Огляд параметрів, що впливають на розрахунки в документах закупівель і збуту

При роботі з товарними документами закупівель і збуту нерідко у користувачів виникають питання щодо розрахунків значень в полях специфікацій Ціна, Сума, Сума до сплати і ПДВ. В налаштуваннях підсистем Облік закупівель і Облік збуту реалізована гнучка система параметрів, за допомогою яких можна налаштувати роботу даних модулів під вимоги користувача.

Розглянемо параметри, які впливають на розрахунки:

Завжди перераховувати суму

При створенні товарних документів, наприклад, товарної накладної, користувач, додаючи специфікацію в документ, вказує кількість товару та його ціну. Іноді є необхідність вказати не ціну товару, а загальну суму. При цьому система автоматично порахує ціну товару і заокруглить розраховане значення до точності, зазначеної в налаштуваннях підсистеми. При цьому може виникнути ситуація, коли кількість помножити на отриману ціну не дасть зазначену суму, наприклад:

При цьому, кількість * ціна ≠ уведена сума

Якщо параметр Завжди перераховувати суму вимкнений, то значення залишаться такими, як увів користувач (кількість = 3, сума = 100 грн., ціна = 33,33 грн.)

Якщо ж користувачеві важливо, щоб кількість помножити на ціну завжди дорівнювало сумі, то рекомендується встановити параметр Завжди перераховувати суму. І в даній ситуації після розрахунку ціни, сума буде перерахована і отримаємо: кількість = 3, ціна = 33,33 грн., сума = 99,99 грн.

Коригування ПДВ в документах

Загальні суми по документах логістики є результатом складання сум по рядкам специфікації документа. Але в такій ситуації бувають випадки, коли порахована підсумкова сума ПДВ не дорівнює 20% від обчисленої підсумкової суми без ПДВ. Для того, щоб підсумкова сума ПДВ по документу завжди дорівнювала 20% від підсумкової суми без ПДВ по документу, необхідно встановити параметр Коригування ПДВ в документах.

Розглянемо конкретний приклад. Вводимо рядки специфікації товарного документа:

 1. Додаємо перший рядок специфікації з кількістю 1 на суму до сплати 215 грн.

  Програма розраховує ПДВ (не входить в ціну, 20%) = 35,83 грн.

  Ціна = 179,17 грн.

 1. Додаємо другий рядок специфікації з кількістю 1 на суму до сплати 410 грн.

  Програма розраховує ПДВ (не входить в ціну, 20%) = 68,33 грн.

  Ціна = 341,67 грн.

Якщо підсумуємо, то отримаємо такі дані по документу:

Але якщо порахувати ПДВ від підсумкової суми без ПДВ 520,84 грн.* 20/100, то отримаємо 104,168 грн., з округленням отримуємо 104,17 грн., що не збігається з даними по документу.

Параметр Коригування ПДВ в документах і буде виправляти цю ситуацію. Якщо його встановити, то програма від підсумкової суми по документу розрахує ПДВ і якщо отриманий результат не збігається з тим, що в документі, то система в останньому рядку специфікації відкоригує ПДВ на необхідне значення, в даному прикладі на +1 коп.

Не округляти суму при розрахунку суми до сплати

Для валютних документів закупівель важлива точність розрахунків для отримання коректної ціни і суми оприбуткування товарів на склад. Параметр Не округляти суму при розрахунку суми до сплати збільшує точність при розрахунку ціни і суми оприбуткування. Розглянемо приклад:

Якщо параметр не встановлений, то отримаємо суму 19.57 грн. Від неї порахуємо ПДВ, далі Суму до сплати, Ціну оприбуткування і Суму оприбуткування. Помноживши цю округлену суму на курс, отримаємо значення Суми оприбуткування рівним 599.92 грн (Рис. 4).

Якщо параметр встановлено, то отримаємо суму 19.566170 грн. Від неї порахуємо ПДВ, далі Суму до сплати, Ціну оприбуткування і Суму оприбуткування. Помноживши цю неокруглену суму на курс, отримаємо значення Суми оприбуткування рівним 599.798535 грн.

В даному прикладі різниця по сумі оприбуткування між двома документами склала 0.12 грн.

Висновки:
 1. У даній статті ми розглянули роботу параметрів, що регулюють розрахунки в товарних документах. Проаналізувавши їх роботу на конкретних прикладах, ви легко зможете налаштувати роботу у власному підприємстві, яка буде задовольняти вашим вимогам;
 2. Параметр Коригування ПДВ в документах слід встановити, якщо необхідно щоб завжди кількість помножити на ціну дорівнювало сумі;
 3. Параметр Коригування ПДВ в документах регулює щоб завжди сумарний ПДВ по рядках специфікацій дорівнював розрахунковому ПДВ від підсумкової Суми без ПДВ;
 4. Параметр Не округляти суму при розрахунку суми до сплати дає можливість розраховувати більш точні суми оприбуткування на склад для валютних документів, тому що в розрахунках бере участь неокруглена сума.
30.10.2018
Чихман Світлана Анатоліївна
[email protected]