Реорганізація індексів.

Індекс (англ. index) - об'єкт бази даних, який створюється з метою підвищення продуктивності пошуку даних. Таблиці в базі даних можуть мати велику кількість рядків, які зберігаються в довільному порядку, та їх пошук, по заданому критерію шляхом послідовного перегляду таблиці рядок за рядком, може займати багато часу. Індекс формується із значень одного або декількох стовпців таблиці і покажчиків на відповідні рядки таблиці і, таким чином, дозволяє шукати рядки, що задовольняють критерію пошуку. http://ru.wikipedia.org

«Компонент SQL Server Database Engine автоматично підтримує стан індексів при виконанні операцій вставки, оновлення або видалення щодо базових даних. Згодом ці зміни можуть привести до того, що дані в індексі виявляться розкиданими по базі даних (фрагментованими). Фрагментація має місце в тих випадках, коли в індексах містяться сторінки, для яких логічний порядок, заснований на значенні ключа, не збігається з фізичним порядком у файлі даних. Значно фрагментовані індекси можуть серйозно знижувати продуктивність запитів та служити причиною уповільнення відгуків додатки». http://msdn.microsoft.com

Реорганізація індексів необхідна для оптимізації роботи системи ISpro. Дефрагментація «важких» фрагментованих індексів прискорить звернення до них при виконанні SQL запитів. Виконати операцію по реорганізації індексів можна як штатними засобами ISpro «Адміністратор\Підприємства та доступ до даних\Реєстр\ Реіндексація таблиць» так і засобами адміністрування СКБД.

MSSQL Server. Приклад запиту, який можна виконати засобами адміністрування СКБД на http://technet.microsoft.com