Випущено пакет оновлень 7.10.037

      Доопрацювання в пакеті оновлень 7.10.037

                      (скачати оновлення)

 

 

 


Грошові кошти

Доопрацювання

 1. СОІД №1224066.Розрахункові і валютні рахунки/Платіжні документи/звіт 37 FR Платiжне доручення (казначейство) СЕ R037_004.RPF. Змінено форму для друку згідно Наказу № 729 від 01.09.2017.
 2. СОІД №1230876.Розрахунки з підзвітними особами/Авансові звіти/звіт FR Реєстр авансових звітів (детальний) RE63_001.RPF.Додано додатковий параметр перед запуском звіту-Журнал. Створено звіт Реєстр авансових звітів (детальний) RE63_003.RPF( укр. мова)

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1171872, 1173822, 1188210, 1191252. Регламентована звітність. Додані шаблони ВА ДБ, ВА МБ, КАКВ ДБ, КАКВ МБ, КВ ЗФ БД, КВ ЗФ МБ, КВ СФ 4-1 ДБ, КВ СФ 4-1 МБ, КВ СФ 4-2 ДБ, КВ СФ 4-2 МБ, КВ СФ 4-3 ДБ, КВ СФ 4-3 МБ, КАОФД ДБ, КАОФД МБ, ПРП ДБ, ПРП МБ.  Реалізовані форми звітності FR Картка аналiтичного облiку вiдкритих асигнувань Наказ №604 (R372_312.RPF), FR Картка аналiтичного облiку капiтальних видаткiв Наказ №604 (R372_313.RPF), FR Картка аналiтичного облiку касових видаткiв. Наказ №604 (R372_310.RPF), FR Картка аналiтичного облiку фiнансових доходiв (вiдсоткiв, роялтi, дивiдендiв) Наказ №604 (R372_327.RPF), FR Картка аналiтичного облiку доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) Наказ №604 (R372_328.RPF).
 2. СОІД №1188192. Регламентована звітність. Додані шаблони ФВ ЗФ ДБ, ФВ ЗФ МБ, ФВ СФ ДБ, ФВ СФ МБ. Оновлено форму звітності FR Картка аналiтичного облiку фактичних видаткiв Наказ №604 (R372_223.RPF).
 3. СОІД №1174326, 1174422, 1174614, 1176198, 1177728, 1179342, 1174686, 1174686, 1174938. Регламентована звітність. Додані шаблони ПДПР2017, дод.ЗП, дод.ПН, дод.РІ, дод.АМ, дод.ЦП, дод.ВП, дод.ТЦ. Реалізовані форми звітності і експорт в *.xml FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ЗП (R372_314.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ПН (R372_315.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток РI (R372_316.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток АМ (R372_321.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ТЦ (R372_324.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ВП (R372_322.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств (R372_323.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ЦП (R372_326.RPF).
 4. СОІД №1178724, 1178466, 1178202, 1184256, 1184262. Регламентована звітність. Додані шаблони ЗВДНО, ВП, ГД. Реалізовані форми звітності і експорт в *.xml FR Звiт про використання доходiв(прибуткiв) неприбуткової органiзацiї Додаток ВП 2017 (R372_320.RPF), FR Звiт про використання доходiв(прибуткiв) неприбуткової органiзацiї Додаток ГД 2017 (R372_319.RPF)
 5. СОІД №1177512, 1214670. Звіти. Прискорено формування звіту FR Журнал головна (баланс/позабаланс)  (R816_020.RPF), FR Журнал головна (з вибором журналу операцій)  (R816_024.RPF).
 6. СОІД №1153698. Меморіальні ордери. Реалізована форма звітності FR Меморiальній ордер №1-3 (анал.) (R816_050.RPF) з деталізацією по аналітиці. Для формування звіту повинно бути групування по аналітиці.
 7. СОІД №1189194, 1178286. Регламентована звітність. Додані шаблони дод.28, дод.25 ЗФ, дод.25 СФ. Реалізовані форми звітності FR Дод.28 Довiдка про дебiторську та кредиторську заборгованiсть (R372_325.RPF), FR Дод. 25 Довiдка про дебiторську заборгованiсть за видатками 10/13 Наказ 44 (R372_149.RPF).
 8. СОІД №1188480, 1195722, 1180590, 1180602. Звіти. Реалізовано форми звітності FR Книга асигнувань та прийнятих зобов'язань Наказ №604 (RС30_006.RPF), Картка аналiтичного облiку готiвкових операцiй. Наказ №604 (RС30_007.RPF), FR Оборотна вiдомiсть валютна (за датами) (R712_002.RPF), FR Оборотна вiдомiсть валютна (за рахунками) (R713_002.RPF), FR Аналiтична довiдка за рахунком (групп. реквiзiв) (R009_006.RPF), FR Оборотна вiдомiсть (R638_003.RPF).
 9. СОІД №1211694, 1211778, 1211766, 1211814, 1211802, 1211826. Оновлені шаблони Ф№2д, Ф№2м, Ф№4-1д, Ф№4-1м, Ф№4-2д, Ф№4-2м, Ф №4-3д, Ф№4-3м, Ф№4-3д.1, Ф№4-3м.1, Ф№4-4д. Реалізовано форми звітності FR Ф№2д,м Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду Наказ №712 (R372_330.RPF), FR Ф№4-1д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги Наказ №712 (R372_331.RPF), FR Ф№4-2д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень  Наказ №712 (R372_329.RPF), FR Ф№4-3д,м Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду Наказ 712 (R372_333.RPF), FR Ф№4-3д,м.1 Звiт про над. i вик. iн. над. спец. ф. Наказ №712 (R372_334.RPF), FR Ф№4-4д Звiт про надходження i вик. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712 (R372_332.RPF).
 10. СОИД №1166016. Меморіальні ордери. Оновлено звіт FR Меморiальний ордер №9 (R816_005.RPF).

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОІД №1172148 Картотека ОЗ/Реалізована можливість коригування полів користувача картки основного засобу з реєстру, комбінацією клавіш Alt+H.
 2. СОІД №1178556 Картотека ОЗ/  Доопрацьовано звіт FR Iнвентарна картка ОЗ (Нак № 818 13.09.2016) R101_008.RPF, в діалогове вікно звіту, доданий параметр, при вказанні якого, в звіті будуть заповнюватися поля: "дата, номер акта, прійм.-перед. *" - датою надходження з картки; "знос **" - вхідний знос з картки ОЗ.
 3. СОІД №1189584 Картотека ОЗ/Реалізовано доктор картотеки, з оновленням поля IST_RecNmr.
 4. СОІД №1214772 Документи руху ОЗ/ Списання/ Реалізовано звіт FR Акт приймання-передачі (Додаток до постанови №538 від 23/08/2016 р.) R663_028.RPF.
 5. СОІД №1220622 Документи руху ОЗ/ Доопрацьовані звіти 663 FR Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак № 818 13.09.2016) R663_023.RPF, 663 FR Акт списання групи ОЗ (Нак № 818 13.09.2016) R663_024.RPF, 663 FR Акт списання транспортних засобів (Нак № 818 13.09.2016) R663_025.RPF поле "Причини списання" будуть заповнюватися даними, документів руху: Списання, Часткове списання, з поля "Причини списання", поле "Примітка" заповнюватися даними з поля "Примітка".
 6. СОІД №1194306 Картотека ОЗ/ Доопрацьовані звіти 101 FR Інвентарна картка ОЗ (Нак № 818 13.09.2016) R101_008.RPF, 101 FR Інвентарна картка обліку тварин i багаторічних насаджень (Нак № 818 13.09.2016) R101_009.RPF таблична частина "Зміни у вартості об'єкта" буде заповнюватися за умови, якщо була зміна вартості. "Інформація про знос" Дата введення в експлуатацію/виведення з експлуатації заповнюватиметься датами (при зміні використання в картці).
 7. СОІД №1178808 Документи руху ОЗ/ Зміна вартості/ Реалізовано звіт FR Акт переоцінки основних засобів (Нак № 818 13.09.2016) R658_014.RPF, який формується з документа руху – зміна вартості.
 8. СОІД №1181262 Картотека ОЗ/ Доопрацьовані звіти 101 FR Інвентарна картка ОЗ (Нак № 818 13.09.2016) R101_008.RPF, 101 FR Інвентарна картка обліку тварин i багаторічних насаджень (Нак № 818 13.09.2016) R101_009.RPF додана можливість друку з реєстру за відмітками.
 9. СОІД №1196214 Доопрацьовано механізм нумерації поля IST_RecNmr. Поле успадковує наскрізну нумерацію.

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. Реалізований розрахунок індексації з урахуванням доплати до мінімальної заробітної плати на підставі листа Міністерства соціальної політики України від 12.06.2017р. №49/0 /66-17 «Про індексацію заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС». Для виконання даного розрахунку потрібно в налаштуваннях по ВО з МР 72 Індексація доходу в Вихідну суму включити Доплату до мінімальної заробітної плати.
 2. СОІД №1180578. Реалізовано алгоритм розрахунку індексації середнього заробітку при розрахунку відпустки при підвищенні окладу в середині місяця.
 3. СОІД №1206798. Доопрацьовано алгоритм розрахунку індексації середнього заробітку при розрахунку оплати днів  відрядження при підвищенні окладу в середині місяця.
 4. СОІД №1195506. Згідно листа Мінсоцполітики від 20.04.2017, в разі зниження окладу, період до зниження не індексується  на коефіцієнти підвищення після нового підвищення при розрахунку середнього для відпустки.
 5. СОІД №1180500. Реалізований розрахунок оплати днів перехідного відрядження відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.11.2016р. №1564/13/84-16 «Щодо оплати днів «перехідного» відрядження». При порівнянні середньоденного заробітку і денного, останній визначається окремо для кожного місяця відрядження, а саме: в місяці початку відрядження – на день настання події, для наступного місяця відрядження – на 1-е число наступного місяця.
 6. СОІД №1111758. При розрахунку лікарняного аналізується присутність відпустки по догляду за дитиною до 6 років (МР 57) в розрахунковому періоді. У разі, якщо працівник весь місяць перебував у відпустці по догляду за дитиною до 6 років (МР 57), то цей місяць не входить до страхового стажу. Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку працівник більше 6 місяців був у відпустці по догляду за дитиною до 6 років, то програма автоматично визначає спосіб розрахунку середнього від мінімальної зарплати.
 7. СОІД №1162944. При розрахунку допомоги по вагітності та пологах максимальна величина бази нарахування єдиного внеску визначається на час настання страхового випадку (ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №1105- XIV).
 8. СОІД №1177704. На підставі Закону України від 17 травня 2017р. N 2037-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів», який вступив в силу з 08.07.2017р., змінений мінімальний розмір аліментів з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. В особовому рахунку при створенні ВО з МР 19 Аліменти додано поле «Не менше % прожиткового мін.», яке має пріоритет вище, ніж в Налаштуваннях по ВО параметр «Мінімальний розмір аліментів не може бути менше 30% прожиткового мінімуму відповідно віку дитини. З 08/07/2017 - 50%».
 9. Реалізована можливість проведення індексації аліментів, визначених судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, відповідно до Постанови КМУ від 16.11.2016р. №836 «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення». В постійних утриманнях особового рахунку по ВО з МР 19 Аліменти додано поле «Дата початку індексації».
 10. Реалізована можливість проведення утримання аліментів від прожиткового мінімуму. Для цього потрібно створити окремий вид оплати з МР 19 Аліменти. В налаштуваннях на закладці Властивості / Додатково спочатку встановити параметр «Сумою за списком видів оплат» для заповнення закладки Вихідна сума (аналогічно ВО, який розраховується від заробітної плати), потім повернутися на закладку Властивості / Додатково і встановити параметр «Сумою від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку».
 11. СОІД №1211250. В налаштуваннях фондів ЄСВ на закладку «Властивості» додано параметр «Неоплачуваний лікарняний скасовує підвищення бази нарахування до мінімальної зарплати». СОІД №1216842. Модуль Універсальний документ. Реалізовано імпорт шаблонів параметрів (меню Реєстр / Налаштування / Шаблони параметрів) в форматі *.ARJ.
 12. СОІД №1196934. В формі налаштувань звіту R377_001(Заявка на виплату лікарняних ФСС) додані поля: «Посада», «Місце реєстрації фонду». В звіті R377_007 змінено код форми експорту, був CO600102 став CO600103.
 13. СОІД №1162896. В форму налаштувань статистичної звітності додано вікно з параметрами для визначення неповного відпрацьованого часу. В реєстр квартального звіту додані колонки 3080 (Облікова кількість штатних працівників, прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня), 3090 (Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами), 3100 (Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством). При формуванні звіту за останній місяць кварталу у ці колонки вносяться працівники, які в останній день кварталу (року) мали відповідний статус. В звіт R359_035 (1-ПВ квартальна) додано заповнення цих показників тільки за останній квартал року.
 14. СОІД №1218204. В  реєстрі квартального звіту в модулі "Статистична звітність"  і в звіті             R359_035 (1-ПВ квартальна) в  показники квартальних звітів виводяться дані тільки за звітний квартал (раніше було з початку року).
 15. СОІД №1214046. Створена нова модифікація звіту FR Форма №3-ПН Звіт про наявність вакансій (2013) RI08_040.RPF згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 05.12.2016р. №1476.
 16. СОІД №1181460. На підставі Наказу Міністерства Оборони України від 22.05.2017р. №280 «Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних Сил України» реалізовано нові звіти в ОР: FR Картка особового рахунку військовослужбовця (Додаток 16) RG29_025.RPF, FR Накопичувальна картка обліку заробітної плати працівника (Додаток 25) RG29_024.RPF ; нові звіти в модулі Результати розрахунку / Звіти: FR Розрахунково-платіжна відомість на виплату одноразових виплат (Додаток 13) RB14_014.RPF, FR Розрахунково-платіжна відомість на виплату грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинському складу, які проходять військову службу за контрактом (Додаток 14) RB14_016.RPF, FR Розрахунково-платіжна відомість на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям строкової військової служби (курсантам) роти матеріального забезпечення (Додаток 15) RB14_013.RPF.
 17. СОІД №1102464. В формі налаштувань звітів 587 FR Довідка про прибутки для субсидії(2015) R587_006.RPF та 587 FR Довідка про прибутки з військовим збором R587_005.RPF додано параметр "Об’єднувати працівників по ІПН" для підприємств, у яких є декілька основних карток на одного працівника з різними табельними номерами.
 18. СОІД №1213002. У звіті 253 FR Табель обліку використання робочого часу 253_005.RPF додані колонки з відображенням планової кількості днів та годин.
 19. СОІД №1213806. Реалізовано звіт 1708 Середньооблікова чисельність за період (суди) RH08_003.RPF, який формується з модуля Звіти тільки за зазначеними категоріями персоналу за вказаний період.
 20. СОІД №1173984. Модуль Особові рахунки працівників. Реалізований звіт 504 FR «Виплати за період» (R504_007). Звіт викликається по Ctrl+F9 (Реєстр/ Друк документа).
 21. СОІД №1223646, №1224990. Модуль Універсальний документ. В параметрах звіту 917 FR Протокол комiсiї iз соцiального страхування (14.07.2008 №636/15327) R917_004.RPF доданий параметр «Формувати тільки пункт 1 розділу I», даний параметр дозволяє сформувати звіт тільки за вказаним розділом, без виведення в звіті пустих розділів II  та III. Доданий параметр "Члени комісії...", при його заповненні у звіті будуть виведені дані по членам комісії.
 22. СОІД №1227312. Модуль Звіти. В звіт 1114 FR CNM. Розрахунково-платіжна відомість на дату RB14_003.RPF внесені доопрацювання: 1) доданий параметр «Виводити підрозділ», якщо вказаний даний параметр, в таблиці виводиться колонка «Підрозділ» після колонки «Посада»; 2) доданий параметр сортування «Підрозділом, прізвищем І.Б.»; 3) при формуванні звіту за певним ДФ в звіті не виводяться працівники, в яких відсутні нарахування, утримання, сальдо за вказаним ДФ, за виключенням працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною (МР 43, МР 57, МР 59).

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1184184. Доопрацьовано звіт 1818 «FR Перелік працівників пенсійного віку по категоріях» RI18_007 – звіт доповнений колонкою «Рік народження».
 2. СОІД №1184580. Виконано доопрацювання за звітом 1806 «FR Залишки невикористаних відпусток по працівникам» RI06_004 - при формуванні звіту додали параметр «Вид розрахунку відпусток». Кожен з видів розрахунку відповідає видам в балансі відпусток особової картки працівника «На дату» (надання відпустки, резерв відпусток, графік відпусток).
 3. СОІД №1192278. Доопрацьовано звіт 1806 «FR Перелік працівників, які не були у відпустці в інтервалі дат» RI06_010. При формуванні звіту додано параметр «Включати види відпусток» - дозволяє користувачу вказати види відпусток, за якими потрібно формувати звіт. Також додано параметр «Групувати по видам відпусток» - згруповує дані в звіті за видами відпусток.
 4. СОІД №887388. Виконано доопрацювання для звіту 1656 «FR Графік відпусток RG56_002» - при формуванні звіту доданий параметр «Сортувати по місяцях», що дозволяє в кожному підрозділі відображати сплановані відпустки в розрізі місяців (по даті початку відпустки).
 5. СОІД №1192266. Доопрацьовано звіт 1808 «FR Інформація про рух кадрів» RI08_022. В розділах «Прийняття» та «Перевод/зміна ЗП» в колонці «Дата закінчення ВТ» відображено дату закінчення призначення, якщо вона вказана в наказі. В розділі «Звільнення» додано колонку «Кіль-ть комп. днів відпустки» - відображає кількість днів компенсації відпустки при звільненні. В розділах «Відсутність працівників» додано колонку «Кількість днів» - розраховується кількість днів по кожному працівнику. В розділах звіту «Звільнення», «Відсутність працівників» добавлено поле «Всього днів» - розраховується підсумкова кількість днів по таблицям.
 6. СОІД №1203492. Реалізовано новий звіт в групі 1812 «Державна служба, ранги, чини, звання» - «FR Форма КСДС (квартальна) Звіт про кількісний склад державних службовців 2016» RI12_021. Звіт заповнюється згідно з Інструкцією, затвердженою Наказом Національного агентства з питань державної служби 21.10.2016 №223. Нагадуємо, що налаштування звіту виконуються в розділі Облік кадрів-Параметри-Налаштування- Параметри-Звіти-Форма КСДС.

Управління студентами

Доопрацювання

 1. СОІД №1142916. Реалізовано формування звітів по ДФ / ЕКВ: 157 FR Зведена відомість за видами оплати (студенти) (R157_008.RPF), 181 FR розрахункова відомість з згрупувань (ДФ / ЕКВ) (студенти) (R181_004.RPF).
 2. Налаштування. Види оплати. Програма користувача. Додана можливість «зачитування» значення поля «LS_Soc» - Соціальна категорія.

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1208112. Оновлено довідник «Державний класифікатор продукції та послуг».

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1208130. Номенклатура та ціни / Довідник номенклатури. В карточці номенклатури на закладці «Інше» додано довідник «ЄЗС» (єдиний закупівельний словник).

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1213242. Електронний підпис для версії 7.10.035. Змінено алгоритм підписання документів із використанням ключів, що виробляються АЦСК «Україна»,  формату ZS2 та відповідних цьому формату бібліотек криптографічного захисту.