Система ISpro (програми)

Система ISpro підтримує стандарт MRP II - один з найпоширеніших методів управління виробництвом, використовуваний у світовій практиці. Стандарт MRPII - це сукупність правил, моделей і процедур управління, забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств, в яких інтегровані всі основні процеси - поставка, планування, виробництво, продажу, контроль за матеріальними і фінансовими ресурсами тощо

Принципи, закладені в цей стандарт, дозволяють оптимізувати всі основні процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу, який витрачається на виробництво продукції. Це сукупність правил, моделей і процедур управління, забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств,

Система ISpro підтримує стандарт MRP II - один з найбільш поширених методів управління виробництвом, використовуваний у світовій практиці. Стандарт MRPII - це сукупність правил, моделей і процедур управління, забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств, в яких інтегровані всі основні процеси - поставка, планування, виробництво, продажу, контроль за матеріальними і фінансовими ресурсами тощо

Принципи, закладені в цей стандарт, дозволяють оптимізувати всі основні процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу, який витрачається на виробництво продукції.