Рекомендації щодо зміни значень атрибутів в картках складського обліку

Доволі часто користувачеві не вистачає тих або інших полів для введення додаткових характеристик у номенклатурі, що використовується. В системі ISpro для таких потреб клієнта ведеться довідник атрибутів номенклатури (Загальні довідники / Номенклатура й ціни / Довідник атрибутів номенклатури). Даний довідник дозволяє зберігати в собі значення певної характеристики, аналогічно користувацькому довіднику. Також є можливість підключати системні та аналітичні довідники, значення яких зручно використовувати в документах для проведень в Головну книгу. Та доволі часто при використанні атрибутів у карточці складського обліку (атрибут КСО) з’являється необхідність змінити значення атрибуту масово з назначеної дати.

Наприклад, така необхідність з’являється, якщо використовувати в атрибуті КСО системний довідник Економічний класифікатор витрат (КЕКВ) та на визначену дату в законодавстві змінюються коди цього довідника. Для цього випадку й розглянемо зміну атрибуту КСО з певної дати груповим методом.

Раніше зміни в атрибутах КСО необхідно було виконувати за допомогою документа внутрішнього переміщення, який необхідно було створювати окремо на кожному складі вручну. При наявності великої кількості складів дана можливість стає незручною та займає велику кількість часу. Наразі створення документів внутрішнього переміщення автоматизовано та нижче описані дії, які дозволяють швидко змінювати значення атрибуту КСО по всіх складах одночасно.

  1. Параметр.

Для того, щоб в карточці складського обліку можна було змінити значення атрибуту КСО, необхідно увімкнути параметр Зміна параметрів при внутрішньому переміщенні, який знаходиться в модулі Логістика / Облік запасів / Налаштування / Параметри на сторінці 1 (Рис.1).

Рис.1

  1. Калькуляція.

Логістика / Облік запасів / Довідники / Калькуляція.

Необхідно додати калькуляцію для специфікації Видаткового ордера, за допомогою якої одне значення атрибуту буде змінюватись на інше значення атрибуту (Рис.2).

Рис.2

Калькуляція для специфікації повинна мати наступний вигляд:

За допомогою даної калькуляції ми зачитуємо значення старого атрибуту КСО по карточці, вказуємо точне найменування атрибуту КСО (в даному випадку це КЕКВ) та встановлюємо на його місце нове значення (2800), після чого встановлюємо ознаку зміни даних (C_CHGST = 1).

Дана калькуляція є орієнтовною, так як необхідно вказати точне найменування атрибуту КСО, яке використовується в картках, та відкоригувати значення атрибутів на те, яке є у системному довіднику, що використовується.

Для того, щоб перевірити виконання калькуляції для Вашого прикладу, необхідно спочатку зробити це на одному документі з декількома картками.

  1. Документ.

Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів.

В реєстр документів руху, починаючи з версії 7.11.026.999, додано пункт меню Реєстр / Формування внутр. переміщ. по всіх складах (Рис.3).

Рис.3

При запуску даного пункту меню з’являється вікно для введення дати документу (Рис.4).

Рис.4

Після того, як нажали на кнопку ОК з’являється список доступних місць зберігання, на яких автоматично буде створено видатковий ордер на внутрішнє переміщення, якщо їх відмітити. Прибутковий ордер створюється на той же склад, на якому створюється Видатковий (тобто сам на себе) (Рис.5).

Рис.5

Після того, як нажали на кнопку ОК, в реєстрі документів обліку руху запасів на обраних складах відобразяться Видатковий та Прибутковий ордери. У Видатковому ордері в специфікації значення атрибуту КСО має зберігатись старе, а в Прибутковому ордерінове.

При груповому створенні документів внутрішнього переміщення в ордери попадають абсолютно всі картки зі складу, навіть ті, по яким зміни в атрибутах робити не потрібно. Якщо не потрібно, щоб в ордери попадали всі картки зі складу, тоді необхідно вручну створювати ордер на внутрішнє переміщення та обирати необхідні картки.

Висновки

Можливість зміни значень атрибутів груповим методом за допомогою автоматичного формування документів по певних місцях зберігання реалізовано для швидкої зміни значення атрибуту в карточці складського обліку. При цьому задіяна мінімальна кількість дій, що дозволяє швидко змінити налаштування за короткий проміжок часу. Але для цього необхідно вірно налаштувати калькуляцію для специфікації Видаткового ордеру та не забути увімкнути параметр в налаштуваннях Запасів «Зміна параметрів при внутрішньому переміщенні».

Автор: Кисіль Олена Ігорівна
ТОВ «Інтелект-Сервіс»
[email protected]