Попередній огляд ISpro 7.10

Ми випускаємо нову версію системи ISpro​ 7.10

З чим пов'язаний випуск?

Створення єдиного центру інформації, що забезпечує можливість обліку і контролю одночасно всіх діючих процесів, дозволить підприємству успішно функціонувати і розвиватися, зміцнюючи свої позиції на ринку і підвищуючи капіталізацію.

Основними цілями створення централізованої бухгалтерії являються:

Практика показала, що централізований облік має певні переваги:

Для автоматизації державних структур і відомств, великих промислових підприємств з розподіленою територіальною структурою ми пропонуємо кілька варіантів рішень на сучасній технологічній платформі ISpro. Одним з нових рішень у веденні обліку за допомогою ISpro є режим Централізованого обліку.

Що ми маємо на увазі під цим терміном?

Централізований облік в нашій системі дозволяє працювати в єдиній базі даних великій кількості підприємств, з метою загальної координації діяльності об'єднаних в асоціацію, корпорацію, холдинг та інші види об'єднань.

Підприємства можуть бути окремими юридичними особами, філіями або іншими структурами, в рамках яких формується повний баланс або потрібно отримувати консолідовані дані. Тобто в таких підприємствах облік ведеться самостійно, але головне підприємства в будь-який момент часу може оцінити стан обліку по об'єднанню в цілому або в окремих його частинах. Застосуємо режим Централізованого обліку і для роботи, коли частина підприємств веде повний баланс, а частина тільки окремі ділянки обліку.

Централізована система ISpro може бути побудована як по однорівневій схемі, так і за багаторівневою. При цьому незалежно від вибору кількості рівнів, система забезпечує роботу в єдиному інформаційному просторі з веденням єдиної нормативно-довідкової інформації (НДІ) та забезпеченням консолідації даних. Кожне підприємство є структурною одиницею об'єднання.

Єдина база дає можливість отримувати достовірні аналітичні дані по всьому підприємству в цілому, без затримок і в реальному масштабі часу.

Впровадження єдиної централізованої системи обліку обмежує витрати на захист інформації тільки однією системою.

Впровадження єдиної облікової системи різко зменшує витрати на технічне забезпечення функціонування облікових систем.

Єдиними для всієї системи є загальні довідники, типові операції і деякі довідники підсистем. Структура об'єднання створюється з урахуванням рівня підпорядкованості кожного підприємства, що входить до складу об'єднання.

При веденні обліку для кожної структурної одиниці в головному вікні і в кожному реєстрі за пунктом меню Сервіс / Вибір підприємства здійснюється вибір своєї структурної одиниці.

Крім того, можна вибрати підприємство в лівій частині нижньої панелі вказавши на назву.

Якщо при виборі підприємства відзначити параметр Консолідація, то в даному режимі будуть доступні всі документи і обраного підприємства і всіх його підлеглих, але тільки на перегляд і формування консолідованих звітів.

Відображення інформації в системі залежить від обраного підприємства або рівня консолідації.


Залишки, обороти, документи кожна структурна одиниця вносить самостійно.

У кожній з підсистем відображення внесених даних також залежить від вибору підприємства або рівня консолідації.


Основне застосування результатів роботи при централізованому обліку – це формування і аналіз консолідованої звітності на різних рівнях консолідації.


Що отримують служби та фахівці об'єднання:

Генеральний директор:


Фінансовий директор:

Головний бухгалтер:

Директор з виробництва:

ІТ-спеціалісти: