Форма СЗ-2 Прибутково-видаткова книга по облiку бланкiв суворої звiтностi" та R864_011.RPF "FR Форма СЗ-5 Картка-довiдка по виданих i використаних бланках суворої звiтностi" на FRCore.

Облік речового забезпечення

Доопрацювання
 1. СОІД №167238. Документи по працівникам. Реалізований документ Групова видача.
 2. СОІД №167866. Документи по працівникам. Реалізований документ Атестат зарахування.
 3. СОІД №167867. Документи по працівникам / Атестат зарахування. Реалізований механізм введення значення кількості більше, ніж належить за нормою.
 4. СОІД №167869, 167868. Документи по працівникам. Реалізований документ Атестат вибуття.
 5. СОІД №167870. Документи по працівникам. Реалізований тип операції і документ "Відомість заміни".
 6. СОІД №167871. Документи по працівникам / Відомість на видачу. Реалізований механізм, який дозволить в відомості на видачу видати кількість більше, ніж належить за нормою станом на дату документу.
 7. СОІД №167492. Документи по працівникам / Відомість на повернення. Реалізований розрахунок та можливість створити повернення без підстави.
 8. СОІД №167683. Звіти. Реалізований звіт C129_001.RPF "Зведена відомість Дод. 100 до нак. №440" для операції Групова видача.
 9. СОІД №167799. Звіти. В звіт R129_001.RPF Зведена вiдомiсть на видане зi складу вiйськове майно (Додаток 99)(Нак № 440)" додано обробку операції "Групова видача".
 10. СОІД №167679. Реалізовано звіт CV47_003.RPF Роздавальна (здавальна) відомість Дод. 59 до нак. №440".
 11. СОІД №167366. Документи по працівникам. Реалізовано звіт RV47_003.RPF "FR Роздавальна (здавальна) відомість (Додаток 58)(Нак № 440)".
 12. СОІД №167679. Документи по працівникам. Реалізовано звіт CV47_003.RPF "FRCore Роздавальна (здавальна) відомість (Додаток 59)(Нак № 440)".
 13. СОИД №167859. Реалізований звіт C152_001.RPF "Атестат військовослужбовця Дод. 60 до нак. №440". Формування можливе картотеки забезпечення та документах по працівниках / Атестат вибуття.
 14. СОІД №167683. Звіти. Реалізовано звіт C129_001.RPF "FRCore Зведена вiдомiсть на видане зi складу військове майно (Додаток 100)(Нак № 440)".
 15. СОІД №167706. Додано метод на сервері додатків. GetReportDataByCardAsync - віддає дані у вигляді набору структур.
 16. СОІД №167179. Картотека забезпечення. Реалізовано механізм перерахунку даних по документам обраної картки. Додано метод /api/clothingSupport/clothSupCards/RecalcPassportData. Додано виклик по вибраній картці через комбінацію клавіш Ctrl+Shift+R.
 17. СОІД №167803. В WEB-інтерфейсі реалізовано можливість роботи з модулем "Картотека речового забезпечення".
 18. СОІД №167802. В WEB-інтерфейсі реалізовано можливість роботи з документом "Картка речового забезпечення".
 19. СОІД №167804. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з модулем "Керування доступом".
 20. СОІД №167805. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з модулем "Налаштування".
 21. СОІД №167810. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з модулем "Замовлення на речове майно".
 22. СОІД №167811. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з документом "Замовлення на речове майно".
 23. СОІД №167834. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з документом "Атестат зарахування".
 24. СОІД №167835. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з документом "Атестат вибуття".
 25. СОІД №167836. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з документом "Відомість на видачу".
 26. СОІД №167837. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з документом "Відомість на повернення".
 27. СОІД №167838. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з документом "Відомість на компенсацію".
 28. СОІД №167840. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з документом "Групова видача".
 29. СОІД №167831. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з модулем "Комплектація фурнітури".
 30. СОІД №167833. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" реалізовано можливість роботи з документом "Картка номенклатури".
 31. СОІД №167814. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" в модулі "Картотека забезпечення" реалізована можливість запускати та сторнувати розрахунок картки речового забезпечення.
 32. СОІД №125078. В WEB-інтерфейсі в підсистемі "Облік речового забезпечення" в модулі "Норми забезпечення" реалізовано копіювання норм по обраній позиції.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №158028. Автотранспорт. Реалізовано контроль запису в Налаштування/Тип та Найменування акумулятору.

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №149312. Облік комунальних послуг / Звіти. Для реалізації FRCore звітів доопрцьовано серверні методи:
  • IsProApi.Billing.Application.Billing.UtilityBillService.UtilityBill.GetAsync (Метод документа рахунка за комунальні послуги) - додано виведення полів
  • валюта документа: поля SVL_RCd, SVL_CD, SVL_NM, SVL_CdISO (таблица SVL) - CurrencyRcd, CurrencyStrCode, CurrencyName, CurrencyIsoCode;
  • номер власного розрахункового рахунка, найменування банка з документа - OwnBankAccountNumber, OwnBankAccountName;
  • номер Р/Р контрагента - ContractorBankAccountNumber, ContractorBankAccountName;
  • найменування контрагента: ContractorName;
  • номер і дата документа-підстави: DocumentNumber, DocumentDate;
  • адреса: Address;
  • IsProApi.Billing.Application.Billing.UtilityBillService.UBSpecification.GetsUBAsync (Метод специфікації документа рахунка за комунальні послуги) - додано виведення полів:
  • номенклатура: поля Skln_Cd, Skln_Nm - NomenclatureCode, NomenclatureName;
  • одиниця виміру: поля EI_NM, EI_SHNM - UnitName, UnitShortName.
 2. СОІД №160865. Облік комунальних послуг / Звіти. Реалізовано новий серверний метод:
  • api/billing/payment/GetSummPaymentsForPeriod - Сума оплати за період по договору.
 3. СОІД №166450. Облік комунальних послуг / Довідники. Реалізовані базові методи для роботи з довідником "Будинки" (закладки: головна, квартири):
  • створення - api/dictionaries/houses/Create;
  • збереження - api/dictionaries/houses/Update;
  • редагування - api/dictionaries/houses/Update;
  • видалення - api/dictionaries/houses/Delete;
  • отримання - api/dictionaries/houses/Get;
  Переведено на використання в десктоп.
 4. СОІД №166451. Облік комунальних послуг / Довідники. Реалізовані базові методи для роботи з довідником "Квартири":
  • створення - api/dictionaries/apartments/Create;
  • збереження - api/dictionaries/apartments/Update;
  • редагування - api/dictionaries/apartments/Update;
  • видалення - api/dictionaries/apartments/Delete;
  • отримання - api/dictionaries/apartments/Get;
  Переведено на використання в десктоп.
 5. СОІД №167108. Облік комунальних послуг / Довідники. Реалізовані базові методи для роботи з довідником "Будинки" (закладки: характеристики, площі):
  • створення - api/dictionaries/houses/Create;
  • збереження - api/dictionaries/houses/Update;
  • редагування - api/dictionaries/houses/Update;
  • видалення - api/dictionaries/houses/Delete;
  • отримання - api/dictionaries/houses/Get;
  Переведено на використання в десктоп.
 6. СОІД №167109. Облік комунальних послуг / Довідники. Реалізовані базові методи для роботи з довідником "Будинки" (закладки: лічильники, послуги, ліфти, обслуговуючий персонал, роботи з обслуговування):
  • створення - api/dictionaries/houses/Create;
  • збереження - api/dictionaries/houses/Update;
  • редагування - api/dictionaries/houses/Update;
  • видалення - api/dictionaries/houses/Delete;
  • отримання - api/dictionaries/houses/Get;
  Переведено на використання в десктоп.
 7. СОІД №167542. Облік комунальних послуг / Довідники. Підключено у WEB методи довідника "Квартири":
  • створення - api/dictionaries/apartments/Create;
  • збереження - api/dictionaries/apartments/Update;
  • редагування - api/dictionaries/apartments/Update;
  • видалення - api/dictionaries/apartments/Delete;
  • отримання - api/dictionaries/apartments/Get;

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №162294. Картка підприємства. Підключено обробку та перевірку перед формуванням файлу ліцензії в картці підприємства та при додаванні ліцензії в адміністративній частині серверу додатків. Створено методи:
  • api/dictionaries/Common/StructuralUnit/CheckCorrespondenceEnterprise - перевірка наявності структурної одиниці що відповідає даним картки підприємства;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/CreateByEnterpriseCard - створення картки структурної одиниці на основі картки підприємства;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/UpdateFromEnterpriseCard - оновлення даних картки структурної одиниці даними картки підприємства.
 2. СОІД №166547. Картка підприємства. Проведено рефакторинг функціоналу картки підприємства на сервері додатків. Оновлено методи:
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Get - отримання даних картки підприємства;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Creation - створення;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Update - оновлення документу;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Prepare - підготовка документу.
 3. СОІД №166548. Довідник Структурні одиниці. Створено методи для роботи з довідником у вигляді дерева:
  • api/dictionaries/common/structurialUnitTree/GetTreeDescription - опис структури дерева;
  • api/dictionaries/common/structurialUnitTree/DrillDown - отримання вказаного рівня вкладеності;
  • api/dictionaries/common/structurialUnitTree/Navigate - позиціонування на вибраному елементі.
  Реалізовано методи для роботи з довідником Структурні одиниці:
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Get - отримання даних про структурну одиницю;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Creation - створення структурної одиниці;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Update - оновлення структурної одиниці;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Prepare - підготовка структурної одиниці;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Delete - видалення структурної одиниці;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/ModifyField - модифікація полів карточки структурної одиниці.
 4. Описано модуль структурних одиниць в WEB. Описано та реалізовано документ "Карточка структурної одиниці" в WEB.
 5. СОІД №167102. Довідник Структурні одиниці. Реалізовано та підключено методи для роботи з довідником "Типи структурних одиниць":
  • api/dictionaries/Common/TypeStrucuturalUnit/creation - створення;
  • api/dictionaries/Common/TypeStrucuturalUnit/delete - видалення;
  • api/dictionaries/Common/TypeStrucuturalUnit/update - редагування;
  • api/dictionaries/Common/TypeStrucuturalUnit/get - отримання запису;
  • api/dictionaries/Common/TypeStrucuturalUnit/gets - отримання записів.
 6. СОІД №167374. WEB. Номенклатура й ціни / Довідник номенклатури. Облік комунальних послуг / Довідники / Номенклатура. Реалізовано шаблон документа для створення та налаштування картки номенклатури.
 7. СОІД №№167381, 167382, 167384, 167385, 167390. WEB. Реалізовано методи на сервері додатків для роботи з карткою номенклатури:
  • api/dictionaries/nomenclature/get - метод отримання номенклатури;
  • api/dictionaries/nomenclature/prepare - метод підготовки номенклатури;
  • api/dictionaries/nomenclature/update - метод оновлення номенклатури;
  • api/dictionaries/nomenclature/creation - метод збереження номенклатури;
  • api/dictionaries/nomenclature/delete - метод видалення номенклатури.
 8. СОІД №167152. Аналітичні картотеки. Реалізована можливість формування аналітичних карток для архівних структурних підрозділів, для цього треба перед реквізитом Підрозділ додати рівень аналітичного довідника з датами архівних даних.

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №167573. В програмах кількуляцій додана функція визначення номеру тижня та номеру періода, за умов, що один період - це 4 тижня, тижні нумеруються у розрізі періодів. Функція -GET_WEEK_OR_PERIOD_FROMDATE.
 2. СОІД №167787. В XML-реєстрах додано можливість отримання підсумку в реєстрі по колонці типу "time" аналогічно, як для полів типу "NUM".
 3. СОІД №167716. У вікні "Створення форми звіту" (задача "Налаштування меню звітів") змінено найменування поля з "Шаблон" на "Група звіту".
 4. СОІД №167626. При встановленні шлюзу ІС-про реалізований механізм перевірки доступності до порту служби інтеграції. У разі недоступного вказаного користувачем порту буде автоматично використовуватися найближчий вільний.
 5. СОІД №167768. У WEB-версії реалізоване створення, редагування та видалення записів довідника Список працівників. Додатково реалізований метод, для відображення в сторонньому модулі перелік всіх записів, не зважаючи чи був запис внесений в підсистемі Керування персоналом чи ні.

WEB

Доопрацювання
 1. СОІД №167523. Додано запит на збереження в модулі "Дизайнер бізнес процесів".
 2. СОІД №167448. Додано можливість зміни стану кнопок тулбару в залежності від обраного запису реєстру.
 3. СОІД №№167406, 167407. Доданий новий компонент ispro-spreadsheet та доданий до модулів "Конструктор" та "Дизайнер документа".
 4. СОІД №166857. Додана можливість підпису документу ключами с типом .jks.
 5. СОІД №166794. Реалізовано збереження користувальницького розміру колонок реестру.
 6. СОІД №166544. Доданий новий компонент "Кнопки" в модулі "Дизайнер документу" та "Конструктор".
 7. СОІД №167880. Реалізована можливість пошуку значень для будь якого комбо в системі.
 8. СОІД №167881. Реалізований новий механізм відкриття звітів в системі, який дає можливість відкривати довідники в налаштувані звіту.

Дизайнер WEB-звітів

Доопрацювання
 1. СОІД №167211. Реалізовано горизонтальний скроллбар у браузері для перегляду широкоформатних звітів.

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 237.