Випущено дистрибутив версії ISpro 7.12.02

 

Грошові засоби

Доопрацювання

1. СОІД №1351842. В модулі Платіжні документи реалізована можливість вибору документів з поля Сума.

2. СОІД №1444218. В авансовому звіті додана можливість видалення документів повернення та перевитрати без видалення в рахунках авансових звітів.

3. СОІД №1453206. Додана багатомовність звітів:

Розрахункові та валютні рахунки/ Виписки банків група 330, група 1429, група 298, група 591, група 297, група 544, група 386;

Розрахункові та валютні рахунки/ Валютні документи група 45;

Каса/Касові книги група 1240, група 1346;

Каса/ Платіжні документи група 295, група 441, група 387, група 442, група 44;

Розрахунки з підзвітними особами/Авансові звіти група 369.

4. СОІД №1449780. В звіт «FR Платіжне доручення (казначейство)» (R037_004.RPF) в діалоговому вікні додана можливість вибору друку платіжного доручення формату А5.

5. СОІД №1442220, 1464624, 1429248. Доопрацьовано звіт «FR Авансовий звіт 2016» (R369_007.RPF) додано параметр «Мультівалютний облік»

6. СОІД №1446918. В звіті «FR Відомість прибутків та видатків по статтям» (RE29_001.RPF) додано сортування по КЕКВ за зростанням в колонці «ШИФР».

 

Облік договорів

Доопрацювання

1. СОІД №1487910. Модуль «Типові форми договорів» видалено.

2. СОІД №1299516. Картотека обліку договорів. Додано контроль введення дати вхідного залишку. Тепер можна вказати будь-яку дату не менше дати початку договору і не більше дати закінчення договору. За замовчуванням проставляється поточна дата.

3. СОІД №1449654. Картотека обліку договорів. Реалізовано групове створення ставки оренди. Після створення нової ставки буде проводитися перерахунок специфікації операцій договорів оренди, за умови встановленого параметру в налаштуваннях «Запускати перерахунок специфікації договору оренди».

4. СОІД №1443888. Додано системний довідник № 91 "Договір (номер / зовнішній номер)". Для значення, коли вибрано номер договору, для значення найменування виводитися зовнішній номер договір.

5. СОІД №1440792. Облік розрахунків за договорами. Картка виконуваного договору. Заборонено редагування полів користувача з картки виконуваного договору, доступний тільки перегляд.

6. СОІД №1439790. Картотека обліку договорів. У картку договору оренди додано поле зовнішнього коду об'єкта оренди.

7. СОІД №1354674. Калькуляція. Додана функція для отримання ознаки «касовий метод», DOG_GET_CASHMETHOD (ІD Договору).

8. СОІД №1436292. Звіти. Доопрацьовано звіти «FR Експорт для Є-дата» (R302_007.RPF), «FR Експорт для Є-дата (зі змінами 2018)» (R302_006.RPF). При вивантаженні договорів у звіт тепер потрапляють всі відмічені договори, які, при цьому, потрапляють в зазначений період.

При вивантаженні актів і накладних вибірка проводитися тільки по відміченим договорами, без прив'язки до періоду. Період служить для вибірки актів і накладних.

9. СОІД №1435794. В структуру реєстру картотеки обліку договорів додані поля «В особі власної», «Розрахунковий рахунок власної сторони» і «В особі сторони контрагента».

10. СОІД №1427562. Договори оренди землі. Додано запит періоду формування специфікації договору.

11. СОІД №1418586. Картотека обліку договорів. Картка договору. У картку Угоди додано поле «Номер угоди».

12. СОІД №1361088. Довідник об'єктів оренди. Реалізована можливість збереження картки рішення в режимі створення картки об'єкта оренди.

13. СОІД №1485138. Картотека обліку договорів. Копіювання операції по Shift + Ctrl + O. Додано параметр "Застосувати для всіх рядків специфікації». При встановленому параметрі будуть скопійовані і перераховані всі рядки специфікації з урахуванням зазначеного індексу інфляції.

14. СОІД №1402686. Картотека обліку договорів. У картку угоди додано поле «Податок». Поле доступне при включеному налаштуванні "Відображати поля для Е-дата». Виходячи з обраного виду податків сума ПДВ розраховується автоматично.

15. СОІД №1485294. Калькуляція документу. Реалізована обробка події DC_cJRMVEVENT (Переміщення в журнал). Додатково додано поле DC_JurMvCd «Код журналу для переміщення».

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

1. СОІД №1459692. Реєстр зобов’язань. Збільшено код розпорядника в реквізитах казначейства до 6 символів. Внесено зміни в звіту друку та експорту реєстрів зобов`язань: «1330 FR Реєстр зобов’язань (03/04/19) з експортом в dbf» (RD30_002.RPF) и «1364 FR Реєстр фінансових зобов’язань (03/04/19) з експортом в dbf» (RD64_001.RPF).

2. СОІД №1412208. Реєстр зобов`язань. В документі фінансове зобов`язання, в меню Сервіс/ Налаштування добавлено пункт Журнал по замовчанню для платіжних доручень, який встановлюється в розрізі користувачів.

 

Головна книга

Доопрацювання

1. СОІД №1484940. Налаштування. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Типові операції».

2. СОІД №1405980. Меморіальні ордери. В налаштуваннях меморіальних ордерів додана можливість обирати декілька кодів у фільтрі по аналітиці.

3. СОІД №1388088. Меморіальні ордери. Допрацьовано оновлення меморіального ордера після перепроведення у модулі.

4. СОІД №1378800. Меморіальні ордери. У сформованому меморіальному ордері додана можливість вибору періоду.

5. СОІД №1455258. Меморіальні ордери. У звіті FR «Журнал головна» (R570_025.RPF) при виборі балансових або забалансових рахунків сума оборотів по ордерам буде виводитися тільки по балансовим або забалансовим ордерам відповідно.

6. СОІД №1458000, 1458018, 1457298. Меморіальні ордери. Об`єднані Меморіальні ордери 4, 6, 7 і 8 в один звіт FR «Меморіальний ордер № 4, 6, 7, 8-авт» (R570_007.RPF); Меморіальні ордери 1, 2 і 3 у звіт FR «Меморіальний ордер № 1-3-авт» (R570_001.RPF); Меморіальні ордери 1, 2 і 3 (вал.) у звіт FR «Меморіальний ордер № 1-3-авт (вал.)» (R570_002.RPF); Меморіальні ордери 4, 6, 8 (вал.) у звіт FR «Меморіальний ордер № 4, 6, 8-авт (вал.)» (R570_014.RPF).

7. СОІД №1463190. Меморіальні ордери. У звіти меморіальних ордерів 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 17 (звед.) додано параметр "Не виводити тип документа".

8. СОІД №1455288. Меморіальні ордери. У звітах меморіальних ордерів 1-17 додано параметр "Виводити дату документа". При ввімкненому параметрі виводиться останній день періоду.

9. СОІД №1456500. Меморіальні ордери. У звіти меморіальних ордерів з роздільним формуванням додана можливість вибору джерела фінансування з ієрархічною структурою.

10. СОІД №1446012. Меморіальні ордери. У звіти меморіальних ордерів з роздільним формуванням додана можливість виводу повного найменування КПКВ.

11. СОІД №1420908, 1422006. Меморіальні ордери. Модернізовані звіти FR «Меморіальний ордер № 5-авт» (R570_009.RPF) і FR «Меморіальний ордер № 15-авт» (R570_021.RPF).

12. СОІД №1459470. Бухгалтерська довідка Ф1. У звіті FR «Бухгалтерська довідка (бюджет) з аналітикою» (R131_007.RPF) найменування аналітики виводиться для кожного рівня.

13. СОІД №1436178. Звіти. У звіт FR «Протокол інвентаризаційної комісії» (R816_064.RPF) у строку "Дебіторська заборгованість" додано включення рахунків 6211 і 2911.

14. СОІД №1447452. Звіти. У звіт FR «Журнал-ордер СЕ» (R006_008.RPF) додана строка «Загалом по рахунку», яка виводить підсумок по консолідованому рахунку при увімкненому параметрі «у розрізі субрахунків».

15. СОІД №1466004. Меморіальні ордери. У звіт FR «Меморiальний ордер № 4, 6, 7, 8-авт» (R570_007.RPF) додані параметри "Виводити аналітику КПКВ" і "Виводити аналітику КЕКВ".

16. СОІД №1259386, 1482930. Меморіальні ордери. Змінено побудову таблиці у звітах FR «Меморiальний ордер № 1-3-авт» (R570_001.RPF) і FR «Меморiальний ордер № 1-3-авт (вал.)» (R570_002.RPF).

17. СОІД №1484154, 1484232. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморiальний ордер № 4, 6, 7, 8-авт» (R570_007.RPF) і FR «Меморiальний ордер № 1-3-авт» (R570_001.RPF) параметри зберігаються в розрізі коду ордера.

18. СОІД №1485036. Меморіальні ордери. У звітах меморіальних ордерів № 1-17 додано поле «Користувач». При вказуванні користувача на друк будуть виводитися тільки ті проводки, які провів даний користувач.

19. СОІД №1285084. Оборотно-сальдовий баланс. У звіт FR «Оборотно-сальдовий баланс» (R008_001.RPF) додано поле "Рівень аналітики". При введенні рівня, деталізація по аналітиці виводиться тільки по цьому рівню.

20. СОІД №1440636. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR ЖЕК. Ф1-Б ЗВІТ ПРО ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ» (R372_378.RPF) внесені зміни згідно Наказу Держстату від 13.07.2018 №148, звіт «FR ЖЕК. Ф1-Б ЗВІТ ПРО ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ» (R372_205.RPF) додано в архів, як такий, що втратив чинність.

21. СОІД №1443006. Регламентована звітність. Доопрацьовано вибір КВК в діалоговому вікні друкованих форм звітів «FR Дод.24 довідка про дебіторську заборгованість за видатками 10/13 Наказ 44» (R372_149.RPF) та «FR Дод.24 довідка про дебіторську заборгованість за видатками 10/13 Наказ 44» (R372_104.RPF).

22. СОІД №1443012. Регламентована звітність. Оптимізовано звіт «FR Ф№7д,м Звіт про заборг. за бюдж. коштів р/кв/м 2017 Наказ №44» (R372_181.RPF).

23. СОІД №1447428. Регламентована звітність. Реалізовано виведення інформаційного вікна, в тому випадку, коли розрахунок відкритий на перегляд іншим користувачем.

24. СОІД №1450728. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «дод.28» та друковану форму звіту «FR Дод.28 Довідка про розподіл видатків Держ бюджету» (R372_381.RPF)

25. СОІД №1448880. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Журнал3» та друковану форму звіту «FR Журнал 3» (R372_380.RPF) згідно Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356.

26. СОІД №1448730. Регламентована звітність. Доопрацьовано вивантаження звітів при виборі «Експорт в dbf АС «Є-Звітність» в діалоговому вікні «FR Ф№4-3д,м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Наказ 712» (R372_333. RPF).

27. СОІД №1448694. Регламентована звітність. Доопрацьовано вивантаження звітів при виборі «Експорт в dbf АС «Є-Звітність» в діалоговому вікні «FR Ф№4-2д,м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Наказ №712» (R372_329. RPF).

28. СОІД №1448628. Регламентована звітність. Доопрацьовано вивантаження звітів при виборі «Експорт в dbf АС «Є-Звітність» в діалоговому вікні «FR Ф№4-1д,м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML)» (R372_331. RPF).

29. СОІД №1448766. Регламентована звітність. Доопрацьовано вивантаження звітів при виборі «Експорт в dbf АС «Є-Звітність» в діалоговому вікні «FR Ф№4-4д Звіт про надходження і вик. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712)» (R372_332. RPF).

30. СОІД №1449084. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Журнал4» та друковану форму звіту «FR Журнал 4» (R372_379.RPF) згідно Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356.

31. СОІД №1456080. Регламентована звітність. Доопрацьовано друковану форму звіту «FR Картка аналітичного обліку фактичних видатків Наказ №604» (R372_223.RPF) в діалоговому вікні додана можливість групування по Меморіальним ордерам.

32. СОІД №1449102. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Журнал5» та друковану форму звіту «FR Журнал 5» (R372_387.RPF) згідно Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356.

33. СОІД №1449138. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Журнал7» та друковану форму звіту «FR Журнал 7» (R372_386.RPF) згідно Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356.

34. СОІД №1449126. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Журнал6» та друковану форму звіту «FR Журнал 6» (R372_389.RPF) згідно Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356.

35. СОІД №1448874. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Журнал2» та друковану форму звіту «FR Журнал 2» (R372_388.RPF) згідно Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356.

36. СОІД №1450716. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «дод.23» та друковану форму звіту «FR Дод.23 Довідка про використання іноземних грантів» (R372_001.RPF)

37. СОІД №1450722. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «дод.26» та друковану форму звіту «FR Дод.26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями» (R372_001.RPF).

38. СОІД №1402818. Відомості аналітичного обліку. При виведенні даних по реквізиту Структурні підрозділи, перевіряється доступ в розрізі структурних одиниць.

39. СОІД №1453812. Розрахункові функції для сальдо та оборотів по бухгалтерським рахункам в рамках розширеного об`єкту OSB_CALC2 (DAT1,DAT2,"",0,0,0,1). Якщо встановити в останньому параметрі -1, то можна отримати дані за маскою в коді. Наприклад, використати в функції OSB_ANL_CDFST(Obj, 0, Sch1, "30.10*", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""), код з маскою - 30.10*.

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

1. СОІД №1460886. Кошторис і план асигнувань. Збільшено код розпорядника бюджетних коштів до 6 символів.

2. СОІД №1446960. Кошторис і план асигнувань. На закладці Мережа установ оновлено бланки звітів R505_004 и R505_005 згідно змін за наказом МФУ от 11.01.2019 № 7.

3. СОІД №1422252. Кошторис і план асигнувань. На закладці Мережа установ при експорті організацій або змін до них додано можливість вибрати та задати ім`я файлів експорту.

4. СОІД №1435410. Кошторис і план асигнувань. В запис документа План використання додано поле КЕКВ (ККК). Плани використання створюються окремо для кожного КЕКВ (ККК). Аналогічно формуються звіти R506_015.RPF та R506_016.RPF.

5. СОІД №1439310. Кошторис і план асигнувань. Додана можливість створювати розноску аналітики в документах розподілу за картотекою, що вказана в кошторисі.

6. СОІД №1416330. Кошторис заходів. В меню Реєстр додано пункти: Зміна кошторису та Відміна зміни кошторису. Якщо встановити курсор на затверджений наказ заходу, та вибрати операцію: Зміна кошторису, потім вказати дату зміни, то буде створена копія зі статусом архів цього наказу та його планових таблиць кошторису. Після внесення змін в реквізити та його таблиці, документ повинен бути переведено в статус Затверджено. За допомогою операції Відміна зміни кошторису будуть відновлені дані останнього архіву наказу.

7. СОІД №1466394. Кошторис заходів. Змінена зовнішня форма закладки Реквізити наказу кошторису.

8. СОІД №1416486. Фінансові таблиці. До ключових параметрів таблиць додано новий – Дата. В параметри таблиць додано новий – Статус: Відкрита, Закрита, Архівна. Архівна таблиця закрита для змін.

 

Управління виробництвом

Доопрацювання

1. СОІД №1461960. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Виробничі замовлення. Реалізована багатомовність у звіті «FR Виробничий замовлення» R883_001.RPF.

2. СОІД №1461972. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію. Реалізована багатомовність у звіті «FR Специфікація на продукцію» R804_001.RPF

3. СОІД №1461978. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію. Реалізована багатомовність у звіті «FR Документ специфікації на продукцію (многорівн.1)» RF21_001.RPF

4. СОІД №1461990. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію. Реалізована багатомовність у звіті «FR Документ специфікації на продукцію (многорівн.2)» RF42_001.RPF

5. СОІД №1425912. Облік виробництва/ Керування цехом/ Звіт виробництва/ закладка «Випуск»/ меню Документ. Додано пункт «Перегляд специфікації» (Поєднання клавіш Alt+S). Даний пункт видно тільки на закладці «Випуск». При натисканні відкривається на перегляд документ «Специфікація на продукцію» за поточною позиції.

6. СОІД №1456680. Облік виробництва/ Керування цехом/ Облік операцій

- / Реєстр. Прибрана кнопка і пункт меню «Створити», і змінено найменування полів атрибутів КСО на «Найменування атрибута» та «Значення атрибута».

- / Документ/ Картка обліку вироблення. Реалізовано створення Акту виконаних робіт.

7. СОІД №1452366. Облік виробництва/ Калькуляція. Відкрито для редагування калькуляцією документа поля «Код журналу» (DC_JrnCD) для наступних документів:

- Лімітно-забірна карта;

- Акт виробничої комплектації;

- Акт виробничої розукомплектації.

Після збереження документа, в котрому було змінено журнал, відбувається закриття документа, так як документ вже не належить поточному відкритому журналу.

8. СОІД №1456464. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Акти виробничої комплектації та Акти виробничої розукомплектації. У калькуляцію документа додані на параметри:

Код (шифр) складу комплекту - DC_StorSh;

Найменування складу комплекту - DC_StorNm;

Код (шифр) складу комплектуючих - DC_StorKCd;

Найменування складу комплектуючих - DC_StorKNm.

Відкриті на редагування калькуляцією документа поля Код складу комплекту і Код складу комплектуючих, тільки для події створення документа.

9. СОІД №1461906. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Акти виробничої комплектації та Акти виробничої розукомплектації. Реалізовано підключення до полів користувача подій калькуляції документа:
DC_cBEFCHG - Перед зміною;
DC_cCHGDOC - Зміна.

10. СОІД №1461882. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Перенесені на окрему закладку Поля користувача та відключений виклик форми «Поля користувача» по: кнопці, пункту меню і поєднанню клавіш.

11. СОІД №1461900. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Реалізовано підключення до полів користувача подій калькуляції документа: DC_cBEFCHG - Перед зміною; DC_cCHGDOC - Зміна.

12. СОІД №1283364. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні картки. Реалізовано зберігання виробу, на підставі якого була сформована Лімітно-забірна карта (Далі ЛЗК), яка заповнюється для всіх типів підстави ЛЗК, але для типу підстави «Без підстави» ця таблиця заповнюється тільки при включеному параметрі «На підставі специфікації ГП» (Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти / меню Сервіс / пункт Налаштування). Додані до реєстру документів ЛЗК (для користувацького виду рреєстру) поля: Артикул (Продукція); Найменування (Продукція); Специфікація (Продукція);

13. СОІД №1338504. Облік виробництва/ Планування виробництва/ Зведений план виробництва/ План потреби в матеріалах/ меню Сервіс/ пункт Налаштування/ форма «Параметри розрахунку». Додано параметр «Роздільне формування ЛЗК по ДП / ПФ».

- Якщо параметр не вибрано, то Лімітно-забірна карта (Далі ЛЗК) формується на Робочий центр (Далі РЦ) з урахуванням Виробничого замовлення (Далі ПЗ) або на РЦ (залежить від налаштувань: Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Налаштування/ Параметри/ параметр «Враховувати виробниче замовлення»);

- Якщо параметр вибрано, то створюється окремий документ ЛЗК на кожну готову продукцію або напівфабрикат по кожному РЦ або на РЦ з урахуванням ПЗ, для якого необхідні матеріали при виготовленні поточного ГП/ ПФ, причому до складу потрапляє тільки перша входимість ГП/ ПФ згідно специфікації на продукцію за поточним РЦ.

14. СОІД №1465740. Облік виробництва/ Планування виробництва/ Зведений план виробництва.

- / Закладка «Продукція / Напівфабрикати»:

 -- доданий стовпець «Додано до партії», в якому відображається кількість напівфабрикатів (Далі ПФ), доданих до необхідного кількості на замовлення при розрахунку плану і необхідних для отримання кількості кратної фіксованому розміру партії в специфікації на продукцію (Далі СП).

Розмір партії встановлюється тільки для фіксованого типу СП;

 -- змінений розрахунок значення стовпця «План»:

 «План» = «Норма» + «Додано до партії» - «Залишок».

- / Меню Сервіс / пункт Налаштування / форма «Налаштування планування виробництва». Доданий новий параметр «Варіант розрахунку кількості НФ (тільки для фіксованого типу партії специфікації на продукцію)», який може набувати таких значень:

 -- Без розрахунку - при розрахунку кількості необхідних НФ не враховується розмір партії встановлений в СП для фіксованого типу;

 -- По позиції замовлення - при розрахунку кількості НФ, необхідних для виготовлення готової продукції (Далі ГП. Під ГП розуміється позиція специфікації замовлення (виробничого або на відпуск)), враховується розмір партії встановлений в СП для фіксованого типу і додається відсутня кількість;

 -- На замовлення - при розрахунку кількості НФ, необхідних для виготовлення ГП за поточним замовленням, враховується розмір партії встановлений в СП для фіксованого типу і додається відсутня кількість.

15. СОІД №1445538. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Реалізовано системний звіт «ЛЗК з відображенням ГП / НФ» R873_007.RPF.

16. СОІД №1453476. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Доопрацьовано відображення звіту «ЛЗК з відображенням ГП / НФ» R873_007.RPF для типу підстави «План виробництва».

17. СОІД №1458282. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Реалізована багатомовність у звіті «ЛЗК з відображенням ГП / НФ» R873_007.RPF

18. СОІД №1444020. Облік виробництва/ Планування виробництва / Зведений план виробництва / План потреби в матеріалах / меню Сервіс / пункт Налаштування / форма «Параметри розрахунку» / параметр «Розрахунок норм виходу з урахуванням нормативних втрат». Реалізовано тільки відображення проставлення відмітки вибору (заборонено редагування), відмітка проставляється тільки в налаштуваннях Зведеного плану.

19. СОІД №1478052. Облік виробництва/ Планування виробництва / Зведений план виробництва / План потреби в матеріалах / закладка «Продукція / Напівфабрикати». Додані до реєстру поля:

 - «Партія» - відображається розмір партії з специфікації на продукцію для напівфабрикату;

 - «Норма розрахунок» - відображається потреба поточного напівфабрикату з урахуванням зміненого планового кількості "батька";

 - «Додано» - відображено кількість, яке доданий до «План» для отримання сумарного числа кратного розміру партії напівфабрикату.

Змінено найменування поля «Норма» на «Норма вихідна».

20. СОІД №1475130. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладная на повернення матеріалів. Змінено найменування форми на «Реєстр накладних на повернення матеріалів»

21. СОІД №1475136. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладні на повернення відходів. Змінено найменування форми на «Реєстр накладних на повернення відходів»

22. СОІД №1481520. Облік виробництва/ Керування цехом: Вимога-накладна на відпуск матеріалів; Накладная на повернення матеріалів; Накладные на повернення відходів; Приймально-здавальна накладна; Акт на виробничий брак; Накладна на внутрішнє переміщення; Коригуюче списанння ТМЦ. Додано поле «Коментар» до переліку полів, які копіюються з поточного документа в новий, при створенні нового документа копіюванням (при натисканні кнопки F5)

23. СОІД №1476690. Облік виробництва/ Калькуляція витрат (NEW) / Довідник статей витрат. Підключені до перекладача ІС-Про найменування статей витрат.

24. СОІД №1475742. Управління виробництвом. Додані в призначений для користувача реєстр поля: Код, Найменування Значення артібутов КСО.

 - / Конфігурація виробництва / Розрахункова специфікація / реєстр документів;

 - / Конфігурація виробництва / Технологічна карта / реєстр документів;

 - / Керування цехом/ Завдання виробництва / реєстр специфікації в документі.

25. СОІД №1475748. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Специфікація на продукцію. Додані в призначений для користувача реєстр поля: Категорія; Найменування атрибута КСО.

26. СОІД №1475760. Облік виробництва/ Додаткові модуля / Акт виробничої комплектації і Акт виробничої розукомплектації. У призначеному для користувача реєстрі:

 - додано поле: «Дата підстави»;

 - змінено найменування поля:

 -- «sPrdCmp_OsnTpNm» на «Тип підстави»;

 -- «sPrdCmp_OsnNmr» на «Номер підстави».

27. СОІД №1476216. Облік виробництва/ Додаткові модуля / Акт виробничої комплектації і Акт виробничої розукомплектації. Підключений документообіг.

28. СОІД №1476228. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Виробничі замовлення. Підключений документообіг.

29. СОІД №1476234. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладні на внутрішнє переміщення. Підключений документообіг.

30. СОІД №1476240. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладні на повернення матеріалів. Підключений документообіг.

31. СОІД №1481844. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладні на повернення відходів. Підключений документообіг.

32. СОІД №1476246. Облік виробництва/ Керування цехом/ Приймально-здавальні накладні. Підключений документообіг.

33. СОІД №1476252. Облік виробництва/ Керування цехом/ Наряд-завдання. Підключений документообіг.

34. СОІД №1476258. Облік виробництва/ Керування цехом/ Акти на виробничий брак. Підключений документообіг.

35. СОІД №1476222. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Підключений документообіг.

36. СОІД №1475760. Облік виробництва/ Керування цехом/ Лімітно-забірні карти. Покращено звіт FR ЗАБIРНА КАРТА R873_004.RPF

37. СОІД №1476168. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Схема вживаності матеріалів / звіт FR Структура продукції R887_001.RPF. Реалізована багатомовність.

38. СОІД №1476174. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Схема вживаності матеріалів / звіт FR Схема застосува. Матеріалів (многоуров.) R875_001.RPF. Реалізована багатомовність.

39. СОІД №14761780. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Схема вживаності матеріалів / звіт FR Схема застосува. Матеріалів (одноуров.) R874_001.RPF. Реалізована багатомовність.

40. СОІД №1479066. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Технологічна карта / звіт FR Технологічна карта RC16_001.RPF. Реалізована багатомовність.

41. СОІД №1479072. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Розрахункова специфікація / звіт FR Розрахункова специфікація RD19_001.RP.F Реалізована багатомовність.

42. СОІД №1479090. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Операційно-трудові нормативи / звіт FR Довідник операційно-трудових нормативів RB30_001.RPF. Реалізована багатомовність.

43. СОІД №1479336. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Довідник бригад / звіт FR Довідник бригад RF65_001.RPF. Реалізована багатомовність.

44. СОІД №1479384 та СОІД 1479390. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Зведений план виробництва.

 - Вилучені звіти:

 -- FR План виробництва на склад + R888_003.RPF;

 -- FR План виробництва на замовлення R888_002.RPF;

 -- FR План виробництва на замовлення + R888_004.RPF.

 - Перейменований звіт FR План виробництва на склад R888_001.RPF на нове найменування: FR План виробництва R888_001.RPF.

 - Функціонал всіх перерахованих вище звітів було включено в один звіт FR План виробництва R888_001.RPF.

 - Додано вікно вибору параметрів при запуску звіту FR План виробництва R888_001.RPF:

 -- на замовлення, з варіантами угруповання даних:

 --- по номенклатурі;

 --- за номером замовлення.

 -- по складу з варіантами угруповання даних:

 --- по номенклатурі;

 --- за датою відвантаження.

 - Реалізована багатомовність звіту FR План виробництва R888_001.RPF.

45. СОІД №1476516. Облік виробництва/ Керування цехом/ Завдання виробництва / звіт FR Завдання виробництва R795_001.RPF. Реалізована багатомовність.

46. СОІД №1479108. Облік виробництва/ Керування цехом/ Наряд-завдання / звіт FR Наряд-замовлення виробництва RB05_001.RPF. Реалізована багатомовність.

47. СОІД №1476192. Облік виробництва/ Керування цехом/ Вимога на відпуск матеріалів / звіт FR Вимога-накладна на відпустку матеріалів R770_001.RPF. Реалізована багатомовність.

48. СОІД №1478280. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладна на повернення матеріалів / звіт FR Накладна R827_001.RPF. Реалізована багатомовність.

49. СОІД №1476504. Облік виробництва/ Керування цехом/ FR Приймально-здавальна накладна / звіт FR Приймально-здавальна накладна R784_001.RPF. Реалізована багатомовність.

50. СОІД №1476510. Облік виробництва/ Керування цехом/ Приймально-здавальна накладна / звіт FR Приймально-здавальна накладна з угрупованням R784_002.RPF. Реалізована багатомовність.

51. СОІД №1478262. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладна на повернення відходів / звіт 834 FR Акт передачі відходів R834_001.RPF. Реалізована багатомовність.

52. СОІД №1478250. Облік виробництва/ Керування цехом/ Накладна на внутрішнє переміщення / звіт FR Накладна на внутрішнє переміщення RF39_001.RPF. Реалізована багатомовність.

53. СОІД №1476732. Облік виробництва/ Керування цехом/ Заявка на постачання / звіт FR Заявка на постачання R336_001.RPF. Реалізована багатомовність.

54. СОІД №1483080. Облік виробництва/ Звіти / звіт 799 FR Відомість собівартості продукції R799_001.RPF і звіт 799 FR Відомість собівартості продукції (з матеріалами) R799_002.RPF. Звіти об'єднані в один звіт R799_001.RPF. Реалізована багатомовність.

55. СОІД №1494018. Облік виробництва/ Звіти/ звіт 738 FR Специфікація на продукцію R738_001.RPF. Реалізована багатомовність.

56. СОІД №1493934. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ довідник Операційно-трудові нормативи. Виконана реалізація довідника на сервері додатків.

 
Облік основних засобів

Доопрацювання

1. СОІД №1406040. Документи руху ОЗ. Для типів документів: Приймання-здача відремонтованих, Приймання-здача реконструйованих, Приймання-здача модернізованих в меню Сервіс/ Налаштування/ додано пункт «Автоматичне формування документа введення в експлуатацію», налаштування зберігається між сеансами документів. В момент виходу з документу, автоматично буде створюватися документ з типом Введення в експлуатацію, в якому буде знаходитись картка з документу Приймання-здача.

2. СОІД №1356096. Документи руху ОЗ. Реалізовано можливість редагування поля "Примітка" в закритих документах руху.

3. СОІД №1354188. Документи руху ОЗ. Реалізація. Реалізована можливість заповнення поля "Сума реалізації" – калькуляцією, поле OSCL14_SM – Сума реалізації.

4. СОІД №1438092. Картотека ОЗ. Реєстр на дату. У вихідні реквізити додані поля Аналітика рахунків зносу (10 рівнів) та Аналітика рахунків витрат (10 рівнів).

5. СОІД №1431282. Звіти. Звіт 700 FR «Внутрішнє переміщення по місцезнаходженню» (R700_005.RPF) переписано на новий функціонал.

6. СОІД №1447422. Доопрацьовано звіт 704 FR «704 FR Відомість наявності дорогоцінних матеріалів» (R704_001.RPF) адаптовано під багатомовність.

7. СОІД №1456128. Документи руху ОЗ. Переміщення зі складу. В шаблоні картки в момент вибору картки с типом МНМА в полі «Нарахування» автоматично буде зазначатися ознака - З моменту надходження, для всіх інших типів карток - У наступ. періоді після введення в експлуатацію.

8. СОІД №1448574. Відомості переоцінки ОЗ. Звіт FR «Відомість переоцінки ОЗ» (R676_001.RPF) адаптовано під багатомовність.

9. СОІД №1447524. Картотека ОЗ. Звіт 56 FR «56 FR Штрих-коди для карток ОЗ» (R056_007.RPF) адаптовано під багатомовність.

10. СОІД №1448772. Звіти. Звіт FR «FR Амортизація податкова за рік з наростаючим підсумком» (R105_002.RPF) адаптовано під багатомовність.

11. СОІД №1449258. Звіти. Звіт 1699 FR «FR Відомість амортизації по рахункам обліку» (RG99_001.RPF) адаптовано під багатомовність.

12. СОІД №1449018. Звіти. Звіт 1139 FR «FR Зведена відомість амортизації (рахунок витрат/підр.)» (RB39_002.RPF) адаптовано під багатомовність.

13. СОІД №1449024. Звіти. Звіт 1139 FR «FR Відомість амортизації (рахунок витрат/підр.)» (RB39_001.RPF) адаптовано під багатомовність.

14. СОІД №1449030. Звіти. Звіт 771 FR «FR Відомість амортизації по підрозділам» (R771_002.RPF) адаптовано під багатомовність.

15. СОІД №1450446. Звіти. Звіт 57 FR «FR Податковий облік ремонтів» (R057_001.RPF) адаптовано під багатомовність.

16. СОІД №1452330. Звіти. Доопрацьовано Звіт 19 FR «Відомість наявності ОЗ по рахункам зносу» (R119_004.RPF) з використанням функції OS_RSTD_CRTN.

17. СОІД №1452342. Звіти. Звіт 1138 FR «FR Відомість наявності ОЗ по рахункам подат. обліку» (RB38_002.RPF) адаптовано під багатомовність.

18. СОІД №1452396. Звіти. Звіт 182 FR «FR Довідка про пробіг автотранспорту» (R182_001.RPF) адаптовано під багатомовність.

19. СОІД №1452318. Звіти. Звіт 115 FR «FR Відомість амортизації по рахунку зносу» (R115_001.RPF) адаптовано під багатомовність.

20. СОІД №1452372. Звіти. Звіт FR «FR Відомість розрахунку амортизаціі податкового обліку» (R561_001.RPF) адаптовано під багатомовність.

21. СОІД №1452354. Звіти. Звіт 495 FR «FR Відомість розрахунку амортизації детальна» (R495_006.RPF) адаптовано під багатомовність.

22. СОІД №1452444. Звіти. Звіт FR «Оборотна відомість зведена (Рахунок/МВО/Місцезнаходження)» (R340_002.RPF) адаптовано під багатомовність.

23. СОІД №1450056. Документи руху ОЗ. Списання/ Реалізовано доктор відновлення посилань в картотеці на документ руху, який запускається по комбінації клавіш Alt-Shіft-F5.

24. СОІД №1408926. Картотека ОЗ. Картка ОЗ/ закладка Використання/ для використання "В експлуатації" додано контроль, який забороняє ставити ознаку "Не змінює СКВ..." для цього типу використання.

25. СОІД №1446906. Картотека ОЗ. Відомість інвентаризації ОЗ. Доопрацьовано механізм інвентаризації по штрих-кодам. Реалізована можливість заповнення поля "Штрих-код" значенням ІD карточки комбінацією клавіш- Shіft+Alt+K, яка працює по відмічених карткам в картотеці. В діалогове вікно створення відомості інвентаризації додано поле з можливістю вибору dbf-файлу імпорту. При створенні відомості реалізована можливість звірки даних dbf­файлу і даних сформованої відомості.

26. СОІД №1452690. Картотека ОЗ. В меню Сервіс/Налаштування/ додано пункт меню, згідно якого при створенні карток ОЗ буде автоматично заповнюватися поле штрих-код значенням ІD картки. В вид реєстру картотеки у вихідні реквізити додано системне поле "Штрих-код". Для документа Часткове переміщення, при переміщені на нову картку, автоматично буде заповнюватися поле штрих код в картці-приймачу, наслідуючи ІD карточки-джерела.

27. СОІД №1452696. Відомості інвентаризації ОЗ. Доопрацьовано протокол відбору карток ОЗ відомості інвентаризації, в нього додано інформацію про картки, в яких поле штрих-код не заповнено.

28. СОІД №1446984. Розрахунок амортизації. Доопрацьовано змінну B_SROK_MONTH, в ній буде враховуватися тип підприємства - Бюджет, період обліку- Місяць.

29. СОІД №522684. Документи руху ОЗ. Списання /Реалізована можливість формування приходного складського ордеру на склад із документа Списання.
В документі Списання в меню Документ додано пункт «Формувати приходний складський ордер», при виборі даного пункту буде відображатися вікно з можливістю вибору номенклатурних позицій, після вибору необхідних позицій буде створюватися Приходний складський ордер, в специфікації якого будуть обрані позиції.

30. СОІД №1432812. Документи руху ОЗ. Списання. В момент формування приходного складського ордеру з документа Списання/ Реалізована можливість переносити данні із закладки Комплектуючі картки ОЗ. Специфікацією приходного ордера будуть комплектуючі з відповідної закладки картки ОЗ.

31. СОІД №1432866. Документи руху ОЗ. Списання /При відкритті вікна додавання номенклатурних позицій, для формування приходного складського ордеру з документа Списання, буде автоматично відкриватися вікно зі списком складів для вибору необхідного складу.

32. СОІД №1456950. Відомість інвентаризації ОЗ. Створення документа Списання з відомості/ вікно створення документу Списання, поле "Причина списання" буде заповнюватися значенням встановленим за замовчуванням в модулі Налаштування/Довідники/ Причини списання.

33. СОІД №1459248. Документи руху ОЗ. Доопрацьовані звіти 101 FR «Інвентарна картка ОЗ (Нак № 818 13.09.2016)» (R101_008.RPF), 101 FR «Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень (Нак. № 818 13.09.2016)» (R101_009.RPF), в табличній частині звітів «Зміни у вартості об’єкта», будуть враховуватися акти змін, якими було змінено дані Ліквідаційна вартість та СКВ загальний.

34. СОІД №1432470. Картотека ОЗ. Для мультифірменого підприємства при вході в картотеку реалізована перевірка на наявність записів з нульовим OsnRkі_CdSte, для випадків, коли такі записи виявлені буде з’являтися повідомлення-запит з можливістю видалення некоректних записів.

35. СОІД №1367916. Картотека ОЗ. Доопрацьовано протокол діагностики картотеки ОЗ.

36. СОІД №1457550. Звіти. Доопрацьовано масштабування звіту 725 FR «Оборотна відомість ОЗ» (R725_003.RPF) під формат А4.

37. СОІД №1453002. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Норми амортизації».

38. СОІД №1493178. На сервері аплікацій реалізовано роботу вибірки карток для відомості інвентаризації по фільтрам.

39. СОІД №1493160. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Реєстр відомостей інвентаризації».

40. СОІД №1492692. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Значень атрибутів».

41. СОІД №1487112. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «КОФ».

42. СОІД №1464816. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Коефіцієнти амортизації».

43. СОІД №1463040. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Атрибути».

44. СОІД №1463034. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Методи амортизації».

45. СОІД №1463028. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «МВО».

46. СОІД №1463016. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Класифікатор АГ».

47. СОІД №1463004. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Нематеріальні активи».

48. СОІД №1462998. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «КОФ і МНМА».

49. СОІД №1493196. На сервері аплікацій реалізовано роботу методів роботи з рядками специфікації.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

1. СОІД №1430538. Довідник Підрозділів реалізовано на сервері додатків.

2. СОІД №1430688. Довідник Стаж реалізовано на сервері додатків.

3. СОІД №1430700. Довідник Вид Стажу реалізовано на сервері додатків.

4. СОІД №1430754. Довідник Підрозділів фінансування реалізовано на сервері додатків.

5. СОІД №1430778. Довідник Колегій реалізовано на сервері додатків.

6. СОІД №1430784. Довідник Палат реалізовано на сервері додатків.

7. СОІД №1430820. Довідник Об’єднана палата відповідного касаційного суду реалізовано на сервері додатків.

8. СОІД №1430844. Довідник Відповідальність реалізовано на сервері додатків.

9. СОІД №1479708. Довідник Списки датування величин реалізовано на сервері додатків.

10. СОІД №1475628. Реалізовано редагування довідників, створених на механізмі Spr/Pspr.

11. СОІД №1430832. Доступ до роботи реалізовано на сервері додатків.

12. СОІД №1430736. Військово-обліковий документ реалізовано на сервері додатків.

13. СОІД №1430742. Готовність до військової служби реалізовано на сервері додатків.

14. СОІД №1430826. Повноваження/Тип доступу реалізовано на сервері додатків.

15. Довідник Повноважень судій реалізовано на сервері додатків.

16. СОІД №1479708. Довідник підвищення тарифа реалізовано на сервері додатків.

17. СОІД №1473792. Довідник Направлення діяльності реалізовано на сервері додатків.

18. СОІД №1430658. Довідник ЭКР реалізовано на сервері додатків.

19. СОІД №1430634. Довідник Джерел фінансування реалізовано на сервері додатків.

20. СОІД №1482690. Довідник PayIgp (Модуль Налаштування / Табель / Табелювання).

21. СОІД №1477014. Реалізована системна функція для аналізу шаблонів доступу у звітах.

22. СОІД №1422678. У відповідності до п.5 ст.183 Сімейного Кодексу України по МР 19 «Аліменти» реалізовано контроль утримання аліментів не більше десяти прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку на кожну дитину.

23. СОІД №1447542. Звіт 640 FR «Розрахунок лікарняного по ДФ» (R640_003.RPF) переведено на українську мову.

24. СОІД №1439856. Модифіковано звіт 359 FR «1 ПВ квартальна» (R359_035.RPF) у відповідності до нової форми, яка діє з 1-го кварталу 2019. Код нової форми S0301115 - встановлено у файлах експорту.

25. СОІД №1447134. Реалізовано нову форму звіту 504 FR «Розрахункові листи за рік» (R504_013. RPF).

26. СОІД №1465398. У звіт 359 FR «1 ПВ місячна» (R359_032. RPF), додано відображення и експорт поля 2040 з реєстру по працівникам.

27. СОІД №1410504. В модулі Аналітична розрахункова відомість в пункті меню Реєстр доданий параметр Перерахунок зарплати. (виконується аналогічно Реєстр / Перерахунок зарплати в модулі Особові рахунки працівників).

28. СОІД №1462332. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Реалізована можливість працівникові в розділі Посада по одній навантаженні кілька записів з одним предметом.

29. СОІД №1462368. При створенні в вікні Навантаження працівникові додати поле № для розрахунку, яке виводиться в розділі Посади.

30. СОІД №1451370. У формі налаштування формування 1-ДФ, додано параметр "Додавати дані з накладних", біля параметру "Додавати ФОП". Якщо цей параметр включено то в 1-ДФ додаються ФОП з модуля Логістика - Облік збуту - Видаткові товарні накладні. Якщо є накладні за звітний період, то вони включаються в 1-ДФ з ознакою доходу128 і з сумою із накладної яка відображається в колонках "Нарахований дохід" и "Виплачений дохід".

31. СОІД №1464606. В модулі 1-ДФ в формі експорту в форматі XML додано параметр "Підсумки по військовому збору дорівнюють підсумкам по ПДФО". Якщо цей параметр включено, то в файлі експорту вихідні суми по військовому збору в тегах дорівнюють вихідним сумам по ПДФО.

32. СОІД №1477626.У формі налаштування звіту R813_RPF_004 «Вибірка зміни вислуги по працівникам додано можливість вибору періоду за 5 років до поточної дати.

33. СОІД №1483350. В формі налаштування звіту 1-ДФ у розділі "Довідка формується" додано параметр: "Враховувати борги по лікарняним ФСС». Якщо цей параметр включено, то аналізуються відкриті в попередніх періодах списки на міжрахунок з параметрами «По вказаним нарахуванням», в графі "Виплачений доход" відображається сума нарахувань без врахування сум не виплачених лікарняних ФСС, в графі "Перечислений податок" показується сума ПДФЛ без врахування ПДФО з лікарняних ФСС.

34. СОІД №1456392. Відмінено доопрацювання СОІД №1431480.

35. СОІД №1490412.Реалізовано звіт R181_013.frf Розрахункова відомість по видам оплат(дні, години).В формі налаштування додано параметр "Включати суми внутрішніх сумісників" і "Дні/години відрядження враховувати як відпрацьовані".

36. СОІД №1446024. Доопрацовано індексацію середнього заробітку матеріальної допомоги Згідно роз’яснення Минсоцполітики індексація заробітку при розрахунку матеріальної допомоги можливо тільки якщо підвищення заробітку проводиться в розрахунковому періоді, який використовується у розрахунку.

37. СОІД №1499292. В спецфункцію в реєстрі ОР "Оновлення сум "Нараховано, утримано", «Оновлення Сальдо», додано параметр "Враховувати коригування сальдо, внесене вручну". При включеному параметрі при виконанні спецфункції враховуються ручні коригування сальдо в РЛ працівників.

38. СОІД №1479816. Якщо в налаштуванні надбавки МР 36 «Постійна надбавка» включено параметри "Розраховувати на 1 місяць пізніше і параметр "Надбавку відносити до заробітку того місяця в якому вона нарахована при розрахунку податків, середнього заробітку», то при розрахунку середнього заробітку для відпусток та днів відрядження, надбавка враховується по обліковому періоду.

39. СОІД №1465794. В налаштуванні звіту по ЄСВ на закладці "Інше" додано параметр "Виділяти дані внутрішніх сумісників в табл.6". Якщо цей параметр включено, то дані по внутрішнім сумісникам в табл.6 відображаються окремими рядками без заповнення полів " дні трудових відносин" і "трудова книжка" -0 (відсутня). Обліковий склад внутрішнього сумісника для виконання розділення потрібно відмітити на закладці "Внутрішні сумісники".

40. СОІД №1487226. Модуль Налаштування / ДФ та ЕКВ / Додана можливість створення груп ДФ та ЕКВ з 4-х і 6-ти значним кодом.

41. СОІД №1436790. Модуль ОР / ОК в розділі Дисципліни / Читання лекцій: При створенні запису в вікні Створити, додані поля:

- Найменування установи (виклик довідника контрагентів при виборі значення в комбіку, поле розмістити у вікні після поля Дата кінця)

- Тема - текстове поле завдовжки 255 символів (поле розмістити у вікні після поля Дисципліна)

- Примітка - текстове поле завдовжки 255 символів (поле розмістити у вікні після поля Підстава).

42. СОІД №1458144. Для функції друку табеля KDR_FR_GETFTBL звітів додана обробка методу розрахунку 274 «Донорські дні».

 

Облік кадрів

Доопрацювання

1. СОІД №1441080. В розділі особової картки/особового рахунку «Підвищення кваліфікації» тепер в нижній частині вікна в полі «Програма підвищення кваліфікації» відображається повне найменування з відповідного довідника. Якщо в довіднику «Програми навчання» не заповнено повне найменування, то в даному розділі буде відображатися найменування коротке. Дані довідника заповнюються в розділі Облік кадрів / Параметри / Налаштування / Довідники / Освіта та наука / Програми навчання.

2. СОІД №1442826. Збільшено кількість допустимих символів до 25 для номера договору ЦПХ:

• в розділі особової картки / особового рахунку «Договори ЦПХ»,

• в розділі Універсальний документ,

• в наказі з типовою операцією 56 «Оплата за договорами ЦПХ».

3. СОІД №1441770. Доопрацьовано алгоритм визначення % оплати лікарняного листа, при введенні в особову картку працівників, в залежності від причини непрацездатності та страхового стажу працівника. Відсоток оплати визначається по виду оплати, який вказаний для причини непрацездатності, і відповідною шкалою стажу даного виду оплати. Нагадуємо, що причини непрацездатності створюються в розділі Облік праці та заробітної плати / Параметри / Налаштування / Довідники / Причини непрацездатності. Якщо для причини непрацездатності заповнені обидва поля видів оплат (зазначено вид оплати за рахунок підприємства і зазначено вид оплати за рахунок фонду), то до уваги береться перший запис - вид оплати за рахунок підприємства. Нагадуємо також, що вид стажу і % оплати лікарняного залежно від розміру стажу, визначається в розділі Облік праці та заробітної плати / Параметри / Налаштування / Види оплат / Лікарняні - підрозділ Шкала стажу. Для створеного лікарняного листа в особовій картці працівника, стаж буде визначатися на дату початку періоду непрацездатності.

У разі внесення даних щодо продовження первинного лікарняного листа, розмір оплати % успадковується з первинного документа (лікарняного листа). Якщо в налаштуванні довідника «Причини непрацездатності» зазначено вид оплати за МР 59 «Лікарняний по вагітності», то в створеному лікарняному листі з даною причиною непрацездатності «Розмір оплати лікарняного» програма автоматично проставить 100%.

У разі, коли в довіднику «Причини непрацездатності» незаповнені поля Вид оплати за рахунок підприємства, Вид оплати за рахунок фонду, то в особистій картці при створенні запису лікарняного, програма видасть користувачеві попередження: «Не заповнений із зазначеної причини непрацездатності вид оплат. Заповніть в довіднику «Причини непрацездатності» вид оплати і продовжити введення лікарняного листа».

4. СОІД №1435416. Реалізовано новий звіт FR Біографічна довідка (Суди) RG29_026.RPF в групі 1629 «Особова картка». Звіт формується в реєстрі особових карток по відміченій картці працівника через Реєстр-Друк документу (або комбінацією клавіш Ctrl+F9).

5. СОІД №1445346. Змінено найменування звіту і назва заголовка звіту 1629 FR «Особовий листок з обліку кадрів» RG29_003. Звіт формується в реєстрі особових карток по зазначеній картці працівника Реєстр / Друк документа.

6. СОІД №1453302. Облік кадрів / Планування / Штатний розпис. Доопрацьовано звіт 89 FR Штатна розстановка (на дату) (Водоканал) R089_063.RPF –

1) В полі «Вибір штатного розпису:" за замовчуванням вказується чинний штатний розпис. Раніше програма вказувала перший штатний, який може бути вже архівом.

2) Для мультифірмової бази враховується, що є кілька різних діючих штатних розписів - для кожної окремої структурної одиниці. При виборі штатного вказуються тільки ті штатні розписи, які відносяться до даної СО.

7. СОІД №1449738. Додано в системний довідник пільг донору новий запис «Здача в роб.дн, не звільн. від роб. +1 дн.відпоч.» - необхідно вказувати, коли працівник в свій робочий день здав кров (та/або її компоненти), але відпрацював день за графіком і має право на один день відпочинку.

8. СОІД №1403052. У модулі «Накази», при створенні документу, в полях «Затверджено», «Внесено проект», «Погоджено» збільшено кількість обраних підписантів до 10.

9. СОІД №1430016. Виконане доопрацювання по контролю зміни даних по ПІБ працівника з заповненістью на сторінці 2 (або сторінці 3) розділу «Загальні відомості». Якщо користувач вносить будь-які зміни Особової картки / Особового рахунку в поле «Прізвище І.О.» на 1-й сторінці розділу Загальні відомості, то при збереженні змін програма видає інформаційне повідомлення:

«Знайдені заповнені дані по ПІБ працівника на стор.2 розділу Загальні відомості.

Відкоригуйте заповнення даних полів ПІБ за відмінками.

Відкоригуйте заповнення даних полів Прізвище, Ім'я, По-батькові».

Залежно від налаштування особової картки в повідомленні буде зазначено на якій сторінці внести зміни - стор.2 або стр.3

Якщо в картці НЕ внесені дані по полях «Прізвище», «Ім'я», «По-батькові», на стор.2 (або стор.3), то після змін на стор.1, програма заповнить дані поля. Але в повідомленні все одно буде вказано, що необхідно відкоригувати дані. Це дозволить уникнути помилок у випадках, коли у працівника ПІБ не відповідає поширеному прізвище, ім'я, по батькові - 3 слова, наприклад, у іноземців.

10. СОІД №1453368. Реалізована можливість з Особової картки / Особового рахунку працівника в розділі Заохочення, при створенні (або редагуванні) запису, внести новий запис в довідник Види заохочень. Крім того, при зверненні до даного довідника в поле Вид заохочення змінений вид - тепер відображаються всі поля відповідного довідника: Код, Найменування, Вид оплати, Вид заохочення, Повне найменування.

11. СОІД №805866. В штатному розписі реалізовані XML реєстри на закладках Штатні позиції, Працівники, Вакансії, Поза штату, Кандидати, Кадровий резерв.

12. СОІД №1461930. Виконане доопрацювання за звітом 1627 FR Розрахунок стажу, що дає право на надбавку за вислугу років RG27_010.RPF –

1) При перетині дат в записах трудової діяльності (дата кінця одного запису збігається з датою початку в іншому записі) в звіті враховується як один день в підрахунку стажу в колонках: «Станом на дату», «Наведено дата», «Наступна надбавка».

2) У звіті враховуються додаткові стажі по трудовій діяльності.

3) У звіті враховується, що у трудовій діяльності можуть бути записи після дати прийому.

13. СОІД №1395180. В наказах з типовою операцією «Прийом» доданий контроль заповнення обов'язкових і (або) рекомендованих полів особової картки. Якщо в налаштуванні Облік кадрів / Параметри / Налаштування / Розділи особової картки вказані поля обов'язкові і (або) рекомендовані до заповнення, то під час затвердження (або проведення) наказу про прийом буде виконуватися контроль на заповненість цих полів і користувач отримає інформаційне повідомлення із зазначенням, які саме поля незаповнені. Наказ не буде доступний для затвердження (або проведення) поки користувач не заповнить обов'язкові поля. Якщо не заповнені рекомендовані до заповнення поля, то при затвердженні (або проведенні) наказу користувач отримає інформаційне повідомлення із зазначенням, які саме поля незаповнені, але вже з можливістю затвердити (провести) наказ.

14. СОІД №1450434. У розділі особової картки «Колегії/Палати» реалізовано окремий довідник для кожної структурної одиниці.

 

Податковий облік

Доопрацювання

1. СОІД №1438998. Картотека зобов'язань. Реалізовано обнуління суми поточного сальдо за умовою в колонці реєстру XML (тільки відображення) якщо дата початку розрахунків більше дати записи в базі.

2. СОІД №1435506. До реєстру податкових накладних на покупку, системні поля додані значення, вказані в ПН на закладці "Облік операцій".

3. СОІД №1368462. В звіті «Податкова декларація ПДВ 2018» RD13_046. Доданий параметр "Враховувати 15 дн". За параметром в вибірку додаються записи у яких дата реєстрації потрапляє в межа 15 днів від початку і кінця звітного періоду.

4. СОІД №1432662. Експорт в систему M.e.doc податкової накладної. Для поля TAB1_A 16 потрібно заведено нове поле, по передачі ціни з специфікації, без математичного розрахунку.

5. СОІД №1446234. Проведення. У податковій на продаж, створеної як зведена з покупок виводяться проводку дані:
CDKAG - код контрагента, OSNTP- тип підстави, OSNІD - ІD підстави

6. СОІД №1453734. Експорт в систему M.e.doc. При експорті розрахунку коригування змінена сортування записів: 1-я по колонці «2.2», 2-я по колонці «1.2».

 

Логістика

Доопрацювання

1. СОІД №1439400. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано відображення реєстру специфікації документа. Налаштування відображення реєстру здійснюється в меню Вид.

2. СОІД №1396764. Облік запасів. Реалізована можливість при формуванні прибуткового ордера на склад, з документів підстави встановлювати об'єкт обліку груповим способом для номенклатур, наявних в специфікації документа підстави, якщо облікова політика для номенклатур не визначена.

3. СОІД №1430322, 1441278. Облік запасів / Запаси на складах. У структурі реєстру вибору складу добавлено поля: SklStorGrp_Sh - Kод групи місця зберігання; SklStorGrp_Nm - Найменування групи місця зберігання; SklStor_MolCd - Код мат. відп. особи; SklStor_MolNm - Мат. відп. особа; SklStor_PdrCd - Код підрозділу; SklStor_PdrNm - Найменування підрозділу.

4. СОІД №1361964. Облік запасів / Запаси на складах / Картотека складського обліку. У картці складського обліку реалізовано налаштування відображення періоду на вкладці «Рух» в розрізі користувачів.

5. СОІД №1433004. Облік запасів / Запаси на складах / Звіти. Доопрацьовані звіти групи 412. У звіті R412_001 мову звіту відображається згідно налаштувань інтерфейсу. У діалоговому вікні доданий параметр, згідно якого відображається вартість картки. Звіти R412_500 та R412_002 відправлено в архів.

6. СОІД №1444128, 1447272. Облік запасів / Запаси на складах. Приведено у відповідність згідно наказу МОЗ від 02.01.2019 № 15 звіти R262_010, R 262_011, R262_012, R 262_013, R 324_003, R 479_002, R93_003. Реалізовано звіт R262_004 додаток № 7. Звіти 262_014, 864_023 переміщено в архів.

7. СОІД №1446384. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Доопрацьовано звіт R317_004. Мова звіту відображається згідно налаштувань інтерфейсу. У діалоговому вікні додано поле з можливістю відображення в звіті дані поля «Дозволив». Звіт 317_001 відправлений в архів.

8. СОІД №1447374. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано системний звіт R864_026 «Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) Нак. № 818 от 13.09.2016». Звіт запускається по видатковим документам.

9. СОІД №1493316, 1491228, 1494558. Облік запасів /Звіти. В звіті R398_502.RPF реалізований механізм динамічної групування даних і механізм динамічного виведення характеристик номенклатури. Реалізовано відбір даних по декількох рахунках обліку, за кількома артикулами. Доданий параметр «Зведена відомість», за яким відображається підсумковий звіт. Доданий параметр «Партія», за яким виводиться відповідне поле. Доданий параметр «Виводити підсумки за кількістю», згідно якого в звіті відображаються підсумки по колонках «Кількість» в підсумкових рядках згідно групування. В шапку звіту виведена інформація про встановлені фільтри при формуванні звіту. Звіти 398_001 RPF; 398_002.RPF; 398_003.RPF; 398_005.RPF; 398_008.RPF; 398_009.RPF; 398_011.RPF; 398_012.RPF; R398_015.RPF; 398_500.RPF; 398_503.RPF перемещено в архів.

10. СОІД №1487850, 1487928, 1487934, 1488474, 1493712, 1491654, 1491666, 1491672. Облік запасів /Звіти. Звіти R698_001.RPF; R418_001.RPF; R579_001.RPF; R699_001.RPF; R413_001.RPF; R959_001.RPF; R695_001.RPF; R583_001.RPF багатомовний. Мова звітів відображається згідно налаштувань інтерфейсу. Звіти R698_002.RPF; R418_002.RPF; R579_002.RPF; R699_002.RPF; R413_002.RPF; R959_002.RPF; R695_002.RPF; R583_500.RPF перемещено в архів.

11. СОІД №1495332. Облік запасів /Звіти. В звіт 408_003 добавлено динамічної групування даних і механізм динамічного виведення характеристик номенклатури, відбір даних по декількох рахунках обліку та відображення інформації вказанних при формуванні фільтрів. Мова звіту відображається згідно налаштувань інтрерфейсу. Звіти R408_001.RPF; R408_500.RPF перемещено в архів.

12. СОІД №1450776, 1457208. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Доопрацьовано звіт R677_003. У діалогове вікно звіту додано поля з можливістю вибору з довідника співробітників для заповнення в звіт даних співробітника в поле "Затверджує" та "Причина списання».

13. СОІД №1445100. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека МШП в експлуатації. Реалізовано звіт R735_006.RPF «Книга складського обліку» ф. 3-9 (нак. № 130 від 18.12.2000).

14. СОІД №1422648. Облік запасів Звіти. Реалізовано системний звіт R689_012.RPF «Відомість надходження / вибуття МШП (Звіряльний)». В поле звіту «Сума бух. проводок» відображається сума по рядку модифікації проводки, згідно вибраного напрямку руху.

15. СОІД №1415664. Облік запасів / МШП в експлуатації / Картотека МШП в експлуатації. Реалізовано доктор, який буде виконувати функцію обнулення сум і цін в картках МШП і документах руху цієї картки, згідно параметру в налаштуваннях "Не вести сумарний облік МШП при ціні менше".

16. СОІД №1474468. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Місць зберігання, груп місць зберігання»

17. СОІД №1442532. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Робочих центрів»

18. СОІД №1441500. Облік закупок / Звіти: “R322_001.RPF”, “R322_002.RPF”, “R322_003.RPF”, “R596_001.RPF”, “R555_001.RPF”, “R555_002.RPF”, “R846_001.RPF”. У полі «Ціна без податків» реалізовано відображення ціни у залежності від встановленої податкової моделі.

19. СОІД №1440348. Облік закупок, Облік збуту / Накладні на повернення. Для вибору необхідного Документа постачання у реквізитах Накладної на повернення, у Реєстрі товарних документів реалізовано поле «sNakSumSub – Доступно до повернення». У значення цього поля виводиться різниця між полями "sNakSumOtg"-"sNakSumRet".

20. СОІД №1322316. Облік закупок, Облік збуту / Накладні на повернення. Для вибору необхідного Документа постачання у реквізитах Накладної на повернення, у Реєстрі товарних документів реалізовано запам`ятовування типу документа, що був встановлений останнім.

21. СОІД №1450992. Облік закупок, Облік збуту / Акти, Замовлення, Накладні. Для передачі документів з Медок у реквізитах документів ІС-ПРО реалізовано заповнення поля «Адреса» з карточки контрагента.

22. СОІД №1462854. Облік закупок, Облік збуту / Накладні, Акти, Рахунки. Для передачі й отримання даних з Медок в ІС-ПРО, а саме для визначення податкової моделі, реалізовано поле TaxMdRcd, яке містить Rcd податкової моделі. У разі присвоєння полю певного значення Rcd передається відповідна податкова модель.

23. СОІД №1443768. Облік збуту / Замовлення на відпуск. У системному реєстрі реалізовано заповнення полів "zkgrPzkDt", "zkgrPzkNmr", "zkgrPzkStt" у залежності від кількості сформованих Виробничих замовлень. Якщо сформовано декілька Виробничих замовлень, поля заповнюються значеннями першого сформованого Виробничого замовлення.

24. СОІД №1237188. Облік збуту / Видаткові товарні накладні, Рахунок-накладні на продаж. У системному реєстрі документів реалізовано поле «sNakSum2 – Відвантажено у нац.валюті». На закладках «Ордери/Розрахунки» відповідних документів додано поле «Відвантажено у нац.валюті».

25. СОІД №1480854. Облік закупок / Прибуткові накладні. Заблоковано можливість зміни атрибутів у прибутковій накладній в режимі таксування цін.

26. СОІД №1482768. Облік збуту / Видаткові товарні накладні. Реалізована можливість формувати з документу податкову накладну при операції «списання», якщо заповнене поле «платник».

27. СОІД №1461186. Облік закупок, Облік збуту / Налаштування. Реалізовано довідник статусів документів.

28. СОІД №1462398. Облік збуту / Налаштування. Реалізовано довідник умов доставки.

29. СОІД №1466730. Керування фінансовими розрахунками / Ведення договорів /Звіти. «R302_007.RPF». Додано параметр «Об’єднувати акти/накладні з однаковим зовнішнім номером та контрагентом», при виборі якого, у полі № акта/накладної виводиться зовнішній номер, та об’єднуються акти/накладні з однаковим зовнішнім номером, контрагентом та датою.

30. СОІД №1482798. На сервері аплікацій реалізовано метод отримання списку карток складського обліку по МВО.

31. СОІД №1484202. На сервері аплікацій реалізовано метод отримання списку карток МШП по МВО.

32. СОІД №1482798. На сервері аплікацій реалізовано метод створення номенклатури.

 

Облік речового забезпечення

Розробка

1. СОІД №1452504. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників. Реалізована можливість відображення полів користувача в картці речового забезпечення.

2. СОІД №1436388. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників. Реалізована перевірка зміни статі співробітника. Якщо в картці призначена норма, зміна статі співробітника заблоковано.

3. СОІД №1446054. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників. У перший вид реєстру картотеки додано поля: sWOWWrkGrOb - група забезпечення; sWOWWrkZvn - звання.

4. СОІД №1461846. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників / Введення вхідних залишків. До реєстру введення вхідних залишків додано поля sWowOstNormType -Тип норми; sWowOstNormCd - код норми; sWowOstNomNm - найменування норми. Значення полів код номер і найменування буде відображено після вибору періоду.

5. СОІД №1451178. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт. У структуру імпорту номенклатурного довідника додані поля для можливості установки ознак речового майна. E_NOM_WOW - Ознака номенклатури речового майна; E_NOM_WOWFІNG - Ознака фурнітури; E_NOM_WOWPRC - Код прайс-листа речового майна.

6. СОІД №1451190. Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт норм і їх наповнення рядками специфікації.

7. СОІД №1467276. Сервіс / Імпорт /Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт вступних залишків в картки речового забезпечення.

8. СОІД №1472382. Сервіс / Імпорт /Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт карток співробітників в картотеці речового майна з наповненням історії даних.

9. СОІД №1472490. Сервіс / Імпорт /Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії груп забезпечення в картки співробітників.

10. СОІД №1472796. Сервіс / Імпорт /Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії звань співробітників.

11. СОІД №1473132. Сервіс / Імпорт /Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт. Норм забезпечення в картку співробітника.

12. СОІД №1473948. Сервіс / Імпорт /Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії антропометричних даних в картку співробітника.

13. СОІД №1473156. Сервіс / Імпорт /Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт історії відпусток в картку співробітника.

14. СОІД №1463328. Облік речового забезпечення. Реалізовано розрахунок компенсації та обчислення середньомісячної вартості в разі зміни за номенклатурою періоду носіння окремим рядком по кожному періоду.

15. СОІД 1472334. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників. Реалізовано створення історії антропометричних даних на дату

16. СОІД №1452762. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Реалізовано системний звіт RV47_001.RPF «Накладна». Звіт запускається в реєстрі документів, операція Відомість на видачу за обраними картками.

17. СОІД №1453236. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Реалізовано системний звіт RV47_002.RPF «Відомість роздавальна / здавальна» Звіт запускається в реєстрі документі, операція Відомість на видачу за обраними картками.

18. СОІД №1453146. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Реалізовано системний звіт RV50_001.RPF «Довідка - Розрахунок». Звіт запускається в реєстрі документів, операція Відомість на компенсацію за обраними картками.

19. СОІД №1452876, 1453050. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Реалізовано системний звіт RV49_001.RPF «Довідка про вартість речового майна, що належить до видачі». Звіт запускається в реєстрі документів, операція Відомість на компенсацію і Довідка-розрахунок за обраними картками.

20. СОІД №1453356. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників. Реалізовано системний звіт R130_002.RPF «Картка обліку речового майна особистого користування».

 

Конструктор

Доопрацювання

1. СОІД №1485786. Додана можливість отримання ідентифікатора поточного підприємства згідно полю [Firm_Rcd] таблиці [Firm] системної БД. Для цього використана наявна функцію BPRO_INFO для якої додано значення параметра, що передається - (2).

Приклад рядка виклику:

ISPRO.BPRO_INFO (2).

2. СОІД №1486488. Додано до "загальносистемних функцій" (калькуляції, проводки, програми в реєстрах і т.п.) функцію отримання значення поля за його Stay-ім’ям: GETVALBYNAME ().

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

1. СОІД №1399644. Подорожній лист. Калькуляція. Реалізована функція запуску програми розрахунку параметрів подорожнього листа з програми калькуляції.
ATPPLST_CALC_PARAMETR_PROGRAM(PLST_ID)

2. СОІД №1487916. Облік автотранспорту/Картотека автотранспорту. Реалізована багатомовність у звітах RE62 «Залишки пального по автомобілях»(RE62_007.RPF), RE62 «Ремонти за період» (RE62_006.RPF), RD53 «Картка автомобіля» (RD53_001.RPF).

3. СОІД №1488594. Облік автотранспорту/ Облік видачі ПММ та Облік роботи водіїв. Реалізована багатомовність у звітах RC09 «Реєстр пачок подорожніх листі в» (RC09_001.RPF), RC10 «Реєстр ПЛ в пачці подорожніх листів» (RC10_001.RPF) R745 «Реєстр обліку видачі ПММ» (R745_001 RPF).

Звіт R745 «Реєстр обліку видачі ПММ по датам» (R745_002. RPF) об’єднаний зі звітом (R745_001 RPF) та видалений.

4. СОІД №1488648. Облік автотранспорту/Завдання водіям. Реалізована багатомовність у звітах: RC57 «Реєстр завдань водію» (RC57_001.RPF), RC59«Завдання водію» (RC59_001. RPF).

5. СОІД №1488690. Облік автотранспорту/ Довідник маршрутів. Реалізована багатомовність у звітах: R889 «Довідник маршрутів» (R889_002.RPF).

Облік автотранспорту/ Звіти. R185 «Видача палива та ПММ по автомобілям» (R185_001. RPF), RC68 «Виконані роботи» (RC68_002. RPF), RD76 «Талон замовника» (RD76_001. RPF).
Звіт RD76 «Талон замовника» (RD76_002.RPF) – видалено.

6. СОІД №1488672. Облік автотранспорту/ Облік роботи автотранспорту. Реалізована багатомовність у звітах RD31 «Облік роботи автотранспорту» (RD31_001.RPF), R178 «Переробітки водіїв» (R178_004.RPF), R178 «Розшифровка табеля обліку автопарку» (R178_001.RPF), R178 «Табель обліку автопарку» (R178_002.RPF), «Табель обліку робочого часу водія» (R178_003.RPF), R147 «Відомість витрати палива» (R147_002.RPF),

Облік автотранспорту/ Планування ТО. R066 «Графік ТО» (R066_001.RPF).

7. СОІД №1488678. Облік автотранспорту/Довідник ремонтних бригад. Реалізована багатомовність у звітах: R163 «Ремонтні бригади з автомобілями» (R163_001.RPF).

Звіт R163 «Автомобілі по ремонтним бригадам» (R163_002.RPF) об’єднаний зі звітом (R163_001.RPF) та видалений.

8. СОІД №1488552. Облік автотранспорту/Картотека автотранспорту. Реалізована багатомовність у звітах: R641 «Картка роботи автомобіля» (R641_001.RPF), R641 «Відомість обліку роботи водіїв» (R641_002.RPF), «Відомість пересадок водіїв» (R641_003.RPF), R657 «Списання палива за видом»(R657_002.RPF), R657 «Оборотна відомість обліку ПММ» R657_004.RPF, R657 «Оборотна відомість ПММ» (R657_005.RPF), R657 «Залишки палива по автомобілям за період» (R657_007.RPF), «Подорожній лист легкового таксі» (R657_008.RPF), R654 «Звіт списання палива за видом» R654_001.RPF.

Звіти R657 «звіт про списання палива, підсумки» (R657_003.RPF), R657_001 «Звіт про списання палива за видом» (R657_001.RPF) об’єднані в звіт R657 «Списання палива за видом» (R657_002.RPF) по параметрам в розрізі списання палива, по підсумкам та по виду.

Звіти: R657 «Звіт списання палива за видами» (R657_001.RPF), R657 «Звіт про списання палива, підсумки» (R657_003.RPF), R657 «Оборотна відомість обліку ПММ» (R657_004.RPF), RE62 «Податковий розрах. збору за забруднення» (RE62_004.RPF), RE62 «Розрах. суми збору за першу…№767» (RE62_009.RPF), RE62 «Розрах. суми податку з власників транспорту» (RE62_001.RPF), R654 «Звіт про роботу автотранспорту(2тр річна)» (R654_010.RPF), R657«Оборотна відомість обліку ПММ, 2 палива» (R657_006.RPF) – видалені.

9. СОІД №1488636. Облік автотранспорту/Облік транспортних послуг та облік пробігу шин. Реалізована багатомовність у звітах: RD36 «Облік транспортних послуг» (RD36_001.RPF), RD39 «Відомість обліку транспортних послуг» (RD39_001.RPF),R727 «Карточка обліку пробігу шин» (R727_001.RPF). 

Звіт R727 «Картка обігу пробігу пневматичної шини (компактна) об’єднано зі звітом (R727_002.RPF) та видалено

10. СОІД №1492914, 1488648. Облік автотранспорту/ Заявки на перевозку та Довідник відстаней. Реалізована багатомовність у звітах RC56 «Реєстр заявок на перевозку» (RC56_001.RPF), RC58 «Заявки на перевозку" (RC58_001.RPF), RD75 «Реєстр талонів замовника» (RD75_001.RPF), RC53 «Довідник відстаней» (RC53_001.RPF).

11. СОІД №1493082. Облік автотранспорту/ Облік видачі палива. Реалізована багатомовність у звітах: R955 «Відомість видачі палива в розрізі ПММ» (R955_003.RPF), R955 «Відомість видачі палива» (R955_001.RPF), R954 «Реєстр відомості видачі палива» (R954_001.RPF).

12. СОІД №1500330. Облік автотранспорту/ Облік акумуляторів. Реалізована багатомовність у звітах R925 "Реєстр акумуляторів" (R925_001.RPF), R925 "Графік заміни акумуляторів" (R925_002.RPF), R656 "Реєстр подорожніх листів" (R656_001.RPF).

 

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання

1. СОІД №1447380. В повідомленні, яке приходить при створенні задачі додано відображення «ЄДРПО» и «Назву» контрагента.

2. СОІД №1436592. Додано обмеження на копіювання символьних знаків в ЄДРПО із коду контрагента при його створенні із документу «Події» на вхідний дзвінок.

3. СОІД №1484214. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Типи подій».

4. СОІД №1484322. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Статуси задач».

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

1. СОІД №1438596. Облік комунальних послуг/Звіти. Для системного звіту Пільга 2 R423_006.RPF додана умова відбору даних, відповідно до якого у звіті відображається перерахована Актом актуалізації пільга, що закінчилась у попередньому періоді.

2. СОІД №1438152. Облік комунальних послуг/Налаштування/Довідники/Пільга. Заборонено видаляти Пільгу із Довідника пільг у випадку, коли вона використовується/назначена в Картці мешканця.

3. СОІД №1443870. Для послуг з методом Адмін послуга (Довідники/ Номенклатура/ Налаштування) доданий алгоритм розрахунку пільги в залежності від вказаної в номенклатурі норми на пільгу.

4. СОІД №1443210. Облік комунальних послуг/Акти-претензії. В даному модулі реалізована таблиця для звітів, що надасть можливість створювати звіти користувача.

5. СОІД №1444716. Облік комунальних послуг/Звіти/ Експорт у DBF розрахунків (системний звіт R423_016.RPF). Даний звіт адаптований для не мультифірмових підприємств (всі 3 вида експорту – нарахування А, перерахунки Р, борги ДО).

6. СОІД №1450386. Облік комунальних послуг/Звіти. Для системного звіту Пільга 3 R423_008.RPF додане поле "вивезення побутових відходів" для відображення даних по послузі вивіз сміття аналогічно с Пільга 2 (відбираються данні по номенклатурам, у яких на закладці Параметри критерій «Стат. код» має значення 0506).

7. СОІД №1445718. Облік комунальних послуг/Довідники/Картотека лічильників. Реалізований системний звіт "Історія встановлення лічильника", в якому по конкретному обраному лічильнику відображаються всі адреси, в яких був встановлений даний лічильник.

8. СОІД №1408800. Облік комунальних послуг/ Сплата комунальних послуг. У випадку, коли в Налаштування/Параметри відмічена ознака «Вести облік пені», то блокується можливість внесення сплат за більш ранні періоди (тобто поточний період мінус 2 та більше), тому що по ним вже існують рахунки на оплату та розрахована Пеня, на підставі вже виконаних існуючих сум та дат сплат.

9. СОІД №1459722. Для методу розрахунку послуги «електропостачання» дописаний розрахунок пільги, у випадку, коли в особовому рахунку більше 2х діючих пільговиків з різними відсотками пільгового відшкодування.

10. СОІД №1435320. Облік комунальних послуг/Налаштування/Довідники/Типи ОР. В перелік створених типів ОР додане поле, що відображає наявність відміченої ознаки «юридична особа»:

якщо ознака «юридична особа» не встановлена, то особовий буде створений з набором даних фіз. особи – ознака ФІЗ ОСОБА

якщо ознака «юридична особа» встановлена, то особовий буде створений з набором даних юр. особи – ознака ЮР ОСОБА

11. СОІД №1455666. Облік комунальних послуг/Налаштування/Параметри. Доданий новий параметр «Точність цін у продажах», який використовується для визначення точності цін для прейскурантів.

12. СОІД №1435338. Облік комунальних послуг/Налаштування/Довідники. Реалізований новий довідник «Періоди Пені», який доступний для внесення інформації при наявності відміченого параметру «Вести облік Пені» (Облік комунальних послуг/Налаштування/Параметри).

13. СОІД №1462584. Сервіс/Імпорт/Універсальний імпорт/Довідники/Довідник адрес. У набір даних «Довідник будинків/квартир ЖЕК» у перелік полів Довідника будинків для налаштування шаблону імпорту додані наступні поля: країна, регіон, район, місто, населений пункт (коди).

14. СОІД №1455834. Облік комунальних послуг/Довідники/Будинки та Квартири. При включеній ознаці «Дозволити зміну адреси» (Облік комунальних послуг/Налаштування/Параметри) реалізована можливість зміни та створення нових адрес (складових полів: країна, регіон, район, місто, населений пункт). Для налаштування реєстру користувача додане поле «Адреса», в якому для кожного будинку відображаються заповнені складові поля адреси (країна, регіон, район, місто, населений пункт). Також при створенні особових рахунків (Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ) та форми Б (Облік комунальних послуг/Реєстрація населення) доданий параметр «відображати всі» для позицій «вулиця» та «будинок», при включенні якого відображається весь перелік Довідника будинків.

15. СОІД №1455834. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок/Рахунки за комунальні послуги. Поле «Донарахована пеня» для налаштування реєстру користувача перейменоване в «Пеня після сплати».

16. СОІД №1465704. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок. У Картку особового рахунку (з набором даних для фізичних та юридичних осіб) додана ознака «Не нараховувати пеню».

17. СОІД №1443786. Облік комунальних послуг. Реалізовано роботу з показниками лічильників на сервері.

18. СОІД №1477812. Облік комунальних послуг. Реалізовано внесення нових показників приладів обліку (з контролем попередніх).

19. СОІД №1477338. Облік комунальних послуг. Реалізовано довідник інвентаризаційної картки будинку.

20. СОІД №1477836. Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання особового рахунку (усіх доступних даних в ІС-ПРО).

21. СОІД №1477866. Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання списку послуг ЖКГ (у розрізі постачальників).

22. СОІД №1477824. Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання властивостей приладів обліку (доступних даних в ІС-ПРО).

23. СОІД №1477794. Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання рахунку за вказаний місяць (з повною деталізацією відповідно до даних ІС-ПРО).

24. СОІД №1477830. Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання списку приладів обліку за особовим рахунком.

25. СОІД №1477806. Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання історії рахунків (з балансом за ними).

26. СОІД №1477788. Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання архіву оплат.

27. СОІД №1477758. Облік комунальних послуг. Реалізовано пакетне вивантаження даних обліку будинків за вказаний період.

28. СОІД №1477764. Облік комунальних послуг. Реалізовано пакетне вивантаження історії змін приладів обліку за вказаний період.

29. СОІД №1477770. Облік комунальних послуг. Реалізовано пакетне вивантаження приладів обліку.

30. СОІД №1477776. Облік комунальних послуг. Реалізовано пакетне вивантаження списаних рахунків за вказаний період.

31. СОІД №1477782. Облік комунальних послуг. Реалізовано пакетне вивантаження історії оплат за вказаний період.

32. СОІД №1477800 Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання списку несплачених (частково сплачених) рахунків з балансом за ними.

33. СОІД №1477818. Облік комунальних послуг. Реалізовано отримання історії змін показників приладів обліку.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

1. СОІД №503250. Загальні довідники/Керування доступом/Додатково/Прайс-листи. Назву Прайс-листа поділено на 3 колонки: «Код», «Тип», «Найменування» (у тому числі й у вікні, яке відкривається за F4). Реалізовано пошук: 1) за допомогою введення тексту в колонці за встановленим курсором; 2) у колонках за F11 з позиціонуванням на знайдену; 3) пошук за F7.

2. СОІД №1444830. Довідник контрагентів. У налаштування автонумерації додано параметр «Використовувати вільні номери». При встановленому параметрі система буде запускати пошук вільного номера, починаючи з встановленого початкового значення. Зверніть увагу, при неправильному налаштуванні номера, на великих картотеках, це може привести до зависань при створенні нової картки контрагента!

3. СОІД №1437306. Картка підприємства. Системний довідник КВК доповнено значеннями кодів місцевих бюджетів.

4. СОІД №1354008. Картка підприємства. У доступ до даних загальних довідників, на закладку довідники додано новий розділ «Рахунки картки підприємства». Налаштування доступу враховується при створенні і редагуванні рахунків з картки підприємства, при виборі рахунків з інших підсистем.

5. СОІД №1113102, 1460784. Довідник контрагентів. У набір даних «Загальні дані» додані поля для імпорту міста, населеного пункту, району, вулиці, будинку, аналогічно як в імпорті адрес контрагента. У набір даних «Адреси контрагента» додані поля для імпорту контактних осіб, аналогічно як при імпорті загальних даних.

Додатково реалізована можливість імпорту кількох адрес одночасно.

6. СОІД №1491270. Довідник контрагентів. Проведена актуалізація процедури об'єднання контрагентів.

7. СОІД №1481970. Довідник контрагентів. У зв'язку зі зміною налаштувань технічних засобів УКРІНФОРМ з обміну електронними документами з платниками податків внесені зміни в процедуру оновлення контрагентів по Shift+Ctrl+N.

8. СОІД №1494588. Довідник контрагентів. Закладка Додатково. Збільшено кількість знаків полів вибору прайс-листа до 10 знаків.

9. СОІД №1381914. Загальні довідники / Структура організації / Структурні підрозділи. Реалізоване доопрацювання діагностування довідника підрозділів. Реалізовано тест на визначення дублікатів коду в базі. В меню необхідно вибрати Реєстр-Діагностика - у вікні «Діагностика» відзначити тест «Перевірка дублікатів коду», далі вибрати Реєстр-Виконати. В результаті програма визначить за структурою довідника присутні в базі з однаковим кодом підрозділи. У разі їх виявлення, в поле Примітка з'явиться запис «Тест виявив помилки», сам запис тесту буде відображено червоним кольором.

Далі можна вибрати Реєстр - Показати протокол - програма в протоколі покаже всі дубльовані за кодом підрозділу. Далі користувач самостійно визначає, яким способом виправити дублювання кодів в базі –

1) внести зміни по підрозділу, змінивши код;

2) запитами усунути дублювання (проставити відмітку видалення, фізично видалити, перенести дату початку і / або закінчення;

3) видалити дубльовані підрозділи штатними засобами.

Якщо дублікатів кодів підрозділів в базі не виявлено, то в поле Примітка з'явиться запис «Тест виконаний успішно», сам запис тесту буде відображено зеленим кольором.

Реалізована також можливість вивантаження актуального довідника підрозділів в DBF-формат - у вікні Діагностика вибрати Реєстр - Вивантажити довідник, вказати шлях для вивантаження, ОК.

10. СОІД №1436724. Доповнено системний довідник «Класифікатор професій» даними по "Наказ від 15 лютого 2019 року N 259 «Про затвердження Зміни N 8 до національного класифікатора ДК 003:2010".

11. СОІД №1352796. В довіднику «Календар», на вкладці свята додано поле «Рік закінчення» для можливості внесення року закінчення дії свята. Якщо рік закінчення не вказано значить діє постійно з початку року початку.

12. СОІД №1352790. На базах з централізованим обліком в довіднику "Календар" для вкладки «Переноси дат», передбачена можливість відміни переносів дат для вказаних структурних одиниць. Для вибору структурних одиниць, для яких відміняється перенос потрібно стати на дату переносу: меню «Реєстр» /Структурні одиниці відмітити ті СО, для яких даний перенос дати відміняється.

13. СОІД №1436208. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Одиниці виміру номенклатури»

14. СОІД №1479858. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Групи номенклатури»

15. СОІД №1474962 На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Облікова політика номенклатури»

16. СОІД №1474854. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Одиниці виміру»

17. СОІД №1474902. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Перелік податків»

18. СОІД №1474860. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Нормативних залишків»

19. СОІД №1474842. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Перелік атрибутів»

20. СОІД №1474866. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Перелік характеристик норм»

21. СОІД №1474908. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Таблиця норм (ЖЕК)»

22. СОІД №1474914. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Таблиця періодів (ЖЕК)»

23. СОІД №1474812. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Номенклатура аналітичний код»

24. СОІД №1474896. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Перелік тари».

25. СОІД №1474926. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Зв’язки номенклатури з РМ».

26. СОІД №1474920. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Налаштування нумерації БСЗ».

27. СОІД №1474944. На сервері аплікацій реалізовано роботу з довідником «Облік пені».

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

1. СОІД №1451430. Додано механізм обмеження доступу в систему на підставі виведеного, при вході в програму, повідомлення, текст якого і обов'язковість задається в модулі «Параметри системи» на закладці «Захист». У разі використання цього механізму вхід в систему можливий тільки після підтвердження ознайомлення з текстом повідомлення.

2. СОІД №1436832. Додана можливість експорту результатів, що повертаються SQL-запитом в SQL редакторі, в Excel після натискання комбінації клавіш Ctrl+Shіf+E або F9.

3. СОІД №1499382. Реалізовано інсталятор сервера аплікацій.

4. СОІД №1499424. Реалізовано інсталятор дистрибутива версії 7.12.002.

5. СОІД №1499436. Реалізовано інсталятор робочої станції ISpro.

6. СОІД №1476198. У списку активних користувачів:

1. З табличній частині форми "Список користувачів, які працюють в системі" (викликається по ALT+L) виключено поле "Комп'ютер".

2. У підвалі форми додано поле "Відображати ім'я комп'ютера", значення за замовчуванням "Ні".

3. Також там, в підвалі форми, додано текстове поле, в якому виводиться ім'я комп'ютера активного користувача ІС-про при встановленні значення поля з п.2 "Так".

При встановленні значення поля з п.2 "Ні" поле не відображається.

7. СОІД №1481970. У зв'язку зі зміною налаштувань технічних засобів Державній Фіскальної Служби з обміну ел. документами з платниками податків згідно

https://cabinet.sfs.gov.ua/news/8A026DED43670060E0530A5028073B7F

внесені зміни в налаштування ІС-про для забезпечення поновлення записів в "Списку контрагентів".

8. СОІД №1490070. Автоматичне відображення SQL-запиту, який формується в процесі налаштування користувацького реєстру вбудованими засобами. Для цього в формі налаштування користувацького реєстру, що викликається при його створенні/редагуванні, добавлена закладка "SQL", в якій SQL-запит відображається без можливості його редагування.

9. СОІД №1483065. Реалізовано визначення параметрів підприємства на сервері аплікацій при авторизації користувача на підприємстві.

10. СОІД №1499460. Розроблено механізм формування актуальною документації API-розробника, яка генерується в WEB-інтерфейсі на сервері аплікацій безпосередньо в момент звернення. Звернення до документації відбувається за адресою: http://<адреса сервера аплікацій>: <порт> /swagger/index.html.

 

 

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

1. СОІД №1437204. Документи. Підключена візуалізація Документообороту (Alt+Z).

2. СОІД №1438956. Документи. В заголовок вікна документа додано відображення статусу документа.

3. СОІД №1423938. Шаблони документів. На панель інструментів додано кнопки:

- Змінити шаблон (Ctrl+F4)- шаблон стає доступним для редагування;

- Відмінити зміни (Shіft+Ctrl+F4) – відміняє всі внесені зміни.

 

 

Загальна кількість доопрацювань в пакете — 380