Збільшення вартості товару за рахунок послуги

Іноді виникає необхідність при купівлі або продажу товару збільшити його вартість за рахунок послуги, наприклад доставки товару, монтажу і т.д. Для цього в системі ISpro є механізм додавання додаткових послуг.

У документах логістики додавання додаткових послуг до товару здійснюється по комбінації клавіш Alt + Insert.

При натисканні Alt + Insert на закладці Специфікація в документі відкривається вікно вибору типу додаткової послуги. В системі існують наступні типи додаткових послуг:

Сума до вартості одного товару / послуги або % до вартості одного товару послуги збільшують вартість одного товару / послуги, до якого додають додаткову послугу на суму або % відповідно. Наприклад, в Прибуткову накладну додали товар.

Отримали ціну оприбуткування (ціна з якої товар буде зберігається на складі), в нашому прикладі дорівнює 20 грн. Для того щоб збільшити цю ціну оприбуткування і вартість оприбуткування на суму доставки, необхідно в документі встановити курсор на цю позицію, натиснути Alt + Insert і обрати відповідний тип додаткової послуги. Далі у вікні, обрати номенклатуру послуги і вказати її кількість, ціну або суму.

Після чого у вікні модифікації рядка документа по товару ми побачимо збільшену ціну і суму оприбуткування.

Сума до вартості всіх товарів / послуг та % до вартості всіх товарів / послуг розподіляється на всі позиції специфікації документа пропорційно:

Також в документ можна додавати кілька додаткових послуг, обираючи різні методи розподілу. Додаються дані позиції аналогічно прикладу, що наведений вище.

Розподілена сума - даний тип додаткової послуги доступний тільки в документах збуту. Розглянемо приклад на наступному документі:

У документ додані дві позиції на суму 100 і 320 грн. Далі додаємо розподілену суму 10% (42 грн від суми двох рядків товару).

В результаті бачимо збільшені суми товарів за рахунок послуги. Сума послуги розподілилася пропорційно значенню в полі Сума до сплати.

Автопідстановка - додаткова послуга, розрахунок суми якої налаштовуються користувачем. Налаштування проводиться в довіднику Автопідстановка, який знаходиться в налаштуванні підсистеми Управління збутом на закладці Довідники. При створенні нового запису в довіднику користувачеві необхідно обрати артикул послуги, тип рядка (тип послуги), значення (програма розрахунку суми послуги).

Також можна вказати зв’язаний рядок, обравши значення з довідника автопідстановки, яке було введене раніше. Вказаний зв’язаний рядок буде додаватися автоматично в документ разом з обраним рядком автопідстановки.

Розглянемо приклад роботи автопідстановки. При створенні вказали артикул, тип рядка.

В полі Значення ввели приклад програми розрахунку відсотка і суми автопідстановки:

При додаванні даної автопідстановки в документ бачимо наступні розрахунки:

Висновки: Таким чином для збільшення вартості товару на надану послугу в системі ISpro слід скористатися механізмом додавання додаткових послуг, обравши один з існуючих в системі типів:


20.07.2018

Чихман Світлана Анатоліївна

[email protected]