Бухгалтерський облік та управління фінансами

Створюйте широкий спектр автоматичних фінансових звітів, включаючи головну книгу, прибуток і збитки, баланси, грошовий потік, пробні баланси, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість і багато іншого.

Ключові переваги

  • Ведення оперативного, бухгалтерського , податкового обліків в єдиній базі. Усі види обліку ведуться паралельно.
  • Можливість ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів
  • Формування договорів в розрізі видів діяльності, розрахунок штрафних санкцій
  • Формування похідних документів на підставі договорів, оперативний контроль взаєморозрахунків
  • Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо
  • Облік грошових коштів в розрізі договорів та інших аналітичних даних, у т.ч. у різних валютах
  • Облік активів підприємства у всіх видах обліку з урахуванням типу підприємства (бюджетне/госпрозрахункове)

Підсистеми

Замовлення демонстрації