Випущено дистрибутив версії ISpro 7.12.003

 

 

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1478592, 1511580. В друкованій формі звіту (R037_004.RPF) реалізовано запам'ятовування вибору параметрів діалогового вікна.
 2. СОІД №1450692. Реалізовано звіт Додаток 13 «Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України» в редакції Наказу Міністерства фінансів №44 від 07.02.2017 (R386_012.RPF).
 3. СОІД №1450686. Реалізовано Звіт Додаток 12 «Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках» в редакції Наказу Міністерства фінансів №44 від 07.02.2017 (R386_011.RPF).
 4. СОІД №1494780. В модулі Виписка банку вікно «Операція по рахунку» і в документі добавлена кнопка в меню «Користувацька подія калькуляції Alt + U».
 5. СОІД №1521210. Керування фінансовими розрахунками/ Облік грошових коштів/ Налаштування/Довідники/ Калькуляція в Реквізити шапки додано поле Дата документа (DC_Dat).
 6. СОІД №1504788. В авансових звітах у вкладці звіт реалізована можливість корегувати суму в реєстрі, не відкриваючи документ.
 7. СОІД №1504776. Керування фінансовими розрахунками/ Облік грошових коштів/ Налаштування/Довідники/ Калькуляція в Реквізити шапки додано поле
 8. СОІД №1536312. Клієнт-Банк. В розділі Вбудовані поля додані поля SCBN_STR11 - SCBN_STR20 з форматом рядок (довжиною 255 символів).
 9. СОІД №1541514. Клієнт-Банк. Збільшено найменування підкаталогу з номером реєстраційного рахунку, яка створюється при обробці вихідних, якщо в настройці активовано відповідний.

 

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1455798. Довідник «Об'єкти оренди». Картка об'єкту оренди, закладка Грошова оцінка. До реєстру Грошовою оцінки додано поле «Користувач». При створенні / редагуванні грошової оцінки користувачем в поле буде виводитися «ПІБ» такого користувача. У разі автоматичного створення грошової оцінки, при створенні нового коефіцієнта індексації, в поле буде виводиться «Автоматично + ПІБ» користувача який створював коефіцієнт. У разі якщо грошова оцінка була створена автоматично, але потім користувач вніс зміни, значення буде змінено з «Автоматично + ПІБ» такого користувача на «ПІБ» користувача, що вніс зміни.
 2. СОІД №1402686. Картотека обліку договорів. У картку угоди додано поле «Податок». Поле доступне при включеному налаштуванні «Відображати поля для Е-дата». Виходячи з обраного виду податків сума ПДВ розраховується автоматично.
 3. СОІД №1485138. Картотека обліку договорів. Копіювання операції по Shіft + Ctrl + O. Додано параметр «Застосувати для всіх рядків специфікації». При встановленому параметрі будуть скопійовані і перераховані всі рядки специфікації з урахуванням зазначеного індексу інфляції.
 4. СОІД №1485294. Калькуляція документа. Реалізована обробка події DC_cJRMVEVENT (переміщення в журнал) з можливістю скасування через DC_CancelEvent. Додатково додані поля: DC_JurMvCd «Код журналу для переміщення» і DC_JurMvNm «Найменування журналу для переміщення».
 5. СОІД №1361088. Довідник об'єктів оренди. Реалізована можливість збереження картки рішення в режимі створення картки об'єкта оренди.
 6. СОІД №1436958. Картотека обліку договорів. Договори оренди землі. В перерахунок специфікації договору оренди землі додана перевірка дати угоди. Тепер операції формуються в розрізі дат кожної з угод договору. Раніше всі операції формувалися тільки по основній (першої) угоді договору.
 7. СОІД №1526148. Доступ до даних. На закладку Налаштування, в розділ Довідники додано Об’єкти оренди, Коефіцієнти індексації, Ставки НБУ.
 8. СОІД №1522428. В структуру системних реєстрів договорів як підстави додано групу полів «Поля користувача».

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1486494. Реєстр зобов’язань. Адаптована форма звітності 1230FR Книга асигнувань та прийнятих зобов'язань Наказ №604 (RC30_006.RPF) для підприємства, в якому використовуються структуровані записи в довіднику КЕКВів.
 2. СОІД №1536210. Реєстр зобов’язань. Внесено зміни в друковану форму та формат експорту для казначейства звіту 1364 FR Реєстр фінансових зобов'язань (09/19) з експортом в dbf ( RD64_003).
 3. СОІД №1544298. Реєстр зобов’язань. В форми реєстрів зобов’язань RD64_003 и RD30_002 додано параметр Повне найменування одержувача, по якому при експорті виводиться в dbf-файл повне найменування контрагенту.
 4. СОІД №1486932. Реєстр зобов’язань. Надано можливість редагування дати документа фінансового зобов’язання, створеного на підставі документу системи.
 5. СОІД №1486932. Реєстр зобов’язань. Автоматичний розрахунок поля Примітка (Дата) в фінансовому зобов’язанні розраховується від дати реєстру фінансових зобов’язань.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1494780. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR ЖЕК. Звіт про фінансові результати і Дт та Кт заборгованість» (R372_193.RPF) додано виведення найменування, ЄДРПОУ, підписанти із Картки структурної одиниці.
 2. СОІД №1467144, 1492572, 1509534, 1508754. Регламентована звітність. В друкованих формах звітів «FR Картка аналітичного обліку касових видатків. Наказ №604» (R372_310.RPF), «FR Картка аналітичного обліку фактичних видатків Наказ №604» (R372_223.RPF) доопрацьовано відображення даних при використанні в налаштуванні шаблонів універсальної змінної.
 3. СОІД №1384818. Регламентована звітність. При редагуванні або створенні шаблону в регламентованій звітності добавлено параметр округлення.
 4. СОІД №1486104. Регламентована звітність. При створенні користувацького шаблону в розділі «Картки аналітичного обліку» в розрахунку автоматично виставляється параметр «Поденний розрахунок».
 5. СОІД №1481742. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань Наказ №604» (R372_312.RPF) доопрацьовано відображення даних при використанні в налаштуванні шаблонів універсальної змінної.
 6. СОІД №1479690. Регламентована звітність. В друковану форму звіту «FR Журнал 1» (R372_384.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 7. СОІД №1479858. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Журнал 5» (R372_387.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 8. СОІД №1479834. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Журнал 4» (R372_379.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 9. СОІД №1479900. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Журнал 6» (R372_389.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 10. СОІД №1479912. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Журнал 7» (R372_386.RPF) внесені зміни згідно Наказу Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.
 11. СОІД №1481454. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Журнал 5А» і друкована форма звіту «FR Журнал 5А» (R372_391.RPF).
 12. СОІД №1523850. Налаштування. На закладці Параметри додана нова ознака для формування аналітики: Додавати журнал в найменування аналітики Об'єктів взаєморозрахунків.
 13. СОІД №1492038. Аналітичні картотеки. В найменування реквізитів: Об’єкти взаєморозрахунків, Договір, Рахунок, Торгові документи додано код та найменування журналу документа. Доопрацьовано системний доктор аналітичних карток для актуалізації цих реквізитів.
 14. СОІД №1530258. Регламентована звітність. Реалізовано системні шаблони «Розділи3,4», «Розділ5», «Розділ6», «Розділ7,8», «Розділ9,10,11», «Розділ12,13», «Бюджетний запит» і друковану форму звіту «FR Бюджетний запит Ф2» (R372_174.RPF).
 15. СОІД №1540644. Регламентована звітність. В друкованій формі звіту «FR Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) Наказ №604» (R372_328.RPF) додано відображення даних при використанні в налаштуванні шаблонів універсальної змінної.
 16. СОІД №1529292. Регламентована звітність. В режимі консолідації доопрацьовано відображення розрахунків по всім підлеглим структурним одиницям.
 17. СОІД №1526340. Регламентована звітність. Доопрацьована друкована форма звіту «FR 1-дс Баланс»(R372_212.RPF) в діалоговому вікні додана Одиниця виміру «Грн.».
 18. СОІД №1536168. Регламентована звітність. Доопрацьована друкована форма звіту «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств» (R372_323.RPF) розширено поле "Найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств".
 19. СОІД №1480404. Вступний баланс. Звіт FR «Реєстр вхідних залишків» (R221_002.RPF) зроблений мультиязичним і підлаштовується під мову інтерфейсу. Файл R221_001.RPF доданий в архів.
 20. СОІД №1534434. Початковий баланс. Прискорено відкриття аналітики по рахунку при великій кількості записів аналітичних картотек.
 21. СОІД №1511706. Відомості аналітичного обліку. Реалізовано збереження користувацького виду реєстру у відомості аналітичного обліку.
 22. СОІД №1544532. Відомості аналітичного обліку. Доопрацьовано звіт FR «Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами» (RC48_008.RPF). Реалізовано авторозширення строки назви підприємства і збереження аналітики на формі звіту.
 23. СОІД №1531110. Меморіальні ордери. Доопрацьовані звіти:
  - FR «Меморіальний ордер № 9-авт» (R570_015.RPF);
  - FR «Меморіальний ордер № 10-авт» (R570_016.RPF);
  - FR «Меморіальний ордер № 13-авт» (R570_019.RPF). Проводки по одному документу з однаковою аналітикою групуються в одну строку. У діалоговому вікні звіту доданий параметр «Виводити коментар проводки».
 24. СОІД №1496100. Звіти. Допрацьований зовнішній вигляд звітів FR «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами 2015» (R008_007.RPF), FR «Акт інвентаризації кредиторської заборгованості на дату 2015» (R008_008.RPF), FR «Акт інвентаризації дебіторської заборгованості на дату 2015» (R008_009.RPF), FR «Довідка до акта інвент. розрах. з деб. і кред. на дату 2015» (R008_010.RPF), FR «Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків 2015» (R008_011.RPF) і FR «Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості» (R008_015.RPF).
 25. СОІД №1513986. Звіти. Звіти FR «Аналітична довідка по рахунку» (R009_001.RPF) та FR «Аналітична довідка за рахунком (груп. реквізів)» (R009_006.RPF) об’єднані у файл R009_001.RPF; FR «Шаблон для журнала-ордера або відомості» (R912_002.RPF) та FR «Шаблон для журнала-ордера оба відомості (груп. реквізити)» (R912_006.RPF) у файл R912_002.RPF.
 26. СОІД №1524882, 1526430, 1526496, 1533486, 1532832, 1532886, 1532850, 1526520, 1526520, 1526538, 1538004, 1533186, 1537338, 1542288, 1537542, 1537548, 1537596, 1537596, 1537980, 1539948, 1539936, 1537986, 1537968, 1539954. Звіти. Оптимізовано звіти:
  - FR «Картка аналітичного обліку готівкових операцій. Наказ №604» (RC30_007.RPF);
  - FR «Головна книга за місяць» (R005_001.RPF);
  - FR «Оборотно-сальдовий баланс» (R008_001.RPF);
  - FR «Головна книга за місяць (з кор. рахунками)» (R005_005.RPF);
  - FR «Оборотно-сальдовий баланс (зменшений)» (R008_006.RPF);
  - FR «Головна книга за рік» (R004_001.RPF);
  - FR «Головна книга за рік (табул)» (R004_003.RPF);
  - FR «Головна книга за наказом №356 від 29/12/2000» (R004_005.RPF);
  - FR «Оборотна відомість (по рахунках)» (R006_003.RPF);
  - FR «Оборотна відомість (по датах)» (R007_003.RPF);
  - FR «Журнал-ордер по рахунку» (R816_002.RPF);
  - FR «Журнал-ордер СО» (R006_008.RPF);
  - FR «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами 2015» (R008_007.RPF);
  - FR «Журнал-ордер №1» (R816_028.RPF);
  - FR «Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості» (R008_015.RPF);
  - FR «Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків 2015» (R008_011.RPF);
  - FR «Довідка до акта інвент. розрах. з деб. і кред. на дату 2015» (R008_010.RPF);
  - FR «Відомість операцій по рахунку (аналітика рахунка і кор. рахунка)» (R019_006.RPF);
  - FR «Відомість операцій по рахунку» (R019_003.RPF);
  - FR «Оборотно-сальдова відомість (аналітична)» (R010_001.RPF);
  - FR «Відомість аналітичного обліку (тип ОСБ)» (R008_012.RPF);
  - FR «Відомість операцій ДПС-ПРО» (R019_005.RPF);
  - FR «Відомість 3.2 аналіт. обліку розрах. з різн. дебіторами (до рах. 37)» (R912_005.RPF);
  - FR «Відомість 3.5 аналіт. обліку розрах. за іншими операціями (до рах. 68)» (R912_004.RPF).
 27. СОІД №1548708. Звіти. У звіт FR «Головна книга за місяць (з кор. рахунками)» додано фільтр по типу рахунків.
 28. СОІД №1549134.Звіти. Прискорено формування звіту FR «Оборотна відомість валютна (за рахунками)» (R713_001.RPF).
 29. СОІД №1548576, 1548606, 1548600. Звіти. Додані звіти:
  - FR «Відомість 3.1 аналіт. обліку розрах. з покупцями та замовниками (до рах. 36)» (R912_007.RPF);
  - FR «Відомість 3.3 аналіт. обліку розрах. з постачальниками та підрядниками (до рах. 63)» (R912_010.RPF);
  - FR «Відомість 3.4 аналіт. обліку векселів» (R912_008.RPF).

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1530456. Кошторис і план асигнувань. Оновлено звіт 516 FR Дані про стан фінансування (R516_003).
 2. СОІД №1534158. Кошторис і план асигнувань. Додано звіт R506_019 FR Зведення показників спеціального фонду кошторису для довідок, що формується за сумами довідок змін.
 3. СОІД №1184790. Кошторис і план асигнувань. Додано звіт R517_008.RPF FR Реєстр змін зведених планів асигнувань ЗФ місц. бюджету (Додаток 15).
 4. СОІД №1493424. Фінансові таблиці. Додано підсумки в реєстр аналітики рядка, для виведення загальних сум за чисельними чарунками.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД №1490838. Документи руху ОЗ. Внутрішнє переміщення. У вихідні реквізити виду реєстру специфікації документа руху додані поля рахунок обліку, рахунок зносу, рахунок витрат, в них будуть відображатися дані на поточний стан з реєстру картотеки.
 2. СОІД №1469760. Картотека ОЗ. Реалізовано звіт 56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ A4» (R056_012.RPF) за допомогою якого можна роздрукувати штрих-коди для карток ОЗ на одному аркуші формату А4.
 3. СОІД №1470024. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіт 48 «FR Інвентарні картки – стікери» (R048_001.RPF) в ньому буде аналізуватися тип карток, для випадків, якщо тип картки МНМА і поле номенклатурний номер не пусте, замість даних поля інвентарний номер будуть виводитися дані поля номенклатурний номер.
 4. СОІД №1470264. Відомість переоцінки ОЗ. Доопрацьовано звіт 676 «FR Відомість переоцінки ОС» (R676_001.RPF) в ньому збільшена розрядність поля коефіцієнт до шести знаків після коми.
 5. СОІД №1472370. Документи руху ОЗ. Доопрацьовані звіти:
  - 663 «FR Акт списання вилучений документів з бібліотечного фонду (Нак.№818 13.09.2016)» (R663_026.RPF);
  - 663 «FR Акт списання групи ОЗ (Нак.№818 13.09.2016)» (R663_024.RPF);
  - 663 «FR Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак.№818 13.09.2016)» (R663_023.RPF);
  - 663 «FR Акт списання транспортних засобів (Нак.№818 13.09.2016)» (R663_025.RPF) автоматично буде заповнюватися таблична частина звітів «Цінності, отриманні від ліквідації об’єкта..» даними специфікації сформованого ПСО з документа Списання.
 6. СОІД №1477674. Документи руху ОЗ. Доопрацьована функція OS_ATR_ADD, дані в картку будуть записуватися до збереження документа.
 7. СОІД №1485492. Картотека ОЗ. Поле КОФ в картці ОЗ більше не є обов'язковим для заповнення.
 8. СОІД №1489824. Документи руху ОЗ. У документі Зміна вартості МВО буде відображатися на дату документа (з історії картки).
 9. СОІД №1498836. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіт 658 «FR Форма ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремонтованих» (R658_002.RPF), в ньому буде заповнюватися поле "Зміни в характеристиці об’єкта..." даними з поля Примітка документів приймання-здачі.
 10. СОІД №1510920. Картотека ОЗ. Доопрацьовані звіти:
  -56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ» (R056_007.RPF);
  -56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ A4» (R056_012.RPF)
  в діалогове вікно формування додана радіокнопка: інвентарний / Rcd, щоб штрих-код генерувався в залежності від обраного значення.
 11. СОІД №1491522. Картотека ОЗ. Доопрацьовані звіти 56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ» (R056_007.RPF), 56 «FR Штрих-коди для карток ОЗ A4» (R056_012.RPF) у вікно формування звіту додано чекбокс "Формувати згідно кількості в картці. Якщо відмітка активна буде формуватися кількість" стікерів "= кількості зазначеному в картці.
 12. СОІД №1459284. Картка ОЗ. Додана функція «OS_SUM_CLRD (Змінна_Програми) - Обнулити реквізит картки ОЗ» - обнуляє вказане в якості параметра поле програми.
 13. СОІД №1483410. Документи руху ОЗ. Введення в експлуатацію / Реалізована можливість функцією OS_SUM_CLRD обнуляти вхідний знос, який проставляється в разі активної позначки на налаштуванні "Для карток з типом МНМА нараховувати 50% у вхідній знос при введенні в експлуатацію".
 14. СОІД №1515606. У вихідні поля програми проводки додано поле B_SUM_LІKV - Ліквідаційна вартість.
 15. СОІД №1458936. Документи руху ОЗ. Часткове переміщення. Карточці-приймачу по замовчуванню буде присвоюватися значення поля "Номер карточки" карточки-джерела, у випадку якщо в карточці-джерелі стоїть ознака "Елемент групової картки".
 16. СОІД №1447962. Документи руху ОЗ. Сервіс / Налаштування / реалізовано налаштування відображення типів документів руху, якщо позначка активна, він буде прихований зі списку документів руху.
 17. СОІД №1516530. Картотека ОЗ. Картка ОЗ / закладка Додатково / додано поле «Штрих-код»
 18. СОІД №1179486. Документи руху ОЗ. Внутрішнє переміщення / Додана можливість зміни окремих кодів аналітики, без явного вказання рахунків в заголовку документа.
 19. СОІД №1523370. Картотека ОС. Картка ОЗ / закладка Бух.амортізація / на закладці буде відображатися інформація про нарахований знос документом Списання.
 20. СОІД №1492566. Відомість інвентаризації ОЗ / У діалогове вікно створення відомості додано поле «Рахунки», в якому реалізована можливість вибору рахунків за позначками, згідно яких будуть відібрані картки в сформовану відомість інвентаризації.
 21. СОІД №1410672, 1529460, 1529454. Доопрацьовані звіти з використанням функції OS_RSTD_CRTN ():
  - 64 «FR ОЗ-9 Інвентарний список ОЗ» (R064_002.RPF);
  - 64 «FR Інвентарний список основних засобів» (R064_005.RPF);
  - 1138 «FR Відомість наявності ОЗ по рахункам подат. Обліку» (RB38_002.RPF);
  - 1138 «FR Відомість наявності ОЗ по рахункам бух. Обліку» (RB38_004.RPF);
  - 573 «FR Інвентаризаційний опис ОЗ по МВО та місцезнаходженню (вибір комісії)» (R573_006.RPF);
  - 573 «FR Інвентаризаційний опис ОЗ податковий (3 форми) (вибір комісії)» (R573_007.RPF).
 22. СОІД №1519908. Документи руху. Зміна вартості / У вікно вибору документа-підстави Акт виконаних робіт доданий чекбокс «без урахування ПДВ», при активній позначці первісна вартість ОЗ буде збільшуватися на суму без урахування ПДВ.
 23. СОІД №1450020. Налаштування. Довідники / Методи амортизації / Додана колонка «Не відображати» з можливістю проставляти відмітки, згідно яких зі списку методів амортизації позиції будуть приховані:
  - якщо є позначка метод не буде доступний, при виборі його в картці ОЗ (на закладці знос);
  - якщо позначка відсутня - буде відображатися.
 24. СОІД №1335768. Картотека ОЗ. Картка ОЗ / на закладці Архів амортизації реалізована можливість ручного створення запису, редагування і видалення.
 25. СОІД №1525662. Доопрацьовано звіт 868 «FR Інвентаризаційний опис необоротних активів 2015» (R868_021.RPF), в поле (номер на назва) буде виводитися перелік рахунків, які були вказані у вікні формування відомості інвентаризації в фільтрі "Рахунки".
 26. СОІД №1528242. Реалізована можливість заповнювати поле "Штрих-код" в картці ОЗ калькуляцією в документах Надходження і Переміщення зі складу в режимі Заголовку документа (по Ctrl + F3). У список Елементів програми додано поле «OSCL1_BARCODE штрих-код».
 27. СОІД №1545900. Картотека ОЗ/ У звіт 101 «FR Інвентарна картка ОЗ (Нак.№818 13.09.2016)» (R101_008.RPF), 101 «FR Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень (Нак.№818 13.09.2016)» (R101_009.RPF) додано додаткову перевірку при формуванні звітів з позначкою «Безплатне отримання ОЗ» якщо сума в полі «Знос**» дорівнює сумі поля «Первісна вартість», поле «Вартість, яка амортизується» буде дорівнювати нулю.
 28. СОІД №1510944. Картотека ОЗ/ Карточка ОЗ/ Для карток з типом МНМА, з ознакою «Бібліотечн. фонд» для поля «Вартість за одиницю», скасовано контроль заповнення даного поля при зберіганні.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1491498. Модуль Налаштування/ Фонди. Для видів оплат с методом розрахунку «Єдиний соціальний внесок» в розділі «Властивості» реалізовано параметр «База нарахування не збільшується до мінімальної зарплати». Після включення параметра з’являється можливість вказати вид оплат фонду, на який буде виконуватись донарахування, якщо він не вказаний, то донарахування виконується на перший діючий в розрахунковому періоді фонд єдиного соціального внеску.
  Ці параметри потрібно включати для фондів, при розрахунку яких потрібно розрахувати фонд ЄСВ без збільшення бази нарахувань до мінімальної зарплати, наприклад «Додаткова чорнобильська відпустка», так як Чорнобильський фонд не відшкодовує донарахування до мінімальної заробітної плати.
 2. СОІД №1532316. Реалізоване внесення даних в модуль Універсальний документ для користувачів з обмеженим доступом до підрозділів.
 3. СОІД №1531908. У формі внесення запису МР 31 «Матеріальна допомога» збільшено розмірність поля «Процент». У попередніх версіях було обмеження 655.
 4. СОІД №1519686. Реалізовано вірне відображення зміни відсотка надбавки за вислугу років в розрахунковому листі у разі обліку стажу на поточному підприємстві з коефіцієнтом, наприклад, 3.
 5. СОІД №1520646. Реалізовано перерахунок надбавок МР 36 «Постійна надбавка» внесених в модулі Універсальний документ в минулих облікових періодах у разі зміни фактичного відпрацьованого часу за ці періоди.
 6. СОІД №1456392. У формі налаштування відпусток МР 004 «Відпустка», 054 «Додаткова відпустка на дітей», 055 «Учбова відпустка» на закладці «Властивості» додано параметр «Враховувати місяць вступу, якщо працівника прийнято у 1-й робочій день». Якщо цей параметр включено, і дата прийому працівника не 1-й календарний день місяця, але перший робочій по графіку, то місяць вступу включається при розрахунку середнього заробітку для відпустки.
 7. СОІД №1521102. Згідно листа МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 19.07.2019 р. N 13495/0/2-19/5 «Про індексацію заробітної плати» виконано доопрацювання розрахунку індексації заробітної плати у місяці підвищення окладу не з 1-го числа в пропорції до відпрацьованого часу до дати підвищення окладу. Якщо в ОР працівника в розділі «Призначення та переміщення» створено наказ на підвищення окладу, то розрахунок індексації і можливої фіксованої величини за місяць підвищення буде проведено в пропорції до відпрацьованого часу до дати підвищення окладу. Якщо в наказі встановлена дата підвищення окладу по посаді, то в цьому полі також потрібно змінити дату підвищення окладу.
 8. СОІД №1549962. В звіт R520_008 (Відпускна записка суддів) додано МР 276(Додаткова відпустка суддям).
 9. СОІД №1466406. Реалізовано звіт Інформація по фактичним видаткам держслужби по групам посад (R475_006.RPF).
 10. СОІД №1480074. В звіт 1703 FR «Свод по ШПЗ и категориям персонала» (RH03_002.RPF) додано параметр «Групи фондів», за допомогою якого налаштовуються колонки звіту.
 11. СОІД №1487514. Звіт 166 FR «Розрахунково - платіжна відомість» (R166_008.RPF) приведено у відповідність з "Постановою Правління Національного банку України від 29.12.17 р. №148". Викликається зі списку Платіжних відомостей.
 12. СОІД №1489758 и №1512582. Звіт 639 FR «Меморіальний ордер №5 (N 755 від 08/09/2017)» (R639_009.RPF) оновлено, прискорено формування, додано можливість групувати проводки, налаштовувати колонки на зворотній стороні, добавлено фільтри по ДФ, ЕКВ та КПК, додано можливість розбивати звіт за підрозділами, а також друкувати окремі звіти за підрозділами. Викликається з розділу Результат розрахунку/ Звіти.
 13. СОІД №1498812. Реалізовано звіт 750 FR «Звіт про здійснені відрахування та виплати» (R750_006.RPF) за формою «Додаток 9 до Інструкції з організації примусового виконання рішень (пункт 8 розділу Х)». Викликається з модулю Результати розрахунку/ Звіти.
 14. СОІД №1498812. У форму запису аліментів розділу "Постійні утримання" Особового рахунку, додано реквізит "Максимальне обмеження". Для автоматичного обмеження утримання 10-ма прожитковими мінімумами, параметр має бути відміченим, а поле "дата народження дитини" - заповненим. Також для коректної роботи має бути заповнена таблиця прожиткових мінімумів.
 15. СОІД №1511406. У звіт 334 FR «Довідка про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця»(R334_008.RPF) внесені зміни, тепер у колонки «Надбавка за інтенсивність праці», «Надбавка за виконання особливо важливої роботи», «Надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю», «Виплати за додаткове навантаження» обираються фактично нараховані за розрахунковим періодом суми надбавок. За період, коли працівник знаходився у відпустці, відрядженні чи на лікарняному, вказуються суми надбавки що увійшли до розрахунку оплати за середнім заробітком. Відтепер при закритті періоду та розрахунку, дані про входження надбавок до розрахунку середнього будуть зберігатись. У звіті вони будуть враховані, тільки за періоди, що було закрито після встановлення повного пакету оновлення версії 7.12.003.999.
 16. СОІД №1513956. Доопрацьовано звіт 504 FR «Виплати за період» (R504_007.RPF), додано фільтр з мультівибором працівників та можливість виводити додаткові колонки з відпрацьованими днями та годинами. Викликається з розділу Результати розрахунку/ Звіти.
 17. СОІД №1519482. У звітах 1655 FR «Особовий рахунок з розрахунковими листами» (RG55_001.RPF), 1655 FR «Особовий рахунок з розрахунковими листами (розсилка по E-Maіl )» (RG55_002.RPF) додано підтримку двомовності. Мова параметрів та звіту обирається автоматично за мовою інтерфейсу. Викликається з розділу Результати розрахунку/ Звіти або зі списку особових рахунків.
 18. СОІД №1524408. Покращено сортування у групі звітів 253 «Табель обліку робочого часу», замінено компоненту TfrxDBFTable на TfrxtmpDBTable. Звіти №253_001.RPF, 253_002.RPF, 253_003.RPF, 253_005.RPF, 253_006.RPF, 253_007.RPF, 253_008.RPF, 253_009.RPF, 253_010.RPF, 253_011.RPF, 253_012.RPF, 253_013.RPF. Викликаються з модулю Результати розрахунку/ Звіти.
 19. СОІД №1541184. В звіт 1745 FR «Розрахункова відомість по видам оплат з ДФ/ЕКВ» (RH45_004.RPF) додані співробітники з утриманнями без нарахувань.
 20. СОІД №1547592. Реалізовано доступ по Структурних одиницях у звіті «FR Відомість утримання аліментів» (R750_001.RPF). Додано підтримку двомовності.
 21. СОІД №1536432. Модуль Документи /Тарифікація Навчальних закладів 2. В меню Виду / Вид реєстру / Структура/ Вихідні реквізити - Допрацьовані поля: Час створення документу, Час зміни та час Закриття документу тарифікації.
 22. СОІД №1535700. Параметри/ Налаштування/ Довідник/ Підвищення тарифу, в поле «Посади, для яких доступне підвищення» – відображаються лише ті посади, які обрані для даного підвищення (відмічені в меню вибору посад відміткою). Якщо жодна з посад не обрана, тоді в списку посад, для яких доступне підвищення - пусто.
 23. СОІД №1532496. Модуль Картотека / Особові рахунки працівників, у звітах 203 FR «Справка по перерасчету подоходного налога» (R203_001.RPF), 203 FR «Справка по перерасчету НДФЛ с военным сбором» (R203_003.RPF) доданий параметр По обліковому / По розрахунковому періоду.
 24. СОІД №1533174. В списках на перерахування для МР 60,61,35 створено новий системний реєстр №2 в якому передбачено поля код ДФ, назва ДФ, код ЕКВ, назва ЕКВ. Даний реєстр інформаційний, редагування сум по ДФ/ ЕКВ не передбачено.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1486416. Реалізоване доопрацювання по правам доступу до полів особової картки/особового рахунку, що встановлені шаблоном доступу. Налаштування виконується в розділі Облік кадрів/ Параметри/ Керування доступом/ Шаблони. Якщо в шаблоні доступу в Розділі «Загальні відомості» для реквізиту «Прізвище Ім'я По батькові» відключена можливість перегляду, то в особовій картці/особовому рахунку працівника не будуть доступні на перегляд дані полів Загальних відомостей на сторінці 2 (або сторінці 3) Прізвище, Ім'я, По-батькові для користувача із встановленим шаблоном доступу.
  Якщо в шаблоні доступу в Розділі «Загальні відомості» для реквізиту «Дата народження» відключена можливість перегляду, то в особовій картці/особовому рахунку працівника не буде доступно на перегляд поле «Вік» для користувача із встановленим шаблоном доступу.
  Також контролюється шаблон доступу по полям Прізвище, Ім'я, По-батькові в розділі особової картки/особового рахунку «Призначення і переміщення» на сторінці 2 - «Зміна Прізвища І.П.». Враховується даний доступ і в видах реєстрів:
  Картотека особових рахунків реєстр №46 «Реєстр особових рахунків - Історія змін ПІБ»,
  Картотека особових карток реєстр №32 «Реєстр особових карток - Історія змін ПІБ»,
  Для поля «Вік» у виді реєстру, де воно буде додано також обробляється шаблон доступу по реквізиту «Дата народження» - якщо недоступно на перегляд дата народження, то значення поля Вік також не буде доступно в видах реєстру.
 2. СОІД №1488726. В розділі Штатний розпис додані в XML реєстри набор полів користувача штатної позиції, вакансії в штатному розписі.
 3. СОІД №1491192. В розділі особової картки/особового рахунку Підвищення кваліфікації доопрацьований розділ «Щорічна оцінка».
  1) Додані нові поля для заповнення (при створенні нового запису): Дата визначення завдань, Дата зміни завдання, Дата оцінювання, Обґрунтування, Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності.
  2) зазначені поля додані в реєстр розділу особової картки/особового рахунку «Щорічна оцінка».
  3) Також додані поля в структуру виду реєстру карток відповідного модуля:
   №28 «Реєстр особових карток – Щорічна оцінка», №42 «Реєстр особових рахунків - Щорічна оцінка».
 4. СОІД №1494792. Відповідно до Додатка 2 Постанови «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 №921 реалізовано новий звіт FR «Повідомлення про зміну облікових даних» RІ17_013.RPF. Звіт формується в підсистемі Облік кадрів/ Картотека/ Особові картки працівників меню Звіт/ Формування звіту (Alt+F9) або Реєстр/Друк документа (Ctrl+F9). Звіт додано в групу 1817 Військовий облік. Звіт формується по виділеній картці працівника. При формуванні звіту користувач має заповнити відповідні поля в діалоговому вікні. Звіт заповнюється даними із особової картки працівника розділів Загальні відомості, Військовий облік та даними введеними користувачем в діалоговому вікні.
 5. СОІД №1494798. Відповідно до Додатка 3 Постанови «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 №921 реалізовано новий звіт FR «Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць» RІ17_014.RPF. Звіт формується в підсистемі Облік кадрів/ Картотека/ Особові картки працівників меню Звіт/ Формування звіту (Alt+F9) або Реєстр/Друк документа (Ctrl+F9). Звіт додано в групу 1817 Військовий облік. При формуванні звіту відкривається діалогове вікно для введення параметрів:
 6. 1) Дата – буде автоматично заповнено поточна дата, користувач може змінити дату.
  2) Військкомат – буде автоматично заповнено даними із відміченої картки працівника (Особова картка/Військовий облік/Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання)
  3) Рік народження - буде автоматично заповнено даними працівника 
  4) Підпис – можливість вибору із довідника підписів (Облік кадрів/ Параметри /Налаштування/ Довідники/ Інше/ Підписи). 
  Також у діалоговому вікні користувач може вказати інші параметри, за якими відбирати працівників із списку – рік народження та військкомат.
  При формуванні звіту із заданими параметрами у звіт ввійдуть всі працівники, у яких зазначений рік народження та Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.
 7. СОІД №1495482. Відповідно до Додатка 4 Постанови «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 №921 реалізовано новий звіт «FR «Розписка про прийом на зберігання військово-облікового документа» RІ17_012.RPF. Звіт формується в підсистемі Облік кадрів/ Картотека/ Особові картки працівників меню Звіт/Формування звіту (Alt+F9) або Реєстр/Друк документа (Ctrl+F9). Звіт додано в групу 1817 Військовий облік. Звіт формується по виділеній картці працівника.
  При формуванні звіту користувач має заповнити відповідні поля в діалоговому вікні.
  Звіт заповнюється даними із особової картки працівника розділів Загальні відомості, Військовий облік та даними введеними користувачем в діалоговому вікні.
 8. СОІД №1508694. В довідник Вид освіти додано нове значення - вид 12 Післядипломна освіта.
 9. СОІД №1404264. Реалізована можливість створення табличного наказу із типовою операцією 092 Підвищення кваліфікації.
 10. СОІД №1507488. В модулі Штатний розпис успадковуються дані Кваліфікаційна категорія штатної позиції при створенні штатної позиції на базі існуючої та (або) створення штатної позиції на базі ліквідованої засобами створення та проведення документу «Зміна діючого штатного розпису» з відповідними операціями.
 11. СОІД №1523028. Для мультифірмової бази, якщо в налаштуванні штатного розпису вказаний параметр «Формувати штатний розпис окремо для кожної структурної одиниці», то при спробі сформувати штатний розпис в режимі «Всі підприємства», відпрацює контроль та заборона на виконання такої операції. Програма виведе користувачу повідомлення «Створення штатного розпису в режимі «Всі підприємства» неприпустиме. Оберіть структурну одиницю».
 12. СОІД №1517286. Реалізовано маскування реквізитів в хінтах відповідно налаштуванню секретності. В модулі штатний розпис в операціях документу «Зміна діючого штатного розпису» Ліквідація штатної позиції, Зміна штатної позиції при виборі штатної позиції з категорією секретності відпрацьовують права доступу по реквізитам.
 13. СОІД №1529286. В модулі Штатний розпис доопрацьовані функції пошуку штатної позиції: після виконання пошуку штатної позиції, при включені режиму Навігатор підрозділів, відбуваються позиціонування на тому підрозділі, в якому знаходиться штатна позиція.
 14. СОІД №1491000. Реалізовано для ТО 001 Прийом, ТО Призначення й переміщення – при виборі вакансії з штатного розпису, в операції наказу автоматично проставляється кількість ставок, що дорівнює кількості ставок по вакансії, якщо значення в штатному 1 або менше 1. Та завжди проставляється кількість ставок 1, якщо кількість ставок по вакансії в штатному більше 1. При умові якщо в налаштуванні ТО не вказано в поле «Кількість ставок» значення за замовчуванням.
 15. СОІД №1518228. Реалізоване налаштування доступу до довідника «Напрями діяльності». Налаштування виконується в модулі Облік кадрів/ Параметри/ Керування доступом/ Документи – Довідник Напрями діяльності.
 16. СОІД №1524300. Виконане доопрацювання в модулі Штатний розпис: успадковуються поля користувача штатної позиції при проведенні змін діючого штатного операцією «Створення підрозділу на підставі ліквідованого», якщо в такому підрозділі була штатна позиція.
 17. СОІД №1536270. В розділі особової картки/особового рахунку «Підвищення кваліфікації» - тепер обробляється перетин та збіг дат. Допускається наявність записів з однаковими датами початку та закінчення підвищення кваліфікації.
 18. СОІД №1507362. В наказах на прийом (ТО 001 Прийом), переведення (ТО 002 Призначення та переміщення), де відбувається звернення до Штатного розпису – в полях Посада або при натисканні кнопки Вибір вакансії, реалізовані XML–реєстри в списку штатних позицій, вакансій у вікні Вибір штатної позиції. Для пошуку запису необхідно зафіксувати курсор в потрібному полі списку та ввести значення для пошуку, наприклад, в полі Посада – ввести найменування посади.
 19. СОІД №1483512. Доопрацьований вид реєстру №36 Реєстр особових карток – Відрядження – в структуру додані поля:
  • Організація – дані з наказу;
  • Вид оплати. Код – дані з наказу;
  • Вид оплати. Найменування – дані з наказу;
  • Наявність відклику – Так або Ні програма вказує в залежності від наявності або відсутності відклику з відрядження;
  • Кількість календарних днів з врахуванням відклику;
  • Графік норма. Код – з особової картки працівника (розділ Загальні відомості)
 20. СОІД №1521192. В особовій картці/особовому рахунку в розділі «Відрядження» додані поля «№ документу відміни наказу», «Дата документу відміни наказу». В дані поля записуються реквізити наказу про відміну наказу на відрядження відповідно (ТО 028 Відміна наказу, ТО 027 Відміна операції).
 21. СОІД №1496106. Після проведення наказу на відміну операції на відрядження (ТО 027 Відміна операції), тепер в особовій картці/особовому рахунку в розділі «Відрядження» відповідний запис по відрядженню буде відображений зеленим кольором.
 22. СОІД №1482246. В наказі з типовою операцією 006 Надання щорічної відпустки, в розділі операції «Надання відпустки» передбачений чек-бокс для кожного запису відпустки. Такий функціонал дозволяє комбінацією клавіш ALT+ відмітити всі записи, комбінацією клавіш ALT- зняти відмітку з усіх записів. Також добавили в меню команду Правка з опціями Відмітити, Відмітити все, Зняти відмітки. Для відмічених записів доступна команда Видалити.
 23. СОІД №1507764. В особовій картці/особовому рахунку виключили контроль при створенні запису в розділі Додаткові посвідчення на вид документу та дату видачі. Наразі можна створити декілька записів із однаковим видом документу та датою видачі.
 24. СОІД №1538652. Доопрацьований звіт для друку наказу RG05_002 FR Типова форма №П-3 «Наказ про надання відпустки (2008) (періоди)» - у випадку, коли для відпустки відсутній період роботи, за який вона надається (відпустка без збереження), в формі не друкується строчка «За період роботи».
 25. СОІД №1537902. В структуру реєстру Штатний розпис - Штатні позиції додано поле «Порядковий номер посади». Значення даного поля відповідає порядковому номеру із довідника посад.
 26. СОІД №1442724. Виконане доопрацювання в розділі Штатний розпис по звіту 89 «FR ДПС: Штатний розпис (кадри)» R089_016.RPF – наразі звіт можна сформувати, групуючи за джерелами фінансування. При формуванні звіту в діалоговому вікні вибору параметрів додано новий параметр «Групувати за джерелами фінансування». Далі, якщо користувач відмітив даний параметр, активується параметр вказати варіант групування – по всім або обраним та відміченим із списку джерелам фінансування.
 27. СОІД №1498542. Доповнений системний довідник «Причина зняття з обліку» записом «Вибуття за межі України на ПМЖ». Дані заповнюються в особовій картці/особовому рахунку працівника в розділі Військовий облік.
 28. СОІД №1473150. В розділі особової картки/особового рахунку «Володіння мовами» додані нові поля для введення додаткових даних: Дата документу, Номер документу, Строк дії документу. Також нові поля додано в реєстри карток у відповідному модулі:
  №19 «Реєстр особових карток - Володіння мовами»,
  №33 «Реєстр особових рахунків - Володіння мовами».
 29. СОІД №1464216. Реалізовані додаткові умови при заповненні/редагуванні розділів особової картки/особового рахунку. Якщо в налаштуванні розділів особової картки/особового рахунку є рекомендовані/обов`язкові поля в розділі Освіта, то при створенні/редагуванні особової картки/особового рахунку програма вважає розділ Освіта РЕКОМЕНДОВАНИМ до заповнення.
  Після заповнення/редагування особової картки/особового рахунку програма повідомляє, що розділ Освіта є рекомендованим та пропонує заповнити його. Якщо користувач натискає ВІДМІНА, то програма зберігає дані та випускає користувача із особової картки/особового рахунку. Якщо користувач погоджується заповнити розділ Освіта, то програма переводить курсор в цей розділ й одразу відпрацьовує контроль рекомендованих/ обов`язкових полів для заповнення. Якщо обов`язкові поля не будуть заповнені, програма не збереже дані без заповнення цих полів. Вийти із особової картки/особового рахунку без збереження можна натиснувши кнопку ВІДМІНА,
 30. СОІД №1473618. Виконане доопрацювання в розділі Табель обліку робочого часу по заповненню звіту 253 FR «Форма №П-5. Табель обліку використання робочого часу» R253_009.RPF. Тепер по видам оплати з МР 43 «Оплачувана післяпологова відпустка» виконується табелювання вихідних, святкових днів умовним позначення, вказаний для даного виду оплати. Раніше такі дні табелювалися умовим позначенням «Неоплачуваний день відпустки».
 31. СОІД №1519374. Оскільки довідник Напрями діяльності є датованим, то коригування потрібно проводити в розділі особової картки/особового рахунку Призначення та переміщення, в такому випадку довідник відкривається актуальним на дату введення в дію наказу. Закрита можливість редагування даних в розділі особової картки/ особового рахунку Загальні відомості в полі Напрям діяльності.
 32. СОІД №1485924. Реалізована обробка полів користувача в групових операціях наказів. Якщо для типової операції підключені поля користувача, то при створенні групової операції дані поля користувача відображені на окремій закладці.
 33. СОІД №1514676. В реєстр особових карток №22 «Трудова діяльність» були додані поля «Вид стажу» та «Коефіцієнт».
 34. СОІД №1518066. По звітам модуля Штатний розпис групи 89:
  • R089_046 FR «Довідка по штатному розпису(ЖКГ)»
  • R089_017 FR «ДПС: Відомість вакансій (кадри)»
  • R089_015 FR «ДПС: Список вакантних посад»
  • R089_002 FR «ДПС: Штатний розпис»
  • R089_060 FR «ЖКГ: План ФОП (надбавки + роботи)»
  • R089_056 FR «ЖКГ: План ФОП по підрозділам»
  • R089_057 FR «ЖКГ: План ФОП по посадам»
  • R089_059 FR «ЖКГ: Штатний розпис(наказ)»
  • R089_033 FR «Працівники на тимчасових штатних посадах»
  • R089_013 FR «Штатний розпис (надбавки по видах)»
  • R089_035 FR «Штатний розпис(вибір надбавок)»
  • FR «Штатний розпис(на дату)»
 35. було враховано обмеження прав доступу до підрозділів користувача, який формує даний звіт.
 36. СОІД №1518648. Виконане доопрацювання в звіті модуля Штатний розпис 89 FR «ДПС: Список вакантних посад» R089_015.RPF для штатного розпису з однаковими посадами, що згруповані в одну штатну позицію - з відміченим параметром «не відображати вакансії по декретних відпустках» розраховується кількість вакансій по штатній позиції в тому числі якщо одна з цих вакансій по декретній відпустці.
 37. СОИД №1522734. По звітам модуля Штатний розпис групи 1809:
  • RI09_002.RPF «FR Довідка про кількісний склад працівників»,
  • RI09_005.RPF «FR Довідка про кількісний склад працівників»,
  • RI09_005.RPF «FR Кількісний склад по підрозділам»,
  • RI09_004.RPF «FR Науково-педагогічні кадри»,
  • RI09_008.RPF «FR Реєстр працівників, які виконують обов`язки»,
  • RIi09_007.RPF «FR Список працівників, за якими не пройшов наказ введення в дію ШР»,
  • RI09_009.RPF «FR Якісний склад працівників (КМДА)»,
  • RI09_010.RPF «FR Якісний склад працівників (КМДА) квартальний»
 38. було враховано обмеження прав доступу до підрозділів користувача, який формує даний звіт.
 39. СОІД №1532460. Звіт Rі12_021.RPF «FR Форма КСДС (квартальна)» налаштовано для мультифірмових баз, в яких штатний розпис формується для кожної структурної одиниці окремо.
 40. На підставі питання СОІД №234976 було відмінено доопрацювання, реалізоване згідно СОІД №227788. При формуванні універсального документа на підставі наказу про звільнення з перевитратою відпустки, розраховується від’ємна сума компенсації відпустки.
 41. СОІД №1533210. Доопрацьований контроль відкликання наказу, який був підтверджений відділом заробітної плати в особовому рахунку працівника. При спробі відкликати чи відмінити такий наказ з’являється повідомлення про помилку.
 42. СОІД №1537464. По звітам модуля Штатний розпис групи 140:
  • R140_009.RPF «FR ЖКГ: Перелік змін в штатному розписі на дату»;
  • R140_001.RPF «FR Перелік змін в штатному розписі»,
  • R140_004.RPF «FR Перелік змін в штатному розписі ( наказ )»,
  • R140_002.RPF «FR Перелік змін в штатному розписі (форма наказу)»,
  • R140_010.RPF «FR Перелік змін до штатного розпису(на дату)(Водоканал)»,
  • R140_007.RPF «FR Перелік змін у штатному розписі на дату (Ощадбанк)»,
  • R140_005.RPF «FR Перелік змін у штатному розписі(ШВВ)»
 43. було враховано обмеження прав доступу до підрозділів користувача, який формує даний звіт.
 44. СОІД №1545030. Доопрацьовані звіти групи 1807, які формуються з реєстру Особових карток. В звітах використовуються дані таблиці SPRPDR1, за рахунок чого усунуто дублювання записів працівників крім внутрішніх сумісників.

 

Управління студентами

Доопрацювання

 1. СОІД №1451526. В Елементи програми доданий розділ Поля операції "Призначення стипендії" (ТО 068 Призначення стипендії).
 2. СОІД №1451532. В Елементи програми доданий розділ Поля операції "Зарахування" (ТО 053 Зарахування).
 3. СОІД №1451544. В Елементи програми доданий розділ Поля операції "Відрахування" (ТО 054 Відрахування).
 4. СОІД №1451592. В Елементи програми доданий розділ Поля операції "Надання академічної відпустки" (ТО 055 Надання академічної відпустки).
 5. СОІД №1513128. Додано довідник "Причини академічної відпустки" в Управління студентами/ Параметри/ Налаштування/ Довідники. Додано реквізит "Причини академічної відпустки" в Типову операцію 055 "Надання академічної відпустки".

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1505490. Експорт податкових накладних в систему M.e.doc. При передачі документів з типом ПНЕ11 і РКЕ11 поле ЄДПРОУ не заповнюється, якщо контрагент з типом "Неплатник ПДВ".
 2. СОІД №1505388. Створення податкових накладних з виписок банку. Якщо у виписках банку встановлений документ-підстава акт виконаних робіт, то при формуванні податкових накладних в поле підставу заповнюється підставою акту (рахунок або договір), з урахуванням першої події.
 3. СОІД №1486272. Експорт розрахунків коригування в систему M.e.doc. При передачі документів, якщо код податкового зобов'язання заповнене 8, то ставиться ознака "Без ПДВ".
 4. СОІД №1478328. Експорт розрахунків коригування в систему M.e.doc. При передачі документа від контрагента-філії віддається ЄДРПОУ головного підприємства, а не самого філії.
 5. СОІД №1478322. Експорт розрахунків коригування в систему M.e.doc. При передачі документів за операціями неоподатковуваних податками додано автоматичне заповнення ознак реєстрації продавцем.
 6. СОІД №1478304. Розрахунок коригування, група коригування. При створенні документа з типом "заміна номенклатури", на закладці "Специфікація" колонка «Група коригування» заповнюється групою згідно з нумерацією коригування.
 7. СОІД №1510236. Видалення записів на закладці розрахунки. Дана можливість видалення документів відвантаження, оплати без відкликання з головної книги податкової накладної, в зв'язку з необхідністю відкривати кілька періодів. Комбінація клавіш SHІFT + F8.
 8. СОІД №1530132. В звіті RD.1313_046 «Податкова Декларація ПДВ 2018» додано умову. Якщо в документі податкова накладна заповнений код податкового зобов'язання на 9, то суми документа і ПДВ переносяться в рядок 4.1. Таблиці.
 9. СОІД №153898. Податкові накладні на продаж. У звіті R374_016 «Податкова накладна» для типу документа ПНЕ11 для колонок 4,5,6,7 додано умову. Якщо в податковій накладній стоїть тип "Зведена" то дані колонок не заповнюються, якщо ознака не встановлена, то заповнюються всі колонки документу.

 

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1446444. Облік запасів / Запаси на складах / Акти комплектації. Реалізовано автоматичне формування складських ордерів без запиту дати для відповідної настройки документа.
 2. СОІД №1446636. Імпорт / Універсальний імпорт. Реалізовано універсальний імпорт схеми облікової політики номенклатури. як первинної, так і історії зміни.
 3. СОІД №1498104. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Доопрацьовано звіт R275_003.RPF. Вилучені колонки «Ціна за СС» і «Сума по СС». Виведено дані полів «здали» і «Прийняв».
 4. СОІД №1513314. Облік запасів / Звіти. Реалізовано звіт R585_005 «Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування» (ф.№ З-13)».
 5. СОІД №1529748. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано відображення звіту R275_001.RPF «Прибутковий ордер» згідно налаштувань інтерфейсу. Звіт R275_001.RPF видалено.
 6. СОІД №1529346. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано відображення звіту R318_003.RPF «Накладна на внутрішнє переміщення» згідно налаштувань інтерфейсу. Відображення атрибутів, сум і цін за собівартістю і номер документа згідно параметрів діалогового вікна. Звіти R318_001, R318_005 видалено.
 7. СОІД №1529616. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Доопрацьовано звіт R 864_004.RPF "Акт списання ф.3-2 (нак. №130)". В діалогове вікно додана можливість вказати в звіті поля «підстава непридатності», «Затверджено». Реалізовано параметри: «Скорочена форма рахунків обліку», «Не відображати термін експлуатації» і «Відображати ціну і суму по СС».видалено
 8. СОІД №1530312 Облік запасів / Звіти. У звіт R398_502.RPF «Оборотна відомість ТМЦ» доданий параметр «Виводити номенклатурні позиції». По не активному параметру відображаються тільки підсумкові рядки звіту, згідно встановленої групування.
 9. СОІД №1530264. Облік запасів / Звіти. Реалізовано відображення звіту R402_001.RPF «Відомість залишків ТМЦ» згідно налаштувань інтерфейсу. Додано механізм динамічного групування даних, динамічного виведення атрибутів. Доданий параметр «Відображати резерв». Доданий параметр «Виводити номенклатурні позиції», по не активному параметру відображаються підсумкові рядки звіту згідно встановленої групування. Можливий відбір по декількох рахунках обліку і декільком артикулам. Звіти R399_001.RPF, R399_002.RPF, R399_500.RPF, R402_002.RPF, R402_005.RPF, R402_006.RPF, R402_007.RPF, R419_001.RPF видалено.
 10. СОІД №1535658. Облік запасів / Звіти. Реалізовано відображення звіту R411_001.RPF «Відомість надходження ТМЦ» згідно налаштувань інтерфейсу. Додано механізм динамічного групування даних, динамічного виведення атрибутів. Доданий параметр «Виводити номенклатурні позиції», по не активному параметру відображаються підсумкові рядки звіту згідно встановленої групування. Доданий параметр «Деталізувати за документами», «Відображати відхилення сум проводок». Можливий відбір по декількох рахунках обліку і декільком артикулів. Звіти R411_002.RPF R411_003.RPF, R411_004.RPF, R411_005.RPF, R411_006.RPF, R411_007.RPF, R411_008.RPF видалено.
 11. СОІД №1534242. Облік запасів / Звіти. Реалізовано відображення звіту R689_001.RPF «Оборотна відомість МБП» згідно налаштувань інтерфейсу. Додано механізм динамічного групування даних. Доданий параметр «Відображати атрибути». Доданий параметр «Зведена відомість», по активному параметру відображаються підсумкові рядки звіту згідно встановленого групування. Звіти видалено.
 12. СОІД №1537380. Облік запасів / Звіти. Реалізовано відображення звіту R694_001.RPF «Відомість наявності МБП» згідно налаштувань інтерфейсу. Додано механізм динамічного групування даних. Доданий параметри: «Відображати дату надходження», «Відображати знос» і «Зведена відомість». Звіти R695_001, R694_002, R694_003, R694_006, R694_007 видалено.
 13. СОІД №1539624. Облік запасів / Звіти. Доопрацьовано звіт R698_001.RPF «Відомість списання МБП». Додано механізм динамічного групування даних. Доданий параметр «Зведена відомість» і фільтр по атрибуту. Звіт R699_001.RPF видалено.
 14. СОІД №15505002. Управління запасами / Звіти. У звіт R408_003 додана можливість груповання по рахунках обліку. Звіти R585_001, R585_002, R585_500 видалені.
 15. СОІД №11550514. Управління запасами / Звіти. У звіт R402_001 додана можливість груповання по рахунках обліку. Звіт R583_001 видалений.
 16. СОІД №1550520. Управління запасами / Звіти. У звіт R411_001 додана можливість груповання по рахунках обліку. Звіти R584_001, R584_002 видалені.
 17. СОІД №1488468. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано механізм перевірки наявності контрагента в складських документах. Якщо контрагент в документі відсутній, доступні маніпуляції з документом, а саме: видалення або можливість встановити його стандартним способом.
 18. СОІД №1508166. Облік запасів / Запаси на складах / Налаштування / Проведення. Збільшена довжина полів CMP_MOLTN, CMP_KMOLTN з 8 до 10 знаків.
 19. СОІД №1495914. Облік запасів / Запаси на складах / Розрахунок собівартості запасів. Реалізовано групові операції відомості розрахунку собівартості: Створити відомість; Провести розрахунок; Закрити; Відкрити. Створення відомостей груповим способом можливо з періодом помісячно, щоденно.
 20. СОІД №1266018. Облік запасів / Запаси на складах / Картотека складського обліку. Доопрацьовано механізм об'єднання складських карток. Об'єднання можливе тільки карток з методом списання по СКО та однаковою ціною. Після об'єднання посилання на картку і rcdopa, яка буде видалена в результаті об'єднання, підміняються на посилання картки на яку відбувається об'єднання в документах замовлення, накладна, рахунок - накладна, поворотна накладна, акт комплектації, акт розукомплектації. Для користувача буде відображена в протокол інформація, в яких документа проведена підміна посилань.
 21. СОІД №1474950. На сервері додатків реалізовано роботу з довідником «Довідник комплектів».
 22. СОІД №1474950. На сервері додатків реалізовано роботу з довідником «Довідник партій запасів».
 23. СОІД №1514766. Облік закупок, Облік збуту / Налаштування / Проводки. Для поля калькуляції «TRDSTR_CMT» (коментар рядка документу) збільшено довжину до 255 символів.
 24. СОІД №1505718. Облік закупок / Акти, накладні. Для документів, при виборі підстави – договору з заповненим полем «Наказ», реалізовано автоматичне заповнення аналогічного поля.
 25. СОІД №1482054. Облік закупок, Облік збуту / Рахунки, акти, накладні, замовлення. Додана можливість очищення аналітичної картки у документі та в рядках документу комбінацією клавіш Ctrl + X.
 26. СОІД №1509714. Облік збуту / Звіти / Доопрацьовано звіти RD09_005.RPF та RD09_006.RPF. Додано вікно для вибору номера документа-підстави (зовнішній / внутрішній).
 27. СОІД №1492212. Облік закупок, Облік збуту / Рахунки, акти, накладні, замовлення. Реалізована можливість редагувати поля «Знижка з ціни», «Сума знижки з ціни» у табличному режимі.

Облік речового забезпечення

Розробка

 1. СОІД №1534104. Облік речового забезпечення. Створено модуль Замовлення на речове майно. Модуль призначений для формування документа Замовлення на закупівлю речового майна згідно нарахувань в заданому періоді.
 2. СОІД №1534128. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно. Створено документ Замовлення на речове майно. Документ відображає дані розрахунку на вкладках Специфікація / майно та Специфікація / фурнітура.
 3. СОІД №1536684. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно. Реалізовано розрахунок належного у вказаному періоді майна і розрахунок фурнітури, що входить в комплект цього майна. Розрахунок виконується станом на дату заявки.
 4. СОІД №1539660. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно / Замовлення. Для вкладок специфікацій на майно і фурнітуру реалізована можливість фільтрувати дані по підрозділу, нормі, співробітнику і групи забезпечення.
 5. СОІД №1514250. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно. Реалізована перевірка статусу документів по співробітникам при зміні статусу замовлення.
 6. СОІД №1541256. Облік речового забезпечення / Замовлення на речове майно. Реалізована перевірка створення / редагування документів по співробітниках в період затвердженої заявки на речове майно.
 7. СОІД №1541358. Облік речового забезпечення / Доступ до даних. Реалізована перевірка доступів до документа «Замовлення».
 8. СОІД №1539000. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Доопрацьовано звіт R130_002.RPF в блоці «Антропометричні дані» з урахуванням історії.
 9. СОІД №1435134. Облік речового забезпечення / Налаштування. На вкладку Довідники додані вкладки Групи забезпечення »і« Тип норми ». Створення рядків довідників можливо з модуля «Налаштування» і з однойменних полів в картці норми.
 10. СОІД №1520112. Облік речового забезпечення / Налаштування. На вкладці «Параметри» реалізована можливість зберігати стандартні значення параметрів антропометричних даних.
 11. СОІД №1519014.Учет речового забезпечення / Документи по співробітниках. Реалізовано розрахунок компенсації окремо для періоду, коли видано частина майна. До реєстру специфікації додано поле для відображення даних по виданому майну в періоді (кількість борг). Реалізовано розрахунок утримань окремо по кожному предмету.
 12. СОІД №1520244. Облік речового забезпечення / Документи по співробітниках. Доопрацьовані звіти RV 49_001; RV 50_001 з урахуванням зміни алгоритму розрахунку.
 13. СОІД №1550904. На сервері додатків реалізовано роботу з довідником «Групи забезпечення».
 14. СОІД №1550910. На сервері додатків реалізовано роботу з довідником «Довідник типів норм забезпечення».

Планування закупівель

Розробка

 1. СОІД №1536192. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано параметр "Центр фінансової відповідальності". У калькуляцію документу додано поля Код і Найменування центру фінансової відповідальності.
 2. СОІД №1533276. Логістика / Облік закупок / Налаштування / Довідники / Журнали. У налаштуванні "Журналу документів" реалізовано параметр "Аналітика" для документу Заявка на закупівлю.
 3. СОІД №1531446. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано можливість виконувати проводки у документі Заявка на закупівлю.
 4. СОІД №1531704. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано виклик протоколу при помилках під час проведення документу.
 5. СОІД №1531464. Логістика / Облік закупок / Налаштування / Проводки. Додано поля для калькуляції проводок.
 6. СОІД №1531698. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано можливість у реєстрі призначати проводки груповим методом для відмічених документів, виконувати проведення та відклик проводок.
 7. СОІД №1533360. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / Заявки на закупівлю. Реалізовано можливість підключення аналітичного довідника для документу.
 8. СОІД №1520568. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель. Реалізовано можливість створювати Заявки на закупівлю з Плану закупівель.
 9. СОІД №1541382. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель. Реалізовано можливість відкривати на перегляд Заявки на закупівлю із Плану закупівель.
 10. СОІД №1535310. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель / Сервіс / Налаштування. Додана можливість встановлювати тип плану закупівель за замовчуванням.
 11. СОІД №1535358. Логістика / Облік закупок / Планування закупівель / План закупівель. Реалізовано можливість призначати проводки, виконувати проведення та відклик проводок Заявок на закупівлю

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1536534. Облік автотранспорту/Довідник маршрутів. Реалізований доступ до полів користувача у відображенні груп по Alt + H.
 2. СОІД №1541478. Облік автотранспорту/ Подорожні листи. В елементи програми калькуляції подорожніх листів додану поле ІД маршруту (PLst_RtRcd).
 3. СОІД №1520550. Облік автотранспорту/ Облік видачі палива. Реалізовано можливість відображати відомості витрати палива у розрізі структурних одиниць.
 4. СОІД №1542762. Облік автотранспорту/ Щоденні наряди. Реалізовано можливість редагувати поля користувача по Alt + H в реєстрі щоденних нарядів.

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1540398. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. Для механізму нарахування пені за подвійною обліковою ставкою НБУ реалізована можливість списання боргу з наступною черговістю: у разі надходження оплати першочергово списуються суми основного боргу за періодами, після цього – нарахована за періодами пеня.
 2. СОІД №1543518. Облік комунальних послуг / Рахунки за комунальні послуги. Для підлеглих методів розрахунку послуг «За опалювальною площею» і «За загальною площею» (метод – «Адмін. послуги») реалізовано відповідний алгоритм розрахунку пільг у залежності від встановлених у номенклатурі норм (на пільгу й на сім`ю).
 3. СОІД №1506900. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Реалізовано видалення рахунків на оплату комунальних послуг за F8 безпосередньо в Особовому рахунку.
 4. СОІД №1552506. Облік комунальних послуг / Довідники / Номенклатура. Реалізовано заборону редагування методів номенклатури у випадку, якщо вона задіяна у рахунках на оплату комунальних послуг

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1504506. Загальні довідники / Номенклатура і ціни / Прайс-листи. Реалізована можливість додавати поля користувача у прайс-листи.
 2. СОІД №1481970. Довідник контрагентів. У зв'язку зі зміною налаштувань технічних засобів УКРІНФОРМ з обміну електронними документами з платниками податків згідно https://cabіnet.sfs.gov.ua/news/8A026DED43670060E0530A5028073B7F
  внесені зміни в процедуру оновлення контрагентів по Shіft + Ctrl + N.
 3. СОІД №1494588. Довідник контрагентів. Закладка Додатково. Збільшено кількість знаків полів вибору прайс-листа до 10 знаків.
 4. СОІД №1491270. Довідник контрагентів. Проведена актуалізація процедури об'єднання контрагентів.
 5. СОІД №1513686. Картка підприємства та Довідник структурних одиниць. При створенні рахунків з типами: казначейський, казначейський для розподілу або казначейський для відкритих фінансуванні загального фонду бюджету, при перевірці унікальності, крім КПКВ та фонду, додано значення поля Джерело фінансування. Останнє необов’язково для заповнення.
 6. СОІД №1491384. Джерела фінансування. Обновлено Класифікатор Кодів фінансування та доходів бюджету.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1486488. До групи "Загальносистемні функції " (калькуляції, проводки, програми в реєстрах та ін.) додано функцію GETVALBYNAME("Ім’я поля", "Ім’я модуля"). Функція повертає значення поля за ім'ям поля і назвою зазначеного модуля. Якщо ім'я модуля не вказано, повертається значення поля з першого за переліком модуля, в якому воно було знайдено.
 2. СОІД №1528452. Реалізована можливість перетворення числових значень в текст за допомогою функції Numtoval (), що повертає результат англійською мовою.
 3. СОІД №1551282. Реалізовано відображення версії операційної системи робочої станції ІС-про в формі "Про програму", що викликається з головного меню, що випадає "?".
 4. СОІД №1551054. Реалізовано новий дизайнер звітів FastReport.Net Core
 5. СОІД №1551060. Підключений дизайнер звітів FastReport.Net Core
 6. СОІД №1551072. Створено новий тип звітів FastReport.Net Core в інтерфейсі ІС-про
 7. СОІД №1551078. Підключені серверні методи в дизайнер звітів FastReport.Net Core
 8. СОІД №1552926. Додані нові можливості FastScrіpt
 9. СОІД №1552920. долучення компонент для отримання даних XML реєстрів
 10. СОІД №1552908. Створено компонент доступу до іSpro APі

 

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

 1. СОІД №1437240. Документи. На закладці «Документи» реалізована можливість додавати документи з підсистеми Документообіг.
 2. СОІД №1483590. Додані в список Вихідних реквізитів поля «Код» і «Найменування журналів» документів для використання в програмах калькуляції.
 3. СОІД №1394040.У підсистемі Документообіг та управління процесами доданий модуль «Доступ до даних».
 4. СОІД №1486782. Шаблони документів. Реалізовано заборона редагування шаблону документа, в разі, якщо в цьому шаблоні є документи.
 5. СОІД №1535544. У Вихідні реквізити Елементів програми калькуляції додана секція з ресурсами підсистеми Документообіг і управління процесами «Поля процесу»: DFLS_ROUTECD – Процес, DFLS_COWORKERCD - Співробітник, DFLS_STATUS- Статус.
 6. СОІД №1542540. Шаблони документів/ Редактор схеми процесів/ Елемент задача / закладка Статус – доопрацьована обробка статусів, завершуючих блок, тільки статуси з позначками будуть доступні для вибору виконавцю в ході процесу.
 7. СОІД №1542522. Шаблони документів / Редактор процесів/ елемент Задача/ доопрацьована обробка подій:
  - повідомляти в системі (для користувача на якого приходить завдання буде надходити повідомлення в системі)
  - формувати завдання у Взаємовідносини з клієнтами (в момент приходу події в блок Завдання згідно даного налаштування, автоматично буде формуватися завдання у Взаємовідносини з клієнтами).
 8. СОІД №1539840. Підключена закладка «Процес» в модуль Заявки на закупку (Логістика/Облік закупок/ Планування закупок).

 

Загальна кількість доопрацювань в версії - 245.

 

 

Новий генератор звітностей .Net Core

Новий генератор звітів ISpro .Net Core випущено для зручного користування та створення звітів, має великий набір інструментів та надає користувачам наступні можливості:

 1. Працювати на будь якій платформі та на будь якому пристрої, включаючи планшети та мобільні пристрої
 2. Відкривати та формувати звіти в браузері, завдяки WEB орієнтованому інтерфейсу
 3. Вдосконалений та вбудований програмний скрипт, дозволяє використовувати бізнес об’єкти, ресурси та процедури, безпосередньо з сервера застосунків ISpro
 4. Вся робота генератора відбувається на сервері застосунків ISpro, а для користувача результат роботи відображається в браузері.
 5. Відображення та заповнення діалогових вікон, створених у шаблоні звіту, відбувається у браузері користувача. Якщо елементи діалогу мають прикріплені події, що опрацьовуються скриптом, то код скрипту буде виконано на сервері застосунків. Результат його роботи буде передано в браузер користувача. Таким чином реалізована інтерактивна взаємодія діалогу з користувачем.
 6. Експорт сформованого звіту, безпосередньо з веб-сторінки, в безліч різноманітних форматів.

 

Новий  дизайнер звітів .Net Core, окрім можливостей стандартного дизайнера, отримав додаткові вдосконалення:

 

 1. Відтепер дизайнер працює виключно через відкритий ISpro: API
 2. З’явилась можливість написання скриптів мовою C#, яка повністю сумісна з сервером застосунків ISpro та дозволяє додавати в них будь які елементи сервера
 3. Надано доступ до бізнес логіки серверу та XML реєстрів, які можна використовувати, як джерела даних звітів, так і як джерела даних SQL запитів до бази. Ця можливість допомагає не турбуватися про їх доступність з пристрою, на якому відбувається редагування звітів
 4. Зручний інтерфейс дизайнера дозволяє швидко додавати джерела даних, приєднувати їх до звітів та будувати діалоги, елементи керування якими, також можуть отримувати дані з сервера застосунків.

 

Модулі реалізовані для перегляду через веб-інтерфейс


  Облік закупок
 1. Рахунки до сплати
 2. Прибуткові товарні накладні
 3. Рахунок-накладна постачальника
 4. Акти приймання робіт
 5. Накладні на повернення постачальнику

  Облік збуту
 6. Рахунки до одержання
 7. Видаткові товарні накладні
 8. Рахунки-накладні на продаж
 9. Акти виконаних робіт
 10. Накладні на повернення від покупця

  Планування закупівель
 11. Заявка на закупівлю

  Облік запасів
 12. Картотека складського обліку
 13. Документи обліку руху запасів
 14. Інвентаризація запасів
 15. Зведена картотека запасів

  Облік виробництва
 16. Вимога на відпуск матеріалів
 17. Накладні на повернення матеріалів
 18. Приймально-здавальні накладні
 19. Накладні на внутрішнє переміщення
 20. Заявка на постачання

  Відносини з клієнтами
 21. Події
 22. Проекти
 23. Задачі

  Облік грошових коштів
 24. Касові ордери
 25. Платіжні документи
 26. Валютні документи
 27. Відомість видачі під звіт
 28. Авансові звіти

  Ведення договорів
 29. Картотека обліку договорів
 30. Облік розрахунків по договорам
 31. Зведений облік розрахунків по договорам
 32. Кореспонденція по договорах

  Облік основних засобів
 33. Відомість інвентаризації ОЗ
 34. Документы движения ОС
 35. Картотека основних засобів
 36. Ведомость переоценки ОС
 37. Расчёт амортизации
 38. Расчёт управленческой амортизации

  Облік автотранспорту
 39. Картотека автотранспорту
 40. Картотека водителей
 41. Путевой лист
 42. Учёт выдачи топлива
 43. Учет выдачи ГСМ

  Книга купівель/продажів
 44. Податкові накладні на купівлю
 45. Розрахунки коригування на купівлю
 46. Податкові накладні на продаж
 47. Розрахунки коригування на продаж

  Головна книга
 48. Бухгалтерська довідка 1
 49. Бухгалтерська довідка 2

  Облік праці та заробітної плати
 50. Особові рахунки працівників
 51. Документи
 52. "Форма 1ДФ"
 53. Єдиний соціальний внесок
 54. Статистична звітність

  Облік кадрів
 55. Особові картки працівників

  Управління студентами
 56. Екзаменаційна сесія
 57. Екзаменаційна відомість
 58. Відомість призначення стипендії

  Розрахунки з контрагентами
 59. Картотека обліку взаєморозрахунків
 60. Документи інвентаризації розрахунків

  Загальні довідники
 61. Картотека контрагентів