• оптимізація управління
 • автоматизація обліку
 • консолідація звітності

Дистанційне навчання ISpro

 • зручний онлайн доступ
 • методичні матеріали
 • кейс з автоматизації

НАЙНОВІШЕ ISPRO

 • 8.00

ДОСТУПНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ISPRO

 • 7.11.040

Новини

Випущено пакет оновлень 7.11.040

  Облік договорів Доопрацювання СОІД №1688484. В системний експортний звіт R30...

Українська програма світового стандарту ERP, для автоматизації обліку та управління на підприємствах та в бюджетних установах

 • Бухгалтерський та податковий модуль

 • Ведення договорів

 • Облік грошових коштів

 • Розрахунки з контрагентами

 • Відносини з клієнтами

 • Фінансове управління та аналіз

 • Управління персоналом

 • Облік праці та заробітної плати

 • Облік закупок та збуту

 • Облік запасів

 • Облік основних засобів

 • Управління виробництвом

 • Облік комунальних послуг

 • Управління студентами

 • Облік автотранспорту

Функціонал

Бухгалтерський та податковий модуль

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку

 • Ведення обліку в різних валютах, ведення багаторівневого аналітичного обліку

 • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків

 • Аналіз проводки за первинними документами по різних планах рахунків

 • Оперативний аналіз балансу, оборотів, аналітичного обліку

 • Формування внутрішньої (регламентованої) звітності

 • Експорт документів та звітів в програму «M.E.Doc»

 • Формування податкових накладних, у т.ч. з урахуванням першої події

 • Ведення обліку валових доходів та витрат

Функціонал

Ведення договорів

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення договорів довільної форми

 • Планування операції за договорами

 • Ведення довільної кількості специфікацій до договорів

 • Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо

 • Контроль розрахунків за договорами за кількістю та сумами

 • Розрахунок штрафних санкцій

 • Складання рахунків, замовлень та інших документів на підставі договорів

 • Вивантаження документів до порталу Е-data

Функціонал

Облік грошових коштів

Модуль дозволить Вам:

 • Підготовка банківських і касових документів, у т.ч. з документів-підстав

 • Імпорт-експорт даних через системи «Клієнт-Банк» різних банків, у т.ч. через казначейство

 • Ведення банківських операцій, формування виписок з банківських рахунків

 • Ведення касових книг

 • Формування авансових звітів і ведення обліку розрахунків з підзвітними особами

 • Ведення картотеки депонентів

 • Рознесення платежів та надходжень по документах-підставах (рахунки, договори, тощо)

 • Формування звітності по залишках і руху грошових коштів

Функціонал

Розрахунки з контрагентами

Модуль дозволить Вам:

 • Оперативний контроль взаєморозрахунків

 • Підготовка оборотних відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської заборгованості

 • Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами

 • Формування вимог на погашення дебіторської заборгованості

 • Проведення взаємозаліків

 • Ведення реєстрів юридичних та фінансових зобов’язань, передача документів до органів казначейства

Функціонал

Відносини з клієнтами

Модуль дозволить Вам:

 • Відслідковування історії розвитку взаємовідносин із замовниками, координація багатосторонніх зв’язків з постійними клієнтами і централізоване керування збутом

 • Внесення та відслідковування інформації про наявних та потенційних клієнтів

 • Планування роботи, ведення постановки завдань співробітникам

 • Контроль виконання доручень, отримання звітів про ефективність роботи з клієнтами

 • Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта

 • Автоматизація роботи Call-центру та відділу маркетингу

 • Планування та ведення історії контактів компанії з клієнтом

Функціонал

Фінансове управління та аналіз

Модуль дозволить Вам:

 • Формування, розрахунок та контроль довільних взаємопов’язаних бюджетів

 • Розробка фінансових планів (бюджетів)

 • Ведення планових бюджетів, збір фактичних показників на основі проведень

 • Аналіз наявності і руху грошових засобів

 • Аналіз плану надходжень і витрат по рахунках

 • Складання кошторису і плану асигнувань, ведення реєстру розподілів відкритих асигнувань

 • Складання кошторисів заходів

Функціонал

Управління персоналом

Модуль дозволить Вам:

 • Проведення у повному обсязі кадрового документообігу та обліку на підприємстві

 • Формування та зберігання особових карток працівників

 • Зберігання історії зміни персональних відомостей про працівників

 • Автоматичний розрахунок основних та додаткових видів стажу роботи працівників

 • Виконання оперативного обліку балансу відпусток працівників

 • Виконання планування ієрархічної структури організації та виконання розстановки працівників за штатними позиціями

 • Виконання обліку внутрішнього і зовнішнього сумісництва, кандидатів на посаду, внутрішній і зовнішній кадровий резерв

 • Планування графіку відпусток

 • Здійснення оперативного контролю присутності працівників в установі

Функціонал

Облік праці та заробітної плати

Модуль дозволить Вам:

 • Розрахунок та перерахунок заробітної плати по підприємству, структурних одиницях та підрозділах

 • Автоматичний розрахунок та перерахунок податків, утримань

 • Автоматично розрахувати та перерахувати нарахування на заробітну плату

 • Отримання роз’яснення розрахунку для кожного нарахування, утримання, застосування пільги з податку

 • Автоматичне формування проводок

 • Формування довільних аналітичних довідок

 • Автоматичне розподілення сум нарахувань, податків, фондів по джерелам фінансування та економічним класифікаторам витрат

 • Автоматичне формування відомості на виплату (зарплати, авансу, відомості на підставі документів нарахування відпусток, лікарняних, аліментів)

 • Формування звітності згідно законодавства, експорт даних звітів для передачі до контролюючих органів

Функціонал

Облік закупок та збуту

Модуль дозволить Вам:

 • Формування замовлення постачальникам на поставку товарів та надання послуг

 • Облік повернення товару постачальникам

 • Облік розрахунків по консигнації

 • Реєстрація надходження товару, у т.ч. з митних складів

 • Реєстрація отримання послуг

 • Формування доручення на придбання запасів

Функціонал

Облік запасів

Модуль дозволить Вам:

 • Підтримання таких форм продажів, як: повна або часткова передоплата, товарний кредит, відвантаження з одночасним виставленням рахунку, бартер, передача на консигнацію або відповідальне зберігання

 • Ведення необмеженої кількість прейскурантів з різною методикою розрахунку відпускних цін, знижок і націнок

 • Самостійне формування шкали знижок залежно від кількості або суми відпускного товару або інших умов

 • Реєстрування замовлення покупців та контроль відвантаження запасів по ним

 • Оформлення рахунків до одержання, підготовку первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції

 • Ведення контролю графіку відвантаження та термінів оплати

 • Ведення обліку розрахунків з покупцями, консигнаторами і давальцями

 • Ведення обліку заставної тари

Функціонал

Облік основних засобів

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення обліку запасів в розрізі місць зберігання та матеріально-відповідальних осіб, по партіях, довільних характеристиках та з використанням штрих-кодів

 • Контроль термінів

 • Ведення обліку споживчих характеристик товару (сорт, колір, розмір, тощо)

 • Ведення обліку запасів, прийнятих і переданих на консигнацію і відповідальне зберігання

 • Довільне обирання методу оцінювання запасів, як в цілому для підприємства, так і для кожного місця зберігання

 • Проведення інвентаризації, переоцінки, комплектації запасів

 • Формування калькуляції закупівельної собівартості з урахуванням різних витрат

 • Складання звітів по надходженню, переміщенню і вибуттю запасів в різних аспектах

Функціонал

Управління виробництвом

Модуль дозволить Вам:

 • Виконання функцій підготовки та налаштування параметрів виробничого процесу

 • Ведення операційно-трудових нормативів, конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати, технологічних маршрутів виготовлення виробів

 • Планування обсягів виробництва, ведення розрахунку календарних графіків виробництва, робочого розкладу

 • Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах і виробничих потужностях

 • Розрахунок дефіциту матеріалів

 • Проведення контролю ходу виробництва

 • Ведення обліку матеріалів, продукції і напівфабрикатів, недоброякісної продукції та відходів

 • Формування звіту виробництва

 • Розрахунок калькуляції витрат на виробництво

 • Планування серійного і позамовного виробництва

Функціонал

Облік комунальних послуг

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення реєстру будинків і квартир, облік мешканців, облік особових рахунків квартир (договорів)

 • Ведення картотеки приладів обліку зі збереженням історії встановлення приладів обліку

 • Використання алгоритму нарахувань: утримання будинків, опалення, водопостачання та водовідведення, газове та електропостачання, різні адміністративні послуги (паркінг, утримання тварин, періодичні або разові послуги в залежності від кількості проживаючих, площ приміщень, фіксовані суми)

 • Нарахування відповідно затверджених норм, згідно середньодобовому споживанню у попередні періоди та відповідно до показників загальнобудинкових приладів обліку з урахуванням наявності поточних показників квартирних приладів обліку

 • Виконання імпорту даних по : оплатах, субсидіях, підтвердженнях пільг, показниках лічильників

 • Проведення перерахунків закритих періодів за відсутність та якість послуг, в разі зміни тарифу або складової тарифу, внаслідок актуалізації даних про пільги/субсидії

 • Щомісячне формування квитанції на оплату комунальних послуг, в тому числі відправлення рахунків за комунальні послуги на електронні адреси власників особового рахунку

 • Відправлення нагадування на електронні адреси власників особового рахунку про необхідність надання показників за лічильниками

 • Формування різноманітних звітів для зручного аналізу даних та передачі до органів соціального захисту

Функціонал

Управління студентами

Модуль дозволить Вам:

 • Вирішення завдання обліку і управління даними про студентів

 • Ведення особової справи студентів, формування наказів по студентах (в тому числі про переведення на наступний курс / навчальний період)

 • Формування графіків екзаменаційної сесії

 • Формування екзаменаційних відомостей, ведення обліку результатів іспитів і заліків, облік оцінок успішності студентів

 • Опрацювання відомості по успішності

 • Призначення стипендії на підставі середнього балу

 • Розрахунок стипендії, інших нарахувань, розрахунки за гуртожиток

 • Ведення документообігу по студенту від вступу до закінчення навчального закладу (в тому числі, відрахування, відновлення, академічні відпустки)

 • Формування звітності згідно законодавства

Функціонал

Облік автотранспорту

Модуль дозволить Вам:

 • Ведення обліку наявності та роботи автотранспорту, в тому числі надання транспортних послуг

 • Формування заявки на перевезення вантажів

 • Проведення обліку палива і паливно-мастильних матеріалів

 • Проведення планування технічного обслуговування автомобілів

 • Проведення обліку роботи водіїв, зокрема нарахування заробітної плати на підставі шляхових листів

 • Проведення обліку акумуляторів та пробігу автомобільних шин

 • Формування оперативного плану перевезень, планування виїздів

Програмні рішення для галузевих підприємств

ОСВІТА

МЕДИЦИНА

для ОТГ

для ОСББ

Більше 5000 підприємств та установ використовують ISpro для автоматизації процесів обліку та управління

Гиоц
Минфин
УкрПочта

Партнерство

Для того, аби Ви могли вести облік найвищого гатунку ми розвиваємо найміцніші партнерські відносини в межах України. Наші партнери – то справжня цінність компанії нарівні з співробітниками та розробниками. Ми довіряємо партнерам наш продукт, його просування, впровадження, технічну підтримку та продаж. Разом ми створюємо сучасні інформаційні продукти, розділяємо найкращі цінності, обмінюємося найрізноманітнішим досвідом, йдемо до спільної мети – творити інформаційний простір України. Приєднуйтесь до нашої команди!